Σκέψεις εφήβων (Β4-4)

lykkarea
«Πώς η τεχνολογία επηρεάζει
την ψυχολογία των εφήβων»
ΓΕΛ Καρέα
Μια εργασία των:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΦΕΡΕΤΣΑΚΟΥ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ
ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ
Μια εργασία των:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΦΕΡΕΤΣΑΚΟΥ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ
Eισαγωγή
Σήμερα, όπου η κοινωνία μας μαστίζεται από την έλλειψη
ηθικής και ανθρωπιστικών αξιών, οι ανάγκες και οι
προτεραιότητες του ανθρώπου έχουν ταχθεί στην
κατεύθυνση της κατάκτησης του υλιστικού ευδαιμονισμού,
απορρίπτοντας ταυτοχρόνως πλήθος αρχών, καθώς και
οποιαδήποτε έννοια πλήρους ασφάλειας του διαδικτύου
για τους χρήστες του, και δη για τους νέους.
Λαμβάνοντας υπόψη, ότι το διαδίκτυο αποτελεί ένα υπέρογκο φάσμα
παροχής πληροφοριών, είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς ότι από την
μία παρέχει απίστευτα οφέλη, αλλά από την άλλη εγκυμονεί και
αμέτρητους κινδύνους για τους νέους.
Oι νέοι χρησιμοποιώντας ως εργαλείο το διαδίκτυο
μπορούν να εξοικειωθούν με αυτό, και παράλληλα, να
εγκλιματιστούν στο πνεύμα της εποχής. Εκτός όμως
από αυτό, θα βοηθηθούν, ώστε στο μέλλον να έχουν
καλύτερες δυνατότητες και περισσότερα προσόντα,
χαρακτηριστικά που θα τους καταστήσουν
καταλληλότερους για την ανάληψη καίριων θέσεων
εργασίας.
Ακόμη ένα στοιχείο που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να
διαφύγει της προσοχής μας, είναι πως με το διαδίκτυο παρέχονται
ίσες ευκαιρίες στον τομέα της κατάκτησης της γνώσης προς όλους
τους νέους, αφού σήμερα η συντριπτική πλειοψηφία αυτών
διαθέτει τα μέσα για την πρόσβαση στο διαδίκτυο, λαμβάνοντας
ταυτόχρονα υπόψη πως το χρηματικό αντίτιμο για αυτήν την
πρόσβαση είναι πλέον ελάχιστο.
Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Με τον όρο «Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης» εννοούμε τόσο τα παραδοσιακά, όπως το
ραδιόφωνο και η τηλεόραση, ή ο έντυπος Τύπος (εφημερίδες, περιοδικά), όσο και τα
πιο σύγχρονα, τα Μέσα που αποτελούν επιτεύγματα των τελευταίων τεχνολογικών
εξελίξεων, όπως τα κινητά τηλέφωνα και το διαδίκτυο. Η παρούσα εισήγηση θα
επικεντρωθεί στα σύγχρονα Μέσα και κυρίως στο διαδίκτυο, το οποίο έχει εισβάλει
δυναμικά στη ζωή των παιδιών και κυρίως των εφήβων. Μία «εισβολή» που τείνει να
γίνει σαρωτική, καθώς η τεχνολογία προχωρεί αλματωδώς, έχοντας μπει σε μία
ιλιγγιώδη και σαφώς μη αναστρέψιμη τροχιά.
Δεν υπάρχει έφηβος σήμερα που να μην έχει κινητό τηλέφωνο και που να
μην ασχολείται ως κάποιο βαθμό με το διαδίκτυο. Η κινητή τηλεφωνία είναι
διαδεδομένη ευρέως. Τα κινητά τηλέφωνα, εκτός από γραπτά μηνύματα,
προσφέρουν τη δυνατότητα αποστολής εικονομηνυμάτων και φωτογραφιών,
πλοήγησης στο διαδίκτυο, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και βιντεοσκόπησης.
Τα σύγχρονα κινητά τηλέφωνα επιτρέπουν σταθερή σύνδεση με το διαδίκτυο.
Όλοι οι έφηβοι επικοινωνούν μέσω κινητών τηλεφώνων με γνωστούς και
άγνωστους. Το κινητό αποτελεί κάτι σαν προέκταση του σώματός τους, τους
συντροφεύει παντού. Με το κινητό τους τηλέφωνο επικοινωνούν, κάνουν
φίλους, τσακώνονται και φλερτάρουν. Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν από προς
τη χρήση των κινητών είναι παρόμοιοι με εκείνους του διαδικτύου, που θα
παρουσιαστούν παρακάτω.
