K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)

Third Periodical Test in Araling Panlipunan Grade 2 K to 12 Note: I just copied it from my daughter's exam and upload it to here for some reference.

IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA
ARALING PANLIPUNAN
GRADE TWO
TAON: 2013 – 2014
PANGALAN: ________________________ BAITANG: __________

PETSA: __________

Basahin ng mabuti ang bawat item at isulat ng maayos sa patlang ang napiling sagot.
I. Isulat ang YL kung ang bagay ay bahagi ng yamang lupa at YT kung yamang tubig.
_____ 1. isda

_____ 3. perlas

_____ 2. palay

_____ 5. hipon

_____ 4. gulay

II. Kilalanin ang mga nasa larawan. Isulat ng maayos sa patlang ang sagot.

6. ____________

7. ____________

8. ___________

9. ____________

10. ____________

III. Hanapin sa Hanay B ang tinutukoy na nagbibigay ng mga paglilingkod sa ating komunidad sa hanay A.
HANAY A

HANAY B

_____ 11. Tumutulong kay kapitan sa pagpapanatili ng katahimikan
sa komunindad.
_____ 12. Nagsusuri ng mga pagkaing itinitinda sa mga pamilihan upang
matiyak ang kalinisan.
_____ 13. Naglalagay ng linya ng kuryente papunta sa mga kabahayan
at sa buong komunidad.
_____ 14. Tagapaglinis ng mga kalsada at kanal upang ang mga tao ay ligtas sa sakit.
_____ 15. Nag-aayos ng mga tubong dinadaluyan ng tubig patungo sa mga tahanan.

A. Tubero
B. Elektrisyan
C. Health Inspektor
D. Kaminero
E. Barangay Tanod
F. Nars

IV. Suriin ang mga nakatalang hanapbuhay sa bawat bilang. Piliin sa loob ng kahon ang angkop na lugar kung saan
ito ginagawa. Isulat lamang ang titik ng tamang sagot.
A. kabundukan

B. lungsod

C. kapatagan

D. industriyal

_____ 16. Paggawa ng mga sapatos, damit, at mga pagkaing de-lata

E. tabing-dagat
_____ 17. Pagmimina ng mga ginto, tanso at mahahalagang bato
_____ 18. Pagpasok sa mga tanggapan
_____ 19. Pagtatanim ng palay, mais at tabako
_____ 20. Pagdadaing at paggawa ng lambat

V. Basahin ng mabuti ang bawat pangungusap. Isulat ang TAMA kung umaayon ka sa sinasabi nito at MALI kung
hindi.
_____ 21. Ang bawat komunidad ay may mga ipinagmamalaking produkto na nanggagaling sa mga sangkap mula
sa mga yamang lupa at yamang tubig.
_____ 22. Dapat unahin sa pagbabadyet ang mga pangunahing pangangailangan ng isang pamilya.
_____ 23. Mas mahalaga ang pagkakaroon ng cellphone. laptop, at tablet kaysa sa pagkain, damit at tirahan.
_____ 24. Inuuna ng mabuting pinuno ang pansariling kapakanan kaysa sa kapakanan ng kanyang nasasakupan.
_____ 25. Nakikipagtulungan ang mga mamamayan sa kanilang pinuno upang maging maayos ang komunidad.
_____ 26. Tumutulong ang mga bumbero sa pagpapanatili ng katahimikan sa komunidad.
_____ 27. Ang mga yamang lupa at yamang tubig ay kailangang alagaan at ingatan.
_____ 28. Kapag walang hanapbuhay ang mga magulang hindi nila maibibigay ang mga pangangailangan ng
kanilang pamilya.
_____ 29. Ang pinuno ang nangangasiwa sa mga gawaing itinakda ng isang pangkat o samahan.
_____ 30. Ang mabubuting pinuno ang dahilan kung bakit hindi nagiging maunlad ang isang komunidad.

