Publicité

Revista Ani de scoala, nr. 11

Liceul tehnologic "Nicolae Balauta"
8 Feb 2015
Revista Ani de scoala, nr. 11
Revista Ani de scoala, nr. 11
Revista Ani de scoala, nr. 11
Revista Ani de scoala, nr. 11
Publicité
Revista Ani de scoala, nr. 11
Revista Ani de scoala, nr. 11
Revista Ani de scoala, nr. 11
Revista Ani de scoala, nr. 11
Revista Ani de scoala, nr. 11
Publicité
Revista Ani de scoala, nr. 11
Revista Ani de scoala, nr. 11
Revista Ani de scoala, nr. 11
Revista Ani de scoala, nr. 11
Revista Ani de scoala, nr. 11
Publicité
Revista Ani de scoala, nr. 11
Revista Ani de scoala, nr. 11
Revista Ani de scoala, nr. 11
Revista Ani de scoala, nr. 11
Revista Ani de scoala, nr. 11
Publicité
Revista Ani de scoala, nr. 11
Revista Ani de scoala, nr. 11
Revista Ani de scoala, nr. 11
Revista Ani de scoala, nr. 11
Revista Ani de scoala, nr. 11
Publicité
Revista Ani de scoala, nr. 11
Revista Ani de scoala, nr. 11
Revista Ani de scoala, nr. 11
Revista Ani de scoala, nr. 11
Revista Ani de scoala, nr. 11
Publicité
Revista Ani de scoala, nr. 11
Revista Ani de scoala, nr. 11
Revista Ani de scoala, nr. 11
Revista Ani de scoala, nr. 11
Revista Ani de scoala, nr. 11
Publicité
Revista Ani de scoala, nr. 11
Revista Ani de scoala, nr. 11
Revista Ani de scoala, nr. 11
Revista Ani de scoala, nr. 11
Revista Ani de scoala, nr. 11
Publicité
Revista Ani de scoala, nr. 11
Revista Ani de scoala, nr. 11
Revista Ani de scoala, nr. 11
Revista Ani de scoala, nr. 11
Revista Ani de scoala, nr. 11
Publicité
Revista Ani de scoala, nr. 11
Revista Ani de scoala, nr. 11
Revista Ani de scoala, nr. 11
Revista Ani de scoala, nr. 11
Prochain SlideShare
Revista ani de scoala nr. 14Revista ani de scoala nr. 14
Chargement dans ... 3
1 sur 48
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Revista Ani de scoala, nr. 11

 1. NR. 11 IUNIE 2014 REVISTĂ ȘCOLARĂ EDITATĂ DE LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE BĂLĂUȚĂ ‟ ȘCHEIA,IAȘI
 2. COLECTIVUL DE REDACŢIE: COORDONATOR: Prof. NASTASĂ OANA COLABORATORI: ELEVII: Prof. Ariton Gheorghiţa Adăscăliţei Daciana Prof. Băbuţă Monica Bordeianu Cocea Carina Sorana Prof. Cârlan Alina Doloi Alisa Prof. Filimon Mihaela Panaite Rebeca Prof. Mânzu Isabela Beatrice Paşcu Mihaela Prof. Moldovan Adelina Raveica Emanuela Prof. Nastasă Loredana Raveica Mălina Prof. Nastasă Mihai Răciulă Diana Prof. Pintilie Veronica Savin Roxana State Alexandra Vieriu Alin Vieriu Andreea Vieriu Denisia EDITURA PIM IAŞI 2014
 3. 3 ŞCOALA ŞCHEIA ( continuare din numărul 1o ) Aşadar, după 15 septembrie 1903 comunitatea din Şcheia se poate mândri cu existenţa primului local de şcoală construit din iniţiativa şi strădania invăţătorului N. Bălăuţă, local compus din o sală de clasă, cancelarie şi locuinţă pentru învăţător şi care a costat 7000 de lei. Trecând prin Şcheia ca să cerceteze biserica Sf. M. M. Gheorghe, ctitoria domnitorului Vasile Lupu de la 1650, savantul N. Iorga avea să noteze în lucrarea „România cum era până la 1918”: „În sus, drumul apucă spre Şcheia, sat bine întemeiat pe culmea unui deal săpat în gropi de către aceia care altădată vor fi căutat piatra pe aici; e o bună şcoală nouă şi un învăţător harnic şi mulţumit de menirea sa.” În povestirea „Leacuri pentru minte” scriitorul C. Nonea, elev al învăţătorului Bălăuţă , îşi va nota impresiile sale despre şcoala din Şcheia, clădire înaltă pe care o întrece acum doar vârfurile celor doi brazi sădiţi de învăţător în anul inaugurării şi care-i stau în faţă ca două santinele credincioase, conştiincioase şi recunoscătoare: „Şcoala avea ferestre cu geamuri mai mari decât uşile casei noastre, brâiele negre trase la linie, straturi de felurite flori, unele în formă de movilă, altele ca nişte potcoave, gărduţe cu ostreţe de mesteacăn albe ca smântâna, brazde de iarbă tunsă şi multe alte mărunţişuri împodobeau măreaţa clădire...” Tot de la scriitorul C. Nonea ne-au parvenit primele amintiri despre omul şi dascălul N. Bălăuţă, acel învăţător cu spirit de luptător şi cu iniţiativă în a înfăptui multe din nevoile comunităţii noastre de atunci. „Inainte să calc pragul şcolii cunoscusem pe „Domnu” în casa noastră. Cu fraţii mei cei mari care aveau de-a face cu el de pe la şcoală nu şuguia niciodată. Cum intra el în casă ei îşi căutau de treabă şi nu le auzeam gura lor. Iar dacă cumva vreunul din fraţi nu era prins la vreo treabă, atunci stătea smirna de parcă era la cătănie. _ „ Ssst! Vine Domnul! Şi larma punea zăbală de se auzea şi răsufletul motanului sub prichici. Eu nu aveam temei să mă înfricoşez, dimpotrivă mă bucuram. Alergam înaintea lui cu mâinile întinse ca nişte aripi, gata-gata să-l cuprind de ciubotele din piele moale ale căror turetci se răsfrângeau sus, tocmai deasupra genunchilor. El se apleca voios, mă cuprindea de subsuori, mă ridica deasupra capului şi tot aburcându-mă cât mai sus, spunea în hohote de râs:
 4. 4 _ Tât-a mare! Apoi iar mă lăsa în jos, mă mai bosolea, mă săruta şi iar zicea: _ Tât-a mare,măi Costăchel!” Invăţătorul Neculai Bălăuţă a fost un pedagog distins, priceput, îndrăgea copiii şi ştia să-i atragă spre şcoală. Deja din cei 227 de elevi de vârstă şcolară câţi existau în 1904 în circumscripţia şcolară Şcheia (e vorba de cătunele Şcheia, Căueşti, Ciuroaia, Basarabia, Pojorăşti şi Găunoasa ), peste 105 frecventau şcoala. Iată-l primindu-şi şcolarii la început de an: ”Deodată, uşa şcolii dinspre miază- noapte se deschise. Domnul învăţător, un om cu părul cărunt şi cu mustaţă groasă, păşea spre noi în mers puţin legănat. Lanţul de la jiletca şi sticlele de la ochelari străluceau în lumina soarelui trecut de amiază. În sat la noi numai el purta ochelari şi ceas la brâu. Ochii tuturor gâgâlicilor se uitau spre dânsul. Între timp, domnul învăţător - Neculai Bălăuţă - cum se numea, era în mijlocul nostru. - Dragii mei copilaşi! rupse ghiaţa râzând. V-aţi vârât la umbră ca puiii de gaină să nu-i vadă uliul. Iaca, am venit eu să vă păzesc. Ca nişte oaspeţi ce-mi sunteţi, ia să mergem în şcoală s-o vedeţi şi voi cât e de frumoasă. În ea au învăţat şi fraţii voştri. Ea vă primeşte ca o mamă iubitoare de copii.” Dar „Domnu” pedepsea pe şcolarii cu năravuri rele. De cele mai multe ori îi supunea judecăţii monitorilor: „Eu nu mă amestec în judecata voastră. Dacă monitorii au hotărât să-l lecuiască pe Costăchel de morărit cu grăunţe şi cu arest, fie după chibzuinţa lor.” Cu metodele lui de a recompensa sau de a pedepsi pe şcolari învăţătorul N. Bălăuţă a rămas în amintirea multora ca un dascăl priceput, harnic şi întreprinzător care i-a învăţat pe şcolari lucruri multe, bune şi frumoase. „Acei ce doresc să intre la alte învăţături, mai fac pe monitorii un an sau doi, aşa că una cu alta şcoala mănâncă şapte ani încheiaţi, dar când ies din mâna lui „Domnu”, ori ştiu socoti măsurători de felurite feluri ori nu mai ştiu de loc! Cât priveşte vitejii de cele din „Coroana de oţel”, la noi în sat s-auzi, de parcă le vezi aieva.” (C. Nonea - Băiat de prăvălie) Iată-l pe învăţătorul Bălăuţă pregătit să meargă la vânătoare: „Pe cap purta pălărie de culoare cafenie cu umbrelele mici şi cu pană de păun la cordică. În loc de jachetă avea un fel de flanelă arămie, ca de scoarţă de tei. Sta înfoiată pe trup, ca umflată de vânt, iar în faţă avea două buzunări cât două trăistuţe. În loc de cingătoare era încins cu o bandă de cartuşe, ale căror petiţe galbene străluceau ca nişte mărgele. Pantalonii erau strânşi pe vine, incât mai încăpeau vreo două trei perechi ca să umple turetcile ciubotelor. Pe piept se încrucişau baierele a două poveri. Deoparte atârna lădunca din piele de capră sălbatică, iar de cealaltă parte sta atârnat un sac de merinde şi o plasă ca de crâsnic.” ( C. Nonea - Premiantul)
