Publicité
Езикови задачи - 2. и 3. клас - диктовки, задачи към тях.docx
Езикови задачи - 2. и 3. клас - диктовки, задачи към тях.docx
Езикови задачи - 2. и 3. клас - диктовки, задачи към тях.docx
Езикови задачи - 2. и 3. клас - диктовки, задачи към тях.docx
Publicité
Езикови задачи - 2. и 3. клас - диктовки, задачи към тях.docx
Prochain SlideShare
съчинение по картинисъчинение по картини
Chargement dans ... 3
1 sur 5
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Plus de Luiza Antova(20)

Publicité

Езикови задачи - 2. и 3. клас - диктовки, задачи към тях.docx

  1. Тюленчето Една сутрин Емил и дядо му спуснаха мрежата в морето. Издърпаха я. В нея се мяташе някакво чудновато животно. Кожата му бе сива, гладка, лъскава. Това беше тюленчето. Неочаквано от морето изскочи едно голямо животно. То се просна на пясъка и се загледа в тях. - Ето майката на тюленчето – продума дядото. – Дошла е за рожбата си. Тя изопна тялото си, подскочи, приближи се и като куче излая. ............................................. (К.Гривек) ЗАДАЧИ: 1. Текстът е подходящ за слухова диктовка. 2. Открийте думите, които се повтарят най-често. Запишете ги. 3. Разкажете писмено за какво се говори в текста. 4. Определете броя на изреченията в текста. Те се доближиха до прозореца и по даден знак магарето заревало, кучето залаяло, котаракът замяукал и петелът закукуригал. Разбойниците подскочили, ужасени от многогласната врява. Магарето ударило с копито стъклата и те се разхвърчали. Четиримата скочили и се втурнали в стаята. Разбойниците били много уплашени, а и главите им били замаяни от виното. При тази оглушителна врява те помислили, че е влетял зъл дух. Той имал крила и копита. Едновременно лаял и мяукал. ................................................. (Братя Грим) ЗАДАЧИ: 1. Текстът е подходящ за слухова диктовка. 2. Открийте ключовите думи в текста. 3. Озаглавете откъса от приказката. Накладе голям огън хитър Петър, а Настрадин изкопа край пътя дълбока дупка с отвор, колкото дъното на гърне. Сетне пренесе и я насипа догоре с жарава, а върху нея постави гърне, пълно с бобец и вода, с лук и джоджен. Захлупи го с похлупака и се изтегна на тревата до Хитър Петър. Скоро чорбата завря, гърнето закъкри, а капачето запритраква под натиска на парата. Понесе се приятен мирис на врящ боб, та нямаше човек дето преминава, да не спре. ........................................................ (Чавдар Аладжов) ЗАДАЧИ: 1. Текстът е подходящ за слухова диктовка. 2. Подчертайте опорните думи в текста. 3. Разкажете писмено за какво се говори в текста. 4. Подчертайте думите с представки. Запишете ги и означете представката и корена им. 1. 2. 3. Езикови задачи за 2. и 3.клас
  2. При едно от своите далечни странствания Синдбад и другарите му попаднали на пустинен остров сред океана. Тук те видели яйце, голямо колкото купола на джамия. Любопитството накарало безразсъдните другари на прочутия мореплавател да счупят яйцето. Но за тяхна беда малко след това долетяла птицата „рух“. Уплашените злосторници побързали да се качат на кораба, но и това не ги спасило от отмъщението на исполинската птица. Тя била толкова грамадна, че с крилете си закривала слънцето. .......................................................... (Н.Йовчев) ЗАДАЧИ: 1. Текстът е подходящ за слухова диктовка. 2. Определете темата на текста и подчертайте опорните думи. Озаглавете го. 3. Задайте въпроси към текста. Във високата долина с шестте извора се издигаше бял мраморен замък. Но той сякаш нямаше късмет. Затъмняваше го красотата на неговата господарка. Струеше омайно очарование и ласкава топлина от лицето й. Едва ли е имало такава красавица. Зърнеше ли я някой, макар и веднъж, казваше, че е единствена, неповторима. Пойни птички, цветя и хора жадуваха да я докоснат, да и се насладят. ................................................... (Митко Яворски) ЗАДАЧИ: 1. Текстът е подходящ за слухова диктовка. 2. Подчертайте изучените части на речта. 3. Запишете словосъчетанията и определете рода и числото им. 4. Запишете глаголите и определете числото им. 5. Разкажете писмено за какво се говори в текста. 6. Определете броя на изреченията в текста. Весело настроение за празника създава украсената врата. Направете венец от слама. Закрепете го с тел здраво върху твърда подложка. На нея наредете изкуствени цветя, бръшлян, изрисувани или истински шарени яйца. Сложете и камбанка, привързана с цветни панделки. ............................................................ (Из интернет) ЗАДАЧИ: 1. Текстът е подходящ за слухова диктовка. 2. Каква е темата на текста. 3. Разкажете писмено какво научихте от текста. 4. 5. 6.
