Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
REUNIÓ DEREUNIÓ DE
PARES I MARESPARES I MARES
CICLE MITJÀCICLE MITJÀ
19 D’OCTUBRE 201019 D’OCTUBRE 2010
1. PRESENTACIÓ DEL CICLE1. PRESENTACIÓ DEL CICLE
 Assignatures/mestres:Assignatures/mestres:
 Llengua Catalana: Pilar/Ro...
2. PROJECTE D’ESCOLA VERDA2. PROJECTE D’ESCOLA VERDA
 CUIDAR EL PLANETA RESPECTANT I ACTUANT.CUIDAR EL PLANETA RESPECTANT...
3. CARACTERÍSTIQUES DEL GRUP3. CARACTERÍSTIQUES DEL GRUP
CLASSECLASSE
 Aspectes positius:Aspectes positius:
- S’engresque...
4. 0BJECTIU DEL CURS4. 0BJECTIU DEL CURS
 Continuació de l’objectiu del curs passat.Continuació de l’objectiu del curs pa...
5. OBJECTIUS DEL CICLE5. OBJECTIUS DEL CICLE
 Evolució en autonomia i competència.Evolució en autonomia i competència.
 ...
AVALUACIÓAVALUACIÓ
 QUÈ VOL DIR AVALUAR PERQUÈ VOL DIR AVALUAR PER
COMPETÈNCIES?COMPETÈNCIES?
L’avaluació per competèncie...
Aprenentatge i avaluació competencialAprenentatge i avaluació competencial
preguntarpreguntar
parlar comprendreparlar comp...
QUÈ DEMANEM A UN ALUMNEQUÈ DEMANEM A UN ALUMNE
COMPETENT?COMPETENT?
1. FER RECERCA I TROBAR INFORMACIÓ1. FER RECERCA I TRO...
CRITERIS D’ AVALUACIÓCRITERIS D’ AVALUACIÓ
Avaluarem els alumnes perquè demostrinAvaluarem els alumnes perquè demostrin
di...
INSTRUMENTS DE REGISTREINSTRUMENTS DE REGISTRE
- Graelles d’observació- Graelles d’observació
- Anotacions al quadern de r...
L’AVALUACIÓ DELS CONCEPTES,L’AVALUACIÓ DELS CONCEPTES,
PROCEDIMENTS, ACTITUDS I HÀBITS:PROCEDIMENTS, ACTITUDS I HÀBITS:
1....
 A l’hora de donarA l’hora de donar una nota finaluna nota final creiem que és moltcreiem que és molt
important que hi ha...
OBJECTIUS PER ÀREESOBJECTIUS PER ÀREES
LLENGÜESLLENGÜES::
 Parlar i conversarParlar i conversar
 Escoltar i comprendreEs...
MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURALMEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL
 L’entorn i la seva conservacióL’entorn i la seva conserva...
MATEMÀTIQUESMATEMÀTIQUES::
ContingutsContinguts::
Numeració i càlculNumeració i càlcul
Relacions i canviRelacions i canvi
...
ED. ARTÍSTICA MÚSICAED. ARTÍSTICA MÚSICA
L' objectiu del treball de la música a CM és l'enriquiment iL' objectiu del treba...
EDUCACIÓEDUCACIÓ FÍSICAFÍSICA
1.-1.- INSTRUMENTS DE COLPEIGINSTRUMENTS DE COLPEIG..
2.-2.- SER CONSCIENTS DE L'ESPAI QUE O...
 LA METODOLOGIA UTILITZADALA METODOLOGIA UTILITZADA
- LA DURACIÓLA DURACIÓ DE LES SESSIONS.DE LES SESSIONS.
- LES SESSION...
RELIGIÓRELIGIÓ
- Identificar les- Identificar les partsparts de la Bíbliade la Bíblia
- Descobrir la- Descobrir la importà...
ALTERNATIVAALTERNATIVA

Els objectius a treballar a classes d’Alternativa sónEls objectius a treballar a classes d’Altern...
EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICAEDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA
 Experimentar i indagar tècniques.Experimentar i indagar tècniques.
...
6. TUTORIA6. TUTORIA
 Entrevistes amb les famílies:Entrevistes amb les famílies:
Com les concertem?Com les concertem?
