Srce

Ljubica Lalić Profesorski Profil
Ljubica Lalić Profesorski ProfilNastavnik à Šesta beogradska gimnazija
Срце
Cor
и крвни судови
Плућни семилунарни
залистак
valvula pulmonalis
Аортни (семилунарни) залистак
valva aorte
Дволисни (митрални)
залистак
valvula mitralis
Тролисни залистак
valvula tricuspidalis
Горња шупља вена
v. cava superior
Доња шупља вена
v. cava inferior
Десна преткомора
atrium dextrum
Десна комора
ventriculus dexter
Лева преткомора
atrium sinistrum
Лева комора
ventriculus sinister
Лева плућна артерија
а. pulmonaris sinistrum
Лева плућна вена
v. pulmonaris sinistrum
Aoрта
Срчани залисци
Аортни
(семилунарни)
залистак
valva aorte
Плућни семилунарни
залистак
valvula pulmonalis
Дволисни (митрални)
залистак
valvula mitralis
Тролисни залистак
valvula tricuspidalis
плућа
плућне артерије
плућни семилунарни залистак
десна комора
трикуспидални залистак
десна преткомора
Горња шупља венаДоња шупља вена
вене
капилари
артерије
плућне вене
лева комора
лева преткомора
бикуспидални залистак
аортин семилунарни залистак
аорта
Десно срце
Дезоксигенисана
крв
улази у срце из
тела и
транспортује се у
плућа
Лево срце
Оксигенисана
крв
улази у срце из
плућа и
транспортује
се у тело
Ток крви
Плућни и системски крвоток
ПЛУЋА
плућне вене
аорта
лева преткомора
лева коморадесна преткомора
десна комора
плућне артерије
шупље вене
капиларна
мрежа ткива
Оксигенисана крв:
богата кисеоником
дезоксигенисана крв:
богата угљен-диоксидом
Плућни крвоток
Системски
крвоток
Спроводни систем срца
SA чвор
Интернодални снопови
АV чвор
Хисов сноп
Лева и десна грана Хисовог снопа
Пуркињеова влакна
Спроводни систем срца
• Импулси за рад срца спонтано се генеришу у самом срцу и та појава се назива
аутоматизам срчаног рада.
• Ћелије које ритмично стварају акционе потенцијале називају се ''пејсмејкер''
ћелијама и у нормалним условима то су нодалне ћелије синус-атријалног чвора.
• Синус-атријални SA чвор се налази у зиду десне преткоморе у близини ушћа
горње шупље вене.
• Фреквенца којом овај центар генерише акционе потенцијале јесте фреквенца
срчаног рада.
• Из синус-атријалног чвора импулси се шире кроз три интернодална снопа ка
атрио-вентрикуларном чвору
• Атрио-вентрикуларни AV чвор се налази у задњем десном делу интератријалног
септума. У њему се импулс задржава око 0.1 сец, што омогућава да се контракција
преткомора заврши пре него што почне контракција комора.
• Из атрио-вентрикуларног чвора ексцитација се шири на Хисов (Хис) сноп, који се
наставља на атрио-вентрикуларни чвор и улази у интервентрикуларни септум.
Хисов сноп је једини пут преношења импулса из преткомора на коморе
• Хисов сноп се у интервентрикуларном септуму дели на леву и десну грану за сваку
комору
• У миокарду комора гране се даље деле до мреже Пуркињеових влакана.
СРЧАНИ ТОНОВИ
• Срчани тонови настају као
последица вибрирања
затворених и затегнутих
срчаних залистака,
вибрирања зидова
комора и почетних
делова аорте и
артеријског плућног
стабла, као и крви у
њима.
• систолни (I) тон настаје у
моменту систоле комора,
док
• дијастолни (II) тон настаје
и означава почетак
дијастоле комора.
Први срчани тон
настаје када се затворе
трикуспидални и
бикуспидални залистак
Други срчани тон
настаје када се затворе
семилунарни залисци
трикуспидални и
бикуспидални
залистак
семилунарни
залисци
ЕКГ
електрокардиограм
• EKG представља графички запис пропагације процеса деполаризације и
реполаризације кроз проводни систем и кроз радну мускулатуру срца
• P-талас настаје као последица деполаризације миокарда преткомора.
• QRS-комплекс означава деполаризацију комора, док
• Т-талас означава реполаризацију комора.
• Како се реполаризација преткомора одиграва за време деполаризације комора, слаб
електрични сигнал који се јавља при реполаризацији мале масе преткомора не може
да се региструје.
Таласи добијени
EKG записом
осликавају
контракције и
релаксације
срчаног мишића
Електрична активност
Деполаризација
преткомора
Задржавање у АV
чвору
Нема електричне
активности
Р талас
PR сегмент
QRS
комплекс
Т талас
Графички приказ Назив на ЕКГ-у
Деполаризација
комора
Реполаризација
комора
Електрична активност
Деполаризација
преткомора
Задржавање у АV
чвору
Р талас
PR сегмент
QRS
комплекс
Графички приказ Назив на ЕКГ-у
Изоелектрична
линија
Нема електричне
активности
Т талас
Деполаризација
комора
Реполаризација
комора
Електрична активност
Деполаризација
преткомора
Задржавање у АV
чвору
Р талас
PR сегмент
QRS
комплекс
Графички приказ Назив на ЕКГ-у
ЦИКЛУС СРЦА
• Кретање крви је контролисано променама
вредности притиска:
– промена притиска је последица промена
запремине срчаних шупљина
– промена запремине се постиже контракцијом и
релаксацијом срчаног мишића
– кретање крви одвија се низ градијент притиска (од
већег до мањег притиска) кроз све доступне отворе
– промена притиска узрокује отварање и затварање
срчаних залистака, усмеравајући кретање крви у
одређеном правцу
1. ПАУЗА СРЦА
• све 4 срчане шупљине релаксиране и пуне крви.
• запремина срца максимална
• притисак у свим деловима срца је минималан.
• трикуспидални и бикуспидални залисци су отворени
• семилунарни залисци су затворени јер је притисак у аорти и
артеријском плућном стаблу већи од притиска у коморама.
• крв из шупљих вена и плућних вена се пасивно креће у
предкоморе па у коморе и оне се пуне 70%.
2. СИСТОЛА ПРЕТКОМОРА
• Нови срчани циклус почиње генерисањем
импулса у SA чвору и систолом предкомора
• још 30% крви се истисне у коморе.
3. СИСТОЛА КОМОРА
• две подфазе:
• 1 фаза је ИЗОВОЛУМЕТРИЈСКА КОНТРАКЦИЈА;
– коморе су пуне крви, па им се запремина не смањује;
– сви залисци су затворени (зато се запремина у овом
тренутку не мења);
– како снага контракције расте и притисак нагло расте
• 2 фаза ИЗОТОНУСНА КОНТРАКЦИЈА зидова комора;
– притисак постаје већи од притиска у почетним артеријама
које излазе из срца, семилунарни залисци се отварају
– крв се истискује из комора;
– притисак пада, семилунарни залисци се затварају и то
затварање представља почетак ДИЈАСТОЛЕ КОМОРА;
– Сада притисак нагло пада, а запремина комора остаје иста;
– Када је притисак мањи него у предкоморама, АV залисци се
отварају и поново почиње пауза срца.
4. ДИЈАСТОЛА КОМОРА
– притисак пада, семилунарни залисци се затварају и то затварање представља
почетак ДИЈАСТОЛЕ КОМОРА;
– Сада притисак нагло пада, а запремина комора остаје иста;
– Када је притисак мањи него у предкоморама, АV залисци се отварају и поново
почиње пауза срца.
РЕГУЛАЦИЈА СРЧАНОГ РАДА
• АУТОРЕГУЛАЦИЈА
• Ауторегулација срчаног рада је унутрашње својство срца да
прилагођава количину крви коју истискује променама у
запремини крви која стиже венама у срце.
• Ауторегулацију објашњава Старлингов закон који каже да снага
контракције ћелија срца зависи од њихове почетне дужине;
што је дужина ћелије већа, а већа је кад коморе садрже више
крви, и снага контракције је већа.
• Другим речима, што више крви стигне у срце, снага
контракција је већа.
• Физиолошки значај ауторегулације је у томе што:
– Спречава заостајање и нагомилавање крви у срцу и венама;
– Осигурава да систолни волумен десне и леве коморе буду
идентични;
– Прилагођава систолни волумен притиску у аорти.
• НЕРВНА РЕГУЛАЦИЈА
• Срце је инервисано и симпатикусним и парасимпатикусним
делом аутономног нервног система.
• Аутономни нервни систем континуирано модификује основни
ритам срца који је одређен активношћу синус-атријалног чвора.
• Симпатички део су 3 вратне ганглије симпатичког стабла
• Парасимпатички део подразумева центар за регулацију срчаног
рада у продуженој мождини и припадају нерву вагусу.
• Норадреналин, ослобођен из завршетака симпатикусних
неурона, делује на нодалне ћелије синус-атријалног чвора и
радне мишићне ћелије. Ефекат је повећање фреквенце рада
срца и повећање снаге контракције миокарда.
Крвни судови
Ако бисмо наставили све крвне
судове једне на друге, могли бисмо
окружити Земљу 2,5 пута
Поређење артерија, вена и капилара
Капилари
(само Тunica interna)
Ендотелијалне
ћелије
Tunica adventitia
Везивно ткиво
Tunica interna
Ендотелијалне ћелије
Лумен
Tunica media
Глатки мишићи и еластично ткиво
Венски
залистак
Артерије
Најразвијенија Tunica media
Вене
Дебели зидови, јако развијена Tunica adventitia
АРТЕРИЈЕ
• Еластичне артерије
– Аорта - највећа
– Најразвијенији еластични слој
– Трпи највећи притисак крви приликом
систоле комора
– Услед еластичности у стању да се враћа у
почетни положај
• Мишићне артерије
– Развијен мишићни слој
– Инервисане вазомоторним нервним
влакнима која утичу на ширење и
скупљање
– Место нервне регулације крвног
притиска
• Артериоле
– Најмање аретрије које доводе хранљиве
материје и гасове у капиларну мрежу
– Сужавају се и шире у зависности од
интензитета метаболизма
– Место хуморалне регулације крвног
притиска
Вазомоторно
нервно
влаконо
Вазомоторно
нервно
влаконо
Проширен
крвни суд
Сужен крвни суд
КАПИЛАРИ
• Присутан само слој
ендотелијалних ћелија што
омогућава дифизију гасова и
хранљивих материја
• Већина капилара је
организована у капиларне
мреже ткива
• Могућа регулација протока
крви
Интензиван метаболизам – сфинктери
капилара отворени, крв пролази кроз целу
