Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Nghiên cứu hoạt động Marketing Online tại Công ty TNHH Phương Nam Digital

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
̣ TÔ
́ T NGHIÊP
KHO
́ A LUÂN ̣ Đăn
̣ g Nguyêṭ Nhi
Thành phố Hồ Chí Minh - 2017
.............................................
̣ TÔ
́ T NGHIÊP
KHO
́ A LUÂN ̣ Đăn
̣ g Nguyêṭ Nhi
LỜ I CẢ M ƠN
Trong khoảng thời gian ba tháng thưc tâp̣, em có thể...
̣ TÔ
́ T NGHIÊP
KHO
́ A LUÂN ̣ Đăn
̣ g Nguyêṭ Nhi
dồi và nâng cao kiến thứ c, và hoàn thiên tốt bai
̀ bao
́ cao
́ ...
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 138 Publicité

Nghiên cứu hoạt động Marketing Online tại Công ty TNHH Phương Nam Digital

Nghiên cứu hoạt động Marketing Online tại Công ty TNHH Phương Nam Digital

Nghiên cứu hoạt động Marketing Online tại Công ty TNHH Phương Nam Digital

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par luanvantrust (20)

Plus récents (20)

Publicité

Nghiên cứu hoạt động Marketing Online tại Công ty TNHH Phương Nam Digital

 1. 1. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi Thành phố Hồ Chí Minh - 2017 ........................................................................................ KHO ́ A LUÂN ̣ TỐT NGHIỆP Ngành Quản Trị Kinh Doanh Đề tài Nghiên cứu hoạt động Marketing Online tại Công ty TNHH Phương Nam Digital MÃ TÀI LIỆU: 80803 ZALO: 0917.193.864 Dịch vụ viết bài điểm cao :luanvantrust.com Giảng viên hướng dẫn T.S Vòng Thình Nam Sinh viên Đặng Nguyệt Nhi MSSV: 54011300779
 2. 2. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi LỜ I CẢ M ƠN Trong khoảng thời gian ba tháng thưc tâp̣, em có thể hoàn thành đươc bài báo cáo này chính là nhờ vào sựhướng dân tân tình của quý thầy cô hướng dân thưc tâp̣ , trường Đaị hoc Quốc tế Sài Gòn và các anh chi ̣nhân viên torng Công ty TNHH Phương Nam Digital. Trước hết, xin đươc gửi lời cảm ơn trường Đaị hoc Quốc tế Sài Gòn đã tao cơ hôị thưc tâp tốt nghiêp cho sinh viên tiếp cân môi trường làm viêc thưc tiên, áp duṇ g các kiến thứ c đã tích lũy torng nhà trường vào công viêc và rèn luyên phong cách làm viêc ̣, ứng xử trong các mối quan hê công tác taị cơ quan. Đăc biêṭ, em muốn gử i lời cam ̉ ơn chân than ̀ h đên ́ thầy Vòng Thình Nam, giảng viên trường Đaị hoc Quốc tế Sài Gòn, là người đã hướng dân, tư vấn nhiêṭ tình và luôn hỗ tợbên can ̣ h em trong suốt khoảng thời gian làm đề tài này. Về phía Công ty TNHH Phương Nam Digital, em xin chân thành cảm ơn Ban Lanh Đao Công ty, các anh chi ̣ở các phòng ban Digital, SEO, phòng Kỹ Thuâṭ. Đăc biêṭ là anh Lê Minh Than ̀ h – Trưởng phòng SEO và cac ́ anh chi ̣khác ở cùng phòng đã hướng dân tao moị điều kiên cho em hoàn thành đề tài môṭ cách hoàn chỉnh, giúp em vân duṇ g đươc những kiến thức đã đươc hoc tâp ở trường vào thưc tế môṭ cách sâu sắc hơn. Măc dù em đã cố gắng nhưng do thời gian và những kiến thức có han nên không tránh khỏi những sai sót trong bài báo cáo của mình. Em rất mong nhan đươc sựgiúp đỡ nhiều hơn nữa cùng với những ý kiến đóng góp của thầy Vòng Thình Nam cũng như Hôị Đồng Bảo Vê ̣Khóa Luân và các anh chi ̣trong phòng SEO của Công ty TNHH Phương Nam Digital, để em có điều kiên trau
 3. 3. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi dồi và nâng cao kiến thứ c, và hoàn thiên tốt bai ̀ bao ́ cao ́ của mình. Em xin chân thành cảm ơn! Đăṇ g Nguyêṭ Nhi
 4. 4. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi TP. HCM, ngày……tháng……năm 2017 NHÂN XÉ T CỦA HÔI ĐÔ ̀ NG PHA ̉ N BIÊN …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………
 5. 5. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi TP. HCM, ngày……tháng……năm 2017 NHÂN XÉ T CỦA GIẢ NG VIÊN HƯỚ NG DẪN …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………
 6. 6. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi CÁ C TỪ VIẾ T TẮ T Từ tiếng Anh Tên viết tắt Tên đầy đủ Nghiã tiếng Viêṭ R&D Research & Development Nghiên cứ u và phát triển SEO Search Engine Optimization Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm PPC Pay Per Click Quảng cáo trả tiền CRM Customer Relationship Management Quản lý mối quan hê ̣khách hàng ISP Internet Service Provider Nhà cung cấp dic̣ h vụInternet email electronic mail Thư điêṇ tử e - card electronic card Thiêp̣ điêṇ tử IT Information technology Công nghệ thông tin KPI Keyperformance Indicator Chỉ số đo lường hiêụ suất SEM Search Engine Maketing Marketing trên công cụtìm kiếm
 7. 7. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi HTML HyperText Markup Language Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản demo Demonstration Thử nghiêm ̣ URL Uniform Resource Locator Đường dẫn tới website Từ tiếng Viêṭ Tên viết tắt Tên đầy đủ TNHH Trách nhiêm ̣ hữu han ̣ CNTT Công nghê ̣thông tin TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh
 8. 8. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi DANH MUC HINH ̀ A ̉ NH Hình 3.1 - Logo Công ty Phương Nam Digital............................................................................. 24 Hình 3.2 - Sơ đồ tổ chức của Công ty Phương Nam Digital ........................................................ 28 Hình 3.3 - Khách hàng tiêu biểu của Công ty............................................................................... 33 Hình 4.1 - Fanpage của Phương Nam Digital taị Facebook......................................................... 39 Hình 4.2 - Trang chủ website phuongnamdigital.com ................................................................. 42 Hình 4.3 - Trang chủ website chamsocwebsite.net ...................................................................... 43 Hình 4.4 - Trang chủ website vietbaipr.net .................................................................................. 43 Hình 4.5 - Trang chủ website phuongnamdesign.com................................................................ 44 Hình 4.6 - Hê ̣thống quản lý website vê ̣tinh của Phương Nam Digital........................................ 44 Hình 4.7 - Biểu đồ thể hiên kêt́ quả hoaṭ đôṇ g kinh doanh của Công ty Phương Nam Digital giai đoan 2014-2016 ............................................................................................................................ 52 Hình 4.8 - Thống kê lươt truycâp bằng Google Analytics........................................................... 56 Hình 4.9 - Thống kê lươt tương tac ́ theo môṭ số tiêu chí khac ́ ...................................................... 57 Hình 4.10 - Thống kê lươt tương tac ́ từ cac ́ nguồn ..................................................................... 57 Hình 5.1 - Top 20 quốc gia có lươṇ g người sử duṇ g Internet cao nhât thế giới ........................ 61 Hình 5.2 - Biểu đồ so sánh số lươṇ g người sử duṇ g Internet giữa top 20 quốc gia và trên thế giới ....................................................................................................................................................... 62 Hình 5.7 - Xu hướng marketing online taị Viêṭ Nam................................................................... 64
 9. 9. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi
 10. 10. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi DANH MUC BẢ NG BIỂ U Bảng 3.1 - Dự án tiêu biểu Công ty đã và đang thực hiện ............................................................ 35 Bảng 4.1 - Kết quả hoaṭ đôṇ g kinh doanh của Công ty Phương Nam Digital giai đoan 2014-2016 ....................................................................................................................................................... 52
 11. 11. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi MUC LUC CHƯƠNG I: GIỚ I THIÊU CHUNG ......................................................................................... 1 1.1. Lý do chon đề taì..................................................................................................................... 1 1.2. Muc tiêu nghiên cứu................................................................................................................ 3 1.3. Đối tươṇ g nghiên cứ u ............................................................................................................ 3 1.4. Pham vi nghiên cứ u................................................................................................................. 3 1.5. Phương pháp nghiên cứ u......................................................................................................... 4 1.5.1. Phương pháp thu nhâp dữ liêu .......................................................................................... 4 1.5.2. Phương pháp phân tích dữ liêụ ......................................................................................... 4 1.6. Cấu trúc khóa luân ................................................................................................................... 4 CHƯƠNG II: CƠ SƠ ̉ LY ́ LUÂN .................................................................................................. 5 2.1. Môṭ số khái niêm cơ ban ̉ ........................................................................................................... 5 2.1.1. Khái niêm marketing......................................................................................................... 5 2.1.2. Khái niêm marketing online.............................................................................................. 5 2.2. Vai trò của hoaṭ đôṇ g marketing online................................................................................. 5 2.3. Muc tiêu hoaṭ đôṇ g marketing online .................................................................................... 7 2.4. Ưu và nhươc điêm ̉ của marketing online so với marketing truyền thống ............................... 8 2.5. Các nhân tố tác đôṇ g đến hiêu quả hoaṭ đôṇ g marketing online .......................................... 8 2.5.1. Môi trường vĩ mô............................................................................................................... 9 2.5.2. Môi trường vi mô ............................................................................................................ 10
 12. 12. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi 2.6. Các chỉ tiêu đánh giá hiêu quả hoaṭ đôṇ g marketing online ................................................ 13 2.6.1. Đánh giá chất lươṇ g trang web...................................................................................... 13 2.6.2. Lươn ̣ g traffic của từ ng kênh cụthể ................................................................................. 14 2.6.3. Đo lường hiêu quả kinh doanh........................................................................................ 14 2.7. Các hoaṭ đôṇ g marketing online........................................................................................... 15 2.7.1. Các hoaṭ đôṇ g cơ bản trong marketing online............................................................... 15 2.7.2. Những kỹ thuâṭ dùng trong Online Promotion ............................................................... 17 2.7.2.1. Email Marketing....................................................................................................... 17 2.7.2.2. Quảng cáo trưc tuyến................................................................................................ 17 2.7.2.3. Marketing liên kết..................................................................................................... 18 2.7.2.4. Viral Marketing ........................................................................................................ 18 2.7.2.5. PR Online ................................................................................................................. 18 2.7.2.6. Mobile Marketing..................................................................................................... 19 2.7.2.7. SEM (Search Engine Marketing) ............................................................................. 19 2.7.3. Marketing online thông qua công cụSEO ..................................................................... 20 2.7.3.1. Giới thiêu sơ qua về Google.com............................................................................. 20 2.7.3.2. Lơi ích của SEO........................................................................................................ 21 2.7.3.3. Các tiêu chí tăng thứ han ̣ g của website trên Google thông qua công cụSEO ......... 22 2.7.3.4. Những dấu hiệu khiến website mất vị trí trên Google.............................................. 22 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁ P NGHIÊN CỨ U .................................................................... 24
