Publicité
Четене с разбиране Страхлив другар 2.клас
Четене с разбиране Страхлив другар 2.клас
Prochain SlideShare
1.клас Работни листове с диктовки и текстове за четене от А до Д по новата пр...1.клас Работни листове с диктовки и текстове за четене от А до Д по новата пр...
Chargement dans ... 3
1 sur 2
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Plus de Luiza Antova(20)

Publicité

Четене с разбиране Страхлив другар 2.клас

  1. Кога Хитър Петър и приятелят му отишли на лов? една вечер една сутрин на обед Kакво правели двамата ловци, преди да ги срещне мечката? Криели се. Разговаряли. Хранелисе. Пеели. Коя дума НЕ показва начина, по който мечката се е появила пред Хитър Петър и неговия приятел? внезапно изненадващо неочаквано очаквано Как приятелят на Петър се спасил от мечката? Скрил се зад едно дърво. Качил се на едно дърво. Избягал много, много далече. Застрелял я. Какво направила мечката, когатосе доближиладо Петър? Позавъртяла се, подушила го. Позавъртяла се и легнала да спи. Подушила го и го ухапала. Страхлив другар Българска народна приказка Една сутринХитър Петър отишъл с един приятел в гората на лов. Както вървели и приказвали, ненадейно пред тях излязла мечка. Петровият другар много се изплашил. Хвърлил пушката иедва успял да се качи на най-близкото дърво. Хитър Петър хукнал да бяга, но се препънал и паднал на земята. Мечката отишла при Петър. Подушила го, позавъртяла се и си отишла. Ловците дошли на себе си. Приятелятсе смъкнал от дървото, а Петър станал от земята. - Петре, какво ти каза мечката? - Хм, каза друг пътда не отивам на ловсъс страхлив другар. 1. 2. 3. 4. 5.
  2. Свържи двете части на всяко от изреченията, след това ги подреди правилно според текста. на себе си Приятелят се смъкнал от дървото, Ловците дошли а Петър станал от земята Запиши изречението, от което личи, че приятелят на Хитър Петър му се подиграва. ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ Какъв извод си направил Хитър Петър за следващия път, когато отива на лов? ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ Какви са героите? Разпредели в две колонки. страхлив хитър глупав умен лицемерен досетлив Хитър Петър Петровият другар Разкажи ми приказка. https://www.storytel.com/bg/bg/books/655837-Prikazki-za-Hit-r-Pet-r https://www.youtube.com/watch?v=oglbgouXKgE Използвани картинки и материали отИнтернет. 6. 7. 8. 9.
Publicité