капиларну мрежу
Смањен метаболизам – сфинктери капилара
затворени, крв пролази само кроз попречни
капилар
ВЕНЕ• Венуле
– одводе крв из капиларне мреже
• Вене
– Венуле се удружују у вене
– Јако развијена туника адвентиција, дебели,
нееластични зидови
– Присутни венски залисци
– У венама нема крвног притиска, па постоји
проблем враћања крви из делова тела који
су “испод” срца (деловање гравитације)
– Решење је у два система: мишићној и
респираторној пумпи
Венуле
Венски
залисци
Мишићна
пумпа
-контракције
скелетних
мишића
притискају
вене
-крв се
потискује у
једном правцу
захваљујући
венским
залисцима
Респираторна
пумпа
Приликом удисаја:
-притисак се
смањује у грудном
кошу
-притисак се
повећава у
трбушним венама
-резултат је “усисна
сила” која вуче крв
на “горе” у срце
низак
притисак
висок
притисак
Физиолошки параметри
циркулације
• Пулс
• Систолни волумен
• Фреквенца срца
• Минутни волумен срца
• Крвни притисак
Пулс
• Пулс је периферни одраз рада срца.
• Ритмичке осцилације зида артерија проузроковане ритмичким
осцилацијама притиска у тим артеријама.
• Пулсне осцилације артеријског зида започињу у почетном делу
аорте , како се притисак шири даље узрокује осцилације
дисталних крвних судова (пулс)
• Физиолошки опсег пулса 60 -100/минут
• < 60 – брадикардија – успорен рад срца
• >100 – тахикардија- убрзан рад срца
брадикардија
тахикардија
нормалан
Минутни волумен срца
МV= SV x 
• Минутни волумен срца је
запремина крви коју срце
испумпа током једног минута
• једнака је производу систолног
волумена и фреквенције срца
• При фреквенци 60 – 80/min,
минутни волумен је око 5 L
SV – систолни волумен срца
Запремина крви коју испумпа
једна комора током откуцаја
(систоле)
Просечно око 70 ml код
одраслих при мировању
 - фреквенција срца
представља број
срчаних циклуса у
минути
Крвни притисак
• Крвни притисак је сила којом
крв делује на зидове артерија.
• Изражава се у mmHg или Pa.
• Притисак је највећи у аорти и
опада до артериола,
капилара, док је у венама
скоро једнак нули или
негативан.
• Систолни притисак – вредност
крвног притиска која настаје у
артеријама у тренутку систоле,
приликом избацивања крви
из леве коморе у циркулацију.
• Дијастолни притисак – крвни
притисак у артеријама током
дијастоле.
КАТЕГОРИЈА
СИСТОЛНИ
ПРИТИСАК (MMHG)
ДИЈАСТОЛНИ
ПРИТИСАК (MMHG)
Оптималан притисак <120 <80
Нормалан притисак 120-129 80-84
Повишен притисак 130–139 85–89
Блага хипертензија 140–159 90–99
Умерена
хипертензија
160–179 100–109
Тешка хипертензија ≥180 ≥110
Изолована систолна
хипертензија
≥140 <90
Мерење крвног притиска
b) Када пустимо да се манжетна празни,
притисак у њој пада. У тренутку када се притисак
у манжетни изједначи са; СИСТОЛНИМ
притиском у артерији, крв нагло крене кроз
сужену артерију и ми чујемо први шум –шум
ТУРБУЛЕНТНОГ кретања крви;
c) Када се манжетна испумпа, притисак у
њој се изједначава са ДИЈАСТОЛНИМ
притиском у артерији, шумови престају јер
крв поново тече ЛАМИНАРНО
стетоскоп
манометар
манжетна
ц
ц
ц
а) Када је манжетна напумпана, притисак у
њој надвлада притисак у артерији и она се
затвара;
b) Када пустимо да се манжетна празни,
притисак у њој пада. У тренутку када се притисак
у манжетни изједначи са; СИСТОЛНИМ
притиском у артерији, крв нагло крене кроз
сужену артерију и ми чујемо први шум –шум
ТУРБУЛЕНТНОГ кретања крви;
c) Када се манжетна испумпа, притисак у
њој се изједначава са ДИЈАСТОЛНИМ
притиском у артерији, шумови престају јер
крв поново тече ЛАМИНАРНО
стетоскоп
манометар
манжетна
ц
ц
ц
• Индиректна метода
• Мери се притисак у манжетни, који
се супротставља притиску у
брахијалној артерији
Фактори који утичу на крвни притисак
• Промер крвних судова (периферни отпор) – што је промер крвних
судова мањи, виши је притисак
– симпатичка влакна, адреналин, вазопресин; повећана конц. О2 ,
хладноћа сужавају крвне судове
– пад конц. О2, повећана конц СО2 и других метаболита, хистамин,
топлота шире крвне судове
– патолошке промене – закрчење крвних судова (атеросклероза) услед
накупљања масних наслага.
• Вискозитет крви – што је већи вискозитет крви, већи је крвни
притисак
– мерило вискозитета је хематокрит HCT (проценат крви који чине црвена
крвна зрнца)
• Укупна дужина крвних судова – што је већа дужина крвних судова,
виши је притисак
– гојазност – у масним наслагама у поткожном ткиву развијају се нови
крвни судови
• Укупна запремина крви – што је већа запремина крви, виши је
притисак
– нпр. уносом слане хране којом се задржава течност, доводи до
повишења крвног притиска;
– губитком течности приликом знојења, притисак се смањује
1 sur 26