 H...
7. SORTIDES I COLÒNIES7. SORTIDES I COLÒNIES
TERCERTERCER QUARTQUART
SORTIDES A L’ENTORNSORTIDES A L’ENTORN
PROPOSADES DES...
8. ACTIVITAT DE PISCINA8. ACTIVITAT DE PISCINA
 Horari:Horari:
 Dimecres de 16 a 17h ( QUART)Dimecres de 16 a 17h ( QUAR...
Teatre de Nadal: L’AVET I LESTeatre de Nadal: L’AVET I LES
CUQUES DE LLUM QUARTCUQUES DE LLUM QUART
 Reunió el proper dim...
EducarEducar és fer-los passar perés fer-los passar per
l’experiència de tenir els seus propisl’experiència de tenir els s...
Reunió pares mares quart curs 2010-2011
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Reunió pares mares quart curs 2010-2011

616 vues

Publié le

Publié dans : Formation
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Reunió pares mares quart curs 2010-2011

 1. 1. REUNIÓ DEREUNIÓ DE PARES I MARESPARES I MARES CICLE MITJÀCICLE MITJÀ 19 D’OCTUBRE 201019 D’OCTUBRE 2010
 2. 2. 1. PRESENTACIÓ DEL CICLE1. PRESENTACIÓ DEL CICLE  Assignatures/mestres:Assignatures/mestres:  Llengua Catalana: Pilar/Rosa (suport)Llengua Catalana: Pilar/Rosa (suport)  Llengua Castellana: Montse/MaiteLlengua Castellana: Montse/Maite  Matemàtiques: Pilar/ Carolina ( suport)Matemàtiques: Pilar/ Carolina ( suport)  Medi Social, Natural i Cultural: PilarMedi Social, Natural i Cultural: Pilar  Anglès:DavidAnglès:David  Educació Física: DaniEducació Física: Dani  Plàstica: Pilar/Carolina (suport)Plàstica: Pilar/Carolina (suport)  Música:Eva C.Música:Eva C.  Informàtica: PilarInformàtica: Pilar  Religió:Eva M.Religió:Eva M.  Ensenyaments Alternatius: CarolinaEnsenyaments Alternatius: Carolina S’HAN PRIORITZAT: ELS DESDOBLAMENTS I L’ACTUACIÓS’HAN PRIORITZAT: ELS DESDOBLAMENTS I L’ACTUACIÓ DE DUES MESTRES A L’AULA PER TAL D’ATENDREDE DUES MESTRES A L’AULA PER TAL D’ATENDRE MILLOR A LA DIVERSITAT.MILLOR A LA DIVERSITAT. EDUCACIÓ ESPECIAL: INCLUSIÓ A L’AULA.EDUCACIÓ ESPECIAL: INCLUSIÓ A L’AULA.
 3. 3. 2. PROJECTE D’ESCOLA VERDA2. PROJECTE D’ESCOLA VERDA  CUIDAR EL PLANETA RESPECTANT I ACTUANT.CUIDAR EL PLANETA RESPECTANT I ACTUANT.  TREBALL DE L’ENTORN PROPER LLIGAT AMB L’ÀREA DETREBALL DE L’ENTORN PROPER LLIGAT AMB L’ÀREA DE MEDI.MEDI.  ANIMAL I ARBRE AMIC DE LA CLASSE: El cirerer i la truita de riu.ANIMAL I ARBRE AMIC DE LA CLASSE: El cirerer i la truita de riu.  EL COMPOSTADOR.EL COMPOSTADOR.  CONEIXEMENT DE LA FEINA DELS AGENTS FORESTALS.CONEIXEMENT DE LA FEINA DELS AGENTS FORESTALS.  ARBRES SINGULARS DEL MUNICIPI: Plataner de la Font del Ferro-ARBRES SINGULARS DEL MUNICIPI: Plataner de la Font del Ferro-  COMITÈ AMBIENTAL.COMITÈ AMBIENTAL.  REUTILITZACIÓ DE LLIBRES.REUTILITZACIÓ DE LLIBRES.  PLA DE CONSUM DE FRUITA A LES ESCOLES (DepartamentPLA DE CONSUM DE FRUITA A LES ESCOLES (Departament d’agricultura).d’agricultura).
