Ứng Dụng Seo Vào Website Bán Đồng Hồ Watchkingdom

Ứng Dụng Seo Vào Website Bán Đồng Hồ Watchkingdom

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC VÀ KĨ THUẬT THÔNG TIN
BÁO CÁO ĐỒ ÁN
MÔN TỐI ƯU HOÁ CÔNG CỤ TÌM KIẾM
Đề tài: ỨNG DỤNG SEO VÀO WEBSITE BÁN ĐỒNG HỒ WATCHKINGDOM
MÃ TÀI LIỆU: 81225
ZALO: 0917.193.864
Dịch vụ viết bài điểm cao :luanvantrust.com
GVHD: ThS. Võ Tấn Khoa
Nhóm 07 – Các sinh viên thực hiện:
1. Nguyễn Hữu Phát MSSV: 18521230
2. Đinh Ngọc Phúc MSSV: 18521251
3. Tống Đình Quốc MSSV: 18521312
4. Đỗ Văn Sa MSSV: 18521330
5. Nguyễn Lương Toàn MSSV: 18521510
 Tp. Hồ Chí Minh, 5/2021 
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22
2 | P a g e
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
……., ngày…......tháng……năm 2021
Người nhận xét
(Ký tên và ghi rõ họ tên)
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22
3 | P a g e
BẢNG PHÂN CÔNG, ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN:
Bảng 0-1 - Bảng phân công, đánh giá thành viên
Họ và tên MSSV Phân công Đánh giá
Nguyễn Hữu Phát 18521230 - Chuẩn bị nội dung
word, thuyết trình.
- Hoàn thành tốt.
- Đúng thời hạn của
nhóm giao
- 9.5/10
Đinh Ngọc Phúc 18521251 - Chuẩn bị nội dung
word, định dạng word.
- Hoàn thành tốt.
- Đúng thời hạn của
nhóm giao
- 9.5/10
Tống Đình Quốc 18521312 - Chuẩn bị nội dung
word, thuyết trình.
- Hoàn thành tốt.
- Đúng thời hạn của
nhóm giao
- 9.5/10
Đỗ Văn Sa 18521330 - Chuẩn bị nội dung word,
làm slidepowerpoint.
- Hoàn thành tốt.
- Đúng thời hạn của
nhóm giao
- 9.5/10
Nguyễn Lương Toàn 18521510 - Làm slide powerpoint,
thêm sản phẩm vào
trang web.
- Hoàn thành tốt.
- Đúng thời hạn của
nhóm giao
- 9/10
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22
4 | P a g e
LỜI MỞ ĐẦU
Search Engine Optimization - Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) là quá trình
tăng chất lượng và lưu lượng truy cập website bằng cách tăng khả năng hiển thị của
website hoặc webpage cho người dùng trên các máy truy tìm dữ liệu như Google, Bing,
Yahoo ... SEO liên quan tới cải thiện kết quả tìm kiếm không tốn phí (kết quả tìm kiếm
"tự nhiên"), không bao gồm nguồn truy cập trực tiếp và việc mua quảng cáo hiển thị.
Ngoài ra, kỹ thuật SEO có thể sử dụng cho các loại tìm kiếm khác nhau, bao gồm tìm
kiếm hình ảnh, video, nội dung học thuật, tin tức và kết quả trên công cụ tìm kiếm theo
ngành.
Là một chiến lược Internet marketing, SEO xem xét cách thức hoạt động, các
thuật toán kiểm soát hành vi của công cụ tìm kiếm; những gì người dùng tìm kiếm, các
thuật ngữ hoặc từ khóa được nhập vào và công cụ tìm kiếm ưa thích của đối tượng mục
tiêu. SEO dùng để cải thiện thứ hạng website trên trang kết quả của công cụ tìm kiếm
(SERP), nhờ đó tăng lưu lượng truy cập và lượng khách hàng được chuyển đổi từ nguồn
này.
SEO mang lại những lợi ích tuyệt vời cho doanh nghiệp. Nhờ phân tích được số
liệu của lượng người truy cập website nên có thể nắm được nhược điểm để cải thiện
website, mang lại hiệu quả chi phí với việc chủ động tiếp cận được khách hàng có nhu
cầu với sản phẩm giảm thiểu chi phí tiếp cận nắm bắt được đặc điểm và hành vi của
khách hàng tiềm năng, hỗ trợ đưa ra các chiến dịch marketing hiệu quả trên kênh online
và offline. Ngoài ra SEO giúp tăng độ tin cậy của website trên danh sách của công cụ
tìm kiếm, góp phần xây dựng và phát triển thương hiệu, thu hút khách hàng tiềm năng
và tăng doanh số hiệu quả.
Vì vậy, trong khuôn khổ môn học và bài báo cáo Seminar, nhóm chúng em quyết
định thực hiện đề tài Ứng dụng SEO vào trang web bán đồng hồ WatchKingdom.
Sau đây, nhóm chúng sẽ trình bày Seminar thông qua các chương sau:
 Chương 1: Tìm hiểu về SEO
 Chương 2: Website bán đồng hồ WatchKingdom và chiến lược SEO
 Chương 3: Những việc WatchKingdom đã thực hiện để SEO
 Chương 4: Kết luận
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22
5 | P a g e
DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH ẢNH
Danh mục các bảng:
Bảng 1 - Bảng phân công, đánh giá thành viên...............................................................3
Danh mục hình ảnh:
Hình 1-1 Mô hình SEO..................................................................................................10
Hình 1-2 SEO Onpage...................................................................................................11
Hình 1-3 SEO Offpage ..................................................................................................12
Hình 2-1.........................................................................................................................15
Hình 2-2.........................................................................................................................16
Hình 2-3.........................................................................................................................16
Hình 2-4.........................................................................................................................17
Hình 2-5.........................................................................................................................17
Hình 2-6.........................................................................................................................18
Hình 2-7.........................................................................................................................18
Hình 2-8.........................................................................................................................19
Hình 2-9.........................................................................................................................20
Hình 2-10.......................................................................................................................21
Hình 2-11 Mô hình liên kết sao.....................................................................................22
Hình 2-12 Fanpage ........................................................................................................23
Hình 2-13 Instargram ....................................................................................................23
Hình 2-14 Twitter..........................................................................................................24
Hình 2-15 Pinterest........................................................................................................24
Hình 2-16 UITStyle.......................................................................................................25
Hình 2-17 Thông tin sân thể thao..................................................................................25
Hình 3-1.........................................................................................................................27
Hình 3-2.........................................................................................................................27
Hình 3-3.........................................................................................................................28
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22
6 | P a g e
Hình 3-4 Tối ưu hóa trên URL trang chủ ......................................................................29
Hình 3-5 Tối ưu hóa URL trên trang sản phẩm.............................................................29
Hình 3-6 Tối ưu hóa URL trên trang chi tiết sản phẩm.................................................29
Hình 3-7 Tối ưu hóa URL trên trang đăng nhập ...........................................................29
Hình 3-8 Tối ưu hóa URL trên trang đăng ký...............................................................30
Hình 3-9 Tối ưu hóa URL trên trang tin tức..................................................................30
Hình 3-10 Tối ưu hóa trang blog trong nội dung tin tức...............................................30
Hình 3-11.......................................................................................................................31
Hình 3-12.......................................................................................................................31
Hình 3-13.......................................................................................................................32
Hình 3-14.......................................................................................................................34
Hình 3-15.......................................................................................................................34
Hình 3-16.......................................................................................................................36
Hình 3-17.......................................................................................................................37
Hình 3-18.......................................................................................................................39
Hình 3-19.......................................................................................................................39
Hình 3-20.......................................................................................................................40
Hình 3-21.......................................................................................................................40
Hình 3-22 Canonical Url WatchKingdom.....................................................................41
Hình 3-23 Trang 404 WatchKingdom...........................................................................42
Hình 3-24 Tốc độ tải trang WatchKingdom..................................................................43
Hình 3-25 File .htaccess WatchKingdom......................................................................44
Hình 3-26 Breadcrums WatchKingdom........................................................................44
Hình 3-27 Thẻ title WatchKingdom..............................................................................45
Hình 3-28 Thẻ description WatchKingdom ..................................................................45
Hình 3-29 Liên kết tới trang chủ WatchKingdom.........................................................47
Hình 3-30 Trang 404 WatchKingdom...........................................................................48
Hình 3-31 Trang chủ WatchKingdom...........................................................................49
Hình 3-32 Trang sản phẩm WatchKingdom .................................................................50
Hình 3-33 Trang tin tức WatchKingdom ......................................................................51
Hình 3-34 Trang liên hệ WatchKingdom......................................................................52
Hình 3-35 Trang giỏ hàng WatchKingdom...................................................................53
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22
7 | P a g e
Hình 3-36 Trang câu hỏi thường gặp WatchKingdom..................................................55
Hình 3-37 Trang đăng kí WatchKingdom.....................................................................56
Hình 3-38 Trang đăng nhập WatchKingdom................................................................57
Hình 3-39 Trang tin tức chi tiết WatchKingdom ..........................................................58
Hình 3-40 Facebook WatchKingdom............................................................................59
Hình 3-41 Instagram WatchKingdom ...........................................................................60
Hình 3-42 Twitter WatchKingdom ...............................................................................60
Hình 3-43 Pinterest WatchKingdom .............................................................................61
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22
8 | P a g e
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................................4
DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH ẢNH ........................................................................5
MỤC LỤC .......................................................................................................................8
Chương 1: Tìm hiểu về SEO....................................................................................10
1.1.1 SEO Onpage là gì?.................................................................................10
1.1.2 SEO OffPage là gì?................................................................................11
Chương 2: Website bán đồng hồ WatchKingdom và chiến lược SEO....................15
Chương 3: Những việc WatchKingdom đã thực hiện để SEO...............................26
3.8.1 Website đã đăng ký với GSC chưa? ......................................................37
3.8.2 Chèn mã Google Analytics vào website................................................38
3.8.3 Domain website có 'www' không?.........................................................39
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22
9 | P a g e
3.8.4 Domain có chứng chỉ ssl không?...........................................................40
3.8.5 Sử dụng Canonical URL........................................................................40
3.8.6 Tối ưu trang 404.....................................................................................41
3.8.7 Đảm bảo việc không trùng lặp nội dung................................................43
3.9.1 Menu Breadcumb:..................................................................................44
3.9.2 Tối ưu các thẻ tiêu đề title và miêu tả description:................................44
3.9.3 Vị trí và tần suất từ khóa (keyword) xuất hiện trong trang....................45
3.9.4 Tối ưu hình ảnh:.....................................................................................46
3.9.5 Nội dung web không được copy, không có lỗi chính tả, độ dài lý tưởng,
tầm 1900 từ trở lên, được cập nhật định kì ...................................................46
3.9.6 Cấu trúc liên kết nội bộ có hợp lý không?.............................................46
3.9.7 Tránh các broken link, có thể chuyển hướng theo 301 redirect để trỏ về
url đúng. ........................................................................................................47
3.9.8 Website thân thiện với người dùng........................................................48
3.10.1 Backlink:................................................................................................59
3.10.2 Có tương tác trên các trang social không?.............................................59
Chương 4: Kết luận..................................................................................................62
TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................................................63
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22
10 | P a g e
Chương 1: Tìm hiểu về SEO
Khái niệm SEO
SEO là từ viết tắt của Search Engine Optimization – Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm.
Và SEO website là tập hợp các phương pháp giúp cải thiện thứ hạng của một website
trên trang kết quả của công cụ tìm kiếm – SERPs (thông thường là Google).
Hình 1-1 Mô hình SEO
Kết quả quan trọng nhất của việc làm SEO là thứ hạng website đứng thứ bao nhiêu
trên thanh công cụ tìm kiếm. Điều này cũng tương tự như việc bạn trưng bày sản phẩm
và phải làm sao cho sản phẩm đó ở vị trí nổi bật nhất và dễ dàng thấy nhất.
Hai yếu tố quyết định thành công trong triển khai SEO chính là:
- SEO Onpage
- SEO Offpage
1.1.1 SEO Onpage là gì?
SEO Onpage là tập hợp các phương pháp tối ưu hóa các yếu tố hiển thị ngay trên
trang web, các trang con và được lặp lại nhiều lần khi đăng các bài viết mới. Mục đích
là cải thiện thứ hạng của trang web trên kết quả của các công cụ tìm kiếm.
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22
11 | P a g e
Hình 1-2 SEO Onpage
Ngược lại với SEO Offpage, SEO Onpage là cách dễ nhất và đem lại hiệu quả
nhanh chóng khi bạn có thể kiểm soát 100% kết quả của mình. Tuy nhiên, chiến thuật
SEO hoàn hảo nhất vẫn là kết hợp thành thạo cả hai phương pháp SEO Offpage và
SEO Onpage.
1.1.2 SEO OffPage là gì?
SEO Offpage là tập hợp các thủ thuật tối ưu hóa các yếu tố bên ngoài website, bao
gồm xây dựng liên kết (link building), marketing trên các kênh social media, social
media bookmarking, … giúp website lên top Google, kéo về hàng nghìn traffic.
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22
12 | P a g e
Hình 1-3 SEO Offpage
Trong cả 3 yếu tố (link building, social media marketing, social media
bookmarking) và các yếu tố ảnh hưởng khác, SEO backlinks là yếu tố quan trọng nhất.
Yếu tố này có ảnh hưởng nhiều nhất tới thứ hạng từ khóa và website trong bộ máy
tìm kiếm.
Các backlinks này hoạt động như là một phiếu bầu cho nội dung blog/website.
Càng nhiều phiếu bầu chất lượng, website càng có khả năng xếp hạng cao trong kết
quả tìm kiếm.
Quá trình xây dựng và tìm kiếm các backlinks được gọi là link building (xây dựng
liên kết). Việc SEO Web thành công hay không chính là nhờ vào các chiến lược link
building “chất”.
SEO trang web nhằm mục đích gì?
Mục đích của việc SEO đơn giản chỉ là lên Top Google? Không hẳn vậy, nhiều
công ty, doanh nghiệp tìm đến SEO không hẳn là vì Top mà là vì sức ảnh hưởng của
