Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Пролетни празници работен лист 1.клас

Пролетни празници работен лист 1.клас

Пролетни празници работен лист 1.клас

  1. 1. Пролетни празници /работен лист/ 1.През пролетта,когатосе стопятснеговете ислънцетопогализемята,се празнуваЛазаровден. Това е празник на ..........................., напукналата....................... По старобичай- тръгват ..................,нагиздениспъстрилазарскипремени.Поглавитеимгреят........................от пролетницветя. Лазарките..............ииграятвъввсекидомза децата,стопаните,момите,ергените.Момите - лазаркихвърлят................врекатаикоетовенче първоизплува,неговатапритежателкаще бъде “.........................”. Христос влиза в Йерусалим, възседнал магаре, а хората го посрещат с ......................... клонки, които в България са заменени с .................... клонки. Това дава другото име на Цветница и то е ............................. На Цветница имен ден празнуват всички с имена, свързани с .............., ................. и всякакви други растения. Например имената .................................................................................................................................. . .................................е най-големиятпролетенпразник.Първотобоядисанояйце е ………….………….. С него стопанкатанатърквачелатана децата за …………………… Освеняйце на Великденсе раздават и ………………………..... Поздравяваме се с думите:............................................................................................................................................ . 2. - Кога се празнува Лазаровден?............................................................................................................................. - Как наричаме момите,коитопеяти играятвъв всекидом? ................................................................................... - За какво пеятлазарките?............................................................................................................. - С какво са облечените?................................................................................................................ - Коя лазаркасе избира за “кумица”?.......................................................................................... - Какво правятжените на Великден?.................................................................................................................... - Какво научихте запървоточервенояйце?......................................................................................................... - На какво е символ то? ........................................................................................................................................... - Кой е най-големиятпролетенпразник?................................................................................... 3. Запиши именатана празниците и ги номерирай. ..................................................... ........................................................ ..............................................................

×