 13. 13. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi 3.1. Thông tin Công ty Phương Nam Digital................................................................................ 24 3.2. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty Phương Nam Digital ............................................ 25 3.3. Ngành nghề kinh doanh của Công ty Phương Nam Digital................................................... 25 3.4. Bộ máy tổ chức của Công ty Phương Nam Digital................................................................ 28 3.4.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức ....................................................................................................... 28 3.4.2. Chức năng của các phòng ban......................................................................................... 29 3.5. Sứ mêṇ h và phương châm hoaṭ đôṇ g................................................................................. 31 3.6. Định hướng phát triển của Công ty Phương Nam Digital trong tương lai............................. 32 3.7. Khách hàng, dự án và đối thủ caṇ h tranh của Công ty Phương Nam Digital....................... 33 3.7.1. Khách hàng tiêu biểu của Công ty................................................................................... 33 3.7.2. Dự án tiêu biểu Công ty đã và đang thực hiện ................................................................ 34 3.7.3. Đối thủ caṇ h tranh của Công ty..................................................................................... 35 CHƯƠNG 4: KẾ T QUẢ NGHÊN CỨ U ................................................................................ 38 4.1. Khái quát về hoaṭ đôṇ g Marketing Online taị công ty Phương Nam Digital....................... 38 4.2. Phân tích thưc traṇ g hoaṭ đôṇ g Marketing Online taị công ty Phương Nam Digital........... 45 4.2.1. Thưc traṇ g các hoaṭ đôṇ g Marketing Online................................................................ 45 4.2.2. Thưc traṇ g hoaṭ đôṇ g kinh doanh................................................................................. 51 4.3. Đánh giá thưc traṇ g hoaṭ đôṇ g Marketing Online taị công ty Phương Nam Digital ........... 54 4.3.1. Những thành quả đaṭ đươc .............................................................................................. 54 4.3.2. Những vấn đề tồn taị....................................................................................................... 55
 14. 14. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi CHƯƠNG 5: KẾ T LUÂN VÀ ĐỀ NGHI ............................................................................... 61 5.1. Cơ sở đề xuất giải pháp......................................................................................................... 61 5.1.1. Bối cảnh kinh tế xã hội tác đôṇ g đến hoaṭ đôṇ g marketing online............................... 61 5.1.1.1. Xu hướng sử dun ̣ g đường truyền Internet tốc độcao .............................................. 61 5.1.1.2. Xu hướng sử dun ̣ g công cụtìm kiếm .......................................................................... 62 5.1.1.3. Xu hướng marketing online.......................................................................................... 63 5.1.2. Muc tiêu của Công ty Phương Nam Digial..................................................................... 65 5.1.3. Cơ sở pháp lý.................................................................................................................. 65 5.2. Giải pháp................................................................................................................................ 80 5.2.1. Ma trân SWOT................................................................................................................ 80 5.2.2. Giải pháp hoàn thiên hoaṭ đôṇ g Marketing Online taị Công ty Phương Nam Digital ... 82 5.2.2.1. Giải pháp với các bộphân liên quan ........................................................................ 82 a. Đối với bộphân Nhân Sự .................................................................................................. 83 b. Đối với bộphân Sale và Marketing .................................................................................. 84 5.2.2.2. Giải pháp với hoaṭ đôṇ g marketing online.............................................................. 84 a. Đối với website.................................................................................................................. 84 b. Giải pháp tăng đô ̣nhân diên thương hiêụ.......................................................................... 85 c. Giải pháp với công cụEmail Marketing ........................................................................... 86 d. Giải pháp với công cụSEO .............................................................................................. 87 KÊ ́ T LUÂN.................................................................................................................................. 90
 15. 15. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi TÀ I LIÊU KHAM THẢ O ........................................................................................................ 91
 16. 16. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi 1 CHƯƠNG I: GIỚ I THIÊU CHUNG 1.1. Lý do chon đề tài Trong những năm gần đây Internet ngày càng phát triển mạnh mẽ, chúng ta không chỉ dùng Internet để giải trí, hay truyền các thư điện tử mà còn kinh doanh qua Internet. Vì thế thương mại điện tử tại Việt Nam trong vài năm gần đây phát triển rất mạnh. Không tốn mặt bằng kinh doanh, không cần quá nhiều nhân viên, ai cũng có thể kinh doanh. Người mua hàng chỉ cần ngồi ở nhà lựa chọn sản phẩm và đặt mua qua hệ thống website của bên bán. Thương mại điện tử Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung như một mảnh đất màu mỡ đang được khai phá. Nguồn lợi từ thương mại điện tử đem đến là vô cùng lớn. Chính vì vậy mà ngày càng có nhiều website kinh doanh sản phẩm, dịch vụ được mở ra. Từ những cá nhân nhỏ lẻ đến các công ty lớn, nhỏ. Họ chỉ cần một chiếc máy tính có kết nối Internet và một website để trưng bày sản phẩm cùng thông tin liên hệ là hoàn toàn có thể tham gia kinh doanh trên mạng. Hiện nay, bất kỳ một lĩnh vực hay ngành nghề nào cũng nhất thiết phải có ba yếu tố nhanh - gọn - hiệu quả và giải pháp để tối ưu cho những yêu cầu này chính là ứng dụng công nghệ. Cùng với sự phát triển của thương mại điện tử đã kéo theo sự phát triển của marketing điện tử (marketing online). Nhờ việc ứng dụng marketing online mà việc xúc tiến bán hàng hóa ở cả thị trường ảo và thị trường truyền thống đạt được hiệu quả đáng kể: Không chỉ tối ưu hóa về mặt chi phí, thời gian và cải thiện hiệu quả mạnh mẽ mà còn giúp tăng cường tính năng tương tác, theo dõi và kiểm soát hiệu quả kinh doanh. Tuy nhiên, ngày càng nhiều doanh nghiệp tham gia vào xu thế chung, số lượng website của doanh nghiệp tăng lên theo cấp số nhân thì việc cạnh tranh cũng trở nên ngày một gay gắt. Vì đa
 17. 17. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi 2 phần khách hàng tìm đến được website phải thông qua công cụ tìm kiếm, cũng có nghĩa là nếu trang web của doanh nghiệp có thứ hạng thấp thì doanh nghiệp này đã đánh mất một lượng lớn khách hàng tiềm năng vào tay đối thủ cạnh tranh. Bài toán được đặt ra là làm sao để khách hàng tìm thấy website của doanh nghiệp trước mà không phải của các đối thủ cạnh tranh? Làm sao để những người có nhu cầu tìm đến với? Nếu là ở một trung tâm mua sắm thì đó sẽ là chỗ: gần cổng vào, diện tích rộng, trang trí bắt mắt… Nhưng còn trên Internet đó chính là những vị trí đầu tiên trên các công cụ tìm kiếm đối với một từ khóa nào đó về sản phẩm, dịch vụ mà người tiêu dùng tìm kiếm. Và đây cũng chính là phương pháp quảng bá website hướng đến nhất hiện nay. Đã có rất nhiều doanh nghiệp trên thế giới ứng dụng thành công công cụ tìm kiếm cho website của mình vào kinh doanh. Còn ở Việt Nam khái niệm này vẫn còn khá mới mẻ, có doanh nghiệp chưa quan tâm đến, và cũng có những doanh nghiệp quan tâm nhưng rất ít biết cách áp dụng theo một quy trình hợp lý để được xếp thứ hạng cao trong các công cụ tìm kiếm. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng quyết liệt trên thương trường, đặc biệt là sự phát triển của cộng nghệ thông tin đã xóa đi mọi rào cản về không gian và địa lý. Rõ ràng đây là con đường nhanh chóng và hiệu quả để khách hàng tiếp cận doanh nghiệp, tiếp cận thông tin về sản phẩm tốt hơn, có nhiều sự lựa chọn hơn. Không dừng lại ở đó, để kích thích khách hàng tiêu thụ sản phẩm thì doanh nghiệp cần chứng minh cho khách hàng thấy được sản phẩm của mình luôn đạt chất lượng tối ưu trong nhiều sự lựa chọn, xây dựng quan hệ với khách hàng bằng sự tín nhiệm và hài lòng sau khi trải nghiệm sản phẩm - dịch vụ của doanh nghiệp để đảm sự ổn định trong thị trường, và cuối cùng là xây dựng một hình ảnh thân thiện của công ty với khách hàng. Chính từ những yếu tố cấp thiết trên đã làm cho hoạt động marketing trở nên quan trọng đối với các công ty, quyết định sự tồn tại cũng như sự phát triển và thành công của công ty. Phương Nam Digital là thành viên trực thuộc Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Dịch Vụ Thương
 18. 18. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi 3 Mại Giáo Dục Phương Nam (Phương Nam Corps). Phương Nam Digital hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp về digital marketing cho khách hàng và tự thực hiện các giải pháp digital marketing cho toàn bộhê ̣thống website của Công ty cũng như của khách hàng. Chính vì vậy, marketing online đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc quảng bá dịch vụ tư vấn lẫn đào tạo giáo dục, thu hút và duy trì lòng trung thành của khách hàng trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, các hoạt động marketing online của Công ty vẫn chưa thực sự tạo những ấn tượng sâu sắc cho khách hàng, và còn nhiều bất cập trong các chính sách về marketing online. Xuất phát từ thực tiễn trên, em quyết định chọn đề tài cho đợt đi thực tập vừa rồi là “Nghiên cứu hoạt động marketing online tại Công ty TNHH Phương Nam Digital”. 1.2. Muc tiêu nghiên cứ u Hệ thống hóa một số vấn đề có tính chất lý luận và thực tiễn về marketing online. Trên cơ sở đó, đánh giá và phân tích thực trạng về chính sách marketing online của Công ty TNHH Phương Nam Digital. Từ đó đưa ra được các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách marketing online của Công ty TNHH Phương Nam Digital. 1.3. Đối tươn g nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động marketing online của Công ty TNHH Phương Nam Digital. 1.4. Pham vi nghiên cứ u Thời gian nghiên cứu: 2014 – 2016. Không gian nghiên cứu: Không gian diễn ra các hoạt động marketing online của Công ty TNHH Phương Nam Digital.