 5. 5 Amintiri interesante despre învăţătorul Neculai Bălăuţă le deapănă şi moşul Dumitru Cărare din Cuza –Vodă comuna Ipatele, fost elev de-al sau, la venerabila-i vârstă de peste 102 ani: _” Păi, da, ştiu. Bălăuţă a fost învăţătorul meu. El mi-a dat certificatul de şapte clase. Era un bărbat năltuţ, purta ochelari şi o mustaţă groasă, lată, tunsă scurt. Stătea la Petreşti ultima oară împreună cu cucoana Lucreţia Rosovici care rămăsese văduvă căci bărbatul ei murise la Turtucaia prin 1913. El venea călare la şcoală. Avea un cal şarg, frumos, dar cam năzuros. Ii plăcea să meargă la vânătoare şi ne lua şi pe noi ca gonaşi. Odată ne-a chemat pe vreo câţiva mai răsăriţi la el acasă, ne-a dus în grădină şi ne-a pus să scoatem usturoiul. Dar noi am început a umbla aiurea prin livadă şi prin copaci. S-a supărat, ca era şi supărăcios şi ne-a luat de urechi şi ne-a ars şi câteva nuiele! Dar era un învăţător bun! Halal carte ce făceam cu el! Ne-a învăţat multe lucruri gospodăreşti. De la el ştiu să cubez buitoaiele, ştiu să fac răsadniţe şi să altoiesc pomii. Ne spunea că la vreme de secetă să dăm cu sapa pe ogor şi să astupăm crăpăturile că asta-i ca o jumătate de ploaie. Tare priceput era! Apoi despre toate jivinile pământului ne spunea câte şi mai câte că le cunoştea năravurile că era bun vânător. Ne făcea socoteli din care să vedem ce folos avem la recoltă dacă stârpim cărăbuşii sau ce fel de poame vom avea dacă stârpim omizile. S-a prăpădit de tifos nu mult după război . . . după cel dintâi şi l-a înmormântat cucoana Lucreţia aici în cimitir. Eram flăcăiandru şi îmi aduc aminte că a venit cucoana de la Petreşti şi a dat la înmormântarea lui, aşa cum a vrut el, două harabale de pâine de pomană... A fost un om bun, a învăţat copiii colo, în şcoala veche. Acum nu mai este că a ars în timpul războiului, au bombardat-o ruşii şi a ars cu totul...” ( M. Nastasă - Cântec despre frumuseţe. Urme, pag 104) Învăţătorul N. Bălăuţă a desfăşurat multe acţiuni culturale în cadrul cercurilor învăţătoreşti, conducând unul dintre acestea, şi la nivelul comunităţii. Aceasta i-a cinstit numele său căci prin anii 1930 - 1935 Căminul cultural din Şcheia îi purta numele. În anul 1913 va înainta un memoriu prefecturii din Vaslui în care îşi manifesta preocuparea pentru conservarea Movilei lui Faur pe care o considera de o însemnătate aparte. „Fiind informat de către primarul comunei că din movila situată pe partea cea mai înaltă a dealului de la nord-estul satului Şcheia s-au început de câtva timp lucrări de scoatere a pietrei şi cum se crede că acea movilă are o însemnătate istorică rog binevoiţi a
 6. 6 interveni pentru a veni cineva din comisiunea pentru studierea monumentelor istorice să facă constatări. În cele ce urmează, dau câteva lămuriri despre această movilă. Movila nu pare a fi naturală, iar aşezarea ei pare a fi aleasă de mintea unui om, căci de pe ea se vede foarte bine Iaşul, mai multe movile pe diferite dealuri spre răsărit şi sud, iar spre apus se vede movila de pe dealul Alexeştilor din comuna Borăşti şi locul numit „Cetatea” de la nord-estul comunei Dagâţa judeţul Roman, unde a existat până în timpul din urmă o bisericuţă ce se spune că este din timpul lui Ştefan cel Mare. Se ştie din istorie că aceste movile presărate pe diferite dealuri serveau în timpurile vechi pentru semnale de alarmă, aprinzându-se pe ele focuri care vesteau până la curtea domnească intrarea duşmanului în ţară. Apoi faptul că aici în comună există o biserică veche şi o altă movilă numită „ Silistrăria”, ne face să credem şi mai mult că şi movila ce azi se strică prin scoaterea pietrei din ea ar avea oarece legături cu istoria. Cronicile povestesc că în timpul invaziei lui Timuş, domnul ţării Vasile Lupu, fiind surprins, s-a refugiat cu întreaga curte în codrii Căpoteştilor unde şi-a făcut casă şi biserică. Acei codri ai Căpoteştilor nu au fost în altă parte decât pe locurile unde astăzi este satul Şcheia, căci astăzi o cătună a satului poartă denumirea de Căpoteşti, iar mai spre nord-estul satului există o limbă de pădure ce se numeşte Pădurea Căpotesti. Locul unde a fost făcută casa de Vasile Lupu nu se cunoaşte astăzi, dar biserica s-a păstrat până-n zilele noastre şi se află pe coasta de vest a dealului pe care se află movila. Chiar domnul profesor N. Iorga, când a fost prin acest sat pentru studierea monumentelor istorice a spus că biserica este zidită în timpul lui Vasile Lupu, iar despre movila ce se numeşte „ Silistrăria” a spus că poartă acest nume pentru că de acolo în timpul domniilor vechi se scotea „silistra” necesară la facerea prafului de puşcă. Movila din care se scoate astăzi piatră nu a văzut-o domnul profesor Iorga şi nimeni nu a cerut lămuriri domnului profesor despre această movilă.” După moartea soţiei sale, Aristiţa Haznaş, în 1909, învăţătorul N. Bălăuţă mai slujeşte şcoala din Şcheia până în anul 1915 după care se mută la şcoala din Borăşti (Cuza- Vodă astăzi). Aici se recăsătoreşte cu Lucreţia Rosovici din cătuna Petreşti. Se pare că şi-a găsit sfârşitul după anul 1920, fiind bolnav de tifos. Câteva date sumare ne dă îngrijitorul cimitirului din Cuza-Vodă, Ion Lipşa: „Păi... domnul Bălăuţă a murit demult tare . . . Eu îngrijesc cimitirul de mai bine de 50 de ani şi cunosc toate mormintele. Le ştiu locul. El a murit demult tare . . . Pe crucea mormântului său s-a făcut sfinţirea cimitirului. Asta a fost înainte de război, înainte de a veni ruşii. Tot pe-atunci un om de la noi din sat i-a făcut o cruce nouă şi i-a îngrijit mormântul. Acesta era unul Gheorghe Savin şi a zis că pune o cruce la căpătâiul învăţătorului său. Zicea el că până a nu se prăpădi şi ea, mormântul era îngrijit de Cucoana Lucreţia din