Οι κίνδυνοι του διαδικτύου
Το διαδίκτυο μεγεθύνει το καλό και το κακό, το θετικό και το αρνητικό, καθώς ο όγκος της πληροφόρησης που
παρέχει είναι τεράστιος, εισβάλλοντας μέσα από διαφορετικού είδους πηγές – ανεξέλεγκτες οι
περισσότερες – και με κατακλυσμιαίο τρόπο στον ψυχισμό ενός εφήβου. Έτσι, μπορεί να λειτουργήσει
«θεραπευτικά», μειώνοντας ή εξαλείφοντας τις ανησυχίες του, όταν οι πηγές πληροφόρησης είναι έγκυρες
και θετικές, ή καταστροφικά, μεγεθύνοντάς τες δραματικά, όταν οι πηγές πληροφόρησης είναι
καταστροφικές. Για παράδειγμα, οι έφηβοι που εγγράφονται σε κοινότητες, ή σε περιθωριακές ομάδες
μέσω διαδικτύου, όπως η κοινότητα ατόμων με διατροφικές διαταραχές ή κατάθλιψη, ρατσιστικές ή άλλου
είδους οργανώσεις, μπορεί να εκτεθούν σε μία υποκουλτούρα στην οποία η αποκλίνουσα συμπεριφορά
αντιμετωπίζεται ως κανονική, το «πρόβλημα» ως κάτι το φυσιολογικό και συχνά ενθαρρύνεται η συνέχισή
του. Μερικές φορές δε, παρατηρείται ακόμη και η «ηρωοποίηση» των ατόμων που διακρίνονται από μια
τέτοια συμπεριφορά. Ο έφηβος, από την επιθυμία του να ανήκει σε μία ομάδα και την ικανοποίηση που
πηγάζει από το γεγονός ότι συνδέεται με άλλους ομοίους του – ιδιαίτερα αν είναι ευάλωτος - μπορεί να
οδηγηθεί σε αυτοκαταστροφική ή καταστροφική συμπεριφορά.
Πολλοί έχουν μιλήσει για τα χαρακτηριστικά της «γενιάς του διαδικτύου» (N-
generation), αναφερόμενοι στα χαρακτηριστικά των παιδιών και των
εφήβων που κάνουν χρήση του διαδικτύου. Θεωρούν ότι αυτά τα παιδιά
και οι έφηβοι διακρίνονται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: άγρια
ανεξαρτησία, συναισθηματική και διανοητική ανοιχτότητα, συνεκτικότητα,
ελεύθερη έκφραση και ισχυρές απόψεις, καινοτομία, συνεχή ενασχόληση
με την ωριμότητα, διερευνητικότητα, ευαισθησία στη συλλογική εμπλοκή,
γνησιότητα, εμπιστοσύνη και αμεσότητα. Η γενιά του διαδικτύου είναι μία
γενιά που εύκολα εκθέτει τις εσώτερες σκέψεις της, καθώς και
προσωπικές πληροφορίες στις σελίδες του κυβερνοχώρου (Dorman,
2000).