 19. 19. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi 4 Địa chỉ: Số 07, Đường Nam Quốc Cang, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 1.5. Phương pháp nghiên cứ u 1.5.1. Phương pháp thu nhâp dữ liêu Thu thập dữ liệu sơ cấp: thông qua tìm hiểu, quan sát thực tế tại Công ty. Thu thập dữ liệu thứ cấp: thu thập từ sách báo, báo cáo, tài liệu của Công ty, thông tin báo chí truyền hình, Internet và các nghiên cứu trước đây. 1.5.2. Phương pháp phân tích dữ liêu Phương pháp so sánh. Phương pháp thống kê mô tả. Phương pháp phân tích tổng hợp. 1.6. Cấu trúc khóa luân Đề tài gồm 5 chương:  Chương 1: Giới thiêụ .  Chương 2: Cơ sở lý luâṇ .  Chương 3: Phương pháp nghiên cứ u.  Chương 4: Kết quả nghiên cứ u.  Chương 5: Kết luân và đề nghi.̣
 20. 20. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi 5 CHƯƠNG II: CƠ SƠ ̉ LY ́ LUÂN 2.1. Môt số khái niêm cơ bản 2.1.1. Khái niêm marketing Theo Philip Kotler: Marketing truyền thống là một dạng hoạt động của con người nhằm thoả mãn nhu cầu và mong muốn thông qua trao đổi. 2.1.2. Khái niêm marketing online Marketing online là quá trình lập kế hoạch về sản phẩm, giá, phân phối và xúc tiến đối với sản phẩm, dịch vụ và ý tưởng để đáp ứng nhu cầu của tổ chức và cá nhân dựa trên các phương tiện điện tử và Internet. Nếu so sánh với khái niệm marketing truyền thống: “Marketing là tất cả các hoạt động của con người nhằm thoả mãn các nhu cầu và mong muốn thông qua trao đổi.” thì có thể thấy Philip Kotler phân biệt marketing online khác marketing truyền thống ở việc có thêm “dựa trên các phương tiện điện tử và Internet”. Như vậy, hiểu một cách đơn giản, marketing online là kết quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào marketing truyền thống. 2.2. Vai trò của hoat đôn g marketing online Việc ngày càng nhiều người tìm kiếm thông tin doanh nghiệp qua mạng Internet mà đúng hơn ở đây là Google, đã cho thấy sự thay đổi thói quen tiêu dùng với việc tìm kiếm thông tin qua việc
 21. 21. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi 6 truy cập Internet để tham khảo, kiểm tra. Tại Việt Nam khách hàng vẫn giữ thói quen đi đến cửa hàng để có thể xem một cách trực tuy nhiên số lượng người sử dụng Internet để làm việc đó thì
 22. 22. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi 7 ngày càng tăng cao với sự tiện lợi và tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức và họ cũng đã dần có thói quen sử dụng các công cụ tìm kiếm để tìm hiểu những gì họ muốn, vô hình chung nó đã trở thành một thị trường tiềm năng vô cùng lớn mà tất cả doanh nghiệp đều muốn chiếm lĩnh. Với tốc độ công nghệ Internet bùng nổ nhanh chóng như hiện nay thì việc lựa chọn hình thức quảng cáo marketing online thực sự là một sự lựa chọn đúng đắn và hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: • Thu hẹp khoảng cách: Marketing online sẽ giúp thu hẹp khoảng cách giữa người mua và người bán xích lại gần nhau hơn. Khách hàng có thể tiếp cận với những thông tin về sản phẩm được dễ dàng nhanh chóng, các đối tác cũng có thể bàn bạc, trao đổi công việc kinh doanh ngay trên mạng máy tính mà không cần phải gò bó về khoảng cách không gian địa lý, thời gian. • Mở rộng phạm vi tiếp thị: Với sự phát triển mạnh mẽ của Internet và công nghệ thông tin trên toàn cầu, marketing online chính là một công cụ xúc tiến rất hữu hiệu để trung tâm có thể mang các sản phẩm, dịch vụ của mình đến với người tiêu dùng trên toàn toàn quốc. • Tiết kiệm được thời gian: thời gian đã không còn là vấn đề lo lắng của nhiều nhà kinh doanh khi chọn lựa hình thức marketing online họ có thể truy cập thông tin và trao đổi giao dịch với khách hàng liên tục 24/24. • Tối ưu hóa chi phí: marketing online vừa giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí mà vừa có thể định hướng và tìm kiếm được khách hàng mục tiêu mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp đôi so với các hình thức quảng cáo khác. • Tính cơ động và dễ thay đổi: Điều khác biệt giữa việc maketing online với maketing trên tivi, báo chí hay billboard… là bạn có thể thay đổi nó bất cứ lúc nào. Không hề rườm rà tốn công như trên tivi, báo chí… chỉ cần một vài cái click chuột bạn đã có thể thay đổi tòan bộ nội dung
 23. 23. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi 8 mẫu quảng cáo của bạn. Những điều tên tạo cho marketing online một sự cơ động và thích ứng rất cao. Điều này là vô cùng quan trọng trong marketing. 2.3. Muc tiêu hoat đôn g marketing online Marketing hướng đến ba mục tiêu chủ yếu sau:  Thỏa mãn khách hàng: Là vấn đề sống còn của công ty. Các nỗ lực marketing online nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, làm cho họ hài long và trung thành với công ty, qua đó thu phục thêm khách hàng mới.  Chiến thắng trong cạnh tranh: Giải pháp marketing online giúp công ty đối phó tốt các thách thức cạnh tranh, đảm bảo vị thế cạnh tranh thuận lợi trên thị trường.  Lợi nhuận lâu dài: Marketing online phải tạo ra mức lợi nhuận cần thiết giúp công ty tích lũy và phát triển. Sự trung thành của khách hàng liên quan mật thiết với khả năng sinh lợi của công ty trong hiện tại và tương lai. Để tồn tại và phát triển, mọi doanh nghiệp cần đặt cho mình một mục tiêu và cố gắng để đạt được những mục tiêu đó. Khi việc quản lý và điều hành công việc dựa trên những kinh nghiệm, trực giác và khôn ngoan không thể đảm bảo sự thành công của doanh nghiệp thì việc lập kế hoạch cho toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp là cần thiết. Kế hoạch chiến lược sẽ giúp cho các doanh nghiệp thấy rõ hơn mục tiêu cần vươn tới của mình và chỉ đạo sự phối hợp các hoạt động hoàn hảo hơn. Đồng thời kế hoạch chiến lược cũng giúp cho nhà quản trị suy nghĩ có hệ thống những vấn đề kinh doanh nhằm đem lại những chuyển biến tốt đẹp hơn. Nằm trong chiến lược chung của doanh nghiệp, chiến lược marketing online thể hiện sự cố gắng của doanh nghiệp nhằm đạt tới một vị trí mong muốn xét trên vị thế cạnh tranh và sự biến động của môi trường kinh doanh. Chỉ khi lập được chiến lược marketing online thì doanh nghiệp
 24. 24. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi 9 mới có thể thực hiện một cách đồng bộ các hoạt động marketing online bắt đầu từ việc tìm hiểu và nhận biết các yếu tố môi trường bên ngoài, đánh giá các điều kiện khác của doanh nghiệp để từ đó có các chính sách về những sản phẩm, giá cả, phân phối, xúc tiến nhằm đạt tới mục tiêu định sẵn. 2.4. Ưu và nhươc thống điểm của marketing online so với marketing truyền Marketing online có những ưu điểm nổi bật so với marketing truyền thống như: - Tốc độ triển khai nhanh hơn. Ví dụ điển hình là hình thức quảng cáo qua email, quảng cáo banner, hay quảng cáo trên thanh công cụ tìm kiếm của Google… - Phạm vi hoạt động không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý, khả năng tiếp cận thông tin thị trường được nâng cao; chẳng hạn các doanh nghiệp Việt Nam có thể tìm hiểu thị trường Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản... ngay trên Internet. - Tăng cường quan hệ khách hàng nhờ khả năng tương tác, chia sẻ thông tin giữa doanh nghiệp với khách hàng cao hơn, dịch vụ tốt hơn, thời gian hoạt động liên tục 24/7 thông qua các dịch vụ trực tuyến, các website, blog, diễn đàn, web 2.0… Mặc dù marketing online vẫn còn một vài điểm hạn chế so với marketing truyền thống như: không phải tất cả các khách hàng đều sử dụng Internet. Bên cạnh đó mức độ tin cậy của thông tin trên mạng không cao và khó kiểm soát dư luận. Ngoài ra, để thực hiện được marketing online thì doanh nghiệp cần có một hạ tầng công nghệ thông tin nhất định và một đội ngũ nhân viên am hiểu việc quảng cáo online. Tuy nhiên, marketing online vẫn đang chứng tỏ là một xu thế tất yếu của marketing khi trình độ công nghệ thông tin của quốc gia ngày một phát triển mạnh mẽ. 2.5. Các nhân tố tác đôn g đến hiêu quả hoat đôn g marketing online
 25. 25. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi 10 2.5.1. Môi trường vĩ mô  Môi trường kinh tế Các yếu tố như chính sách kinh tế, tài chính - tiền tệ, tỷ lệ phát triển, tỷ lệ lạm phát, hệ thống thuế và các mức thuế, lãi suất… có ảnh hưởng và chi phối hoạt động của công ty. Mặc dù nền kinh tế gặp khủng hoảng nhưng lạm phát được kiềm chế ổn định, mức sống của người dân ngày càng được nâng cao, người ta sẽ quan tâm đến các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân và gia đình của họ.  Dân số TP.HCM là thành phố lớn với dân số trên 8 triệu người, đa số trẻ thuộc tầng lớp trí thức là nguồn khách hàng tiềm năng lớn của công ty, mang lại nhiều thị phần trong lĩnh vực kinh doanh.  Môi trường xã hội Yếu tố này bao gồm các chính sách, quy chế, định chế luật, chế độ đãi ngộ, thủ tục và quy định của Nhà nước. Việt Nam là một trong những quốc gia có nền chính trị ổn định nhất thế giới. Đây được xem là lợi thế lớn đối với các doanh nghiệp trong nước, thu hút được nhiều nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường. Bên cạnh môi trường chính trị thì thì luật pháp luật được xem là yếu tố quan trọng trong kinh doanh, luật pháp cùng các cơ quan Nhà nước có vai trò điều tiết các hoạt động kinh doanh nhằm mục đích: - Bảo vệ quyền lợi của công ty trong quan hệ cạnh tranh, trành những hình thức kinh doanh không chính đáng.
