Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Cpt sveto brdo kratka prezentacija 022009_min

2 398 vues

Publié le

Publié dans : Voyages
 • Soyez le premier à aimer ceci

Cpt sveto brdo kratka prezentacija 022009_min

 1. 1. Centar planinskog turizma S VETO BRDO Op ć ina Lovinac (LIKA) – Velebit – Op ć ina Jasenice (DALMACIJA) Ličko-senjska županija – Zadarska županija
 2. 2. RAZLOZI POKRETANJA PROJEKTA <ul><li>Velika ratna razaranja </li></ul><ul><li>Nizak BDP per capita </li></ul><ul><li>Stagnirajuće poduzetništvo </li></ul><ul><li>Stagnirajuća poljoprivreda </li></ul><ul><li>Visoka stopa nezaposlenosti u Lici (18%) </li></ul><ul><li>Trend smanjenja broja stanovnika, </li></ul><ul><li>Starenje stanovnika </li></ul><ul><li>Siromaštvo </li></ul><ul><li>Tradicionalne poticajne mjere ne postižu rezultate </li></ul><ul><li>Socio-ekonomske funkcije raspršene </li></ul><ul><li>Neorganizirana poljoprivreda </li></ul><ul><li>Nepostojanje poslovnih udruga </li></ul><ul><li>Kao posljedica -> nemogućnost pristupa tržištu </li></ul><ul><li>Nedostatak poslovnog duha </li></ul><ul><li>Nedostatak “modela uspjeha” </li></ul>
 3. 3. <ul><li>GONDOLA koja povezuje LIKU i DALMACIJU </li></ul><ul><li>cjelogodišnji turistički centar </li></ul><ul><li>Snažna jedinstvena prodajna točka: </li></ul><ul><li>more & planina & sport </li></ul><ul><li>kombinacije najboljeg što RH nudi </li></ul><ul><li>nova budućnost Like i Dalmacije </li></ul><ul><li>ekološki projekt za održiv turizam </li></ul>VIZIJA CPT
 4. 4. Područje jezgre CPT Sveto brdo - pogled prema Dalmaciji
 5. 5. Područje jezgre CPT Sveto brdo - sa trasom gondole u Lici
 6. 6. Područje jezgre CPT Sveto brdo - sa trasom gondole u Dalmaciji
 7. 7. <ul><li>Odlične prometne veze s emitivnim tržištima </li></ul><ul><li>Savršena klima </li></ul><ul><li>Na cionalno & interna c ional no tržište za zimu i ljeto – razvoj cjelogodišnjeg turizma - snijeg + s un ce +more </li></ul><ul><li>Ostvarenje ciljeva nacionalnih i regionalnih strategija razvoja </li></ul><ul><li>Potencijal za 30 km ski s taza </li></ul><ul><li>Velike otvorene površine – mnoštvo sadržaja </li></ul><ul><li>Dobra infrastruktura </li></ul>Predstudija održivosti projekta pokazala:
 8. 8. Prednosti Projekta : <ul><li>Park prirode Velebit – više od 1300 mnv – državno zemljište </li></ul><ul><li>Okruženo Nacionalnim parkovima i parkovima prirode </li></ul><ul><li>Puno prostora za razvoj </li></ul><ul><li>Puno mogućnosti za kupnju privatnog zemljišta </li></ul><ul><li>Izvrsna klima – planinska i mediteranska </li></ul><ul><li>Lako dostupno – gondola – 2 (Rov.)/ 6 (Sv.Rok) km od izlaza s autoceste </li></ul><ul><li>2 sata od Zagreba i Splita </li></ul><ul><li>40 minuta od Zadra – luka, aerodrom </li></ul><ul><li>Tržište od zime do ljeta </li></ul><ul><li>Područje od posebne državne skrbi – manji porezi, dobri uvjeti za investitore </li></ul><ul><li>Kvalificirana radna snaga </li></ul>
