Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Isiklik areng: Kuidas avastada olemasolevaid ja saada uusi oskusi

183 vues

Publié le

Eesti Õpilasmalev 50 konverentsil antud töötuba-loeng, kus teemaks võimalused näha malevatöös rohkem oskusi, mis võimaldaks malevlastel tööturul paremini konkureerida.

Publié dans : Carrière
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Isiklik areng: Kuidas avastada olemasolevaid ja saada uusi oskusi

 1. 1. Pealt siiruviiruline … ehk kuidasavastadaolemasolevaidja saadauusi oskusi? Liisi Toom OÜ Persoonibrändi Agentuur 26. august 2016
 2. 2. Karjäär mobiilirakendusteajastul
 3. 3. Minu saavutused Tegid hästi Nautisid tegemist Uhke tehtu üle
 4. 4. Ekspertidele, juhtidele ja ettevõtetele personaalset mainekujundust pakkuv ettevõtte. Läbi nõustamise, juhendamise, koolitamise ja elluviimise. Märksõnad: professionaalne kuvand, persoonibränd, karjäär, tööalased valikud, juhi coaching, turundusstrateegiad. Ainuke omataoline ettevõtte Eestis. Asutatud 2011. aastal Liisi Toom’i poolt, kes on kogemustega kommunikatsioonijuht, persoonibrändi ekspert ja juurutaja Eestis.
 5. 5. Minu tööle saamise valem Huvi (rahvusvaheline vabatahtlikuks olemise kogemus, noorsootöö valdkond) + Oskused (keel, süsteemide loomine) + Iseloom (julge, aktiivne) + oskus erinevaid oma osi ühendada= Minu esimene töö.
 6. 6. Malevajuhi roll ja võimalused
 7. 7. PERSOONIBRÄND Persoonibränd (personal branding) on isiku oskustest, kogemustest, iseloomust, hoiakutest ja eneseväljendusest kujunenud kuvand selle kohta, kes ta on ja mida teeb. Olulist rolli mängib kirg midagi teha ja luua tähendust. Võimaldab kujundada oma (professionaalset) elu teadlikult. Terminit "personal brand" tõi kasutusele Ameerika juhtimisguru Tom Peters
 8. 8. Sama amet, mitu väljendust
 9. 9. Üks inimene, Mitu väljendust
 10. 10. VÕIMALUS TEHA, MIDA IGANES SOOVID Enda rahuldust pakkuva (töö)elu kujundamine
 11. 11. Malev ja oskused Enne, ajal, pärast
 12. 12. Mida saan kasutada? Enne … Ajal … Pärast … Mida õpib iseenda kohta (mudel)
 13. 13. Enne malevat • Persoonibrändi mudeli tutvustamine: Mis noori huvitab? Milles on nad head? • Millised on atraktiivsed ettevõtted-ülesanded (neile)? • Las ise uurivad veebist, ajurünnak. • Tutvustada karjääriplaneerimise põhimõtteid, portfoolio ja CV koostamist, töö kujundamise põhimõtteid. • Uurige tööpakkumisi – milliseid oskusi on vaja. • Isikliku missiooni koostamine. • Valitud töö valguses pädevuste ja oskuste nimekirja koostamine (+vaba ruum)
 14. 14. Ametijuhend koostamine Minu ideaalne töö: - Oskused, mida kasutan - Töö aeg ja koht - Vastutus -Ülemus/meeskond/alluvad - Palk - Arenguvõimalused
 15. 15. Enne malevat: Tööpakkumiste uurimine
 16. 16. NÄIDE 1: Ootame Sind kandideerima, kui Sul on vähemalt 3- aastane kogemus toote/teenuse loomisel ja turule toomisel või mõne suurema projekti elluviimisel. Sul on selge arusaam teenuse arendusest ning Sa suudad pakkuda osapooltele parima lahenduse. Ootame vähemalt 5-aastast kogemust inimeste juhtimises ning pühendunud ja kompetentse meeskonna kujundamise võimekust. Hea kandidaadina valdad Sa inglise ja eesti keelt nii kõnes kui kirjas ning omad kõrgharidust IT või majanduse valdkonnas. Juhina iseloomustab Sind: • äriline mõtlemine ning soov ja oskus kuulata klienti • otsustusjulgus ja võimekus alustatu lõpule viia • nõudlikkus ja kõrge tulemuslikkuse tagamine • koostöötahe ja -võime • inspireeriv, kaasav ja toetav juhtimisstiil • oskus selgelt kommunikeerida sõnumeid • kõrge eneseteadlikkus