VI. Basahin ng mabuti ang bawat pangungusap. Piliin ang titik ng tamang sagot.
_____ 31. Ano ang angkop na maging hanapbuhay ng mga taong nakatira malapit sa dagat?
A. pagsasaka
B. pagmimina
C. pangingisda
D. pagnenegosyo
_____ 32. Anong produkto ang makukuha mula sa kagubatan?
A. kahoy
B. ginto
C. mais

D. perlas

_____ 33. May malaking lupain si Mang Andoy sa kapatagan. Ano ang maari niyang gawin dito upang siya ay
kumita?
A. Patayuan ng iskwater.
C. Taniman ng gulay at mais.
B. Gawing tambakan ng basura.
D. Lagyan ng mg palaruan.
_____ 34. Anong produkto ang ipinagmamalaki ng mga taga-Baguio?
A. mangga
B. stawberry jam
C. pastilyas

D. bagoong

_____ 35. Ito ay mahalagang metal na ginagamit na sangkap sa paggawa ng mga alahas.
A. bakal
B. kahoy
C. uling
D. ginto
_____ 36. Alin sa sumusunod ang produktong makukuha mula sa karagatan?
A. palay
B. perlas
C. prutas

D. bakal

_____ 37. Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng tamang pangangalaga sa ating mga likas na yaman?
A. Itapon ang mga basura sa ilog at dagat.
B. Putulin at sunugin ang mga puno sa kagubatan.
C. Gumamit ng lambat na may malalaking butas.
D. Gumamit ng dinamita sa panghuhuli ng mga isda.
_____ 38. Si Liza ay nag-aaral sa ikalawang baitang ng Sta. Ana Elementary School. Siya ay nabibilang sa anong
populasyon?
A. naghahanapbuhay
B. umaasa
C. inaasahan
D. matanda
_____ 39. Si Aling Dionisia ay nakatanggap ng kanyang suweldo para sa buwan ng Enero. Ano ang dapat niyang
gawin dito?
A. Unahin ang mga pangunahing pangangailangan ng kanyang pamilya.
B. Isama ang kanyang mga anak at manood ng sine sa mall.
C. Bumili ng mamahaling gamit tulad ng celphone at tablet.
D. Pumunta sa perya at maglaro sa pasugalan.
_____ 40. Alin sa mga sumusunod ang pangunahing pangangailangan ng mag-anak?
A. magandang mansion
C. magarang sasakyan
B. imported na laruan
D. pagkain, damit at tirahan
_____ 41. Ano ang epekto sa komunidad kung may hanapbuhay ang magulang ng bawat tahanan?
A. magiging masaya ang mga anak
C. magiging maunlad ang komunidad
B. dadami ang mga bata
C. magiging masaya si kapitan
_____ 42. Alin sa mga sumusunod ang tamang kahulugan ng pagbabadyet?
A. labis na paggastos ng salapi
B. paggamit ng lahat ng kinita para sa mga mamahaling kagamitan
C. pagbili ng mga bagay kahit hindi na kailangan
D. tamang paggastos ng salapi base sa pangangailangan
_____ 43. Bakit mahalagang matuto ang isang tao ng simpleng pagbabadyet?
A. upang hindi maubos ang pera
B. upang mabili ang pangangailangan ng pamilya
C. upang mapagkasya ang kita sa mga gastusin
D. lahat ng nabanggit
_____ 44. Kung walang hanapbuhay ang magulang at maliliit pa ang mga anak, ano kaya ang epekto nito sa
pamumuhay ng pamilya?
A. hindi matutugunan ang pangunahing pangangailangan ng pamilya
B. hindi mabibili ang mga pangangailangan sa tahanan
C. hindi matutugunan ang pag-aaral ng mag-anak
D. lahat ay maaaring mangyari
_____ 45. Siya ang namumuno sa kapakanan, kaayusan, kaunlaran at kapayapaan ng nasasakupang komunidad.
A. health worker
B. basurero
C. bumbero
D. kapitan
_____ 46. Si Mang Andres ay tatakbo bilang kapitan ng kanyang barangay. Alin sa mga sumusunod na katangian
ang dapat niyang taglayin?
A. masayahin
B. responsable
C. malinis
D. matangkad
_____ 47. Kung naglilingkod ng mahusay ang isang pinuno, ano ang magiging bunga nito sa komunidad?
A. magiging mapayapa ang buong komunidad
B. magiging masipag ang mga mamamayan
C. may pagbabago at kaunlaran sa komunidad
D. lahat ng nabanggit
_____ 48. Alin ang nagpapakita ng magandang katangian ng isang pinuno?
A. Nagpapakain sa mga taong kilala sa lipunan
B. Hindi tumutupad sa kaniyang mga pangako
C. Walang pag-aaruga sa mga batang mahihirap
D. Tumutulong sa mga tao lalo na sa oras ng kalamidad
_____ 49. Ang sumusunod ay epekto kung ang isang lider o pinuno ay nagpapabaya at hindi naglilingkod nang
tapat sa kaniyang nasasakupan, maliban sa isa. Alin dito?
A. magiging marumi ang buong komunidad
B. magkakaroon ng problema sa kalusugan
C. mabagal ang pag-unlad ng buong komunidad
D. magkakaroon ng katahimikan ang buong komunidad
_____ 50. May mga taong nagbibigay ng mga paglilingkod upang matugunan ang pangangailangan ng ating
komunidad. Paano natin maipakikita na sila ay mahalaga sa ating komunidad?
A. Igalang sila sa lahat ng oras.
C. Pagtawanan ang kanilang mga ginagawa
B. Huwag silang pansinin.
D. Huwag sundin ang kanilang mga utos.

