Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Action Domain Response

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 31 Publicité

Action Domain Response

Télécharger pour lire hors ligne

Prelection about alternative for MVC, presented at PHPersPL meetup in Gdańsk, 26.10.2015.
ADR is a concept to provide clean and SOLID delivery pattern, designed for HTTP applications and proposed by Paul M. Jones. First implementation of ADR you can find in Radar Framework (written in PHP), fulfilling the assumptions of PSR-7 by FIG.

Prelection about alternative for MVC, presented at PHPersPL meetup in Gdańsk, 26.10.2015.
ADR is a concept to provide clean and SOLID delivery pattern, designed for HTTP applications and proposed by Paul M. Jones. First implementation of ADR you can find in Radar Framework (written in PHP), fulfilling the assumptions of PSR-7 by FIG.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus récents (20)

Publicité

Action Domain Response

 1. 1. Action Domain Response Michał Łukaszewski
 2. 2. Xerox
 3. 3. Trygve Reenskaug
 4. 4. MVC
 5. 5. MVC Przyjmuje dane wejsciowe i reaguje na akcje użytkownika zarządzając aktualizację modelu lub widoku
 6. 6. MVC Przyjmuje dane wejsciowe i reaguje na akcje użytkownika zarządzając aktualizację modelu lub widoku Opisuje sposób reprezentacji danych w ramach GUI
 7. 7. MVC Przyjmuje dane wejsciowe i reaguje na akcje użytkownika zarządzając aktualizację modelu lub widoku Opisuje sposób reprezentacji danych w ramach GUI Reprezentuje problem lub logikę aplikacji
 8. 8. MVC • Composite pattern • Observer pattern • Strategy pattern
 9. 9. MVC • Composite pattern • Observer pattern • Strategy pattern Gang of Four • Factory method pattern • Decorator pattern
 10. 10. MVC • Composite pattern • Observer pattern • Strategy pattern Gang of Four • Factory method pattern • Decorator pattern patrz też: Frank Buschmann, Kevlin Henney, Douglas C. Schmidt: Pattern-oriented software architecture: On patterns and pattern languages Volume 5. Wiley, 2007, s. 178-179. ISBN 978-0471486480. (ang.)
 11. 11. MVC • MVP • PAC • HMVC • Passive View • MVVM
 12. 12. MVC
 13. 13. MVC
 14. 14. MVC
 15. 15. ADR
 16. 16. ADR
 17. 17. ADR • Action Każda akcja jest reprezentowana przez pojedynczą klasę lub domknięcie (Closure)
 18. 18. ADR • Action Każda akcja jest reprezentowana przez pojedynczą klasę lub domknięcie (Closure) Wchodzi w interakcję tylko z Domeną
 19. 19. ADR • Responder Każda akcja komunikuje się z konkretnym Responderem.
 20. 20. ADR • Responder Każda akcja komunikuje się z konkretnym Responderem. Dany Responder może być używany przez więcej niż jedną akcję.
 21. 21. ADR • Domain Logika biznesowa
 22. 22. ADR • Domain Logika biznesowa Zbliżone do koncepcji "Model"
 23. 23. ADR • Domain Logika biznesowa Zbliżone do koncepcji "Model" Brak powiązań z Responderem
 24. 24. MVC
 25. 25. MVC
 26. 26. ADR
 27. 27. Podsumowując MVC i ADR to wzorce dla GUI, nie architektura aplikacji
 28. 28. Podsumowując MVC i ADR to wzorce dla GUI, nie architektura aplikacji ADR to alternatywa dostosowana do HTTP (i PHP w szczególnosci)
 29. 29. Podsumowując MVC i ADR to wzorce dla GUI, nie architektura aplikacji ADR to alternatywa dostosowana do HTTP (i PHP w szczególnosci) Uwzględniająca PSR-7
 30. 30. Podsumowując MVC i ADR to wzorce dla GUI, nie architektura aplikacji, ADR to alternatywa dostosowana do HTTP (i PHP w szczególnosci), Uwzględniająca PSR-7, ale nie zbawiająca swiat.
 31. 31. Literatura • http://pmjones.io/adr/ • https://lostechies.com/derekgreer/2007/08/25/interactive-application-architecture/ • http://paul-m-jones.com/archives/6079 • http://paul-m-jones.com/archives/5979 • http://paul-m-jones.com/archives/6172 • http://paul-m-jones.com/archives/6142 • http://paul-m-jones.com/archives/6129 • http://paul-m-jones.com/archives/6119 • http://paul-m-jones.com/archives/6119 • https://mwop.net/blog/2015-01-26-psr-7-by-example.html • http://mtdowling.com/blog/2014/07/03/a-case-for-higher-level-php-streams/ • http://evertpot.com/psr-7-issues/ • http://www.php-fig.org/psr/psr-7/ • http://stackoverflow.com/questions/11029758/do-my-mvc-components-really-all-need-references-to-each-other • http://martinfowler.com/eaaDev/uiArchs.html#ModelViewController • http://confreaks.tv/videos/rubymidwest2011-keynote-architecture-the-lost-years

Notes de l'éditeur

 • Model View Presenter - prezentr posiada pewną wiedzę o GUI i mapuje akcje na zmiany widoku lub modelu
  Presentation Abstract Controller - hierarchiczne drzew agentów "Control" z przypisanymi im czesciami Present i Abstraction
  Herarchical MVC - PAC oparty o MVC
  Passive View - zerwane powiązania modelu z widokiem
  MV ViewModel - czesc przezentacji ma swój model; zawiera logikę związaną z reprezentacją danych.

×