Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Doklad kl rykovoditel_zabelejka

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 1 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Doklad kl rykovoditel_zabelejka

  1. 1. ОУ „Черноризец Храбър” – с. Крушаре ВХ. № ………/ ……………. ДО ДИРЕКТОРА ОУ „Черноризец Храбър” С. Крушаре ДОКЛАД от ................................................................................................................................................ - класен ръководител на ............ клас УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, Уведомявам Ви, че .................................................................................................. - ученик от ............ клас е допуснал нарушение на чл. .........., ал. .......... ППЗНП и чл. .........., ал./т/ .......... от Правилника за дейността на училището, изразяващо се в ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ /вписва се провинението/ Предлагам за извършеното провинение на ученика /ученичката/ да бъде наложено наказание по чл. 139, ал.1, т. 1 от ППЗНП и чл. 53 , ал. 1, /т/ 1 от Правилника за дейността на училището – „Забележка“ за срок до края на учебната ............................... година. До момента са предприети следните мерки: ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ Моля да определите време за провеждане на изслушването на ученика/ученичката и за проверка на фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. За правото им да присъстват на изслушването, с оглед предстоящото налагане на наказание ще бъдат уведомени родителите /настойниците/ на ученика /ученичката и дирекция “Социално подпомагане”, гр. Сливен. КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ:………………………… /име и фамилия, подпис/

×