Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Halmstad Konferencen 2012 Biblioteket som mødested

Halmstad Konferencen 2012 Biblioteket som mødested

 1. 1. BIBLIOTEKET SOM MØDESTED -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Halmstadkonferencen 19.-20. april 2012 Hovedbiblioteket Aarhus Lisbeth Overgaard Nielsen
 2. 2. Fremtidens mødested -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Halmstadkonferencen 19.-20. april 2012 Hovedbiblioteket Aarhus Lisbeth Overgaard Nielsen Schmidt, hammer & Lassen • 28.000 kvadratmeter • ambitiøs lokalplan • vision: det nye havnerum skal være en attraktiv del af Aarhus city, skabe sammenhæng ml.by og bugt • vision: MMH aarhusianerns nye mødested.
 3. 3. Biblioteket i byudviklingen -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Halmstadkonferencen 19.-20. april 2012 Hovedbiblioteket Aarhus Lisbeth Overgaard Nielsen Hvis man ser nærmere efter ift. bibliotekers rolle i lokalsamfund, byen, kulturlivet og byudviklingen, så er der nogle funktioner og roller der knytter sig til mødestedet i en bibliotekskontekst. Biblioteket i byudviklingen viser • biblioteker kan bidrage til at synliggøre og styrke bymiljøer og byudvikling • kreative oplevelsessteder • understøtte borgernes behov for mødesteder PLACE ikon - tendens placemaker – kulturelt anker – kickstarter – tiltrække nye segmenter katalysator – sammenhængskraft – image og lokal identitet SPACE Open-minded mødested – kontaktskabende og inkluderende public domain – byrum men også bygninger og cyberspace skal understøtte social og kulturel mangfoldighed oplevelsesrum – et levende rum i byen, openmindede rum, at iscenesætte og knytte en oplevelse til produktet, biblioteket som en scene, det legende bibliotek. RELATIONS partnerskaber & kreative allinancer – ud af boksen – et middel, ikke et mål i sig selv bidrager til byen – knudepunkt for netværk hybride kulturarenaer og kulturprojekter: synergi, komplementær funktionog markere sig i bybilledet kreative vækstlag – kreative entreprenører, DIY-kulturen, digitalt indfødte, prosumers, biblioteket ikke kun formidle, også understøtte det at brugerne selv skal skabe , formidle Kilde: Casper Hvenegaard Rasmussen, Henrik Jochumsen, Dorte Skot-Hansen: Biblioteket i byudviklingen (2011)
 4. 4. Fra transaktion til relation • Hvis man betragter biblioteket ud fra den optik, som er blevet skitseret på de foregående slides, hvor der i høj grad er tale om en bevægelse fra transaktion til relation, så betyder det naturligvis også noget for bibliotekets roller og funktioner – aktørens rolle: at være initiatiativtager, udfarende, ekspressiv, indtage nye platforme, igangsætte – facilitator: skabe rammer, rum og understøtte, ikke mindst i forhold til at engagere brugerne og borgerne. Det er altså ikke os, der er den ekspressive aktør, men vi er de understøttende rammer for at ting kan udfolde sig – partnerens rolle: kan rumme både aktørens og facilitatorens roller, men handler også om at bringe biblioteket i relation til andre virksomheder og organisationer og at komplementere det, biblioteket mangler. Det kan være ressourcer, kompetencer eller netværk. • Biblioteket kan tænke partnerskaber som et strategisk værktøj, der kan hjælpe biblioteket med at nå mål og blive en integreret moderne organisation, der arbejder netværksbaseret, dvs. at bibliotekets netværk blandt andet udgøres af relationer mellem organisationer og virksomheder, der har specialiseret sig i forhold til hinanden. • Netværkstankegangen er en måde at organisere biblioteket på, der bryder med tidligere hierarkisk opbyggede organisationsformer og biblioteksvirksomhed, hvor biblioteket kunne udgøre en verden i sig selv. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Halmstadkonferencen 19.-20. april 2012 Hovedbiblioteket Aarhus Lisbeth Overgaard Nielsen