 7. 7 Petreşti, dar nu multă vreme că a murit şi ea după câţiva ani. Iaca aici a fost mormântul învăţătorului Bălăuţă! N-a mai avut cine îl căta că nu era de prin partea locului şi nici alte rude nu mai avea.” ( M. Nastasă - Urme... , Scheia, 2003, pag .102) Mormântul era un loc părăginit şi înţelenit din care un tufan de liliac, şi el sălbătăcit se ridica dintre ierburi. În partea de răsărit s-a iscat un tei destul de tânăr care cată semeţ spre înălţimi ca o strajă credincioasă. Uitarea şi vremuirea atâtor anotimpuri au spulberat moviliţa de pământ, au umplut-o de ierburi sălbătăcite şi bine înrădăcinate, lăsând doar o gaură, urmă sinistră, în locul unde a fost pusă crucea, la capul dascălului... Povara amintirii omului harnic, a dascălului întreprinzător şi priceput a devenit nişte urme... o tufă de liliac sălbătăcit, un tei tânăr ce vrea să răzbată spre cer . . . două mărturii ale trecerii, ale marii lui treceri . . . _” Iaca pun crucea la locul ei ca să se ştie . . . de, dacă nu mai întreabă nimeni de- atâta amar de vreme . . .” De fapt nu arăta a cruce , era un ciot putrezit de vreme... Dacă până la venirea învăţătorului N. Bălăuţă în Şcheia puţini şcolari au absolvit şi au urmat şi alte „învăţături”, ( C. Nonea notează: „ În Şcheia, la acel văleat era numai o singură şcoală cu o singură sală de învăţat pentru cele cinci clase ce se perindau de dimineaţa până seara. Din sat nu se ridicase încă vreunul care să aibă alt atestat decât acela de curs primar. Un singur băiat ajunsese picher, iar două fete moaşe de plasă. Aceştia erau plecaţi în lume şi gustul pentru şcoală mai înaltă nu prinsese rădăcini în mijlocul tineretului. Băieţii aşteptau cătănia ce-i punea în legătură cu şcoala lumii, iar fetele măritatul . . . Iată singurele şcoli ce întregeau cursul primar.” (Premiantul), de acum, an de an, tot mai mulţi şcolari frecventează şi termină cursurile şi urmează alte şcoli superioare. Deci după 1910 tot mai mulţi şcolari pregătiţi de N. Bălăuţă şi de nou venitul învăţător Gheorghe Topor urmează alte şcoli şi vor forma acea primă serie de intelectuali din această comunitate, în fruntea cărora se va situa scriitorul Constantin Nonea, preot şi vicar al Mitropoliei Moldovei şi Sucevei. Celui care a fost învăţătorul Neculai Bălăuţă, născut la 13 septembrie 1857 la Telejna, Vaslui şi care a ctitorit şcoala de la Şcheia prin anul 1903 şi a păstorit-o până în anul 1915 trebuie să-i păstrăm o frumoasă amintire şi un gând pios. Urmele lăsate de el stau înscrise în placa de marmură fixată la intrarea în şcoala construită prin strădania şi la îndemnul său, în creştetul celor doi brazi seculari ce-i străjuiesc intrarea ca două santinele conştiincioase şi recunoscătoare şi care trec în eternitate spiritul de luptător al învăţătorului spre a înfăptui una din marile nevoi ale acestei comunităţi. Şcoala de astăzi, purtând povara plăcută a amintirii faptelor şi numelui său de către minţi limpezi şi de către inimi curate şi înflăcărate se străduieşte să sporească zestrea noastră de înţelepciune şi de frumuseţe. Prof. M. Nastasă -Va urma-
 8. 8 8 Legenda anotimpurilor şi a lunilor anului A fost odată, demult, demult, un împărat ca toţi împăraţii şi o împărăteasă ca toate împărătesele. Numele împăratului era An iar cel al împăratesei, Ziua. Cei doi aveau patru prinţese, una mai frumoasă ca alta. Prima dintre ele era Primăvara. La naşterea ei, pământul a început să fie mângâiat de razele soarelui, ghioceii şi- au scos capul lor de sub zăpadă, iar copacii au înflorit de bucurie. Când a venit pe lume Vara, pământul s-a îmbrăcat în holde, soarele şi-a prins cercei de cireşe la urechi. Toamna a venit după suratele sale, iar atunci livezile s-au înmiresmat de roade bogate, viile s-au umplut cu ciorchini mari de struguri, vântul a început să bată domol. Ultima dintre surori, Iarna, era frumoasă şi albă ca un mărgăritar. La venirea ei peste lume s-a aşternut o nea strălucitoare. Şi au crescut toate împreună, vesele şi fericite, neavând nici o grijă. A venit şi vremea măritişului. Primăvara l-a luat de mire pe Mugur. La nunta lor au venit toţi ghioceii, toporaşii şi brânduşele, nuntind şapte zile şi șapte nopti. Vara a prins drag de Soare şi holda de grâu le-a fost casa. Toamna l-a îndrăgit pe Belşug, când crengile pomilor se aplecau să mulţumească pămâtului pentru roade. Iarna l-a luat de bărbat pe Crivăţ, făcând mare bucurie la curtea împărătească. Primăvara şi Mugur au avut trei flori: Martie, Aprilie, Mai. Vara şi Soarele, trei raze aurii: Iunie, Iulie, August. Toamna şi Belşug, trei fructe coapte: Septembrie, Octombrie, Noiembrie. La urmă, Iarna şi Crivăţ, trei flori de gheaţă: Decembrie, Ianuarie, Februarie. Şi au trăit toţi, şi mai trăiesc şi azi, aducând bucurie pe pamânt şi farmec fiecărui anotimp.
 9. 9 BUCURII A sositanotimpultrezirii la viaţă. Păsările călătoare se văd venind dinspre miazăzi. Mingea de foc străluceşte pe bolta cerească ajutând mugurii să explodeze. Toţi copacii din grădină, în căldură şi lumina ce o iau din potopul de raze, se încarcă cu miresme încântătoare. Floricelele pomilor ne încântă privirea. Dacă ar rămâne mereu pomii înmuguriţi! Dacă am avea mereu bucuriile de primăvară! Dar mereu, atunci când simţi că eşti în al nouălea cer...apare ceva care îţi strică bucuriile. Pomii sunt înfloriţi o vreme, după aceea le cad florile, vine vara şi ne aduce alte bucurii. Şi de aceea nu trebuie să ne întristăm; când pierdem o bucurie, vine alta. După pomi înfloriţi, vin roadele lor, apoi îngheaţă şi ne încântă privirile şi iar înfloresc. În fiecare primăvară copacul întinereşte, bucurându- ne pe toţi. De aceea îmi place primăvară. Aşadar, bucuraţi-vă cât aveţi timp, dacă nu puteţi, nu vă întristaţi; acea bucurie va reveni odată. Raveica Emanuela – clasa a IV-a
 10. 10 Azi în zi de sărbătoare Îţi ofer în dar o floare Ghiocei plăpânzi şi mici Ce-i oferim la mămici. Vieriu Andreea- clasa a III-a Desene realizate de Vieriu Denisia - cl. a IV-a şi Adăscăliţei Daciana-Mihaela – cl. a IV-a
 11. 11 FLORI PENTRU MAMA De 8 Martie, Ziua Mamei, elevii claselor I- IV , au pregătit un mic program artistic pe care l-au prezentat mamelor şi bunicilor invitate şi le-au oferit cu dragoste flori şi mărţişoare confecţionate de ei.
 12. 12 TRADIŢII ŞI OBICEIURI ROMÂNEŞTI În cadrul Proiectului judeţean „Mai aproape de obârşii” înscris în CAEJ, poziţia 7, domeniul educaţie inter şi multiculturală: folclor, artă populară s-a organizat concursul judeţean „ Tradiţii şi obiceiuri româneşti”, ediţia a II-a, mai 2014 unde au participat elevi de la liceul nostru din clasa a V-a A, îndrumaţi de doamna profesoara Nastasă Oana şi de la clasa a VII-a B, îndrumaţi de doamna profesoară Asăndulesă Lavinia, cu mărţişoare confecţionate de ei, cu care au obţinut premii şi menţiuni. Prof. Nastasă Oana
 13. 13 PRIMĂVARA ÎN CULOARE CONCURS JUDEȚEAN DE CREAȚIE PLASTICĂ Domeniul cultural-artistic, arte vizuale EDIȚIA a V-a La acest concurs au participat următorii elevi de la şcoala noastră: Ciubotariu Oana Letiţia, clasa a VI-a A cu lucrarea Livada, Lefter Malvina Liliana, clasa a VI-a A, cu lucrarea Primăvara, Gavril Alexandra, clasa a VI-a A cu lucrarea Revenire, Savin Roxana, clasa a VI-a A Primăvara pe dealuri, State Alexandra, clasa a VI-a A cu lucrarea Bucuria copiilor, Vieriu Denisa, clasa a IV-a cu lucrarea Bucuria primăverii şi Trufanda Laura Gabriela, clasa a IV-a cu lucrarea Cer luminos.