Top Google mang đến cho họ chính là Doanh Thu và Thương Hiệu.
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22
13 | P a g e
“80% user click vào kết quả Organic thay vì Google Ads. Và trong 80% đó có trung
bình 65% click vào kết quả top 5.” (Theo số liệu của trang impactplus.com và
imforza.com )
Những số liệu đó không nói dối. Do đó, trong quá trình làm SEO thì việc thứ hạng
website đứng thứ bao nhiêu trên thanh công cụ tìm kiếm là điều quan trọng nhất. Điều
này cũng tương tự như việc trưng bày sản phẩm và phải làm sao cho sản phẩm đó ở vị
trí nổi bật nhất và dễ dàng thấy nhất.
Tầm quan trọng của SEO đối với trang web của doanh nghiệp
Hầu hết người dùng sử dụng bộ máy tìm kiếm Google, hay các công cụ tìm kiếm
khác sẽ không bao giờ dừng lại ở việc tìm kiếm một từ khóa hay click vào một website
trên kết quả tìm kiếm rồi hoàn tất.
Thay vào đó, họ có xu hướng tìm kiếm những từ khóa có liên quan thêm rất nhiều,
nhiều và nhiều lần cho đến khi có được thông tin một cách đầy đủ nhất.
Website bạn sẽ có nhiều khả năng xuất hiện liên tục trong mắt người tìm kiếm tại
vị trí top đầu trên Google. Và cơ hội sẽ càng cao hơn nữa khi người dùng nhìn nhận
doanh nghiệp bạn như một trong những chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh về sản
phẩm, dịch vụ mà họ đang hướng đến.
Giả sử trang web liên tục xuất hiện trong 5 vị trí đầu công cụ tìm kiếm của cụm từ
khóa họ đang search thì họ sẽ nhận định rằng doanh nghiệp chính là một trong 5
chuyên gia dẫn đầu thị trường trong ngành?
Liệu có phải “Thứ hạng của website trên kết quả công cụ tìm kiếm càng cao chứng
tỏ trang web đó càng uy tín”?
Điều đó hoàn toàn chính xác!
Sự thật là nếu doanh nghiệp không xếp hạng tốt trên các công cụ tìm kiếm thì cũng
không ảnh hưởng đến doanh nghiệp, thế nhưng doanh nghiệp đang để mất tiềm năng
doanh thu mỗi ngày.
Doanh nghiệp hoàn toàn có thể tạo ra hàng nghìn khách truy cập vào trang web
mỗi tháng nhờ SEO. Và nếu trang web chuyển đổi lưu lượng truy cập thành khách
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22
14 | P a g e
hàng tiềm năng tốt, doanh nghiệp sẽ có thêm hàng trăm khách hàng tiềm năng mỗi
tháng.
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22
15 | P a g e
Chương 2: Website bán đồng hồ WatchKingdom
và chiến lược SEO
Giới thiệu về website WatchKingdom
WatchKingdom.xyz là trang web được xây dựng nhằm mục đích kinh doanh các
sản phẩm đồng hồ nam nữ. Giao diện được thiết kế giúp cho khách hàng có trải
nghiệm tốt nhất khi mua sắm.
Sau đây là một số trang trong giao diện chính của trang web trên màn hình máy
tính:
Hình 2-1
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22
16 | P a g e
Hình 2-2
Hình 2-3
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22
17 | P a g e
Hình 2-4
Hình 2-5
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22
18 | P a g e
Hình 2-6
Hình 2-7
Sau đây là một số trang trong giao diện chính của trang web trên màn hình di động:
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22
19 | P a g e
Hình 2-8
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22
20 | P a g e
Hình 2-9
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22
21 | P a g e
Hình 2-10
Hình thức xây dựng backlink và các backlink được sử dụng
Trang web WatchKingdom sử dụng mô hình liên kết sao (Link Star) cho website
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22
22 | P a g e
Hình 2-11 Mô hình liên kết sao
Mô hình liên kết sao với WatchKingdom là trang web chính và 5 trang web còn lại
là vệ tinh. Các web vệ tinh chỉ link duy nhất đến web chính.
Lý do nhóm sử dụng mô hình liên kết sao này là vì mô hình này được sử dụng cho
những dự án ngắn hạn, dễ triển khai và không tốn quá nhiều công sức để thực hiện. Mặc
dù có nhược điểm là mô hình không có tính bền vững lâu dài nhưng sẽ đạt được mục
đích mà chúng em đặt ra đó chính là lên Top nhanh.
Sau đây là các Backlink mà nhóm đã xây dựng:
- Fanpage Facebook:
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22
23 | P a g e
Hình 2-12 Fanpage
- Instagram:
Hình 2-13 Instargram
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22
24 | P a g e
- Twitter:
Hình 2-14 Twitter
- Pinterest:
Hình 2-15 Pinterest
- UITStyle:
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22
25 | P a g e
Hình 2-16 UITStyle
- Thongtinsanthethao:
Hình 2-17 Thông tin sân thể thao
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22
26 | P a g e
Chương 3: Những việc WatchKingdom đã
thực hiện để SEO
Website đã được index trên các công cụ tìm kiếm như
google, bing...
 Index là gì?
Index (còn gọi là lập chỉ mục) là quá trình thu thập dữ liệu các Website trên Internet
của công cụ tìm kiếm với những Website trên Internet. Sau đó, đánh giá và lưu trữ lại
trên cơ sở dữ liệu của công cụ tìm kiếm.
Khi người dùng tìm kiếm bất kỳ nội dung nào trên trang Web, cơ sở dữ liệu sẽ truy
xuất và trả về kết quả là những dữ liệu của Website đã được công cụ tìm kiếm lập chỉ
mục.
 Tầm quan trọng của việc website của bạn đã được đánh index
Mục đích của quá trình này là nhằm xác thực sự tồn tại của các thông tin trên
Website. Tức là, chỉ khi dữ liệu Website được công cụ tìm kiếm Index thì người dùng
mới có thể tìm thấy chúng.
 Về của hàng đồng hồ WatchkingDom, website của cửa hàng đã được Google
đánh index 14 trang trong website.
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22
27 | P a g e
Hình 3-1
Hình 3-2
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22
28 | P a g e
Hình 3-3
Tối ưu URL
 URL viết tắt của Uniform Resource Locator là đường dẫn hay địa chỉ dùng để
tham chiếu đến các tài nguyên trên mạng Internet. Đường dẫn URL là đoạn text có thể
đọc được thay cho địa IP mà máy tính sử dụng để liên hệ với server. Đường dẫn URL
tạo khả năng siêu liên kết cho các trang website.
 URL thân thiện với SEO là gì?
URL thân thiện hay friendly URL mô tả chính xác trang bằng các từ khóa giúp người
dùng và các công cụ tìm kiếm dễ nhận biết.
 Lợi ích của việc tối ưu hóa URL
 URL giúp người dùng miêu tả một site hay một page, tạo nên URL chính
xác, thuyết phục và hấp dẫn, giúp web của bạn tạo được ấn tượng tốt và có vị thế tốt trên
thị trường trực tuyến.
 Giúp website của bạn tăng thứ hạng một cách nhanh chóng.
 Tăng khả năng thuyết phục khách hàng truy cập vào link bài viết.
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22
29 | P a g e
 Giúp khách hàng có thể ghi nhớ thương hiệu của doanh nghiệp một cách
dễ dàng, tăng tỷ lệ quay lại vào lần sau của khách hàng.
 Tối ưu hóa URL trên website của cửa hàng đồng hồ WatchKingDom
Hình 3-4 Tối ưu hóa trên URL trang chủ
Hình 3-5 Tối ưu hóa URL trên trang sản phẩm
Hình 3-6 Tối ưu hóa URL trên trang chi tiết sản phẩm
Hình 3-7 Tối ưu hóa URL trên trang đăng nhập
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22
30 | P a g e
Hình 3-8 Tối ưu hóa URL trên trang đăng ký
Hình 3-9 Tối ưu hóa URL trên trang tin tức
Hình 3-10 Tối ưu hóa trang blog trong nội dung tin tức
Tối ưu các thẻ heading trong page
 Article Heading là một thành phần đơn lẻ chỉ các nội dung, danh mục của website.
Thẻ Heading trong SEO được chia thành 6 loại theo thứ tự ưu tiên giảm dần từ H1, H2,
H3, H4, H5, H6. Trong đó H1, H2, H3 là 3 thẻ Heading được sử dụng phổ biến nhất, có
vai trò quan trọng trong việc tối ưu website. Chúng được dùng để nhấn mạnh nội dung
chính mà chúng ta đề cập tới trong bài viết của mình.
 Thông qua việc sử dụng thẻ Heading, công cụ tìm kiếm sẽ biết được đâu là tiêu
đề, đâu là các đầu mục nhỏ trong bài viết một cách dễ dàng.
 Tầm quan trọng của việc tối ưu các thẻ heading trong page
 Mỗi bài viết thường chỉ có 1 Heading 1. Thẻ này đóng vai trò quan trọng
nhất trong số các thẻ Article Heading có trong bài viết. Các công cụ tìm kiếm sẽ dựa
vào thẻ H1 để định danh nội dung chính mà bài viết triển khai. Vì thế, những website
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22
31 | P a g e
đã và đang đầu tư vào SEO đều rất chú trọng tới thẻ H1 này. Làm sao để chúng thật hay,
hấp dẫn và tối ưu phù hợp với SEO.
 Việc sử dụng các thẻ Heading trong bài giúp công cụ tìm kiếm hiểu rõ nội
dung chính, nội dung từng phần trong bài viết. Từ đó đưa các key chính mà bài viết đề
cập tới lên TOP nhanh hơn so với các bài viết không sử dụng Heading.
 Với người đọc, nhờ có thẻ Heading mà người đọc cũng dễ hình dung bố
cục bài viết và tập trung vào những phần mà mình quan tâm nhất.
 Trang web watchkingdom.xyz sử dụng các thẻ H2 đóng vai trò là tiêu đề của các
bài blog. Các tiêu đề này chứa đầy đủ các từ khóa chính trong bài viết giúp người dùng
dễ hình dung bố cục của bài viết.
Code sử dụng trong bài viết
Hình 3-11
Giao diện khi dùng thẻ H2
Hình 3-12
Chuẩn hóa về nội dung và các thuộc tính trong thẻ image
 Thuộc tính Alt của hình ảnh
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22
32 | P a g e
Alt viết tắt của từ alternative information có nghĩa là thông tin thay thế, tức là thông
tin thay thế khi hình ảnh không hiển thị được. Ví dụ ở dưới mình đã sửa sai đường dẫn
hình ảnh và file hình không được tìm thấy, nó đã hiển thị đoạn text ngắn đó là alt.
Thuộc tính alt là yếu tố quan trọng nhất để định cấu hình khi thực hiện SEO cho hình
ảnh vì nó giúp trình thu thập công cụ tìm kiếm hiểu được chủ đề của hình ảnh.
Một bài viết hoặc một lading page muốn Seo lên top Google, thì ngoài việc nội hay
và chất lượng ra, thì chúng ta cũng cần tối ưu hình ảnh, và thêm hình ảnh vào bài viết
đó thật hợp lý nữa.
 Website WatchKingDom đã chuẩn hóa về nội dung thuộc tính Alt theo tên từng
sản phẩm để các công cụ tìm kiếm hiểu được chủ đề của hình ảnh.
Hình 3-13
Thêm title và description khi trang xuất hiện ở công cụ tìm
kiếm
 Thẻ tiêu đề Meta Title Tag là gì
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22
33 | P a g e
Thẻ tiêu đề Meta title SEO là một câu ngắn gọn hoàn chỉnh cung cấp cho các công
cụ tìm kiếm (Search Engine) biết nội dung chính xác bài viết là gì để xếp hạng tìm kiếm.
Có lên top được hay không thì 20% phụ thuộc Tiêu đề của bạn là gì.
 Tại sao thẻ title lại quan trọng
Tiêu đề là yếu tố quan trọng giúp công cụ tìm kiếm hiểu được trang của bạn là gì, và
là ấn tượng đầu tiên nhiều người sẽ dễ nhận thấy nhất qua trang kết quả tìm kiếm, mạng
xã hội và trình duyệt web.
 Trang kết quả tìm kiếm (SERPs): Nội dung của thẻ Title xuất hiện trong
trang kết quả tìm kiếm được in đậm và nổi bật nhất, đóng vai trò lớn trong việc quyết
định của người dùng có click viếng thăm trang của bạn hay không.
 Truyền thông xã hội: Ngoài việc hiển thị trong trang kết quả tìm kiếm,
khi liên kết của bạn được chia sẻ trên các trang mạng xã hội nội dung trong thẻ tiêu đề
cũng được làm nổi bật và thu hút người dùng tương tự như trên SERPs, hình ảnh chụp
từ facebook
 Trình duyệt web: Thẻ tiêu đề của bạn cũng được hiển thị ở đầu trình
duyệt web, đặc biệt khi có nhiều tab trình duyệt mở. Tiêu đề độc đáo và dễ nhận ra với
các từ khóa quan trọng gần phía trước giúp đảm bảo rằng mọi người dễ nhận ra bạn.
 Thẻ Meta description là một đoạn văn hoàn chỉnh mô tả tóm tắt nội dung cho bài
viết. Đoạn mô tả này phải đảm bảo có cấu trúc gồm: Mở bài, Thân bài và Kết luận. Nội
dung phản ánh chính xác bài viết trong web.
 Một thẻ Meta Description tốt sẽ mang đến cho bạn 3 lợi ích sau:
 Thu hút người dùng truy cập vào website, tăng tỷ lệ nhấp chuột (CTR)
trên cả Google lẫn trang mạng xã hội (Facebook, Twitter, …)
 Giúp công cụ tìm kiếm hiểu khái quát về nội dung trang để xếp hạng tốt
hơn.
 Tối ưu trải nghiệm người dùng, giúp họ nhanh chóng nắm được nội dung
mà mình sắp truy cập.
 Trong website watchkingdom, các trang được thêm title và description khi trang
xuất hiện ở công cụ tìm kiếm để cung cấp những thông tin về các trang nhằm thu hút
của người dùng có click viếng thăm website.
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22
34 | P a g e
Hình 3-14
Hình 3-15
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22
35 | P a g e
Sitemap
 Định nghĩa:
 Sitemap (hệ thống bản đồ của một trang web) là một tập tin văn bản có
chứa tất cả các URL của website, cụ thể là hệ thống các đường link dẫn đến trang chính,
trang con được thể hiện một cách rõ ràng, rành mạch.
 Ngoài ra, sơ đồ trang web của bạn cũng có thể cung cấp siêu dữ liệu có
giá trị được liên kết với các website bạn liệt kê trong sơ đồ của trang web đó. Nó cung
cấp các thông tin, chẳng hạn như thời điểm trang được update lần cuối, mức độ thường
xuyên website được thay đổi hay tầm quan trọng của các trang so với các đường dẫn
khác trong trang web.
 Tại sao website của chúng ta cần phải có Sitemap?
Như chúng ta đã tìm hiểu về định nghĩa ở trên, sitemap có chức năng như một sơ đồ
web, và điều đó rất cần thiết cho website của bạn để có thể đạt được vị trí cao trong hệ
thống tìm kiếm, nguyên nhân là do các công cụ tìm kiếm có xu hướng đánh giá cao các
website có một sơ đồ điều hướng khi truy cập trang web.
 Lợi ích Sitemap mang lại:
 Sitemap trong website có ảnh hưởng đến quá trình SEO website của bạn.
Nó góp phần thông báo cho công cụ tìm kiếm Google biết rằng, trang web của bạn có
chuẩn SEO.
 Những website mới này luôn gặp nhiều khó khăn về vấn đề Index, do có
quá ít backlink trở về. Vậy, Sitemap sẽ rất hữu ích cho các bot của bộ máy tìm kiếm
lùng sục trong Site của bạn để lập Index, vì nó thay bạn thông báo với Google vào Index
website của bạn, đem lại lợi ích cho chiến lược SEO.
 Về phương diện người sử dụng, Sitemap trong website giúp cho người
truy cập có thể định hình và hiểu được cấu trúc của trang web rõ hơn, đồng thời có thể
truy cập và tìm kiếm thông tin mà họ cần một cách chính xác nhất.
 Website WatchKingDom tích hợp sitemap với file sitemap.xml
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22
36 | P a g e
Hình 3-16
Thân thiện với thiết bị di động
 SEO trên thiết bị di động là quá trình tối ưu hóa WEBSITE của bạn. Giúp cho
trang web của bạn trông đẹp và hoạt động hiệu quả trên thiết bị di động. Khi bạn thực
hiện Mobile SEO, bạn sẽ cung cấp trải nghiệm trang web tích cực cho người dùng.
 Tại sao Mobile SEO lại quan trọng? Một số thống kê về lượng người dùng sử
dụng internet qua thiết bị di động như sau:
 Người dùng dành >71% thời gian sử dụng Internet với thiết bị di động
 75% số người dùng có nhiều khả năng quay lại trang web thân thiện với
thiết bị di động hơn
 68% người dùng có nhiều khả năng mua hàng từ một website thân thiện
với thiết bị di động
 Google ưu tiên thiết bị di động khi thu thập dữ liệu và lập chỉ mục các
trang web. Ngày càng có nhiều người sử dụng điện thoại của họ để tìm kiếm trên web.
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22
37 | P a g e
Google đã chuyển sang “chỉ mục ưu tiên thiết bị di động”.Điều này có nghĩa là trình thu
thập thông tin của Google sẽ đọc trang web di động của bạn trước tiên. Trang web không
thân thiện với thiết bị di động sẽ ảnh hưởng đến vị trí của bạn trong kết quả tìm kiếm,
dẫn đến ít lưu lượng truy cập hơn, ít khách hàng tiềm năng hơn và giảm doanh thu cho
doanh nghiệp của bạn.
 Trang web WatchKingdom được xếp hạng tốt thân thiện với thiết bị di động
Hình 3-17
Một số yếu tố kĩ thuật
3.8.1 Website đã đăng ký với GSC chưa?
 Google Search Console (Google Webmaster Tool) là công cụ miễn phí của
Google dành cho quản trị web có tác dụng kiểm tra trạng thái index , theo dõi thứ hạng
từ khóa của Website, các lỗi về bảo mật, kiểm tra danh sách backlink,..... Giống như
Google Analytics, Google Search Console (GSC) có ý nghĩa quan trọng trong SEO web
và được sử dụng nhiều trong các chiến lược marketing.
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22
38 | P a g e
 Các lợi ích GSC mang lại:
 Giúp bạn theo dõi backlink một cách hiệu quả thông qua hiển thị những
trang web có đường link dẫn đến website của bạn.
 Xem dữ liệu về lượng truy cập website từ công cụ tìm kiếm Google. các
từ khóa có lượng nhấp nhiều; thứ hạng website của bạn trên công cụ tìm kiếm.
 Theo dõi dữ liệu về onpage chi tiết, giúp người dùng nắm rõ tình hình của
trang web, để có những đánh giá chính xác về hiệu quả của website và những chiến lược
marketing.
 Khắc phục các vấn đề liên quan đến chỉ mục, spam,.….. và các vấn đề
khác có tồn tại theo kết quả báo cáo của công cụ.Hạn chế tối đa việc vi phạm chính sách
của Google.
3.8.2 Chèn mã Google Analytics vào website
Google analytic là 1 công cụ tuyệt vời không chỉ hỗ trợ các nhà maketer trong việc
quảng cáo, phân tích, thống kê sở thích người dùng. Mà nó còn là công cụ đắc lực cho
các nhà quản trị website theo dõi hành vi người dùng, lưu lượng truy cập,…
Những lợi ích mà Google Analytics mang lại
 Bảng số liệu theo dõi hiệu suất về traffic trực quan
 Bảng số liệu thống kê đối tượng về sở thích, vị trí, địa lý, thiết bị,…
 Tính năng thu nạp dùng để liên kết với bên thứ 3 như google ads, google
console, mạng xã hội,…
 Chức năng hành vi dùng để kiểm tra hiệu suất trang web, từ khóa tìm kiếm, tốc
độ tải trang,…
 Thống kê phân tích lưu lượng truy cập hiệu suất trang web
 Và rất nhiều tính năng hỗ trợ người dùng khác …
Trang web WatchKingdom đã chèn mã Google Analytics để kiểm tra hiệu suất
web, từ khóa tìm kiếm, tốc độ traffic của trang web, theo dõi số người truy cập vào
trang web.
Code tích hợp Google AnaLytics
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22
39 | P a g e
Hình 3-18
Các thông số của việc truy cập của khách hàng vào trang web WatchKingDom
được thống kê trên Google Analytics
