Publicité

Sommerkampanje i sosiale medier

Entreprenør in spe
23 May 2015
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Sommerkampanje i sosiale medier

 1. VET DU HVEM DU ER? SOMMERKAMPANJE 2016 Lise Christin Walla 23. Mai 2015
 2. VET DU HVEM DU ER? Innhold • Om selskapet • Bakgrunn for kampanjen • Mål og målgruppe for kampanjen • Om kampanjen • Suksesskriterier • Tidsplan • Forarbeid • Gjennomføring • Etterarbeid • Ansvar • Etikk • Verktøy • Vedlegg
 3. VET DU HVEM DU ER? Om selskapet • Trondheimsbasert • Etableres høsten 2015 • Lite selskap med 1 ansatt • Tilbyr tjenester relatert til slektsforskning o Hvordan komme i gang o Hjelp og støtte med ulike verktøy o Blogg med tips og video (YouTube) o Slektsforskning på timebasis o Markedsfører tjenestene på Facebook
 4. VET DU HVEM DU ER? Bakgrunn for kampanjen • Sommersesongen er lavsesong • Kompenserer for sesongsvingning ved å kjøre sommerkampanje
 5. VET DU HVEM DU ER? Mål for kampanjen Hovedmål • Få flere kunder i sommersesongen • Få flere kunder på sikt Mål for sosiale medier • Få flere besøkende på bloggen • Få flere følgere på Facebook • Få flere subscribers på YouTube • Tjene mer på Google AdSense knyttet til blogg og YouTube
 6. VET DU HVEM DU ER? Målgruppe for kampanjen • Slektsinteresserte i alle aldre • Antar at primær målgruppe er i alderen 40 – 70 år • Målgruppen er i økende grad representert på Facebook
 7. VET DU HVEM DU ER? Om kampanjen • Kampanjeperiode 1. mai – 1. september • Hovedpremie er 25 timer slektsforskning som gir ferdig oppsatt slektstre i digital e-bok, verdi kr. 25.000,- • Ukespremier er t-skjorte med firmalogo • Konkurranse på Facebook • Facebook App med ekstra vinnermulighet ved å dele med slektninger (visuelt slektstre) • Benytter Facebook annonser/Ads for å nå flere aktuelle kunder
 8. VET DU HVEM DU ER? Suksesskriterier • Forberedelser gjennomføres som planlagt • Oppfølging av kampanjen gjennomføres som planlagt • Kampanjen og annonser treffer målgruppen • Kampanje skaper ønsket engasjement • Risikovurderingen holdes oppdatert
 9. Starte forarbeid •1. mars Starte kampanje •1. mai Avslutte kampanje •1. september Tidsplan
 10. VET DU HVEM DU ER? Forarbeid • Detaljplanlegge kampanjen • Sette måltall o Antall nye kunder o Antall besøk på bloggen o Antall likes på Facebook o Antall subscribers på YouTube o Inntjening på AdSense • Utvikle Facebook App • Utforme og bestille Facebook Ads • Markedsføre kampanjen på Facebook og blogg
 11. VET DU HVEM DU ER? Gjennomføring • Kåre ukesvinner, kontakte vinner og publisere på blogg og Facebook • Ukentlige målinger o Besøk på bloggen med Google Analytics o Antall likes på Facebook o Antall subscribers på YouTube o Inntjening på Google AdSense • Følge opp på Facebook, YouTube og blogg o Spørsmål o Nye relevante innlegg o Gjøre eventuelle justeringer på Facebook Ads
 12. VET DU HVEM DU ER? Etterarbeid • Kontakte vinner • Skrive om vinneren på Facebook og blogg • Evaluere effekten av kampanjen o Ble målene oppfylt? o Var målene realistiske? o Kjøre tilsvarende kampanje neste sommer?
 13. VET DU HVEM DU ER? Ansvar I forbindelse med kampanjen må den ansatte være innstilt på å dekke flere roller • Prosjektleder • Ansvarlig for kampanjen • Ansvarlig for sosiale medier • Ansvarlig for markedsføring • Økonomiansvarlig • Kundeansvarlig • Produktansvarlig • Programmerer av Facebook App
 14. VET DU HVEM DU ER? Etikk • Kampanjen skal utarbeides i henhold til selskapets strategi for sosiale medier og den overordnede strategien • Følger de til en hver tid gjeldende retningslinjer for kampanjer på Facebook • Følger personopplysningsloven • Alt innhold i kampanjen skal være egenprodusert • Svarer åpent og ærlig og med mål om en god dialog med kundene • Retningslinjene for kampanjen publiseres på blogg og Facebook
 15. VET DU HVEM DU ER? Verktøy
 16. Vedlegg
 17. Vedlegg • Risikoanalyse som viser kartlagte mulige risikoer ved kampanjen • Kampanjebudsjett • Selskapets strategi for bruk av sosiale medier • Selskapets overordnede strategi • Forslag til Facebook App • Tekstutkast til blogg og Facebook i kampanjeperioden • Bilder til bruk i kampanjeperioden
Publicité