 14. 14 În noaptea de înviere În noaptea de Înviere, Oamenii cu sufletul curat Cu toţii se adună, La biserica din sat. Când toaca se aude, Şi clopotele bat. Cu mic cu mare aleargă, Urcând scările neîncetat. Când preotul ne-mbie, „Veniţi de luaţi Lumină!” Noi, cu sufletul curat, Cântăm „Hristos a înviat”. Savin Roxana Mădălina, clasa a VI-a A Hristos a Înviat! Dragi creştini cu suflet mare, Azi e Sfântă sărbătoare, Să fim buni şi inimoşi La învierea lui Hristos. În decorul primăverii, Sfânta noapte-a Învierii. Ne-a adus un dar sublim, Lumina din Ierusalim. Creştine, să poţi renaşte, Deschide-i sufletul de poţi. Că azi e Sfântul Paști Hristos a înviat din morţi! Din trupu-i se prelinge sânge Fără motiv întemeiat. Pe cruce azi Iisus se stinge Şi iar Hristos a înviat. State Alexandra, clasa a VI-a A
 15. 15 În ziua de Paşti Paştele este pe drum Noi ne pregătim acum, Cu bucate mii şi mii Tradiţii şi ouă roşii. Copiii cântă frumos Învierea lui Hristos, Şi se-mbracă mai frumos Si au sufletul milos. La masă toţi ouă ciocnim Cu prietenii pe care-i iubim, Căci astăzi în prima zi, Noi darnici vom fi. Azi cu bucurie dau, Cozonaci, la copiii care n-au. Căci ştiu că lui Hristos, Îi plac copiii cu sufletul milos. Doloi Alisa, clasa a VI-a A Paştele Azi e Paştele creştin Ne adunăm la un festin. Mâncăm pască şi bem vin, Pe Iisus noi îl slăvim. Vopsim ouăle în roşu, Şi cu ele umplem coşu’. La biserică ne-adunăm Slujba să o ascultăm. Masa-i plină de bucate Mirosul ne dă pe spate. Mielu-i rumen în cuptor Şi curcanu-i la rotisor. De trei zile Paşte este, Vremea este ca-n poveste, Ciocnim oul cel pictat, Spunând „Hristos a Înviat”. Paşcu Mihaela – clasa a V-a C Primăvara Când zăpada s-a topit, Câmpul iată c-a înverzit. Şi-a venit la noi îndată Primăvara minunată. Pe dealuri şi pe câmpii, Se aud veseli copii. Mii de fluturi vezi zburând Şi copiii alergând. Vin în stoluri păsărele, Mulţi cocori şi rândunele. Şi se-ntrec toate în zbor Cu plugarii din ogor. Soarele strălucitor, Dă căldură tuturor. Primăvara minunată, Este foarte aşteptată. Tare-mi place să mă joc, Cu copiii la un loc. Cât de mult am aşteptat Acest anotimp minunat. Panaite Rebeca –clasa a V-a C
 16. 16 La Concursul Judeţean de mărţişoare, felicitări, colaje realizate din materiale reciclabile, ediţia a IV, de la şcoala noastră au participat opt elevi de la clasa a V-a A, patru elevi de la clasa a V-a B, nouă elevi de la clasa a VI-a B, şase elevi din clasa a VII-a B.
 17. 17 În săptămâna „Şcoala altfel” elevii claselor I-IV de la Liceul Tehnologic „Nicolae Bălăuţă”, din com. Şcheia, îndrumaţi de domnii si doamnele lor învăţătoare au desfăşurat următoarele activităţi: „În prima zi am mers la Căminul Cultural unde am vizionat poveştile „Scufiţa Roşie” şi „Cenuşăreasa”. A doua zi am mers în vizită la Şcoala de la Satu-Nou. Când am ajuns acolo elevii de la Satu- Nou ne-au aşteptat cu flori şi crenguţe de brad. Băieţii au jucat fotbal, iar noi fetiţele după ce ne-am jucat diverse jocuri i-am încurajat pe băieţi. A fost un meci frumos şi echipa noastră a bătut cu 4 la 2. Ne-am luat la revedere de la copiii din Satu Nou şi am plecat să vizităm biserica din Satu –Nou, care este foarte frumoasă. A treia zi am vizitat: farmacia şi Oficiul poştal. Doamna farmacistă ne-a spus multe lucruri interesante despre prevenirea bolilor şi despre meseria de farmacist şi domnul diriginte de la poştă ne-a oferit multe informaţii despre meseria dumnealui. A patra zi am mers la Primăria Şcheia pe care am vizitat-o şi apoi a avut loc un concurs foarte frumos numit: „Elevii au talent”. Pe scenă s-au prezentat elevii claselor I-IV care şi-au prezentat cu talent numerele. State Lucian din clasa a III-a a făcut exerciţii de gimnastică stând în cap şi făcând sărituri peste cap. Raveica Luciana şi cu Vieru Olesia au interpretat o piesă de teatru. Raveica Emanuela a recitat poezii şi alţi copii au cântat şi dansat. Talentul copiilor a fost răsplătit cu foarte multe aplauze. Juriul a fost alcătuit tot din copii care au împărţit premiile cu responsabilitate. Toţi au promis că vor încerca şi anul viitor antrenându-se să devină şi mai buni. Toţi copii participanţi am primit dulciuri, sucuri şi baloane pe care le-am înălţat în aer. Ultima zi am mers la Grădiniţa Şcheia unde ne-am jucat foarte frumos cu copiii mai mici antrenându-i în multe jocuri interesante.” Raveica Mălina –clasa a III-a
 18. 18 CONCURSUL DE GASTRONOMIE Elevii claselor IX –XII de la Liceul Tehnologic „Nicolae Bălăuţă”, Şcheia, îndrumaţi de doamna profesoară Moldovan Adelina au organizat Concursul de gastronomie în săptămâna „Şcoala altfel”. Iată câteva din produsele participante la concurs alături de bucătarii iscusiţi care le-au creat:
 19. 19 SPORT CONTRA DROGURI Elevii Liceului Tehnologic Nicolae Bălăuţă, din com. Şcheia, jud. Iaşi sub coordonarea doamnei profesor CÂRLAN ALINA au participat la activitatea - MARATONUL PRIMĂVERII. La MARATON au participat 120 de elevi din învăţământul gimnazial, liceal şi profesional. Elevii au parcurs distanţa de 4 km între satul Căueşti şi Şcheia. Coordonatorii claselor au fost: Prof. Pleşca Claudia – cls a V-a B Prof. Simion Elena – cls a VI-a A Prof. Solomon Marius – cls a VII-a B Prof. Voroneanu Veronica – cls a VIII-a A Prof. Bucătaru Geanina – cls a VIII-a B Prof. Băbuţă Monica – cls a XI-a A Prof. Dima Elena – cls a XI-a B. Prof. Cârlan Alina
 20. 20 CAMPIONATUL DE FOTBAL Doamna profesoară de educaţie fizică şi sport Cârlan Alina, a atrenat elevii liceului nostru, pe parcursul întregii săptămâni „Să ştii mai mult, să fii mai bun” într-un campionat de fotbal ce a fost gândit pe două grupe mari: clasele VII – XII şi clasele V –VI. La grupa VII- XII clasamentul a fost următorul: pe primul loc clasa a XII- a, pe locul al doilea clasa a XI-a A şi pe locul al treilea clasa a VIII-a B. La grupa V- VI clasamentul a fost următorul: pe primul loc clasa a VI-a A, pe locul al doilea clasa a V-a A şi pe cel de-al treilea loc clasa a VI-a B. Competiţia a stârnit mult interes, multe pasiuni şi cu siguranţă fiecare participant îşi doreşte ca această frumoasă experienţă să mai fie repetată. Prof. CârlanAlina
 21. 21 ŞCOALA ECO În timpul săptămânii „ Să ştii mai mult, să fii mai bun” s-au desfăşurat două acţiuni de igienizare şi ecologizare susţinute de către elevii clasei a X-a B, îndrumaţi de doamna profesoară Pintilie Veronica şi de către elevii clasei a XII-a , îndrumaţi de doamna profesoară Novac Oana Eusebia. S-au plantat pomi şi s-a igienizat curtea şcolii, explicându-li-se şi rolul unui mediu curat încercându-se responsabilizarea elevilor faţă de problematica conservării mediului. Prof. Pintilie Veronica
 22. 22 În fiecare an, la 40 de zile de la Sfintele Paşti, românii sărbătoresc Înălţarea Domnului, consacrată şi înscrisă şi ca „Ziua Eroilor”. România a pierdut aproape un milion de militari şi civili în prima conflagraţie mondială, iar de aceea s-a impus ca datorie morală comemorarea, în fiecare an, a celor care au pierit pe câmpurile de luptă. Omagierea eroilor patriei îşi are punctul de origine în contextul creat după Primul Război Mondial când, prin semnarea acordurilor de pace de la Paris (1919-1920), ţara noastră reuşea să obţină recunoaşterea internaţională a înfăptuirii unui deziderat naţional, făurirea României Mari. Acest moment de împlinire naţională nu ar fi fost posibil fără jertfa a circa 330000 de militari români căzuţi la datorie pe câmpurile de luptă în bătăliile primei mari conflagraţii mondiale. În semn de recunoştinţă pentru efortul şi dăruirea militarilor s-a hotărât, prin Decretul de lege nr. 1693 din 4 mai 1920, ca Ziua Eroilor să fie decretată Sărbătoare Naţională şi să fie celebrată „ cu mare fast religios, şcolar, militar şi naţional” în ziua Înălţării Domnului (a 40-a zi de la Sfintele Sărbători de Paşte). Clasa noastră împreună cu doamna dirigintă Nastasă Oana şi domnul profesor de religie Stoleru Ionuţ am punctat această sărbătoare depunând flori şi coroane de flori făcute de noi la monumentul eroilor căzuţi în Primul Război Mondial din satul nostru. Bordeianu-Cocea Carina Sorana – cl. a V-a A