Hình 3-19
3.8.3 Domain website có 'www' không?
 Số Rank của một trang web phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng một trong số đó
là những đường links từ các trang khác đến trang của bạn. Vậy nên nếu bạn có hai
phiên bản sẽ có người xài “https://www.watchkingdom.xyz” và cũng có người xài
“https:// watchkingdom.xyz”, như thế số lượng đường links về trang web của bạn sẽ bị
chia đôi và ảnh hưởng trực tiếp đến số Rank của bạn.
 Website của cửa hàng WatchKingdom đã chuyển tất các các đường link về
trang web sang đường link sử dụng non-www https://watchkingdom.xyz
Khi người dùng truy cập đến trang web bằng link https://www.watchkingdom.xyz
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22
40 | P a g e
Hình 3-20
Website sẽ tự động trỏ về tên miền https://watchkingdom.xyz
Hình 3-21
3.8.4 Domain có chứng chỉ ssl không?
 SSL (viết tắt của Lớp cổng bảo mật) là một giao thức được sử dụng để mã hóa
dữ liệu được gửi đến máy chủ khi có ai đó truy cập trang web của bạn. Khi trang web
của bạn được mã hóa bằng SSL, URL sẽ bắt đầu bằng https thay vì http.
 Với SSL được kích hoạt, người dùng có thể truy cập trang web của bạn qua
https và thông tin của họ an toàn hơn nhiều. Dữ liệu được mã hóa vì vậy bạn và người
dùng của bạn có thể yên tâm khi biết rằng các tìm kiếm và lịch sử của họ không thể bị
theo dõi bởi các bên độc hại.
 Trên thực tế, Google đã thông báo rằng họ sẽ cung cấp một sự tăng cường SEO
nhẹ cho các trang web triển khai SSL . Mặc dù điều này sẽ không ngay lập tức gửi
trang web của bạn lên đầu mỗi kết quả tìm kiếm, nhưng điều đó có nghĩa là trang web
của bạn có nhiều khả năng xuất hiện trên trang đầu tiên hơn các trang web không triển
khai SSL
 Website https://watchkingdom.xyz đã được triển khai chứng chỉ SSL
3.8.5 Sử dụng Canonical URL
 Xuất phát điểm của khái niệm Canonical Url (hay thẻ Canonical) là từ vấn đề
trùng lắp nội dung trên website.
 Một khi có nội dung trùng lắp, website sẽ bị Google trừ điểm, bắt lỗi hay thậm
chí nghiêm trọng hơn là bị phạt.
 Những url như thế này được coi là bị trùng lặp nội dung (tất cả url bên dưới đều
là trang chủ của website có domain là ten-mien.com):
 http://www.ten-mien.com
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22
41 | P a g e
 http://www.ten-mien.com/index.html
 https://www.ten-mien.com
 https://www.ten-mien.com/index.html
 Trong số những trang trùng lặp, cần có 1 trang làm chuẩn và trang đó mang
Canonical Url.
 Việc sử dụng Canonical Url đúng cách và hợp lí sẽ giúp xử lí vấn đề bị công cụ
tìm kiếm đánh lỗi trùng lặp nội dung trên website.
 Cú pháp đặt Canonical Url: <link rel = “canonical” href = “…” />
 Canonical Url trong WatchKingdom:
Hình 3-22 Canonical Url WatchKingdom
3.8.6 Tối ưu trang 404
 “Error 404 – Page Not Found” (Lỗi 404 – Không tìm thấy trang) – Đây là một
trong những lỗi thường gặp nhất khi sử dụng Internet mà chúng ta đều biết rằng
lỗi 404 gây nên trải nghiệm tồi tệ cho người dùng.
 Một số nguyên nhân phổ biến nhất đó là:
 Thay đổi permalinks hoặc cấu trúc liên kết trang web ( điều này thường
xảy ra khi thay đổi thiết kế hoặc thay đổi permalinks).
 Xóa nội dung trên trang web.
 Ai đó liên kết trang web tới một liên kết sai hoặc không tồn tại.
 Công cụ tìm kiếm khá là thông minh, và chúng không quan tâm đến những
trang có lỗi 404. Tuy nhiên đối với người dùng thật, lỗi 404 khiến họ cảm thấy
khó chịu và họ sẽ thường nhấn nút quay lại và đi đến một liên kết khác.
 Vì vậy, việc tối ưu trang 404 giúp người dùng nhanh chóng hiểu họ đang gặp
lỗi gì và có thể chuyển hướng đến trang đúng là một việc hết sức quan trọng
trong SEO.
 Trang 404 WatchKingdom:
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22
42 | P a g e
Hình 3-23 Trang 404 WatchKingdom
i) Tốc độ tải trang:
 Các công cụ tìm kiếm như Google đánh giá thứ hạng website thông qua nhiều
yếu tố trong đó có tốc độ tải.
 Có 3 yếu tố đo lường về thời gian tải trang đó là thời gian trả lời, tổng thời gian
tải, tổng thời gian tải web hoàn chỉnh.
 Thời gian trả lời là thời gian server dùng để trả lời một yêu cầu.
 Tổng thời gian tải trang là thời gian trả lời và thời gian tải hình ảnh,
java,.. của trang. Chỉ số này phụ thuộc vào server và được Googlebot quan tâm.
 Tổng thời gian tải hoàn chỉnh cả website là khoảng thời gian tải tất cả
các dữ liệu để có thể nhìn thấy trang đầy đủ. Chỉ số này rất khó có thể đo lường được
bởi nó phụ thuộc bởi vào tính năng máy và trình duyệt của từng người sử dụng khác
nhau. Nhưng đây lại là yếu tố quan trọng hàng đầu của tốc độ tải trang.
 Tốc độ tải trang của WatchKingdom thông qua
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=vi:
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22
43 | P a g e
Hình 3-24 Tốc độ tải trang WatchKingdom
3.8.7 Đảm bảo việc không trùng lặp nội dung
 Nội dung trùng lặp có nghĩa là toàn bộ hoặc một phần nội dung có thể xuất hiện
trên nhiều URL.
 Trùng lặp nội dung lại tác động tiêu cực đến SEO:
 Khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm giảm.
 Pha loãng giá trị liên kết.
 Lãng phí ngân sách thu thập dữ liệu.
 Các kiểu trùng lặp phổ biến nhất:
 Phiên bản "Www" & không "www" + phiên bản "http" & "https".
 Bộ lọc và sắp xếp (Filter & Sorting).
 Phân trang (Pagination).
 Các trang có và không có dấu gạch chéo ở cuối.
 Phiên bản cho máy in.
 ID phiên (Session).
 Sao chép liên kết giới thiệu (Referral link).
 WatchKingdom đã giải quyết được kiểu trùng lặp phổ biến đầu tiên bằng cách
cấu hình file .htaccess cho user redirect tới trang chính và gán canonical url cho trang
đó.
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22
44 | P a g e
Hình 3-25 File .htaccess WatchKingdom
Một số yếu tố onpage:
3.9.1 Menu Breadcumb:
 Breadcumb là nhóm các liên kết đặt kế tiếp nhau, giúp người đọc và công cụ
tìm kiếm hiểu được vị trí của trang hiện tại trong cấu trúc của website.
 Công dụng của breadcrumb:
 Giúp người đọc hình dung được họ đang ở đâu trong website.
 Cung cấp đường link nhanh đến thư mục cao cấp hơn.
 Giảm tỷ lệ thoát trang (Bounce rate).
 Có tác động tích cực đến Google.
 Các loại breadcrumb thông dụng:
 Breadcrumb thể hiện vị trí trang. Ví dụ: Trang chủ > Blog > Breadcumb
là gì?
 Breadcrumb thể hiện thuộc tính. Ví dụ: Mới, Giảm giá, Bán chạy.
 Breadcrumb thể hiện lịch sử các trang truy cập. Ví dụ: Trang đã xem >
Trang đã xem > Trang đang xem.
 Breadcrumb trong trang WatchKingdom:
Hình 3-26 Breadcrums WatchKingdom
3.9.2 Tối ưu các thẻ tiêu đề title và miêu tả description:
 Thẻ tiêu đề Meta title SEO là một câu ngắn gọn hoàn chỉnh cung cấp cho các
công cụ tìm kiếm (Search Engine) biết nội dung chính xác bài viết là gì để xếp hạng
tìm kiếm.
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22
45 | P a g e
 Câu tiêu đề SEO nên đủ cú pháp gồm: chủ ngữ – vị ngữ, có thể thêm bổ ngữ,
trạng ngữ và định ngữ cho tăng hấp dẫn, độ dài hợp lý của Tiêu đề SEO khoảng 50 đến
60 ký tự.
 Thẻ title của WatchKingdom:
Hình 3-27 Thẻ title WatchKingdom
 Thẻ Meta description là một đoạn văn hoàn chỉnh mô tả tóm tắt nội dung cho
bài viết. Đoạn mô tả này phải đảm bảo có cấu trúc gồm: Mở bài, Thân bài và Kết luận.
Nội dung phản ánh chính xác bài viết trong web.
 Độ dài của thẻ mô tả ngắn description này không có quy định rõ ràng, nhưng
theo như Google thì tối đa chũng ta chỉ nên để khoảng từ 290 đến 325 ký tự. Không
nên spam từ khóa trong mô tả ngắn này.
 Thẻ description của WatchKingdom:
Hình 3-28 Thẻ description WatchKingdom
3.9.3 Vị trí và tần suất từ khóa (keyword) xuất hiện trong trang
 Tần suất hay mật độ từ khóa trong bài content SEO cần thiết chỉ ở mức vừa
phải, việc lặp lại từ khóa trong bài quá ít hoặc quá nhiều thì đều là không tốt.
 Cụ thể, nếu mức độ lặp lại từ khóa SEO quá ít, cả Google và người đọc khó
nhận biết được tiêu điểm mà bạn đang hướng tới. Nhưng nếu “nhai đi nhai lại” từ khóa
quá nhiều, người đọc sẽ thấy chán, và Google sẽ coi là đang spam keyword.
 Vị trí và tần suất từ khóa trong WatchKingdom:
 Đối với các bài viết trong trang tin tức, tần suất từ khóa xuất hiện là 49.
Riêng các trang còn lại, tuần suất từ khóa xuất hiện là 12.
 Nhìn chung, các từ khóa chủ yếu xuất hiện ở các tiêu đề, danh mục và
một số ít ở nội dung chi tiết. Riêng các bài viết trong trang tin tức thì từ khóa xuất hiện
dày đặc nhất ở nội dung chi tiết.
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22
46 | P a g e
3.9.4 Tối ưu hình ảnh:
 SEO hình ảnh hay tối ưu hóa ảnh chuẩn SEO (Image SEO), là phương pháp áp
dụng các kỹ thuật SEO giúp cho hình ảnh trở nên thân thiện với Google, được xếp
hạng cao trên kết quả tìm kiếm của Google.
 Để tối ưu hình ảnh, WatchKingdom đã thực hiện những việc sau đây:
 Giảm dung lượng file trước khi upload chẳng hạn.
 ALT text phải có trong tất cả các ảnh.
 Đặt tên file hình không có dấu cách, mà cách bằng dấu '-' chẳng hạn.
3.9.5 Nội dung web không được copy, không có lỗi chính tả, độ dài lý tưởng, tầm
1900 từ trở lên, được cập nhật định kì.
Tại sao cần phải đạt được các yêu cầu trên, đặc biệt là nội dung được cập nhật định
kì:
 Nó rất tốt cho SEO - Công cụ tìm kiếm yêu thích nội dung và đặc biệt là nội
dung mới.
 Rất tốt cho mạng xã hội - Có một trang web được cập nhật thường xuyên sẽ
cung cấp dữ liệu cho các chương trình quảng cáo qua mạng xã hội.
 Phù hợp với người dùng - Các trang web nhằm mục đích phục vụ người dùng
và cho người dùng nội dung mới làm họ vui vẻ hơn.
 Đó là một tín hiệu cho thấy trang web hoặc doanh nghiệp của bạn đang hoạt
động - 2 trang web giống hệt nhau bán cùng một sản phẩm với cùng giá nhưng một
trong số họ có một blog cập nhật, diễn đàn hỗ trợ hoặc phần tin tức sẽ thu hút được sự
chú ý, quan tâm và sự tin tưởng của người dùng hơn.
3.9.6 Cấu trúc liên kết nội bộ có hợp lý không?
 Nên thêm từ khóa vào Anchor test của link nội bộ theo tiêu đề của Landing
page:
 Anchor text có tác dụng lớn trong việc giúp Google định hình từ khóa
tương ứng với landing page được tốt hơn, từ đó tăng thứ hạng của chính từ khóa đó.
 Sau khi thuật toán Penguin ra đời, nhiều ý kiến đã cho rằng không nên sử
dụng nhiều anchor text từ khóa nữa, sẽ rất dễ bị phạt. Tuy nhiên với liên kết nội bộ, có
thể sử dụng anchor text từ khóa nhiều hơn mà không sợ Google phạt, tuy nhiên cũng
cần sử dụng nhiều loại anchor text khác để website tự nhiên hơn.
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22
47 | P a g e
 Mỗi page nên có 2-10 internal link: Mỗi trang đều có ít nhất 16 link được bố
trí trên thanh navigation để thuận tiện cho người dùng trong việc điều hướng trang
web.
 Các pages cần được liên kết trực tiếp hay gián tiếp tới trang chủ, tránh
tình trạng trang mồ côi (orphan page): Các trang trong WatchKingdom đều có liên
kết trực tiếp tới trang chủ thông qua logo được đặt kế thanh navigation hoặc nhấp vào
‘Trang chủ’ trên thanh navigation.
Hình 3-29 Liên kết tới trang chủ WatchKingdom
3.9.7 Tránh các broken link, có thể chuyển hướng theo 301 redirect để trỏ về url
đúng.
 Broken link xảy ra khi một địa chỉ URL không còn khả dụng; hay nói cách khác
là không thể truy cập được.
 Nguyên nhân gây ra broken link:
 Bài viết đã đổi URL nhưng chưa khai báo cho Google (404 error).
 Bài viết đã bị xóa nhưng URL vẫn được lưu trên server của Google (404
error).
 Quá trình tải URL bị gián đoạn (50x error).
Vì lí do rất khó kiểm soát các broken link, dẫn đến việc chuyển hướng 301 cũng
khó khăn, WatchKingdom quyết định sử dụng phương thức tối ưu trang 404 khi người
dùng nhập vào các broken link.
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22
48 | P a g e
Hình 3-30 Trang 404 WatchKingdom
3.9.8 Website thân thiện với người dùng.
WatchKingdom xây dựng được giao diện và trải nghiệm người dùng (UI/UX) thân
thiện với người dùng, điều này đóng vai trò hết sức quan trọng trong SEO khi tác động
rất lớn tới trải nghiệm của người dùng:
 Giao diện website đẹp và độc đáo.
 Sự phân chia nội dung, đề mục hợp lí.
 Tính thống nhất và nổi bật.
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22
49 | P a g e
Hình 3-31 Trang chủ WatchKingdom
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22
50 | P a g e
Hình 3-32 Trang sản phẩm WatchKingdom
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22
51 | P a g e
Hình 3-33 Trang tin tức WatchKingdom
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22
52 | P a g e
Hình 3-34 Trang liên hệ WatchKingdom
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22
53 | P a g e
Hình 3-35 Trang giỏ hàng WatchKingdom
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22
54 | P a g e
Trang thanh toán WatchKingdom
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22
55 | P a g e
Hình 3-36 Trang câu hỏi thường gặp WatchKingdom
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22
56 | P a g e
Hình 3-37 Trang đăng kí WatchKingdom
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22
57 | P a g e
Hình 3-38 Trang đăng nhập WatchKingdom
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22
58 | P a g e
Hình 3-39 Trang tin tức chi tiết WatchKingdom
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22
59 | P a g e
Một số yếu tố offpage:
3.10.1 Backlink:
 Backlink được hiểu là những liên kết được trả về từ các website, blog, diễn đàn,
mạng xã hội khác tới website của mình.
 Trong quá trình thực hiện SEO, backlink vẫn là một trong những yếu tố được
ưu tiên hàng đầu trong việc xếp hạng trên công cụ tìm kiếm.
 Một website có càng nhiều backlink chất lượng thì cơ hội đạt top càng cao.
 Vai trò của backlink trong SEO:
 Cải thiện thứ hạng của website.
 Đảm bảo tất cả các trang trong website sẽ được index nhanh hơn.
 Tạo ra một lưu lượng truy cập gián tiếp thông qua backlink.
 WatchKingdom sử dụng mô hình star để xây dựng backlink với các vệ tinh bao
gồm facebook, instagram, twitter, pinterest và trang web UIT Style.
 Trang chủ là trang nhận được nhiều backlink nhất
3.10.2 Có tương tác trên các trang social không?
 Độ nhận diện của website trên các trang social.
 Facebook: 40 theo dõi.
Hình 3-40 Facebook WatchKingdom
 Instagram: 8 theo dõi.
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22
60 | P a g e
Hình 3-41 Instagram WatchKingdom
 Twitter: 0 theo dõi.
Hình 3-42 Twitter WatchKingdom
 Pinterest: 0 theo dõi.
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22
61 | P a g e
Hình 3-43 Pinterest WatchKingdom
 Tần suất đăng tải bài viết mới trên các trang social: 2 bài / ngày.
 Liên kết giữa website và các trang social: Ở phần giới thiệu của mỗi trang
social đều gắn link trang chủ của WatchKingdom.
 Lượng tương tác:
 Facebook: 10 tương tác / bài.
 Instagram: 2 tương tác / bài.
 Twitter: 0 tương tác / bài.
 Pinterest: 0 tương tác / bài.
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22
62 | P a g e
Chương 4: Kết luận
Như đã đề cập ở trên, SEO trang web không đơn thuần chỉ là những thủ thuật để
lên Top Google mà SEO phải sử dụng những nội dung hữu ích về sản phẩm và dịch vụ
để từ đó xây dựng được hình ảnh thương hiệu và đem lại doanh thu cho doanh nghiệp.
Trong quá trình thực hiện đồ án, nhóm chúng em đã rút ra được rằng tối ưu SEO
cho trang web có cơ hội đạt Top tìm kiếm Google, đồng nghĩa với hàng ngàn lượt truy
cập đến website, đem lại rất nhiều lợi ích cho chính doanh nghiệp sở hữu trang web
như: giúp tiếp cận đúng khách hàng đang có nhu cầu mua sản phẩm, tiết kiệm chi phí
marketing, thứ hạng khi SEO càng cao thì càng có được nhiều sự tin tưởng trong mắt
khách hàng, …
Ngoài ra, khi thực hiện xây dựng website chuẩn SEO, nhóm cũng đã học được
nhiều kỹ năng về Digital Marketing như: cách xây dựng nội dung thu hút khách hàng,
cách giữ chân khách hàng bằng nội dung trang web, tối ưu tốc độ website, sử dụng và
quản trị website …
Vì nhược điểm lớn của mô hình liên kết sao hiện tại là không có sự bền vững lâu
dài nên định hướng SEO trang web WatchKingdom trong tương lai của chúng em sẽ
chuyển đổi mô hình liên kết backlink của website từ mô hình liên kết sao thành mô
hình liên kết bánh xe, đây là mô hình có thể khắc phục được nhược điểm trên cũng
như dễ dàng xây dựng dựa trên những backlink đã có sẵn.
Nhìn chung, nhóm đã đạt được một số kết quả nhất định khi thực hiện SEO trang
web WatchKingdom. Trang web cũng đã được đánh giá khả quan trên nhiều công cụ
đánh giá SEO trang web. Tuy nhiên vẫn tồn tại một số nhược điểm vẫn chưa thể khắc
phục như chưa tối ưu trang web tốt trên điện thoại, chất lượng của các backlink vẫn
chưa được cao… Đây cũng là kinh nghiệm cho nhóm chúng em thực hiện các đồ án,
công việc trong tương lai tốt hơn.
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22
63 | P a g e
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] V. Do, “SEO là gì? Lợi ích của SEO web & 15 Việc cần làm của một SEOer,”
[Trực tuyến]. Available: https://gtvseo.com/seo-la-gi/.
[2] moz, “What is SEO?,” [Trực tuyến]. Available: https://moz.com/learn/seo/what-
is-seo.
[3] V. H. Danh, “SEO là gì? Tại sao SEO rất quan trọng với mỗi website,” [Trực
tuyến]. Available: https://wiki.matbao.net/seo-la-gi-tai-sao-noi-seo-rat-quan-
trong-voi-moi-website/.
[4] C. T. T. C. N. MYPAGE, “HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEB CHUẨN SEO,”
[Trực tuyến]. Available: https://www.mypage.vn/huong-dan-thiet-ke-web-chuan-
seo/.
[5] M. A. VIETNAM, “Hướng dẫn tối ưu SEO website chuẩn SEO on-page,” [Trực
tuyến]. Available: https://www.markdao.com.vn/blog/huong-dan-toi-uu-seo-
website-chuan-seo-on-page.