 5. 5. Biblioteket som mødested • Flytter man tankerne om space, place og relationer og kobler det med roller som facilitator, aktør og partner, så får man biblioteker, der ikke nøjes med bevægelsen fra transaktion til relation, men bevæger sig ind i rollen som PROAKTIV forandringsaktør, transformationsarena og medskaber af (by)udvikling og kulturliv. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Halmstadkonferencen 19.-20. april 2012 Hovedbiblioteket Aarhus Lisbeth Overgaard Nielsen
 6. 6. Mødestedet • Place, space og relation er centrale begreber i forhold til udviklingen af biblioteket som byens mødested med adgang for alle. • Rollerne som aktør, facilitator og partner er centrale i forhold til medarbejdernes arbejde i det daglige for at skabe møder mellem mennesker og medier. • Rolf Hapel, der er forvaltningschef for Borgerservice og Biblioteker i Aarhus plejer at sige, at fremtidens biblioteker skal udvikle nye formater for det menneskelige møde: – møder der er motiveret af de medier, som bibliotekerne indeholder – møder der er motiveret af den lokale byudvikling – møder der er motiveret af de mennesker, der bor i byen -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Halmstadkonferencen 19.-20. april 2012 Hovedbiblioteket Aarhus
 7. 7. GAMING SOM EKSEMPEL Gaming: som eksempel på biblioteket som udvikler af et mødested og community - handler om relationer - om at skabe mødesteder og understøtte borgernes behov - om at bruge netværk som strategisk værktøj i forhold til communities, partnerskaber og frivillige Projektets overordnede formål: at klargøre hvilken rolle biblioteket skulle spille i forhold til spilmediet og klargøre, hvordan vi kunne arbejde med at styrke bibliotekets formidling af spil • 1) at levendegøre spil og spilkultur i biblioteksregi (i samarbejde med first movers og spilentusiaster i Aarhus) • 2) at sætte spilmediet ind i en sammenhæng • 3) at udvide opfattelsen af, hvad spil er • 4) at bringe bibliotekets spilformidling også uden for bibliotekets sædvanlige rum Vi manglede imidlertid alt. Viden, netværk, lokale aktører og first movers. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Halmstadkonferencen 19.-20. april 2012 Hovedbiblioteket Aarhus
 8. 8. Netværket som mødested • Netværksrække om spil og spilkultur – intet synligt spilnetværk i Aarhus, ingen indgang til spilmiljøet i Aarhus – spildannelse, spil og vold, spil og sport, augmented reality, machinima, spil og iværksætteri, spiludvikling, spil og tv, spil og historie m.fl. – brugt aktivt i forhold til vores øvrige spilformidling – fik spilinteresserede og spilaktører frem i lyset – fik øje på hinanden, amatører, studerende, spiludviklere, branchefolk – involvering – levendegør spilmediet, viser menneskene bag – var med til at opbygge et netværk vi kan trække på, spørge til råds og involvere : samarbejdspartnere, hybridaktiviteter, frivillige – var med til at brande biblioteket som en seriøs og kvalificeret aktør – biblioteket var proaktivt agerende, faciliterende (jf. DIY) og partner
 9. 9. Netværksrække ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Halmstadkonferencen 19.-20. april 2012 Hovedbiblioteket Aarhus
 10. 10. Netværksrække
 11. 11. Speedpræsentationer
 12. 12. Speedpræsentationer
 13. 13. Plant and grow a community • En god metode til at gøre biblioteket til en aktuel, aktiv og attraktiv spiller i forhold til spilkultur og spilformidling er at opbygge og dyrke et spilcommunity. I Aarhus fandt vi primært lokale first movers og spilentusiaster gennem netværksrækken. Netværksrækken tiltrak præcis den gruppe af spilentusiaster, som vi eller ville have svært ved at lokalisere. • Igennem netværksrækken skabte vi et spilcommunity, der er lokalt funderet men har tråde ud til hele Danmark. Communitiet giver biblioteket inspiration, kontakter, ideer samt frivillige kræfter, der med overbevisende faglige kompetencer, ved hvad der rør sig, er interesserede i at udbrede viden om spilmediet og derfor gerne vil hjælpe biblioteket med at formidle det. • Netværksrækken har været medvirkende til at synliggøre biblioteket som en seriøs aktør i spilmiljøet og skabt et rum for unge og voksne i Aarhus til at beskæftige sig med og italesætte computerspilsmediet. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Halmstadkonferencen 19.-20. april 212 Hovedbiblioteket Aarhus
