Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
โดยครูวิไลลักษณ์ ส่งเสริม แสงและการเกิดภาพ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
แสงและการเกิดภาพ วิชาศึกษาธรรมชาติแสงและการมองเห็น
<ul><li>แสงที่มองเห็น ( ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง ) </li></ul><ul><li>แสงที่ไม่สามารถมองเห็น ( รังส...
แหล่งกำนิดแสง <ul><li>คือ วัตถุที่สามารถผลิตแสง เช่น ดวงอาทิตย์ ดาวฤกษ์ หลอดไฟ หิ่งห้อย เป็นต้น </li></ul>
คุณสมบัติคลื่นแสง 1. การสะท้อน  2.  การหักเห 3.  การแทรกสอด 4. การเลี้ยวเบน
สัญลักษณ์ของลำแสง <ul><li>รังสีขนาน รังสีลู่เข้า รังสีลู่ออก </li></ul>
การสะท้อนของแสง
<ul><li>การสะท้อนของแสงแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ </li></ul><ul><li>การสะท้อนปกติ </li></ul><ul><li>การสะท้อนกระจาย </li></ul...
การสะท้อนแสงปกติ
การสะท้อนแสงแบบกระจาย
การสะท้อนแสง เป็นตามกฎการสะท้อน มุมตกกระทบ เท่ากับ มุมสะท้อน โดยรังสีตกกระทบ รังสีสะท้อน และเส้นปกติ ต้องอยู่ในระนาบ...
การสะท้อนของแสง ทำให้เกิดภาพจากวัตถุบางชนิด การเกิดภาพจากกระจก  กระจกเว้า กระจกนูน กระจกเงาระนาบ
การเกิดภาพจากกระจกเงาราบ <ul><li>ภาพที่เกิดจากกระจกเงาระนาบบานเดียว </li></ul><ul><li>ภาพที่เกิดจากกระจกเงาระนาบ 2 บานวา...
การเกิดภาพในกระจกเงาระนาบบานเดียว ตา 1 . ระยะภาพ =  ระยะวัตถุ 2 .  ขนาดภาพ = ขนาดวัตถุ 3 .  ภาพกลับช้าย ขวา
ภาพจริง  1.  เกิดจากแสงตัดกันจริง  2.  มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ถ้าต้องการมองเห็นด้วยตาเปล่า ต้องนำฉากมาวางกั้น แล้วมอ...
ภาพเสมือน 1  เกิดจากแสงไม่ตัดกันจริง ต้องต่อแนวย้อนออกไป 2 มองเห็นด้วยตาเปล่า ไม่ต้องนำฉากมาวางกั้น 3  ภาพที่มองเห็น ...
ภาพที่เกิดจากกระจกเงาระนาบ 2 บานวางทำมุมกัน กระจกเงาบานที่ 2  กระจกเงาบานที่ 1  วัตถุ ภาพที่ 1 ภาพที่ 2 ภาพที่ 3
จำนวนภาพที่เกิดจากกระจกเงาระนาบวางทำมุมกัน <ul><li>สูตรในการคำนวณ </li></ul><ul><li>n = 360 - 1 </li></ul><ul><li>เมื่...
ตัวอย่างการคำนวณ <ul><li>จงคำนวณหาจำนวนภาพที่เกิดขึ้นจากการสะท้อนบนกระจกเงาระนาบสองบานวางทำมุมต่อกัน 55  ๐ </li></ul><ul...
การเกิดภาพบนกระจกโค้ง <ul><li>ชนิดของกระจกโค้ง </li></ul><ul><li>กระจกนูน กระจายแสง </li></ul><ul><li>กระจกเว้า รวมแสง <...
การสะท้อนของแสงจากกระจกเงาโค้ง <ul><li>กระจกเว้า </li></ul>แกนมุขสำคัญ วัตถุ ภาพ ระยะวัตถุ ระยะภาพ F C เมื่อวางวัตถุที่ระย...
การสะท้อนของแสงจากกระจกเงาโค้ง <ul><li>กระจกเว้า </li></ul>แกนมุขสำคัญ วัตถุ ภาพ ระยะวัตถุ ระยะภาพ F C เมื่อวางวัตถุที่ระย...
การสะท้อนของแสงจากกระจกเงาโค้ง <ul><li>กระจกนูน </li></ul>แกนมุขสำคัญ วัตถุ ภาพ F C ภาพที่เกิดเป็นภาพเสมือน หัวตั้ง ขนาดเ...
การสะท้อนของแสงจากกระจกเงาโค้ง <ul><li>กระจกนูน </li></ul>แกนมุขสำคัญ วัตถุ ภาพ F C ภาพที่เกิดเป็นภาพเสมือน หัวตั้ง ขนาดเ...
การหาตำแหน่งและลักษณะภาพของกระจกโค้ง <ul><li>สูตร </li></ul><ul><li>=  1 + 1 </li></ul><ul><li>f  S S </li></ul>m = ...
<ul><li>กระจกนูน นำมาใช้โดยติดรถยนต์ รถจักยานยนต์ </li></ul><ul><li>กระจกเว้า นำมาใช้ประกอบกับกล้องจุลทรรศน์  </li></u...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