Recommandé

Khoa hoc internet marketing SEO DAO TAO by TTV par
Khoa hoc internet marketing SEO DAO TAO by TTVKhoa hoc internet marketing SEO DAO TAO by TTV
Khoa hoc internet marketing SEO DAO TAO by TTVĐào tạo Seo
299 vues8 diapositives
Khóa học internet marketing, đào tạo bán hàng trực tuyến par
Khóa học internet marketing, đào tạo bán hàng trực tuyếnKhóa học internet marketing, đào tạo bán hàng trực tuyến
Khóa học internet marketing, đào tạo bán hàng trực tuyếnĐào tạo Seo
378 vues9 diapositives
Dự báo xu hướng seo 2015 trần minh par
Dự báo xu hướng seo 2015 trần minhDự báo xu hướng seo 2015 trần minh
Dự báo xu hướng seo 2015 trần minhMinh BĐS Trần
3.5K vues32 diapositives
Cam nang seo cho dientu par
Cam nang seo  cho dientuCam nang seo  cho dientu
Cam nang seo cho dientukhoahocseo
246 vues10 diapositives
Du bao xu huong SEO 2015 par
Du bao xu huong SEO 2015Du bao xu huong SEO 2015
Du bao xu huong SEO 2015Phạm Văn Hưng
611 vues32 diapositives
Tài liệu seo keysky bản chuẩn par
Tài liệu seo keysky bản chuẩnTài liệu seo keysky bản chuẩn
Tài liệu seo keysky bản chuẩnNguyễn Văn Mạnh
322 vues65 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Ứng Dụng Seo Vào Website Bán Đồng Hồ Watchkingdom

Search Engine Optimization (SEO) par
Search Engine Optimization (SEO)Search Engine Optimization (SEO)
Search Engine Optimization (SEO)Tập đoàn Digital NOVAON
435 vues18 diapositives
Tiếp thị bằng các công cụ tìm kiếm Search Engine Marketing (SEO) - Kent College par
Tiếp thị bằng các công cụ tìm kiếm Search Engine Marketing (SEO) - Kent CollegeTiếp thị bằng các công cụ tìm kiếm Search Engine Marketing (SEO) - Kent College
Tiếp thị bằng các công cụ tìm kiếm Search Engine Marketing (SEO) - Kent CollegePhat Huu
1.5K vues21 diapositives
Slide tài liệu - Tổng quan về SEO (update 2017) par
Slide tài liệu - Tổng quan về SEO (update 2017)Slide tài liệu - Tổng quan về SEO (update 2017)
Slide tài liệu - Tổng quan về SEO (update 2017)Dung Hoang Seothetop
78.7K vues55 diapositives
Tổng hợp Giáo trình SEO master par
Tổng hợp Giáo trình SEO masterTổng hợp Giáo trình SEO master
Tổng hợp Giáo trình SEO masterBui Nhu
3.6K vues21 diapositives
BÀI THUYẾT TRÌNH MÔN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN VÀ KINH DOANH ONLINE par
BÀI THUYẾT TRÌNH MÔN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN VÀ KINH DOANH ONLINEBÀI THUYẾT TRÌNH MÔN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN VÀ KINH DOANH ONLINE
BÀI THUYẾT TRÌNH MÔN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN VÀ KINH DOANH ONLINEHoà Đoàn
83 vues46 diapositives
Ebook seo-master-2013 par
Ebook seo-master-2013Ebook seo-master-2013
Ebook seo-master-2013Ky Branson
1.1K vues21 diapositives

Similaire à Ứng Dụng Seo Vào Website Bán Đồng Hồ Watchkingdom(20)

Tiếp thị bằng các công cụ tìm kiếm Search Engine Marketing (SEO) - Kent College par Phat Huu
Tiếp thị bằng các công cụ tìm kiếm Search Engine Marketing (SEO) - Kent CollegeTiếp thị bằng các công cụ tìm kiếm Search Engine Marketing (SEO) - Kent College
Tiếp thị bằng các công cụ tìm kiếm Search Engine Marketing (SEO) - Kent College
Phat Huu1.5K vues
Slide tài liệu - Tổng quan về SEO (update 2017) par Dung Hoang Seothetop
Slide tài liệu - Tổng quan về SEO (update 2017)Slide tài liệu - Tổng quan về SEO (update 2017)
Slide tài liệu - Tổng quan về SEO (update 2017)
Tổng hợp Giáo trình SEO master par Bui Nhu
Tổng hợp Giáo trình SEO masterTổng hợp Giáo trình SEO master
Tổng hợp Giáo trình SEO master
Bui Nhu3.6K vues
BÀI THUYẾT TRÌNH MÔN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN VÀ KINH DOANH ONLINE par Hoà Đoàn
BÀI THUYẾT TRÌNH MÔN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN VÀ KINH DOANH ONLINEBÀI THUYẾT TRÌNH MÔN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN VÀ KINH DOANH ONLINE
BÀI THUYẾT TRÌNH MÔN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN VÀ KINH DOANH ONLINE
Hoà Đoàn83 vues
Ebook seo-master-2013 par Ky Branson
Ebook seo-master-2013Ebook seo-master-2013
Ebook seo-master-2013
Ky Branson1.1K vues
Ebook SEO Master 2014 par Ngoc Hoang
Ebook SEO Master 2014Ebook SEO Master 2014
Ebook SEO Master 2014
Ngoc Hoang499 vues
khoi khoi lua par 09041988
khoi khoi luakhoi khoi lua
khoi khoi lua
09041988209 vues
Quy trình seo theniche par Epic SEO
Quy trình seo thenicheQuy trình seo theniche
Quy trình seo theniche
Epic SEO165 vues
Ebook seo-master-2014 - ThanhBlog.InFo par thanhblog
Ebook seo-master-2014 - ThanhBlog.InFoEbook seo-master-2014 - ThanhBlog.InFo
Ebook seo-master-2014 - ThanhBlog.InFo
thanhblog702 vues
Top 10 lời khuyên SEO thành công vào năm 2014 par Đào tạo Seo
Top 10 lời khuyên SEO thành công vào năm 2014Top 10 lời khuyên SEO thành công vào năm 2014
Top 10 lời khuyên SEO thành công vào năm 2014
Đào tạo Seo327 vues
Chiến lược seo simantic, kế hoạch seo hoàn hảo năm 2017 par Dung Hoang Seothetop
Chiến lược seo simantic, kế hoạch seo hoàn hảo năm 2017Chiến lược seo simantic, kế hoạch seo hoàn hảo năm 2017
Chiến lược seo simantic, kế hoạch seo hoàn hảo năm 2017
Báo cáo tiến độ thực tập hàng tuần tại trung tâm athena tuan 4 par Bảo Châu Uit
Báo cáo tiến độ thực tập hàng tuần tại trung tâm athena tuan 4Báo cáo tiến độ thực tập hàng tuần tại trung tâm athena tuan 4
Báo cáo tiến độ thực tập hàng tuần tại trung tâm athena tuan 4
Bảo Châu Uit1.7K vues
Buoi 2 keyword research par Vinamax
Buoi 2  keyword researchBuoi 2  keyword research
Buoi 2 keyword research
Vinamax211 vues

Plus de luanvantrust

Phân Tích Hành Vi Sử Dụng Dịch Vụ Viễn Thông Của Khách Hàng Dựa Trên Thuật To... par
Phân Tích Hành Vi Sử Dụng Dịch Vụ Viễn Thông Của Khách Hàng Dựa Trên Thuật To...Phân Tích Hành Vi Sử Dụng Dịch Vụ Viễn Thông Của Khách Hàng Dựa Trên Thuật To...
Phân Tích Hành Vi Sử Dụng Dịch Vụ Viễn Thông Của Khách Hàng Dựa Trên Thuật To...luanvantrust
38 vues84 diapositives
Xây dựng chiến lược kinh doanh phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ t... par
Xây dựng chiến lược kinh doanh phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ t...Xây dựng chiến lược kinh doanh phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ t...
Xây dựng chiến lược kinh doanh phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ t...luanvantrust
157 vues119 diapositives
Một số giải pháp hoàn thiện Marketing mix cho phân khúc khách hàng tổ chức củ... par
Một số giải pháp hoàn thiện Marketing mix cho phân khúc khách hàng tổ chức củ...Một số giải pháp hoàn thiện Marketing mix cho phân khúc khách hàng tổ chức củ...
Một số giải pháp hoàn thiện Marketing mix cho phân khúc khách hàng tổ chức củ...luanvantrust
73 vues92 diapositives
Xác định số cụm tối ưu vào bài toán phân khúc khách hàng sử dụng dịch vụ di đ... par
Xác định số cụm tối ưu vào bài toán phân khúc khách hàng sử dụng dịch vụ di đ...Xác định số cụm tối ưu vào bài toán phân khúc khách hàng sử dụng dịch vụ di đ...
Xác định số cụm tối ưu vào bài toán phân khúc khách hàng sử dụng dịch vụ di đ...luanvantrust
115 vues67 diapositives
Phát triển tín dụng phân khúc khách hàng Bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thươn... par
Phát triển tín dụng phân khúc khách hàng Bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thươn...Phát triển tín dụng phân khúc khách hàng Bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thươn...
Phát triển tín dụng phân khúc khách hàng Bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thươn...luanvantrust
64 vues111 diapositives
Phân Tích Chiến Lược Cạnh Tranh Của Một Công Ty Trong Ngành Công Nghiệp Phôi ... par
Phân Tích Chiến Lược Cạnh Tranh Của Một Công Ty Trong Ngành Công Nghiệp Phôi ...Phân Tích Chiến Lược Cạnh Tranh Của Một Công Ty Trong Ngành Công Nghiệp Phôi ...
Phân Tích Chiến Lược Cạnh Tranh Của Một Công Ty Trong Ngành Công Nghiệp Phôi ...luanvantrust
65 vues26 diapositives

Plus de luanvantrust(20)