 17. 17. Näide 2: Nõudmised kandidaadile • Kõrgharidus • Varasem töökogemus toote- või müügijuhtimises • Väga hea esitlusoskus • Huvi automaatika valdkonna vastu • Soov ennast arendada
 18. 18. Minu motiveeritud oskused
 19. 19. • Keeled • Suhtlemisoskus • Huvi • Tööle kohaleilmumine • Meeskonnatöö • Prioritiseerimisoskus • Kliendisuhtlus • Raha eest vastustamine • Kiiresti ja efektiivselt töötamine • Töö lõpuleviimine …
 20. 20. Enne malevat: Nimekiri TÖÖ _____ teha X kiiresti  õppida vastutust  olla liider  õppida tundma ettevõtte müügitegevust  suhelda kõigi teiste malevlastega  …  …
 21. 21. Maleva ajal • Organisatsiooni igakülgne uurimine (köögipool, kohtumised juhtidega, lasta noortel korra katsetada või arvata ära, mida tuleb teha nt toote A-st B-ni jõudmiseks. • Arutelud – reflekteerimine • Jaga töö osadeks – 1. ülekantavad pädevused (meeskonnatöö, täpsus) vs 2. spetsiifilised oskused (valdkonna tundmine, tööriistade kasutamine), hinda tehtud selles valguses. • Tagasiside meeskonnaliikmetelt/tööandjalt. • Huvi-tekitajad, mängud (viktoriin, aarete jaht, orienteerumine), töövari. • Video, pildi, teksti kujul jäädvustamine (portfoolio jaoks)
 22. 22. Peale malevat • Jäädvustatu ülevaatamine • Nimekirja ülevaatamine • Kuidas aitab minu missiooni /soovitud ametini jõudmisele? Mis veel vaja? • Tagasiside küsimine-saamine (tööandja, meeskonnaliikmed) • Detailse CV / Portfoolio loomine-täiendamine • Järgmise sammu planeerimine - minu võimalused tööturul nüüd • Persoonibrändi mudeli revideerimine
 23. 23. KUIDAS OSKUSED NÄHTAVAKS TEHA? Ja neid tõestada
 24. 24. Portfoolio • Faktide jäädvustamine (kronoloogiline) • Eneseanalüüsiks - refleksiooniks ja arenguks • Enese-esitluseks • Uurid elu
 25. 25. Portfoolio kanalid  Paberil – kaustas  Digitaalne „kaust“  LinkedIn  Blogi/veebileht  Slaidid  Pinterest  Stardiplats  Europass  Video
 26. 26. Mida saan kasutada? Enne … Ajal … Pärast … Mida õpib iseenda kohta (mudel)
 27. 27. Kokkuvõte • Tunne iseennast • Tunne huvi erinevate asjade vastu • Vali kriteeriumid, mis teevad sind õnnelikuks (töös) • Igas töös leia oskused, kogemused ja mis sind huvitab ja viib sinu missioonini • Kogu nii töö tegemise/toote näidiseid kui tulemusi • Hoia CV/portfoolio värskena • Küsi tagasisidet, analüüsi seda, tee järeldused • Võta vastu erinevaid projekte ja arene.
 28. 28. Alusta … • Detailne CV, kaardistamine, materjalide kogumine -> portfoolio. • Persoonibrändi mudeli vaatamine – kas ja kui jah, siis kus tekib takistus – see on arenguvõimalus. • Ajurünnak oma meeskonnas – kuidas malevat noorte soovidele kohasemaks teha.
 29. 29. Lisalugemist • Mis on persoonibränd - http://persoonibrand.ee/persoonibrand/ • Karjäär mobiilirakenduste ajastul - http://persoonibrand.ee/karjaar- mobiilirakenduste-ajastul/ • Detailne CV – http://persoonibrand.ee/sinu- brandi-turundusmaterjal-cv/ • Portfoolio - http://persoonibrand.ee/portfoolio- viis-kuidas-esitada-oma-oskusi/
 30. 30. Loo oma oskustega tähendust! Liisi Toom OÜ Persoonibrändi Agentuur Juhatuse liige, konsultant persoonibrand.ee ee.linkedin.com/in/liisitoom/ facebook.com/persoonibrand.ee Twitter.com/liisi 52 70 534 | skype: liisitoom

×