Recommandé

GRADE 2 English SECOND PERIODIC TEST par
GRADE 2 English SECOND PERIODIC TESTGRADE 2 English SECOND PERIODIC TEST
GRADE 2 English SECOND PERIODIC TESTMarkdarel-Mark Motilla
16.5K vues2 diapositives
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT par
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
27.1K vues61 diapositives
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT par
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
47.6K vues77 diapositives
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT par
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
24.2K vues55 diapositives
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Quarter Summative Test) par
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Quarter Summative Test)K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Quarter Summative Test)
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Quarter Summative Test)LiGhT ArOhL
19K vues2 diapositives
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1 par
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1
K TO 12 GRADE 2 SUMMATIVE QUIZZES – QUARTER 1LiGhT ArOhL
25.6K vues48 diapositives

Contenu connexe

Tendances

K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB – Quarter 3) T... par
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB – Quarter 3) T...K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB – Quarter 3) T...
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB – Quarter 3) T...LiGhT ArOhL
63.5K vues40 diapositives
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT par
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
36.2K vues88 diapositives
ESP Summative Test Grade 4 Second Grading par
ESP Summative Test Grade 4 Second GradingESP Summative Test Grade 4 Second Grading
ESP Summative Test Grade 4 Second Gradingteacher_jennet
3.7K vues2 diapositives
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang Pagsusulit par
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang PagsusulitLiGhT ArOhL
77.4K vues44 diapositives
ESP3 Q2 LAS docs.docx par
ESP3 Q2 LAS docs.docxESP3 Q2 LAS docs.docx
ESP3 Q2 LAS docs.docxalcel
7.5K vues51 diapositives
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT par
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
44.7K vues11 diapositives

Tendances(20)