 26. 26. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi 11 - Bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong các trường hợp khách quan khi chất lượng của sản phẩm, giá cả, phân phối và xúc tiến không thỏa đáng. Bảo vệ khách hàng tránh các hình thức kinh doanh tùy tiện vô trách nhiệm với xã hội của các công ty.  Môi trường tự nhiên Những vấn đề như ô nhiễm môi trường, thời tiết khí hậu thay đổi là yếu tố khách quan, vì vậy công ty luôn đưa ra những giải pháp và biện pháp thích nghi.  Môi trường công nghệ Công nghệ luôn mang tính 2 mặt. Mặt tích cực công nghệ mới sẽ mang lại phương pháp mới giúp giảm giá thành, nâng cao chất lượng, giảm chi phí theo quy mô… Mặt khác công nghệ tiến bộ sẽ là lo ngại cho các công ty khi họ không đủ lực để chạy theo công nghệ. 2.5.2. Môi trường vi mô  Môi trường nội bộ doanh nghiệp Hoạt động marketing không phải là một hoạt động riêng rẽ trong doanh nghiệp. Ngược lại, nó bị chi phối bởi các lực lượng, các yếu tố khác trong doanh nghiệp. Do vậy, chiến lược marketing là một bộ phận của chiến lược doanh nghiệp... Vì thế, hoạt động marketing chịu sự chi phối, điều hành trực tiếp của Ban Giám Đốc. Chức năng marketing phải kết nối chặt chẽ với các chức năng khác trong doanh nghiệp như Tài chính, Kế toán, Nhân sự, R&D, Sản xuất, Kinh doanh. Do vậy, người phụ trách marketing phải biết kết nối và nhận được sự đồng tình, hỗ trợ của các bộ phận liên quan. Để thực hiện thành công chiến lược marketing, cần phải xây dựng được sự cam kết thực hiện chương trình marketing đối với mọi thành viên trong doanh nghiệp. Đó chính là công việc
 27. 27. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi 12 marketing bên trong. Và 3 nhân tố nổi bật của môi trường bên trong tác động đến hoạt động marketing là khả năng tài chính, cơ sở vật chất, kỹ thuật và công nghệ, nguồn nhân lực.  Khả năng tài chính Đây là yếu tố rất quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của các công ty nói chung và việc quyết định ngân sách cho các hoạt động marketing nói riêng. Nếu không có nó, hoạt động marketing - mix nhằm thu hút khách của doanh nghiệp sẽ không thực hiện được.  Cơ sở vật chất, kỹ thuật và công nghệ Do đặc điểm của sản phẩm ngành thực phẩm nên việc tạo ra các dịch vụ chất lượng đòi hỏi phải có cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghệ tiên tiến. Tất cả không chỉ làm nên bộ mặt của doanh nghiệp mà còn tạo điều kiện tốt để các nhân viên công ty phát huy hết khả năng của mình trong các hoạt động thu hút khách hàng.  Nguồn nhân lực Đây là yếu tố rất quan trọng trong các doanh nghiệp. Nó không những ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng các dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp mà còn là yếu tố tạo nên sự khác biệt khó bắt chước nhất cho các đối thủ cạnh tranh. Nguồn nhân lực tốt sẽ tạo ra các sản phẩm dịch vụ chất lượng tốt cho khách hàng. Đồng thời họ chính là người tạo ra, điều chỉnh và thực hiện các chương trình marketing để thu hút khách hàng.  Nhà cung ứng Những người cung ứng là những công ty kinh doanh và những người cá thể cung cấp cho công ty và các đối thủ cạnh tranh và các nguồn vật tư cần thiết để sản xuất ra những mặt hàng cụ thể hay dịch vụ nhất định.
 28. 28. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi 13 Những sự kiện xảy ra trong môi trường “người cung ứng” có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động marketing của công ty. Những người quản trị marketing phải chú ý theo dõi giá cả các mặt hàng cung ứng, bởi vì việc tăng giá các thành phẩm mua về có thể buộc phải nâng giá sản phẩm. Thiếu hàng hoặc sản phẩm không đúng yêu cầu có thể làm rối loạn về cung ứng và lịch gửi hàng cho khách. Trong kế hoạch ngắn hạn sẽ bỏ lỡ những khả năng tiêu thụ và trong kế hoạch dài hạn sẽ làm mất đi thiện cảm của khách hàng đối với công ty.  Khách hàng Khách hàng là người quyết định thành bại đối với doanh nghiệp, là mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp và là thị trường của doanh nghiệp. Công ty cần phải nghiên cứu kỹ những khách hàng của mình. Nhìn chung có 5 dạng thị trường khách hàng. Tất cả những thị trường này được trình bày dưới đây là những định nghĩa ngắn gọn về chúng: - Thị trường người tiêu dùng: những người và hộ dân mua hàng hoá và dịch vụ để sử dụng cho cá nhân. - Thị trường các nhà sản xuất: các tổ chức mua hàng hoá và dịch vụ để sử dụng chúng trong quá trình sản xuất. - Thị trường nhà bán buôn trung gian: tổ chức mua hàng và dịch vụ để sau đó bán lại kiếm lời. - Thị trường của các cơ quan Nhà nước: những tổ chức mua hàng và dịch vụ để sau đó sử dụng trong lĩnh vực dịch vụ công cộng hoặc chuyển giao hàng hoá và dịch vụ đó cho những người cần đến nó. - Thị trường quốc tế: những người mua hàng ở ngoài nước bao gồm những người tiêu dùng, sản xuất bán trung gian và các cơ quan Nhà nước ở ngoài nước.  Đối thủ cạnh tranh
 29. 29. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi 14 Một trong những quy luật của thị trường là có cầu thì sẽ có cung. Khi lĩnh vực dic ̣h vụdigital phát triển một cách chóng mặt, thì các nhu cầu về chất lượng dic ̣h du, sự đa dạng về chức năng tăng cao. Sự cạnh tranh gay gắt giữa các công ty cũng bắt đầu xảy ra. Yếu tố cạnh tranh tác động lớn đến hoạt động marketing của doanh nghiệp. Hiểu được tình hình cạnh tranh và đối thủ cạnh tranh là điều cực kỳ quan trọng để có thể lập kế hoạch marketing có hiệu quả. Các nhà quản trị marketing luôn luôn phải quan tâm đến hoạt động của các đối thủ cạnh tranh, phải theo dõi và kịp thời có đối sách để ứng phó với các diễn biến từ phía những đối thủ cạnh tranh. Hiện nay, hàng trăm công ty agency đã đang và sắp hoaṭ đôṇ g taị TP.HCM đang là thách thức lớn cho công ty.  Công chúng trực tiếp Công chúng trực tiếp có thể hoặc là hỗ trợ hoặc là chống lại nỗ lực của công ty nhằm phục vụ thị trường. Công chúng tích cực là nhóm quan tâm đến công ty với thái độ thiện chí (ví dụ những nhà hảo tâm). Công chúng tìm kiếm là nhóm mà công ty đang tìm kiếm sự quan tâm của họ, nhưng không phải bao giờ cũng tìm được (ví dụ các phương tiện thông tin đại chúng). Công chúng không mong muốn là nhóm mà công ty cố gắng thu hút sự chú ý của họ, nhưng buộc phải để ý đến họ nếu họ xuất hiện (Ví dụ nhóm người tiêu dùng tẩy chay). 2.6. Các chỉ tiêu đánh giá hiêu quả hoat đôn g marketing online 2.6.1. Đánh giá chất lươn g trang web Website chính là mục tiêu hàng đầu của khách hàng hiện tại cũng như khách hàng tiềm năng, nhưng bạn cũng có thể đo được tổng số lượt truy cập đến bất kỳ vị trí nào có liên quan đến chiến dịch của bạn, chẳng hạn một trang đích (landing page) của một chiến dịch trả phí dựa trên lượng
 30. 30. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi 15 click (pay-per-click).
 31. 31. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi 16 Đo lường tổng số lượng truy cập sẽ cho bạn một bức tranh tổng thể về ý tưởng chiến dịch của bạn đang lôi kéo lượng traffic tốt như thế nào. Nếu bạn nhận thấy con số đang giảm liên tục từ tháng trước đến hiện tại, bạn sẽ biết mình cần mở một cuộc điều tra tìm hiểu trong số các kênh marketing, đâu là nguyên nhân của việc này. Với một chiến dịch ổn định và lành mạnh, bạn nên kỳ vọng là tổng số lượt truy cập tăng trưởng một cách đều đặn. 2.6.2. Lươn g traffic của từng kênh cụthể Được thể hiện trong mục: “Acquisiton - Sức thu hút” của Google Analytics, số liệu cụ thể của từng kênh sẽ phân chia tổng lượng traffic website của bạn. Điều này đặc biệt hữu ích cho một chiến dịch digital marketing quy mô toàn diện, bởi lẽ “tổng lượt truy cập” không thể giúp bạn biết được kênh nào đang hoạt động vượt trội hơn cả. Bạn cần lưu ý thông tin từ 4 kênh chính, bao gồm: “Direct - Trực tiếp”: Số lượng người truy cập trực tiếp vào website “Refferals - Giới thiệu”: Bao gồm các link liên kết bên ngoài tới website của bạn “Organic - Tự nhiên”: Bao gồm những người ghé thăm website khi họ tìm ra được website của bạn sau khi thực hiện một tìm kiếm thông thường “Social - Xã hội”: Lượng khách truy cập là những người biết đến website thông qua các mạng xã hội. Đây là một điểm tuyệt vời để giúp bạn đánh giá những điểm mạnh của hoạt động SEO, hoạt động marketing trên mạng xã hội, tiếp thị nội dung, cũng như các chiến dịch marketing truyền thống. 2.6.3. Đo lường hiêu quả kinh doanh Doanh thu chính là thước đo thiết thực nhất để các doanh nghiệp đánh giá được công cụ marketing online nào đem lại hiệu quả nhất.
 32. 32. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi 17 Khi hoạt động marketing hiệu quả, số lượng đặt hàng tăng lên đồng nghĩa với việc doanh thu của doanh nghiệp tăng theo. Dựa vào tiêu chí doanh thu, các nhà quản trị sẽ có chiến lược cụ thể để tiếp tục các công cụ marketing online đem lại hiệu quả nhất, qua đó đồng thời tăng độ tiếp cận thương hiệu của công ty đến với khách hàng nhanh nhất. 2.7. Các hoat đôn g marketing online 2.7.1. Các hoaṭ đông cơ bản trong marketing online  E-procurement: Tích hơp điên tử (electronic) vào quản lý các hoaṭ đôṇ g bao gồm yêu cầu mua hàng, ủy quyền, đăṭ hàng, giao hàng, thanh toán giữa người mua và nhà cung cấp, còn goị là B2B.  Công nghệweb 2.0: Cho phép moị người tham gia sử dun ̣ g, tao ̣ , phát triển nôị dung trang web thuôc sở hữu bên thứ ba.  Online Promotion: Là sử duṇ g thông tin liên lac thông qua maṇ g Internet để nâng cao nhân thứ c về môṭ trang web và lưu lươn ̣ g truy câp đên ́ nó. Ví du:̣ cac ́ siêu liên kêt ́ từ cac ́ trang web khác, quảng cáo banner hoăc thư điên tử có muc tiêu (email)…  Quan hệkhá ch hà ng (CRM): Đươc thi ̣dữ liêụ . tích hơp bởi tiếp thi ̣quan hê,̣ tiếp thi ̣trưc tiếp và tiếp  Công đồng mang: Có vai trò thúc đẩy các mối quan hê ̣trưc tuyến.
