Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Правопис на съгласни работен лист

Правопис на съгласни работен лист

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Правопис на съгласни работен лист

  1. 1. ПРАВОПИС НА СЪГЛАСНИ ЗВУКОВЕ Звучните съгласни .б., ....., ...., ...., ...., .... в края на думата или пред беззвучни съгласни, се изговарят като съответните беззвучни .п. , .... , .... , .... , .... , .... . Пишат се буквите на звучните съгласни. Проверка на съмнителните съгласни, в края или в ........................ на думата, правим: с други близки думи, при които след съмнителния съгласен има .................... звук; в правописен речник . 1.Разгледай таблицата. Постави съответната буква и запиши дума за проверка. Използвай цветни моливи (тъмносин, светлосин и червен), за да докажеш горното правило. 1.Подчертай думата, с която можем да проверим правописа на съмнителната съгласна. целувка – целувки, целува, целувките вратовръзка – врат, върза, вратовръзки почивка – почивките, почва, почива мравка – Мравчо, мравките, мравуняк гъбка – гъбар, гъбки, гъбчици дръвче – дръвчета, дърво Любчо – Любка, Люба приказка – приказчица, приказки, приказен тежко – тежест, тежки, тежките шкафче – шкафчета, шкафове лов – ловува, ловджия морков – морковче, морковчета, моркови Дума със съмнителна съгласна Дума за проверка Дума със съмнителна съгласна Дума за проверка куб куба, кубове колибка колиба, колиби сърбе... лъ... че връ... ро....че боде... но...че изгле... ку...че зъ... зъ...че моли... моли...че зали... зали...че разре... Здра...ко беле... кора...че пейза... Вла...ко витра... жа...че вла... шка...че строе... сме...ка бодли... о...ца носоро... блу...ка хля... кни...ка гара... бра...че карто... обу...ка серви... кю...те

×