Πώς όμως επικοινωνούν οι έφηβοι μέσα από το διαδίκτυο; Η επικοινωνία μέσα από το διαδίκτυο
μπορεί να χαρακτηριστεί ως «διαμεσολαβημένη επικοινωνία», εφόσον παρεμβάλλεται το
Μέσο, το οποίο τη διαφοροποιεί από την κατά πρόσωπο επικοινωνία. Η κατά πρόσωπο
επικοινωνία χαρακτηρίζεται από την εκπομπή και την αποδοχή μηνυμάτων. Τόσο ο πομπός,
όσο και ο δέκτης, στέλνουν και δέχονται μηνύματα λεκτικά και μη λεκτικά. Από το σύνολο των
μηνυμάτων που ανταλλάσσονται στη διανθρώπινη επικοινωνία, έχει καταγραφεί ότι το 7% των
μηνυμάτων είναι λεκτικά, το 38% παραλεκτικά και το 55% εξωλεκτικά. Είναι προφανές ότι η
επικοινωνία μέσω διαδικτύου εστιάζεται κυρίως στην ανταλλαγή γραπτών λεκτικών
μηνυμάτων, που ίσως περιλαμβάνουν ένα ποσοστό παραλεκτικών μηνυμάτων, τα οποία
μεταδίδονται μέσα από τη χρήση των σημείων στίξης. Το μεγαλύτερο μέρος, ωστόσο, των
παραλεκτικών μηνυμάτων που περιλαμβάνει τον επιτονισμό, το χρωμάτισμα και την ένταση
της φωνής, το ρυθμό της ομιλίας, τον τρόπο εκφοράς του λεκτικού μηνύματος αποτελεί terra
incognita. Το ίδιο ισχύει και για το σύνολο των εξωλεκτικών μηνυμάτων, που περιλαμβάνουν
τις κινήσεις του σώματος και τις εκφράσεις του προσώπου. Όλες οι επικοινωνιακές δεξιότητες
των εφήβων που σχετίζονται με αυτό το είδος των μηνυμάτων δεν εξελίσσονται με το δέοντα
τρόπο.
Επιπλέον, μέσα από τη διαδικτυακή επικοινωνία οι έφηβοι μπορούν να προσποιηθούν –
και συχνά το πράττουν – ότι είναι κάποιοι άλλοι, παρουσιάζουν μία διαφορετική
ταυτότητα. Υποδυόμενοι κάποιον άλλο, τον «ιδανικό» εαυτό, φαντασιώνονται ότι
επικοινωνούν με τον «ιδανικό» Άλλο. Στους ηλεκτρονικούς αυτούς τόπους μπορεί να
κάνουν φίλους οι οποίοι να προέρχονται από οποιαδήποτε χώρα του πλανήτη.
Καλυμμένοι και οχυρωμένοι πίσω από το προπέτασμα της ανωνυμίας και από
απόσταση, αλληλεπιδρούν λεκτικά με τρόπους που δε θα εκδήλωναν στην
πραγματική ζωή. Η γλώσσα που χρησιμοποιούν ξεφεύγει από το μέτρο και από τις
καθιερωμένες νόρμες, όπως αυτές διαμορφώνονται από τον κοινωνικό έλεγχο. Συχνά,
οι έφηβοι μπαίνουν σε chat rooms, όπου συζητούν με άλλους για θέματα, για τα οποία
δε θα συζητούσαν στις δια ζώσης αλληλεπιδράσεις τους. Το γεγονός ότι νιώθουν ότι
δεν εκτίθενται τους οδηγεί συχνά σε ανεξέλεγκτες συμπεριφορές μέσα στο διαδίκτυο,
κάτι που εγείρει πολλά ηθικά ζητήματα στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.
Ο «εικονικός κόσμος κοινωνικής δικτύωσης» είναι ελκυστικός, αλλά και επικίνδυνος.
Γνωστοί είναι οι κίνδυνοι του διαδικτύου: παιδική πορνογραφία, προσηλυτισμός,
ρατσισμός, ξενοφοβία, σατανισμός, βία, ηλεκτρονικός τζόγος. Όσον αφορά στη βία που
προβάλλεται, συνεχώς βλέπουμε σήμερα παιδιά στα ίντερνετ καφέ να παίζουν
ηλεκτρονικά παιχνίδια που χαρακτηρίζονται από πολλή βία, όπου νικητής είναι αυτός που
σκοτώνει τους πιο πολλούς αντιπάλους, συνήθως με την επίφαση του «καλού» που
εξουδετερώνει τους «κακούς». Επιπλέον, ο αριθμός ιστοτόπων εξτρεμιστικών και
ρατσιστικών οργανώσεων έχει αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια, ενώ κάτι
αντίστοιχο συμβαίνει και με το σατανισμό (Παππά, 2008).