 33. 33. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi 18  Nghiên cứ u thi ̣trường qua mang Khách hàng có cảm nhân tốt về web cần nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố cảm nhân thi ̣giác. Để có đươc sự trải nghiêm tốt của khách hàng, cần thiết kế wbsite thân thiên thông qua viêc phân tích nhu cầu của khách hàng:
 34. 34. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi 19 - Khảo sát các nhân viên tiếp thi ̣trưc tuyến. - Gửi bảng khảo sát (questionnaires) đến doanh nghiêp̣ . - Kiểm tra khả năng thích ứng đến thi ̣trường. - Phỏng vấn chính thứ c đến các tài khoản của những khách hàng đã đăng ký, tâptừng nhóm khách hàng. - Theo dõi, xem laị các website của đối thủ caṇ h tranh. trung theo  Kiến trúc website  Trước khi tiến hành thiết kế dự án web, cần nghiên cứ u đánh giá tính khả thi như: - Chi phí và lơi ích của dựan ́ web. - Có cam kết, trách nhiêm của nhân viên và quan ̉ lý tham gia dự an ́ . - Tên domain sẵn sàng để hỗ trợdự án. - Muc tiêu rõ ràng. - Các giai đoan phải qua thử nghiêm, đảm bảo dự án tiến đến thành công.  Thiết kế, phát triển website cần có các kỹ thuâṭ sau: - Bảng thiết kế, sơ đồ trang web (sitemaps), thiết kế giao diên (wireframing). - Các điều khiển hướng và lưa chon menu. - Thiết kế đồ hoa và thương hiêụ . - Vi ̣trí đia lý cụthê. ̉ - Chất lươn ̣ g dic̣ h vụonline và thông điêp email.
 35. 35. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi 20 - Chon hosting để lưu trữ website cần phải thân troṇ g vỉ điều này ảnh hưởng đến dic ̣h vu web, nên cung cấp ISP.
 36. 36. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi 21  Opt-in-mail: Là công cụtruyền thông man ̣ h hiên tránh email rác, hiểu nhu cầu của khách hàng. nay vì có sựchấp thuân của khách hàng, 2.7.2. Những kỹ thuâṭ dùng trong Online Promotion 2.7.2.1. Email Marketing Email Marketing là một hình thức marketing trực tiếp trong đó sử dụng thư điện tử như một phương tiện để giao tiếp với khách hàng. Các hình thức của Email Marketing: - Giới thiệu thông tin sản phẩm dịch vụ, bản tin khuyến mại giảm giá. - Gửi bản tin (Newsletter) cập nhật thông tin dịch vụ, thị trường, tin tức tới các hàng đã đăng ký nhận tin. - Gửi thiệp điện tử (E-card) cho khách hàng hiện tại vào các dịp đặc biệt như sinh nhật để tăng cường mối quan hệ và tăng cường lượng khách hàng trung thành. - Gửi email mời tham gia các sự kiện trực tuyến trên website. 2.7.2.2. Quảng cáo trưc tuyến Là hình thức quảng cáo trong đó các ấn phẩm quảng cáo đều được đưa lên môi trường mạng Internet. Các hình thức quảng cáo trực tuyến bao gồm: - Banner, logo: Đặt banner trên các website có nhiều người truy cập, thu hút sự chú ý của các đối tượng mục tiêu, gần giống quảng cáo trên các báo giấy. - Text link: Đặt quảng cáo bằng chữ có liên kết đến website hay sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp trên các website khác. - Pop-up: Pop-up là một cửa sổ tự động nhảy ra mà bạn không hề bấm chuột khi lướt web. Quảng cáo pop-up phát huy tác dụng trong một số trường hợp.
 37. 37. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi 22 - Richmedia: Kết hợp hình ảnh, âm thanh và truyền tải nội dung qua Internet. Hình thức quảng cáo này đang được ưa chuộng bởi tính sinh động và mới lạ. 2.7.2.3. Marketing liên kết Là phương thức marketing dựa trên nền tảng Internet trong đó một website sẽ quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ cho nhiều website khác mà được hưởng hoa hồng từ phương thức quảng bá này thông qua lượng truy cập, doanh số bán hàng hoặc khi mẫu đăng ký được hoàn tất. Các phương thức marketing liên kết gồm có thanh toán theo nhấp chuột (cost per click), thanh toán theo đăng ký (cost per action) và thanh toán theo doanh số bán hàng (cost per sales). 2.7.2.4. Viral Marketing Là phương thức tiếp thị thông qua quá trình lan truyền thông điệp đến cộng đồng, tương tự như sự lây lan của virus hoặc virus máy tính. Viral Marketing tồn tại dưới 2 hình thức: Chiến dịch Viral Marketing tự nhiên (organic campaign) là các chiến dịch phát triển một cách tự nhiên mà không có sự tác động của các nhà tiếp thị, và chiến dịch viral marketing được kiểm soát (amplified/ controlled campaign) là các chiến dịch được hoạch định rõ ràng. 2.7.2.5. PR Online Theo Hiệp hội quan hệ công chúng Anh (the Chartered Institue of Public Relation), PR Online được định nghĩa là "Giao tiếp qua trang web và sử dụng công nghệ mới để giao tiếp hiệu quả với các bên liên quan". Một cách cụ thể hơn, PR online bao gồm: - Theo dõi mối quan hệ với khách hàng và quản lý danh tiếng trực tuyến.
 38. 38. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi 23 - Phát triển tiếp thị truyền miệng trực tuyến. - Quản lý lưu lượng thông tin. - Xác định các xu hướng trực tuyến và các vấn đề trong lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp. 2.7.2.6. Mobile Marketing Tháng 11 năm 2009, Hiệp hội marketing di động đã đưa ra định nghĩa về mobile marketing như sau: "Mobile Marketing là việc sử dụng các phương tiện di động như một kênh giao tiếp và truyền thông giữa thương hiệu và người tiêu dùng". Các hình thức của Mobile Marketing bao gồm: SMS (tin nhắn văn bản), MMS (tin nhắn đa phương tiện), PSMS, WAP, Video xem trên điện thoại di động. 2.7.2.7. SEM (Search Engine Marketing) Là phương pháp tiếp thị trên các công cụ tìm kiếm (như Google, Yahoo, Bing …) với mục đích là đạt được các vị trí xuất hiện mong muốn trên trang kết quả tìm kiếm từ khóa. SEM tồn tại dưới 2 hình thức: SEO - Search Engine Optimization (Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm) và PPC - Pay Per Click (Quảng cáo trả tiền). Tối ưu hóa kết quả tìm kiếm là cách hữu hiệu nhất để quảng bá website. Khi cần tìm kiếm một sản phẩm phần lớn người dùng Internet (80%) sử dụng các công cụ tìm kiếm rất thông dụng như Google, Yahoo. Vì vậy nếu website ở trong top 10 kết quả tìm kiếm thì sẽ có nhiều cơ hội thu hút được nhiều người ghé thăm và tạo ra nhiều cơ hội bán hàng. Xu hướng hiện nay là quảng cáo trả tiền theo click của người dùng (Pay per click - PPC). Để tham gia quảng cáo PPC cần đăng ký một tài khoản với các công ty quảng cáo PPC (Google, Yahoo,...), chọn các từ khóa thích hợp với sản phẩm, các công ty này sẽ đưa đường link website
 39. 39. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi 24 đến những khách hàng tiềm năng thông qua từ khóa. Do đó, cần chọn một bộ từ khóa phù hợp với sản phẩm. Không nên chọn từ khóa quá chung chung, ít người tìm kiếm dẫn đến lãng phí tiền để thu hút khách có nhu cầu đến với website của mình. 2.7.3. Marketing online thông qua công cụSEO 2.7.3.1. Giới thiêu sơ qua về Google.com Hiện nay, có rất nhiều công cụ tìm kiếm hỗ trợ cho việc tìm kiếm nhu cầu cần thiết của mọi người như: Google, Yahoo,… Công cụ tìm kiếm là công cụ chuyên đưa ra những câu trả lời đáp ứng các yêu cầu của người tìm kiếm. Công cụ tìm kiếm thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn, bằng nhiều phương pháp để đưa vào cơ sở dữ liệu, mỗi khi người sử dụng ra lệnh tìm kiếm, công cụ tìm kiếm sẽ lục tìm trong cơ sở dữ liệu và hiển thị các kết quả đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lên màn hình máy vi tính. Hiện nay, Google.com là trang web có lượng người truy cập nhiều nhất thế giới. Google có mặt ở Việt Nam với tên Google.com.vn. Công cụ tìm kiếm Google là một phần mềm nhằm tìm ra các trang web trên mạng Internet có nội dung theo yêu cầu người dùng dựa vào các thông tin mà Google có. Cơ sở dữ liệu của Google cực lớn, việc tìm các tài liệu sẽ dựa trên các từ khóa (keyword) được người dùng gõ vào và trả về một danh mục của các trang web có chứa từ khóa mà Google tìm được. Google sử dụng những thuật toán phức tạp để nâng cao hiệu quả tìm kiếm và chiến thuật với những người luôn tìm cách tăng thứ hạng website bằng tiểu xảo. Mỗi công cụ tìm kiếm như Google, MSN hay các công cụ tìm kiếm khác đều có một thuật toán khác nhau để đánh giá các website và các thuật toán này là điều tuyệt mật.
 40. 40. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi 25 Nhiều doanh nghiệp rất chú ý đến quảng bá website qua công cụ tìm kiếm Google (nâng thứ hạng các từ khóa trên kết quả tìm kiếm trên Google). Google luôn nhấn mạnh: "Không nên sử dụng các phương pháp giả tạo, hãy tạo ra các trang web cho mọi người chứ không phải cho các công cụ tìm kiếm" cho các web thấy được việc không nên dùng những thủ thuật, lợi dụng khe hở mà cố vươn tới các vị trí đầu tiên trong kết quả tìm kiếm mà nên tạo một cho website một sự thân thiện, dễ sử dụng, hấp dẫn không chỉ đối với khách hàng mà còn giúp cho các công cụ tìm kiếm vẫn tìm đến nhanh, ưu tiên trước trong kết quả tìm kiếm. 2.7.3.2. Lơi ích của SEO SEO ngày càng chứng tỏ có nhiều tính năng ưu việt không thể có ở các hình thức marketing truyền thống khác. Dưới đây là một số ưu điểm nổi trội và mang tính tổng quát: SEO là một cách tuyệt vời để gia tăng tỷ lệ lưu lượng truy cập của một trang web cũng như số lượng khách truy cập nhấn vào một trang của website. Nếu một trang web nhận được số lượng nhiều hơn của khách truy cập, thứ hạng của trang web đó sẽ tự động tăng lên kéo theo đó là khả năng hiển thị tăng lên và lợi nhuận thu được cho công ty cũng tăng lên. SEO thường được nói đến được là sự đầu bền vững. Lý do đằng sau là một khi một trang web trở nên phổ biến, nó thường xuyên nhận được truy cập từ số lượng đáng kể của du khách. Khi trang web trở nên phổ biến chỉ cần tiếp tục cập nhật trang web để duy trì phổ biến của nó. SEO không chỉ mang lại lợi ích lâu dài mà còn giúp sớm hoàn lại vốn đầu tư. Nếu theo các báo cáo và các cuộc điều tra gần đây, các kết quả tìm kiếm tự nhiên nhờ SEO thu hút người xem nhiều gấp 3 lần so với các quảng cáo trả tiền. đây là yếu tố vô cùng quan trọng khi các nhà quảng cáo muốn hướng tới đối tượng khách hàng và tính hiệu quả.
