Publicité

Жива вода българска народна приказка 4.клас

Bulgaria à Bulgaria
12 Feb 2023
Жива вода българска народна приказка 4.клас
Жива вода българска народна приказка 4.клас
Prochain SlideShare
Правопис на имена 1.класПравопис на имена 1.клас
Chargement dans ... 3
1 sur 2
Publicité

Contenu connexe

Plus de Luiza Antova(20)

Publicité

Жива вода българска народна приказка 4.клас

  1. 1. Избери само верните отговори. Произведението е приказка, защото: 2. По своето съдържание тази приказка е: А) битова, защото героите са хора Б) вълшебна, защото има трима братя В) вълшебна, защото има вълшебни предмети 3. Запиши два примера в подкрепа на това, че приказката е вълшебна. 1. ................................................................. 2. ................................................................. 4. Какво се чудел царят? А) кой от синовете му е най-чудноват Б) кой от синовете му е най-умен В) на кого от тримата си синове да остави престола 5. Защо царят изпратил синовете си по света? А) за да му донесат най-чудноватото нещо Б) за да намерят вълшебно килимче В) за да намерят жива вода 6. Свържи всеки от братята с това, което поискал за пътя. първи брат трети брат втори брат 7. Къде се разделили братята. Запиши. ........................................................................................................................................................................... 8. На колко се разделял пътят до странноприемницата? А) на четири Б) на три В) на две * Странноприемница – остаряла дума - хан за странници; хотел; мотел (крайпътен хотел) Жива вода Българска народна приказка времето не е определено преобладава художественото описание героите са анонимни мястото не е определено трима сина мястото е определено героите имат имена
  2. 9. Каква дума е странноприемница? А) сложно съществително име Б) сложно прилагателно име 10. Постави предметите на правилното място, според действията на братята в приказката. 11. Кои са вълшебните предмети в приказката? Постави знака . жива вода две стъкла вълшебна пръчица вълшебно килимче вълшебно огледало колиба вълшебно перо вълшебна ябълка сляпа баба 12. Свържи вълшебните предмети със заглавията на приказките. вълшебна река „Златното момиче“ вълшебни ботуши „Момче и вятър“ вълшебна кърпичка „Котаракът в чизми“ вълшебна пръчица „Пепеляшка“ Първи брат Втори брат Трети брат стигнал стигнал стигнал взел взел взел отишъли отишъл град Хан
Publicité