Συντάξαμε ένα ερωτηματολόγιο – που θα μοιραστεί στο
σχολείο, σχετικά με την χρήση που κάνει ο έφηβος στο
διαδίκτυο :
 Χρόνος που αφιερώνει
 Διευθύνσεις που επισκέπτεται
 Μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιεί
 Χρήση (παραγγελίες …)
 Bullying – Σεξουαλική παρενόχληση
 Εξάρτηση
Ερωτηματολόγιο
1)Πόσες φορές χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο ;
 Καθημερινά
 3 φορές την εβδομάδα
 1 φορά στις 15 μέρες
 1 φορά των μήνα
 Ποτέ
2)Πόσες ώρες αφιερώνεις την ημέρα ;
 Έως 1 ώρα
 Από 1 έως 3 ώρες
 Από 3 μέχρι 5 ώρες
 5+
3) Πού ξοδεύεις την περισσότερη ώρα όταν είστε στο internet; (1>5)
 Social media ___
 Youtube ___
 Google ___
 Online games ___
 Άλλο ……………………….. ___
4) Ποια social medias χρησιμοποιείς περισσότερο; (1>5)
 Facebook ___
 Instagram ___
 Snapchat ___
 Twitter ___
5)Έχετε αγοράσει κάτι από το internet;
 NAI
 OXI
6)Eχετε δεχτεί ποτέ bullying στο διαδίκτυο ;
 ΝΑΙ
 ΌΧΙ
7)Έχετε δεχτεί ποτέ μήνυμα από κάποιον άγνωστο ;
 ΝΑΙ
 ΌΧΙ
8)Σας έχει παρενοχλήσει κάποιος/κάποια σεξουαλικά μέσω του διαδικτύου;
 ΝΑΙ
 ΟΧΙ
9)Έχεις παραγγέλλει από το internet φαγητό;
 ΝΑΙ
 ΌΧΙ
10)Προτιμάς να παραγγέλλεις φαγητό από το internet ή να παίρνεις τηλέφωνο ;
 INTERNERT
 ΚΛΗΣΗ
11)Πώς θα ένιωθες αν σταματούσες την χρήση του διαδικτύου για μια εβδομάδα;(1>4)
 Στέρηση ___
 Άγχος ___
 Τίποτα ___
 Δεν θα με ενδιέφερε ___
 Στην επόμενη φάση θα διανεμηθεί στο σύνολο του σχολείου και θα επεξεργαστούμε τα αποτελέσματα
που θα πάρουμε, ώστε να οδηγηθούμε σε συγκρίσεις και συμπεράσματα
Βιβλιογραφικές παραπομπές
 Dorman, S. (2000). Implications of growing up digital. Journal of School Health, 70, 420-422.
 Greenfield, P. & Yan, Z. (2006). Children, Adolescents, and the Internet: A New Field of Inquiry in Developmental Psychology, Developmental Psychology, 42(3), 391-394.
 Gross, E. F. (2004). Adolescent Internet use: What we expect, what teens report. Journal of Applied Developmental Psychology, 25, 633-649.
 Hayman, S. (2016). Μεγαλώνοντας χαρούμενους εφήβους (Μτφρ.-επιστ. Επιμ.: Β. Παππά). Αθήνα: ΒΗΤΑ Medarts.
 Heitner, E. (2002). The relationship between use of the Internet and social development. Unpublished doctoral dissertation, Pace University.
 Παππά, Β. (2017). Επάγγελμα Γονέας. Ψυχολογικοί τύποι γονέων και συμπεριφορά παιδιών και εφήβων. Αθήνα: Οκτώ (υπό έκδοση).
 Παππά, Β. (2008). Γονείς, Παιδιά και ΜΜΕ. Ένας οδηγός γονικής συμπεριφοράς. Αθήνα: Καστανιώτης.
 Roberts, D. F., Foehr, U. G., & Rideout, V. (2005). Generation M: Media in the lives of 8-18 year-olds. Washington, DC: Henry J. Kaiser Family Foundation.
 Sparks, G. (2005). Professor: students should put away technology to make friends, http://news.uns.purdue.edu/html4ever/2005/050725.T. sparks.college.html
 Suzuki, L. K., & Calzo, J. P. (2004). The search for peer advice in cyberspace: An examination of online teen bulletin boards about health and sexuality. Applied Developmental Psychology, 25, 685-
698.
 Tapscott, D. (1998). Growing up Digital. New York: McGraw-Hill.
 Valkenburg, P. M., & Peter, J. (2007). Online communication and adolescent well-being: Testing the stimulation versus the displacement hypothesis. Journal of Computer-Mediated Communication,
12(4), article 2. http://jcmc.indiana.edu/vol12/issue4/valkenburg.html
 Wartella, E. A., Vanderwater, E. A., & Rideout, V. J. (2005). Electronic media use in the lives of infants, toddlers, and preschoolers. American Behavioral Scientist, 48, 501-504.