 41. 41. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi 26 2.7.3.3. Các tiêu chí tăng thứ haṇ g của website trên Google thông qua công cu SEO SEO là quy trình tối ưu hóa tìm kiếm web nhằm tăng lượng truy cập đến trang web từ các bộ máy tìm kiếm. Mục tiêu của SEO là đưa trang web lên hàng đầu trong kết quả tìm kiếm theo một số từ khóa cụ thể, nói tóm gọn trong vài dòng thì có thể nhấn mạnh việc tối ưu các thành phần sau:  Tiêu đề trang (Title): Sử dụng title của website là vấn đề quan trọng nhất liên quan mật thiết đến công cụ tìm kiếm trỏ tới. Do đó nên sử dụng title là chính từ khoá và không nên sử dụng title dài quá.  Từ khoá: Xác định từ khóa cho các sản phẩm, dịch vụ là một công việc quan trọng đầu tiên trong chiến dịch SEO, quảng bá web. Tiếp sau đó phải tối ưu nội dung, tiêu đề bài viết sao cho nổi bật các từ khóa này.  URL: Đường dẫn của website thân thiện với cấu trúc hợp lý có thể cung cấp nhiều thông tin hơn cho người dùng và máy tìm kiếm.  Dung lượng: Dung lượng của website không được nặng quá, website càng nhẹ (khoảng 65k) sẽ sử dụng tốt hơn cho việc lưu trữ thông tin và quét thông tin của máy tìm kiếm. Dung lượng nhẹ giúp cho người dùng dễ truy cập dù với đường truyền yếu hơn.  Xây dựng hệ thống liên kết, tìm kiếm và trao đổi các liên kết một cách tự nhiên. 2.7.3.4. Những dấu hiệu khiến website mất vị trí trên Google Nếu website tốt, sản phẩm đẹp, giá cả hợp lý thì khách hàng sẽ liên hệ để mua sản phẩm hay sử dụng dịch vụ của web, doanh nghiệp, công ty. Website sẽ dần bị cộng đồng mạng quên lãng nếu không được quảng bá rộng rãi. Quảng bá website bằng SEO sẽ mang dịch vụ, sản phẩm đến đúng với người có nhu cầu khi họ tìm trên Google, Yahoo,… Dưới đây là những dấu hiệu khi trình
 42. 42. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi 27 bày nội dung cho website, cần chú ý trong cách viết nội dung cho web để sao cho dễ hiểu nhất và thân thiện với các công cụ tìm kiếm nhất: - Quá nhiều liên kết lặp với cùng ký tự liên kết cố định. Lạm dụng quá nhiều từ khóa, lặp đi lặp lại trên tiêu đề và trong trang. - Các từ khóa lặp, rời rạc, không ăn nhập với các từ cận kề hay trong cả câu. - Các cấu trúc từ rời rạc, không liên quan, ăn nhập với nhau. Các website lâu năm, có nhiều người truy cập và tốc độ cập nhật thông tin thường xuyên thì việc làm SEO rất nhanh và dễ dàng. Những trang ít người truy cập, thông tin thiếu cập nhật thì có khi phải mất tới một hai năm mới tăng thứ hạng. Việc tăng thứ hạng trong kết quả tìm kiếm cũng phụ thuộc vào tên miền. Nếu mục tiêu là quảng bá quốc tế thì chọn tên miền .com, còn nếu nhắm vào khách hàng trong nước thì ưu tiên tên miền “.com.vn” hay “.vn.” Bởi vì các trang web tìm kiếm như Google ưu tiên trang web có tên miền .vn hơn trang web.com trong các tìm kiếm tiếng Việt hoặc tìm trong phạm vi những trang web Việt Nam.
 43. 43. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi 28 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁ P NGHIÊN CỨ U 3.1. Thông tin Công ty Phương Nam Digital Tên đầy đủ: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM. Tên quốc tế: PHUONG NAM EDUCATION CONSULTANCY SERVICE TRADING COMPANY LIMITED. Tên viết tắt: PHUONG NAM EDUCATION CONSULTANCY SERVICE TRADING COMPANY LTD. Hình 3.1 - Logo Công ty Phương Nam Digital Nguồn: https://www.phuongnamdigital.com/ Địa chỉ: Số 07, Đường Nam Quốc Cang, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Giám Đốc/ Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thiên Ân. Giấy phép kinh doanh: 0310635296 - Ngày cấp: 19/02/2011
 44. 44. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi 29 Ngày hoạt động: 01/03/2011 Mã số thuế: 0310635296 Hình thức sở hữu vốn: Doanh nghiệp tư nhân. Điện thoại: (08) 360 311 69 Fax: (08) 392 596 88 Email: info@phuongnamdigital.com Website: www.phuongnamdigital.com 3.2. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty Phương Nam Digital Phương Nam Digital là thành viên trực thuộc Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Dịch Vụ Thương Mại - Giáo Dục Phương Nam (Phương Nam Corps) được thành lập chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0310635296 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 19/02/2011. Phương Nam Digital có trụ sở đặt tại số 07, đường Nam Quốc Cang, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh với vốn điều lệ ban đầu là 9 tỷ đồng. Công ty đi vào hoạt động từ ngày 01/03/2011. Trải qua hơn 6 năm xây dựng, hoạt động và phát triển đến nay Công ty đã có 42 cán bộ nhân viên nòng cốt với trình độ chuyên môn cao, năngđộng và nhiệt tình trong công việc. Cùng với đó là những cải tiến kĩ thuật - dịch vụ đáng kể từ khigia nhập ngành, Phương Nam Digital hân hạnh là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam với lượng khách hàng sử dụng quảng cáo Google tăng vượt trội. Tính đến nay Phương Nam Digital đã triển khai quảng cáo cho hàng ngàn doanh nghiệp, giúp họ tăng doanh thu vượt bậc. Một số khách hàng đã trở thành khách hàng thân thiết của Phương Nam Digital bởi chất lượng dịch vụ tốt và lượng khách hàng ngày một tăng. 3.3. Ngành nghề kinh doanh của Công ty Phương Nam Digital
 45. 45. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi 30 Phương Nam Digital chuyên tư vấn và cung cấp các giải pháp marketing phù hợp từng ngành nghề, quy mô của doanh nghiệp. Các dịch vụ chính của Phương Nam Digital gồm:  Giúp khách hàng tạo tài khoản và đưa quảng cáo trên Google.  Tư vấn cho khách hàng những từ khóa “hot” nhất về sản phẩm cần quảng bá và luôn xác định mức giá hợp lý của các từ khóa đồng thời sử dụng các thủ thuật để khai khác tối đa những tính năng nổi bật của hình thức Quảng Cáo Google Adwords.  Đánh giá thương hiệu qua những công cụ tổng hợp, đo lường và đánh giá.  Định vị thương hiệu  Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu CIP: - CIP bao gồm các ấn phẩm quảng cáo như logo, poster, brochure, leaflet, banner, letter, guidebook, name card, folder, flag, DVD & Cover DVD… - Là gói giải pháp nhằm giúp doanh nghiệp chuẩn hóa hình ảnh của thương hiệu, áp dụng các chuẩn mực trong việc phối hợp màu sắc, font chữ, kích thước dể thương hiệu luôn có sự đồng bộ, nhất quán trong thiết kế tạo ra những đặc điểm riêng giúp phân biệt thương hiệu mình với hàng ngàn thương hiệu khác.  Xây dựng chiến dịch truyền thông: - Truyền tải thông điệp, câu chuyện thương hiệu mà doanh nghiệp muốn mang đến cho khách hàng mục tiêu.
 46. 46. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi 31 - Tư vấn, lên ý tưởng/ concept, lên kế hoạch và phối kết hợp cùng các dịch vụ media Công ty cung cấp để tạo ra một chiến dịch truyền thông tổng thể; đáp ứng các yêu câu truyền tải thông điệp một cách xuất sắc nhất.  Ngay sau khi bắt đầu các chiến dịch Quảng Cáo Google Adwords, Công ty sẽ giúp khách hàng theo dõi, cân đối tài khoản một cách sát sao bằng việc liên tục update và gửi bản báo cáo về hiệu quả của chiến dịch.  Miễn phí thiết kế template chuyên nghiệp.  Miễn phí biên soạn nội dung.  Hỗ trợ đa ngôn ngữ (Anh, Pháp, Hàn…).  Tư vấn thời gian thực hiện hiệu quả.  Miễn phí chi phí quản lý chiến dịch.  Các dịch vụ Social Media của Phương Nam Digital: - Facebook - Youtube - Forums seeding  Đội ngũ IT thực hiện mọi yêu cầu của khách hàng, bất chấp yêu đầu đó phức tạp như thế nào:  Dịch vụ thiết kế và chăm sóc website.  Dịch vụ tăng tốc và biên soạn nội dung website.
 47. 47. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi 32  Phương Nam Digital cung cấp dịch vụ Banner và Google Display với cam kết: thiết kế banner hấp dẫn và sử dụng thông điệp quảng cáo phù hợp, hoàn thành KPI và đo lường sau chiến dịch, giá cả cạnh tranh và nhiều ưu đãi hấp dẫn.  Cùng với đội ngũ Copywriter nhiệt tâm và chuyên nghiệp, Phương Nam Digital giúp doanh nghiệp bằng các dịch vụ: - Dịch vụ viết bài. - Dịch vụ đăng bài và chỉnh sửa bài. 3.4. Bộ máy tổ chức của Công ty Phương Nam Digital 3.4.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Hình 3.2 - Sơ đồ tổ chức của Công ty Phương Nam Digital Nguồn: Phòng Hành Chính – Nhân Sự PHÒNG MARKETING PHÒNG KỸ THUẬT PHÒNG KINH DOANH GIÁM ĐỐC PHÒNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
 48. 48. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi 33 Cơ cấu tổ chức của Phương Nam Digital có 6 phòng ban gồm: Phòng Account, Phòng Kỹ Thuật, Phòng Kinh doanh, Phòng Chăm Sóc Khách Hàng, Phòng Hành Chính - Nhân sự và Phòng Tài chính - Kế toán. Mỗi phòng ban đều có những chức năng và vai trò riêng góp phần xây dựng Công ty phát triển bền vững. Đội ngũ nhân viên tại Phương Nam Digital có kiến thức, kỹ năng chuyên môn cao, năng động, tinh thần làm việc tích cực và đều mong muốn đóng góp công sức của mình vào sự phát triển chung của Công ty. Đứng đầu Công ty là Giám Đốc đồng thời là người sáng lập nên Phương Nam Digital – Ông Nguyễn Hữu Thiên Ân; bên dưới là các phòng ban gồm: Phòng Marketing gồm 7 nhân viên, Phòng Kỹ Thuật gồm 8 nhân viên, Phòng Kinh Doanh gồm 20 nhân viên, Phòng Chăm Sóc Khách Hàng gồm 2 nhân viên, Phòng Hành Chính – Nhân Sự gồm 4 nhân viên và Phòng Tài Chính Kế Toán gồm 1 nhân viên. Mỗi phòng ban đảm nhiệm một trọng trách riêng, mỗi nhân viên đều thực hiện công việc với sự phân công, phân nhiệm từ cấp trên. 3.4.2. Chức năng của các phòng ban Chức năng từng phòng ban tại Phương Nam Digital được mô tả chi tiết như sau:  Giám đốc: - Xây dựng giá trị văn hóa, giá trị cốt lõi của Công ty. - Xây dựng các mục tiêu chiến lược dài hạn, trung hạn cho Công ty dưới thông tin và sự tham mưu của các trưởng phòng ban. - Quản lý tổng thể hoạt động của Công ty.  Phòng Marketing: - Tư vấn tổng thể chiến lược marketing dài hạn cho khách hàng.
