Publicité

Видове кредит

Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе
7 Nov 2013
Publicité

Contenu connexe

Plus de Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе(20)

Publicité

Видове кредит

 1. Програма „Глоб@лни библиотеки - България” Грантова схема за финансиране на иновативни проекти - 2013 Заглавие на проекта Финансови услуги в модерната библиотека Водеща организация Регионална библиотека „Любен Каравелов“-Русе Целеви библиотеки участници в коалицията Участник 1 Целева библиотека към НЧ „Захари Стоянов“- град Русе Участник 2 Целева библиотека към НЧ „Христо Ботев“- с. Ценово, община Ценово, област Русе Проектни партньори Партньор1 УниКредит Булбанк Партньор2 РусеИнфо
 2. За всяка индивидуална потребност има конкретно финансово решение. Кой кредит отговаря на твоите нужди ?
 3. КРЕДИТИ, ВИДОВЕ КРЕДИТИ: ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ 1. Защо да изберем потребителски кредит? • • • • Да финансирате свой личен проект без да е необходимо да посочвате за какво точно ще похарчите средствата – почивка, нови мебели за хола, освежаващ ремонт, кола, разходи за новата учебна година и т.н. Да реализирате проекта си веднага, вместо дълго време да спестявате пари за неговото осъществяване Да запазите доходността от депозитите си, а не да ги похарчите Да си осигурите свободата да ползвате спестяванията си за други цели
 4. 2. Как внимателно да се подготвим за кандидатстване за потребителски кредит? Защо е необходимо да си отговорим на този въпрос ? • Преценете възможностите си да вземете кредит в съответствие с вашите доходи и разходи. • Уверете се, с помощта на банковия ви консултант, че месечните вноски са адаптирани към бюджета ви и сте в състояние да се справите с тях. • Вземете предвид спестяванията си. • Направете сравнение между няколко оферти за кредит. Това е лесно. За да го направите, обърнете внимание на: – Годишния процент на разходите (ГПР): той включва всички допълнителни разходи, свързани с кредита, в това число лихви, такси за усвояване, такси за управление и застраховка за кредитополучателя – Месечните вноски: те трябва да бъдат вписани в преддоговорната информация по кредита. Вие можете да адаптирате размера им в съответствие с финансовите ви възможности, като промените срока и/или сумата на кредита. – Общата сума, дължима по кредита: тя ви дава информация за разликата между заетата сума и сумата, която трябва да бъде върната. Тази сума, която също трябва да бъде във вашата преддоговорна информация по кредита, е резултат от годишния процент на разходите, сумата и срока на кредита – Застраховките: те са важни, защото ще защитят вас самия и семейството ви при неочаквани обстоятелства като случай на смърт, инвалидност или безработица.
 5. •Прочете внимателно условията на кредита и се убедете, че неговите характеристики отговарят на финансовата ви ситуация •Когато разглеждате различните оферти, уверете се, че ги сравнявате по едни и същи параметри •За да сте сигурни, че кредитът наистина е подходящ за вас, допитайте се до вашия личен банков консултант
 6. РЕВОЛВИРАЩ КРЕДИТ: 1. Kакво означава револвиращ кредит? Защо е необходимо да знаем какво представлява? Револвиращият кредит е модерен и практичен продукт. Съществуват информация и задължителни правила за получаването и използване на кредита по най-разумен и отговорен начин. Бъдете предпазливи, тъй като всеки може да „натрупа” повече от една кредитнa картa и по този начин да се възползва от по-големи възможности за ползване на кредити. Бъдете внимателни, за да не се озовете в ситуация на свръхзадлъжнялост. Спазвайте правилата, за да не попаднете в спиралата на постоянната задлъжнялост. Не прибягвайте безразборно до кредити. Избягвайте твърде дългите срокове за изплащане. И най-важното - следете и организирайте своите сметки.
 7. ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ 1. САМОУЧАСТИЕ 2. ОСТАТЪЧЕН ДОХОД НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО 3. ОГРАНИЧЕНИЯ В РАЗМЕРА НА КРЕДИТА 4. СРОК НА ПОГАСЯВАНЕ 5. ЗАСТАРХОВКИ 6. ГПР………………
 8. ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ 1. Как да изберете най-подходящия за Вас ипотечен кредит? Теглене на ипотечен кредит - от къде можем да спестим ? Кои са важните неща които биха ни спестили пари при тегленето на ипотечен кредит - избора на банка, такса за разглеждане на документите, нотариални такси, годишни такси, оценка на имота, такса за внасяне на месечните вноски 2. До какво могат да доведат прибързаните действия при тегленето на кредит?  Не избързвайте да сключвате договор за покупко-продажба преди да сте избрали банка, която да Ви финансира – рискувате да изгубите капарираната сума  Предварителният договор да се сключва за по-дълъг срок – одобрението на кредита и подготовката на документите изискват време.
 9. 3. Банкови сертификати при сделки с недвижими имоти. - с предварително одобрение; - окончателно одобрение; 4. Признаване на доходи от банката. Банките признават само доказани доходи! Кредити, отпускани без доказване на доход са с много висока цена и обикновено са обезпечени с ипотека като обезпечението е дисконтирано с висок процент. 5. Разходи за прехвърлянето на имота. Нотариални такси. Това са нотариални и съдебни такси, местен данък, както и евентуално комисиона на брокер.
