Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Croatia Airlines - komunikacijska strategija - završno

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Croatia Airlines
Komunikacijska
strategija
Povećanje pozitivne percepcije kompanije u
javnosti kao rezultat uspješno prove...
1
SADRŽAJ
1. Uvod............................................................................................................
2
1. UVOD
Croatia Airlines nacionalna je zrakoplovna tvrtka čija je misija redovito
povezivanje domovine i svijeta. Istodo...
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 20 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Publicité

Croatia Airlines - komunikacijska strategija - završno

 1. 1. Croatia Airlines Komunikacijska strategija Povećanje pozitivne percepcije kompanije u javnosti kao rezultat uspješno provedenog restrukturiranja i pozitivnog poslovanja Predmet: Komunikacijski menadžment 18.2.2015. Profesor: mr. sc. Damir Jugo Izradili: Ana Prodanić Šenija, Ivan Zelić, Luka Klun
 2. 2. 1 SADRŽAJ 1. Uvod................................................................................................................................................................ 2 2. Analiza Situacije ............................................................................................................................................. 3 3. Komunikacijski ciljevi .................................................................................................................................... 7 3.1. Glavni cilj..................................................................................................................................................... 7 3.2. Specifični ciljevi........................................................................................................................................... 7 4. Ciljne skupine ................................................................................................................................................. 8 4.1. Unutarnja javnost ......................................................................................................................................... 8 4.2. Vanjska javnost............................................................................................................................................ 8 4.2.1. Mediji.................................................................................................................................................... 8 4.2.2. Predlagatelji i donositelji odluka........................................................................................................... 9 4.2.3. Klijenti .................................................................................................................................................. 9 4.2.4. Poslovna javnost.................................................................................................................................... 9 4.2.5. Udruge i organizacije .......................................................................................................................... 10 4.2.6. Stručna javnost.................................................................................................................................... 10 5. Ključne poruke.............................................................................................................................................. 11 6. Strategija ....................................................................................................................................................... 13 7. Komunikacijski plan ..................................................................................................................................... 14 7.1. Aktivnosti................................................................................................................................................... 14 7.2. Vremenski plan .......................................................................................................................................... 16 7.3. Alati............................................................................................................................................................ 16 8. Budžet ........................................................................................................................................................... 17 9. Evaluacija...................................................................................................................................................... 18 9.1. Istraživanje javnog mnijenja ...................................................................................................................... 18 9.2. Analiza medijskih objava........................................................................................................................... 18 9.3. Društvene mreže i Internet stranica............................................................................................................ 18 9.4. Radionice i seminari za zaposlenike .......................................................................................................... 18 9.5. Promo materijali......................................................................................................................................... 18 9.6.Newsletter ................................................................................................................................................... 19
 3. 3. 2 1. UVOD Croatia Airlines nacionalna je zrakoplovna tvrtka čija je misija redovito povezivanje domovine i svijeta. Istodobno ima zadatak značajno pridonijeti turizmu i gospodarstvu Republike Hrvatske. Vizija je postati suvremena europska zrakoplovna tvrtka srednje veličine koja poslije s dobiti i čiji se uspjeh osobito prepoznaje po sigurnosti letenja i zadovoljstvu putnika. Croatia Airlines osnovana je 7. kolovoza 1989. godine pod nazivom Zagal (Zagreb Airlines). Zagal je u početku imala jedan zrakoplov i bavila se prijevozom pošiljaka UPS-a. Poslije prvih demokratskih izbora u Hrvatskoj, Zagal mijenja ime u Croatia Airlines. Sredinom 1991. godine, nakon potpisivanja ugovora s Adria Airwaysom, Croatia Airlines obavlja prvi let između Splita i Zagreba. 1998. godine postaje članicom Udruge europskih zrakoplovnih kompanija. Od studenog 2004. godine regionalni je član Star Alliance-a, a od 2010. i njen punopravni član. Osnovne djelatnosti Croatia Airlines d.d. obuhvaćaju pružanje usluga prijevoza putnika, pošte i robe u domaćem i međunarodnom zračnom prometu. Croatia Airlines vodeća je regionalna kompanija po broju putnika i izravno povezuje Hrvatsku s 32 europska odredišta, a u suradnji s partnerima iz Star Alliance-a i s cijelim svijetom. Od prvom putničkog leta 1001. godine do danas, zrakoplovi Croatia Airlines-a obavili su više od 450.000 letova i prevezli oko 29 milijuna putnika. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja u lipnju 2013. godine potvrdila je program restrukturiranja Croatia Airlines-a u razdoblju od 2011. do 2015. godine. Program restrukturiranja temelji se na promjenama u poslovnom modelu mrežnog prijevoznika kroz strateško i tržišno pozicioniranje tri temeljna profitna centra: mrežnog letenja, sezonskog i čarter letenja te tehnike. Zahvaljujući uspješnom provođenju mjera restrukturiranja u prva tri kvartala 2013. godine ostvarena je dobit prvi put od 2007. godine.
