Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Udvikling af brand, navn og visuel identitet for det nye hovedbibliotek i aarhus

Udvikling af brand, navn og visuel identitet for det nye hovedbibliotek i aarhus

 1. 1. Udvikling af brand, navn og visuel identitet for det nye hovedbibliotek i Aarhus Foredrag for Unge Kommunikatører Midtjylland Lisbeth Overgaard Nielsen | projektleder & udvikler | Hovedbiblioteket Aarhus | 2012
 2. 2. Opbygning af et brand – en proces • Et brand bliver til: – Opbygning længe før bygningen står færdig – Ikke færdigudviklet, når bygningen indvies • Et brand er et middel ikke et mål • Målet er et levende, åbent og aktivt hus, som borgerne har lyst til at bruge og til at engagere sig i Lisbeth Overgaard Nielsen 2012
 3. 3. Hvad lå der forud for branding-, navne- og designproces? • Eksisterende kommunikationspolitik • Kommunikationsstrategi • Kommunikationsmål • Eksisterende værdier knyttet til projektet Lisbeth Overgaard Nielsen 2012
 4. 4. Kommunikationspolitik- og strategi • Projektets kommunikationspolitik og –strategi tager udgangspunkt i: – eksisterende kommunikationspolitik i Aarhus Kommune – succeskriterierne for projektet – projektets syv kerneværdier, der er besluttet af Byrådet. • Strategi: handlingsplan • Kommunikationspolitik: overordnet principiel karakter, så den ikke skal vedligeholdes løbende. Bygger på projektets succeskriterier og husets kerneværdier. Ændres disse, ændres politikken naturligvis. Lisbeth Overgaard Nielsen 2012
 5. 5. Kommunikationsstrategi • Proaktiv kommunikation • Vi tager selv emner op, som storyteller, dagsordensætter eller ekspert • Reaktiv kommunikation • Vi forholder os afventende, lader omverdenen tage initiativet til kommunikation, vurderer løbende om vi skal reagere Lisbeth Overgaard Nielsen 2012
 6. 6. Succeskriterier og borgerinddragelse • Der er en række overordnede succeskriterier for projektet. Følgende er særligt relevante ift. kommunikationsarbejdet: – Reel borgerinddragelse – Højt offentligt kendskab til processen – Aarhus-modellen for borgerinddragelse: en gennemgående præmis. – Projektet udvikler nye metoder og processer inden for blandt andet borgerinddragelse og kommunikation. Lisbeth Overgaard Nielsen 2012
 7. 7. Fra arbejdstitel til ny identitet Husets arbejdstitel: Multimediehuset Et nyt navn Et visuelt design Opbygningen af et brand 3 workshops: Bysted samlede den viden op, som lå forankret i organisationen. Lisbeth Overgaard Nielsen 2012
 8. 8. 3 workshops At fastlægge udfordringer frem mod åbning af Dokk1 At definere mål og succeskriterier for branding At definere interessenter, relationer og brugere Klarlægge relevante touchpoints (Byggepladsen, web, sociale medier, analogt, byrum, ambassadørkorps) Lisbeth Overgaard Nielsen 2012
 9. 9. Værdibegreber Der blev også arbejdet med værdibegreber, der skal kendetegne Dokk1: – Kvalitet – Eksperimenterende og nytænkende – Imødekommende og serviceorienteret – Oplevelse – Læring – Demokrati og tilgængelighed – Mangfoldighed – Empoverment Værdipositons-gaps Eksempelvis: - Eksperimenterende og nytænkende - Imødekommenhed, tilgængelighed Lisbeth Overgaard Nielsen 2012
 10. 10. Navnekonkurrence • Efteråret 2012: navnekonkurrence • 2 uger: 1250 forslag • Udvælgelseskriterier (dansk, engelsk, uhensigtsmæssige betydninger, vision og værdier, registrering mv.) • Et udvalg på 30 gik ud til afstemning • De syv højest ratede gik videre til en dommerkomite bestående af repræsentanter fra de politiske partier, fællesrådene, børn og ungeborgmester + formand for ældrerådet. • Navnedesign: kategorier (sted, historie etc) og smagsdomme • Navnedesign: anbefalinger: huskeligt, adskille sig, indikere virke, være kort osv). Lisbeth Overgaard Nielsen 2012
 11. 11. Gaver og udfordringer • Navnekonkurrencen sikrede: – borgerinddragelse – udefrakommende perspektiver – iværksatte en begyndende brandingeffekt igangsat af borgerne selv. Motiveringer. Ikke kontrollerbar, men ægte og skabt fra borgerne selv • … og udfordrede: – Høj politisk bevågenhed giver et smalt navigationsrum, mange interessenter – Alle har en mening om navne – Stærke holdninger fra borgere – Svær balance mellem reel borgerinddragelse, når man samtidig ikke kan argumentere med at det er en demokratisk afstemningsproces med så lille et stemmetal – Svært at kommunikere tydeligt, hvad navnet skal kunne rumme, komplekst – Og hertil har huset stadig en abstrakt karakter Lisbeth Overgaard Nielsen 2012
 12. 12. Visuel identitet Lisbeth Overgaard Nielsen 2012
 13. 13. Designer Mark Toxværd diskuterer designet Lisbeth Overgaard Nielsen 2012
 14. 14. Brobygning mellem HB og Dokk1 • Byggepladsen • Kampagner: opbygning af identitet • Flytning af mentalt mindset – både hos medarbejderne (internt og i BoB) og hos brugere og borgere i Aarhus Lisbeth Overgaard Nielsen 2012
 15. 15. Din ide! • Jeres forslag til en kommunikationsevent, der bygger bro mellem Hovedbiblioteket og Dokk1. – Hvad går det ud på? – Målgruppe? – Hvilke(n) platform(e)? – Argumenter for, hvornår i processen det skal foregå Lisbeth Overgaard Nielsen 2012

×