K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB – Quarter 3) T... par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB – Quarter 3) T...K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB – Quarter 3) T...
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN Mother Tongue Based (MTB – Quarter 3) T...
LiGhT ArOhL63.5K vues
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKAAPAT MARKAHANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL36.2K vues
ESP Summative Test Grade 4 Second Grading par teacher_jennet
ESP Summative Test Grade 4 Second GradingESP Summative Test Grade 4 Second Grading
ESP Summative Test Grade 4 Second Grading
teacher_jennet3.7K vues
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang Pagsusulit par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 3 Ikatlong Markahang Pagsusulit
LiGhT ArOhL77.4K vues
ESP3 Q2 LAS docs.docx par alcel
ESP3 Q2 LAS docs.docxESP3 Q2 LAS docs.docx
ESP3 Q2 LAS docs.docx
alcel7.5K vues
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 2 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL44.7K vues
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4) par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL114K vues
K TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang Pagsusulit par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang PagsusulitK TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang Pagsusulit
K TO 12 GRADE 2 Ikalawang Markahang Pagsusulit
LiGhT ArOhL109.8K vues
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4) par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN (Q3-Q4)
LiGhT ArOhL161.3K vues
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNANK TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN
LiGhT ArOhL699.2K vues
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 1 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL18.8K vues
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNANK TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN
LiGhT ArOhL483.8K vues
Periodical Test in Filipino 2 par JHenApinado
Periodical Test in Filipino 2Periodical Test in Filipino 2
Periodical Test in Filipino 2
JHenApinado5.3K vues
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4) par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MOTHER TONGUE-BASED (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL58.6K vues
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO (Q1-Q4) par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 4 LEARNER’S MATERIAL IN FILIPINO (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL266.2K vues
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 UNANG LAGUMANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL55.5K vues

En vedette

PRESENTATION-CATHERINE S. FLORES par
PRESENTATION-CATHERINE S. FLORESPRESENTATION-CATHERINE S. FLORES
PRESENTATION-CATHERINE S. FLORESKate Flores
4.8K vues6 diapositives
Phrase and sentence 2015 par
Phrase and sentence 2015Phrase and sentence 2015
Phrase and sentence 2015Shirley Valera
7.1K vues26 diapositives
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (4th Quarter 1st Summative Test) par
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (4th Quarter 1st Summative Test)K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (4th Quarter 1st Summative Test)
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (4th Quarter 1st Summative Test)LiGhT ArOhL
26.1K vues2 diapositives
Banghay aralin sa A.P. II par
Banghay aralin sa A.P. IIBanghay aralin sa A.P. II
Banghay aralin sa A.P. IIMark Joseph Hao
45.8K vues7 diapositives
K to 12 Grade 3 DLL ARALING PANLIPUNAN (Q1 – Q4) par
K to 12 Grade 3 DLL ARALING PANLIPUNAN (Q1 – Q4)K to 12 Grade 3 DLL ARALING PANLIPUNAN (Q1 – Q4)
K to 12 Grade 3 DLL ARALING PANLIPUNAN (Q1 – Q4)LiGhT ArOhL
47.4K vues41 diapositives
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN MTB-MLE Binisaya (MTB – Quarter 3) par
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN MTB-MLE Binisaya (MTB – Quarter 3) K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN MTB-MLE Binisaya (MTB – Quarter 3)
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN MTB-MLE Binisaya (MTB – Quarter 3) LiGhT ArOhL
53.3K vues93 diapositives

En vedette(16)