 4. 4. 3 2.ANALIZA SITUACIJE Proces restrukturiranja koji je započeo u 2011. godini obuhvaća strateško, financijsko i operativno restrukturiranje koje je nužno kako bi se kompanija, sukladno europskoj regulativi i praksi, pripremila za dugoročno održivo poslovanje. Program restrukturiranja obuhvaća period od 5 godina u kojem su postavljeni strateški, financijski i operativni ciljevi čije praćenje i kontrola predstavljaju ključnu pretpostavku uspješnosti provedbe programa restrukturiranja. Konačni oblik programa restrukturiranja prihvaćen je sredinom 2013. godine, što je uvjetovalo i kasniju primjenu predviđenih mjera restrukturiranja te posljedično tome utjecalo i na ostvarenja u 2013. godini, kao i na planove za 2014. godinu. Implementacija predviđenih mjera rezultirala ostvarivanjem pozitivnog financijskog rezultata na kraju poslovne 2013. godine, prvi put nakon 2007. godine. Uspješan poslovni rezultat pomaže u stvaranju pozitivne percepcije o kompaniji u javnosti. Kako bi se ta percepcija pojačala, nude se dodatne mogućnosti koje se mogu komunicirati, a koje mogu pomoći u stvaranju podrške kompaniji u javnosti. Uspješno obavljen najveći servisni pregled zrakoplova, D-Chek, potvrdio je kvalitetu tehničkog sektora kompanije kao profitnog sjedišta, što je rezultiralo dodatnim interesom zračnim prijevoznika za usluge tog odjela. Izgradnja Međunarodne zračne luke Zagreb pruža mogućnost Croatia Airlines-u da se ubaci u medijski prostor uz teme vezane uz Zračnu luku. Također, low cost kompanije, koje su izravna konkurencija u prijevozu putnika otvaraju prostor za komuniciranje prednosti i kvalitete Croatia Airlines-a prema klijentima, ali i prema konkurenciji u vidu pozicioniranja tehničkog odjela kao mogućeg izbora zračnih prijevoznika za korištenje njihovih usluga.
 5. 5. 4 Analizom medijskog sadržaja utvrđeno je da je u 2014. godini sentiment medijskih objava vezanih uz Croatia Airlines bio pretežno neutralan, uz iznimke kada su se dogodile incidentne situacije sa samim zrakoplovima.
