Publicité

2010 роден край

Bulgaria à Bulgaria
22 Jan 2015
2010 роден край
2010 роден край
2010 роден край
Prochain SlideShare
2013 роден край2013 роден край
Chargement dans ... 3
1 sur 3
Publicité

Contenu connexe

Plus de Luiza Antova(20)

Publicité

2010 роден край

  1. СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ гр. София 1505, бул. "Мадрид", № 16-18, ет. 2, www.sbnu.org Състезание „Аз, природата и светът” І клас Училище: .............................................................................................................. клас:............................... Име, презиме, фамилия: .............................................................................................................................. 1. Кой работи в училище? Огради верния отговор. а) строител; б) учител; в) войник; г) космонавт. 2. Оцвети българското знаме. 3. Националният празник на България е: Огради верния отговор. а) 1 януари; б) 3 март; в) 24 май. 4. Оцвети само зеленчуците!
  2. 2 5. Отбележи със знак V неподходящия подарък за дете. 6. Къде трябва да пресечеш правилно? Постави знака V. 7. Отбележи със знак V членовете на семейството: 8. Растенията имат: Огради верния отговор. а) шапки; б) ръце; в) листа. 9. През зимата: Огради верния отговор. а) птиците се завръщат от юг; б) е студено и вали сняг; в) листата на дърветата пожълтяват.
  3. 3 10. Пресичането на улицата е забранено, защото светофарът свети сигнала «Спри!». Оцвети го. 11. Кой сезон е най-топъл у нас? Отбележи със знак V верния отговор. 12. Отбележи със знак V предмета, който НЕ трябва да слагаш в ученическата чанта и да носиш в училище.
Publicité