Recommandé

Srce, krvni i limfni sudovi par
Srce, krvni i limfni sudoviSrce, krvni i limfni sudovi
Srce, krvni i limfni sudoviIvana Damnjanović
23.3K vues27 diapositives
Regulacija srčanog ritma par
Regulacija srčanog ritmaRegulacija srčanog ritma
Regulacija srčanog ritmaIvana Damnjanović
45.9K vues15 diapositives
ANATOMIJA Kardiovaskularni sistem par
 ANATOMIJA Kardiovaskularni sistem ANATOMIJA Kardiovaskularni sistem
ANATOMIJA Kardiovaskularni sistemAnatomija dr Šarac
24.3K vues44 diapositives
Krvni sistem (1) par
Krvni sistem (1)Krvni sistem (1)
Krvni sistem (1)Anatomija Pedijatrija
11.1K vues24 diapositives
Sistem organa za disanje par
Sistem organa za disanjeSistem organa za disanje
Sistem organa za disanjeIvana Damnjanović
46.2K vues18 diapositives
Sistem organa za izlučivanje par
Sistem organa za izlučivanjeSistem organa za izlučivanje
Sistem organa za izlučivanjeIvana Damnjanović
65.8K vues26 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Sistem organa za razmnožavanje par
Sistem organa za razmnožavanjeSistem organa za razmnožavanje
Sistem organa za razmnožavanjeIvana Damnjanović
29.7K vues14 diapositives
Sastav krvi par
Sastav krviSastav krvi
Sastav krviIvana Damnjanović
12.1K vues20 diapositives
Sistem organa za cirkulaciju par
Sistem organa za cirkulacijuSistem organa za cirkulaciju
Sistem organa za cirkulacijuSanja Stefanović
22.2K vues43 diapositives
Sistem organa za izlucivanje par
Sistem organa za izlucivanjeSistem organa za izlucivanje
Sistem organa za izlucivanjeLjubica Lalić Profesorski Profil
27.2K vues20 diapositives
SRCE par
SRCE SRCE
SRCE dr Šarac
2.4K vues108 diapositives
18. Evolucija nervnog sistema par
18. Evolucija nervnog sistema18. Evolucija nervnog sistema
18. Evolucija nervnog sistemaltixomir
3.6K vues10 diapositives

Tendances(20)

18. Evolucija nervnog sistema par ltixomir
18. Evolucija nervnog sistema18. Evolucija nervnog sistema
18. Evolucija nervnog sistema
ltixomir3.6K vues
Sistem organa za izlučivanje par Ena Horvat
Sistem organa za izlučivanjeSistem organa za izlučivanje
Sistem organa za izlučivanje
Ena Horvat29.3K vues
Skeletni sistem čoveka par Ena Horvat
Skeletni sistem čoveka Skeletni sistem čoveka
Skeletni sistem čoveka
Ena Horvat57K vues
Sistem organa za cirkulaciju: krv i limfa par plavaplaneta
Sistem organa za cirkulaciju: krv i limfaSistem organa za cirkulaciju: krv i limfa
Sistem organa za cirkulaciju: krv i limfa
plavaplaneta59.2K vues
Fiziologija kardiovaskularnog sistema par Milica Sekelji
Fiziologija kardiovaskularnog sistemaFiziologija kardiovaskularnog sistema
Fiziologija kardiovaskularnog sistema
Milica Sekelji15.9K vues
Periferni nervni sistem par Ena Horvat
Periferni nervni sistemPeriferni nervni sistem
Periferni nervni sistem
Ena Horvat27.2K vues
Centralni nervni sistem-mozak par Ena Horvat
Centralni nervni sistem-mozakCentralni nervni sistem-mozak
Centralni nervni sistem-mozak
Ena Horvat40.2K vues
GRADJA SRCA par dr Šarac
GRADJA SRCAGRADJA SRCA
GRADJA SRCA
dr Šarac2.5K vues

En vedette

Alge par
AlgeAlge
AlgeLjubica Lalić Profesorski Profil
16.7K vues39 diapositives
004 neurofiziologija uvod1b par
004 neurofiziologija  uvod1b004 neurofiziologija  uvod1b
004 neurofiziologija uvod1bLjubica Lalić Profesorski Profil
4K vues75 diapositives
Fiziologija zivotinja uvod 2016 par
Fiziologija zivotinja  uvod 2016Fiziologija zivotinja  uvod 2016
Fiziologija zivotinja uvod 2016Ljubica Lalić Profesorski Profil
9.6K vues88 diapositives
Autonomni nervni sistem par
Autonomni nervni sistemAutonomni nervni sistem
Autonomni nervni sistemLjubica Lalić Profesorski Profil
10.8K vues22 diapositives
Nukleinske kiseline 2016 djs par
Nukleinske kiseline 2016 djsNukleinske kiseline 2016 djs
Nukleinske kiseline 2016 djsLjubica Lalić Profesorski Profil
7.6K vues51 diapositives
Krvne grupe par
Krvne grupeKrvne grupe
Krvne grupeLjubica Lalić Profesorski Profil
4.7K vues24 diapositives