 4. 4. 3. CARACTERÍSTIQUES DEL GRUP3. CARACTERÍSTIQUES DEL GRUP CLASSECLASSE  Aspectes positius:Aspectes positius: - S’engresquen amb facilitat, són col·laboradors.S’engresquen amb facilitat, són col·laboradors. - Gran sentit de la responsabilitat portat ,a vegades, aGran sentit de la responsabilitat portat ,a vegades, a l’extrem.l’extrem. - Facilitat per autoavaluar-se.Facilitat per autoavaluar-se. - Bon treball en grup cooperatiu.Bon treball en grup cooperatiu. - Es valora molt el model positiu.Es valora molt el model positiu.  Aspectes a reforçar:Aspectes a reforçar: - Atenció, silenci, entendre consignes, evitarAtenció, silenci, entendre consignes, evitar repeticions.repeticions. - Continuar treballant la tolerància.Continuar treballant la tolerància.
 5. 5. 4. 0BJECTIU DEL CURS4. 0BJECTIU DEL CURS  Continuació de l’objectiu del curs passat.Continuació de l’objectiu del curs passat. ““POTENCIAR LA INTERCOMUNICACIÓPOTENCIAR LA INTERCOMUNICACIÓ ENTRE TOTS ELS MEMBRES DE LAENTRE TOTS ELS MEMBRES DE LA COMUNITAT EDUCATIVA.”COMUNITAT EDUCATIVA.” PÀGINA WEB:PÀGINA WEB: httphttp://://ceipguilleries.orgceipguilleries.org//
 6. 6. 5. OBJECTIUS DEL CICLE5. OBJECTIUS DEL CICLE  Evolució en autonomia i competència.Evolució en autonomia i competència.  Ús de l’agenda (revisió diària). Gestió delÚs de l’agenda (revisió diària). Gestió del temps lliure ( TV)temps lliure ( TV)  Deures: (família/escola acció compartida)Deures: (família/escola acció compartida) VERD:L’activitat l’ha fet tot sol/a. TARONJA: Se l’ha hagut de fer petits ajuts o aclariments. VERMELL: Ha necessitat constantment el suport de l’adult.
 7. 7. AVALUACIÓAVALUACIÓ  QUÈ VOL DIR AVALUAR PERQUÈ VOL DIR AVALUAR PER COMPETÈNCIES?COMPETÈNCIES? L’avaluació per competències és aquella que permet aL’avaluació per competències és aquella que permet a l’ alumnat ser conscient del seu progrés i alhora delsl’ alumnat ser conscient del seu progrés i alhora dels propis errors.propis errors. Aprenentatge i avaluació tradicionalAprenentatge i avaluació tradicional escoltarescoltar copiar memoritzarcopiar memoritzar respondrerespondre
 8. 8. Aprenentatge i avaluació competencialAprenentatge i avaluació competencial preguntarpreguntar parlar comprendreparlar comprendre discutir aplicardiscutir aplicar opinaropinar QUIN SERÀ EL BON ALUMNE?QUIN SERÀ EL BON ALUMNE? Aquell que sap molt ?Aquell que sap molt ? NONO Aquell que sap buscar , trobar i tractar laAquell que sap buscar , trobar i tractar la informació.informació.
