Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Romania

 1. Aşezarea geograficăAşezarea geografică • Pe Glob, România este situată în emisfera nordică, la intersecţia paralelei 45° latitudine nordică şi meridianului de 25° longitudine estică. • În Europa, România se află în partea central sud - estică, la distanţe aproximativ egale faţă de extremităţile continentului european, în bazinul de jos al Dunării şi pe litoralul de est al Mării Negre. • Coordonate geografice: 45°00′ lat. N, 25°00′ long. E • Suprafaţa totală: este de 238 391 km², la care se adaugă 23 700 km² din platforma Mării Negre. • Vecini: N - Ucraina S - Bulgaria (o mare parte fiind frontieră acvatică - Dunărea) V – Ungaria SV - Serbia E - Republica Moldova (graniţă formată în totalitate de Prut). • Frontierele României se întind pe 3.150 km, din care 1876 km au devenit, în 2007, graniţe ale Uniunii Europene (spre Serbia, Moldova şi Ucraina), în timp ce cu Marea Neagră, graniţa formată are o lungime de 194 km pe platforma
 2. Relieful RomânieiRelieful României Relieful României este variat şi armonios distribuit. Principala caracteristică a reliefului românesc este dispunerea sa în forma de amfiteatru. Este aranjat în trei mari etaje, bine diferenţiate: cel mai înalt reprezentat de Munţii Carpaţi, cel de mijloc de Subcarpaţi, dealuri şi podişuri, şi cel mai jos reprezentat de câmpii, de văile râurilor şi de Delta Dunării. Munţii acoperă 35% din suprafaţa ţării, dealurile şi podişurile ocupă 35%, iar câmpiile, ce se întind în sudul şi în vestul ţării, circa 30%.
 3. CarpaţiiCarpaţii • Carpaţii Româneşti se extind ca un inel, închid o mare depresiune în centrul ţării, Depresiunea Transilvaniei. Sunt munţi cu altitudine mijlocie, fragmentaţi, cu un etaj alpin, păşuni alpine şi întinse suprafeţe de eroziune, a căror altitudine maximă se atinge în Vârful Moldoveanu (din Munţii Făgăraş), la 2 544 de metri. Pe teritoriul României, Munţii Carpaţi au o lungime de 910 km.
 4. • Carpaţii Orientali – se găsesc în partea estică a lanţului muntos. Sunt formate din trei grupe majore de munţi: – Carpaţii Maramureşului şi Bucovinei (grupa nordică) – Carpaţii Moldo-Transilvani (grupa centrală) – Carpaţii de curbură (grupa sudică)
 5. • Carpaţii Meridionali: reprezintă cea mai masivă, tipică şi spectaculoasă regiune montană a ţării, având unele similitudini cu Alpii. În Carpaţii Meridionali se disting patru grupe majore de munţi: – Munţii Bucegi – Munţii Făgăraş – Munţii Parâng – Munţii Retezat - Godeanu
 6. • Carpaţii Occidentali se desfăşoară între Dunăre, Barcău şi Somes. Au o altitudine maximă. În Carpaţii Occidentali se disting trei grupe majore de munţi: • Munţii Apuseni • Munţii Poiana Ruscă • Munţii Banatului
 7. Dealurile şi podişurileDealurile şi podişurile • Aceste unită i morfologiceț constituie o treaptă intermediară de relief între mun i i câmpii,ț ș fiind situate la interiorul i preexteriorulș arcului carpatic. Cele mai importante sunt: • Podişul Transilvaniei • Piemonturile Vestice • Dealurile de Vest • Subcarpaţii • Podişul Moldovei • Podisul Dobrogei
 8. CâmpiileCâmpiile Aceste unită i morfologiceț constituie cele mai recente forma iiț geologice pe care s-a dezvoltat cel mai tânăr relief. • Câmpia Română cuprinsă între Piemontul Getic, Subcarpa i, Podi ulț ș Moldovei i valea Dunării se împarteș morfologic în următoarele sectoare: Câmpia Piemontană, Câmpia de divagare, Câmpia dunăreană. Este cea mai mare câmpie a României. • Câmpia de Vest cuprinde extremitatea estică a marii câmpii panonice. Principalele resurse sunt: zăcăminte de petrol, gaze naturale iș ape termale.
 9. Delta DunăriiDelta Dunării • Delta Dunării reprezintă cea mai nouă unitate naturală din România. Este situată în nord-estul Podi ului Dobrogei i esteș ș alcătuită dintr-o asociere de grinduri fluviatile, de cordoane litorale vechi i noi, de resturi ale reliefului predeltaic, de depresiuni cuș suprafe e i adâncimi variabile i de albii vechi i noi ale Dunării. Esteț ș ș ș traversată de paralela 45° latitudine nordică.