Phân Tích Hành Vi Sử Dụng Dịch Vụ Viễn Thông Của Khách Hàng Dựa Trên Thuật To... par luanvantrust
Phân Tích Hành Vi Sử Dụng Dịch Vụ Viễn Thông Của Khách Hàng Dựa Trên Thuật To...Phân Tích Hành Vi Sử Dụng Dịch Vụ Viễn Thông Của Khách Hàng Dựa Trên Thuật To...
Phân Tích Hành Vi Sử Dụng Dịch Vụ Viễn Thông Của Khách Hàng Dựa Trên Thuật To...
luanvantrust38 vues
Xây dựng chiến lược kinh doanh phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ t... par luanvantrust
Xây dựng chiến lược kinh doanh phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ t...Xây dựng chiến lược kinh doanh phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ t...
Xây dựng chiến lược kinh doanh phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ t...
luanvantrust157 vues
Một số giải pháp hoàn thiện Marketing mix cho phân khúc khách hàng tổ chức củ... par luanvantrust
Một số giải pháp hoàn thiện Marketing mix cho phân khúc khách hàng tổ chức củ...Một số giải pháp hoàn thiện Marketing mix cho phân khúc khách hàng tổ chức củ...
Một số giải pháp hoàn thiện Marketing mix cho phân khúc khách hàng tổ chức củ...
luanvantrust73 vues
Xác định số cụm tối ưu vào bài toán phân khúc khách hàng sử dụng dịch vụ di đ... par luanvantrust
Xác định số cụm tối ưu vào bài toán phân khúc khách hàng sử dụng dịch vụ di đ...Xác định số cụm tối ưu vào bài toán phân khúc khách hàng sử dụng dịch vụ di đ...
Xác định số cụm tối ưu vào bài toán phân khúc khách hàng sử dụng dịch vụ di đ...
luanvantrust115 vues
Phát triển tín dụng phân khúc khách hàng Bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thươn... par luanvantrust
Phát triển tín dụng phân khúc khách hàng Bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thươn...Phát triển tín dụng phân khúc khách hàng Bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thươn...
Phát triển tín dụng phân khúc khách hàng Bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thươn...
luanvantrust64 vues
Phân Tích Chiến Lược Cạnh Tranh Của Một Công Ty Trong Ngành Công Nghiệp Phôi ... par luanvantrust
Phân Tích Chiến Lược Cạnh Tranh Của Một Công Ty Trong Ngành Công Nghiệp Phôi ...Phân Tích Chiến Lược Cạnh Tranh Của Một Công Ty Trong Ngành Công Nghiệp Phôi ...
Phân Tích Chiến Lược Cạnh Tranh Của Một Công Ty Trong Ngành Công Nghiệp Phôi ...
luanvantrust65 vues
Phân Tích Lợi Thế Cạnh Tranh Mặt Hàng Giày Dép Việt Nam Xuất Khẩu Sang Chile par luanvantrust
Phân Tích Lợi Thế Cạnh Tranh Mặt Hàng Giày Dép Việt Nam Xuất Khẩu Sang ChilePhân Tích Lợi Thế Cạnh Tranh Mặt Hàng Giày Dép Việt Nam Xuất Khẩu Sang Chile
Phân Tích Lợi Thế Cạnh Tranh Mặt Hàng Giày Dép Việt Nam Xuất Khẩu Sang Chile
luanvantrust202 vues
Phân tích năng lực cạnh tranh của Công Ty TNHH Sản Xuất Tủ Bảng Điện Hải Nam par luanvantrust
Phân tích năng lực cạnh tranh của Công Ty TNHH Sản Xuất Tủ Bảng Điện Hải NamPhân tích năng lực cạnh tranh của Công Ty TNHH Sản Xuất Tủ Bảng Điện Hải Nam
Phân tích năng lực cạnh tranh của Công Ty TNHH Sản Xuất Tủ Bảng Điện Hải Nam
luanvantrust64 vues
Phân tích cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam par luanvantrust
Phân tích cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt NamPhân tích cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
Phân tích cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
luanvantrust57 vues
Phân tích cạnh tranh ngành và đòn bẩy tài chính tác động lên hiệu quả hoạt độ... par luanvantrust
Phân tích cạnh tranh ngành và đòn bẩy tài chính tác động lên hiệu quả hoạt độ...Phân tích cạnh tranh ngành và đòn bẩy tài chính tác động lên hiệu quả hoạt độ...
Phân tích cạnh tranh ngành và đòn bẩy tài chính tác động lên hiệu quả hoạt độ...
luanvantrust35 vues
Thúc đẩy hoạt động bán hàng cá nhân trong quá trình tiêu thụ sản phẩm ở công ... par luanvantrust
Thúc đẩy hoạt động bán hàng cá nhân trong quá trình tiêu thụ sản phẩm ở công ...Thúc đẩy hoạt động bán hàng cá nhân trong quá trình tiêu thụ sản phẩm ở công ...
Thúc đẩy hoạt động bán hàng cá nhân trong quá trình tiêu thụ sản phẩm ở công ...
luanvantrust29 vues
Đẩy mạnh bán hàng cá nhân trong hoạt động tiêu thụ ở Công ty VTKTXM par luanvantrust
Đẩy mạnh bán hàng cá nhân trong hoạt động tiêu thụ ở Công ty VTKTXMĐẩy mạnh bán hàng cá nhân trong hoạt động tiêu thụ ở Công ty VTKTXM
Đẩy mạnh bán hàng cá nhân trong hoạt động tiêu thụ ở Công ty VTKTXM
luanvantrust24 vues
Quản Trị Hoạt Động Bán Hàng Cá Nhân Và Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt ... par luanvantrust
Quản Trị Hoạt Động Bán Hàng Cá Nhân Và Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt ...Quản Trị Hoạt Động Bán Hàng Cá Nhân Và Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt ...
Quản Trị Hoạt Động Bán Hàng Cá Nhân Và Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt ...
luanvantrust48 vues
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm (SEO) cho báo điện tử par luanvantrust
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm (SEO) cho báo điện tửTối ưu hoá công cụ tìm kiếm (SEO) cho báo điện tử
Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm (SEO) cho báo điện tử
luanvantrust122 vues
Hướng Dẫn Để Tối Ưu Hóa Công Cụ Tìm Kiếm Baidu par luanvantrust
Hướng Dẫn Để Tối Ưu Hóa Công Cụ Tìm Kiếm BaiduHướng Dẫn Để Tối Ưu Hóa Công Cụ Tìm Kiếm Baidu
Hướng Dẫn Để Tối Ưu Hóa Công Cụ Tìm Kiếm Baidu
luanvantrust24 vues
Ứng dụng mô hình truyền thông hội tụ (PESO) cho hoạt động quan hệ công chúng ... par luanvantrust
Ứng dụng mô hình truyền thông hội tụ (PESO) cho hoạt động quan hệ công chúng ...Ứng dụng mô hình truyền thông hội tụ (PESO) cho hoạt động quan hệ công chúng ...
Ứng dụng mô hình truyền thông hội tụ (PESO) cho hoạt động quan hệ công chúng ...
luanvantrust77 vues
Ảnh hưởng của yếu tố “duy tình” trong mối quan hệ giữa nhân viên QHCC và nhà ... par luanvantrust
Ảnh hưởng của yếu tố “duy tình” trong mối quan hệ giữa nhân viên QHCC và nhà ...Ảnh hưởng của yếu tố “duy tình” trong mối quan hệ giữa nhân viên QHCC và nhà ...
Ảnh hưởng của yếu tố “duy tình” trong mối quan hệ giữa nhân viên QHCC và nhà ...
luanvantrust38 vues
Ngôn Ngữ “Thời @” Trên Mạng Và Trên Điện Thoại Di Động Của Học Sinh, Sinh Viên par luanvantrust
Ngôn Ngữ “Thời @” Trên Mạng Và Trên Điện Thoại Di Động Của Học Sinh, Sinh ViênNgôn Ngữ “Thời @” Trên Mạng Và Trên Điện Thoại Di Động Của Học Sinh, Sinh Viên
Ngôn Ngữ “Thời @” Trên Mạng Và Trên Điện Thoại Di Động Của Học Sinh, Sinh Viên
luanvantrust58 vues
Quản Lý Quan Hệ Công Chúng Trong Giáo Dục Của Ban Tuyên Giáo Các Tỉnh, Thành ... par luanvantrust
Quản Lý Quan Hệ Công Chúng Trong Giáo Dục Của Ban Tuyên Giáo Các Tỉnh, Thành ...Quản Lý Quan Hệ Công Chúng Trong Giáo Dục Của Ban Tuyên Giáo Các Tỉnh, Thành ...
Quản Lý Quan Hệ Công Chúng Trong Giáo Dục Của Ban Tuyên Giáo Các Tỉnh, Thành ...
luanvantrust21 vues
Văn hoá đọc trong đời sống sinh viên Khoa PR,Trường đại học Văn Lang par luanvantrust
Văn hoá đọc trong đời sống sinh viên Khoa PR,Trường đại học Văn LangVăn hoá đọc trong đời sống sinh viên Khoa PR,Trường đại học Văn Lang
Văn hoá đọc trong đời sống sinh viên Khoa PR,Trường đại học Văn Lang
luanvantrust118 vues

Dernier

Luận Văn Lý Luận Chung Về Doanh Thu, Chi Phí, Kết Quả Kinh Doanh Và Kế Toán D... par
Luận Văn Lý Luận Chung Về Doanh Thu, Chi Phí, Kết Quả Kinh Doanh Và Kế Toán D...Luận Văn Lý Luận Chung Về Doanh Thu, Chi Phí, Kết Quả Kinh Doanh Và Kế Toán D...
Luận Văn Lý Luận Chung Về Doanh Thu, Chi Phí, Kết Quả Kinh Doanh Và Kế Toán D...Dịch vụ viết đề tài trọn gói 0934.573.149
7 vues231 diapositives
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf par
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdfFred Hub
8 vues7 diapositives
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... par
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...Nguyen Thanh Tu Collection
7 vues431 diapositives
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... par
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...Nguyen Thanh Tu Collection
17 vues92 diapositives
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf par
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdfFred Hub
6 vues9 diapositives
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY... par
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...Nguyen Thanh Tu Collection
26 vues102 diapositives

Dernier(20)

2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf par Fred Hub
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
Fred Hub8 vues
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... par Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf par Fred Hub
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
Fred Hub6 vues
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY... par Nguyen Thanh Tu Collection
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf par Fred Hub
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
Fred Hub7 vues
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... par Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf par Fred Hub
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
Fred Hub9 vues
3. Phân tích định tính.pdf par Fred Hub
3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdf
Fred Hub7 vues
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf par Fred Hub
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
Fred Hub10 vues
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009... par Nguyen Thanh Tu Collection
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC TRONG ĐỀ CHUYÊN VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN GIAI ĐOẠN 2009...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC... par Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... par Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf par Fred Hub
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
1. Cách trình bày kết quả nghiên cứu.pdf
Fred Hub6 vues
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ... par Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C... par Nguyen Thanh Tu Collection
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...
BỘ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH 12 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - NĂM 2023-2024 (15 ĐỀ C...