 6. 6. 5 SWOT analiza Snage Slabosti  Jedina nacionalna zrakoplovna tvrtka  Know How  Ostvareni pozitivni poslovni uspjesi  Savezi sa Star Alliance-om i United Airlinesom  Lider u regiji  5. najveći izvoznik u RH  Među najsigurnijim zračnim prijevoznicima  Mala flota  Vlasništvo države koja se u prošlosti nije iskazala kao dobar vlasnik  Percepcija državne tvrtke kao mjesta za uhljebljenje  Sindikati koji mogu pružati otpor promjenama  Ovisnost o ekonomiji RH i svjetskog gospodarstva Prilike Prijetnje  Rast turizma u RH  Strateški partner koji može donijeti svjež kapital i novi smjer  Novi savezi s kompanijama u regiji  Gradnja MZLZ u pogledu povećanja prometa i pružanja servisno tehničkih usluga  Jugoistočna Europa – ima perspektivu rasta zračnog prometa  Rast i oporavak europske ekonomije  Nestajanje/slabljenje kompanija u regiji  Parlamentarni izbori u RH koji mogu rezultirati promjenom smjera upravljanja  MZLZ – povećanje konkurencije u zračnom prometu  Rast konkurencije – low cost kompanije i Air Serbia  Regulative EU i EK u pogledu zračnog prometa  Nestabilnost financijskog tržišta u pogledu kamatnih stopa, cijena goriva,…  Ozbiljni problemi u zračnom prometu Europe
 7. 7. 6 TOWS analiza STRATEGIJE TAKTIKE AKTIVNOSTI Unutarnja snaga Kvalitetan kadar Tradicija sigurnosti i točnosti Savezništva Među najsigurnijim zračnim prijevoznicima Unutarnja slabost Visok stupanj sezonalnosti Loše upravljanje u prošlosti Utjecaj sindikata Oslanjanje na pomoć države Vanjske prilike Izgradnja nove zračne luke Širenje turističkog tržišta Savezništva u regiji Perspektiva rasta zračnog prometa na području jugoistoka Europe Snage – Prilike Komuniciranje profitnog sektora servisnog centra Jačanje imidža kroz komuniciranje pozitivnih aspekata poslovnih rezultata Isticanje kvalitete i stručnosti zaposlenika Jače povezivanje branda kompanije sa brandom Star Alliance-a Isticanje sigurnosti u pozicioniranju u regiji Slabosti – Prilike Smanjenje troškova kroz optimiziranje mreže letova Povećanje vidljivosti kompanije kroz medijsko praćenje izgradnje MZLZ Vanjske opasnosti Konkurencija – Air Serbia Cijene goriva Parlamentarni izbori Regulative u pogledu zaštite okoliša Snage – Prijetnje Promovirati komparativne prednosti kompanije u odnosu na konkurenciju Slabosti – Prijetnje Jačanje drugih profitnih centara Formiranje savezništva sa regionalnim zračnim prijevoznicima
 8. 8. 7 3. KOMUNIKACIJSKI CILJEVI S ciljem utvrđivanja kompanije kao lidera u regionalnom zračnom prometu, predstavljanje uspješnih poslovnim rezultata koji su izravno povezani s provedbom procesa restrukturiranja bitno je kvalitetno predstaviti uspjehe tvrtke ciljanim javnostima kako bi se dobila podrška za nastavak uspješnog poslovanja. Shodno tome treba razlučiti glavni i specifične ciljeve kao podupiratelje cjelokupnog djelovanja kompanije. 3.1. GLAVNI CILJ  Povećanje pozitivne percepcije kompanije u javosti kao rezultata uspješno provedenog restrukturiranja i pozitivnog poslovanja 3.2. SPECIFIČNI CILJEVI  Povećati broj medijskih objava u odnosu na prethodnu godinu za najmanje 10%  Ostvariti minimalno dva milijuna kuna PR vrijednosti medijskih objava o kompaniji  Ostvariti minimalno dva milijuna kuna PR vrijednosti medijskih objava o kompaniji  Stvoriti bolju suradnju i komunikaciju unutar zaposlenika i partnera  Veća posjećenost i aktivnost na internet stranici tvrtke i njenim društvenim mrežama