 49. 49. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi 34 - Xây dựng, thực hiện, đo lường và đánh giá các chiến dịch Marketing. - Phối hợp với các phòng ban liên quan thực hiện của dự án cho khách hàng. - Xây dựng và phát triển hệ thống website cộng đồng.  Phòng Kỹ Thuật: - Thực hiện các dự án thiết kế website, SEO cho khách hàng. - Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo online: banner, cover, poster… theo kích thước chuẩn. - Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các Công nghệ mới để nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng. - Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng.  Phòng Kinh Doanh: - Xây dựng kế hoạch, chiến lược bán hàng. - Thực hiện các hoạt động tiếp thị, bán hàng. - Đảm bảo quy trình bán hàng hiệu quả, chuyên nghiệp. - Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và mở rộng các thị trường tiềm năng.  Phòng Chăm Sóc Khách Hàng: - Tiếp nhận các phản hồi của khách hàng liên quan đến các dịch vụ của Công ty. - Thực hiện thăm dò ý kiến của khách hàng về chất lượng của Công ty. - Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong những trường hợp khẩn cấp.  Phòng Hành chính – Nhân Sự: - Xây dựng chế độ lương, chế độ đãi ngộ và phúc lợi cho nhân viên. - Tìm kiếm, tuyển dụng nguồn nhân lực có chất lượng cho Công ty. - Xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên.
 50. 50. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi 35 - Quản lý hồ sơ, lý lịch của cán bộ nhân viên trong Công ty, giải quyết các thủ tục về tuyển dụng, hợp đồng lao động, thôi việc, bổ nhiệm, bãi miễn, kỷ luật, khen thưởng, nghỉ hưu…. - Quản lý công văn, giấy tờ, sổ sách hành chính và con dấu. Thực hiện công tác lưu trữ các tài liệu thường và tài liệu quan trọng.  Phòng Tài chính - Kế toán: - Chịu trách nhiệm về hoạt động thu chi trong Công ty. - Kế toán nội bộ, quản lý tài sản, kiểm soát các chi phí hoạt động của Công ty. - Thực hiện xuất, nhập hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ, kê khai, báo cáo định kỳ theo quy định. - Chi trả lương cho nhân viên. - Quản lý việc giao, nhận tài sản Công ty, kiểm kê tài sản định kỳ. - Chịu trách nhiệm giải trình trước cơ quan thuế về tài chính Công ty. 3.5. Sứ mên h và phương châm hoat đông  Sứ mêṇ h Phương Nam Digital luôn tràn đầy ngọn lửa đam mê với công việc và coi sự thành công của khách hàng là niềm tự hào của Công ty. Công ty luôn làm việc với phương châm và tôn chỉ duy nhất: tin cậy, hiệu quả, lâu dài. Phương Nam Digital tiên quyết trở thành một trong những công ty agency hàng đầu, cung cấp các giải pháp marketing tốt nhất cùng với việc sáng tạo nhiều công cụ marketing mang lại giá trị bền vững cho khách hàng. Mang laị môi trường tốt cho người lao động: Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, tinh thần làm việc tự giác và tích cực, chế độ đãi ngộ xứng đáng và hoạt động hiệu quả.
 51. 51. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi 36  Phương châm hoaṭ đôṇ g - Uy tín xây dựng từ khách hàng: luôn được hàng trăm khách hàng lựa chọn trong suốt 6 năm qua. - Digital trong từng hơi thở: mỗi nhân viên làm việc tối đa công suất đến từng dự án digital. - Chi phí xứng đáng: đây chính là yếu tố giúp khách hàng tin tưởng và chọn dùng dịch vụ của Công ty. - Chưa bao giờ ngừng chăm sóc: cam kết hỗ trợ 24/7/365. - Đo lường công minh, báo cáo chính xác: hình ảnh và số liệu hoàn toàn thuyết phục khách hàng. - Hiệu quả ngay từ những bước đầu: khách hàng hài lòng về sự phát triển “nhìn thấy được” khi sử dụng dịch vụ. 3.6. Định hướng phát triển của Công ty Phương Nam Digital trong tương lai Tập trung phát triển nguồn lực, trong đó ưu tiên phát triển nguồn lực đáp ứng nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp, tuyển dụng nhân viên có hiệu quả, đảm bảo việc làm và đời sống ổn định cho nhân viên.  Định hướng phát triển 2 năm tới: - Phát triển và quảng bá hình ảnh Công ty ra các tỉnh lân cận Thành phố Hồ Chí Minh. - Tăng cường các khóa học đào tạo trong năm để đáp ứng nhu cầu học hỏi thêm kiến thức của nhân viên, tăng cơ hội thăng tiến. - Doanh thu Phòng Kinh Doanh 2018 tăng 50% so với 2017.  Định hướng phát triển 5 năm tới:
 52. 52. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi 37 - Phát triển và quảng bá hình ảnh cho Công ty ra toàn quốc. - Tăng cường các khóa học đào tạo trong năm để đáp ứng nhu cầu thăng tiến của mọi người - Doanh thu 5 năm tới gấp 3 lần năm 2017. 3.7. Khách hàng, dự án và đối thủ can Digital 3.7.1. Khách hàng tiêu biểu của Công ty h tranh của Công ty Phương Nam Hình 3.3 - Khách hàng tiêu biểu của Công ty Nguồn: https://www.phuongnamdigital.com/
 53. 53. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi 38 3.7.2. Dự án tiêu biểu Công ty đã và đang thực hiện STT Mô tả tên dự án Hình ảnh minh họa 1 Website: queennest.com (Yến Sào Queenest) 2 Website: vinatana.com (Công ty cổ phần VINA TÂN Á) 3 Website: tcivn.com (Thai Corp International Vietnam) 4 Website: orangefilmvietnam.com 5 Bài viết PR (Ẩm thực Tồ & Ngố)
 54. 54. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi 39 6 Bài viết PR (Nhà hàng Sushi TOKYO Deli) Bảng 3.1 - Dự án tiêu biểu Công ty đã và đang thực hiện 3.7.3. Đối thủ caṇ h tranh của Công ty Nguồn: https://www.phuongnamdigital.com/ Hiên nay có hàng trăm hàng ngàn công ty agency đang hoaṭ đôṇ g ở Viêṭ Nam nói riêng và khu vưc thành phố Hồ Chí Minh nói chung, vì thế rất khó để khách hàng lưa chon và tìm ra đươc công ty phù hơp với muc đích kinh doanh của mình. Danh hiêu Google Partner có thể đươc xem là môt thang đo chất lươn ̣ g và tao nên sự uy tín ngay từ phút đâu ̀ tiên khi khach ́ han ̀ g nhìn vao ̀ website của các công ty này. Nó cho thấy rằng công ty hoạt động tốt, khách hàng của công ty hài lòng và công ty tuân theo các phương pháp hay nhất của Google. Độ uy tín cao dẫn tới việc tạo chiến dịch nhanh tránh những trường hợp bị xem xét tài khoản, có thể chỉnh sửa chiến dịch thường xuyên mà không sợ tạm dừng chờ xem xét (thay đổi chiến dịch một cách linh hoạt hơn). Đối tác của Google có những chuyên gia được cấp giấy chứng nhận bởi adwords giúp khách hàng tạo và quản lý các chiến dịch môṭ cách hiệu quả hơn bởi họ có kiến thức sâu rộng về quảng cáo Google. Bên caṇ h đó các đối tác của Google thường được hưởng những ưu đãi về mã khuyến mại của Google theo từng dịp (Coupon Google Adwords) nên khách hàng của họ cũng sẽ được
 55. 55. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi 40 khuyến mại theo từng dịp. Với các chuyên gia được chứng nhận họ sẽ quản lý chiến dịch của bạn tốt, giúp điểm chất lượng từ khóa tăng từ đó giảm chi phí phải trả, tăng lợi nhuận. Môt số đối thủ caṇ h tranh của Phương Nam Digital hiên là đối tác của Google, linh vưc hoat đôṇ g chuyên môn là ngành digital có thể chia ra thành hai nhóm như sau: Nhóm agency lớn taị Viêṭ Nam từ nước ngoài  OgilvyOne và Group M thuôc tâp đoàn WPP Group OgilvyOne: với đa số đội ngũ đến từ Who Digital – một agency Việt Nam đã được WPP mua lại, thiên về kế hoạch truyền thông và SEM. GroupM: có năng lực digital tại chỗ, chuyên trị mảng chiến lược & hoạt động sản xuất và social media.  PHD Vietnam và OMG thuôc Omnicom Group Công ty TNHH Truyền Thông Chuyên San (Campaign Solutions OMG). TNHH quảng cáo Phương Cách - Method Advertising (PHD Vietnam).  Denstu Viêṭ Nam thuôc Dentsu: outsource phần lớn phần việc về digital.  Havas Media Vietnam thuôc Havas Media Group.  MicroAd Vietnam. Nhóm agency trong nước  Dispplay Ads: Admicro, Vietad…  Quảng cáo trên Google (Google Adwords) CleverAds, Nova Ads, Mat Bao Media, Bin Media Limited, IDM Viet Nam, DigitaBiz, VNpec, GlinkAds, HDAds, Seongon.com, VES Corp, SEM Consultants Ltd, Empowering the Digital Media (ANTS)…
 56. 56. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi 41  Search Engine Marketing (SEO): Lamseo.com, Vietprotocol, Vietsolution…
 57. 57. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi 42  Social Media: MicroAd Vietnam, Minh Huy Media…  Full service: Dsquare, Golden Digital, Emerald, Climax, Buzz Digital, Chin Media, Xu Hướng Số (XHS)…
