Publicité
Oколен свят 2.клас входно ниво
Oколен свят 2.клас входно ниво
Oколен свят 2.клас входно ниво
Oколен свят 2.клас входно ниво
Publicité
Oколен свят 2.клас входно ниво
Oколен свят 2.клас входно ниво
Oколен свят 2.клас входно ниво
Oколен свят 2.клас входно ниво
Oколен свят 2.клас входно ниво
Publicité
Oколен свят 2.клас входно ниво
Prochain SlideShare
3 class3 class
Chargement dans ... 3
1 sur 10
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Publicité

Plus de Luiza Antova(20)

Publicité

Oколен свят 2.клас входно ниво

  1. Околен свят 2.клас Входно ниво Име:................................................................................................................................... /трите имена/ 1.Кои са членовете на едно семейство?Огради верните отговори. а) майка в) дъщеря д) съсед ж) братовчед и) приятел б) чичо г) баща е) син з) леля й) роднина 2. „Аз съм Иван и съм във втори клас.Мама, татко и по-малките ми две братчета отидоха на панаир.” Колко членно е това семейство? а)двучленно б)четиричленно в)многочленно 3. „Мама, татко и по-малките ми две братчета отидоха на панаир. Аз трябваше да помогна и останах у дома, за да почистя стаята си и да изхвърля боклука. Да опитам ли да сготвя една супа?” Какви са задълженията на Иван? а)да пази дома и да изхвърля боклука б)да подрежда стаята си и да изхвърля боклука в)да подрежда стаята си, да изхвърля боклука и да готви. 4. Аз уча в училище .................................................................... .Ученик съм в ....... клас. Класната ни стая е номер ...... . Училището ни се ръководи от .................................. В него има още .............................................................................................................. ...................................................................................................................................... . 5. В училище е много хубаво. Всеки ученик има права и задължения. Попълни таблицата с твоите права и задължения в училище. да не закъснявам за час, да си пиша домашните, да почивам в междучасията, да играя в учлищния двор, да не говоря в час, да общувам с приятели в междучасието, да изказвам мнение, да уважавам съучениците си и учителите Права Задължения 6. Моята родина е .......................... . Столица на България е град ............... Селището в което съм роден е .......................... . Край него тече река ............................... . Адресът ми е ............................................................................................................. .....................................................................................................................................
  2. 7. „Майка ми работи в болницата. Носи бяла престилка и помага на лекаря. Бие инжекции на болните, дава им лекарства.” Професията й е ................................. . „Татко работи като ............................ . Той е много смел и носи униформа и каска. При нужда хората го търсят на спешния тел. номер ........ . Бързо пали големия червен камион и пуска сирената.” 8. Под всяка шапка запиши професията на човека, който я носи. ...................... ................... ................... ..................... ....................... ..................... 9. Кой къде работи?Свържи. Професия Месторабота учител театър актьор ресторант лекар училище готвач ферма фермер поликлиника 10.Как помагам вкъщи?Огради верния отговор. а)пазарувам, разхвърлям си стаята, подреждам си нещата б)изхвърлям боклука, избърсвам праха, поливам цветята в)поправям бойлера, пазарувам, мия чиниите 11.Отнеси всяка от думите в правилното изречение. Запиши ги. През ….......…… нощите са най-дълги . пролетта Слънцето грее най-силно през …………..... есента Дърветата цъфтят през …………….. зимата През ……………. окапват листата на дърветата. лятото 12. Попълни таблицата с няколко думи за това как се променят неживата и живата природа през есента. Нежива природа Жива природа температура - растения - валежи - животни - вода - човек - небе -
  3. 13. Свържи групата на растенията с нейното описание. Тревисти По-ниски от дърветата. По-малки корени. Много разклонени,тънки и здрави стъбла, често покрити с бодли. Дървета Много ниски стъбла, които са крехки и сочни. Малки корени плитко в земята. Храсти Имат голямо,здраво и високо стъбло покрито с кора. От стъблото излизат клони, покрити с листа и образуват корона. В земята са неговите големи и силни корени. 14. Според какво(кой признак), групираме растенията в три групи(дървета, храсти и тревисти): а)листа и цвят б)стъбла и корен в)листа, цвят и корен 15. Подчертай представителите на дърветата в синьо, храстите в червено, а тревистите в оранжево.Запишете ги. кокиче, дъб, бук, ягода, леска, бор, роза, детелина, маргаритка, бреза, топола, люляк, глухарче, шипка, кестен, ясен, къпина, малина, клен, метличина, глог, кукуряк Дървета ......................................................................................................................... Храсти .......................................................................................................................... Тревисти ....................................................................................................................... 16.Подчертай органите на растенията.Запишете ги. семена, дънер, корен , листа, кора, корона, стъбло, цветове, плодове .................................................................................................................................... 17. Запиши органите на растението. 3 4 5 2 1
  4. 18. Запиши кой орган за какво служи ............................ ................................ ................................. .............................. 19. Подчертай с червено костилковите плодове, а със зелено - семковите. круша, череша, ябълка, слива, вишна, грозде, лимон, портокал, праскова, кайсия 20. Какво е нужно на растението, за да расте и се развива? а) топлина, вода, храна, светлина б) светлина, топлина, вода, въздух, почва в) светлина, топлина, храна, въздух, почва 21.Според общите белези делим животните на: а) диви и домашни б) горски и полски в) насекоми, риби, влечуги, птици, бозайници 22.Кое обединява насекомите в група. Запиши. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................. 23. Запиши всяка дума на правилното място в таблицата. мъти, влачи се, козина, разнородна, шест крачета, дребни, бозае, хриле, пера, два крака, перки, яйца, люспи, черупка насекоми риби влечуги птици бозайници 24. Запиши по пет представителя от всяка група. насекоми риби влечуги птици бозайници
