Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Biblioteket som mødested

Biblioteket som mødested

 1. 1. Biblioteket som mødested Stavanger 2013 Lisbeth Overgaard Nielsen | Hovedbiblioteket Aarhus
 2. 2. En tværfaglig rotte • Udviklingskonsulent på Hovedbiblioteket i Aarhus – Kommunikation og branding – Udviklingsopgaver – Projektleder • Cand.mag. Nordisk sprog & litteratur, sidefag i filmvidenskab, ph.d. i æstetik og kultur • Tidligere underviser på Aarhus Universitet i medievidenskab. • Censor ved Aarhus Universitet Lisbeth Overgaard Nielsen Stavanger 2013
 3. 3. Ånden i Aarhus • HB i dag: åben idekultur • Morgensessions • Ideudviklingssessions • Udvikling på tværs af huset • ALE • Next • Brugerinddragende kultur Lisbeth Overgaard Nielsen Stavanger 2013
 4. 4. Fremtidens mødested i Aarhus Schmidt, hammer & Lassen • 28.000 kvadratmeter • ambitiøs lokalplan • vision: det nye havnerum skal være en attraktiv del af Aarhus city, skabe sammenhæng ml.by og bugt • vision: Dokk1 aarhusianernes nye mødested. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lisbeth Overgaard Nielsen Stavanger 2013
 5. 5. Biblioteket i byudviklingen Taler man om mødestedet i en bibliotekskontekst så er der nogle funktioner, der knytter sig til biblioteket, hvis man ser på vores rolle i lokalsamfund, byen, kulturlivet og byudviklingen. Nyere byudvikling tyder på • biblioteker kan bidrage til at synliggøre og styrke bymiljøer og byudvikling • kreative oplevelsessteder • understøtte borgernes behov for mødesteder. Kilde: Casper Hvenegaard Rasmussen, Henrik Jochumsen, Dorte Skot-Hansen: Biblioteket i byudviklingen (2011) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lisbeth Overgaard Nielsen Stavanger 2013
 6. 6. Place • ikon - tendens • placemaker – kulturelt anker – kickstarter – tiltrække nye segmenter • katalysator – sammenhængskraft – image og lokal identitet Lisbeth Overgaard Nielsen Stavanger 2013
 7. 7. Space • Open-minded mødested – kontaktskabende og inkluderende • Public domain – byrum men også bygninger og cyberspace skal understøtte social og kulturel mangfoldighed • Oplevelsesrum – et levende rum i byen, openmindede rum, at iscenesætte og knytte en oplevelse til produktet, biblioteket som en scene, det legende bibliotek. Lisbeth Overgaard Nielsen Stavanger 2013
 8. 8. Relations • Partnerskaber & kreative allinancer – ud af boksen – et middel, ikke et mål i sig selv - bidrager til byen – knudepunkt for netværk • Hybride kulturarenaer og kulturprojekter: synergi, komplementær funktioner og markere sig i bybilledet • Kreative vækstlag – kreative entreprenører, DIY- kulturen, digitalt indfødte, prosumers, biblioteket ikke kun formidle, også understøtte det at brugerne selv skal skabe Lisbeth Overgaard Nielsen Stavanger 2013
 9. 9. Lisbeth Overgaard Nielsen Stavanger 2013
 10. 10. Fra transaktion til relation Tre roller for det nye bibliotek • Hvis man betragter biblioteket ud fra den optik, som er blevet skitseret på de foregående slides, hvor der i høj grad er tale om en bevægelse fra transaktion til relation, så betyder det naturligvis også noget for bibliotekets roller og funktioner – aktørens rolle: at være initiatiativtager, udfarende, ekspressiv, indtage nye platforme, igangsætte – facilitator: skabe rammer, rum og understøtte, ikke mindst i forhold til at engagere brugerne og borgerne. Det er altså ikke os, der er den ekspressive aktør, men vi er de understøttende rammer for at ting kan udfolde sig – partnerens rolle: kan rumme både aktørens og facilitatorens roller, men handler også om at bringe biblioteket i relation til andre virksomheder og organisationer og at komplementere det, biblioteket mangler. Det kan være ressourcer, kompetencer eller netværk. • Biblioteket kan tænke partnerskaber som et strategisk værktøj, der kan hjælpe biblioteket med at nå mål og blive en integreret moderne organisation, der arbejder netværksbaseret, dvs. at bibliotekets netværk blandt andet udgøres af relationer mellem organisationer og virksomheder, der har specialiseret sig i forhold til hinanden. • Netværkstankegangen er en måde at organisere biblioteket på, der bryder med tidligere hierarkisk opbyggede organisationsformer og biblioteksvirksomhed, hvor biblioteket kunne udgøre en verden i sig selv. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lisbeth Overgaard Nielsen Stavanger 2013