En vedette(20)

Similaire à Srce

Срце - Пјевић Ј. par
Срце - Пјевић Ј.Срце - Пјевић Ј.
Срце - Пјевић Ј.Violeta Djuric
291 vues14 diapositives
Срце par
СрцеСрце
СрцеVioleta Djuric
276 vues15 diapositives
Срце - Драшковић А. par
Срце - Драшковић А.Срце - Драшковић А.
Срце - Драшковић А.Violeta Djuric
347 vues17 diapositives
Anatomija srca par
Anatomija srcaAnatomija srca
Anatomija srcadr Šarac
25.5K vues108 diapositives
Srce par
SrceSrce
Srceplavaplaneta
6.1K vues14 diapositives
срце сисара par
срце сисарасрце сисара
срце сисараLjubica Lalic
940 vues15 diapositives

Similaire à Srce(20)

Срце - Драшковић А. par Violeta Djuric
Срце - Драшковић А.Срце - Драшковић А.
Срце - Драшковић А.
Violeta Djuric347 vues
Anatomija srca par dr Šarac
Anatomija srcaAnatomija srca
Anatomija srca
dr Šarac25.5K vues
срце урош марковић par stapic
срце  урош марковићсрце  урош марковић
срце урош марковић
stapic596 vues
Fiziologija kardiovaskularnog sistema par dr Šarac
Fiziologija kardiovaskularnog sistemaFiziologija kardiovaskularnog sistema
Fiziologija kardiovaskularnog sistema
dr Šarac10.9K vues
Infarctus myocardii par dr Šarac
 Infarctus myocardii Infarctus myocardii
Infarctus myocardii
dr Šarac1.3K vues
Fiziologija kardiovaskularnog sistema par dr Šarac
Fiziologija kardiovaskularnog sistemaFiziologija kardiovaskularnog sistema
Fiziologija kardiovaskularnog sistema
dr Šarac9.4K vues
28. Funkcionalna anatomija. krvni sudovi, limfa par ltixomir
28. Funkcionalna anatomija. krvni sudovi, limfa28. Funkcionalna anatomija. krvni sudovi, limfa
28. Funkcionalna anatomija. krvni sudovi, limfa
ltixomir721 vues
Cirkulatorni sistem srce, krvi sudovi, limfni sudovi par ppnjbiljana
Cirkulatorni sistem srce, krvi sudovi, limfni sudoviCirkulatorni sistem srce, krvi sudovi, limfni sudovi
Cirkulatorni sistem srce, krvi sudovi, limfni sudovi
ppnjbiljana277 vues

Plus de Ljubica Lalić Profesorski Profil

Populaciona genetika par
Populaciona genetikaPopulaciona genetika
Populaciona genetikaLjubica Lalić Profesorski Profil
15.1K vues16 diapositives
Mehanizmi nasledjivanja 2017 par
Mehanizmi nasledjivanja 2017Mehanizmi nasledjivanja 2017
Mehanizmi nasledjivanja 2017Ljubica Lalić Profesorski Profil
15.3K vues111 diapositives
Informacioni molekuli par
Informacioni molekuliInformacioni molekuli
Informacioni molekuliLjubica Lalić Profesorski Profil
5.1K vues76 diapositives
Cula 2017 par
Cula 2017Cula 2017
Cula 2017Ljubica Lalić Profesorski Profil
4.4K vues42 diapositives
Ekologija čovekovih predaka par
Ekologija čovekovih predakaEkologija čovekovih predaka
Ekologija čovekovih predakaLjubica Lalić Profesorski Profil
2.7K vues10 diapositives
Paleobiologija 2 lj 2015 par
Paleobiologija 2 lj 2015Paleobiologija 2 lj 2015
Paleobiologija 2 lj 2015Ljubica Lalić Profesorski Profil
3.1K vues45 diapositives

Plus de Ljubica Lalić Profesorski Profil(15)

Dernier

ICK7-L2.pptx par
ICK7-L2.pptxICK7-L2.pptx
ICK7-L2.pptxAleksandarSpasic5
8 vues12 diapositives
IT9-L5.pptx par
IT9-L5.pptxIT9-L5.pptx
IT9-L5.pptxAleksandarSpasic5
6 vues14 diapositives
ICK8-L1.pptx par
ICK8-L1.pptxICK8-L1.pptx
ICK8-L1.pptxAleksandarSpasic5
6 vues10 diapositives
ICK7-L3.pptx par
ICK7-L3.pptxICK7-L3.pptx
ICK7-L3.pptxAleksandarSpasic5
5 vues3 diapositives
MladenIlic_MaliPrinc.pptx par
MladenIlic_MaliPrinc.pptxMladenIlic_MaliPrinc.pptx
MladenIlic_MaliPrinc.pptxkosta04miletic
16 vues7 diapositives
ПРЕДУЗЕЋЕ.pptx par
ПРЕДУЗЕЋЕ.pptxПРЕДУЗЕЋЕ.pptx
ПРЕДУЗЕЋЕ.pptxUgostiteljskoturisti
12 vues16 diapositives

