Publicité

Contenu connexe

Publicité

Introduktion till ergonomi

 1. Introduktion till Ergonomi Loisa Sessman, Högskolan i Halmstad
 2. Vad är ergonomi? ”Ergonomics (or Human Factors) is the scientific discipline concerned with the understanding of interactions among humans and other elements of a system, and the profession that applies theory principles, data and methods to design in order to optimize human well-being and overall system performance” (International Ergonomics Association, IEA, 2006) Loisa Sessman, Högskolan i Halmstad
 3. Vad är ergonomi? “Ergonomics is a design methodology that is used to achieve safety, productivity and satisfaction” (Helander, 2005) Loisa Sessman, Högskolan i Halmstad
 4. Vad är ergonomi? “If an object, a system or an environment is intended for human use, then its design should be based upon the physical and mental characteristics of its human users” Pheasant (2005) Loisa Sessman, Högskolan i Halmstad
 5. Med andra ord… Ett forskningsområde inom arbetsvetenskap - Metoder och analyser Att anpassa arbetet till människan för att minimera risken för skador och ohälsa - Anatomi, fysiologi och psykologi Att skapa användarvänliga produkter och arbetsuppgifter - Antropometri (läran om människans kroppsmått) Loisa Sessman, Högskolan i Halmstad
 6. Mer konkret… Fysisk belastning - Externa krafter och interna krafter kan vid överbelastning skada människans rörelseapparat - Repetitivt arbete eller traumatiska händelser påverkar människan på olika sätt Fysikaliska faktorer - Ljud, ljus, vibrationer och temperatur mm Kemiska hälsorisker - Gaser, damm och kemikalier mm Psykosocial miljö - Att känna ”mening” med sitt arbete - Arbetskamrater, mobbning - Organisation, kommunikation och mycket mer Loisa Sessman, Högskolan i Halmstad
 7. Mer konkret forts… Metoder och analyser - Forskning - NIOSH, RULA, Bodymaps, Borg’s skala m.fl. - Antropometri Produktutveckling - User-centered design, design för alla - Antropometri Kognition - Skapa användarvänliga produkter som är enkla att använda och förstå, minimera risker för missförstånd och därmed arbetsrelaterade skador - Cognitive Walkthrough (CW) Loisa Sessman, Högskolan i Halmstad
 8. Mer konkret forts… Ekonomiska aspekter - Arbetsrelaterade skador ökar sjukskrivningar och personalomsättning Lagliga aspekter - Vad är acceptabelt på en arbetsplats och vad säger lagen om exempelvis temperatur, antal arbetstimmar, raster, tillåten vikt att lyfta i sitt arbete? Arbetsskador - Statistik Loisa Sessman, Högskolan i Halmstad
 9. Men varför ergonomi? Loisa Sessman, Högskolan i Halmstad
 10. …därför att Individnivå - Arbetsskador för en individ kan vara kostsamt och är oftast en långvarig process som innebär ett lidande både psykiskt som fysiskt. - Individer som har ergonomiska förutsättningar på sin arbetsplats arbetar mer effektivt p.g.a. hög närvaro och trivsel vilket bidrar till lönsamhet för företaget. Företag- och organisationsnivå - Företag och organisationer är skyldiga att rapportera olyckor och arbetsskador i sitt arbetsmiljöarbete. - Frånvaro av ergonomi innebär höga kostnader p.g.a. sjukfrånvaro, personalomsättning men kan också resultera i bristande kvalité på arbetet. Samhällsnivå - Arbetsskador kan även medföra höga kostnader för samhället, exempelvis när det gäller vård, rehabilitering och mediciner mm. Loisa Sessman, Högskolan i Halmstad
 11. Brister i ergonomi kan resultera i… - Ineffektivitet och minskad produktivitet - Ökad kostnad för vård/behandling - Hög frånvaro - Låg kvalité på arbetet - Skador - Dödsfall - Ökad risk för missförstånd och olyckor - Hög personalomsättning Loisa Sessman, Högskolan i Halmstad
 12. Sammanfattning Ergonomi är ett ämnesområde med många olika inriktningar. Kunskaper i ergonomi syftar till att skapa hälsa och välbefinnande på olika nivåer för att bibehålla eller ökad produktivitet, effektivitet och lönsamhet på alla nivåer. Målet med ergonomi är att tillämpa olika metoder för att skapa arbetsplatser, arbetsuppgifter och produkter som utgör minimal risk för missförstånd, skador och olyckor. Loisa Sessman, Högskolan i Halmstad
Publicité