 Zillmann, D., & Bryant, J. (2002). Media effects: Advances in theory and research (2nd ed.). Mahwah, NJ: Erlbaum.
Σκέψεις εφήβων (Β4-4)
1 sur 21

Recommandé

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2011 par
Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2011Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2011
Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2011Koroivos BC
9.8K vues52 diapositives
Ασφαλής πλοήγηση στο Διαδίκτυο par
Ασφαλής πλοήγηση στο ΔιαδίκτυοΑσφαλής πλοήγηση στο Διαδίκτυο
Ασφαλής πλοήγηση στο ΔιαδίκτυοVasilis Drimtzias
55.8K vues62 diapositives
Ασφαλές Διαδίκτυο και Προστασία Ανηλίκων par
Ασφαλές Διαδίκτυο και Προστασία ΑνηλίκωνΑσφαλές Διαδίκτυο και Προστασία Ανηλίκων
Ασφαλές Διαδίκτυο και Προστασία ΑνηλίκωνΕλένη Μουστάκα
10.5K vues17 diapositives
ασφάλεια και διαδίκτυο par
ασφάλεια και διαδίκτυοασφάλεια και διαδίκτυο
ασφάλεια και διαδίκτυοkkll6465
10K vues20 diapositives
Η ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ & ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Π... par
Η ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ & ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Π...Η ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ & ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Π...
Η ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ & ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Π...Anax Fotopoulos
1.5K vues39 diapositives
διαδικτυο και ο ρολος των γονεων par
διαδικτυο και ο ρολος των γονεωνδιαδικτυο και ο ρολος των γονεων
διαδικτυο και ο ρολος των γονεων4ogymnasio
1.5K vues27 diapositives

Contenu connexe

Tendances

το διαδίκτυο στη ζωή μας par
το διαδίκτυο στη ζωή μαςτο διαδίκτυο στη ζωή μας
το διαδίκτυο στη ζωή μαςdaskalogiannis
13.3K vues4 diapositives
Eksartisi internet par
Eksartisi internetEksartisi internet
Eksartisi internetstevi42
277 vues19 diapositives
εξαρτηση κ διαδικτυο για δημοτικό τελικό par
εξαρτηση κ διαδικτυο για δημοτικό τελικόεξαρτηση κ διαδικτυο για δημοτικό τελικό
εξαρτηση κ διαδικτυο για δημοτικό τελικόntasouli
282 vues22 diapositives
Cyber 3 par
Cyber 3Cyber 3
Cyber 3AGGELIKI KARANASIOU
60 vues5 diapositives
ασφαλεια στο διαδικτυο2 par
ασφαλεια στο διαδικτυο2ασφαλεια στο διαδικτυο2
ασφαλεια στο διαδικτυο2Pa P
203 vues37 diapositives
ασφάλεια στο διαδίκτυο ΕΠΑΛ Έδεσσας par
ασφάλεια στο διαδίκτυο ΕΠΑΛ Έδεσσαςασφάλεια στο διαδίκτυο ΕΠΑΛ Έδεσσας
ασφάλεια στο διαδίκτυο ΕΠΑΛ ΈδεσσαςEleni Sofou
1.5K vues27 diapositives

Tendances(20)

το διαδίκτυο στη ζωή μας par daskalogiannis
το διαδίκτυο στη ζωή μαςτο διαδίκτυο στη ζωή μας
το διαδίκτυο στη ζωή μας
daskalogiannis13.3K vues
Eksartisi internet par stevi42
Eksartisi internetEksartisi internet