Srce

 • 2. Плућни семилунарни залистак valvula pulmonalis Аортни (семилунарни) залистак valva aorte Дволисни (митрални) залистак valvula mitralis Тролисни залистак valvula tricuspidalis Горња шупља вена v. cava superior Доња шупља вена v. cava inferior Десна преткомора atrium dextrum Десна комора ventriculus dexter Лева преткомора atrium sinistrum Лева комора ventriculus sinister Лева плућна артерија а. pulmonaris sinistrum Лева плућна вена v. pulmonaris sinistrum Aoрта
 • 3. Срчани залисци Аортни (семилунарни) залистак valva aorte Плућни семилунарни залистак valvula pulmonalis Дволисни (митрални) залистак valvula mitralis Тролисни залистак valvula tricuspidalis
 • 4. плућа плућне артерије плућни семилунарни залистак десна комора трикуспидални залистак десна преткомора Горња шупља венаДоња шупља вена вене капилари артерије плућне вене лева комора лева преткомора бикуспидални залистак аортин семилунарни залистак аорта Десно срце Дезоксигенисана крв улази у срце из тела и транспортује се у плућа Лево срце Оксигенисана крв улази у срце из плућа и транспортује се у тело Ток крви
 • 5. Плућни и системски крвоток ПЛУЋА плућне вене аорта лева преткомора лева коморадесна преткомора десна комора плућне артерије шупље вене капиларна мрежа ткива Оксигенисана крв: богата кисеоником дезоксигенисана крв: богата угљен-диоксидом Плућни крвоток Системски крвоток
 • 6. Спроводни систем срца SA чвор Интернодални снопови АV чвор Хисов сноп Лева и десна грана Хисовог снопа Пуркињеова влакна
 • 7. Спроводни систем срца • Импулси за рад срца спонтано се генеришу у самом срцу и та појава се назива аутоматизам срчаног рада. • Ћелије које ритмично стварају акционе потенцијале називају се ''пејсмејкер'' ћелијама и у нормалним условима то су нодалне ћелије синус-атријалног чвора. • Синус-атријални SA чвор се налази у зиду десне преткоморе у близини ушћа горње шупље вене. • Фреквенца којом овај центар генерише акционе потенцијале јесте фреквенца срчаног рада. • Из синус-атријалног чвора импулси се шире кроз три интернодална снопа ка атрио-вентрикуларном чвору • Атрио-вентрикуларни AV чвор се налази у задњем десном делу интератријалног септума. У њему се импулс задржава око 0.1 сец, што омогућава да се контракција преткомора заврши пре него што почне контракција комора. • Из атрио-вентрикуларног чвора ексцитација се шири на Хисов (Хис) сноп, који се наставља на атрио-вентрикуларни чвор и улази у интервентрикуларни септум. Хисов сноп је једини пут преношења импулса из преткомора на коморе • Хисов сноп се у интервентрикуларном септуму дели на леву и десну грану за сваку комору • У миокарду комора гране се даље деле до мреже Пуркињеових влакана.
 • 8. СРЧАНИ ТОНОВИ • Срчани тонови настају као последица вибрирања затворених и затегнутих срчаних залистака, вибрирања зидова комора и почетних делова аорте и артеријског плућног стабла, као и крви у њима. • систолни (I) тон настаје у моменту систоле комора, док • дијастолни (II) тон настаје и означава почетак дијастоле комора. Први срчани тон настаје када се затворе трикуспидални и бикуспидални залистак Други срчани тон настаје када се затворе семилунарни залисци трикуспидални и бикуспидални залистак семилунарни залисци
 • 9. ЕКГ електрокардиограм • EKG представља графички запис пропагације процеса деполаризације и реполаризације кроз проводни систем и кроз радну мускулатуру срца • P-талас настаје као последица деполаризације миокарда преткомора. • QRS-комплекс означава деполаризацију комора, док • Т-талас означава реполаризацију комора. • Како се реполаризација преткомора одиграва за време деполаризације комора, слаб електрични сигнал који се јавља при реполаризацији мале масе преткомора не може да се региструје. Таласи добијени EKG записом осликавају контракције и релаксације срчаног мишића
 • 10. Електрична активност Деполаризација преткомора Задржавање у АV чвору Нема електричне активности Р талас PR сегмент QRS комплекс Т талас Графички приказ Назив на ЕКГ-у Деполаризација комора Реполаризација комора Електрична активност Деполаризација преткомора Задржавање у АV чвору Р талас PR сегмент QRS комплекс Графички приказ Назив на ЕКГ-у Изоелектрична линија Нема електричне активности Т талас Деполаризација комора Реполаризација комора Електрична активност Деполаризација преткомора Задржавање у АV чвору Р талас PR сегмент QRS комплекс Графички приказ Назив на ЕКГ-у