 14. 14. Mødesteder på nettet sociale medier & digitale platforme -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Halmstadkonferencen 19.-20. april 2012 Hovedbiblioteket Aarhus Vi trak netværket med ind i vores egne sociale medier -netsværksformidling -netværkets netværk -vi rækker ud -communitiet på nettet: kræver vedligehold og aktivitet
 15. 15. Spiludvikling som afsæt for møder • workshops for børn og unge • synliggør biblioteket som en aktør i forhold til at understøtte børn og unges kreative potentialer • spiludviklingskonkurrence for børn på nettet • inddragelse af netværket • giver plads til unge spiludviklere kan præsentere deres spil og få feedback -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Halmstadkonferencen 19.-20. april 2012 Hovedbiblioteket Aarhus
 16. 16. Spiludvikling
 17. 17. Spiludvikling
 18. 18. Partnerskab – ny platform • Biblioteker kan med fordel bringe deres (spil)formidling ind på nye territorier og platforme. Både for at sætte bibliotekets formidling i spil uden for egne mure og for at komme i kontakt med nye brugere. • Gaming – når biblioteket spiller med har arbejdet med forskellige kommunikationsstrategier for formidling af spil. Én af disse strategier udfoldes i et samarbejde med Århus Stiftstidende, hvor vi formidler spil og spilkultur. • Platform uden for bibliotekets egne mure • Bibliotekarer sætter deres viden i spil på nye måder • Synergi og genbrug fordobler udkastet på formidlingssiden • Frivillige spilformidlere og gæsteskribenter, der har fingeren på pulsen • På den måde får alle parter, dvs. biblioteket, Århus Stiftstidende, læserne og brugerne en ressourceøkonomisk og kvalitetsmæssig bedre spilformidling, der breder sig som cirkler i vandet og aktivt rækker ud efter læserne og brugerne og ikke venter på, at de skal komme ind på biblioteket eller hjemmesiden. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Halmstadkonferencen 19.-20. april 2012 Hovedbiblioteket Aarhus
 19. 19. Kanaler til nye møder -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Halmstadkonferencen 19.-20. april 2012 Hovedbiblioteket Aarhus -Potentielt nye slutbrugere -Kanal til journalister og politikere -Brande biblioteket som en udadvendt aktør og en kvalificeret formidler af nye medier -Anvendes til nye møder mellem byen og spilaktører, biblioteket og folk, der ikke sædvanligvis sættes i forbindelse med spil -Status – for frivillige formidlere og netværk -Synergi mellem netværk, arrangementer og formidling
 20. 20. Andre eksempler på biblioteket som mødested • Littatursiden.dk • Litteraturaktiviteter: Poesibrunch, Aarhus læser højt, litterær performance eller litteratur via nettet og mobiltelefonen. • Tegneserier • Spilkredse • Åbne læsekredse • På tværs af generationer: Lektiecafé og undervisning i kemieksperimenter • Slægtshistorisk forening • Mindspot • Møder mellem mennesker og medier • Debatter: Demokrateket • Faglige mødesteder som nextlibrary konferencen og ALE • Kommende udfordringer + 60 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Halmstadkonferencen 19.-20. april 2012 Hovedbiblioteket Aarhus
 21. 21. Litteratursiden.dk -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Halmstadkonferencen 19.-20. april 2012 Hovedbiblioteket Aarhus
 22. 22. På tværs af generationer Mennesker mødes og underviser hinanden • Lektiecafé: i samarbejde med Red Barnet Ungdom • Undervisning af børn i kemieksperimenter. Underviserne er gymnasieelever. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Halmstadkonferencen 19.-20. april 2012 Hovedbiblioteket Aarhus
 23. 23. Networking Gaming -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Halmstadkonferencen 19.-20. april 2012 Hovedbiblioteket Aarhus
 24. 24. Kulturnat med melorme Naturvidenskab LIVE
 25. 25. Møde mellem borgere og ny forskning
 26. 26. Kulturnat Naturvidenskab LIVE
 27. 27. Rollespil
 28. 28. Kulturnat Heksesuppe
 29. 29. Kulturnat Gys & Gru
 30. 30. Strategien fastlægges FIFA-turnering til U21 på Store Torv