Ứng Dụng Seo Vào Website Bán Đồng Hồ Watchkingdom

 • 1. ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHOA KHOA HỌC VÀ KĨ THUẬT THÔNG TIN BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN TỐI ƯU HOÁ CÔNG CỤ TÌM KIẾM Đề tài: ỨNG DỤNG SEO VÀO WEBSITE BÁN ĐỒNG HỒ WATCHKINGDOM MÃ TÀI LIỆU: 81225 ZALO: 0917.193.864 Dịch vụ viết bài điểm cao :luanvantrust.com GVHD: ThS. Võ Tấn Khoa Nhóm 07 – Các sinh viên thực hiện: 1. Nguyễn Hữu Phát MSSV: 18521230 2. Đinh Ngọc Phúc MSSV: 18521251 3. Tống Đình Quốc MSSV: 18521312 4. Đỗ Văn Sa MSSV: 18521330 5. Nguyễn Lương Toàn MSSV: 18521510  Tp. Hồ Chí Minh, 5/2021 
 • 2. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22 2 | P a g e NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ……., ngày…......tháng……năm 2021 Người nhận xét (Ký tên và ghi rõ họ tên)
 • 3. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22 3 | P a g e BẢNG PHÂN CÔNG, ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN: Bảng 0-1 - Bảng phân công, đánh giá thành viên Họ và tên MSSV Phân công Đánh giá Nguyễn Hữu Phát 18521230 - Chuẩn bị nội dung word, thuyết trình. - Hoàn thành tốt. - Đúng thời hạn của nhóm giao - 9.5/10 Đinh Ngọc Phúc 18521251 - Chuẩn bị nội dung word, định dạng word. - Hoàn thành tốt. - Đúng thời hạn của nhóm giao - 9.5/10 Tống Đình Quốc 18521312 - Chuẩn bị nội dung word, thuyết trình. - Hoàn thành tốt. - Đúng thời hạn của nhóm giao - 9.5/10 Đỗ Văn Sa 18521330 - Chuẩn bị nội dung word, làm slidepowerpoint. - Hoàn thành tốt. - Đúng thời hạn của nhóm giao - 9.5/10 Nguyễn Lương Toàn 18521510 - Làm slide powerpoint, thêm sản phẩm vào trang web. - Hoàn thành tốt. - Đúng thời hạn của nhóm giao - 9/10
 • 4. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22 4 | P a g e LỜI MỞ ĐẦU Search Engine Optimization - Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) là quá trình tăng chất lượng và lưu lượng truy cập website bằng cách tăng khả năng hiển thị của website hoặc webpage cho người dùng trên các máy truy tìm dữ liệu như Google, Bing, Yahoo ... SEO liên quan tới cải thiện kết quả tìm kiếm không tốn phí (kết quả tìm kiếm "tự nhiên"), không bao gồm nguồn truy cập trực tiếp và việc mua quảng cáo hiển thị. Ngoài ra, kỹ thuật SEO có thể sử dụng cho các loại tìm kiếm khác nhau, bao gồm tìm kiếm hình ảnh, video, nội dung học thuật, tin tức và kết quả trên công cụ tìm kiếm theo ngành. Là một chiến lược Internet marketing, SEO xem xét cách thức hoạt động, các thuật toán kiểm soát hành vi của công cụ tìm kiếm; những gì người dùng tìm kiếm, các thuật ngữ hoặc từ khóa được nhập vào và công cụ tìm kiếm ưa thích của đối tượng mục tiêu. SEO dùng để cải thiện thứ hạng website trên trang kết quả của công cụ tìm kiếm (SERP), nhờ đó tăng lưu lượng truy cập và lượng khách hàng được chuyển đổi từ nguồn này. SEO mang lại những lợi ích tuyệt vời cho doanh nghiệp. Nhờ phân tích được số liệu của lượng người truy cập website nên có thể nắm được nhược điểm để cải thiện website, mang lại hiệu quả chi phí với việc chủ động tiếp cận được khách hàng có nhu cầu với sản phẩm giảm thiểu chi phí tiếp cận nắm bắt được đặc điểm và hành vi của khách hàng tiềm năng, hỗ trợ đưa ra các chiến dịch marketing hiệu quả trên kênh online và offline. Ngoài ra SEO giúp tăng độ tin cậy của website trên danh sách của công cụ tìm kiếm, góp phần xây dựng và phát triển thương hiệu, thu hút khách hàng tiềm năng và tăng doanh số hiệu quả. Vì vậy, trong khuôn khổ môn học và bài báo cáo Seminar, nhóm chúng em quyết định thực hiện đề tài Ứng dụng SEO vào trang web bán đồng hồ WatchKingdom. Sau đây, nhóm chúng sẽ trình bày Seminar thông qua các chương sau:  Chương 1: Tìm hiểu về SEO  Chương 2: Website bán đồng hồ WatchKingdom và chiến lược SEO  Chương 3: Những việc WatchKingdom đã thực hiện để SEO  Chương 4: Kết luận
 • 5. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22 5 | P a g e DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH ẢNH Danh mục các bảng: Bảng 1 - Bảng phân công, đánh giá thành viên...............................................................3 Danh mục hình ảnh: Hình 1-1 Mô hình SEO..................................................................................................10 Hình 1-2 SEO Onpage...................................................................................................11 Hình 1-3 SEO Offpage ..................................................................................................12 Hình 2-1.........................................................................................................................15 Hình 2-2.........................................................................................................................16 Hình 2-3.........................................................................................................................16 Hình 2-4.........................................................................................................................17 Hình 2-5.........................................................................................................................17 Hình 2-6.........................................................................................................................18 Hình 2-7.........................................................................................................................18 Hình 2-8.........................................................................................................................19 Hình 2-9.........................................................................................................................20 Hình 2-10.......................................................................................................................21 Hình 2-11 Mô hình liên kết sao.....................................................................................22 Hình 2-12 Fanpage ........................................................................................................23 Hình 2-13 Instargram ....................................................................................................23 Hình 2-14 Twitter..........................................................................................................24 Hình 2-15 Pinterest........................................................................................................24 Hình 2-16 UITStyle.......................................................................................................25 Hình 2-17 Thông tin sân thể thao..................................................................................25 Hình 3-1.........................................................................................................................27 Hình 3-2.........................................................................................................................27 Hình 3-3.........................................................................................................................28
 • 6. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22 6 | P a g e Hình 3-4 Tối ưu hóa trên URL trang chủ ......................................................................29 Hình 3-5 Tối ưu hóa URL trên trang sản phẩm.............................................................29 Hình 3-6 Tối ưu hóa URL trên trang chi tiết sản phẩm.................................................29 Hình 3-7 Tối ưu hóa URL trên trang đăng nhập ...........................................................29 Hình 3-8 Tối ưu hóa URL trên trang đăng ký...............................................................30 Hình 3-9 Tối ưu hóa URL trên trang tin tức..................................................................30 Hình 3-10 Tối ưu hóa trang blog trong nội dung tin tức...............................................30 Hình 3-11.......................................................................................................................31 Hình 3-12.......................................................................................................................31 Hình 3-13.......................................................................................................................32 Hình 3-14.......................................................................................................................34 Hình 3-15.......................................................................................................................34 Hình 3-16.......................................................................................................................36 Hình 3-17.......................................................................................................................37 Hình 3-18.......................................................................................................................39 Hình 3-19.......................................................................................................................39 Hình 3-20.......................................................................................................................40 Hình 3-21.......................................................................................................................40 Hình 3-22 Canonical Url WatchKingdom.....................................................................41 Hình 3-23 Trang 404 WatchKingdom...........................................................................42 Hình 3-24 Tốc độ tải trang WatchKingdom..................................................................43 Hình 3-25 File .htaccess WatchKingdom......................................................................44 Hình 3-26 Breadcrums WatchKingdom........................................................................44 Hình 3-27 Thẻ title WatchKingdom..............................................................................45 Hình 3-28 Thẻ description WatchKingdom ..................................................................45 Hình 3-29 Liên kết tới trang chủ WatchKingdom.........................................................47 Hình 3-30 Trang 404 WatchKingdom...........................................................................48 Hình 3-31 Trang chủ WatchKingdom...........................................................................49 Hình 3-32 Trang sản phẩm WatchKingdom .................................................................50 Hình 3-33 Trang tin tức WatchKingdom ......................................................................51 Hình 3-34 Trang liên hệ WatchKingdom......................................................................52 Hình 3-35 Trang giỏ hàng WatchKingdom...................................................................53
 • 7. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22 7 | P a g e Hình 3-36 Trang câu hỏi thường gặp WatchKingdom..................................................55 Hình 3-37 Trang đăng kí WatchKingdom.....................................................................56 Hình 3-38 Trang đăng nhập WatchKingdom................................................................57 Hình 3-39 Trang tin tức chi tiết WatchKingdom ..........................................................58 Hình 3-40 Facebook WatchKingdom............................................................................59 Hình 3-41 Instagram WatchKingdom ...........................................................................60 Hình 3-42 Twitter WatchKingdom ...............................................................................60 Hình 3-43 Pinterest WatchKingdom .............................................................................61
 • 8. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22 8 | P a g e MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................................4 DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH ẢNH ........................................................................5 MỤC LỤC .......................................................................................................................8 Chương 1: Tìm hiểu về SEO....................................................................................10 1.1.1 SEO Onpage là gì?.................................................................................10 1.1.2 SEO OffPage là gì?................................................................................11 Chương 2: Website bán đồng hồ WatchKingdom và chiến lược SEO....................15 Chương 3: Những việc WatchKingdom đã thực hiện để SEO...............................26 3.8.1 Website đã đăng ký với GSC chưa? ......................................................37 3.8.2 Chèn mã Google Analytics vào website................................................38 3.8.3 Domain website có 'www' không?.........................................................39
 • 9. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22 9 | P a g e 3.8.4 Domain có chứng chỉ ssl không?...........................................................40 3.8.5 Sử dụng Canonical URL........................................................................40 3.8.6 Tối ưu trang 404.....................................................................................41 3.8.7 Đảm bảo việc không trùng lặp nội dung................................................43 3.9.1 Menu Breadcumb:..................................................................................44 3.9.2 Tối ưu các thẻ tiêu đề title và miêu tả description:................................44 3.9.3 Vị trí và tần suất từ khóa (keyword) xuất hiện trong trang....................45 3.9.4 Tối ưu hình ảnh:.....................................................................................46 3.9.5 Nội dung web không được copy, không có lỗi chính tả, độ dài lý tưởng, tầm 1900 từ trở lên, được cập nhật định kì ...................................................46 3.9.6 Cấu trúc liên kết nội bộ có hợp lý không?.............................................46 3.9.7 Tránh các broken link, có thể chuyển hướng theo 301 redirect để trỏ về url đúng. ........................................................................................................47 3.9.8 Website thân thiện với người dùng........................................................48 3.10.1 Backlink:................................................................................................59 3.10.2 Có tương tác trên các trang social không?.............................................59 Chương 4: Kết luận..................................................................................................62 TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................................................63
 • 10. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22 10 | P a g e Chương 1: Tìm hiểu về SEO Khái niệm SEO SEO là từ viết tắt của Search Engine Optimization – Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Và SEO website là tập hợp các phương pháp giúp cải thiện thứ hạng của một website trên trang kết quả của công cụ tìm kiếm – SERPs (thông thường là Google). Hình 1-1 Mô hình SEO Kết quả quan trọng nhất của việc làm SEO là thứ hạng website đứng thứ bao nhiêu trên thanh công cụ tìm kiếm. Điều này cũng tương tự như việc bạn trưng bày sản phẩm và phải làm sao cho sản phẩm đó ở vị trí nổi bật nhất và dễ dàng thấy nhất. Hai yếu tố quyết định thành công trong triển khai SEO chính là: - SEO Onpage - SEO Offpage 1.1.1 SEO Onpage là gì? SEO Onpage là tập hợp các phương pháp tối ưu hóa các yếu tố hiển thị ngay trên trang web, các trang con và được lặp lại nhiều lần khi đăng các bài viết mới. Mục đích là cải thiện thứ hạng của trang web trên kết quả của các công cụ tìm kiếm.
 • 11. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22 11 | P a g e Hình 1-2 SEO Onpage Ngược lại với SEO Offpage, SEO Onpage là cách dễ nhất và đem lại hiệu quả nhanh chóng khi bạn có thể kiểm soát 100% kết quả của mình. Tuy nhiên, chiến thuật SEO hoàn hảo nhất vẫn là kết hợp thành thạo cả hai phương pháp SEO Offpage và SEO Onpage. 1.1.2 SEO OffPage là gì? SEO Offpage là tập hợp các thủ thuật tối ưu hóa các yếu tố bên ngoài website, bao gồm xây dựng liên kết (link building), marketing trên các kênh social media, social media bookmarking, … giúp website lên top Google, kéo về hàng nghìn traffic.
 • 12. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22 12 | P a g e Hình 1-3 SEO Offpage Trong cả 3 yếu tố (link building, social media marketing, social media bookmarking) và các yếu tố ảnh hưởng khác, SEO backlinks là yếu tố quan trọng nhất. Yếu tố này có ảnh hưởng nhiều nhất tới thứ hạng từ khóa và website trong bộ máy tìm kiếm. Các backlinks này hoạt động như là một phiếu bầu cho nội dung blog/website. Càng nhiều phiếu bầu chất lượng, website càng có khả năng xếp hạng cao trong kết quả tìm kiếm. Quá trình xây dựng và tìm kiếm các backlinks được gọi là link building (xây dựng liên kết). Việc SEO Web thành công hay không chính là nhờ vào các chiến lược link building “chất”. SEO trang web nhằm mục đích gì? Mục đích của việc SEO đơn giản chỉ là lên Top Google? Không hẳn vậy, nhiều công ty, doanh nghiệp tìm đến SEO không hẳn là vì Top mà là vì sức ảnh hưởng của Top Google mang đến cho họ chính là Doanh Thu và Thương Hiệu.