PRESENTATION-CATHERINE S. FLORES par Kate Flores
PRESENTATION-CATHERINE S. FLORESPRESENTATION-CATHERINE S. FLORES
PRESENTATION-CATHERINE S. FLORES
Kate Flores4.8K vues
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (4th Quarter 1st Summative Test) par LiGhT ArOhL
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (4th Quarter 1st Summative Test)K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (4th Quarter 1st Summative Test)
K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (4th Quarter 1st Summative Test)
LiGhT ArOhL26.1K vues
K to 12 Grade 3 DLL ARALING PANLIPUNAN (Q1 – Q4) par LiGhT ArOhL
K to 12 Grade 3 DLL ARALING PANLIPUNAN (Q1 – Q4)K to 12 Grade 3 DLL ARALING PANLIPUNAN (Q1 – Q4)
K to 12 Grade 3 DLL ARALING PANLIPUNAN (Q1 – Q4)
LiGhT ArOhL47.4K vues
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN MTB-MLE Binisaya (MTB – Quarter 3) par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN MTB-MLE Binisaya (MTB – Quarter 3) K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN MTB-MLE Binisaya (MTB – Quarter 3)
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN MTB-MLE Binisaya (MTB – Quarter 3)
LiGhT ArOhL53.3K vues
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ENGLISH par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ENGLISHK TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ENGLISH
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN ENGLISH
LiGhT ArOhL323.5K vues
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICSK TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS
K TO 12 GRADE 2 LEARNING MATERIAL IN MATHEMATICS
LiGhT ArOhL280.6K vues
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4) par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ENGLISH (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL240.1K vues
Nganong Gidaladala Ni Bao Ang Iyang Balay par Huni-huni
Nganong Gidaladala Ni Bao Ang Iyang BalayNganong Gidaladala Ni Bao Ang Iyang Balay
Nganong Gidaladala Ni Bao Ang Iyang Balay
Huni-huni146.7K vues
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4) par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MATHEMATICS (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL227.2K vues
Masusing Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan (Ekonomiks) Ika-ap... par Rain Ikemada Sahagun-Tadeo
Masusing Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan (Ekonomiks) Ika-ap...Masusing Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan (Ekonomiks) Ika-ap...
Masusing Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan (Ekonomiks) Ika-ap...
K to 12 Grade 2 DLL ARALING PANLIPUNAN (Q1 – Q4) par LiGhT ArOhL
K to 12 Grade 2 DLL ARALING PANLIPUNAN (Q1 – Q4)K to 12 Grade 2 DLL ARALING PANLIPUNAN (Q1 – Q4)
K to 12 Grade 2 DLL ARALING PANLIPUNAN (Q1 – Q4)
LiGhT ArOhL49.2K vues
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4) par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN SCIENCE (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL275.9K vues

Similaire à K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)

Ap2 st1 q4 par
Ap2 st1 q4Ap2 st1 q4
Ap2 st1 q4EvelynDelRosario4
67 vues4 diapositives
Sangkapatang Pagsusulit sa AP/HEKASI 2 par
Sangkapatang Pagsusulit sa AP/HEKASI 2Sangkapatang Pagsusulit sa AP/HEKASI 2
Sangkapatang Pagsusulit sa AP/HEKASI 2JHenApinado
1.2K vues3 diapositives
4th periodical esp v par
4th periodical esp v4th periodical esp v
4th periodical esp vDeped Tagum City
2.7K vues3 diapositives
FIL 2ND GRADING PERIODICAL TEST-TOS.docx par
FIL 2ND GRADING PERIODICAL TEST-TOS.docxFIL 2ND GRADING PERIODICAL TEST-TOS.docx
FIL 2ND GRADING PERIODICAL TEST-TOS.docxclairecabato
135 vues6 diapositives
Esp first pt par
Esp first ptEsp first pt
Esp first ptbelvedere es
701 vues6 diapositives
AP 10 IST PERIODICAL 2022.pdf par
AP 10 IST PERIODICAL 2022.pdfAP 10 IST PERIODICAL 2022.pdf
AP 10 IST PERIODICAL 2022.pdfPauletteJohnAquinoMa
3 vues8 diapositives

Similaire à K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)(20)

