Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Team ontwikkeling en succes .pptx

 1. TEAM ONTWIKKELING & SUCCES
 2. 2 Luc Bollies HR Consultant/ Personeelsadvies KMO info@grow-lb.be www.grow-lb.be
 3. Team Team = Together Everyone Achieves More. There’s no “I” in TEAM! q  Wat maakt een team succesvol q  Verschillende teamfasen q  Intro tot teamrollen
 4. 10 eigenschappen van een succesvol team ①  Effectief leiderschap ②  Duidelijkheid omtrent missie en doelstellingen ③  Duidelijke individuele objectieven ④  Excellente communicatie ⑤  Geven en ontvangen van dagelijkse feedback ⑥  Effectief vergaderen ⑦  Wederzijds vertrouwen en ondersteuning ⑧  “Geen schuld” cultuur ⑨  Voldoende ervaring ⑩  Evenwichtige balans van de rollen 4 ①  Complementaire / aanvullende competenties ②  Eensgezindsheid over gemeenschappelijk en persoonlijke doelstellingen ③  Eensgezindsheid over team werkafspraken (wat) / procedures (hoe) ④  Groepdynamiek: interactie / werkrelaties / omgaan met conflicten.
 5. Team efficiëntie 5 Support Challenge Apathisch High Performance Comfort Zone Stressvol
 6. Team ontwikkellingsfasen 6 Forming Oriëntatie Storming Machts Norming Normerings Performing Prestatie Van sociaal - emotioneel … naar doelgericht werken
 7. Weet dat…. —  Dit is een natuurlijk proces dat elk team doormaakt —  Team kan terugvallen op een voorgaande fase —  Leider past best zijn stijl aan volgens de ontwikkelingsfase van zijn team 7
 8. Forming team v  Gereserveerd gedrag v  Tekort aan duidelijkheid omtrent rollen en doelstellingen v  Veel vragen v  Weinig of geen processen in plaats v  De wens voor aanvaarding v  Vermijden van conflicten, controverse, problemen v  Geen gevoel van urgentie v  De toekomst is niet duidelijk - “mistig” v  Comfortabele fase 8 High Guidance High Direction ……er wordt niet veel gerealiseerd
 9. Storming Team v  Minder gereserveerd gedrag v  Conflict, geen eensgezindheid v  Weerstand-concurrerende ideeën v  Doelstellingen duidelijker maar nog onzekerheden v  Kliekjes v  Tekort aan vertrouwen v  Veel emoties v  Veel energie en ideeën 9 CONFRONT High Direction High Support
 10. Norming Team v  Gemeenschappelijke doelstellingen, rollen en verantwoordelijkheden duidelijk v  Kliekjes lossen op v  Processen in plaats v  Team is geëngageerd en luisteren, begrijpen en ondersteunen elkaar v  Ideeën worden uitgewerkt v  Algemeen respect voor leidinggevende v  Cohesie-effectief 10 RESOLVE Less Direction High Support
 11. Performing Team v  Duidelijke missie en doelstellingen v  Opereren als een eenheid v  Hoge graad van autonoom werken – leiding is eerder participerend v  Loyaal-nemen zelf veel beslissingen v  Wederzijds vertrouwen en ondersteuning v  Excellente communicatie v  Geven en ontvangen van dagelijkse feedback v  ”Geen schuld” cultuur v  Motiveren 11 TRUST Less Direction Self Support
 12. Team Ontwikkelingfase Leiderschap stijl 12 3. NORMING4. PERFORMING 2. STORMING1.  FORMING GUARDED High Direction CONFRONT High Direction High Support RESOLVE Less Direction High Support TRUST Less Direction Self Support
 13. Ontwikkelen van team Forming: • Biedt begeleiding en directie aan • Stel een gemeenschappelijk doel en verwachtingen op • Begrijp persoonlijke verwachtingen en interesse • Verduidelijk verantwoordelijkheden • Faciliteer werkrelaties met elkaar • Maak het team enthousiast • Identificieer competenties en rollen (wie draagt wat bij..) Van een directe leiderschapsstijl… Storming: • Verzeker dat problemen worden besproken • Betrek iedereen • Overweeg alle ideeën en suggesties • Evalueer competenties en stuur bij • Probeer ideeën vast te leggen • Verduidelijk rollen en processen • Verzeker en onderhoud goede communicatie 13
 14. Ontwikkelen van team Norming: • Kapitaliseer op successen • Moedig team aan en sta stil bij successen • Ontwikkel processen voor delen info-feedback • Zoek ook extern feedback • Streef naar consensus • Bouw op ideeën • Geef het team meer vrijheid en autonomie …naar een meer empowering stijl Performing: • Verzeker dat successen worden gevierd • Zoek naar verbetering van werkwijze en werkrelaties • Empower het team • Blijf goed communiceren • Indien nodig introduceer verandering • Evalueer resultaten vs. doelstellingen • Erken en beloon individuele en teambijdragen 14
 15. Ontwikkeling van goed presterende teams ①  Evalueer je team, bepaal welke fase en identificeer acties om team te laten groeien ②  Ga door de verschillende fases die een team doormaakt, teneinde goed te presteren ③  Pas je leiderschaps stijl toe naargelang fase en individu ④  Implementeer acties en evalueer 15
 16. Activiteit - Team assessment —  Welke fase zit je team —  Welke acties ondernemen om fase goed door te komen en of voor te bereiden op volgende —  Voorbereiding: 5’ —  Bespreek: 15’ —  Plenair: 10’ 16
 17. Best Practice —  Beter begrip van eigen en bijdrage van anderen —  Identificieer overlappingen, hiaten of ”blind spots”- neem actie om dit aan te pakken —  Leiders kunnen hun stijl aanpassen aan team karakteristieken —  Speel op de sterktes van je medewerkers in —  Iemand moet soms een rol extra opnemen om team in balans te helpen —  Aanwervingen best in functie van teamhiaten 17
Publicité