  3. Бащина поука – синова сполука. Пъстра пъстърва през проток плува. Добрината с добро се заплаща. Рано ранило звънче зазвънило. Ако имаш брат, имаш и побратим. Който няма вола, всичко му е неволя. Ако имаш зъби, хапи, докато не са те захапали. ЗАДАЧИ: 1. Текстът е подходящ за слухова диктовка. 2. Открийте сродните думи във всяка пословица или поговорка. Запишете ги. 3. Оградете корена и представката. 4. Избери две изречения по твой избор и определи звуковия им състав. Пр.: Бащина поука – синова сполука. бащина – 6б., 7зв., 3 гласни – а,и,а; 2 звучни съгл. – б,н; 2 беззвучни съгл. – шт 5. Препишете първите думи от изреченията. Подредете ги по азбучен ред. Новата учебна година започна. Училищният двор е пълен с деца. Училището свети, бяло, чисто, хубаво. Пъстри групи от ученици се движат насам и натам и живо разговарят. Учителите са също между тях. Янко, жаден за наука е дошъл пръв. Той е говорил вече с всичките си съученици. ............................................ /По Елин Пелин/ ЗАДАЧИ: 1. Текстът е подходящ за слухова диктовка. 2. Подчертайте сродните думи в текста. Препишете ги. 3. Определете корена и представката на думите. 4. Как написахте представките раЗ/С - ; сЪ/А-. Защо? 5. Напишете формите на съществителното име „учител“ и прилагателното „хубав“. 6. поставете правилно ударение на думите „училища“ и „наука“. Знаете ли, че в разговорната реч изговорът на тези думи много често се греши? Запомнете верния изговор. 26 октомври - Димитровден е обявен за неучебен за всички учѝлища в гр. Видин. Учѝлището е място за всеки жаден за наука. 7. Как разбирате израза „жаден за наука“? 7. 8.
  4. Сгушена в гористата долчинка над селото стърчеше малка воденица. Карана от водите на дълбока вада, воденичката работи сто и петдесет години непрекъснато и неуморно... - Ще поработя още малко – казваше тя на водата, като я караше. – Имам още сили. Но случи се тъй, че умря последният воденичар и нямаше кой да го замести. Занемя воденичката и запустя ... ........................................ /Из „Старата воденичка“ Елин Пелин/ Сродни думи Корен Представка Форми на думата а) б) 1. Извадете от текста и запишете в таблицата при буква “а“ сродните думи, а при буква „б“ подчертаните думи. Попълнете таблицата. 2. Как разбирате думата „вада“. Сродна ли е на „вода“? Добруджа ... Петьо си затвори очите. Нивите пеят. Всяко стръкче си излива гласа, а вятътът грабва песента. Той ще я носи из цялата земя. Ще я изпее на тревите в чуждите земи, ще я занесе по върховете на старите гори, нека чуят какво нещо е полска добруджанска песен. После ще се извърти между планините и ще я даде на ехото на водопадите ... ........................................... по Дора Габе ЗАДАЧИ: 1. Текстът е подходящ за слухова диктовка. 2. От какво е развълнуван Петьо? 3. Извадете от текста сродните думи. Определете корена и представката им. 4. Образувайте други сродни думи със същия корен. 5. Сравнете глаголите излива, изпее, извърти и израза „из цялата“. Изяснете състава им (корен и представка). Каква е разликата в значението им? Обяснете „из“ при глагола и „из“ в израза. 6. Напишете колкото се може повече сродни думи на „пея“. Образувайте сродни думи на глагола „бия“ с някои от представките: за-, по-, о-, из-, раз-, над-, у-, зад-, пред-, пре-, про-, от-, в-, до-. 9. 10. 11.
  5. Прочетете текстовете. Определете художествен или нехудожествен е всеки един от тях. а) Движението на въздуха се нарича вятър. Понякога вятърът е слаб, а понякога духа с огромна сила. Той може да изкорени дървета, да събори сгради, да потопи параходи. Такъв вятър е ураган. ....................................................... б) Цяла седмица вятърът бягаше по керемидите, тряскаше кепенците, гонеше тенекии и ги удряше по оградите. .................................................... Иван Давидков в) Чуваше се само как нейде далеко горите се гънат доземи и охкат под напора на вятъра. ...................................................... г) Два дни духа силен североизточен вятър. Той изчисти небето от облаците, замрази потоците и свали всичкия сняг от дърветата. Горите станаха черни, настръхнали. Планината бучеше, а долу в мините се оплакваха, че вятърът щял да отнесе покривите. ..................................................... Ем. Станев д) когато на север нощем ветровете Задуха и небето потъмней, снегът вали за първи път, полето студено, грозно, мрачно се белей .... ................................................... Н.Фурнаджиев ЗАДАЧИ: 1. Препишете красиво два текста по избор. 2. Кое е общото в тях? 3. Какво общо заглавие бихте могли да им поставите? 4. От посочените текстове препишете в първа колона всички форми на думата „вятър“, във втора колонка сродните им думи. Дума Форми на думата Сродни думи вятър Гръм се чуе, облак тътне, дъжд се носи, град ли мъкне? ЗАДАЧИ: 1. Препишете текста. 2. Извадете думите, които се състоят само от корен. 3. С помощта на представки образувайте нови думи. 4. Напишете други форми на думите, с които започва всеки стих. 12.
Publicité