 9. 9. QUÈ DEMANEM A UN ALUMNEQUÈ DEMANEM A UN ALUMNE COMPETENT?COMPETENT? 1. FER RECERCA I TROBAR INFORMACIÓ1. FER RECERCA I TROBAR INFORMACIÓ 2. SELECCIONAR LA INFORMACIÓ QUE2. SELECCIONAR LA INFORMACIÓ QUE INTERESSAINTERESSA 3. ANALITZAR I SINTETITZAR AQUESTA3. ANALITZAR I SINTETITZAR AQUESTA INFORMACIÓINFORMACIÓ 4. PENSAR COM PRESENTAR UN4. PENSAR COM PRESENTAR UN TREBALLTREBALL 5. ORGANITZAR EL TEMPS PER FER LA5. ORGANITZAR EL TEMPS PER FER LA TASCATASCA 6. PENSAR QUINS RECURSOS TÉ6. PENSAR QUINS RECURSOS TÉ
 10. 10. CRITERIS D’ AVALUACIÓCRITERIS D’ AVALUACIÓ Avaluarem els alumnes perquè demostrinAvaluarem els alumnes perquè demostrin diferents nivells d’ abstracció:diferents nivells d’ abstracció:  Coneixement : recordarConeixement : recordar  Comprensió: fer seuComprensió: fer seu  Aplicació: usar en altres situacionsAplicació: usar en altres situacions  Anàlisi crítica:faAnàlisi crítica:fa hipòtesis,qüestionar,solucionar...hipòtesis,qüestionar,solucionar...  Síntesi :crearSíntesi :crear  Avaluar : emetre judicis,donar opinionsAvaluar : emetre judicis,donar opinions
 11. 11. INSTRUMENTS DE REGISTREINSTRUMENTS DE REGISTRE - Graelles d’observació- Graelles d’observació - Anotacions al quadern de registre d’aspectes a- Anotacions al quadern de registre d’aspectes a recordar i tenir en compte.recordar i tenir en compte. - Diari d’aula- Diari d’aula - Graelles d’avaluació específica del control- Graelles d’avaluació específica del control INSTRUMENTS D’AVALUACIÓINSTRUMENTS D’AVALUACIÓ - Proves orals i escrites.- Proves orals i escrites. - Observació directa dels progressos a l’aula.- Observació directa dels progressos a l’aula. - Revisió i/o correcció de llibretes i quadernet de- Revisió i/o correcció de llibretes i quadernet de treball.treball. - Participació i implicació en activitats d’aula.- Participació i implicació en activitats d’aula.
 12. 12. L’AVALUACIÓ DELS CONCEPTES,L’AVALUACIÓ DELS CONCEPTES, PROCEDIMENTS, ACTITUDS I HÀBITS:PROCEDIMENTS, ACTITUDS I HÀBITS: 1.CONCEPTES1.CONCEPTES 2. DOMINI DE TÈCNIQUES I2. DOMINI DE TÈCNIQUES I PROCEDIMENTSPROCEDIMENTS 3. ACTITUD3. ACTITUD AAutonomia personal : concentració i cura del cosutonomia personal : concentració i cura del cos HHàbits de treball i actitud: comprensió i expressió.àbits de treball i actitud: comprensió i expressió. 4. HÀBITS4. HÀBITS RRelacions socials i convivència: respecte i tranquil·litat.elacions socials i convivència: respecte i tranquil·litat. RRelacions amb la mestra : demana ajuda quan cal.elacions amb la mestra : demana ajuda quan cal.
 13. 13.  A l’hora de donarA l’hora de donar una nota finaluna nota final creiem que és moltcreiem que és molt important que hi hagi un equilibri entre els quatreimportant que hi hagi un equilibri entre els quatre apartats (conceptes, procediments, actituds i hàbits).apartats (conceptes, procediments, actituds i hàbits). D’aquesta manera avaluarem laD’aquesta manera avaluarem la progressió globalprogressió global dede l’alumne, tenim sempre en compte el seu punt del’alumne, tenim sempre en compte el seu punt de partença. Percentualment, aplicarem unpartença. Percentualment, aplicarem un 25%25% a cadaa cada apartat.apartat.  Aquest curs hi hauràAquest curs hi haurà 3 informes3 informes d’ avaluació id’ avaluació i quedaran repartits cada 12 setmanes .quedaran repartits cada 12 setmanes .  A l’ iniciar el cicle superior durant el mes d’ octubreA l’ iniciar el cicle superior durant el mes d’ octubre els alumnes passen unesels alumnes passen unes proves diagnòstiquesproves diagnòstiques dede llengua catalana , castellana i matemàtiques.llengua catalana , castellana i matemàtiques.
 14. 14. OBJECTIUS PER ÀREESOBJECTIUS PER ÀREES LLENGÜESLLENGÜES::  Parlar i conversarParlar i conversar  Escoltar i comprendreEscoltar i comprendre  Llegir i comprendreLlegir i comprendre  EscriureEscriure  Coneixements de la llengua i el seu aprenentatge.Coneixements de la llengua i el seu aprenentatge.
