Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

редактиране на текст

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

редактиране на текст

  1. 1. Редактиране на текст Име................................... Р едактиране – поправяме речта, за да стане по-ясна и по-изразителна. Видове редактиране 1. Чрез съкращаване. Ехо била хубава и красива девойка, но с непрестанното си бърборене и говорене тя нервирала и ядосала един от боговете. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 2. Чрез заместване. Настрадин Ходжа казал на Хитър Петър да му каже една лъжа. Хитър Петър му казал, че ще му каже, но трябва да вземе от къщи торбата с лъжите. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 3. Чрез разместване. По пътя заспал към дома под едно дърво. ___________________________________________________________________________ 4. Чрез прибавяне. Еделвайсът е ٧ цвете. То се среща по ٧върхове, между пукнатините на ٧скали. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 5. Редактиране е: А) записване на текст; Б) преписване на текст; В) промяна на текста, за да се подобри; 6. Начините за редактиране са: А) прибавяне, съкращаване, заместване; Б) разместване, заместване, прибавяне, съкращаване; В) разместване, прибавяне, заместване. 7. Кое изречение се нуждае от редактиране? А) Очите на Ян Бибиян светеха от радост. Б) Кокичето е предвестник на пролетта. В) Подчинил се ловецът на заповедта и завел в гората. 8. Кой вид редактиране ще използвате, за да отстраните грешките в изречението: ,,Пчелата в едно езеро дълбоко паднала.“ А) заместване; Б) съкращаване; В) разместване; Г) прибавяне.
  2. 2. 9. Кой вид редактиране ще използвате, за да отстраните грешките в изречението: ,,Нощта беше мразовита, студена, хладна.“ А) прибавяне; Б) съкращаване; В) разместване; Г) заместване. 10. Кой вид редактиране НЯМ А да използваш? ,,Милена и аз се връщахме весели от расходка. Лицата ни бяха весели и зачервени от пролетното слънце. Носехме в ръцете си красиви от пролетни цветя букети.“ А) прибавяне; Б) разместване; В) съкращаване; Г) заместване. 11. Колко вида редакции трябва да се приложат в изречението: ,,Емил завърза болния и зъп с канап и го завърза за един гвоздей.“ А) 4; Б) 3; В) 2. 12. Колко от думите са написани грешно? вални, весник, студен, спокоиствие, топъл А) 2; Б) 1; В) 3. 13. С коя от думите ще допълните изречението: ,,Освен че била ......................, тя била и най-добра.“ А) най-хубава; Б) най-чудесна; В) най-прекрасна. 14. Огради думата, която е нужно да се съкрати. Най-напред чувахме как пращят и шумят листата под леките ѝ скокове. 15. Разпредели думите в таблицата. град, биал, замък, грат, бял, замак вярно грешно

×