Eksartisi internet
stevi42277 vues
εξαρτηση κ διαδικτυο για δημοτικό τελικό par ntasouli
εξαρτηση κ διαδικτυο για δημοτικό τελικόεξαρτηση κ διαδικτυο για δημοτικό τελικό
εξαρτηση κ διαδικτυο για δημοτικό τελικό
ntasouli282 vues
ασφαλεια στο διαδικτυο2 par Pa P
ασφαλεια στο διαδικτυο2ασφαλεια στο διαδικτυο2
ασφαλεια στο διαδικτυο2
Pa P203 vues
ασφάλεια στο διαδίκτυο ΕΠΑΛ Έδεσσας par Eleni Sofou
ασφάλεια στο διαδίκτυο ΕΠΑΛ Έδεσσαςασφάλεια στο διαδίκτυο ΕΠΑΛ Έδεσσας
ασφάλεια στο διαδίκτυο ΕΠΑΛ Έδεσσας
Eleni Sofou1.5K vues
Εφηβοι και διαδικτυο powerpoint par efgaitan
Εφηβοι και διαδικτυο powerpointΕφηβοι και διαδικτυο powerpoint
Εφηβοι και διαδικτυο powerpoint
efgaitan2K vues
τμήμα Α2: Ασφάλεια Στο Διαδίκτυο par lyknikai
τμήμα Α2: Ασφάλεια Στο Διαδίκτυο τμήμα Α2: Ασφάλεια Στο Διαδίκτυο
τμήμα Α2: Ασφάλεια Στο Διαδίκτυο
lyknikai1.3K vues
κίνδυνοι στο διαδίκτυο par Katerina Katerina
κίνδυνοι στο διαδίκτυοκίνδυνοι στο διαδίκτυο
κίνδυνοι στο διαδίκτυο
Katerina Katerina1.9K vues
με ποιουσ τροπουσ μπορουν οι γονεισ να προστατεψουν par angitan
με ποιουσ τροπουσ μπορουν οι γονεισ να προστατεψουνμε ποιουσ τροπουσ μπορουν οι γονεισ να προστατεψουν
με ποιουσ τροπουσ μπορουν οι γονεισ να προστατεψουν
angitan1.7K vues
Έχω 936 φίλους στο facebook, όμως...(με αποτελέσματα έρευνας) par Ιωάννα Σμυρλή
Έχω 936 φίλους στο facebook, όμως...(με αποτελέσματα έρευνας)Έχω 936 φίλους στο facebook, όμως...(με αποτελέσματα έρευνας)
Έχω 936 φίλους στο facebook, όμως...(με αποτελέσματα έρευνας)
Ασφαλές διαδίκτυο (Project Β' Λυκείου) par lykkarea
Ασφαλές διαδίκτυο (Project Β' Λυκείου)Ασφαλές διαδίκτυο (Project Β' Λυκείου)
Ασφαλές διαδίκτυο (Project Β' Λυκείου)
lykkarea3.4K vues
Ασφαλής Πλοήγηση στο Διαδίκτυο par MarinaStat
Ασφαλής Πλοήγηση στο ΔιαδίκτυοΑσφαλής Πλοήγηση στο Διαδίκτυο
Ασφαλής Πλοήγηση στο Διαδίκτυο
MarinaStat11.3K vues
παιδί και διαδίκτυο par 4Gym Glyfadas
παιδί και διαδίκτυοπαιδί και διαδίκτυο
παιδί και διαδίκτυο
4Gym Glyfadas171 vues
ερωτηματολογιο ασφάλεια δεδομένων στο διαδίκτυο par Katerina Drimili
ερωτηματολογιο ασφάλεια δεδομένων στο διαδίκτυοερωτηματολογιο ασφάλεια δεδομένων στο διαδίκτυο
ερωτηματολογιο ασφάλεια δεδομένων στο διαδίκτυο
Katerina Drimili2.5K vues
Facebook vs twitter par filipposh
Facebook vs twitterFacebook vs twitter
Facebook vs twitter
filipposh1.4K vues
Ασφάλεια στη χρήση διαδικτύου & κινητού τηλεφώνου par ArisNas
Ασφάλεια στη χρήση διαδικτύου & κινητού τηλεφώνουΑσφάλεια στη χρήση διαδικτύου & κινητού τηλεφώνου
Ασφάλεια στη χρήση διαδικτύου & κινητού τηλεφώνου
ArisNas364 vues

Similaire à Σκέψεις εφήβων (Β4-4)

Οικογενειακό, σχολικό, φιλικό περιβάλλον (Β4-γ) par
Οικογενειακό, σχολικό, φιλικό περιβάλλον (Β4-γ)Οικογενειακό, σχολικό, φιλικό περιβάλλον (Β4-γ)