 9. 9. Podršku projektu dali : <ul><li>Vlada Republike Hrvatske </li></ul><ul><li>Ministarstvo turizma </li></ul><ul><li>MRRŠVG (ex MMTPR) </li></ul><ul><li>Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja </li></ul><ul><li>Ministarstvo kulture </li></ul><ul><li>Ministarstvo gospodarstva </li></ul><ul><li>Park prirode Velebit </li></ul><ul><li>Nacionalni park Paklenica </li></ul><ul><li>Državni zavod za zaštitu prirode </li></ul><ul><li>Europska Unija </li></ul><ul><li>Svjetska Banka </li></ul><ul><li>UNDP </li></ul><ul><li>USAID </li></ul><ul><li>EIB </li></ul>
 10. 10. EC CARDS 2004: „Podrška za povećanje utjecaja društveno-gospodarskog razvoja centra planinskog turizma Sv. Brdo u Ličko-Senjskoj i Zadarskoj županiji“
 11. 11. <ul><li>Kroz 3 komponente: </li></ul><ul><li>Razminiranje – 1 mil. € </li></ul><ul><li>Master plan destinacije, model JPP-a – 200.000 € </li></ul><ul><li>Tehnička dokumentacija, razvoj lanaca nabave i tržišta radne snage – 600.000 € </li></ul>EU POMOĆ – 1.800.000 €
 12. 12. <ul><li>HCR direktno ugovara s EK i raspisuje međunarodne natječaje </li></ul><ul><li>Razminirano 86 hektara u PP Velebit – sredstva EK i Svjetske banke </li></ul><ul><li>Apliciran nastavak razminiranja za potrebe CPT Sveto brdo </li></ul>Razminiranje:
 13. 13. <ul><li>Master plan razvoja destinacije CPT Sveto brdo </li></ul><ul><li>Metodologija formiranja javno – privatnog partnerstva ulaganja i upravljanja CPT </li></ul><ul><li>Studija analize stanja i razvoja ljudskih resursa </li></ul><ul><li>Studija analize stanja i razvoja malog i srednjeg poduzetništva </li></ul>Druga komponenta – Atos, Belgija – završena :
 14. 14. Ostala pripremljena dokumentacija : <ul><li>Stručna podloga zaštite prirode za izmjene i dopune prostornog plana Općine Lovinac </li></ul><ul><li>Meterološka studija područja CPT Sveto brdo </li></ul><ul><li>Hidrogeološka studija za vodne potrebe Centra </li></ul><ul><li>Geodetske studije </li></ul>
 15. 15. CPT SV BRDO: DESTINACIJA
 16. 16. Infrastruktura za cjelogodišnje i zimske programe obuhvaća: <ul><li>3 gondole i 4 stanice , koje će spajati Debelo brdo sa Rovanjskom u općini Jasenice i Sv. Rok u općini Lovinac – ukupne dužine oko 11 km </li></ul><ul><li>i maksimalno: </li></ul><ul><li>7 sjedežnica </li></ul><ul><li>ukupna dužina pruga iznosi oko 27 km </li></ul><ul><li>dužina pruga za trčanje na snijegu oko 10 km , korištenjem biciklističkih staza – ukupna dužina – više od 100 km </li></ul>
 17. 17. CJELOKUPNI PRIKAZ VERTIKALNOG TRANSPORTA I SKIJAŠKIH STAZA Bojana Markotić Krstinić, zamjenica načelnika općine Lovinac i voditeljica CPT Sveto brdo
 18. 18. Idejno rješenje CPT Sveto brdo
 19. 19. Idejno rješenje CPT Sveto brdo
 20. 20. CPT SV BRDO: FAZE ULAGANJA I RAZVOJA <ul><li>I. FAZA: </li></ul><ul><li>Paket 1: izgradnja gondole, žičara i skijaških staza Sv. Rok – Malo Bilo </li></ul><ul><li>Paket 2: Izgradnja resorta Sveto brdo, 1. faza </li></ul><ul><li>Paket 3: izgradnja gondole Rovanjska - Debelo brdo </li></ul><ul><li>II. FAZA: </li></ul><ul><li>Paket 4: Proširenje kapaciteta resorta Sveto brdo </li></ul><ul><li>III. FAZA: </li></ul><ul><li>Paket 5: povezivanje gondole, izgradnja žičara i rekreacijskog centra Dušice - između Malog Bila i Debelog brda </li></ul><ul><li>Paket 6: proširenje skijaških kapaciteta na sjeveroistočnim padinama Velebita </li></ul>
