Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Правопис на гласни работен лист

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 2 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (14)

Plus par Luiza Antova (20)

Publicité

Plus récents (20)

Правопис на гласни работен лист

  1. 1. ПРАВОПИС НА ГЛАСНИ ЗВУКОВЕ Когато се съмняваме в правописа на някоя гласна в думата,търсим близка дума, в която ……………………… пада върху съмнителната гласна. 1.Препиши правилото........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................ 2. Запиши правилната буква и думата за проверка.Постави ударенията. 3. Подчертай думата,с която можем да проверим съмнителния гласен. Запиши още една,ако има. кожух – кожуси, кожен, кожуха, ...кожи...... роса – роси, росен, росица .................... сънлив – сънен, сънливи, сънува .................. бъбрив – бъбриви, бъбря, ......................... студен – студени, студува, простуда ................. въже – въжен, въжета, .............................. пътуване – пътува, път, пътека ......................... врата – вратата, вратник, вратар .................. 4. Запиши пропусната буква и подчертай думата, която служи за проверка. д...рвета – дърво, дървари, дървен к...за – козар, козе, кози др...гар - дружба, другари, дружим л...жа – лъже, лъжлив, лъжата б...ща – бащи, бащина, бащите ...бичам – обичат, обич, обичан зв...нец – звъни, звън, звънче б...дилник – буден, будувам, будилници к...пувам - покупка, купувач, купи б...туши – ботуш, боти 5. Във всяко изречение има думи, които нямат свое ударение. Подчертай ги. Запиши други такива думи. ............................................................................................... Не искам тези обувки. Знаем, че можеш. Не ме питай колко съм изпатил. Има ли зеленчуци в градината? Донеси ми чаша вода . Вярвай в себе си. Не се съмнявай в доброто. Не мога да пиша с лявата ръка. а/ъ о/у е/и сами - сам море - морски плете - плетка п...тека ст...ден д...те т...рист ...чи п...тел р...ка ...чилище м...со ч...совник ...хо пл...нен п...зач др...гар л...сица п...тешествие л...вец ед...ница кр...стовище в...да в...ликан к...ртица ...бичам ч...стач м...знина възд...х з...мя м...миче г...ра л...пи ст...кло м...дерни пч...ла кр...вар к...пувам м...риша ск...лист ...ста зв...зда ц...рица ...чебник л...стенце г...бар п...ле набл...жи

×