 23. 23 HULIGANII Când eşti în floarea vârstei pentru noi, tinerii totul e o distracţie. Nu ţinem cont de limite şi riscăm foarte mult doar pentru a trăi noi experienţe sau pentru a fi mai populari, să ocupăm o poziţie socială mai bună. Apare şi iubirea, ca etapă a maturizării noastre şi de multe ori ne aruncăm fără să gândim prea mult în apele acestui sentiment dar ar trebui să învăţăm mereu din eşecuri. Mulţi tineri care nu-şi acceptă problemele pe care le au şi nu ştiu să şi le gestioneze ajung la gesturi disperate (sinucideri). De multe ori cei mai în vârstă nu sunt de acord cu noua generaţie şi le prevăd doar eşecuri. Iată o carte care ne arată cât de fragilă poate fi tinereţea dacă o tratăm nesăbuit şi ne pierdem în plăceri neţinând cont de nimeni şi nimic, ajungând să pierdem totul, chiar şi pe cei dragi: Huliganii de Mircea Eliade. O carte în care ne putem oglindi, ne putem regăsi în caracterele personajelor, în ceea ce fac şi simt. Autorul ne arată o faţă mai întunecată a tinereţii în care cei vârstnici sunt nevoiţi să plătească pentru greşelile celor tineri chiar cu viaţa lor. Este şi cazul personajului Petru Anicet a cărui mamă se spânzură pentru a nu trăi cu ruşinea că fiul său i-a asigurat un trai luxos cu bani furaţi. Pe parcurs întâlnim şi alte personaje care pun pe prim plan patima iubirii care duce pentru ei la ruşine şi dispreţ şi chiar la dezumanizare. Vă invit cu mare plăcere să vă delectaţi cu această carte a lui Mircea Eliade şi să aflaţi toate sensurile ei. Rotundu Mădălina – clasa a XII-a
 24. 24 PLEDOARIE PENTRU RESPECT „- Vezi ce bine-i şade lui - zice mam mare - cu costumul de marinel? - Mamiţo, nu ţi-am spus că nu se zice marinel? - Da cum? - Marinal. - Ei! ziceţi voi cum ştiţi; eu zic cum am apucat. Aşa se zicea pe vremea mea, când a ieşit întâi moda asta la copii - marinel. - Vezi, că sunteţi proaste amândouă? întrerupe tânărul Goe. Nu se zice nici marinal, nici marinel. - Da cum, procopsitule? întreabă tanti Miţa cu un zâmbet simpatic. - Mariner. - Apoi de! n-a învăţat toată lumea carte ca d-ta! zice mam mare, şi iar sărută pe nepoţel şi iar îi potriveşte pălăria de mariner.” Această activitate a fost propusă şi coordonată de către doamna profesoară Nastasă Oana elevilor din clasa a V-a A şi părinţilor acestora. Obiectivul principal a acestei activităţi a fost conştientizarea păriţilor şi a elevilor asupra unui comportament respectuos în societate. Câţiva elevi din clasă au citit pe roluri schiţa „D-l Goe” de I. L. Caragiale urmând apoi ca elevii, ajutaţi de către părinţii lor să identifice greşelile de comportament ale copilului Goe, dar şi ale adulţilor ce ar fi trebuit să-i asigure o educaţie corespunzătoare. Apoi s-a realizat portretul unui copil civilizat cu o atitudine respectoasă faţă de ceilalţi semeni ai săi, dar şi a unui adult responsabil, care i-a măsurile necesare pentru a asigura o bună creştere unui copil. Prof. Nastasă Oana
 25. 25 SPUNEŢI NU CONSUMULUI DE ALCOOL ! Acesta a fost titlul activităţii desfăşurate de către elevii clasei a V-a A, coordonaţi de doamna dirigintă Nastasă Oana în data de 29 mai 2014. La activitate a participat şi doamna profesoară Mânzu Isabela care a explicat pe tot parcursul activităţii termenii biologici şi medicali. Elevii au primit un afiş despre consumul excesiv de alcool în care erau prezentate principalele efecte negative asupra organismului uman a alcolului precum şi etapele prin care trece un om de la normal la alcoolic cronic. Copiii au citit pe rând aceste informaţii şi unde au întâmpinat dificultăţi de înţelegere a termenilor medicali şi biologici au întrebat-o pe doamna profesoară de biologie, aceasta oferindu-le explicaţii conforme nivelului lor de înţelegere. După ce s-au citit toate informaţiile, copiii au fost împărţiţi în grupe şi au răspuns la un set de zece întrebări referitoare la materialul prezentat. A doua parte a concursului a constituit-o realizarea unui afiş antialcool realizat de către aceleaşi grupe. În urma acestei activităţi, elevii au rămas cu informaţii importante despre consumul abuziv de alcool, despre efectele nocive asupra organismului şi au avut ocazia să-şi demonstreze spiritul competitiv. Prof. Nastasă Oana
 26. 26 Colorează-ţi viaţa fără droguri Eleva liceului nostru Rotundu Mădălina a participat la concursul judeţean „Colorează-ţi viaţa fără droguri” cu următorul eseu: Când eşti tânăr, viaţa este o mare petrecere plină de adrenalină. Mereu vrei să îţi colorezi viaţa cu ceva nou, însă tinereţea poate avea dezamăgirile ei. Unele te pot maturiza, altele te pot doborî. Cei care nu au văzut de mici cum este viaţa cu adevărat le este greu să se integreze în societate la maturitate, aşa că preferă să scape de greutăţi apelând la „OTRAVA ALBĂ”, drogul care îi duce pentru câteva clipe cu capul în nori. Însă în urma acestor clipe euforice, vine şi chinul. Oricât ar părea de ciudat, acesta este adevărul. Tinerii de acum nu ştiu să se bucure de viaţă. Şi eu, un elev normal am momente când cred că totul o ia razna: în familie, la şcoală chiar şi cu prietenii. Însă sunt persoane care-mi amintesc cât de frumoasă este viaţa cum trebuie trăită. Nu câştigăm nimic, dacă zăbovim în subconştientul nostru şi visăm la „CAI VERZI PE PEREŢI”, dimpotrivă îi pierdem pe cei dragi şi ne depărtăm de realitate. În loc să evoluăm ca nişte tinere modele în viaţă, pentru cei mai mici decât noi, ne scăldăm în mocirla noastră plină de ruşine şi dispreţ. Există un mod mai bun de a ne colora vieţile, fiind cu capul pe umeri, acceptând viaţa aşa cum este, cu urcuşuri şi coborâşuri. Subiectul referitor la droguri a fost dezbătut de foarte multe ori în diverse instituţii în ţară şi străinătate, pentru a-i aduce pe tineri pe drumul cel bun. Tinerii trebuie atraşi spre activităţi interesante – culturale, sportive sau de altă natură, consiliaţi de psihopedagogi, pentru a le arăta că în timpul pe care îl au la dispoziţie pot face lucruri interesante şi plăcute. MULT SUCCES ŞI ÎNCREDERE DEPLINĂ ÎN LUPTA CU DROGURILE!!! Rotundu Mădălina, Clasa a XII-a
 27. 27 La mulţi ani, copii! La mulţi ani, copilărie! La mulţi ani, copii! … Copii mai mici, copii mai mari … La mulţi ani, copilărie! … Noian de gânduri, bucurii, momente fericite … La mulţi ani de 1 iunie, ziua copilului! Să păstrăm pentru totdeauna în suflet copilul din noi! Nu e niciodată târziu să copilărim, să avem parte de o copilărie fericită … Cum să uităm de jocurile inocente ale copilăriei – leapşa, de-a v-aţi ascunselea, şotron, etc.? Cum să uiţi de hainele murdărite, de loviturile primite şi genunchii juliţi? Cum să uităm de joacă, bucurii, zâmbete, prietenii? Şi, totuşi, ce frumos a surprins şi a exprimat în cuvinte copilăria, cu bune şi rele, celebrul nostru povestitor român Ion Creangă în lucrarea sa „Amintiri din copilărie”: “Hai mai bine despre copilărie să povestim, căci ea este veselă şi nevinovată şi drept vorbind, acesta-i adevărul. Ce-i pasă copilului când mama şi tata se gândesc la neajunsurile vieţii, la ce poate să le aducă ziua de mâine, sau că-i framântă alte gânduri pline de îngrijire. Copilul, încălecat pe băţul său, gândeşte că se află călare pe un cal dintre cei mai straşnici, pe care aleargă cu voie-bună, şi-l bate cu biciul, şi-l struneşte cu tot dinadinsul, şi răcneşte la el din toată inima, de-ţi ie auzul; şi de cade jos, crede că l-a trântit calul, şi pe băţ îşi descarcă mânia în toată puterea cuvântului... Aşa eram eu la vârsta cea fericită şi aşa cred că au fost toţi copiii, de când îi lumea şi pământul, măcar să zică cine ce-a zice.”