 58. 58. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi 43 CHƯƠNG 4: KẾ T QUẢ NGHÊN CỨ U 4.1. Khái quát về hoat Digital đôn g Marketing Online tai công ty Phương Nam Các hình thứ c marketing online mà Phương Nam Digital nhắm đến là man ̣ g xã hôị, diên đan ̀ - web 2.0, email, quảng cáo trưc tuyên ́ , SEM và marketing qua website. Khi nhưn ̃ g thông tin của Công ty đươc đăng trên maṇ g xã hôị, qua email và quảng cáo trưc tuyến, hay khi khách hàng tìm kiếm bằng công cụGoogle thì họsẽ thấy đươc toàn bộthông tin về Phương Nam Digital xuât́ hiên trong trang truy xuất kết quả tìm kiếm. Môt khi khách hàng đã tiếp cân đươc thông tin thì họ se truy câp vào website chính của Công ty để tìm hiểu rõ ràng hơn về Công ty, xem xét độtin cây và đưa ra quyết đin ̣ h có nên sử dun ̣ g dic̣ h vụcủa Công ty hay không.  Marketing qua maṇ g xã hôị Facebook Theo thống kê của Internetworldstats vào tháng 6/2016 Việt Nam có đến 49,741,762 người (51,4% dân số Việt Nam) sử dụng Internet và 40,000,000 người (41,9% dân số) sử dụng Facebook. Việt Nam nằm trong nhóm 10 nước châu Á có tốc độ tăng trưởng người dùng nhanh nhất và xếp thứ 6 châu Á. Số lượng thông tin trên Facebook ngày một nhiều nhưng thời gian online của mỗi người lại không tăng thêm, tỷ lệ “được xem” của một bài đăng là rất ít. Hầu như mọi người không quan tâm nội dung quảng cáo, họ dùng Facebook không phải để mua hàng mà chủ yếu là giải trí. Thêm vào đó thuâṭ toán cùng những tính năng của Facebook ngày càng thay đổi và đa daṇ g (nhất là sau khi Facebook thâu tóm maṇ g xã hôi càng khó khăn. Instagram) khiến cho viêc tiếp cân khách hàng ngày
 59. 59. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi 44 Tuy nhiên đây cũng là môt tiềm năng và là môt tài sản vô cùng lớn của bất kì doanh nghiêp nào tân duṇ g đươc nó. Facebook đươc coi như môt phiên bản bản tiếp theo của ông lớn Yahoo môṭ thời, thâm chí sự thin ̣ h han ̀ h và mứ c độphổ biên ́ của Facebook đã vươn xa ngoai ̀ mứ c tưởng tươṇ g. Facebook đươc lâp ra nhằm gắn kết moị người trên khắp thế giới với nhau, từ đó phát triển thành muc maṇ h viêc̣ đích kinh doanh. Nhìn thấy đươc ̣ marketing qua Facebook bằng viêc tiềm năng ấy, Phương Nam Digital đã tìm cách đẩy xây dưn ̣ g môṭ trang fanpage cho riêng mình với cái tên https://www.facebook.com/phuongnamdigital/?fref=ts. Lúc đầu lươt đăng kí theo dõi và like trang fanpage còn thấp, nhưng đến thời điểm hiên tai lươt like và theo dõi đã tăng đến khoảng 49.361 lươt và 48.484 lươṭ , có thể xem là khá cao so với những đối thủ caṇ h tranh khác. Hình 4.1 - Fanpage của Phương Nam Digital taị Facebook Nguồn: https://www.facebook.com/phuongnamdigital/?fref=ts Fanpage của Phương Nam Digital còn có môt đôi ngũ marketing hùng hâu giúp Công ty đưa
 60. 60. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi 45 thông tin, dic̣ h vụ đến hàng ngàn page khách nhau. Bên can ̣ h đó mạng Facebook luôn chạy theo chủ đề nóng của xã hội, do đó đôi ngũ này cũng làm nhiêm vụ “đài phát sóng” nắm bắt và khai thác các chủ đề nóng liên quan đến nhiều vấn đề như ngành nghề thiết kế, kinh doanh, sự kiên xa
 61. 61. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi 46 hôị, showbiz… đang nổi lên để thu hút sự chú ý từ người xem. Trong mỗi bài viết, fanpage cũng đăng kèm các thông tin dic ̣h vu,̣ chương trình khuyến mai và nguồn dân về website chính của Công ty. Tất cả những ai đã theo dõi trang fanpage đều sẽ thấy đươc tât́ cả thông tin này.  Marketing qua Email Email là môt trong những công cụ Phương Nam Digital sử dụng trong hoạt động marketing online cho việc quảng bá thương hiệu và giới thiệu các dic ̣h vụđến khách hàng vì Email marketing là một trong những hình thức maketing trực tuyến khá hiệu quả, ngay cả khi email gửi đến không vào hộp thư chính của người dùng mà rơi vào hộp thư linh tinh (spam) thì hiệu quả phản hồi vẫn có tỉ lệ hàng chục phần trăm. Cơ sở dữ liệu email đền từ khách hàng thường xuyên và khách hàng sử duṇ g gói dic ̣h vu ̣VIP. Cơ sở dữ liệu này được thu thập từ rất nhiều nguồn, bao gồm: các thành viên đăng ký nhận bản tin trên website, các diễn đàn về thiết kế - quảng cáo kĩ thuâṭ số, hội doanh nghiệp trẻ và các công ty có liên kết và hợp tác với Phương Nam Digital. Có 2 hình thứ c email Công ty thưc hiêṇ : Hình thức thứ nhất là email đươc gửi đi từ Công ty đến khách hàng cho muc đích quảng bá dic ̣ h vụ nhằm thúc đẩy khả năng mua hàng, và hình thứ c thứ hai là email nhân tư các kênh ngươc laị tức email từ khách hàng đến Công ty khi khách hàng mong muốn nhân đươc câu trả lời, thắc mắc, sự tư vấn, sự gơi ý cho những đòi hỏi của ho.̣ Với hình thứ c email thứ hai này, Công ty sử duṇ g hình thức tựgửi email bằng đaị chỉ mail cá nhân cho khách hàng.  Marketing qua công cụSEO – Search Engine Marketing Công ty đã và đang tâp trung ap ́ dun ̣ g chiên ́ dic̣ h quan ̉ g cao ́ PPC (Pay Per Click) trên công cu tìm kiếm Google cho rất nhiều dự án website của khách hàng lớn nên dựa vào điều kiện hiện tại,
 62. 62. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi 47 Phương Nam Digital chỉ sử dụng hình thức SEO để đưa thứ hạng website của Công ty lên. Phương Nam Digital sử dụng chính các tiện ích có sẵn trên Google để nâng cao thứ hạng của mình. Các
 63. 63. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi 48 tiện ích có thể kể đến là: Google Adwords, Google Analytics,… Ngoài ra Công ty còn sử dụng đội ngũ marketing của mình để tạo những bài viết, các từ khóa về dic ̣h vụđồng thời kèm theo link website đăng trên các diên đan ̀ , web 2.0. Từ đó khi muốn biết thêm thông tin sản phẩm hay thông tin về Công ty khách hàng chỉ việc click vào link, điều này sẽ tăng lượt truy cập vào website của Công ty dẫn đến việc tăng hạng tên công cụ tìm kiếm:  Qua diên đàn Phương Nam Digital thường xuyên sử dụng diễn đàn để đăng bài với nội dung như nhau là giới thiệu về Phương Nam Digital và giới thiệu các dic̣ h vụ mới đi kèm chương trình khuyến mai vì những nơi này có số lượng người truy cập rất lớn. Mục đích của các bài viết này chủ yếu là lan truyền, gia tăng nhận biết về Phương Nam Digital. Đối với các diễn đàn về kinh doanh, digital marketing hay SEO, các bài viết lại mang tính chuyên môn cao hơn nhằm vào việc nâng cao uytín, chất lượng và các dic ̣h vụcủa Phương Nam Digital.  Qua web 2.0 Song song với các diên đan ̀ , không thể không nhắc đến sự phát triển của web 2.0 ( Site.google.com, Wordpress, Blogspot, Tumblr, Webbly, Jimdo…). Web 2.0 có chức năng như là các vệ tinh nhỏ của Công ty môṭ phần giúp truyền tải nội dung các dic ̣h vụmột cách chính xác, môṭ phần giúp xây dưng hê ̣thống backlink lam ̀ tăng sứ c man ̣ h cho website. Tất cả những link đươc đăṭ trong baì viêt́ của các web 2.0 này đều được liên kết với website chính của Công ty, mỗi lần người xem click vào link chuyển về website chính hoăc khi con bọ của Google quét hết các backlink đồng nghia làm tăng sức mạnh cho website.  Marketing qua Website
 64. 64. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi 49 quét về website chính trong backlinks,
 65. 65. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi 50 Trong thời kì kinh tế hôi nhâp maṇ h mẽ đăc biêt là sự phát triển vươt bâc của Internet, các doanh nghiêp cần phải tăng cường ứng duṇ g công nghê ̣thông tin để lâp ra website riêng phuc vu cho hoaṭ đôṇ g kinh doanh tốt nhất, đăc biêṭ là các công ty agency. Bản thân Phương Nam Digital là môt công ty hoat đông trong linh vưc truyền thông số với đôi ngũ IT nồng cốt, ban lanh đao Công ty hiển nhiên nắm bắt đươc tầm quan troṇ g của môt website nên đã xây dưng website https://www.phuongnamdigital.com/ đi vào hoaṭ đôṇ g. Hình 4.2 - Trang chủ website phuongnamdigital.com Nguồn: https://www.phuongnamdigital.com/ Chưa dừ ng laị ở đó, Phương Nam còn đánh man ̣ h vào 2 dic ̣ h vụchuyên môn của mình là dic̣ h
 66. 66. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi 51 vụ Website (thiết kế, chăm sóc) và dic̣ h vụ Viết Bài PR và lâp hẳn thêm nhưn ̃ g website vê ̣tinh chuyên biêt về dic̣ h vụ Website (thiết kế, chăm sóc) là ttp://googlevietnam.net.vn/, http://vietbaipr.net/, http://phuongnamdesign.com/ và http://chamsocwebsite.net.
 67. 67. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi 52 Hình 4.3 - Trang chủ website chamsocwebsite.net Nguồn: https://www.phuongnamdigital.com/ Hình 4.4 - Trang chủ website vietbaipr.net Nguồn: https://www.phuongnamdigital.com/
 68. 68. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi 53 Hình 4.5 - Trang chủ website phuongnamdesign.com Nguồn: https://www.phuongnamdesign.com/ Ngoài 5 website trên ra thì Phương Nam Digital còn làm chủ và quản lý hê ̣thống gồm 36 website vê ̣tinh chiếm tên miền khá man ̣ h (man ̣ h nhất là “.vn”) về các linh vưc ̣: Kinh Tế - Công Nghê ̣- Giáo Duc (5 website), Tin Tứ c - Giới Trẻ - Giai ̉ Trí (10 website), Phụ Nữ – Lam ̀ Đep (6 website), Gia Đình - Sức Khỏe (6 website), Du Lic ̣h - Ẩ m ThưcThủy (3 website). (6 website) và Rao Văṭ - Phong Hình 4.6 - Hê ̣thống quản lý website vê ̣tinh của Phương Nam Digital
 69. 69. ̣ TÔ ́ T NGHIÊP KHO ́ A LUÂN ̣ Đăn ̣ g Nguyêṭ Nhi 54 Nguồn: https://www.network.phuongnamdigital.com/

×