Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Aкордеон - работен лист

Aкордеон - работен лист

  • Soyez le premier à commenter

Aкордеон - работен лист

  1. 1. АКОРДЕОН Акордеонът е преносим клавишно-мехов музикален инструмент. Устройството на акордеона е много сложно. Можем да го разделим на: Акордеонът има клавиши като на пианото. Тъй като акордеонът работи на принципа на устната хармоника, за да произвежда звук, му е нужна струя въздух. Тази струя при акордеона се получава с помощта на меха, когато го разпъваме или свиваме. Копчетата за лявата ръка са отделни тонове - баси. Броят им е различен в зависимост от големината на акордеона – 40, 60, 80 до 120. Звученето на акордеона може да бъде променяно с превключващи копчета (регистри) разположени до клавишите и до басите. Акордеонът има каишки за поставяне на раменете, и такава, с която се сгъва и разпъва мехът на инструмента. Акордеонът НЕ се използва в класическите и симфонични оркестри, поради специфичното си звучене. В по-общия случай инструментът се използва като солов. Съществуват много пиеси, написани за пиано, преработени във вариант за акордеон.Звукът на акордеона се използва във фолклорни (народни) произведения: френските шансони в Европа, тангото и кумбията в Латинска Америка. Акордеонът е разпространен инструмент във фолклорната музика на Русия, Франция, Сърбия, България и др. В България композитори и изпълнители като Петър Ралчев, Иван Милев и др. баси клавиши мех регистър каишки
  2. 2. АКОРДЕОН Акордеонът е преносим клавишно-............................. музикален инструмент. Устройството на акордеона е много сложно. Акордеонът има клавиши като на ................... . Тъй като акордеонът работи на принципа на устната ........................, за да произвежда ............, му е нужна струя ................. . Тази струя при акордеона се получава с помощта на ........, когато го ........................ или свиваме. Копчетата за лявата ръка са отделни тонове - ........ . Броят им е различен в зависимост от .................... на акордеона – 40, 60, 80 до 120. Звученето на акордеона може да бъде променяно посредством ............................. копчета (..............) разположени до ..................... и до ........................ . Акордеонът има .................. за поставяне на раменете, и такава, с която се ........... и разпъва ......... на инструмента. Акордеонът ..... се използва в класическите и ........................... оркестри, поради специфичното си звучене. В по-общия случай инструментът се използва като .................. . Съществуват много пиеси, написани за ………….., преработени във вариант за акордеон. Звукът на акордеона се използва във ........................... произведения: френските шансони в Европа, тангото и кумбията в Латинска Америка. Акордеонът е разпространен инструмент във фолклорната музика на Русия, Франция, Сърбия, България и др. В България композитори и изпълнители като ................................, Иван Милеви др.. ........ ... ............. ... ....... ......... ...........
  3. 3. 1. Довърши рисунката и запиши частите на акордеона. Нарисувай липсващите. 2.С кои музикални инструменти е сравнен акордеонът и защо? .............................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 3. В какви оркестри НЕ се използва акордеонът и защо? ............................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 4. Като какъв инструмент се включва акордеонът в симфонични оркестри? ............................................................................................................................................................................................................................................................................ 5. Оцвети, изрежи и залепи на таблото акордеона. Къде го постави и защо?

×