 28. 28 Ce e mai frumos pe lume? Ce înseamă basme? Dar poveşti? Pentru mine înseamnă ceva ireal, ceva care te duce cu gândul la copilărie. Dar ce înseamnă copilăria? Eu răspund simplu: jucării, bunătate, basme. Poveştile ne luminează copilăria, ne învaţă ce este bine şi ce este rău. Copilăria înseamnă să nu ai probleme, să nu te gândeşti decât că vrei să te joci. Când eşti în perioada copilăriei nu ai griji. Dar orice copil vrea multe poveşti. O copilărie fără poveşti e ca o ţară fără popor. Copilăria de fapt este o etapă a vieţii, etapă prin care dorim să treacă orice locuitor al planetei. Copilăria mea este o explozie de jocuri! Să ne îngrijim pentru a face copilăria mai frumoasă deoarece de-a lungul vieţii nu o s-o mai întâlnim! După perioada copilăriei, poţi rămâne cu sufletul de copil: să fii bun, să-i priveşti pe cei din jur cu drag, să ajuţi, să fii darnic! Dragi copii, suntem cei mai norocoşi în acest moment pentru că încă ne bucurăm de ce e mai frumos pe lume: copilăria. Raveica Emanuela –clasa a IV-a
 29. 29 Copilăria Copilăria este un tărâm magic. Nu ştim când şi unde începe sau când şi unde se termină. Ne trezim doar că nu mai suntem copii, că am ieşit din timpul copilăriei, uneori fără să fi trăit pe deplin. Copilăria este singurul moment al vieţii în care trăim totul cu mare intensitate. Copilăria este o lume duioasă, dulce, lină, fermecată în care orice se poate împlini. La vârsta aceasta suntem cei mai apropiaţi de Dumnezeu. Ne credem vrăjitori şi totodată credem în sacul moşului, plin de jucării, credem în iepuraşul de Paşti, care ascunde în iarbă ouăle de ciocolată, frumos colorate sau ne speriem când auzim că vine Bau Bau dacă nu dormim. Acum am crescut şi îmi pare rău că nu mai pot fi ca altă dată. Oricât de mare aş fi, în sufletul meu va mai rămâne o părticică care rosteşte cuvântul copilărie. Răciulă Diana, clasa a VI-a A Draga mea copilărie Ai o faţă zâmbitoare, Şi ai ochii drăgălaşi. Buzele de lăcrămioare Şi gust de trandafiraşi. Când vezi că sunt mâhnită, Tu mă scapi de orice frică. Şi mă alinţi cu iubire Draga mea copilărie. Tu în lume colinzi, Ca un înger protector. Pe copii tu îi veghezi Copilărie cu mult spor. Savin Roxana, clasa a VI-a A
 30. 30 CAMPANIA GLOBALĂ PENTRU EDUCAŢIE 2014 „Campania globală petru educaţie” este o iniţiativă a societăţii civile, începută în anul 1999, care are ca scop combaterea crizei globale în domeniul educaţiei. Dreptul la educaţie este un drept fundamental al omului, iar misiunea acestei campanii este de a se asigura că autorităţile iau măsuri pentru a respecta fiecărei persoane dreptul la o educaţie public gratuită şi de calitate. „Săptămâna Globală de Acţiune” reprezintă perioada în care susţinătorii din întreaga lume desfăşoară activităţi prin care se promovează mesajele campaniei. Sloganul campaniei din acest an a fost: „Drepturi egale, şanse egale”. Până în prezent, printre temele „Săptămânii Globale de Acţiune ” s-au numărat: accesul egal la educaţia de bază, la orice vârstă(2009), finanţarea educaţiei (2010), accesul la educaţie al fetelor (2011), îngrijirea şi educaţia pe durata copilăriei timpurii (2012), cadrele didactice (2013). În anul 2014, Săptămâna Globală de Acţiune are ca temă accesul la educaţie al copiilor cu dizabilităţi. Şcoala noastră a participat la această acţiune prin susţinerea unei lecţii dedicate dizabilităţilor şi a modului în care copiii cu dizabilităţi pot şi trebuie să fie incluşi în învățământ. Elevii clasei a V-a A, îndrumaţi de doamna dirigintă Nastasă Oana au discutat pe marginea fiecărui caz prezentat şi la final au jucat jocul „ Şerpi şi scări” care oferă copiilor posibilitatea de a înţelege mai bine ce îi împiedică pe copiii cu dizabilăţi să aibă (sau nu) acces la o educaţie de calitate. Prof. NastasăOana
 31. 31 Eleva Raveica Emanuela din clasa a IV-a , îndrumată de doamna învăţătoare Costea Doina, a participat la o serie de concursuri judeţene obţinând rezultate meritorii cu care ne face cinste şcolii noastre. De aceea, îi vom dedica în întregime acest articol care prezintă concursurile la care a participat şi rezultatele obţinutre. Concursul de Matematică „Traian Lalescu”, ediţia a XV-a, în data de 16.03 2014, ora 9.00 Iniţiate de Colegiul ”C. Negruzzi” Iaşi în anul 2000, respectiv 2005, în parteneriat cu ISJ Iaşi, concursurile pentru elevii de clasa a IV-a „Traian Lalescu” – matematică şi „Ionel Teodoreanu” – limba română au devenit repere importante în calendarul competiţional al învăţământului ieşean, bucurându-se în fiecare an de o audienţă foarte mare în rândul elevilor, al părinţilor, al învăţătorilor şi al comunităţii locale (peste 1000 de participanţi la ultimele trei ediţii ale fiecărui concurs). Acestea ilustrează, printre alte proiecte de anvergură, viziunea şi demersul şcolii, orientate către susţinerea performanţei ca premisă a excelenţei în educaţie şi propun un cadru bine articulat – ştiinţific, metodic şi educativ – de evaluare a competenţelor specifice elevului de final de ciclu primar – achiziţii ştiinţifice, atitudini, valori. Subiectele au în vedere elemente de curriculum extins pentru clasele a III-a şi a IV-a, fiind concepute astfel încât să valorifice competenţa de exprimare scrisă, capacitatea de receptare, de explorare şi de valorizare a textului literar, originalitatea şi creativitatea micilor competitori la limba română, respectiv deprinderile de calcul, gândirea logico- matematică şi perspicacitatea elevului în domeniul matematic. În funcţie de nivelul performanţelor atinse la matematică şi/sau limba română, câştigătorii premiilor I, II, III sau ai unor premii speciale beneficiază de oportunitatea de a se înscrie în clasa a V-a la Colegiul „Costache Negruzzi” Iaşi, în limita locurilor disponibile. Totodată, începând cu anul şcolar 2013-2014, s-a instituit Premiul „C.Negruzzi” . Acesta a fost acordat elevilor care au obţinut, cumulat, rezultate excepţionale la ambele concursuri.