แสงกับการมองเห็น 11

3 776 vues

Publié le

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

แสงกับการมองเห็น 11

 1. 1. โดยครูวิไลลักษณ์ ส่งเสริม แสงและการเกิดภาพ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 2. 2. แสงและการเกิดภาพ วิชาศึกษาธรรมชาติแสงและการมองเห็น
 3. 3. <ul><li>แสงที่มองเห็น ( ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง ) </li></ul><ul><li>แสงที่ไม่สามารถมองเห็น ( รังสี UV ,IR , คลื่นวิทยุ ฯลฯ ) </li></ul>แสง (Lights) เป็นพลังงานรูปหนึ่ง
 4. 4. แหล่งกำนิดแสง <ul><li>คือ วัตถุที่สามารถผลิตแสง เช่น ดวงอาทิตย์ ดาวฤกษ์ หลอดไฟ หิ่งห้อย เป็นต้น </li></ul>
 5. 5. คุณสมบัติคลื่นแสง 1. การสะท้อน 2. การหักเห 3. การแทรกสอด 4. การเลี้ยวเบน
 6. 6. สัญลักษณ์ของลำแสง <ul><li>รังสีขนาน รังสีลู่เข้า รังสีลู่ออก </li></ul>
 7. 7. การสะท้อนของแสง
 8. 8. <ul><li>การสะท้อนของแสงแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ </li></ul><ul><li>การสะท้อนปกติ </li></ul><ul><li>การสะท้อนกระจาย </li></ul>การสะท้อนของแสง
 9. 9. การสะท้อนแสงปกติ
 10. 10. การสะท้อนแสงแบบกระจาย
 11. 11. การสะท้อนแสง เป็นตามกฎการสะท้อน มุมตกกระทบ เท่ากับ มุมสะท้อน โดยรังสีตกกระทบ รังสีสะท้อน และเส้นปกติ ต้องอยู่ในระนาบเดียวกัน
 12. 12. การสะท้อนของแสง ทำให้เกิดภาพจากวัตถุบางชนิด การเกิดภาพจากกระจก กระจกเว้า กระจกนูน กระจกเงาระนาบ
 13. 13. การเกิดภาพจากกระจกเงาราบ <ul><li>ภาพที่เกิดจากกระจกเงาระนาบบานเดียว </li></ul><ul><li>ภาพที่เกิดจากกระจกเงาระนาบ 2 บานวางทำมุมกัน </li></ul>
 14. 14. การเกิดภาพในกระจกเงาระนาบบานเดียว ตา 1 . ระยะภาพ = ระยะวัตถุ 2 . ขนาดภาพ = ขนาดวัตถุ 3 . ภาพกลับช้าย ขวา
 15. 15. ภาพจริง 1. เกิดจากแสงตัดกันจริง 2. มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ถ้าต้องการมองเห็นด้วยตาเปล่า ต้องนำฉากมาวางกั้น แล้วมองที่ฉาก 3 . ภาพที่มองเห็น จะหัวกลับ เทียบกับวัตถุ
 16. 16. ภาพเสมือน 1 เกิดจากแสงไม่ตัดกันจริง ต้องต่อแนวย้อนออกไป 2 มองเห็นด้วยตาเปล่า ไม่ต้องนำฉากมาวางกั้น 3 ภาพที่มองเห็น หัวตั้งเหมือนวัตถุ