 9. 9. 8 4.CILJNE SKUPINE Određivanje ciljnih skupina važno je kako bi se ostvario maksimalan doseg ključnih poruka koje želimo komunicirati prema javnosti i radi ostvarenja komunikacijskih ciljeva kompanije. Croatia Airlines ima unutarnju i vanjsku javnost, koju čine svi oni koji ostvaruju neku interakciju s kompanijom. 4.1. UNUTARNJA JAVNOST Unutarnju javnost čine svi zaposlenici kompanije koji su izravno uključeni u poslovne procese. Oni imaju bitan utjecaj na poslovne uspjehe kompanije i dojam koji kompanija ostavlja u neposrednom kontaktu s kupcima. Dobra komunikacija između menadžmenta i operativnog osoblja omogućuje promptnu reakciju na poslovne promjene i prilagodbu tržištu. Iskren odnos između menadžmenta i operativnog osoblja, kao i kvalitetna komunikacija poslovnih odluka, omogućuju provođenje poslovnih procesa koji će naići na manje otpora koji su nužni za dovršetak programa restrukturiranja kao i za izgradnju međusobnog povjerenja unutar kompanije. Ciljevi povezani s internim javnostima su veća informiranost zaposlenika o planovima kompanije, povećanje razine točnih informacija između zaposlenih, produbiti osjećaj zajedništva, pripadnosti i lojalnosti tvrtki i njenim ciljevima, te privući, motivirati i zadržati dobre zaposlenike. 4.2. VANJSKA JAVNOST Vanjska javnost segmentirana je u nekoliko skupina, a komunikacija je orijentirana na informiranje o poslovnim rezultatima i dostignućima. 4.2.1. MEDIJI
 10. 10. 9 Mediji su jedan od ključnih faktora u upoznavanju javnosti sa uspjesima koje kompanija ostvaruje, osnaživanju javne potpore i privlačenju potencijalnih klijenata. Suradnja i kvalitetan odnos s medijima važni su zbog prenošenja ključnih poruka prema drugim javnostima s kojima Croatia Airlines komunicira. Osnovni je cilj koristiti ih kao kanal komunikacije prema ostalim javnostima kako bi se, uz planirani publicitet, i onaj neplanirani okrenuo u pozitivnom smjeru. Uz planiranje komunikacije s medijima, kreiranje pažljivo odabranih tema i plasman željenih ključnih poruka djelovat će na razvijanje željenog imidža Croatia Airlines-a. 4.2.2. PREDLAGATELJI I DONOSITELJI ODLUKA Predlagatelji i donositelji odluka svojim radom utječu na smjer kojim će se kompanija kretati u budućnosti. Uzimajući u obzir da je Croatia Airlines u procesu restrukturiranja, a potencijalno i u traženju strateškog partnera, komunikacija između Vlade Republike Hrvatske kao vlasnika i donositelja odluka i menadžmenta mora biti dvosmjerna. 4.2.3. KLIJENTI Klijenti su neposredni korisnici usluga koje kompanija nudi, bilo u vidu prijevoza ili pružanja poslovnih usluga. Ključ je zadržati postojeće klijente pružajući im dodatnu vrijednost i privući nove. 4.2.4. POSLOVNA JAVNOST Traženje strateškog partnera jedan je od preduvjeta daljnjeg razvoja kompanije i preživljavanja među konkurencijom. Odnos prema poslovnoj javnosti u tom smislu je važan jer utječe na percepciju koju potencijalni investitori mogu imati o kompaniji, a posredno i na odluku o ulaganju. Sinergija pozitivnog korporativnog imidža s dobri poslovnim rezultatima mogu kompaniju učiniti poželjnijom potencijalnim strateškim ulagačima.
 11. 11. 10 Pažljivo birani kanali komunikacije važni su kako bi se Croatia Airlines pozicionirala u poslovnoj javnosti kao dobra opcija za ulaganje. 4.2.5. UDRUGE I ORGANIZACIJE Zračni prijevoz izaziva diskusije u određenim dijelovima javnosti koje se bave zaštitom okoliša, a mogu utjecati na stavove javnosti prema zračnim prijevoznicima općenito, kao i na samu kompaniju. Stoga je pozitivna komunikacija s udrugama važna kako bi se pozitivna briga o okolišu koju kompanija kontinuirano provodi prezentirala i smanjila mogućnost negativnih reakcija. 4.2.6. STRUČNA JAVNOST Stručnu javnost čine svi oni koji svojim stavovima ili izjavama mogu utjecati na događanja u spektru zračnog prijevoza.