 32. 32 Concursul de comunicare şi perspicacitate „Cantemir – Junior” – Iaşi DATA: 19 martie 2013 Disciplina: Limba română Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iaşi şi Asociaţia Pãrinţilor liceului, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, a organizat Concursul de comunicare şi perspicacitate „Cantemir – Junior”, ediţia a V-a, pe data de 30 martie 2013. Concursul s-a adresat elevilor claselor IV-VI. Elevii din clasa a IV-a participanţi la concurs, care au obţinut premii sau menţiuni, au fost declaraţi admişi în clasa a V-a la Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iaşi. Concurs judeţean ce a ajuns la ediţia a III-a şi implică elevii claselor III - VI în a arăta abilităţi de a gândi creativ, dezvoltă atenţia şi imaginaţia, spiritul de echipă. SCOPUL CONCURSULUI : ***Testarea cunoştinţelor şi deprinderilor de scriere ortografică – ca modalitate de evaluare formativă ***
 33. 33 proiect educaţional internaţional de evaluare a competenţelor „ Cu Europa … la joacă” Şi şcoala noastră a luat parte la acest concurs prin înscrierea unui număr destul de mare a elevilor din ciclul primar, îndrumaţi fiind de domnii lor învăţători Slabu Maricica, Ţugulia Costică, Bordeianu Ana şi Costea Doina. concursul naţional de competenţă şi performanţă La acest concurs au participat elevii clasei pregătitoare şi cei din clasa I coordonaţi de către doamna învăţătoare Slabu Maricica. Au obţinut 90 de puncte la clasa I următorii elevi: Costea Raluca-Elena,Chirilă Denisa- Ancuţa, Mardar Ioana, Năvădaru Denisa- Paraschiva, Smău Mădălina-Alexandra, iar de la clasa pregătitoare primele trei punctaje au fost obţinute de către Păduraru Denisa-Andreea -98 de puncte, Vieru Amalia- Teodora - 96, Ungureanu Marian-Eduard 95 puncte.
 34. 34 La Festivalul concurs ”Hai la teatru!”- ediţia a VIII-a organizat de către Teatrul Luceafărul din Iaşi au participat şi elevii de la Şcoala primară Cioca Boca, din comuna Şcheia, judeţul Iaşi la secţiunea pentru clasele I-IV. Formaţia „Micii actori” au prezentat piesele: „Povestea unui om leneş”, adaptare după Ion Creangă şi „Baba Anica” fiind coordonaţi de doamna învăţătoare Vasile Valeria. Distribuţia: Povestea unui om leneş Smău Marius Ciubotariu Corneliu Frunză Vasile Apetrei Oana Elena Apetrei Alexandru Doloi Adelina Mirabela Doloi Crin Apetrei Claudiu Panaite Ruben Baba Anica Apetrei Claudiu Simota Narcis Tincu Florin Doloi Crinu Tudurache Florin Durata pieselor a fost de 15 minute. Aceeaşi trupă a participat şi la concursul judeţean „O mască râde, alta plânge”organizat la Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir Profesor Nastasă Loredana
 35. 35 Eco Art Eco Art este un proiect de responsabilizare socială, organizat de elevi ai Colegiului Naţional “Emil Racoviţă” prin care se doreşte promovarea spiritului de a gândi verde. Proiectul este la cea de-a patra ediţie si este alcătuit din trei secţiuni: Design vestimentar, Fotografie şi Creaţie de obiecte, participanţii trebuind să creeze obiecte din materiale ecologice sau fotografii pe teme de aceeaşi natură. Anul acesta elevele din clasa a X-a A de la liceul nostru îndrumate de către doamna profesoară Moldovanu Adelina au participat la acest proiect prezentând ţinute confecţionate de ele din material ecologice cu care au câştigat premii dar şi admiraţia celor prezenţi. Prof. Moldovan Adelina
 36. 36 O tara pentru fiecare De ce o ţară pentru fiecare? Pentru că toţi avem dreptul la o cetăţenie şi la o naţionalitate. Din nefericire, nu fiecare are o ţară. Desigur că putem îndepărta acest mare neajuns. Dar pentru aceasta trebuie să ştim cauza. La această întrebare răspunsul e cam greu. Totuşi ar trebui să înţelegem că unii suferă din cauza nepăsării altora. Eu am o naţionalitate, o ţară, sunt foarte mândră de ea, dar mă întristez când mă gândesc că...unii nu au o ţară. Ce păcat! ... Deci, noi cei care avem o ţară trebuie să-i ajutăm pe cei care nu o au. Încet, încet, vom reuşi, pentru că împreună putem fi mai buni. Să ne unim şi să-i ajutăm pe cei care nu au fericirea de a avea o ţară, de ce să se bucure, de drepturile şi libertăţile prevăzute de constituţie. „Unde-s mulţi puterea creşte şi duşmanul nu sporeşte!” Raveica Emanuela – clasa a IV-a Comuna mea Comuna unde locuiesc eu se numeşte Şcheia, judeţul Iaşi. E o zonă cu mulţi copaci înverziţi. Primăvara îmi place cel mai mult, pentru că atunci înfloresc copacii, păsărelele îşi fac cuiburi iar satul în sine freamătă de oameni care pornesc la munca câmpului. Oamenii din satul meu sunt buni gospodari, buni vecini şi întotdeauna săritori la nevoie. Copiii cu care mă joc şi alerg sunt bine educaţi, politicoşi şi sunt gata oricând să ajute o persoană mai în vârstă. Îmi place unde locuiesc şi nu aş vrea să schimb nimic. Vieriu Alin-clasa a III-a
 37. 37 „APA – FIECARE PICĂTURĂ CONTEAZĂ” Concursul școlar transdisciplinar „Apa- fiecare picătură contează” a fost organizat de către Colegiul Tehnic de Transporturi și Construcții Iași . Activitatea s-a desfășurat în cadrul proiectului Comenius, „Apa - fiecare picătură contează”, care se derulează în perioada 2013-2015. Concursul urmărește creșterea interesului elevilor pentru abordarea și înțelegerea din perspectivă transdisciplinară a temei proiectului, astfel încât aceștia să perceapă într-o viziune globală și integrativă importanța corelării conținuturilor care vin din sfera mai multor discipline (limba și literatura română, istorie, religie, matematică, fizică, chimie, engleză, geografie, biologie). Totodată, concursul urmărește dezvoltarea spiritului analitic, a gândirii critice și coerente a elevilor, cât și dezvoltarea competențelor de comunicare ale acestora. De la liceul nostru a participat un echipaj format din elevii Bazon Paula, Acatrinei Vlad şi Moraru Vasile de la clasa a IX-a A, fiind îndrumaţi de către doamna profesoară de chimie Novac Oana EusebiA
 38. 38 Arome, esenţe şi parfumuri În trecut, egiptenii au folosit esenţele şi parfumurile atât ca produse cosmetice, cât şi ca antiseptice, în scop medicial. Romanii le-au preluat mai târziu şi le-au folosit numai ca substanţe frumos mirositoare. La grecii antici, esenţele şi parfumurile au jucat un mare rol în medicină. De la greci, parfumurile au trecut la romani şi apoi obţinerea şi folosirea lor s-a extins. Progresul neîncetat al chimiei a permis extragerea de esenţe şi arome, dar şi producerea lor pe cale artificială. Un parfum este un amestec lichid de uleiuri aromatice sau de compuşi aromatici, de fixare şi de solvenţi utilizat pentru a da corpului uman, unor obiecte, sau spaţiului de locuit un miros plăcut. Istoria parfumului Cuvântul „parfum” folosit în zilele noastre provine din limba latină „per fumus” şi înseamnă „prin fum”. Parfumeria, sau arta preparării parfumurilor, a luat naştere în Mesopotamia antică şi Egipt şi a fost rafinat în continuare de romani şi perşi. Deşi parfumuri şi parfumerii au existat şi în India, o mare parte din aromele lor se bazau pe tămâie. Arheologii au descoperit în 2005 cele mai vechi parfumuri în Pirgos-Cipru. Aceste parfumuri au o vechime de aproximativ 4000 de ani şi au fost descoperite într-o parfumerie antică. În epoca veche oamenii foloseau ierburi şi condimete precum migdale, coriandru, mirt, răşină de conifere, bergamot. Pădurariu Ionela- clasa a XI-a B N H O