 • 11. ЦИКЛУС СРЦА • Кретање крви је контролисано променама вредности притиска: – промена притиска је последица промена запремине срчаних шупљина – промена запремине се постиже контракцијом и релаксацијом срчаног мишића – кретање крви одвија се низ градијент притиска (од већег до мањег притиска) кроз све доступне отворе – промена притиска узрокује отварање и затварање срчаних залистака, усмеравајући кретање крви у одређеном правцу
 • 12. 1. ПАУЗА СРЦА • све 4 срчане шупљине релаксиране и пуне крви. • запремина срца максимална • притисак у свим деловима срца је минималан. • трикуспидални и бикуспидални залисци су отворени • семилунарни залисци су затворени јер је притисак у аорти и артеријском плућном стаблу већи од притиска у коморама. • крв из шупљих вена и плућних вена се пасивно креће у предкоморе па у коморе и оне се пуне 70%. 2. СИСТОЛА ПРЕТКОМОРА • Нови срчани циклус почиње генерисањем импулса у SA чвору и систолом предкомора • још 30% крви се истисне у коморе.
 • 13. 3. СИСТОЛА КОМОРА • две подфазе: • 1 фаза је ИЗОВОЛУМЕТРИЈСКА КОНТРАКЦИЈА; – коморе су пуне крви, па им се запремина не смањује; – сви залисци су затворени (зато се запремина у овом тренутку не мења); – како снага контракције расте и притисак нагло расте • 2 фаза ИЗОТОНУСНА КОНТРАКЦИЈА зидова комора; – притисак постаје већи од притиска у почетним артеријама које излазе из срца, семилунарни залисци се отварају – крв се истискује из комора; – притисак пада, семилунарни залисци се затварају и то затварање представља почетак ДИЈАСТОЛЕ КОМОРА; – Сада притисак нагло пада, а запремина комора остаје иста; – Када је притисак мањи него у предкоморама, АV залисци се отварају и поново почиње пауза срца. 4. ДИЈАСТОЛА КОМОРА – притисак пада, семилунарни залисци се затварају и то затварање представља почетак ДИЈАСТОЛЕ КОМОРА; – Сада притисак нагло пада, а запремина комора остаје иста; – Када је притисак мањи него у предкоморама, АV залисци се отварају и поново почиње пауза срца.
 • 14. РЕГУЛАЦИЈА СРЧАНОГ РАДА • АУТОРЕГУЛАЦИЈА • Ауторегулација срчаног рада је унутрашње својство срца да прилагођава количину крви коју истискује променама у запремини крви која стиже венама у срце. • Ауторегулацију објашњава Старлингов закон који каже да снага контракције ћелија срца зависи од њихове почетне дужине; што је дужина ћелије већа, а већа је кад коморе садрже више крви, и снага контракције је већа. • Другим речима, што више крви стигне у срце, снага контракција је већа. • Физиолошки значај ауторегулације је у томе што: – Спречава заостајање и нагомилавање крви у срцу и венама; – Осигурава да систолни волумен десне и леве коморе буду идентични; – Прилагођава систолни волумен притиску у аорти.
 • 15. • НЕРВНА РЕГУЛАЦИЈА • Срце је инервисано и симпатикусним и парасимпатикусним делом аутономног нервног система. • Аутономни нервни систем континуирано модификује основни ритам срца који је одређен активношћу синус-атријалног чвора. • Симпатички део су 3 вратне ганглије симпатичког стабла • Парасимпатички део подразумева центар за регулацију срчаног рада у продуженој мождини и припадају нерву вагусу. • Норадреналин, ослобођен из завршетака симпатикусних неурона, делује на нодалне ћелије синус-атријалног чвора и радне мишићне ћелије. Ефекат је повећање фреквенце рада срца и повећање снаге контракције миокарда.
 • 16. Крвни судови Ако бисмо наставили све крвне судове једне на друге, могли бисмо окружити Земљу 2,5 пута
 • 17. Поређење артерија, вена и капилара Капилари (само Тunica interna) Ендотелијалне ћелије Tunica adventitia Везивно ткиво Tunica interna Ендотелијалне ћелије Лумен Tunica media Глатки мишићи и еластично ткиво Венски залистак Артерије Најразвијенија Tunica media Вене Дебели зидови, јако развијена Tunica adventitia
 • 18. АРТЕРИЈЕ • Еластичне артерије – Аорта - највећа – Најразвијенији еластични слој – Трпи највећи притисак крви приликом систоле комора – Услед еластичности у стању да се враћа у почетни положај • Мишићне артерије – Развијен мишићни слој – Инервисане вазомоторним нервним влакнима која утичу на ширење и скупљање – Место нервне регулације крвног притиска • Артериоле – Најмање аретрије које доводе хранљиве материје и гасове у капиларну мрежу – Сужавају се и шире у зависности од интензитета метаболизма – Место хуморалне регулације крвног притиска Вазомоторно нервно влаконо Вазомоторно нервно влаконо Проширен крвни суд Сужен крвни суд
 • 19. КАПИЛАРИ • Присутан само слој ендотелијалних ћелија што омогућава дифизију гасова и хранљивих материја • Већина капилара је организована у капиларне мреже ткива • Могућа регулација протока крви Интензиван метаболизам – сфинктери капилара отворени, крв пролази кроз целу капиларну мрежу Смањен метаболизам – сфинктери капилара затворени, крв пролази само кроз попречни капилар
