Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Sähköautojen korjaaminen - viranomaisvaatimukset ja koulutusmateriaalia

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 10 Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Plus par Vesa Linja-aho (20)

Sähköautojen korjaaminen - viranomaisvaatimukset ja koulutusmateriaalia

  1. 1. Sähkötyöturvallisuuden koulutusmateriaali hybridi- ja sähköajoneuvoja varten Vesa Linja-aho Metropolia 18.1.2013 Vesa Linja-aho (Metropolia) Sähkötyöturvallisuuden koulutusmateriaali 18.1.2013 1 / 10
  2. 2. Sähköurakointi vaatii sähköurakointiluvan Sähköajoneuvojen, joissa esiintyy yli 120 voltin tasajännitteitä tai yli 50 voltin vaihtojännitteitä, korjaaminen vaatii sähköurakointiluvan Tukesilta. Sähköurakointilupaa hakiessa on nimettävä sähkötöiden johtaja. Sähkötöiden johtajalla on oltava sähköpätevyystodistus (sähkö- ja hybridiajoneuvoihin rajoitettu S3-sähköpätevyys). Sähköpätevyystodistuksen voi hakea Seti Oy:ltä henkilö, joka on autosähköalan ammattihenkilö. on suorittanut autoalan rajoitetun S3-sähköturvallisuustutkinnon. Poikkeus Jos korjaustyö on vain pistoliitinkojeiden vaihtoa toiseen samanlaiseen valmistajan ohjeen mukaan, työ rinnastetaan vähäistä vaaraa aiheuttavaksi työksi ja sähköurakointilupaa ei tarvita. Työturvallisuudesta on toki huolehdittava. Vesa Linja-aho (Metropolia) Sähkötyöturvallisuuden koulutusmateriaali 18.1.2013 2 / 10
  3. 3. Autosähköalan ammattihenkilö Autosähköalan ammattihenkilöksi katsotaan henkilö, jolla on vuoden työkokemus autosähkötöistä ja jokin seuraavista tutkinnoista Henkilöautomekaanikon ammattitutkinto, autosähkö Raskaskalustomekaanikon ammattitutkinto, autosähkö Autosähkömekaanikon ammattitutkinto Automekaanikon erikoisammattitutkinto Opisto- tai korkeakouluasteen tutkinto autoalalta tai pelkästään kahden vuoden työkokemus ja "riittävät alan perustiedot". sekä jompi kumpi seuraavista: Autoalan sähköturvallisuustutkintoon valmentava koulutus Autoalan sähköturvallisuustutkinto Punaisella merkityt kohdat ovat neuvottelukunnan linjaus – monella maahantuojalla on oma riittävä koulutuksensa em. asioille. Ammattihenkilöstatusta ei tarvitse "hakea" mistään, se on voimassa kun ehdot täyttyvät. Vesa Linja-aho (Metropolia) Sähkötyöturvallisuuden koulutusmateriaali 18.1.2013 3 / 10
  4. 4. SFS 6002 -sähkötyöturvallisuuskoulutus kaikille sähkötöitä tekeville Kaikille sähköalan töitä tekeville henkilöille, mukaan luettuna työjohto-, käyttö- ja asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt, on annettava yleinen sähkötyöturvallisuutta koskeva koulutus, joka sisältää vähintään seuraavat asiat: sähkön aiheuttamat vaarat ja sähköstä johtuvat tapaturmat sähkötyöturvallisuutta koskevien keskeisten säädösten ja sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 sisältö. Tämä koskee kaikkia korkeajännitejärjestelmän kanssa tekemisissä olevia, kesätyöntekijästä työnjohtajaan. Koulutuksen voi antaa (auto)sähköalan ammattihenkilö, ja se on voimassa viisi vuotta. Koulutuksesta on pidettävä kuulustelu ja annettava todistus. Neuvottelukunta suosittelee että kuulusteluna käytetään autoalan valmista koetta, joka tehdään www-selaimella. Vesa Linja-aho (Metropolia) Sähkötyöturvallisuuden koulutusmateriaali 18.1.2013 4 / 10
