Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Sustain foss-dev-model

716 vues

Publié le

Bài trình bày tại Software Freedom Day 2013 - Saigon, Đại học Khoa học Tự nhiên, thành phố Hồ Chí Minh ngày 21/09/2013

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Sustain foss-dev-model

 1. 1. MÔ HÌNH BỀN VỮNG CHO PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG PMTDNM NGÀY HỘI TỰ DO CHO PHẦN MỀM ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP. HỒ CHÍ MINH, 21/09/2013 NGƯỜI TRÌNH BÀY: LÊ TRUNG NGHĨA VĂN PHÒNG PHỐI HỢP PHÁT TRIỂN MÔI TRƯỜNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ, BỘ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ Email: letrungnghia.foss@gmail.com Blogs: http://vn.myblog.yahoo.com/ltnghia http://vnfoss.blogspot.com/ Trang web CLB PMTDNM Việt Nam: http://vfossa.vn/vi/ HanoiLUG wiki: http://wiki.hanoilug.org/
 2. 2. Lưu ý tuân thủ mô hình phát triển PMTDNM - 1 Tuân thủ mô hình phát triển PMTDNM, không đóng mã nguồn → tạo rẽ nhánh không cần thiết, gây hại cho đơn vị phát triển và các đơn vị sử dụng. ▲ Phát triển đúng mô hình, có đóng góp ngược lên dòng trên cho cây dự án nguồn mở gốc ban đầu. Phát triển rẽ nhánh, không có đóng góp ngược lên dòng trên cho cây dự án nguồn mở gốc ban đầu. ► Bán dịch vụ xung quanh phần mềm của chung cộng đồng, không bán phần mềm không phải của mình! 2012 - Phát triển nhân - Nhân Linux: 226 công ty, hơn 1.300 lập trình viên cùng cộng tác phát triển. - Các trình điều khiển phần cứng và thiết bị ngoại vi nằm trong nhân Linux. - Trung bình 70 ngày ra một phiên bản nhân mới. - Phiên bản nhân v3.2 xuất bản ngày 04/01/2012 có hơn 15 triệu dòng mã lệnh.
 3. 3. Cộng đồng những người sử dụng tham gia vào tiến trình phát triển PMTDNM → Đưa ra các yêu cầu tính năng, báo cáo lỗi... → Người sử dụng càng nhiều càng tốt → Tốt nhất là trong GDĐT! Lưu ý tuân thủ mô hình phát triển PMTDNM - 2
 4. 4. Có chiến lược ứng dụng & phát triển PMTDNM Không Người tiêu dùng → không Người đóng góp → không Người lãnh đạo → không PMTDNM! Người tiêu dùng Người lãnh đạo Người đóng góp
 5. 5. Ví dụ về một dự án phát triển PMTDNM
 6. 6. Ví dụ về dự án phát triển PMTDNM ở Việt Nam - 2 Hướng tới 'Global sharing programme'
 7. 7. Gợi ý chính sách cho ứng dụng và phát triển bền vững PMTDNM ở Việt Nam 1. Tuân thủ đúng mô hình phát triển của PMTDNM, tránh “cái chết hệ thống” được báo trước, có thể là năm 2016. 2. Nhanh chóng có chính sách mua sắm CNTT dựa vào dịch vụ + chuẩn mở để thay thế dần chính sách mua sắm dựa vào sản phẩm. 3. Giáo dục công lập tất cả các cấp học và các cơ quan nhà nước, bắt buộc sử dụng PMTDNM. 4. Chế tài mạnh để thực hiện các nội dung chính sách bắt buộc này. 5. Xây dựng cộng đồng các dự án theo đúng triết & pháp lý PMTDNM.
 8. 8. Tài liệu tham khảo 1. Hiểu biết về mô hình phát triển nguồn mở. Quỹ Linux, 11/2011. 2. Ngược lên dòng trên. Quỹ Linux, 01/2012. 3. Thiết lập chiến lược phần mềm nguồn mở. Quỹ Linux, 11/2011. 4. Phát triển nhân Linux. Quỹ Linux, 01/2012.
 9. 9. Cảm ơn! Hỏi đáp

×