 11. 11. Biblioteket som mødested • Flytter man tankerne om space, place og relationer og kobler det med roller som facilitator, aktør og partner, så får man biblioteker, der ikke nøjes med bevægelsen fra transaktion til relation, men bevæger sig ind i rollen som PROAKTIV forandringsaktør, transformationsarena og medskaber af (by)udvikling og kulturliv. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lisbeth Overgaard Nielsen Stavanger 2013
 12. 12. Borgerinddragelse • Aarhus modellen • Borgerinddragelse • Navneproces • Designproces • Projekt Byggepladsen Lisbeth Overgaard Nielsen Stavanger 2013
 13. 13. Navnekonkurrence • Efteråret 2012: navnekonkurrence • 2 uger: 1250 forslag • Udvælgelseskriterier (dansk, engelsk, uhensigtsmæssige betydninger, vision og værdier, registrering mv.) • Et udvalg på 30 gik ud til afstemning • De syv højest ratede gik videre til en dommerkomite bestående af repræsentanter fra de politiske partier, fællesrådene, børn og ungeborgmester + formand for ældrerådet. • Navnedesign: kategorier (sted, historie etc) og smagsdomme • Navnedesign: anbefalinger: huskeligt, adskille sig, indikere virke, være kort osv). Lisbeth Overgaard Nielsen Stavanger 2013
 14. 14. Design af en visuel identitet Lisbeth Overgaard Nielsen Stavanger 2013
 15. 15. Designer Mark Toxværd diskuterer designet Lisbeth Overgaard Nielsen Stavanger 2013
 16. 16. Brobygning mellem HB og Dokk1 • Byggepladsen • Kampagner: opbygning af identitet • Flytning af mentalt mindset – både hos medarbejderne (internt og i BoB) og hos brugere og borgere i Aarhus Lisbeth Overgaard Nielsen Stavanger 2013
 17. 17. Inddrag borgerne – 5 minutter to og to – Hvordan inddrage borgerne i forhold til, hvad der skal foregå i Det nye Sølvberget? – Hvordan inddrage dem, så de tager ejerskab og føler det er deres sted? Lisbeth Overgaard Nielsen Stavanger 2013
 18. 18. Behov for nye formater for møder mellem mennesker og medier? • tænk mødeformer som koncepter der skal udvikles… • tænk mødestedet ind som et strategisk mål ift. udvikling, formidling og målsætning • touchpoints – hvor vil biblioteket møde borgerne • udvikl mødekoncepter der er motiveret af bibliotekets værdier og ideer • tænk mødestedet som en platform for engagement og empowerment • tænk mødestedet udenfor bibliotekets mure • tænk mødesteder i samarbejder med andre • tænk mødestedet online -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lisbeth Overgaard Nielsen Stavanger 2013
 19. 19. GAMING SOM EKSEMPEL Projektets overordnede formål: at klargøre hvilken rolle biblioteket skulle spille i forhold til spilmediet og klargøre, hvordan vi kunne arbejde med at styrke bibliotekets formidling af spil • 1) at levendegøre spil og spilkultur i biblioteksregi (i samarbejde med first movers og spilentusiaster i Aarhus) • 2) at sætte spilmediet ind i en sammenhæng • 3) at udvide opfattelsen af, hvad spil er • 4) at bringe bibliotekets spilformidling også uden for bibliotekets sædvanlige rum Vi manglede imidlertid alt. Viden, netværk, lokale aktører og first movers. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lisbeth Overgaard Nielsen Stavanger 2013
 20. 20. Netværket som mødested • Netværksrække om spil og spilkultur – intet synligt spilnetværk i Aarhus, ingen indgang til spilmiljøet i Aarhus – spildannelse, spil og vold, spil og sport, augmented reality, machinima, spil og iværksætteri, spiludvikling, spil og tv, spil og historie m.fl. – brugt aktivt i forhold til vores øvrige spilformidling – fik spilinteresserede og spilaktører frem i lyset – fik øje på hinanden, amatører, studerende, spiludviklere, branchefolk – involvering – levendegør spilmediet, viser menneskene bag – var med til at opbygge et netværk vi kan trække på, spørge til råds og involvere : samarbejdspartnere, hybridaktiviteter, frivillige – var med til at brande biblioteket som en seriøs og kvalificeret aktør – biblioteket var proaktivt agerende, faciliterende (jf. DIY) og partner Lisbeth Overgaard Nielsen Stavanger 2013
