Publicité
Четене с разбиране 1. клас Колибри.docx
Prochain SlideShare
Правопис на имена 1.класПравопис на имена 1.клас
Chargement dans ... 3
1 sur 1
Publicité

Contenu connexe

Plus de Luiza Antova(20)

Publicité

Четене с разбиране 1. клас Колибри.docx

  1. Колибри Колибрито е най-малката птичка на земята. Тежи около два грама. Телцето му е дълго между два и пет сантиметра. Храни се с прашеца и нектара на цветятата и цъфналите дървета. Яйчицата му са по-дребни от зрънца на кафе. 1. Каква птичка е колибрито? 2. С какво се храни то? 3. Какви са яйчицата му? 4. Колко изречения има в текста? 5. Запиши четвъртото изречение от текста. 6. Разпредели думите от него в таблицата. Думи предмети Думи признаци Думи действия 7. Запиши броя на гласните и съгласните звукове в думата дървета. Колибри Колибрито е най-малката птичка на земята. Тежи около два грама. Телцето му е дълго между два и пет сантиметра. Храни се с прашеца и нектара на цветятата и цъфналите дървета. Яйчицата му са по-дребни от зрънца на кафе. 1. Каква птичка е колибрито? 2. С какво се храни то? 3. Какви са яйчицата му? 4. Колко изречения има в текста? 5. Запиши четвъртото изречение от текста. 6. Разпредели думите от него в таблицата. Думи предмети Думи признаци Думи действия 7. Запиши броя на гласните и съгласните звукове в думата дървета. Колибри Колибрито е най-малката птичка на земята. Тежи около два грама. Телцето му е дълго между два и пет сантиметра. Храни се с прашеца и нектара на цветятата и цъфналите дървета. Яйчицата му са по-дребни от зрънца на кафе. 1. Каква птичка е колибрито? 2. С какво се храни то? 3. Какви са яйчицата му? 4. Колко изречения има в текста? 5. Запиши четвъртото изречение от текста. 6. Разпредели думите от него в таблицата. Думи предмети Думи признаци Думи действия 7. Запиши броя на гласните и съгласните звукове в думата дървета. Колибри Колибрито е най-малката птичка на земята. Тежи около два грама. Телцето му е дълго между два и пет сантиметра. Храни се с прашеца и нектара на цветятата и цъфналите дървета. Яйчицата му са по-дребни от зрънца на кафе. 1. Каква птичка е колибрито? 2. С какво се храни то? 3. Какви са яйчицата му? 4. Колко изречения има в текста? 5. Запиши четвъртото изречение от текста. 6. Разпредели думите от него в таблицата. Думи предмети Думи признаци Думи действия 7. Запиши броя на гласните и съгласните звукове в думата дървета. Четене с разбиране Четене с разбиране Четене с разбиране Четене с разбиране
Publicité