Sangkapatang Pagsusulit sa AP/HEKASI 2 par JHenApinado
Sangkapatang Pagsusulit sa AP/HEKASI 2Sangkapatang Pagsusulit sa AP/HEKASI 2
Sangkapatang Pagsusulit sa AP/HEKASI 2
JHenApinado1.2K vues
FIL 2ND GRADING PERIODICAL TEST-TOS.docx par clairecabato
FIL 2ND GRADING PERIODICAL TEST-TOS.docxFIL 2ND GRADING PERIODICAL TEST-TOS.docx
FIL 2ND GRADING PERIODICAL TEST-TOS.docx
clairecabato135 vues
2nd periodical test in mother tongue par Kate Castaños
2nd periodical test in mother tongue2nd periodical test in mother tongue
2nd periodical test in mother tongue
Kate Castaños26.2K vues
Chapter test kahalagahan ng kontemporarayong isyu par Nestor Cadapan Jr.
Chapter test  kahalagahan ng kontemporarayong isyuChapter test  kahalagahan ng kontemporarayong isyu
Chapter test kahalagahan ng kontemporarayong isyu
4 th periodic test in hekasi, filipino, gmrc iv par EDITHA HONRADEZ
4 th periodic test in hekasi, filipino, gmrc iv4 th periodic test in hekasi, filipino, gmrc iv
4 th periodic test in hekasi, filipino, gmrc iv
EDITHA HONRADEZ21.1K vues

Plus de LiGhT ArOhL

AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa par
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa MapaAP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa MapaLiGhT ArOhL
16.6K vues17 diapositives
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT par
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
32.3K vues55 diapositives
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4) par
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
74K vues172 diapositives
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4) par
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
91K vues152 diapositives
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4) par
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)LiGhT ArOhL
51.5K vues179 diapositives
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT par
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
24.6K vues52 diapositives

Plus de LiGhT ArOhL(17)

AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa par LiGhT ArOhL
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa MapaAP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
AP 3 - Mga Tanda at Simbolo Sa Mapa
LiGhT ArOhL16.6K vues
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 3 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL32.3K vues
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4) par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL74K vues
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4) par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC and ART (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL91K vues
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4) par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 1 LEARNER’S MATERIAL IN PE and HEALTH (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL51.5K vues
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL24.6K vues
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL33K vues
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL19.1K vues
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL31.3K vues
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 5 IKALAWANG LAGUMANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL37.5K vues
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4) par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL244K vues
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4) par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN PE (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL199.8K vues
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4) par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN MUSIC (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL291.2K vues
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4) par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN HEALTH (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL229.9K vues
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4) par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)
K TO 12 GRADE 5 LEARNER’S MATERIAL IN ARTS (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL236.9K vues
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4) par LiGhT ArOhL
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)
K TO 12 KINDER LEARNER’S MATERIAL (Q1-Q4)
LiGhT ArOhL135.4K vues
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT par LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL27K vues

K to 12 Araling Panlipunan Grade 2 (3rd Periodical Exam)