 21. 21. CPT SV BRDO: SMJEŠTAJNI KAPACITETI <ul><li>Tako bi u prvoj fazi bilo </li></ul><ul><li>300 kreveta u hotelu 4* i 200 kreveta u hotelu 3* i </li></ul><ul><li>300 kreveta u apartmanima u turističko-apartmanskom naselju. </li></ul><ul><li>Ukupno bi bilo u prvoj fazi izgrađeno 800 kreveta. </li></ul><ul><li>U drugoj fazi bi bilo izgrađeno još dodatnih </li></ul><ul><li>200 kreveta u hotelu 4* i 300 kreveta u hotelu 3* i </li></ul><ul><li>700 kreveta u apartmanima u turističko-apartmanskom naselju. </li></ul><ul><li>Ukupno bi bilo sagrađeno u drugoj fazi 1.200 kreveta. </li></ul>
 22. 22. CPT SV BRDO: TRŽIŠNI POTENCIJAL <ul><li>2.000.000 stanovnika Ličko-Senjske i Zadarske županije, većih gradova: Šibenik, Split, Karlovac i Zagreb </li></ul><ul><li>6.000.000 domaćih i inozemnih turista koji borave na hrvatskoj obali u radijusu do 3 sata vožnje </li></ul><ul><li>1.750.000 posjetitelja nacionalnih parkova Kornati, Krka, Paklenica, Plitvička jezera i Sjeverni Velebit, od čega 82 % stranaca </li></ul><ul><li>300.000 hrvatskih skijaša-turista , koji sada odlaze u inozemstvo </li></ul><ul><li>novi domaći i strani turisti , koje će privući novi zimski turistički centar CPT Sv. Brdo iz Hrvatske i iz inozemstva. </li></ul>
 23. 23. CPT SV BRDO: PROCJENA POSJETITELJA <ul><li>BROJ POSJETITELJA CPT SV BRDO: </li></ul><ul><li> I. FAZA KONAČNA </li></ul><ul><li> 1. god. 4. god. FAZA </li></ul><ul><li>a) prema sezoni </li></ul><ul><li>LJETI 140.000 - 192.000 - 235.000 </li></ul><ul><li>ZIMI 60.000 - 78.000 - 135.000 </li></ul><ul><li>UKUPNO 200.000 - 270.000 - 370.000 </li></ul><ul><li>b) prema tipu </li></ul><ul><li>STACIONARNI 25.000 - 40.000 - 95.000 </li></ul><ul><li>IZLETNICI 175.000 - 230.000 - 275.000 </li></ul><ul><li>UKUPNO 200.000 - 270.000 - 370.000 </li></ul>
 24. 24. CPT SV BRDO: PROCJENA INVESTICIJE <ul><li>GONDOLE I SKIJAŠKA INFRASTRUKTURA 80.050.000 EUR </li></ul><ul><li>SMJEŠTAJNI KAPACITETI SA SADRŽAJIMA 31.000.000 EUR </li></ul><ul><li>UKUPNO 111.050.000,00 EUR </li></ul><ul><li>Daljnji razvoj: </li></ul><ul><li>SMJEŠTAJNI KAPACITETI SA SADRŽAJIMA 36.000.000 EUR </li></ul><ul><li>SVEGA UKUPNO cca. 147.000.000 EUR </li></ul>
 25. 25. CPT SV BRDO: PROCJENA RADNE SNAGE <ul><li>CPT SV BRDO ĆE ANGAŽIRATI BROJNU RADNU SNAGU: </li></ul><ul><ul><li>SKI CENTAR I SPORTSKI SADRŽAJI – 60 DO 80 </li></ul></ul><ul><ul><li>HOTELI, UGOSTITELJSTVO, sadržaji – 230 DO 460 </li></ul></ul><ul><ul><li>UPRAVLJANJE I INFRASTRUKTURA – 30 DO 50 </li></ul></ul><ul><li>CTP SV BRDO UKUPNO - 320 DO 590 OSOBA </li></ul><ul><li>RESORT SV BRDO, U OBJE OPĆINE, ZA TURISTIČKE </li></ul><ul><li>KAPACITETE I SADRŽAJE - DODATNIH 250 DO 350 OSOBA </li></ul><ul><li>INDIREKTNA RADNA MJESTA (generirana) - 250 DO 410 OSOBA </li></ul><ul><li>UKUPNI BROJ NOVIH RADNIH MJESTA: 820 – 1.350 OSOBA </li></ul>