  5. 5. Muita töitä tekeville riittää opastus sähkötyöturvallisuudesta Jos mekaanikko ei työskentele korkeajännitejärjestelmän parissa, riittää suppeampi opastus sähkön vaaroista: sähkön vaarallisuus: jännitteisen osan koskettamisesta aiheutuva vaara, valokaaren aiheuttama palovaara ja veden käyttämiseen liittyvä vaara toimenpiteet sähkötapaturman sattuessa: avun hankkiminen, uhriksi joutuneen irrottaminen, elvytystoimenpiteet puhallus- ja painantaelvytyksen avulla korjattavaan ajoneuvoon pääsyä ja laitteiden käyttöä koskevat kiellot: kieltokilpien tunnistaminen, sivullisten henkilöiden pääsyn estäminen korjattavan ajoneuvon luo, korkeajännitejärjestelmän tunnistaminen ja sen suojusten avaamisen kielto, vaurioituneiden osien silmämääräinen tunnistaminen Vesa Linja-aho (Metropolia) Sähkötyöturvallisuuden koulutusmateriaali 18.1.2013 5 / 10
  6. 6. Henkilöstö on ensiapukoulutettava SFS 6002: Kaikille sähkötöihin osallistuville sähköalan ammattihenkilöille työnjohdon henkilöt mukaan luettuna sekä näissä töissä avustamaan opastetuille henkilöille on tarpeen antaa ensiapukoulutus. Vesa Linja-aho (Metropolia) Sähkötyöturvallisuuden koulutusmateriaali 18.1.2013 6 / 10
  7. 7. Huomioita Valmistajien omat turvallisuusmääräykset työskentelytavoista usein tiukempia kuin standardin minimivaatimukset. Sähköturvallisuusmääräyksiä ei ole päivitetty autoalalle sopiviksi, vaan kyse on sähköalan säädösten tulkinnasta ja soveltamisesta. Vesa Linja-aho (Metropolia) Sähkötyöturvallisuuden koulutusmateriaali 18.1.2013 7 / 10
  8. 8. Koulutusmateriaalia autoalan sähkötyöturvallisuuteen Ajoneuvovalmistajien oma materiaali. eEsa-hankkeessa tuotettu verkko-opiskelumateriaali (esitelmä aiemmin päivällä). Vesa Linja-aho: Sähkö- ja hybridiajoneuvojen sähkötyöturvallisuus, Autoalan Koulutuskeskus Oy, 2012. ISBN 978-951-9155-27-2. Hinta 39 euroa. Tulossa keväällä 2013: Sähköturvallisuuden edistämiskeskuksen rahoittama vapaa materiaali (Metropolia-amk). Vesa Linja-aho (Metropolia) Sähkötyöturvallisuuden koulutusmateriaali 18.1.2013 8 / 10
  9. 9. Vapaa (= avoimesti lisensoitu) koulutusmateriaali Perinteinen koulutusmateriaali: maksat käytöstä, et saa muokata ja kehittää. Vapaasti lisensoitu materiaali: käytä, jaa ja jatkokehitä vapaasti (vrt. Firefox, Linux ja Wikipedia). Osa maailmanlaajuista megatrendiä (tunnetuin esimerkki: MIT OpenCourseWare). Liiketoimintamalli siirtyy osaamisen panttaamisesta osaamisen jakamiseen. Kouluttajan/koulutuksen tuotava muutakin lisäarvoa kuin monistenipun jakaminen. Vesa Linja-aho (Metropolia) Sähkötyöturvallisuuden koulutusmateriaali 18.1.2013 9 / 10
  10. 10. Materiaalin sisältö ja kohderyhmä Hankkeessa tuotetaan luentokalvosarja sähköturvallisuusmääräyksistä ja käytännön sähkötyöturvallisuudesta opasvihko korjaamoille Tärkein kohderyhmä materiaalille ovat pienet (1-4 hengen) korjaamot. Vesa Linja-aho (Metropolia) Sähkötyöturvallisuuden koulutusmateriaali 18.1.2013 10 / 10

×