 • 13. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22 13 | P a g e “80% user click vào kết quả Organic thay vì Google Ads. Và trong 80% đó có trung bình 65% click vào kết quả top 5.” (Theo số liệu của trang impactplus.com và imforza.com ) Những số liệu đó không nói dối. Do đó, trong quá trình làm SEO thì việc thứ hạng website đứng thứ bao nhiêu trên thanh công cụ tìm kiếm là điều quan trọng nhất. Điều này cũng tương tự như việc trưng bày sản phẩm và phải làm sao cho sản phẩm đó ở vị trí nổi bật nhất và dễ dàng thấy nhất. Tầm quan trọng của SEO đối với trang web của doanh nghiệp Hầu hết người dùng sử dụng bộ máy tìm kiếm Google, hay các công cụ tìm kiếm khác sẽ không bao giờ dừng lại ở việc tìm kiếm một từ khóa hay click vào một website trên kết quả tìm kiếm rồi hoàn tất. Thay vào đó, họ có xu hướng tìm kiếm những từ khóa có liên quan thêm rất nhiều, nhiều và nhiều lần cho đến khi có được thông tin một cách đầy đủ nhất. Website bạn sẽ có nhiều khả năng xuất hiện liên tục trong mắt người tìm kiếm tại vị trí top đầu trên Google. Và cơ hội sẽ càng cao hơn nữa khi người dùng nhìn nhận doanh nghiệp bạn như một trong những chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh về sản phẩm, dịch vụ mà họ đang hướng đến. Giả sử trang web liên tục xuất hiện trong 5 vị trí đầu công cụ tìm kiếm của cụm từ khóa họ đang search thì họ sẽ nhận định rằng doanh nghiệp chính là một trong 5 chuyên gia dẫn đầu thị trường trong ngành? Liệu có phải “Thứ hạng của website trên kết quả công cụ tìm kiếm càng cao chứng tỏ trang web đó càng uy tín”? Điều đó hoàn toàn chính xác! Sự thật là nếu doanh nghiệp không xếp hạng tốt trên các công cụ tìm kiếm thì cũng không ảnh hưởng đến doanh nghiệp, thế nhưng doanh nghiệp đang để mất tiềm năng doanh thu mỗi ngày. Doanh nghiệp hoàn toàn có thể tạo ra hàng nghìn khách truy cập vào trang web mỗi tháng nhờ SEO. Và nếu trang web chuyển đổi lưu lượng truy cập thành khách
 • 14. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22 14 | P a g e hàng tiềm năng tốt, doanh nghiệp sẽ có thêm hàng trăm khách hàng tiềm năng mỗi tháng.
 • 15. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22 15 | P a g e Chương 2: Website bán đồng hồ WatchKingdom và chiến lược SEO Giới thiệu về website WatchKingdom WatchKingdom.xyz là trang web được xây dựng nhằm mục đích kinh doanh các sản phẩm đồng hồ nam nữ. Giao diện được thiết kế giúp cho khách hàng có trải nghiệm tốt nhất khi mua sắm. Sau đây là một số trang trong giao diện chính của trang web trên màn hình máy tính: Hình 2-1
 • 16. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22 16 | P a g e Hình 2-2 Hình 2-3
 • 17. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22 17 | P a g e Hình 2-4 Hình 2-5
 • 18. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22 18 | P a g e Hình 2-6 Hình 2-7 Sau đây là một số trang trong giao diện chính của trang web trên màn hình di động:
 • 19. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22 19 | P a g e Hình 2-8
 • 20. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22 20 | P a g e Hình 2-9
 • 21. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22 21 | P a g e Hình 2-10 Hình thức xây dựng backlink và các backlink được sử dụng Trang web WatchKingdom sử dụng mô hình liên kết sao (Link Star) cho website
 • 22. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22 22 | P a g e Hình 2-11 Mô hình liên kết sao Mô hình liên kết sao với WatchKingdom là trang web chính và 5 trang web còn lại là vệ tinh. Các web vệ tinh chỉ link duy nhất đến web chính. Lý do nhóm sử dụng mô hình liên kết sao này là vì mô hình này được sử dụng cho những dự án ngắn hạn, dễ triển khai và không tốn quá nhiều công sức để thực hiện. Mặc dù có nhược điểm là mô hình không có tính bền vững lâu dài nhưng sẽ đạt được mục đích mà chúng em đặt ra đó chính là lên Top nhanh. Sau đây là các Backlink mà nhóm đã xây dựng: - Fanpage Facebook:
 • 23. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22 23 | P a g e Hình 2-12 Fanpage - Instagram: Hình 2-13 Instargram
 • 24. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22 24 | P a g e - Twitter: Hình 2-14 Twitter - Pinterest: Hình 2-15 Pinterest - UITStyle:
 • 25. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22 25 | P a g e Hình 2-16 UITStyle - Thongtinsanthethao: Hình 2-17 Thông tin sân thể thao
 • 26. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22 26 | P a g e Chương 3: Những việc WatchKingdom đã thực hiện để SEO Website đã được index trên các công cụ tìm kiếm như google, bing...  Index là gì? Index (còn gọi là lập chỉ mục) là quá trình thu thập dữ liệu các Website trên Internet của công cụ tìm kiếm với những Website trên Internet. Sau đó, đánh giá và lưu trữ lại trên cơ sở dữ liệu của công cụ tìm kiếm. Khi người dùng tìm kiếm bất kỳ nội dung nào trên trang Web, cơ sở dữ liệu sẽ truy xuất và trả về kết quả là những dữ liệu của Website đã được công cụ tìm kiếm lập chỉ mục.  Tầm quan trọng của việc website của bạn đã được đánh index Mục đích của quá trình này là nhằm xác thực sự tồn tại của các thông tin trên Website. Tức là, chỉ khi dữ liệu Website được công cụ tìm kiếm Index thì người dùng mới có thể tìm thấy chúng.  Về của hàng đồng hồ WatchkingDom, website của cửa hàng đã được Google đánh index 14 trang trong website.
 • 27. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22 27 | P a g e Hình 3-1 Hình 3-2
 • 28. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22 28 | P a g e Hình 3-3 Tối ưu URL  URL viết tắt của Uniform Resource Locator là đường dẫn hay địa chỉ dùng để tham chiếu đến các tài nguyên trên mạng Internet. Đường dẫn URL là đoạn text có thể đọc được thay cho địa IP mà máy tính sử dụng để liên hệ với server. Đường dẫn URL tạo khả năng siêu liên kết cho các trang website.  URL thân thiện với SEO là gì? URL thân thiện hay friendly URL mô tả chính xác trang bằng các từ khóa giúp người dùng và các công cụ tìm kiếm dễ nhận biết.  Lợi ích của việc tối ưu hóa URL  URL giúp người dùng miêu tả một site hay một page, tạo nên URL chính xác, thuyết phục và hấp dẫn, giúp web của bạn tạo được ấn tượng tốt và có vị thế tốt trên thị trường trực tuyến.  Giúp website của bạn tăng thứ hạng một cách nhanh chóng.  Tăng khả năng thuyết phục khách hàng truy cập vào link bài viết.
 • 29. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22 29 | P a g e  Giúp khách hàng có thể ghi nhớ thương hiệu của doanh nghiệp một cách dễ dàng, tăng tỷ lệ quay lại vào lần sau của khách hàng.  Tối ưu hóa URL trên website của cửa hàng đồng hồ WatchKingDom Hình 3-4 Tối ưu hóa trên URL trang chủ Hình 3-5 Tối ưu hóa URL trên trang sản phẩm Hình 3-6 Tối ưu hóa URL trên trang chi tiết sản phẩm Hình 3-7 Tối ưu hóa URL trên trang đăng nhập
 • 30. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22 30 | P a g e Hình 3-8 Tối ưu hóa URL trên trang đăng ký Hình 3-9 Tối ưu hóa URL trên trang tin tức Hình 3-10 Tối ưu hóa trang blog trong nội dung tin tức Tối ưu các thẻ heading trong page  Article Heading là một thành phần đơn lẻ chỉ các nội dung, danh mục của website. Thẻ Heading trong SEO được chia thành 6 loại theo thứ tự ưu tiên giảm dần từ H1, H2, H3, H4, H5, H6. Trong đó H1, H2, H3 là 3 thẻ Heading được sử dụng phổ biến nhất, có vai trò quan trọng trong việc tối ưu website. Chúng được dùng để nhấn mạnh nội dung chính mà chúng ta đề cập tới trong bài viết của mình.  Thông qua việc sử dụng thẻ Heading, công cụ tìm kiếm sẽ biết được đâu là tiêu đề, đâu là các đầu mục nhỏ trong bài viết một cách dễ dàng.  Tầm quan trọng của việc tối ưu các thẻ heading trong page  Mỗi bài viết thường chỉ có 1 Heading 1. Thẻ này đóng vai trò quan trọng nhất trong số các thẻ Article Heading có trong bài viết. Các công cụ tìm kiếm sẽ dựa vào thẻ H1 để định danh nội dung chính mà bài viết triển khai. Vì thế, những website
 • 31. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22 31 | P a g e đã và đang đầu tư vào SEO đều rất chú trọng tới thẻ H1 này. Làm sao để chúng thật hay, hấp dẫn và tối ưu phù hợp với SEO.  Việc sử dụng các thẻ Heading trong bài giúp công cụ tìm kiếm hiểu rõ nội dung chính, nội dung từng phần trong bài viết. Từ đó đưa các key chính mà bài viết đề cập tới lên TOP nhanh hơn so với các bài viết không sử dụng Heading.  Với người đọc, nhờ có thẻ Heading mà người đọc cũng dễ hình dung bố cục bài viết và tập trung vào những phần mà mình quan tâm nhất.  Trang web watchkingdom.xyz sử dụng các thẻ H2 đóng vai trò là tiêu đề của các bài blog. Các tiêu đề này chứa đầy đủ các từ khóa chính trong bài viết giúp người dùng dễ hình dung bố cục của bài viết. Code sử dụng trong bài viết Hình 3-11 Giao diện khi dùng thẻ H2 Hình 3-12 Chuẩn hóa về nội dung và các thuộc tính trong thẻ image  Thuộc tính Alt của hình ảnh
 • 32. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22 32 | P a g e Alt viết tắt của từ alternative information có nghĩa là thông tin thay thế, tức là thông tin thay thế khi hình ảnh không hiển thị được. Ví dụ ở dưới mình đã sửa sai đường dẫn hình ảnh và file hình không được tìm thấy, nó đã hiển thị đoạn text ngắn đó là alt. Thuộc tính alt là yếu tố quan trọng nhất để định cấu hình khi thực hiện SEO cho hình ảnh vì nó giúp trình thu thập công cụ tìm kiếm hiểu được chủ đề của hình ảnh. Một bài viết hoặc một lading page muốn Seo lên top Google, thì ngoài việc nội hay và chất lượng ra, thì chúng ta cũng cần tối ưu hình ảnh, và thêm hình ảnh vào bài viết đó thật hợp lý nữa.  Website WatchKingDom đã chuẩn hóa về nội dung thuộc tính Alt theo tên từng sản phẩm để các công cụ tìm kiếm hiểu được chủ đề của hình ảnh. Hình 3-13 Thêm title và description khi trang xuất hiện ở công cụ tìm kiếm  Thẻ tiêu đề Meta Title Tag là gì
 • 33. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22 33 | P a g e Thẻ tiêu đề Meta title SEO là một câu ngắn gọn hoàn chỉnh cung cấp cho các công cụ tìm kiếm (Search Engine) biết nội dung chính xác bài viết là gì để xếp hạng tìm kiếm. Có lên top được hay không thì 20% phụ thuộc Tiêu đề của bạn là gì.  Tại sao thẻ title lại quan trọng Tiêu đề là yếu tố quan trọng giúp công cụ tìm kiếm hiểu được trang của bạn là gì, và là ấn tượng đầu tiên nhiều người sẽ dễ nhận thấy nhất qua trang kết quả tìm kiếm, mạng xã hội và trình duyệt web.  Trang kết quả tìm kiếm (SERPs): Nội dung của thẻ Title xuất hiện trong trang kết quả tìm kiếm được in đậm và nổi bật nhất, đóng vai trò lớn trong việc quyết định của người dùng có click viếng thăm trang của bạn hay không.  Truyền thông xã hội: Ngoài việc hiển thị trong trang kết quả tìm kiếm, khi liên kết của bạn được chia sẻ trên các trang mạng xã hội nội dung trong thẻ tiêu đề cũng được làm nổi bật và thu hút người dùng tương tự như trên SERPs, hình ảnh chụp từ facebook  Trình duyệt web: Thẻ tiêu đề của bạn cũng được hiển thị ở đầu trình duyệt web, đặc biệt khi có nhiều tab trình duyệt mở. Tiêu đề độc đáo và dễ nhận ra với các từ khóa quan trọng gần phía trước giúp đảm bảo rằng mọi người dễ nhận ra bạn.  Thẻ Meta description là một đoạn văn hoàn chỉnh mô tả tóm tắt nội dung cho bài viết. Đoạn mô tả này phải đảm bảo có cấu trúc gồm: Mở bài, Thân bài và Kết luận. Nội dung phản ánh chính xác bài viết trong web.  Một thẻ Meta Description tốt sẽ mang đến cho bạn 3 lợi ích sau:  Thu hút người dùng truy cập vào website, tăng tỷ lệ nhấp chuột (CTR) trên cả Google lẫn trang mạng xã hội (Facebook, Twitter, …)  Giúp công cụ tìm kiếm hiểu khái quát về nội dung trang để xếp hạng tốt hơn.  Tối ưu trải nghiệm người dùng, giúp họ nhanh chóng nắm được nội dung mà mình sắp truy cập.  Trong website watchkingdom, các trang được thêm title và description khi trang xuất hiện ở công cụ tìm kiếm để cung cấp những thông tin về các trang nhằm thu hút của người dùng có click viếng thăm website.
 • 34. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22 34 | P a g e Hình 3-14 Hình 3-15
 • 35. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22 35 | P a g e Sitemap  Định nghĩa:  Sitemap (hệ thống bản đồ của một trang web) là một tập tin văn bản có chứa tất cả các URL của website, cụ thể là hệ thống các đường link dẫn đến trang chính, trang con được thể hiện một cách rõ ràng, rành mạch.  Ngoài ra, sơ đồ trang web của bạn cũng có thể cung cấp siêu dữ liệu có giá trị được liên kết với các website bạn liệt kê trong sơ đồ của trang web đó. Nó cung cấp các thông tin, chẳng hạn như thời điểm trang được update lần cuối, mức độ thường xuyên website được thay đổi hay tầm quan trọng của các trang so với các đường dẫn khác trong trang web.  Tại sao website của chúng ta cần phải có Sitemap? Như chúng ta đã tìm hiểu về định nghĩa ở trên, sitemap có chức năng như một sơ đồ web, và điều đó rất cần thiết cho website của bạn để có thể đạt được vị trí cao trong hệ thống tìm kiếm, nguyên nhân là do các công cụ tìm kiếm có xu hướng đánh giá cao các website có một sơ đồ điều hướng khi truy cập trang web.  Lợi ích Sitemap mang lại:  Sitemap trong website có ảnh hưởng đến quá trình SEO website của bạn. Nó góp phần thông báo cho công cụ tìm kiếm Google biết rằng, trang web của bạn có chuẩn SEO.  Những website mới này luôn gặp nhiều khó khăn về vấn đề Index, do có quá ít backlink trở về. Vậy, Sitemap sẽ rất hữu ích cho các bot của bộ máy tìm kiếm lùng sục trong Site của bạn để lập Index, vì nó thay bạn thông báo với Google vào Index website của bạn, đem lại lợi ích cho chiến lược SEO.  Về phương diện người sử dụng, Sitemap trong website giúp cho người truy cập có thể định hình và hiểu được cấu trúc của trang web rõ hơn, đồng thời có thể truy cập và tìm kiếm thông tin mà họ cần một cách chính xác nhất.  Website WatchKingDom tích hợp sitemap với file sitemap.xml
 • 36. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22 36 | P a g e Hình 3-16 Thân thiện với thiết bị di động  SEO trên thiết bị di động là quá trình tối ưu hóa WEBSITE của bạn. Giúp cho trang web của bạn trông đẹp và hoạt động hiệu quả trên thiết bị di động. Khi bạn thực hiện Mobile SEO, bạn sẽ cung cấp trải nghiệm trang web tích cực cho người dùng.  Tại sao Mobile SEO lại quan trọng? Một số thống kê về lượng người dùng sử dụng internet qua thiết bị di động như sau:  Người dùng dành >71% thời gian sử dụng Internet với thiết bị di động  75% số người dùng có nhiều khả năng quay lại trang web thân thiện với thiết bị di động hơn  68% người dùng có nhiều khả năng mua hàng từ một website thân thiện với thiết bị di động  Google ưu tiên thiết bị di động khi thu thập dữ liệu và lập chỉ mục các trang web. Ngày càng có nhiều người sử dụng điện thoại của họ để tìm kiếm trên web.
 • 37. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22 37 | P a g e Google đã chuyển sang “chỉ mục ưu tiên thiết bị di động”.Điều này có nghĩa là trình thu thập thông tin của Google sẽ đọc trang web di động của bạn trước tiên. Trang web không thân thiện với thiết bị di động sẽ ảnh hưởng đến vị trí của bạn trong kết quả tìm kiếm, dẫn đến ít lưu lượng truy cập hơn, ít khách hàng tiềm năng hơn và giảm doanh thu cho doanh nghiệp của bạn.  Trang web WatchKingdom được xếp hạng tốt thân thiện với thiết bị di động Hình 3-17 Một số yếu tố kĩ thuật 3.8.1 Website đã đăng ký với GSC chưa?  Google Search Console (Google Webmaster Tool) là công cụ miễn phí của Google dành cho quản trị web có tác dụng kiểm tra trạng thái index , theo dõi thứ hạng từ khóa của Website, các lỗi về bảo mật, kiểm tra danh sách backlink,..... Giống như Google Analytics, Google Search Console (GSC) có ý nghĩa quan trọng trong SEO web và được sử dụng nhiều trong các chiến lược marketing.
 • 38. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22 38 | P a g e  Các lợi ích GSC mang lại:  Giúp bạn theo dõi backlink một cách hiệu quả thông qua hiển thị những trang web có đường link dẫn đến website của bạn.  Xem dữ liệu về lượng truy cập website từ công cụ tìm kiếm Google. các từ khóa có lượng nhấp nhiều; thứ hạng website của bạn trên công cụ tìm kiếm.  Theo dõi dữ liệu về onpage chi tiết, giúp người dùng nắm rõ tình hình của trang web, để có những đánh giá chính xác về hiệu quả của website và những chiến lược marketing.  Khắc phục các vấn đề liên quan đến chỉ mục, spam,.….. và các vấn đề khác có tồn tại theo kết quả báo cáo của công cụ.Hạn chế tối đa việc vi phạm chính sách của Google. 3.8.2 Chèn mã Google Analytics vào website Google analytic là 1 công cụ tuyệt vời không chỉ hỗ trợ các nhà maketer trong việc quảng cáo, phân tích, thống kê sở thích người dùng. Mà nó còn là công cụ đắc lực cho các nhà quản trị website theo dõi hành vi người dùng, lưu lượng truy cập,… Những lợi ích mà Google Analytics mang lại  Bảng số liệu theo dõi hiệu suất về traffic trực quan  Bảng số liệu thống kê đối tượng về sở thích, vị trí, địa lý, thiết bị,…  Tính năng thu nạp dùng để liên kết với bên thứ 3 như google ads, google console, mạng xã hội,…  Chức năng hành vi dùng để kiểm tra hiệu suất trang web, từ khóa tìm kiếm, tốc độ tải trang,…  Thống kê phân tích lưu lượng truy cập hiệu suất trang web  Và rất nhiều tính năng hỗ trợ người dùng khác … Trang web WatchKingdom đã chèn mã Google Analytics để kiểm tra hiệu suất web, từ khóa tìm kiếm, tốc độ traffic của trang web, theo dõi số người truy cập vào trang web. Code tích hợp Google AnaLytics