 10. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ 1. Какво е Годишен процент на разходите (ГПР) и как се изчислява? ГПР е основният показател при оценка и сравняване на кредити. ГПР (или APR) представлява общия разход на кредита за потребителя, изразен като годишен процент от сумата на отпуснатия и редовно обслужван кредит. При изчисляване на ГПР се включват всички задължителни такси за сметка на клиента, свързани с отпускането на кредита (такса разглеждане на документите, комисионна за управление, такси за администриране и др.) 2. Как да изберем по-добрата оферта за кредит ? 3. Съвет ! Съветът, който можем да дадем е внимателно да се подхожда при избор на оферта за кредит, по който се ползват други обвързани продукти или услуги. Дори и при по-ниски лихви може да се окаже така, че като се включат допълнителните разходи кредита става по-неизгоден от кредит в друга банка. Случва се дори след включване на тези разходи стандартната оферта без тях да е по-изгодна от уж поевтината, обвързана с пакет, продукт или услуга. Често тези допълнителни плащания се пренебрегват. Това определено е грешка, тъй като при един жилищен кредит плащането е значително. Например, при кредит за срок от 15 години и месечна такса за поддържане на сметка от 1,97 лв., страничният разход, който се получава, се равнява на 354,60 лв.
 11. Параметри на кредита Погасителен план на Банка X Погасителен план на Банка Y Тип на кредита: ипотечен ипотечен Срок на кредита: 20 години 20 години Сума на кредита: 50000 BGN 50000 BGN Вноски - анюитетни: 414.23 BGN 410.84 BGN Период на погашения: месечно месечно Годишен лихвен процент: 6.50 % 6.10% Такса разглеждане: 80 BGN 200 BGN Такса поддържане и обслужване на кредит: 0% 1.50% Такса администриране на 0% кредит при отпускане: 0.95% Комисионна за управление: 0.043% (месечно) 0.06% (месечно) Застраховка кредитна протекция: 0.0343% (месечно) 0.0343% (месечно)
 12. Параметри на кредита Погасителен план на Банка X Погасителен план на Банка Y Застраховка имущество: За сметка на Банката За сметка на клиента Такса за обслужване на сметка: 12 BGN (годишно) 18 BGN (годишно) Годишен процент на разходите: 7.8594% 8.2677% Общо погасена главница: 50000.00 BGN 50000.00 BGN Общо погасена лихва: 40139.51 BGN 37283.81 BGN Общо такси: 3220.61 BGN 5780.38 GBN Общо застрахователни премии: 4116.00 BGN 5588.52 BGN Общо платена сума в края на периода: 97476.12 BGN 98652.71 BGN
 13. ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОДУКТИ 1. Депозитни продукти. 1.1.Какво представлява разплащателната сметка? Разплащателната сметка е сметката, която банката води за съхранение на пари на свой клиент, като той може да тегли и внася, да нарежда суми и получава средства по всяко време. 1.2. Какво представляват срочните депозити? Срочните депозити имат фиксиран срок, за който е в сила лихвеният процент, договорен между банката и нейния клиент. Лихвеният процент по срочните депозити е по-висок от този по разплащателната сметка. 1.3. Какво представляват спестовните влогове /депозити/? Обикновено са безсрочни, може да се тегли и внася по всяко време, но почти винаги има някакво условие при тяхното ползване. 1.4. Какво представляват структурираните депозити? Тези депозити съчетават в себе си характеристиките на класическия депозит с инвестиция на капиталовия пазар.
 14. ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОДУКТИ 1.5. Какво означава салдо и движение по сметка? Салдо по сметка означава сумата на паричните средства по сметката на клиента към определена дата. Всички входящи и изходящи парични потоци, в резултат на наредени и получени преводи по сметката, теглене и внасяне на средства, както и покупко-продажба на валута по сметката, се наричат движение по сметката на клиента. 1.6. Какво представлява падеж на депозит? Падеж на депозит представлява датата, на която изтича договорът за депозит, като тази дата е фиксирана в договора с клиента. Разликата между проста и капитализирана /сложна/ лихва. 2. Какво представляват взаимните фондове? Взаимни фондове, представляват механизъм, който дава възможност на голям брой инвеститори да обединят активите си и да ги предоставят за професионално управление на независим мениджър. 3. Застраховки със спестовен характер. Застраховка “Живот”, рентни застраховки.
 15. БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !

Notes de l'éditeur

 1. Planul secţiunii IDEI PRINCIPALE: Modelarea cheltuielilor mele. Încerc să găsesc un buget pentru acoperirea cheltuielilor mele prezente şi viitoare. Adesea, veniturile şi cheltuielile mele nu coincid. Este important să înţeleg cauzele acestor diferenţe. Dacă nu mi-aş cheltui toate veniturile, mi-aş spori economiile. Dacă nu îmi ajung veniturile, cheltuiesc şi economiile sau mă împrumut. În final, voi delimita veniturile şi cheltuielile.
Publicité