 10. HidrografiaHidrografia • România dispune de o re eaț bogată de ape curgătoare, sub forma râurilor, natura însă i fiindș determinată de principalul fluviu al Europei – Dunărea - care colectează în matca sa aproape toate aceste ape. • Există i ape stătătoare subș formă de lacuri cu apă dulce iș sărată (Techirghiol, Sovata, L. Sărat, etc.), lacuri de acumulare construite de către om cu diverse utilizări practice. • Sub pământ se găse te foarteș multă apă numită apă subterană (freatice i de adâncime).ș
 11. OrganizareaOrganizarea administrativ - teritorialăadministrativ - teritorială • Teritoriul României este compus administrativ din comune, oraşe şi judeţe. • În prezent, în România există 2686 de comune, 263 de oraşe (din care 82 sunt municipii),41 de judeţe şi municipiul Bucureşti.
 12. Turismul – atracţii naturaleTurismul – atracţii naturale  Masive muntoase cu peisaje spectaculoase, vârfuri pitoreşti, stânci cu forme aparte (Sfinxul şi Babele, din Bucegi, cei 12 apostoli din Călimani, etc.).  Peşteri – Scărişoara, Peştera Altar, Peştera Vântului, Comarnic, etc.  Văi în formă de chei – Cheile Bicazului, Cheile Turzii, etc.  Defilee – defileul Dunării, defileul Mureşului, etc.  Vulcanii noroioşi (în Subcarpaţii Buzăului) Potenţialul turistic al României este dat de obiective naturale şi antropice.Potenţialul turistic al României este dat de obiective naturale şi antropice.
 13. Turismul – atracţii antopiceTurismul – atracţii antopice  Cetăţi: Histria, Sarmizegetusa, Drobeta, Alba-Iulia, etc.  Castele şi palate: Bran, Mogoşoaia, Peleş, etc.  Biserici şi mănăstiri: Voroneţ, Putna, Biserica Neagră din Braşov, etc.  Muzee, colecţii de artă şi etnografice, case memoriale: Muzeul Satului din Bucureşti, Muzeul Brukenthal din Sibiu, casa lui Ion Creanga din Humuleşti, etc.  Staţiuni balneomaritime: Mamaia, Neptun, etc.  Staţiuni balneoclimaterice: Băile Tuşnad, Băile Olăneşti, etc.  Staţiuni montane şi de sporturi de iarnă: Predeal, Poiana Braşov, etc.
 14. BRAŞOVBRAŞOV Aşezare Geografică • Reşedinţa judeţului Braşov, municipiul Braşov,este situat în partea central estică a României, la Poalele vârfului Tâmpa (967m) şi are o populaţie de circa 311000 de Locuitori. • Teritoriul administrativ al oraşului Braşov se încadrează în partea sudică a depresiunii Braşovului.
 15. Principalele obiectivePrincipalele obiective turisticeturistice ale Braşovuluiale Braşovului • Biserica Neagră - (secolele 14 - 15), este cea mai mare construcţie în stil gotic din România, are cea mai mare orga din Europa. În fata bisericii se află statuia marelui umanist german Johannes Honterus. • Casa Hirscher - Cunoscută şi ca Sala negustorilor, a fost construită în stil renascentist între anii 1539-1545.
 16. • Vechea cetăţuie a Braşovului este o construcţie fortificată construită din lemn şi piatră, în prezent este transformată într un restaurant cu totul special. • Bastionul Ţesătorilor este considerat a fi o construcţie unică în felul său în România, este cel mai bine păstrat între cele 7 bastioane ale cetăţii din secolul 16. În prezent, aici se afla Muzeul Cetăţii Braşov.
 17. • Turnul Alb şi Turnul Negru - Turnul Alb, în forma circulară şi Turnul Negru, în forma pătrată, puncte-cheie în lanţul de apărare a vechiului burg.
 18. • Prima Şcoală Românească Găzduieşte o secţiune care include diverse expoziţii din istoria tipăriturii (manuscrise vechi, ediţii princeps, lucrările tipărite de Coresi). În această clădire exista, de asemenea, sala de clasa a Primei şcoli româneşti din Transilvania • Muzeul de Arta cu o colecţie extraordinara de opere aparţinând unor artişti români şi străini, găzduieşte expoziţii foarte interesante, printre cele mai recente fiind Dali, Miro, Portretul Flamand.
 19. • Poarta Schei - datează de la începutul secolului XIX, este construită în stil Clasic. • Poarta Ecaterinei este o adevărată bijuterie arhitecturală şi a fost construită în 1559
 20. • Casa Sfatului datează din secolul XV, domină oraşul vechi. În prezent este Muzeul de istorie al judeţului Braşov, împărţit pe patru secţiuni : arheologie, istorie medievală modernă şi contemporană. • Biserica Sf. Bartolomeu este cel mai vechi monument arhitectural al oraşului, construit la mijlocul secolului XIII într-un stil combinat între gotic şi romanic. Pe faţada sudică este un ceas solar.
 21. • Poiana Braşov este un cartier al municipiului Braşov. Este considerat o atrac ie turistică deț renume internaţional.
Publicité