 • 1. IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN GRADE TWO TAON: 2013 – 2014 PANGALAN: ________________________ BAITANG: __________ PETSA: __________ Basahin ng mabuti ang bawat item at isulat ng maayos sa patlang ang napiling sagot. I. Isulat ang YL kung ang bagay ay bahagi ng yamang lupa at YT kung yamang tubig. _____ 1. isda _____ 3. perlas _____ 2. palay _____ 5. hipon _____ 4. gulay II. Kilalanin ang mga nasa larawan. Isulat ng maayos sa patlang ang sagot. 6. ____________ 7. ____________ 8. ___________ 9. ____________ 10. ____________ III. Hanapin sa Hanay B ang tinutukoy na nagbibigay ng mga paglilingkod sa ating komunidad sa hanay A. HANAY A HANAY B _____ 11. Tumutulong kay kapitan sa pagpapanatili ng katahimikan sa komunindad. _____ 12. Nagsusuri ng mga pagkaing itinitinda sa mga pamilihan upang matiyak ang kalinisan. _____ 13. Naglalagay ng linya ng kuryente papunta sa mga kabahayan at sa buong komunidad. _____ 14. Tagapaglinis ng mga kalsada at kanal upang ang mga tao ay ligtas sa sakit. _____ 15. Nag-aayos ng mga tubong dinadaluyan ng tubig patungo sa mga tahanan. A. Tubero B. Elektrisyan C. Health Inspektor D. Kaminero E. Barangay Tanod F. Nars IV. Suriin ang mga nakatalang hanapbuhay sa bawat bilang. Piliin sa loob ng kahon ang angkop na lugar kung saan ito ginagawa. Isulat lamang ang titik ng tamang sagot. A. kabundukan B. lungsod C. kapatagan D. industriyal _____ 16. Paggawa ng mga sapatos, damit, at mga pagkaing de-lata E. tabing-dagat
 • 2. _____ 17. Pagmimina ng mga ginto, tanso at mahahalagang bato _____ 18. Pagpasok sa mga tanggapan _____ 19. Pagtatanim ng palay, mais at tabako _____ 20. Pagdadaing at paggawa ng lambat V. Basahin ng mabuti ang bawat pangungusap. Isulat ang TAMA kung umaayon ka sa sinasabi nito at MALI kung hindi. _____ 21. Ang bawat komunidad ay may mga ipinagmamalaking produkto na nanggagaling sa mga sangkap mula sa mga yamang lupa at yamang tubig. _____ 22. Dapat unahin sa pagbabadyet ang mga pangunahing pangangailangan ng isang pamilya. _____ 23. Mas mahalaga ang pagkakaroon ng cellphone. laptop, at tablet kaysa sa pagkain, damit at tirahan. _____ 24. Inuuna ng mabuting pinuno ang pansariling kapakanan kaysa sa kapakanan ng kanyang nasasakupan. _____ 25. Nakikipagtulungan ang mga mamamayan sa kanilang pinuno upang maging maayos ang komunidad. _____ 26. Tumutulong ang mga bumbero sa pagpapanatili ng katahimikan sa komunidad. _____ 27. Ang mga yamang lupa at yamang tubig ay kailangang alagaan at ingatan. _____ 28. Kapag walang hanapbuhay ang mga magulang hindi nila maibibigay ang mga pangangailangan ng kanilang pamilya. _____ 29. Ang pinuno ang nangangasiwa sa mga gawaing itinakda ng isang pangkat o samahan. _____ 30. Ang mabubuting pinuno ang dahilan kung bakit hindi nagiging maunlad ang isang komunidad. VI. Basahin ng mabuti ang bawat pangungusap. Piliin ang titik ng tamang sagot. _____ 31. Ano ang angkop na maging hanapbuhay ng mga taong nakatira malapit sa dagat? A. pagsasaka B. pagmimina C. pangingisda D. pagnenegosyo _____ 32. Anong produkto ang makukuha mula sa kagubatan? A. kahoy B. ginto C. mais D. perlas _____ 33. May malaking lupain si Mang Andoy sa kapatagan. Ano ang maari niyang gawin dito upang siya ay kumita? A. Patayuan ng iskwater. C. Taniman ng gulay at mais. B. Gawing tambakan ng basura. D. Lagyan ng mg palaruan. _____ 34. Anong produkto ang ipinagmamalaki ng mga taga-Baguio? A. mangga B. stawberry jam C. pastilyas D. bagoong _____ 35. Ito ay mahalagang metal na ginagamit na sangkap sa paggawa ng mga alahas. A. bakal B. kahoy C. uling D. ginto _____ 36. Alin sa sumusunod ang produktong makukuha mula sa karagatan? A. palay B. perlas C. prutas D. bakal _____ 37. Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng tamang pangangalaga sa ating mga likas na yaman?