 26. 26. CPT SV BRDO: PROCJENA PRIHODA REGIJE <ul><li>GODIŠNJI PRIHODI NAKON REALIZACIJE POJEDINIH FAZA PROJEKTA CPT SV BRDO: </li></ul><ul><li>1. godina 4. godina </li></ul><ul><li>PRVA FAZA: </li></ul><ul><li>HOTELI I SADRŽAJI 9.100.0 EUR 12.300.000 EUR </li></ul><ul><li>SKIJAŠKI CENTAR 4.700.000 EUR 6.400.000 EUR </li></ul><ul><li>UKUPNO 13.800.000 EUR 18.700.000 EUR </li></ul><ul><li>KONAČNA FAZA: </li></ul><ul><li>HOTELI I SADRŽAJI 28.000.000 EUR </li></ul><ul><li>SKIJAŠKI CENTAR 9.900.000 EUR </li></ul><ul><li> 37.900.000 EUR </li></ul>
 27. 27. CPT SV BRDO: DRUŠTVENO EKONOMSKI UČINCI <ul><li>MULTIPLIKACIJSKI UČINCI RAZVOJA CPT SV BRDO U REGIJI: </li></ul><ul><li>direktni multiplikacijski </li></ul><ul><ul><li>- PRIHODI (mio EUR) </li></ul></ul><ul><ul><li>- 1. faza 18,6 27,8 </li></ul></ul><ul><ul><li>- konačna faza 37,8 55,2 </li></ul></ul><ul><ul><li>- BROJ ZAPOSLENIH </li></ul></ul><ul><ul><li>- 1. faza 320 820 </li></ul></ul><ul><ul><li>- konačna faza 590 1.350 </li></ul></ul><ul><li>Razvoj drugih gospodarskih djelatnosti - razvoj održivog gospodarstva – posebno poljoprivrede i tradicijskih obrta </li></ul><ul><li>Razvoj MSP … </li></ul>
 28. 28. CPT SV BRDO: DRUŠTVENO EKONOMSKI UČINCI <ul><li>MULTIPLIKACIJSKI UČINCI TURIZMA NAJVIŠE SE OČITUJU U: </li></ul><ul><ul><li>poljoprivredi </li></ul></ul><ul><ul><li>prehrambenoj djelatnosti </li></ul></ul><ul><ul><li>energetici </li></ul></ul><ul><ul><li>farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji </li></ul></ul><ul><ul><li>trgovini </li></ul></ul><ul><ul><li>prometu </li></ul></ul><ul><ul><li>servisnim djelatnostima </li></ul></ul><ul><ul><li>bankarstvu i financijskoj djelatnosti </li></ul></ul><ul><ul><li>zdravstvu </li></ul></ul><ul><ul><li>komunalnoj djelatnosti </li></ul></ul><ul><ul><li>itd. </li></ul></ul>
 29. 29. <ul><li>Osnivanje i institucionalno jačanje Razvojne agencije “Sveto brdo” </li></ul><ul><li>Razvoj poduzetništva i lanaca nabave </li></ul><ul><li>Razvoj ljudskih resursa/razvoj tržišta rada </li></ul><ul><li>Idejno rješenje CPT Sveto brdo, tehnička dokumentacija za ishodovanje lokacijske dozvole </li></ul>Treća komponenta – Eptisa, Španjolska – završena :
 30. 30. Razvojna agencija “Sveto brdo” (www.svetobrdo.com.hr) <ul><li>- Glavna područja poslovanja RASB-a </li></ul><ul><li>obuhvaćat će realizaciju </li></ul><ul><li>CPT „Sveto brdo“ i to: </li></ul><ul><li>upravljanje zemljištem </li></ul><ul><li>upravljanje razvojem infrastrukture </li></ul><ul><li>brendiranje regije i promocija investicije </li></ul><ul><li>razvoj lanca nabave i poduzetništva </li></ul><ul><li>upravljanje ljudskim potencijalima i njihovo stručno osposobljavanje </li></ul><ul><li>aktivnosti vezane uz razvoj gospodarstva i društva na području utjecaja Centra i to: </li></ul><ul><li>savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem </li></ul><ul><li>identifikacija razvojnih prilika, projekata i programa </li></ul><ul><li>priprema, izrada i praćenje poslovnih i razvojnih programa i projekata </li></ul><ul><li>financijsko upravljanje i financiranje </li></ul><ul><li>evaluaciju programa i projekata </li></ul><ul><li>praćenje, analiza i izvještavanje o gospodarskim kretanjima, </li></ul><ul><li>poslovno informiranje i promocija ulaganja, </li></ul><ul><li>obrazovanje gospod. i šire zajednice </li></ul><ul><li>promidžba (reklama i propaganda) </li></ul><ul><li>poslovanje nekretninama..... </li></ul>
 31. 31. IMPLEMENTACIJA STRATEGIJE RAZVOJA MSP <ul><li>Razvoj novih proizvoda i usluga vezanih uz razvoj turizma i turističke ponude </li></ul><ul><li>Razvoj brojnih MSP potičući suradnju, povezivanje i kooperaciju s velikim tvrtkama </li></ul><ul><li>Jaka podrška razvoju kvalitete i primjeni modernih tehnologija </li></ul><ul><li>Partnerstvo između poduzetnika, razvojnih i obrazovnih organizacija i institucija, lokalne samouprave i NVO </li></ul><ul><li>Jaka regija - razvoj Lovinca i Jesenica (Ličko-senjske i Zadarske županije), kao regionalnih turističkih centara sa jakim obrazovnim, zdravstvenim, kulturnim i drugim socijalnim sadržajima </li></ul>
 32. 32. Povezani projekti: <ul><li>Centar za edukaciju u turizmu “Sveto brdo” – SB/PSGO </li></ul><ul><li>Oprema za Centar za edukaciju – USAID </li></ul><ul><li>Obnova objekta Centra za edukaciju – EIB </li></ul><ul><li>Izgradnja lučice i uređenje obale u Rovanjskoj – EIB </li></ul><ul><li>Razminiranje – WB/PSGO, priprema novih projekata za druge donatore (HCR) </li></ul>
 33. 33. Akcijski plan realizacije: <ul><li>Razminiranje </li></ul><ul><li>Master plan, studije, JPP </li></ul><ul><li>Razvoj tržišta rada </li></ul><ul><li>Razvoj nabavnih lanaca </li></ul><ul><li>Idejno rješenje </li></ul><ul><li>Lokacijska dozvola </li></ul><ul><li>Koncesija (u slučaju JPP-a) </li></ul><ul><li>Građevinske dozvole, gradnja </li></ul><ul><li>Napomena: ako se projekt realizira kao državna infrastruktura (nacionalni prioritet) – gradnja bi mogla započeti 2010. /2011. </li></ul><ul><li>03/2007 – 11/2008, i dalje </li></ul><ul><li>03/2007 – 12/2008 </li></ul><ul><li>08/2007 – 11/2008 </li></ul><ul><li>08/2007 – 11/2008 </li></ul><ul><li>08/2007 – 06/2008 </li></ul><ul><li>2009-2010 </li></ul><ul><li>2010 </li></ul><ul><li>2011-2012 </li></ul>
 34. 34. <ul><li>Proglašenje CPT Sveto brdo NACIONALNIM PRIORITETOM - uvrštenje u STRATEGIJU REGIONALNOG RAZVOJA RH </li></ul><ul><li>Razminiranje područja – osnovni preduvjet daljnjeg razvoja projekta </li></ul><ul><li>Senzibilizacija nadležnih institucija – domaćih i međunarodnih </li></ul><ul><li>Izrada SUO koja uključuje Studiju utjecaja na prirodu, za lokacijsku dozvolu </li></ul><ul><li>Izmjene i dopune prostornih planova općina i Ličko-senjske županije </li></ul><ul><li>Formiranje i jačanje Razvojne agencije Sveto brdo (RASB) </li></ul>Neophodne hitne akcije -
 35. 35. Zahvaljujemo na Vašoj potpori Bojana Markotić Krstinić, zamjenica načelnika općine Lovinac i voditeljica CPT Sveto brdo

×