 • 20. ВЕНЕ• Венуле – одводе крв из капиларне мреже • Вене – Венуле се удружују у вене – Јако развијена туника адвентиција, дебели, нееластични зидови – Присутни венски залисци – У венама нема крвног притиска, па постоји проблем враћања крви из делова тела који су “испод” срца (деловање гравитације) – Решење је у два система: мишићној и респираторној пумпи Венуле Венски залисци Мишићна пумпа -контракције скелетних мишића притискају вене -крв се потискује у једном правцу захваљујући венским залисцима Респираторна пумпа Приликом удисаја: -притисак се смањује у грудном кошу -притисак се повећава у трбушним венама -резултат је “усисна сила” која вуче крв на “горе” у срце низак притисак висок притисак
 • 21. Физиолошки параметри циркулације • Пулс • Систолни волумен • Фреквенца срца • Минутни волумен срца • Крвни притисак
 • 22. Пулс • Пулс је периферни одраз рада срца. • Ритмичке осцилације зида артерија проузроковане ритмичким осцилацијама притиска у тим артеријама. • Пулсне осцилације артеријског зида започињу у почетном делу аорте , како се притисак шири даље узрокује осцилације дисталних крвних судова (пулс) • Физиолошки опсег пулса 60 -100/минут • < 60 – брадикардија – успорен рад срца • >100 – тахикардија- убрзан рад срца брадикардија тахикардија нормалан
 • 23. Минутни волумен срца МV= SV x  • Минутни волумен срца је запремина крви коју срце испумпа током једног минута • једнака је производу систолног волумена и фреквенције срца • При фреквенци 60 – 80/min, минутни волумен је око 5 L SV – систолни волумен срца Запремина крви коју испумпа једна комора током откуцаја (систоле) Просечно око 70 ml код одраслих при мировању  - фреквенција срца представља број срчаних циклуса у минути
 • 24. Крвни притисак • Крвни притисак је сила којом крв делује на зидове артерија. • Изражава се у mmHg или Pa. • Притисак је највећи у аорти и опада до артериола, капилара, док је у венама скоро једнак нули или негативан. • Систолни притисак – вредност крвног притиска која настаје у артеријама у тренутку систоле, приликом избацивања крви из леве коморе у циркулацију. • Дијастолни притисак – крвни притисак у артеријама током дијастоле. КАТЕГОРИЈА СИСТОЛНИ ПРИТИСАК (MMHG) ДИЈАСТОЛНИ ПРИТИСАК (MMHG) Оптималан притисак <120 <80 Нормалан притисак 120-129 80-84 Повишен притисак 130–139 85–89 Блага хипертензија 140–159 90–99 Умерена хипертензија 160–179 100–109 Тешка хипертензија ≥180 ≥110 Изолована систолна хипертензија ≥140 <90
 • 25. Мерење крвног притиска b) Када пустимо да се манжетна празни, притисак у њој пада. У тренутку када се притисак у манжетни изједначи са; СИСТОЛНИМ притиском у артерији, крв нагло крене кроз сужену артерију и ми чујемо први шум –шум ТУРБУЛЕНТНОГ кретања крви; c) Када се манжетна испумпа, притисак у њој се изједначава са ДИЈАСТОЛНИМ притиском у артерији, шумови престају јер крв поново тече ЛАМИНАРНО стетоскоп манометар манжетна ц ц ц а) Када је манжетна напумпана, притисак у њој надвлада притисак у артерији и она се затвара; b) Када пустимо да се манжетна празни, притисак у њој пада. У тренутку када се притисак у манжетни изједначи са; СИСТОЛНИМ притиском у артерији, крв нагло крене кроз сужену артерију и ми чујемо први шум –шум ТУРБУЛЕНТНОГ кретања крви; c) Када се манжетна испумпа, притисак у њој се изједначава са ДИЈАСТОЛНИМ притиском у артерији, шумови престају јер крв поново тече ЛАМИНАРНО стетоскоп манометар манжетна ц ц ц • Индиректна метода • Мери се притисак у манжетни, који се супротставља притиску у брахијалној артерији
 • 26. Фактори који утичу на крвни притисак • Промер крвних судова (периферни отпор) – што је промер крвних судова мањи, виши је притисак – симпатичка влакна, адреналин, вазопресин; повећана конц. О2 , хладноћа сужавају крвне судове – пад конц. О2, повећана конц СО2 и других метаболита, хистамин, топлота шире крвне судове – патолошке промене – закрчење крвних судова (атеросклероза) услед накупљања масних наслага. • Вискозитет крви – што је већи вискозитет крви, већи је крвни притисак – мерило вискозитета је хематокрит HCT (проценат крви који чине црвена крвна зрнца) • Укупна дужина крвних судова – што је већа дужина крвних судова, виши је притисак – гојазност – у масним наслагама у поткожном ткиву развијају се нови крвни судови • Укупна запремина крви – што је већа запремина крви, виши је притисак – нпр. уносом слане хране којом се задржава течност, доводи до повишења крвног притиска; – губитком течности приликом знојења, притисак се смањује