Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Joseph estrada

7 519 vues

Publié le

report about ERAP

Publié dans : Actualités & Politique
 • Soyez le premier à commenter

Joseph estrada

 1. 1. JOSEPH ESTRADA<br />Presented by: <br />Lorena PaulynFermin<br />
 2. 2. TALAMBUHAY<br />Jose Marcelo EjercitoangtunaynapangalanniJoseph Estrada. Siyarin ay kilalabilangERAP(galingsaTagalog slang na “pare”). Siya ay isinilangnoongika-19 ngAbril, 1937 saTondo, Maynila. Siya ay pangalawasa 16 naanakngkaniyangamanasiEmilio Ejercito Jr. at angkaniyanginanasiMaria Marcelo. Kumuhang Engineering course saMapua Institute of Technology. Nagdesisyonsiyanaitigilangkaniyangpag-aaralsahalip ay magtrabahobilangartista.NapangasawaniyasiLuisa Pimentel. Angkanilanganak ay sinaJose Jr. o maskilalasapangalangJinggoy,Jacquiline, at Jude. <br />
 3. 3. ….<br />Nagingbidasamahigit 100 napelikula at mahigit 70 napelikulabilang producer. Siyaangkauna-unahangFAMAS Hall of Fame recipient parasaBest Actor (1981) at nagingHall of Fame award winner bilangproducer (1983)<br />Madalassiyanglumabassamgapelikulanaisangmagitingnatagapagtanggolngmgamahihirap o naaapikayasiya ay nakaaningpaghangananagdulotsakaniyanapumasoksapolitika.<br />
 4. 4. POLITIKA<br />Pinasokniya nag politikanoong1967 nangtumakbosiyabilangmayor ngLungsodng San Juan.<br />Bilang mayor, binigyanniyangatensyonangedukasyonngkabataansapamamagitanngpagsasa-ayosnggusalingpampaaralanatpagpapagawangmgapaaralan, health centers, barangay halls atpalaruansamgabarangay. Pinalipatniyarinangmahigit1,800 naiskwaterssa San Juan papuntangTaytay, Rizal ngwalangbayad.Siyarinangkauna-unahang mayor nanagcomputerizeng assessment ngReal Estate Tax in the Municipal Assessor’s Office. <br />
 5. 5. ….<br />Sa sumunodnataon, siya ay nahalalbilangsenadorsailalimngGrand Alliance for Democracy (GAD). Noong1987, siya ay na-appoint bilangChairman of the Committee on Public Works at Vice-Chairman of the Committees on Health, Natural Resources and Ecology at Urban Planning.<br />
 6. 6. ….<br />Noong1989, hinirangsiyang Free Press bilangisasamgaThree Outstanding Senators of the Year. <br />Noong1992, siErap ay tumakbobilangbise-presidentebilang running mate ni Eduardo Cojuangco Jr. saNacionalist People’s Coalition party. Siya ay nanalosakalabangsi Ramon Mitra at angkaniyang running mate nasi Marcelo Fernan.<br />
 7. 7. ….<br />Bilangbise-presidentesiya ay nagingchairmanngPresident Ramos' Presidential Anti-Crime Commission (PACC). InarestoniErapangmgacriminal warlords at kidnapping syndicates. Siya ay nagresignbilang chairman noong1997.<br />Sa kaparehongtaon, sinaEstrada, Aquino, Sin, Arroyo at iba pang liderngpolitikaay nangunasaanti-charter change rally nanagdulotngmahigitkalahatingmilyongtaosaRizal Park.<br />
 8. 8. ….<br />Anginagurasyonni Estrada ay naganapnoongJune 30, 1998 saMalolosBulacanbilangpagbibigaypugaysaUnangRepublikangPilipinas. SA hapongiyonibinigayni Estrada angkaniyang inaugural address saQuirino Grandstand saLuneta<br />
 9. 9. ….<br />Enhanced Retail Access for the Poor (ERAP)<br />Nagtayoitongmgarolling storesnanagbebentangmurangbigas, asukal at iba pang pangangailanganngmga Pilipino.<br />SONA<br />Angkaniyangmga visions sa Mindanao:<br />Anguna ay angipanatiliangkapayapaansa Mindanao, dahil kung walangkapayapaanwalangpagbabagongmagaganap.<br />
 10. 10. ….<br />Angpangalawa ay angpagdevelopsa Mindanao, dahil kung walang development, walangkapayapaan.<br />Angpangatlo ay angpagpapanatilisausapangpangkapayapaansa MILF , dahilangkapayapaan ay sumasangayonsapananampalataya.<br />
 11. 11. ….<br />Noongika-7ngDisyembre, si Pang. Estrada ay sumailalimsaisangpaglilitissakasongplunder. Kung napatunayangnagkasala, maarisiyangmaalissapagkapangulo at makulong. Kabilangsamgamatibaynaebidensiya ay ang3 bilyongpisong bank account nanasaalyasniyangJose Velarde.<br />. <br />
 12. 12. ….<br />NoongEnero11, 2001, angmgatagausig ay nag-walkout matapostumanggiang11 senadornakapanaligngpangulonabuksanangikalawangsobrenanaglalamanngebidensiyalabansapangulo.<br />Mulasasenado, tumuloysaEDSAangmgatagausig. Dumagsa din angnapakaramingtaosaEDSAShrine upangmanawagansapagbibitiwniPang. Estrada<br />
 13. 13. ….<br />NoongEnero 20, 2001, napilitangmagbitiwsapagkapangulosiPang. Estrada at nanumpabilangpangulosiGloria Macapagal - Arroyo.<br />
 14. 14. ….<br />NoongSept.2007,napatunayanngSandiganbayannasiJoseph Estrada ay nagkasalasakasongplunder at nahatulanng40 taongpagkakabilanggo. Subalitmakalipasnganimnalinggo, siya ay binigyanniPang. Arroyongexecutive pardon. <br />
 15. 15. ….<br />Siya ay tumakbongeleksyonsapagigingpresidentenoonghalalan 2010 ngunitnabigo<br />
 16. 16. ~THE END~<br />Thank Y u!<br />

×