Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Lletres De Batalles

1 190 vues

Publié le

presentació de suport a la xerrada dels XIII Tallers de llengua i literatura. Lletres de Batalles és un lloc web que pretén relacionar la literatura catalana i la guerra civil.

Publié dans : Technologie
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Lletres De Batalles

  1. 1. POSSIBILITATS DIDÀCTIQUES
  2. 2. LLETRES DE BATALLES POSSIBLES USOS DIDÀCTICS <ul><li>Amb l’ajut d’un projector, podeu il·lustrar una explicació de classe sobre el període o sobre algun dels autors: </li></ul><ul><ul><li>Seguiment de la Cronologia de la guerra civil (“FETS”) </li></ul></ul><ul><ul><li>Comentari de les imatges i vídeos que hi apareixen (“FETS”) </li></ul></ul><ul><ul><li>Repàs biogràfic dels autors (“NOMS”) </li></ul></ul><ul><ul><li>Audició i comentari col·lectiu de textos amb l’ajut del docent (“MOTS”) </li></ul></ul><ul><ul><li>Resolució col·lectiva de les activitats de “LLdB” </li></ul></ul><ul><ul><li>... </li></ul></ul>
  3. 3. LLETRES DE BATALLES POSSIBLES USOS DIDÀCTICS <ul><li>A l’apartat de “VALORS”, hi ha propostes de treball obertes que suggereixen exercicis d’expressió escrita (redaccions creatives, articles d’opinió, llista argumentada d’idees, etc.) i de comprensió lectora. </li></ul><ul><li>Feu que l’alumne/a triï un dels textos de l’apartat “MOTS” i que en faci un comentari lliure o podeu preparar-ne un de guiat. </li></ul><ul><li>Aprofiteu els textos de l’apartat “MOTS” per fer exercicis de lèxic i de comprensió lectora o oral. Fins i tot, podeu treballar-hi la morfologia i la sintaxi. </li></ul><ul><li>Algun dels textos pot ser el punt de partida d’una redacció : “continua la història”, “fes una fitxa del personatge”... </li></ul>
  4. 4. LLETRES DE BATALLES POSSIBLES USOS DIDÀCTICS <ul><li>Prepareu un qüestionari per fer que l’alumne/a cerqui informació diversa dins de “Lletres de Batalles”. Aquest ús didàctic contempla la possibilitat de dur a terme una activitat més tradicional (exercici amb suport paper del tipus “omplir blancs”, “opcions múltiples”,...) o més innovadora (treball col·laboratiu: webquest, cacera del tresor...) </li></ul>
  5. 5. LLETRES DE BATALLES POSSIBLES USOS DIDÀCTICS <ul><li>Utilitzeu “Lletres de batalles” com a element de partida de per activitats d’ampliació i aprofundiment : </li></ul><ul><ul><li>a partir d’un autor o d’un fet històric, feu que cerquin informació a “LLdB” i a altres fonts que permetin redactar o modificar un article de la Viquipèdia. </li></ul></ul><ul><ul><li>a partir dels textos de l’aparat “fets”, feu que elaborin una presentació amb Powerpoint/Impress amb els continguts esquematitzats. </li></ul></ul><ul><ul><li>A partir del contingut de “NOMS” i dels enllaços “Per saber-ne més”, els vostres poden centrar-se en un autor concret i fer-ne un treball aprofundit : treball escrit, presentació Powerpoint/Impress, etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>... </li></ul></ul>
  6. 6. LLETRES DE BATALLES POSSIBLES USOS DIDÀCTICS <ul><li>Amb “LLdB” podeu potenciar el treball autònom de l’alumne, fent que escolti i llegeixi els textos i resolgui les activitats proposades a l’aplicatiu . Utilitzeu fitxes de control que permetin seguir els seus progressos i encerts en la realització d’activitats (model en l’ANNEX1) </li></ul><ul><li>La lectura dels textos dels escriptors explicant la seva experiència en la guerra pot donar peu a activitats de debat , des d’un debat oral a classe a un debat virtual (a través de “MOODLE”). </li></ul><ul><li>Si utilitzeu una plataforma d’aprenentatge virtual ( Moodle , etc.) podeu preparar activitats que tinguin com a referència alguns dels apartats de “LLdB” </li></ul>
  7. 7. Taller de projectes multimèdia educatius www.lluisrius.cat

×