Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Ymv ydinvoima-luonto-liitto-esitys-02062010

757 vues

Publié le

Publié dans : Business, Santé & Médecine
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Ymv ydinvoima-luonto-liitto-esitys-02062010

 1. 1. Valtioneuvoston periaatepäätökset M 2/2010 vp, M 3/2010 vp, M 4/2010 vp Eduskunnan ympäristövaliokunta 2.6.2010 Pääsihteeri Leo Stranius Luonto-Liitto
 2. 2. Uusiutuvan energian voittokulku <ul><li>Uusiutuvan energian voittokulku on jo käynnistynyt. Viime vuonna maailmassa lisättiin: </li></ul><ul><ul><li>27 000 MW tuulivoimaa </li></ul></ul><ul><ul><li>5000 MW aurinkosähköä </li></ul></ul><ul><ul><li>18 000 MW aurinkolämpöä </li></ul></ul><ul><ul><li>0 MW ydinvoimaa </li></ul></ul><ul><li>Ydinvoimakapasiteetti on vuodesta 2000 vuoteen 2008 vähentynyt Euroopassa yli 6000MW </li></ul>
 3. 3. Pekkarisen perustelut hallitukselle <ul><li>Sähkön saatavuuden turvaaminen </li></ul><ul><li>Sähkön hinnan kohtuullisuus </li></ul><ul><li>Omavaraisuuden turvaaminen </li></ul><ul><li>Sähkön tuotannon ympäristövaikutusten hyväksyttävyys </li></ul>
 4. 4. Sähkön saatavuuden turvaaminen <ul><li>Ydinvoiman lisärakentaminen keskittäisi Suomen sähköntuotantoa ja tekisi siitä vaarallisen haavoittuvan. </li></ul><ul><li>Sähkönkulutus tulee joka tapauksessa laskemaan teollisuuden rakennemuutoksen seurauksena. </li></ul><ul><li>Energiatehokkuustoimet vähentävät sähkön tarvetta entisestään. </li></ul>
 5. 5. Sähkön hinnan kohtuullisuus <ul><li>Ydinvoiman lisärakentamisen vaikutus Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden hintaan on minimaalinen. </li></ul><ul><li>Yhdentyvät eurooppalaiset sähkömarkkinat tulevat arvioiden mukaan nostamaan sähkön hintaa tulevaisuudessa. </li></ul><ul><li>Päätös Olkiluodon kolmannen reaktorin rakentamisesta ei onnistunut pitämään teollisuutta Suomessa. </li></ul><ul><li>Olkiluodon rakennusaikataulu ja kustannukset ovat tuplaantuneet. </li></ul><ul><ul><li>Mokailujen lasku jää osittain myös sähkönkäyttäjien maksettavaksi. </li></ul></ul>
 6. 6. Omavaraisuuden turvaaminen <ul><li>Ydinvoiman lisärakentaminen vahvistaisi Suomen riippuvuuttaa tuontiuraanista. </li></ul><ul><li>Vaikka ydinvoimala rakennettaisiinkin Suomeen, tulee sen käyttämä rikastettu uraani ulkomailta siinä missä kivihiili tai öljykin. </li></ul><ul><li>Parhaiten sähköntuotannon omavaraisuutta lisättäisiin hyödyntämällä kotimaista bioenergiaa ja lisäämällä tuulivoimaa. </li></ul><ul><li>Venäläinen ydinsähkön tuonti ei lopu, koska se tulee olemaan pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla jatkossakin halvempaa kuin uusien ydinvoimaloiden tuottama sähkö. </li></ul>
 7. 7. Sähkön tuotannon ympäristövaikutusten hyväksyttävyys <ul><li>Uraanin louhinnan ympäristö- ja terveysvaikutukset ovat huomattavat ja ydinjäte on vaarallista seuraavat 100 000 vuotta. </li></ul><ul><li>Kymmenien vuosien päästä valmistuva ydinvoimala ei vähennä kasvihuonekaasupäästöjä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tarpeeksi nopeasti. </li></ul><ul><li>Ydinvoiman lisärakentaminen ei vähentäisi myöskään sähkön ja lämmön yhteistuotannossa käytössä olevia fossiilisia polttoaineita. </li></ul>
 8. 8. Miksi ei ydinvoimaa? <ul><li>Yhdenkin uuden reaktorin rakentaminen tekisi Suomesta maailman suurimman ydinjätteen tuottajan henkeä kohden. </li></ul><ul><li>Suomesta tulisi ydinsähkön viejä, joka myisi sähkön muille ja pitäisi jätteen itsellään. </li></ul><ul><li>Ydinvoiman lisärakentaminen sitoisi Suomen vuosikymmeniksi ydinvoiman turvallisuusriskeihin ja taloudelliseen epävarmuuteen. </li></ul><ul><li>Päätös vaikeuttaisi uusiutuvien energialähteiden lisäämistä ja vähentäisi energiatehokkuusinvestointien kannattavuutta. </li></ul>
 9. 9. Parempia vaihtoehtoja tarjolla <ul><li>Vuoteen 2020 mennessä noin kolme kertaa Olkiluoto 3:n verran lisää sähköä: </li></ul><ul><ul><li>Tuulivoimalla. </li></ul></ul><ul><ul><li>Biosähköllä. </li></ul></ul><ul><ul><li>Energiantarvetta vähentävällä tekniikalla. </li></ul></ul>
 10. 10. Parempia vaihtoehtoja <ul><li>Matalaenergiarakentaminen 11-22 TWh </li></ul><ul><li>Metsähake, biokaasu, peltoenergia 35 TWh </li></ul><ul><li>Biolämmitys ja lämpöpumput 6 TWh </li></ul><ul><li>Energiapihit sähkölaitteet 11 TWh </li></ul><ul><li>Tuulivoima 11-13 TWh </li></ul><ul><li>Teollisuuden energiansäästö 6 TWh </li></ul><ul><li>6-7 kertaa Olkiluoto 3:n verran energiaa 2020 mennessä </li></ul>
 11. 11. Sietämätön aikataulu <ul><li>Ensin uusiutuvien energialähteiden edistämistä koskeva paketti ja ydinvastuulaki </li></ul><ul><li>Eduskunta linjaamassa pika-aikataululla energiapolitiikkaa seuraavaksi sadaksi vuodeksi! </li></ul><ul><li>Kuka kantaa poliittisen vastuun? </li></ul>
 12. 12. Mitä ihmiset haluavat? <ul><li>95 prosenttia suomalaisista pitää uusiutuvien energialähteiden lisäämistä hyvänä keinona vastata mahdolliseen energiatarpeeseen. </li></ul><ul><ul><li>61 prosenttia kannustaisi energiansäästämiseen. </li></ul></ul><ul><li>88 prosenttia suomalaisista haluaa lisätä tuulivoimaa sähköenergian lähteenä . </li></ul><ul><ul><li>Vain 10-12 prosenttia haluaa lisää kivihiiltä tai öljyä. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tuulivoiman kannatusluku on ollut samalla tasolla jo viiden vuoden ajan. </li></ul></ul>
 13. 13. www.ydinvoima.fi
 14. 14. KIITOS ! <ul><li>Ota yhteyttä: </li></ul><ul><ul><li>Leo Stranius </li></ul></ul><ul><ul><li>[email_address] </li></ul></ul><ul><ul><li>puh. 040-754 7371 </li></ul></ul>

×