  5. 25. Кое е излишното животно. Подчертай го и обедини останалите в група. а) лисица, мечка, крава, гущер, пеперуда, врана - ......................................... а) овца, петел, пуйка, магаре, змия, котка - ................................................... Според кой белег ги групирахте? ................................................................................ 26. Свържи животните с продуктите, които човекът получава от тях. Изреди подробно, от кое животно, още какво взема човек. кон -...................................................................................................................................... кокошка -............................................................................................................................... гъска - ........................................................................................................................... овца - ............................................................................................................................ куче -...................................................................................................................................... прасе -..................................................................................................................................... пчела -.................................................................................................................................... 27. Кой къде живее? Свържи. 28. Запиши средата и приспособленията за живот в нея..
  6. ............................... ............................... ............................... ................................ ................................ ............................... ............................... ............................... ................................ ................................ ............................... ............................... ............................... ................................ ................................ 29. Попълни таблицата. Животно Среда на живот Приспособление патица щъркел заек 30.Огради правилата за опазване на природата. а) Не късай цветя, билки и клонки! б) Не изхвърляй отпадъци сред природата! в) Разваляй гнездата на птиците! г) Поставяй хранилки за птиците! д) Не пали огън в гората! 31. На кой ред са само зимни празници? а) Лазаровден, Връбница, Коледа б) Лазаровден, Бъдни вечер, Коледа в) Бъдни вечер, Коледуване, Нова година г) Бъдни вечер, Коледа, Нова година д) Бъдни вечер, Цветница, Нова година 32. Огради само обичаите. Лазаруване, Коледа, Цветница, Нова година, Великден, Лазаровден, Коледуване, Сурвакане 33. Свържи празника с обичая. Лазаровден Цветница Коледуване, Великден Лазаруване
  7. Бъдни вечер Кумичане Коледа Сурвакане Нова година 34.Защо трябва да поддържаме лична хигиена? ....................................................................................................................................... 35. Номерирай храните, като започнеш от най-важните за твоето здраве. Месо,риба,яйца, млечни изделия Запиши ги в този ред ................................................................................................ ..................................................................................................................................... 36. Кои са полезните храни? Огради вярното. шоколад , салам, близалка, фасул, ябълка, кашкавал, кроасан, мляко, грозде, ориз, спанак, масло, пица, риба 37. Огради млечните продукти със синьо, месните – с червено. 38. Спорт или игра?Свържи. Спорт Игра 39. Попълни таблицата, като поставяш тикче в съответната колона. Спорт Индивидуале н Колективе н Зиме н Лете н Въздуше н Воде н Земе н футбол фигурно пързаляне плуване Зърнени храни,ориз, картофи Плодове и зеленчуци Захарни изделия
  8. парашутизъм 40. Защо е необходимо да спазваме дневен режим? 1. ......................................................................................................................................... 2. ................................................................................................................................... 41. Попълни липсващите думи. Символите на нашата родина са ...................., .........................., .......................... . Знамето ни има ................... цвята. Химнът ни е написан от ................................ ............................... . Символите на България можем да видим на .......................... ................................................................................................................................... . На ................................ празнуваме Освобождението на България. Това е нашият .................................. празник. На ................................. отбелязваме Деня на славянската писменост и българската просвета и култура. Нашата Азбука е създадена от братята ............................. и ........................... . 42. Попълни липсващите думи. През зимата времето става ......................... Температурите са най - ..................... . Вали .................. . Водата в реките и езерата .......................... . Денят е най - ................. Клоните на дърветата са ............................. . Има само ......................... от които през пролетта ще се развият .......................... . Животните се крият на ............................, други спят ....................... ................ . През пролетта времето става по- ......................... Температурите се ..................... . Вали .................. . Водата в реките и езерата се .......................... . Денят става по- ................. . Клоните на дърветата ........................ и се ............................. . Поникват много ..................., тревата се ......................... . Прелетните птици се ......................... от ....... . Животните се ............... от зимен сън. През пролетта животните се ........................... . През лятото времето е ......................... Температурите са най - ..................... . Водата в реките и езерата е най - .......................... . Денят е най - ................. Клоните на дърветата и храстите са покрити с ................... . Зреят много ..................... и ................. . Животните ........................... своите малки . През есента времето става по-......................... Температурите са по - ..................... . Вали .................. . Често .......... мъгли. Небето е .......................... . Денят става по - ................. Листата по клоните на дърветата и храстите се ................. и започват да ............................. . Животните се готвят за. .............................. птици отлитат на юг. Човекът ..................... реколтата, прави ..................... .
Publicité