 • 39. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22 39 | P a g e Hình 3-18 Các thông số của việc truy cập của khách hàng vào trang web WatchKingDom được thống kê trên Google Analytics Hình 3-19 3.8.3 Domain website có 'www' không?  Số Rank của một trang web phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng một trong số đó là những đường links từ các trang khác đến trang của bạn. Vậy nên nếu bạn có hai phiên bản sẽ có người xài “https://www.watchkingdom.xyz” và cũng có người xài “https:// watchkingdom.xyz”, như thế số lượng đường links về trang web của bạn sẽ bị chia đôi và ảnh hưởng trực tiếp đến số Rank của bạn.  Website của cửa hàng WatchKingdom đã chuyển tất các các đường link về trang web sang đường link sử dụng non-www https://watchkingdom.xyz Khi người dùng truy cập đến trang web bằng link https://www.watchkingdom.xyz
 • 40. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22 40 | P a g e Hình 3-20 Website sẽ tự động trỏ về tên miền https://watchkingdom.xyz Hình 3-21 3.8.4 Domain có chứng chỉ ssl không?  SSL (viết tắt của Lớp cổng bảo mật) là một giao thức được sử dụng để mã hóa dữ liệu được gửi đến máy chủ khi có ai đó truy cập trang web của bạn. Khi trang web của bạn được mã hóa bằng SSL, URL sẽ bắt đầu bằng https thay vì http.  Với SSL được kích hoạt, người dùng có thể truy cập trang web của bạn qua https và thông tin của họ an toàn hơn nhiều. Dữ liệu được mã hóa vì vậy bạn và người dùng của bạn có thể yên tâm khi biết rằng các tìm kiếm và lịch sử của họ không thể bị theo dõi bởi các bên độc hại.  Trên thực tế, Google đã thông báo rằng họ sẽ cung cấp một sự tăng cường SEO nhẹ cho các trang web triển khai SSL . Mặc dù điều này sẽ không ngay lập tức gửi trang web của bạn lên đầu mỗi kết quả tìm kiếm, nhưng điều đó có nghĩa là trang web của bạn có nhiều khả năng xuất hiện trên trang đầu tiên hơn các trang web không triển khai SSL  Website https://watchkingdom.xyz đã được triển khai chứng chỉ SSL 3.8.5 Sử dụng Canonical URL  Xuất phát điểm của khái niệm Canonical Url (hay thẻ Canonical) là từ vấn đề trùng lắp nội dung trên website.  Một khi có nội dung trùng lắp, website sẽ bị Google trừ điểm, bắt lỗi hay thậm chí nghiêm trọng hơn là bị phạt.  Những url như thế này được coi là bị trùng lặp nội dung (tất cả url bên dưới đều là trang chủ của website có domain là ten-mien.com):  http://www.ten-mien.com
 • 41. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22 41 | P a g e  http://www.ten-mien.com/index.html  https://www.ten-mien.com  https://www.ten-mien.com/index.html  Trong số những trang trùng lặp, cần có 1 trang làm chuẩn và trang đó mang Canonical Url.  Việc sử dụng Canonical Url đúng cách và hợp lí sẽ giúp xử lí vấn đề bị công cụ tìm kiếm đánh lỗi trùng lặp nội dung trên website.  Cú pháp đặt Canonical Url: <link rel = “canonical” href = “…” />  Canonical Url trong WatchKingdom: Hình 3-22 Canonical Url WatchKingdom 3.8.6 Tối ưu trang 404  “Error 404 – Page Not Found” (Lỗi 404 – Không tìm thấy trang) – Đây là một trong những lỗi thường gặp nhất khi sử dụng Internet mà chúng ta đều biết rằng lỗi 404 gây nên trải nghiệm tồi tệ cho người dùng.  Một số nguyên nhân phổ biến nhất đó là:  Thay đổi permalinks hoặc cấu trúc liên kết trang web ( điều này thường xảy ra khi thay đổi thiết kế hoặc thay đổi permalinks).  Xóa nội dung trên trang web.  Ai đó liên kết trang web tới một liên kết sai hoặc không tồn tại.  Công cụ tìm kiếm khá là thông minh, và chúng không quan tâm đến những trang có lỗi 404. Tuy nhiên đối với người dùng thật, lỗi 404 khiến họ cảm thấy khó chịu và họ sẽ thường nhấn nút quay lại và đi đến một liên kết khác.  Vì vậy, việc tối ưu trang 404 giúp người dùng nhanh chóng hiểu họ đang gặp lỗi gì và có thể chuyển hướng đến trang đúng là một việc hết sức quan trọng trong SEO.  Trang 404 WatchKingdom:
 • 42. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22 42 | P a g e Hình 3-23 Trang 404 WatchKingdom i) Tốc độ tải trang:  Các công cụ tìm kiếm như Google đánh giá thứ hạng website thông qua nhiều yếu tố trong đó có tốc độ tải.  Có 3 yếu tố đo lường về thời gian tải trang đó là thời gian trả lời, tổng thời gian tải, tổng thời gian tải web hoàn chỉnh.  Thời gian trả lời là thời gian server dùng để trả lời một yêu cầu.  Tổng thời gian tải trang là thời gian trả lời và thời gian tải hình ảnh, java,.. của trang. Chỉ số này phụ thuộc vào server và được Googlebot quan tâm.  Tổng thời gian tải hoàn chỉnh cả website là khoảng thời gian tải tất cả các dữ liệu để có thể nhìn thấy trang đầy đủ. Chỉ số này rất khó có thể đo lường được bởi nó phụ thuộc bởi vào tính năng máy và trình duyệt của từng người sử dụng khác nhau. Nhưng đây lại là yếu tố quan trọng hàng đầu của tốc độ tải trang.  Tốc độ tải trang của WatchKingdom thông qua https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=vi:
 • 43. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22 43 | P a g e Hình 3-24 Tốc độ tải trang WatchKingdom 3.8.7 Đảm bảo việc không trùng lặp nội dung  Nội dung trùng lặp có nghĩa là toàn bộ hoặc một phần nội dung có thể xuất hiện trên nhiều URL.  Trùng lặp nội dung lại tác động tiêu cực đến SEO:  Khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm giảm.  Pha loãng giá trị liên kết.  Lãng phí ngân sách thu thập dữ liệu.  Các kiểu trùng lặp phổ biến nhất:  Phiên bản "Www" & không "www" + phiên bản "http" & "https".  Bộ lọc và sắp xếp (Filter & Sorting).  Phân trang (Pagination).  Các trang có và không có dấu gạch chéo ở cuối.  Phiên bản cho máy in.  ID phiên (Session).  Sao chép liên kết giới thiệu (Referral link).  WatchKingdom đã giải quyết được kiểu trùng lặp phổ biến đầu tiên bằng cách cấu hình file .htaccess cho user redirect tới trang chính và gán canonical url cho trang đó.
 • 44. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22 44 | P a g e Hình 3-25 File .htaccess WatchKingdom Một số yếu tố onpage: 3.9.1 Menu Breadcumb:  Breadcumb là nhóm các liên kết đặt kế tiếp nhau, giúp người đọc và công cụ tìm kiếm hiểu được vị trí của trang hiện tại trong cấu trúc của website.  Công dụng của breadcrumb:  Giúp người đọc hình dung được họ đang ở đâu trong website.  Cung cấp đường link nhanh đến thư mục cao cấp hơn.  Giảm tỷ lệ thoát trang (Bounce rate).  Có tác động tích cực đến Google.  Các loại breadcrumb thông dụng:  Breadcrumb thể hiện vị trí trang. Ví dụ: Trang chủ > Blog > Breadcumb là gì?  Breadcrumb thể hiện thuộc tính. Ví dụ: Mới, Giảm giá, Bán chạy.  Breadcrumb thể hiện lịch sử các trang truy cập. Ví dụ: Trang đã xem > Trang đã xem > Trang đang xem.  Breadcrumb trong trang WatchKingdom: Hình 3-26 Breadcrums WatchKingdom 3.9.2 Tối ưu các thẻ tiêu đề title và miêu tả description:  Thẻ tiêu đề Meta title SEO là một câu ngắn gọn hoàn chỉnh cung cấp cho các công cụ tìm kiếm (Search Engine) biết nội dung chính xác bài viết là gì để xếp hạng tìm kiếm.
 • 45. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22 45 | P a g e  Câu tiêu đề SEO nên đủ cú pháp gồm: chủ ngữ – vị ngữ, có thể thêm bổ ngữ, trạng ngữ và định ngữ cho tăng hấp dẫn, độ dài hợp lý của Tiêu đề SEO khoảng 50 đến 60 ký tự.  Thẻ title của WatchKingdom: Hình 3-27 Thẻ title WatchKingdom  Thẻ Meta description là một đoạn văn hoàn chỉnh mô tả tóm tắt nội dung cho bài viết. Đoạn mô tả này phải đảm bảo có cấu trúc gồm: Mở bài, Thân bài và Kết luận. Nội dung phản ánh chính xác bài viết trong web.  Độ dài của thẻ mô tả ngắn description này không có quy định rõ ràng, nhưng theo như Google thì tối đa chũng ta chỉ nên để khoảng từ 290 đến 325 ký tự. Không nên spam từ khóa trong mô tả ngắn này.  Thẻ description của WatchKingdom: Hình 3-28 Thẻ description WatchKingdom 3.9.3 Vị trí và tần suất từ khóa (keyword) xuất hiện trong trang  Tần suất hay mật độ từ khóa trong bài content SEO cần thiết chỉ ở mức vừa phải, việc lặp lại từ khóa trong bài quá ít hoặc quá nhiều thì đều là không tốt.  Cụ thể, nếu mức độ lặp lại từ khóa SEO quá ít, cả Google và người đọc khó nhận biết được tiêu điểm mà bạn đang hướng tới. Nhưng nếu “nhai đi nhai lại” từ khóa quá nhiều, người đọc sẽ thấy chán, và Google sẽ coi là đang spam keyword.  Vị trí và tần suất từ khóa trong WatchKingdom:  Đối với các bài viết trong trang tin tức, tần suất từ khóa xuất hiện là 49. Riêng các trang còn lại, tuần suất từ khóa xuất hiện là 12.  Nhìn chung, các từ khóa chủ yếu xuất hiện ở các tiêu đề, danh mục và một số ít ở nội dung chi tiết. Riêng các bài viết trong trang tin tức thì từ khóa xuất hiện dày đặc nhất ở nội dung chi tiết.
 • 46. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22 46 | P a g e 3.9.4 Tối ưu hình ảnh:  SEO hình ảnh hay tối ưu hóa ảnh chuẩn SEO (Image SEO), là phương pháp áp dụng các kỹ thuật SEO giúp cho hình ảnh trở nên thân thiện với Google, được xếp hạng cao trên kết quả tìm kiếm của Google.  Để tối ưu hình ảnh, WatchKingdom đã thực hiện những việc sau đây:  Giảm dung lượng file trước khi upload chẳng hạn.  ALT text phải có trong tất cả các ảnh.  Đặt tên file hình không có dấu cách, mà cách bằng dấu '-' chẳng hạn. 3.9.5 Nội dung web không được copy, không có lỗi chính tả, độ dài lý tưởng, tầm 1900 từ trở lên, được cập nhật định kì. Tại sao cần phải đạt được các yêu cầu trên, đặc biệt là nội dung được cập nhật định kì:  Nó rất tốt cho SEO - Công cụ tìm kiếm yêu thích nội dung và đặc biệt là nội dung mới.  Rất tốt cho mạng xã hội - Có một trang web được cập nhật thường xuyên sẽ cung cấp dữ liệu cho các chương trình quảng cáo qua mạng xã hội.  Phù hợp với người dùng - Các trang web nhằm mục đích phục vụ người dùng và cho người dùng nội dung mới làm họ vui vẻ hơn.  Đó là một tín hiệu cho thấy trang web hoặc doanh nghiệp của bạn đang hoạt động - 2 trang web giống hệt nhau bán cùng một sản phẩm với cùng giá nhưng một trong số họ có một blog cập nhật, diễn đàn hỗ trợ hoặc phần tin tức sẽ thu hút được sự chú ý, quan tâm và sự tin tưởng của người dùng hơn. 3.9.6 Cấu trúc liên kết nội bộ có hợp lý không?  Nên thêm từ khóa vào Anchor test của link nội bộ theo tiêu đề của Landing page:  Anchor text có tác dụng lớn trong việc giúp Google định hình từ khóa tương ứng với landing page được tốt hơn, từ đó tăng thứ hạng của chính từ khóa đó.  Sau khi thuật toán Penguin ra đời, nhiều ý kiến đã cho rằng không nên sử dụng nhiều anchor text từ khóa nữa, sẽ rất dễ bị phạt. Tuy nhiên với liên kết nội bộ, có thể sử dụng anchor text từ khóa nhiều hơn mà không sợ Google phạt, tuy nhiên cũng cần sử dụng nhiều loại anchor text khác để website tự nhiên hơn.
 • 47. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22 47 | P a g e  Mỗi page nên có 2-10 internal link: Mỗi trang đều có ít nhất 16 link được bố trí trên thanh navigation để thuận tiện cho người dùng trong việc điều hướng trang web.  Các pages cần được liên kết trực tiếp hay gián tiếp tới trang chủ, tránh tình trạng trang mồ côi (orphan page): Các trang trong WatchKingdom đều có liên kết trực tiếp tới trang chủ thông qua logo được đặt kế thanh navigation hoặc nhấp vào ‘Trang chủ’ trên thanh navigation. Hình 3-29 Liên kết tới trang chủ WatchKingdom 3.9.7 Tránh các broken link, có thể chuyển hướng theo 301 redirect để trỏ về url đúng.  Broken link xảy ra khi một địa chỉ URL không còn khả dụng; hay nói cách khác là không thể truy cập được.  Nguyên nhân gây ra broken link:  Bài viết đã đổi URL nhưng chưa khai báo cho Google (404 error).  Bài viết đã bị xóa nhưng URL vẫn được lưu trên server của Google (404 error).  Quá trình tải URL bị gián đoạn (50x error). Vì lí do rất khó kiểm soát các broken link, dẫn đến việc chuyển hướng 301 cũng khó khăn, WatchKingdom quyết định sử dụng phương thức tối ưu trang 404 khi người dùng nhập vào các broken link.
 • 48. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22 48 | P a g e Hình 3-30 Trang 404 WatchKingdom 3.9.8 Website thân thiện với người dùng. WatchKingdom xây dựng được giao diện và trải nghiệm người dùng (UI/UX) thân thiện với người dùng, điều này đóng vai trò hết sức quan trọng trong SEO khi tác động rất lớn tới trải nghiệm của người dùng:  Giao diện website đẹp và độc đáo.  Sự phân chia nội dung, đề mục hợp lí.  Tính thống nhất và nổi bật.
 • 49. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22 49 | P a g e Hình 3-31 Trang chủ WatchKingdom
 • 50. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22 50 | P a g e Hình 3-32 Trang sản phẩm WatchKingdom
 • 51. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22 51 | P a g e Hình 3-33 Trang tin tức WatchKingdom
 • 52. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22 52 | P a g e Hình 3-34 Trang liên hệ WatchKingdom
 • 53. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22 53 | P a g e Hình 3-35 Trang giỏ hàng WatchKingdom
 • 54. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22 54 | P a g e Trang thanh toán WatchKingdom
 • 55. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22 55 | P a g e Hình 3-36 Trang câu hỏi thường gặp WatchKingdom
 • 56. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22 56 | P a g e Hình 3-37 Trang đăng kí WatchKingdom
 • 57. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22 57 | P a g e Hình 3-38 Trang đăng nhập WatchKingdom
 • 58. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22 58 | P a g e Hình 3-39 Trang tin tức chi tiết WatchKingdom
 • 59. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22 59 | P a g e Một số yếu tố offpage: 3.10.1 Backlink:  Backlink được hiểu là những liên kết được trả về từ các website, blog, diễn đàn, mạng xã hội khác tới website của mình.  Trong quá trình thực hiện SEO, backlink vẫn là một trong những yếu tố được ưu tiên hàng đầu trong việc xếp hạng trên công cụ tìm kiếm.  Một website có càng nhiều backlink chất lượng thì cơ hội đạt top càng cao.  Vai trò của backlink trong SEO:  Cải thiện thứ hạng của website.  Đảm bảo tất cả các trang trong website sẽ được index nhanh hơn.  Tạo ra một lưu lượng truy cập gián tiếp thông qua backlink.  WatchKingdom sử dụng mô hình star để xây dựng backlink với các vệ tinh bao gồm facebook, instagram, twitter, pinterest và trang web UIT Style.  Trang chủ là trang nhận được nhiều backlink nhất 3.10.2 Có tương tác trên các trang social không?  Độ nhận diện của website trên các trang social.  Facebook: 40 theo dõi. Hình 3-40 Facebook WatchKingdom  Instagram: 8 theo dõi.
 • 60. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22 60 | P a g e Hình 3-41 Instagram WatchKingdom  Twitter: 0 theo dõi. Hình 3-42 Twitter WatchKingdom  Pinterest: 0 theo dõi.
 • 61. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22 61 | P a g e Hình 3-43 Pinterest WatchKingdom  Tần suất đăng tải bài viết mới trên các trang social: 2 bài / ngày.  Liên kết giữa website và các trang social: Ở phần giới thiệu của mỗi trang social đều gắn link trang chủ của WatchKingdom.  Lượng tương tác:  Facebook: 10 tương tác / bài.  Instagram: 2 tương tác / bài.  Twitter: 0 tương tác / bài.  Pinterest: 0 tương tác / bài.
 • 62. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22 62 | P a g e Chương 4: Kết luận Như đã đề cập ở trên, SEO trang web không đơn thuần chỉ là những thủ thuật để lên Top Google mà SEO phải sử dụng những nội dung hữu ích về sản phẩm và dịch vụ để từ đó xây dựng được hình ảnh thương hiệu và đem lại doanh thu cho doanh nghiệp. Trong quá trình thực hiện đồ án, nhóm chúng em đã rút ra được rằng tối ưu SEO cho trang web có cơ hội đạt Top tìm kiếm Google, đồng nghĩa với hàng ngàn lượt truy cập đến website, đem lại rất nhiều lợi ích cho chính doanh nghiệp sở hữu trang web như: giúp tiếp cận đúng khách hàng đang có nhu cầu mua sản phẩm, tiết kiệm chi phí marketing, thứ hạng khi SEO càng cao thì càng có được nhiều sự tin tưởng trong mắt khách hàng, … Ngoài ra, khi thực hiện xây dựng website chuẩn SEO, nhóm cũng đã học được nhiều kỹ năng về Digital Marketing như: cách xây dựng nội dung thu hút khách hàng, cách giữ chân khách hàng bằng nội dung trang web, tối ưu tốc độ website, sử dụng và quản trị website … Vì nhược điểm lớn của mô hình liên kết sao hiện tại là không có sự bền vững lâu dài nên định hướng SEO trang web WatchKingdom trong tương lai của chúng em sẽ chuyển đổi mô hình liên kết backlink của website từ mô hình liên kết sao thành mô hình liên kết bánh xe, đây là mô hình có thể khắc phục được nhược điểm trên cũng như dễ dàng xây dựng dựa trên những backlink đã có sẵn. Nhìn chung, nhóm đã đạt được một số kết quả nhất định khi thực hiện SEO trang web WatchKingdom. Trang web cũng đã được đánh giá khả quan trên nhiều công cụ đánh giá SEO trang web. Tuy nhiên vẫn tồn tại một số nhược điểm vẫn chưa thể khắc phục như chưa tối ưu trang web tốt trên điện thoại, chất lượng của các backlink vẫn chưa được cao… Đây cũng là kinh nghiệm cho nhóm chúng em thực hiện các đồ án, công việc trong tương lai tốt hơn.
 • 63. Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm – IE204.L22 63 | P a g e TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] V. Do, “SEO là gì? Lợi ích của SEO web & 15 Việc cần làm của một SEOer,” [Trực tuyến]. Available: https://gtvseo.com/seo-la-gi/. [2] moz, “What is SEO?,” [Trực tuyến]. Available: https://moz.com/learn/seo/what- is-seo. [3] V. H. Danh, “SEO là gì? Tại sao SEO rất quan trọng với mỗi website,” [Trực tuyến]. Available: https://wiki.matbao.net/seo-la-gi-tai-sao-noi-seo-rat-quan- trong-voi-moi-website/. [4] C. T. T. C. N. MYPAGE, “HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ WEB CHUẨN SEO,” [Trực tuyến]. Available: https://www.mypage.vn/huong-dan-thiet-ke-web-chuan- seo/. [5] M. A. VIETNAM, “Hướng dẫn tối ưu SEO website chuẩn SEO on-page,” [Trực tuyến]. Available: https://www.markdao.com.vn/blog/huong-dan-toi-uu-seo- website-chuan-seo-on-page.