Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

6. Postanak vrsta i teorije specijacije

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 8 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Publicité

Plus par ltixomir (20)

Plus récents (20)

Publicité

6. Postanak vrsta i teorije specijacije

  1. 1. Постанак врста и теорије специјације  До данас је описано око 1.750.000 врста  Претпоставља се да их има између 5.000.000 и 10.000.000  Специјација- процес настанка врсте
  2. 2. Постанак врста и теорије специјације  Шта је врста?  Морфолошки карактери  Разлике између полова и узрасних ступњева  Репродукција и плодно потомство  Фосили  Бесполно размножавање
  3. 3. Постанак врста и теорије специјације  Идентификација врсте:  Биолошки критеријуми  Еколошки критеријуми  Бихевиоралне особине  ДНК баркод систем
  4. 4. Постанак врста и теорије специјације  Механизми репродуктивне изолације- преоплодни механизми  Еколошка изолација  Сезонска изолација  Етолошка изолација- разлике у понашању  Механичка изолација- некомпатибилност полних органа  Гаметска изолација- некомпатибилност полних ћелија
  5. 5. Постанак врста и теорије специјације  Механизми репродуктивне изолације- постоплодни механизми  Хибридна инвијабилност (овца и коза)  Хибридна стерилност (мула и мазга)
  6. 6. Постанак врста и теорије специјације  Начини постанка врста:  Алопатричка специјација  Симпатричка специјација
  7. 7. Постанак врста и теорије специјације  Алопатричка специјација  Изолација дисперзијом и колонизацијом  Изолација раздвајањем ареала
  8. 8. Постанак врста и теорије специјације  Симпатричка специјација  Брза симпатричка специјација (полиплоидија)  Постепена специјација (дисруптивна селекција, асортативно укрштање)

×