 • 3. A. Itapon ang mga basura sa ilog at dagat. B. Putulin at sunugin ang mga puno sa kagubatan. C. Gumamit ng lambat na may malalaking butas. D. Gumamit ng dinamita sa panghuhuli ng mga isda. _____ 38. Si Liza ay nag-aaral sa ikalawang baitang ng Sta. Ana Elementary School. Siya ay nabibilang sa anong populasyon? A. naghahanapbuhay B. umaasa C. inaasahan D. matanda _____ 39. Si Aling Dionisia ay nakatanggap ng kanyang suweldo para sa buwan ng Enero. Ano ang dapat niyang gawin dito? A. Unahin ang mga pangunahing pangangailangan ng kanyang pamilya. B. Isama ang kanyang mga anak at manood ng sine sa mall. C. Bumili ng mamahaling gamit tulad ng celphone at tablet. D. Pumunta sa perya at maglaro sa pasugalan. _____ 40. Alin sa mga sumusunod ang pangunahing pangangailangan ng mag-anak? A. magandang mansion C. magarang sasakyan B. imported na laruan D. pagkain, damit at tirahan _____ 41. Ano ang epekto sa komunidad kung may hanapbuhay ang magulang ng bawat tahanan? A. magiging masaya ang mga anak C. magiging maunlad ang komunidad B. dadami ang mga bata C. magiging masaya si kapitan _____ 42. Alin sa mga sumusunod ang tamang kahulugan ng pagbabadyet? A. labis na paggastos ng salapi B. paggamit ng lahat ng kinita para sa mga mamahaling kagamitan C. pagbili ng mga bagay kahit hindi na kailangan D. tamang paggastos ng salapi base sa pangangailangan _____ 43. Bakit mahalagang matuto ang isang tao ng simpleng pagbabadyet? A. upang hindi maubos ang pera B. upang mabili ang pangangailangan ng pamilya C. upang mapagkasya ang kita sa mga gastusin D. lahat ng nabanggit _____ 44. Kung walang hanapbuhay ang magulang at maliliit pa ang mga anak, ano kaya ang epekto nito sa pamumuhay ng pamilya? A. hindi matutugunan ang pangunahing pangangailangan ng pamilya B. hindi mabibili ang mga pangangailangan sa tahanan C. hindi matutugunan ang pag-aaral ng mag-anak D. lahat ay maaaring mangyari _____ 45. Siya ang namumuno sa kapakanan, kaayusan, kaunlaran at kapayapaan ng nasasakupang komunidad. A. health worker B. basurero C. bumbero D. kapitan
 • 4. _____ 46. Si Mang Andres ay tatakbo bilang kapitan ng kanyang barangay. Alin sa mga sumusunod na katangian ang dapat niyang taglayin? A. masayahin B. responsable C. malinis D. matangkad _____ 47. Kung naglilingkod ng mahusay ang isang pinuno, ano ang magiging bunga nito sa komunidad? A. magiging mapayapa ang buong komunidad B. magiging masipag ang mga mamamayan C. may pagbabago at kaunlaran sa komunidad D. lahat ng nabanggit _____ 48. Alin ang nagpapakita ng magandang katangian ng isang pinuno? A. Nagpapakain sa mga taong kilala sa lipunan B. Hindi tumutupad sa kaniyang mga pangako C. Walang pag-aaruga sa mga batang mahihirap D. Tumutulong sa mga tao lalo na sa oras ng kalamidad _____ 49. Ang sumusunod ay epekto kung ang isang lider o pinuno ay nagpapabaya at hindi naglilingkod nang tapat sa kaniyang nasasakupan, maliban sa isa. Alin dito? A. magiging marumi ang buong komunidad B. magkakaroon ng problema sa kalusugan C. mabagal ang pag-unlad ng buong komunidad D. magkakaroon ng katahimikan ang buong komunidad _____ 50. May mga taong nagbibigay ng mga paglilingkod upang matugunan ang pangangailangan ng ating komunidad. Paano natin maipakikita na sila ay mahalaga sa ating komunidad? A. Igalang sila sa lahat ng oras. C. Pagtawanan ang kanilang mga ginagawa B. Huwag silang pansinin. D. Huwag sundin ang kanilang mga utos.