 39. 39 PARADA COSTUMELOR Liceenii şcolii noastre îndrumaţi de către doamnele profesoare Ariton Gheorghiţa şi Pintilie Veronica au organizat în săptămâna „Şcoala altfel” o paradă a costumelor confecţionate din materiale reciclabile. Fotografiile vor arăta inventivitatea şi priceperea lor răsplătite cu diplome şi aprecierile celor prezenţi. Prof. Ariton Gheorghiţa
 40. 40 TINERII DESIGNERI Elevii claselor terminale, a XI-a B profesională şi a XII-a liceu au trebuit să confecţioneze un produs pentru a obţine certificatul de competenţă. Iată câteva din produsele lor:
 41. 41 SĂ NE CUNOAŞTEM SATUL! Este o zi frumoasă de primăvară. Soarele zâmbeşte şi mângâie pământul cu razele lui călduroase. În prima zi din „Săptămâna altfel” noi, împreună cu doamna dirigintă Nastasă Oana am hotărât să facem o excursie pe dealul Şcheii. Dis de dimineaţă am plecat la drum. Efortul a fost mare dar a meritat. Întâi am fost uimiţi de priveliştea satului. Puteam cuprinde cu privirea tot satul şi satele învecinate. Apoi am mers la carierele de exploatare a pietrei. Ne-au uimit blocurile de piatră şi aşezarea lor. Apoi am jucat o serie de jocuri, am făcut întreceri pe platoul de pe deal. Întorşi în sat am vizitat biserica „Sfântul Gheorghe” care este declarată monument istoric trecut în patrimoniul naţional şi conacul boieresc. Încet, încet timpul a trecut iar soarele parcă ne spunea: - Mai staţi, mai staţi! Bordeianu Cocea Carina Sorana cl. a V-a A
 42. 42 Elevii claselor a IX-a A şi a IX-a B, îndrumaţi de către doamnele diriginte Filimon Mihaela şi Mânzu Isabela Beatrice au făcut în săptămâna „Şcoala altfel” o excursie în Iaşi. Programul a fost destul de încărcat. Pentru început au vizitat Grădina Botanică cu serele ei, apoi au vizitat Comandamentul Corpului 10 Armată „Ştefan cel Mare” din Copou unde au profitat de ziua porţilor deschise la această instituţie şi au putut vedea armamentul soldaţilor NATO, pe care au putut să-l încerce: drone, uniforme militare. Au vizitat şi muzeul din interiorul garnizoanei unde le-a fost prezentat un film despre activitatea diviziei Lupilor Deşertului care au luptat în Afganistan, au putut vedea evoluţia armelor de-a lungul timpului. De acolo au mers la Universitatea Al. I. Cuza Iaşi, unde au beneficiat de o prezentare a universităţii ce a avut loc în Aula Mihai Eminescu, la Muzeul Universităţii şi la Turnul de Apă al Universităţii. Au vizitat şi Universitatea de Medicină şi Farmacie Gr. T. Popa, unde au participat la o manifestare special concepută pentru elevi, numită „Creierul - un univers într-o nucă” şi au participat la o serie de experimente interactive. Prof. Filimon Mihaela
 43. 43 Este o zi călduroasă de vară. Ora şase fix. Eu şi cu familia ne pregătim să mergem la Braşov. Drumul este obositor, din fericire mi-am adus câteva cărţi. Orele trec. Încep să se vadă munţii, peşterile şi brazii. Un peisaj de neuitat. Munţii înalţi ne privesc cu bucurie. Vremea e călduţă. Am ajuns. Ne vom caza. Nu mare ne-a fost mirarea când am văzut-o pe verişoara mea stând pe o piatră. Era verişoara pe care nu o mai văzusem de şase ani. Ea mă aştepta cu lacrimi în ochi. M-a îmbrăţişat cu multă căldură. Nu credeam s-o mai văd curând. Am simţit-o ca pe o soră din clipa în care am văzut-o. A doua zi dimineaţă, am plecat într-o drumeţie. Voiam să descoperim ce se află într-o peşteră. Am intrat. Locul era umed şi rece. Se auzeau sunete ciudate. Noroc că am avut lanterne. Mama ne zice: - Aveţi grijă şi nu vă îndepărtaţi. - Bine! Dintr-o dată, s-a auzit un ţipăt. Era al verişoarei mele. Aceasta dispăruse. Eu, fără ştirea mamei sau al altui adult, mă îndepărtam de grup chiar dacă ştiam că pericolul mă aştepta la fiecare pas. Nu mare mi-a fost mirarea când m-am împiedicat de un os ce părea foarte vechi. Când să mai merg doi metri, o văd pe verişoara mea stând pe o piatră, fără a avea vreo problemă. Eu tremurând de frică o întreb: - Ce cauţi aici? - Meditez! - Ce prostie! Peştera asta e plină de pericole şi de lilieci şi tu meditezi? - Da. Mi se pare un loc bun pentru asta. - Da...e un loc bun...să păţeşti ceva rău! îi spun eu nervoasă. - Bine! Bine! Hai să plecăm că îmi este şi mie frică! - Hei, nu-mi spune că te-ai depărtat de grup ca să mă cauţi pe mine. - Păi...da! - Nu trebuia! - Acum ultimul lucru pe care putem să îl facem e să căutăm ieşirea că după aceea o voi suna eu pe mama. Începurăm amândouă să căutăm ieşirea., Se vede o lumină. Din fericire e ieşirea din peşteră. Acolo ne aşteptau părinţii noştri supăraţi. A venit timpul să plecăm. Mama îmi zice: - Sunt mândră de curajul tău, dar trebuia înainte să spui că vrei să pleci. - Bine, de acum aşa am să fac. Am învăţat din această păţanie să cer părinţilor voie înainte de a face ceva riscant. Vieriu Denisia- cl. a IV-a
 44. 44 SĂ PORNIM ÎN DRUMEȚIE! BORȘA În perioada 14 – 15 iunie 2014, 13 elevi din clasele a IV-a de la Școala Primară Cioca Boca și Școala Primară Căuești, însoțiți de 4 cadre didactice au pornit în aventura cunoașterii unei mici părți din minunile țării noastre. Itinerariul acestei excursii a fost următorul: Iași – Tg. Frumos – Tg. Neamț - Poiana Teiului – Pasul Prislop – Borșa – Năsăud – Tg. Frumos – Iași - Șcheia. Obiectivele vizitate au fost: Cetatea Neamțului, Rezervația de zimbri “Dragoș Vodă” Neamț, Casa Memorială “Ion Creangă” Humulești, Mănăstirea Voroneț.
 45. 45 SFÂNTA ANA În perioada 7 – 9 iulie 2014 a fost organizată o excursie pe traseul Iași – Tg. Frumos – Tg. Neamț - Bicaz – Gheorgheni – Praid – Sovata – Corund – Odorheiu Secuiesc – Băile Tușnad – Tg. Ocna – Bacău – Roman - Iași - Șcheia la care au participat 10 elevi și 2 cadre didactice de la Liceul Tehnologic “Nicolae Bălăuță” Șcheia. Obiectivele vizitate au fost: Mănăstirea Secu, Mănăstirea Sihăstrie, Mănăstirea Sihla, Cheile Bicazului, Lacul Roșu, Salina Praid, Lacul Sfânta Ana, Salina Tg. Ocna, Vivariu Bacău, Parcul din Roman. Prof. Băbuţă Monica
 46. 46 În data de 20 iunie 2014, s-a organizat în cadrul Liceului Tehnologic “ N. Bălăuţă” Ediţia I a Campionatului Şcolar de Şah şi Table. Deşi numărul elevilor participanţi a fost redus, competiţia a stârnit interes şi competitorii şi-au dovedit abilităţile necesare acestor jocuri. Nu a lipsit de asemenea spiritul de fair-play pe perioada desfăşurării competiţiei. Toţi participanţii au fost recompensaţi cu diplome de participare, iar premianţii, cu diplome şi premii, la cele două secţiuni: şah şi table. Elevii participanţi: Secţiunea Nume şi prenume elev Clasa ŞAH Mihăilă Marius X A Goldan Daniel X A Rădeanu Vlad XI A Vieriu Andrei XI A TABLE Ababei Ionut XI A Filip Andrei XI A Panainte Simon XI A Rădeanu Vlad XI A Vieriu Andrei XI A Vieriu Bogdan X A Prof. Moldovanu Adelina
 47. 47 Subiect dat la Simularea Evaluării Naţionale
 48. 48 „ Frunza este alcătuită din ramuri.” „Bradul are ţepi şi molidul are corn.” „Noi deosebim bradul de molid prin: atingere-dacă este tare sau moale şi dacă este dreptunghi.” „Uleiul este mare în diametru.” „La cangur membrele anterioare sunt mai scunde şi are muşchiul mai mic.” „Idividualitatea nu se alătură şi nu are nume echivalent. Acestea sunt presupusele concluzii ale evoluţiei ecosistemelor.” „Cantităţile mari de apă şi precipitaţiile care domină nu se aliniază la ordinea vremei ci doar când ecosistemul doreşte la un moment dat să primească sursă de hrană principală-apa.” „Fenomenul la licheni este temporal.” „Ciupercile superioare sunt cu rădăcină, tulpină şi frunză.” „Cormofitul este obţinut prin dezvoltarea prin care se dizolvă.” Culese de prof. Mânzu Isabela
Publicité