 17. 17. ภาพที่เกิดจากกระจกเงาระนาบ 2 บานวางทำมุมกัน กระจกเงาบานที่ 2 กระจกเงาบานที่ 1 วัตถุ ภาพที่ 1 ภาพที่ 2 ภาพที่ 3
 18. 18. จำนวนภาพที่เกิดจากกระจกเงาระนาบวางทำมุมกัน <ul><li>สูตรในการคำนวณ </li></ul><ul><li>n = 360 - 1 </li></ul><ul><li>เมื่อ n คือ จำนวนภาพที่เกิดขึ้น </li></ul><ul><li>คือ มุมที่กระจกเงาระนาบทำมุมต่อกัน </li></ul>
 19. 19. ตัวอย่างการคำนวณ <ul><li>จงคำนวณหาจำนวนภาพที่เกิดขึ้นจากการสะท้อนบนกระจกเงาระนาบสองบานวางทำมุมต่อกัน 55 ๐ </li></ul><ul><li>วิธีคำนวณ จากสูตร n = 360 - 1 </li></ul><ul><li>แทนค่า n = 360 - 1 </li></ul><ul><li>55 </li></ul><ul><li>= 6.6 - 1 </li></ul><ul><li>= 7 - 1 = 6 ภาพ </li></ul>
 20. 20. การเกิดภาพบนกระจกโค้ง <ul><li>ชนิดของกระจกโค้ง </li></ul><ul><li>กระจกนูน กระจายแสง </li></ul><ul><li>กระจกเว้า รวมแสง </li></ul>
 21. 21. การสะท้อนของแสงจากกระจกเงาโค้ง <ul><li>กระจกเว้า </li></ul>แกนมุขสำคัญ วัตถุ ภาพ ระยะวัตถุ ระยะภาพ F C เมื่อวางวัตถุที่ระยะไกลกว่าจุดโฟกัส เกิดภาพจริง หัวกลับ ขนาดเล็กกว่าวัตถุ
 22. 22. การสะท้อนของแสงจากกระจกเงาโค้ง <ul><li>กระจกเว้า </li></ul>แกนมุขสำคัญ วัตถุ ภาพ ระยะวัตถุ ระยะภาพ F C เมื่อวางวัตถุที่ระยะใกล้กว่าจุดโฟกัส เกิดภาพเสมือนหัวตั้ง ขนาดใหญ่กว่าวัตถุ
 23. 23. การสะท้อนของแสงจากกระจกเงาโค้ง <ul><li>กระจกนูน </li></ul>แกนมุขสำคัญ วัตถุ ภาพ F C ภาพที่เกิดเป็นภาพเสมือน หัวตั้ง ขนาดเล็กกว่าวัตถุ ระยะวัตถุ ระยะภาพ เมื่อวางวัตถุที่ระยะไกลกว่าจุดโฟกัส
 24. 24. การสะท้อนของแสงจากกระจกเงาโค้ง <ul><li>กระจกนูน </li></ul>แกนมุขสำคัญ วัตถุ ภาพ F C ภาพที่เกิดเป็นภาพเสมือน หัวตั้ง ขนาดเล็กกว่าวัตถุ ระยะวัตถุ ระยะภาพ เมื่อวางวัตถุที่ระยะใกล้กว่าจุดโฟกัส
 25. 25. การหาตำแหน่งและลักษณะภาพของกระจกโค้ง <ul><li>สูตร </li></ul><ul><li>= 1 + 1 </li></ul><ul><li>f S S </li></ul>m = S = I S O
 26. 26. <ul><li>กระจกนูน นำมาใช้โดยติดรถยนต์ รถจักยานยนต์ </li></ul><ul><li>กระจกเว้า นำมาใช้ประกอบกับกล้องจุลทรรศน์ </li></ul>ประโยชน์ของกระจกโค้ง

×