 15. 15. MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURALMEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL  L’entorn i la seva conservacióL’entorn i la seva conservació  El món dels éssers viusEl món dels éssers vius  Les persones i la salutLes persones i la salut  Persones, cultures i societatsPersones, cultures i societats  Canvis i continuïtats en el tempsCanvis i continuïtats en el temps  Matèria i energiaMatèria i energia  Entorn, tecnologia i societatEntorn, tecnologia i societat UP 1: LA COMARCA DE LA SELVAUP 1: LA COMARCA DE LA SELVA UP 2: UNA COMARCA DIFERENT: EL RIPOLLÈS (Colònies)UP 2: UNA COMARCA DIFERENT: EL RIPOLLÈS (Colònies) UP 3: L’UNIVERSUP 3: L’UNIVERS UP 4: ROQUES I MINERALS. FONTS D’ENERGIAUP 4: ROQUES I MINERALS. FONTS D’ENERGIA (intercicle)(intercicle) UP 5: EL COS HUMÀUP 5: EL COS HUMÀ
 16. 16. MATEMÀTIQUESMATEMÀTIQUES:: ContingutsContinguts:: Numeració i càlculNumeració i càlcul Relacions i canviRelacions i canvi Espai i formaEspai i forma MesuraMesura Estadística i atzarEstadística i atzar ProcessosProcessos:: Resolució de problemesResolució de problemes Raonament i provaRaonament i prova Comunicació i representacióComunicació i representació ConnexionsConnexions
 17. 17. ED. ARTÍSTICA MÚSICAED. ARTÍSTICA MÚSICA L' objectiu del treball de la música a CM és l'enriquiment iL' objectiu del treball de la música a CM és l'enriquiment i creixement personal a través d 'experiències musicalscreixement personal a través d 'experiències musicals diverses com:diverses com: La cançóLa cançó, el, el moviment corporalmoviment corporal ,l,l' audició' audició , la, la dansa i el llenguatgedansa i el llenguatge musical.musical. Els alumnes de 4tEls alumnes de 4t. comencen a tocar. comencen a tocar la flautala flauta com a instrument escolar ambcom a instrument escolar amb l' objectiu de donar un sentit al llenguatge musical, així com un punt mésl' objectiu de donar un sentit al llenguatge musical, així com un punt més de motivació. A partir d' aquest moment tenen un compromís en l' estudi ide motivació. A partir d' aquest moment tenen un compromís en l' estudi i la cura de l' instrument. Després de cada classe de música, que és ella cura de l' instrument. Després de cada classe de música, que és el dimecres al matí, tindran un petit exercici de flauta que caldrà treballar adimecres al matí, tindran un petit exercici de flauta que caldrà treballar a casa fins que ho puguin tocar sense dificultat, tenen l' ajuda de la mestracasa fins que ho puguin tocar sense dificultat, tenen l' ajuda de la mestra cada dia a l' hora del pati , si els cal. D' aquesta manera i de mica en micacada dia a l' hora del pati , si els cal. D' aquesta manera i de mica en mica seran capaços a 6è de llegir qualsevol partitura senzilla amb flauta.seran capaços a 6è de llegir qualsevol partitura senzilla amb flauta.
 18. 18. EDUCACIÓEDUCACIÓ FÍSICAFÍSICA 1.-1.- INSTRUMENTS DE COLPEIGINSTRUMENTS DE COLPEIG.. 2.-2.- SER CONSCIENTS DE L'ESPAI QUE OCUPEN DURANT EL JOCSER CONSCIENTS DE L'ESPAI QUE OCUPEN DURANT EL JOC 3.-3.- REGLAMENTS BÀSICSREGLAMENTS BÀSICS 4.-4.- HABILITATS GIMNÀSTIQUESHABILITATS GIMNÀSTIQUES 5.-5.- LLANÇAMENTSLLANÇAMENTS 6. L'ATLETISME6. L'ATLETISME 77.-.- EL RITME I L'EXPRESSIÓ CORPORALEL RITME I L'EXPRESSIÓ CORPORAL 8.-8.- FORÇA, RESISTÈNCIA, FLEXIBILITAT I VELOCITATFORÇA, RESISTÈNCIA, FLEXIBILITAT I VELOCITAT.. 9.-9.-LA COORDINACIÓ DELS SEGMENTS CORPORALS.LA COORDINACIÓ DELS SEGMENTS CORPORALS. 10.-10.- L'ACTITUD DE RESPECTE.L'ACTITUD DE RESPECTE.