 12. 12. 11 5. KLJUČNE PORUKE Da bi se željeni ciljevi lakše ostvarili bitna karika u provedbi strategije su ključne poruke koje komuniciramo prema ciljnim javnostima. Organizacija će shodno glavnom cilju koji je postavljen promovirati sljedeće ključne poruke:  Croatia Airlines ostvarila pozitivne poslovne uspjehe kao rezultat uspješne provedbe procesa restrukturiranja Ova ključna poruka usmjerena je prema donositeljima i predlagateljima odluka, poslovnoj i stručnoj javnosti, te klijentima.  Croatia Airlines ponovno je svrstana među najsigurnije svjetske zračne prijevoznike Usmjerena prvenstveno prema klijentima koji koriste usluge zračnog prijevoza, s ciljem jačanja svijesti o sigurnosti kompanije i njene flote.  Tehničko servisni centar Croatia Airlinesa prepoznat je kao kvalitetno središte za preglede zrakoplova od strane velikih svjetskih avio prijevoznika Ovom porukom ciljaju se poslovna i investicijska javnost, kao i predlagatelji i donositelji odluka. Posredno se odnosi i na klijente koji koriste uslugama zračnog prijevoza u smislu obrazlaganja da kompanija ulaže resurse u održavanje zrakoplova.  Zaposlenici kompanije nastavljaju s obrazovanjem u školskim centrima njemačke Lufthanse Za cilj ima jačati unutarnju javnost, odnosno zaposlenike, zatim klijente kao korisnike usluga zračnog prijevoza, poslovne klijente – korisnike centra tehničko servisnih usluga, sadašnje i one buduće. Ulaganje u ljudske resurse, njihovo znanje i vještine podiže vrijednost kompaniji, stoga je usmjerena i prema poslovnoj javnosti.
 13. 13. 12 Ključne poruke komunicirati će se prema ciljnim javnostima kojima su poruke usmjerene kroz aktivnosti koje će organizacija poduzimati.
 14. 14. 13 6.STRATEGIJA Ova strategija, kao temelj komunikacijskih aktivnosti postavljenih u ciljevima, predstavlja osnovu za daljnju razradu taktika koje će se koristiti za postizanje željenih ciljeva. Croatia Airlines, kao nacionalni zračni prijevoznik, koji je nakon sedam godina negativnog poslovanja u 2013. godini ostvario pozitivan poslovni rezultat, taj uspjeh ponovio je i u 2014. godini. Potvrda je to pravilnog pristupa u rješavanju poslovnih problema i odgovornog upravljanja koji su doveli do uspjeha u poslovanju kompanije. Kako bi se s tim rezultatima upoznala i javnost, važno ih je prezentirati na odgovarajući način, jer je i podrška javnosti važna kako bi se stvorio konsenzus oko upravljanja kompanijom. Stoga je predstavljanje pozitivnih poslovnih rezultata iz 2014. godine temelj ove strategije na koju će se nadograđivati komunikacijske aktivnosti koje će za cilj imati povećanje pozitivnih medijskih objava o kompaniji, a posredno tome i povećanje prihoda. Strategija se mora voditi proaktivno, uz točno definirane korake u kojima će se odvijati zadane aktivnosti. Time ćemo postići razumijevanje između javnosti i organizacije, te podršku za nastavak provođenja poslovnih procesa. Osim glavne poslovne aktivnosti, zračnog prijevoza (putničkog, poštanskog, cargo), valja promovirati i ostale profitabilne usluge kao i kvalitete i vrijednosti kompanije. Croatia Airlines spada u grupu najsigurnijih svjetskih aviokompanija, stoga je važno nedostatke kompanije, kao relativno malu flotu, nadomjestiti kroz druge prednosti kao što su, na primjer, kvaliteta tehničkog centra. Kontinuirana komunikacija i suradnja s internom javnošću za cilj ima umanjiti moguće krizne događaje koji se mogu roditi iz otpora prema promjenama, stoga je važan dvosmjeran odnos sa sindikatima, kao predstavnicima zaposlenika. Ujedno je važna i zbog omogućavanja edukacije zaposlenika.