 21. 21. Netværksrække ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lisbeth Overgaard Nielsen Stavanger 2013
 22. 22. Netværksrække Lisbeth Overgaard Nielsen Stavanger 2013
 23. 23. Speedpræsentationer Lisbeth Overgaard Nielsen Stavanger 2013
 24. 24. Andre eksempler på mødeformater… Lisbeth Overgaard Nielsen Stavanger 2013
 25. 25. På tværs af generationer Mennesker mødes og underviser hinanden • Lektiecafé: i samarbejde med Red Barnet Ungdom • Undervisning af børn i kemieksperimenter. Underviserne er gymnasieelever. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lisbeth Overgaard Nielsen Stavanger 2013
 26. 26. Møde mellem borgere og ny forskning Lisbeth Overgaard Nielsen Stavanger 2013
 27. 27. Mødet mellem borgere og politikere: Politisk Valgcafé Lisbeth Overgaard Nielsen Stavanger 2013
 28. 28. Politisk speeddating Lisbeth Overgaard Nielsen Stavanger 2013
 29. 29. Møder mellem politikere og borgere Valg 2011 Lisbeth Overgaard Nielsen Stavanger 2013
 30. 30. Folkelab • Makerspaces, hackerspaces, fablabs • Skyder op i større byer over hele verden • Biblioteket en del af denne kultur • Dele, lære og kreere • Alle skal have mulighed for at deltage • Open mind • Projektet Lokalsamfundets innovationsrum skal undersøge, om Makerspaces er en metode, som bibliotekerne kan bruge i opgaven med at være innovationsfremmere. Lisbeth Overgaard Nielsen Stavanger 2013
 31. 31. By i By Lisbeth Overgaard Nielsen Stavanger 2013
 32. 32. Ideer til aktiviteter i det Nye Sølvberget • 2+2 • 10 minutter • Ideer til nye formater og koncepter i forhold til at skabe Nye Sølvberget som et mødested, som ”byens dagligstue” • Den tidlige ideudvikling er storladen: tænk ikke i praktiske omstændigheder, økonomi eller ressourcer. Lisbeth Overgaard Nielsen Stavanger 2013
 33. 33. Partnerskaber • Ud af boksen • Kortlægning af partnerskaber: – Hvilke har vi? – Hvilke har vi behov for? – Hvilke aktiviteter kunne vi bruge det til? – Hvordan kan det gavne vores brand? – Hvad kan vi tilbyde Lisbeth Overgaard Nielsen dem? Stavanger 2013
 34. 34. Gaming og partnerskabet – ny platform • Biblioteker kan med fordel bringe deres (spil)formidling ind på nye territorier og platforme. Både for at sætte bibliotekets formidling i spil uden for egne mure og for at komme i kontakt med nye brugere. • Gaming – når biblioteket spiller med har arbejdet med forskellige kommunikationsstrategier for formidling af spil. Én af disse strategier udfoldes i et samarbejde med Århus Stiftstidende, hvor vi formidler spil og spilkultur. • Platform uden for bibliotekets egne mure • Bibliotekarer sætter deres viden i spil på nye måder • Synergi og genbrug fordobler udkastet på formidlingssiden • Frivillige spilformidlere og gæsteskribenter, der har fingeren på pulsen • På den måde får alle parter, dvs. biblioteket, Århus Stiftstidende, læserne og brugerne en ressourceøkonomisk og kvalitetsmæssig bedre spilformidling, der breder sig som cirkler i vandet og aktivt rækker ud efter læserne og brugerne og ikke venter på, at de skal komme ind på biblioteket eller hjemmesiden. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lisbeth Overgaard Nielsen Stavanger 2013
 35. 35. Aarhus Musikskole • Levende musikformidling og musikrådgivning • Månedens instrument • Musikværksted Lisbeth Overgaard Nielsen Stavanger 2013
 36. 36. Et partnerskab: rådgivning • Unge rådgiver unge om økonomi • Unge rådgiver om retshjælp Lisbeth Overgaard Nielsen Stavanger 2013
 37. 37. Arrangementsstrategi • Tænk partnerskaber ind som en del af arrangementsstrategien og i det daglige arbejde med arrangementer. Lisbeth Overgaard Nielsen Stavanger 2013
 38. 38. Partnerskaber til Nye Sølvberget • To og to: • Hvem kunne det være spændende at have som partnere til Nye Sølvberget? • Tag gerne udgangspunkt i jeres ideer fra sidste runde. • Formål? • Til hvilke aktiviteter? • Hvorfor skulle det være interessant for dem at være partner med Nye Sølvberget? Lisbeth Overgaard Nielsen Stavanger 2013
 39. 39. TAK FOR JERES INDSATS … og måske på gensyn i Aarhus til… 16-19 juni 2013 Lisbeth Overgaard Nielsen Stavanger 2013

×