Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Iso 9000

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Iso 9000

 1. 1. ISO 9000 Vägen till bra kvalitetsledning2012-10-21
 2. 2. ISO• International Organization of Standardization• Världens största utvecklare av standarder• Består av nationella enheter• Grundades 1946, 25 medlemsländer• Idag 164 medlemsländer• Isos=equal2012-10-21
 3. 3. SIS• Swedish Standards Institute• Ansvariga i Sverige för ISO arbetet• Medlemsbaserad ideel förening• 12000 kunder2012-10-21
 4. 4. ”I en globaliserad värld behövs helt enkelt något som förenar över branscher, kulturer och landgränser”2012-10-21Källa: SIS, http://www.sis.se/innehall/om-sis/sis-behovs-i-varlden/
 5. 5. ISO 9000 Kvalitetsledningsområdet Spåra orsaken till fel Hitta möjligheter till förbättringar Refererar till rutiner och processer Organisationer kan certifiera sig emot dessa Kravstandarden 9001 och vägledningen 90042012-10-21
 6. 6. ISO 9001• Ledningssystem för kvalitet• Samling av standarder för kvalitetsprocesser• Konkurrensverktyg• Skallkrav i upphandlingar2012-10-21
 7. 7. ISO 9001 - grundstenar• Ledarskap • Kundfokus • Processinriktning • Systemangreppssätt för ledning • Medarbetarnas engagemang • Faktabaserade beslut • Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer • Ständiga förbättringar2012-10-21
 8. 8. ISO 9004• Vägledning till hur bäst uppfylla kraven i ISO 9001• Praktiska verktyg för kartläggning av organisationens styrkor och svagheter• Hjälp till vidareutveckling inom respektive område2012-10-21
 9. 9. Tillvägagångssätt• Företag/organisation skapar ledningssystem enligt ISO 9001• Oberoende part utför revision (ackrediterat certifieringsbolag)• Om kraven uppfylls – certifikat utfärdas• Efter faställd period görs ny revision för eventuellt förnyande av certifikat2012-10-21
 10. 10. ISO Certifierad• Syftet med ISO 9001:2000 är att tillhandahålla en uppsättning krav som,om de är uppfyllda på ett effektivt sätt, kan ge tilltro till att en leverantörstadigvarande kan leverera varor och tjänster som• uppfyller behov och förväntningar samt• uppfyller tillämpliga författningar.2012-10-21
 11. 11. Källhänvisning• http://www.iso.org/iso/home.html• http://www.sis.se/2012-10-21

×