 15. 15. 14 7. KOMUNIKACIJSKI PLAN 7.1. AKTIVNOSTI Sve aktivnosti koje će organizacija provoditi za cilj imaju širenje ključnih poruka do ciljnih javnosti na najkvalitetniji mogući način. Prijedlog komunikacijskih aktivnosti za 2015. godinu su:  Konferencije za medije prilikom predstavljanja kvartalnih poslovnih izvješća, te izvješća za prethodnu godinu Predstavljanje poslovnih izvješća planira se nakon kvartalnih razdoblja, odnosno tri puta u godini za tekuću godinu, te u veljači sljedeće godine za IV. kvartal tekuće tekuće godine. S ciljem povećanja medijske zastupljenosti u medijima prilikom predstavljanja poslovnih izvješća, kompanija će dvije konferencije za medije održati u prostorijama kompanije. Konferencija za medije prilikom predstavljanja rezultata I. kvartala održati će se u hangaru servisnog centra uz mogućnost obilaska servisno tehničkog pogona uz izjave voditelja centra. Konferencija za medije povodom rezultata II. kvartala održati će se u zrakoplovu kompanije na relaciji Zagreb – Dubrovnik – Zagreb.  Tematska konferencija o stanju u zračnom prometu na području jugoistoka Europe – perspektiva rasta Stručni skup na temu o stanju i perspektivi zračnog prometa na području jugoistoka Europe planiran je za početak mjeseca svibnja kada počinje intenzivirati zračni promet u Hrvatskoj zbog početka turističke sezone. Osim poslovnih aspekata konferencije, kroz nju će se promovirati sigurnost kompanije i njene komparativne prednosti.  Dan otvorenih vrata Croatia Airlines-a uz promoviranje tehničko profitnog centra
 16. 16. 15 S početkom mjeseca rujna, kada počinje i nova školska godina, organizirat će se Dan otvorenih vrata s ciljem privlačenja prvenstveno mlađe publike i roditelja kako bi im se približila zrakoplovna industrija, njene mogućnosti, povijest i uspjesi.  Sudjelovanje na turističkim sajmovima od značaja u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom. Croatia Airlines povezana je sa sektorom turizma što je vidljivo i kroz visoku sezonalnost u prijevozu putnika. Sa pokušajima reorganiziranja turističkog sektora u Republici Suorganiziranje serije koncerata u pulskoj Areni – medijska podrška kao glavni sponzori – ekskluzivni prijevoznik Koncerti u pulskoj Areni dio su ljetne tradicije u ponudi sadržaja u turističkoj sezoni. Geografska lokacija omogućuje da u Pulu dolazi veliki broj gostiju iz okolnih država, koji na događanja putuju većinom osobnim prijevozom, koji osim što duže traje, može biti i opasniji. Sponzorstvo će uključivati dva – u – jedan cijenu karte i ulaznice za koncert. Posebno iznenađenje će biti kratki nastup izvođača čiji koncert se održava u samom zrakoplovu.
 17. 17. 16 7.2. VREMENSKI PLAN AKTIVNOSTI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Konferencija za medije za 2014. + IV Q Konferencija za medije I. Q Stručni skup Konferencija za medije II. Q Dan otvorenih vrata Konferencija za medije III. Q Turistički sajmovi Koncerti u Areni Pula I. KVARTAL II. KVARTAL III. KVARTAL IV. KVARTAL 2015. godina 7.3. ALATI  Neposredan kontakt prodavača prema kupcima  Priopćenja, obavijesti, reagiranja, ispravci  Izjave, intervjui  Konferencije za medije  Izvješća o radu (kvartalna i godišnja)  Internet stranica, društvene mreže  Interno glasilo, intranet  Promotivni materijali