 19. 19.  LA METODOLOGIA UTILITZADALA METODOLOGIA UTILITZADA - LA DURACIÓLA DURACIÓ DE LES SESSIONS.DE LES SESSIONS. - LES SESSIONS ES DIVIDEIXEN EN 4LES SESSIONS ES DIVIDEIXEN EN 4 PARTS.PARTS. - VALORACIÓ INICIAL.VALORACIÓ INICIAL. - SEGUINT DUES DIRECCIONS:SEGUINT DUES DIRECCIONS: - D’ALLÒ SIMPLE A ALLÒ COMPLEXD’ALLÒ SIMPLE A ALLÒ COMPLEX - D’ALLÒ GLOBAL A ALLÒ ESPECÍFICD’ALLÒ GLOBAL A ALLÒ ESPECÍFIC - MOTIVACIÓ.MOTIVACIÓ. - L'ACTUACIÓ DEL MESTRE.L'ACTUACIÓ DEL MESTRE.
 20. 20. RELIGIÓRELIGIÓ - Identificar les- Identificar les partsparts de la Bíbliade la Bíblia - Descobrir la- Descobrir la importància dels llibresimportància dels llibres per transmetre la cultura.per transmetre la cultura. - Conèixer trets fonamentals de l’- Conèixer trets fonamentals de l’ Antic i el Nou TestamentAntic i el Nou Testament.. - Aprendre a buscar algunes- Aprendre a buscar algunes citacions bíbliquescitacions bíbliques.. - Valorar la Bíblia com a- Valorar la Bíblia com a llibre sagratllibre sagrat.. - Descriure fets principals de la- Descriure fets principals de la vida de Jesúsvida de Jesús Es valorarà molt:Es valorarà molt: - L'- L' actitud obertaactitud oberta davant els continguts, objectius i procediments de l' assignatura.davant els continguts, objectius i procediments de l' assignatura. Entendre que l' hora de religió cal estar atent i cal treballar igual que en una altreEntendre que l' hora de religió cal estar atent i cal treballar igual que en una altre assignatura comuna com pot ser català, matemàtiques, medi, etc. Hi ha unsassignatura comuna com pot ser català, matemàtiques, medi, etc. Hi ha uns continguts a fer i uns objectius per assolir com en totes les altres matèries.continguts a fer i uns objectius per assolir com en totes les altres matèries. (molt(molt important)important) - El respecte vers els companys i el/la mestre/a.- El respecte vers els companys i el/la mestre/a. - Tenir una bona actitud en general alhora de classe. (molt important)- Tenir una bona actitud en general alhora de classe. (molt important) UtilitzemUtilitzem:: - Fitxes preparades, amb exercicis per fer en les mateixes fitxes.- Fitxes preparades, amb exercicis per fer en les mateixes fitxes. - No usem ni llibres ni llibretes.- No usem ni llibres ni llibretes.
 21. 21. ALTERNATIVAALTERNATIVA  Els objectius a treballar a classes d’Alternativa sónEls objectius a treballar a classes d’Alternativa són::  Millorar l’autoconeixement a través de les emocions.Millorar l’autoconeixement a través de les emocions.  Reconèixer les emocions dels altres a través de l’empatia.Reconèixer les emocions dels altres a través de l’empatia.  Potenciar la regulació davant de determinats fets.Potenciar la regulació davant de determinats fets.  Treballar les habilitats per conviure en societat.Treballar les habilitats per conviure en societat.  Identificar una comunicació assertiva i posar-la en pràctica.Identificar una comunicació assertiva i posar-la en pràctica.  Valorar l’escolta atenta per millorar les relacions.Valorar l’escolta atenta per millorar les relacions.  Treballar el respecte vers la diferència dels altres i la d’un propi.Treballar el respecte vers la diferència dels altres i la d’un propi.  Potenciar l’autoestima i la cohesió de grup.Potenciar l’autoestima i la cohesió de grup.  Metodologia:Metodologia:  A través de realitzacions de murals, fitxes i, sobretot, fent servir l’expressióA través de realitzacions de murals, fitxes i, sobretot, fent servir l’expressió oral a la vegada que la comprensió oral.oral a la vegada que la comprensió oral.