 31. 31. Mindspot – møder de unge der hvor de er -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Halmstadkonferencen 19.-20. april 2012 Hovedbiblioteket Aarhus
 32. 32. Møder mellem mennesker og medier • Åbne læsekredse • Spilkredse • Tegneserier • Biblioteket drager ud i byen med litteraturen og møder mennesker på cafeér, offentlige byrum, strande og festivaler. • Musiksamtaler • IT-introduktioner • Filmaftener og filmbaggrund -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Halmstadkonferencen 19.-20. april 2012 Hovedbiblioteket Aarhus
 33. 33. Møder med filmens verden
 34. 34. Ind i bogen Åbne læsekredse
 35. 35. Litterære performances -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Halmstadkonferencen 19.-20. april 2012 Hovedbiblioteket Aarhus
 36. 36. Tegneseriefreaks mødes -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Halmstadkonferencen 19.-20. april 2012 Hovedbiblioteket Aarhus
 37. 37. Litteraturen ud i byrummet -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Halmstadkonferencen 19.-20. april 2012 Hovedbiblioteket Aarhus
 38. 38. Brunch møder poesi -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Halmstadkonferencen 19.-20. april 2012 Hovedbiblioteket Aarhus
 39. 39. Møder igennem debatter • Demokrateket.dk • Arbejder med nye formater for debatter • Arbejder for menneskers møde med samfundsaktuelle emner • Arbejder for den almindelige borgers møde med politikere, debattører og meningsdannere -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Halmstadkonferencen 19.-20. april 2012 Hovedbiblioteket Aarhus
 40. 40. Demokrateket Nye debatformater og partnere -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Halmstadkonferencen 19.-20. april 2012 Hovedbiblioteket Aarhus
 41. 41. Politisk Valgcafé
 42. 42. Politisk speeddating
 43. 43. Borgere møder politikere
 44. 44. Demokrateket Valg 2011
 45. 45. Faglige mødesteder • ALE: Academy of Library Experience in Aarhus - dele, udveksle og udvikle som del af et ophold i Aarhus. - pilot i 2012 - implementering i 2013 - hold øje med call • Nextlibrary: co-creative konference & mødested for udviklingsorienterede biblioteksfolk. • 300 deltagere • 36 lande i 2011 • 16.-19. juni 2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Halmstadkonferencen 19.-20. april 2012 Hovedbiblioteket Aarhus
 46. 46. Urban Mediaspace • Vision: århusianernes nye mødested – samarbejder – engagerer sig – udfolder sig – producerer – debatterer – udvikler – netværker - bliver inspireret - lærer - får udsyn og indsigt -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Halmstadkonferencen 19.-20. april 2012 Hovedbiblioteket Aarhus Lisbeth Overgaard Nielsen Urban Mediaspace: et steder der:
 47. 47. Transformationlab2: borgerens møde med byggeprocessen • Vejen til det nye bibliotek, som netop nu er ved at blive bygget, er ikke kun en fysisk flytning, men også en mental flytning. • Vi forestiller os, at vi er i fremtiden • Vi involverer brugere, de ansatte og partnere • Vi skal transformere os, vi skal have nye kompetencer, nye måder at møde folk på og nye måder at drive bibliotek på. • Transformationlab lader borgerne møde byggeriet og engagerer dem i transformationsprocessen -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Halmstadkonferencen 19.-20. april 2012 Hovedbiblioteket Aarhus
 48. 48. Nye formater for det menneskelige møde • tænk mødeformer som koncepter der skal udvikles… • …uden sammenligning i øvrigt! • tænk mødestedet ind som et strategisk mål ift. udvikling, formidling og målsætning • touchpoints – hvor vil biblioteket møde borgerne • udvikl mødekoncepter der er motiveret af bibliotekets værdier og ideer • tænk mødestedet som en platform for engagement og empowerment • tænk mødestedet udenfor bibliotekets mure • tænk mødesteder i samarbejder med andre • tænk mødestedet online -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Halmstadkonferencen 19.-20. april 2012 Hovedbiblioteket Aarhus
 49. 49. TAK -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Halmstadkonferencen 19.-20. april 2012 Hovedbiblioteket Aarhus … og forhåbentlig på gensyn i Aarhus til… 16-19 juni 2013

×