 18. 18. 17 8.BUDŽET Stavka Cijena Kom Ukupno mjesečno Ukupno godišnje Analiza medijskog sadržaja 3.000,00 kn 1 3.000,00 kn 36.000,00 kn Obrađena medijska objava web i tisak - procjena7,00 kn 8500 4.958,33 kn 59.500,00 kn Obrađena medijska objava televizija i radio - procjena7,00 kn 750 437,50 kn 5.250,00 kn Clipping AV 25,00 kn 2500 5.208,33 kn 62.500,00 kn Clipping Tisak i web 6,00 kn 9000 4.500,00 kn 54.000,00 kn Naknada za autorska prava Tisak i web 0,58 kn 9000 435,00 kn 5.220,00 kn Naknada za autorska prava A/V 3,00 kn 1000 250,00 kn 3.000,00 kn Mediatoolkit 1.760,00 kn 1 146,67 kn 1.760,00 kn Evaluacija ukupno 227.230,00 kn Stavka Cijena Kom Ukupno mjesečno Ukupno godišnje Produkcija - najam tehnike 25.000,00 kn 3 6.250,00 kn 75.000,00 kn Koordinator 425,00 kn 2 70,83 kn 850,00 kn Hostese 260,00 kn 4 86,67 kn 1.040,00 kn Catering 42.000,00 kn 1 3.500,00 kn 42.000,00 kn Let avionom Zagreb - Dubrovnik - Zagreb30.000,00 kn 3 7.500,00 kn 90.000,00 kn Pokloni za novinare 10.000,00 kn 1 833,33 kn 10.000,00 kn Troškovi PR agencije ( slanje poziva + objave, folow up, idejno rješenje) 11.000,00 kn 1 916,67 kn 11.000,00 kn 229.890,00 kn Stavka Cijena Kom Ukupno godišnje Izrada komunikacijske strategije 37.000,00 kn 1 37.000,00 kn Sponzorstvo Arena Pula 415.000,00 kn 1 415.000,00 kn Troškovi medijskog prostora 325.000,00 kn 1 325.000,00 kn Troškovi oglašavanja 500.000,00 kn 1 500.000,00 kn Troškovi community managera 41.000,00 kn 2 82.000,00 kn PR savjetnik za upravu 45.000,00 kn 1 45.000,00 kn 1.404.000,00 kn Stavka Cijena Kom Ukupno godišnje Analiza stanja ukupno 54.500,00 kn 1 54.500,00 kn Evaluacija ukupno 265.220,00 kn 1 265.220,00 kn Konferencija za novinare ukupno 116.200,00 kn 5 581.000,00 kn Ostalo 1.640.000,00 kn 1 1.640.000,00 kn UKUPNO 2.540.720,00 kn Konferencija za novinare ukupno ostalo ukupno
 19. 19. 18 9.EVALUACIJA Evaluacija je važna kako bismo mogli mjeriti uspjeh provedene strategije uspoređujući stanje s onim prije i nakon provedbe strategije i jesu li ostvareni ciljevi koje smo postavili. Za kvalitetnu evaluaciju postignutih ciljeva važno je imati mjerljive parametre kako bismo vidjeli u kojoj mjeri su provedene aktivnosti imale učinka te za eventualnu korekciju. 9.1. ISTRAŽIVANJE JAVNOG MNIJENJA Istraživanje javnog mnijenja provesti će se prije i nakon provedbe strategije kako bi se dobilo stanje o percepciji javnosti prema kompaniji te vidjelo je li provedena strategija imala utjecaj na promjenu stava javnosti prema kompaniji. 9.2. ANALIZA MEDIJSKIH OBJAVA Uključuje kvantitativnu i kvalitativnu analizu kako bi se dobila slika o tome je li povećan broj objava o kompaniji te jesu li te objave bile pozitivnije u odnosu na prethodni period. 9.3. DRUŠTVENE MREŽE I INTERNET STRANICA Statistika interakcije korisnika i aktivnosti na službenim stranicama kompanije na društvenim mrežama te broj posjeta i kretanja na službenoj Internet stranici. 9.4. RADIONICE I SEMINARI ZA ZAPOSLENIKE Broj održanih radionica i seminara te broj sudionika i njihova zainteresiranost mjerljiva kroz evaluacijski upitnik i interakciju na samim događajima. 9.5. PROMO MATERIJALI
 20. 20. 19 Broj tiskanih promo materijala te količina distribuiranih materijala. 9.6.NEWSLETTER Broj osoba pretplaćenih na newsletter i stupanj pregleda.

×