 22. 22. EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICAEDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA  Experimentar i indagar tècniques.Experimentar i indagar tècniques.  Expressar idees, experiències i emocions.Expressar idees, experiències i emocions.  Conèixer i comprendre diferentsConèixer i comprendre diferents manifestacions artístiques. Desenvolupar unamanifestacions artístiques. Desenvolupar una opinió crítica.opinió crítica.  Intercanviar opinions, idees, experiències,...Intercanviar opinions, idees, experiències,... partint de les pròpies produccions i compartintpartint de les pròpies produccions i compartint les dels companys.les dels companys.
 23. 23. 6. TUTORIA6. TUTORIA  Entrevistes amb les famílies:Entrevistes amb les famílies: Com les concertem?Com les concertem?  Horari d’atenció als pares:Horari d’atenció als pares:  Dijous de 12:10 a 13:00h. (Tutora de quart)Dijous de 12:10 a 13:00h. (Tutora de quart) Hi ha la possibilitat de concertar entrevista ambHi ha la possibilitat de concertar entrevista amb qualsevol especialista.qualsevol especialista.
 24. 24. 7. SORTIDES I COLÒNIES7. SORTIDES I COLÒNIES TERCERTERCER QUARTQUART SORTIDES A L’ENTORNSORTIDES A L’ENTORN PROPOSADES DES DE LESPROPOSADES DES DE LES DIFERENTS ÀREES.DIFERENTS ÀREES. SORTIDES A L’ENTORNSORTIDES A L’ENTORN PROPOSADES DES DE LESPROPOSADES DES DE LES DIFERENTS ÀREES.DIFERENTS ÀREES. EL CURS DE LA TORDERA. 25€EL CURS DE LA TORDERA. 25€ CAN BEULAS I EL MUSEU DE LACAN BEULAS I EL MUSEU DE LA GABELLA.GABELLA. PALAU DE LA MÚSICA 25-30€PALAU DE LA MÚSICA 25-30€ ZONA DE LES GUILLERIES-ZONA DE LES GUILLERIES- COLLSACABRA.COLLSACABRA. 20€20€ ZONA DE LES GUILLERIES-ZONA DE LES GUILLERIES- COLLSACABRA.COLLSACABRA. 20€20€ COLÒNIESCOLÒNIES 120€ + desplaçament120€ + desplaçament Presentació colònies cicle mitjà1.pptPresentació colònies cicle mitjà1.ppt COLÒNIESCOLÒNIES 120 € + desplaçament120 € + desplaçament Presentació colònies cicle mitjà1.pptPresentació colònies cicle mitjà1.ppt
 25. 25. 8. ACTIVITAT DE PISCINA8. ACTIVITAT DE PISCINA  Horari:Horari:  Dimecres de 16 a 17h ( QUART)Dimecres de 16 a 17h ( QUART)  JustificacióJustificació  Llista de pares/mares acompanyantsLlista de pares/mares acompanyants
 26. 26. Teatre de Nadal: L’AVET I LESTeatre de Nadal: L’AVET I LES CUQUES DE LLUM QUARTCUQUES DE LLUM QUART  Reunió el proper dimarts 9 de novembre a lesReunió el proper dimarts 9 de novembre a les 17:15h.17:15h. PARES I MARES NECESSITEM LA VOSTRAPARES I MARES NECESSITEM LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!!!!!!!!!!!!COL·LABORACIÓ!!!!!!!!!!!!
 27. 27. EducarEducar és fer-los passar perés fer-los passar per l’experiència de tenir els seus propisl’experiència de tenir els seus propis triomfs , fracassos i errors. Hem detriomfs , fracassos i errors. Hem de conèixer les seves qualitats i defectes.conèixer les seves qualitats i defectes. Han de ser ells mateixos.Han de ser ells mateixos. Gràcies per la vostra assistència i...Gràcies per la vostra assistència i... BON CURS 2010-11!BON CURS 2010-11!

×