Οικογενειακό, σχολικό, φιλικό περιβάλλον (Β4-γ)lykkarea
1.9K vues10 diapositives
Κουρμούλη Κατερίνα & Κωνσταντουλάκη Κατερίνα Γ2.pptx par
Κουρμούλη Κατερίνα & Κωνσταντουλάκη Κατερίνα Γ2.pptxΚουρμούλη Κατερίνα & Κωνσταντουλάκη Κατερίνα Γ2.pptx
Κουρμούλη Κατερίνα & Κωνσταντουλάκη Κατερίνα Γ2.pptxprotypo
6 vues18 diapositives
Διαδίκτυο και εξαρτήσεις. Γιάννης Κουμπάρος par
Διαδίκτυο και εξαρτήσεις. Γιάννης ΚουμπάροςΔιαδίκτυο και εξαρτήσεις. Γιάννης Κουμπάρος
Διαδίκτυο και εξαρτήσεις. Γιάννης Κουμπάρος4gymsch
56 vues15 diapositives
Ενήλικες και Χρήση του Διαδικτύου par
Ενήλικες και Χρήση του ΔιαδικτύουΕνήλικες και Χρήση του Διαδικτύου
Ενήλικες και Χρήση του ΔιαδικτύουApostolina Saiti
468 vues37 diapositives
διαδίκτυο: εθιστικές συμπεριφορές στην εφηβεία par
διαδίκτυο: εθιστικές συμπεριφορές στην εφηβείαδιαδίκτυο: εθιστικές συμπεριφορές στην εφηβεία
διαδίκτυο: εθιστικές συμπεριφορές στην εφηβείαConstantinos Bletsos
526 vues30 diapositives
Ασφαλής πλοήγηση στο Διαδίκτυο par
Ασφαλής πλοήγηση στο ΔιαδίκτυοΑσφαλής πλοήγηση στο Διαδίκτυο
Ασφαλής πλοήγηση στο ΔιαδίκτυοΠαπαϊωάννου Γιάννης
217 vues3 diapositives

Similaire à Σκέψεις εφήβων (Β4-4)(20)

Οικογενειακό, σχολικό, φιλικό περιβάλλον (Β4-γ) par lykkarea
Οικογενειακό, σχολικό, φιλικό περιβάλλον (Β4-γ)Οικογενειακό, σχολικό, φιλικό περιβάλλον (Β4-γ)
Οικογενειακό, σχολικό, φιλικό περιβάλλον (Β4-γ)
lykkarea1.9K vues
Κουρμούλη Κατερίνα & Κωνσταντουλάκη Κατερίνα Γ2.pptx par protypo
Κουρμούλη Κατερίνα & Κωνσταντουλάκη Κατερίνα Γ2.pptxΚουρμούλη Κατερίνα & Κωνσταντουλάκη Κατερίνα Γ2.pptx
Κουρμούλη Κατερίνα & Κωνσταντουλάκη Κατερίνα Γ2.pptx
protypo6 vues
Διαδίκτυο και εξαρτήσεις. Γιάννης Κουμπάρος par 4gymsch
Διαδίκτυο και εξαρτήσεις. Γιάννης ΚουμπάροςΔιαδίκτυο και εξαρτήσεις. Γιάννης Κουμπάρος
Διαδίκτυο και εξαρτήσεις. Γιάννης Κουμπάρος
4gymsch56 vues
Ενήλικες και Χρήση του Διαδικτύου par Apostolina Saiti
Ενήλικες και Χρήση του ΔιαδικτύουΕνήλικες και Χρήση του Διαδικτύου
Ενήλικες και Χρήση του Διαδικτύου
Apostolina Saiti468 vues
διαδίκτυο: εθιστικές συμπεριφορές στην εφηβεία par Constantinos Bletsos
διαδίκτυο: εθιστικές συμπεριφορές στην εφηβείαδιαδίκτυο: εθιστικές συμπεριφορές στην εφηβεία
διαδίκτυο: εθιστικές συμπεριφορές στην εφηβεία
Diadiktyo kai ethismos par 4gymsch
Diadiktyo kai ethismosDiadiktyo kai ethismos
Diadiktyo kai ethismos
4gymsch85 vues
maritina_konstantopoulou_1071844_nikolina_moustaka_1071850 par TinaKon1
maritina_konstantopoulou_1071844_nikolina_moustaka_1071850maritina_konstantopoulou_1071844_nikolina_moustaka_1071850
maritina_konstantopoulou_1071844_nikolina_moustaka_1071850
TinaKon13 vues
εργασία ομάδας πειρατινες α μέρος par armekka
εργασία ομάδας πειρατινες α μέροςεργασία ομάδας πειρατινες α μέρος
εργασία ομάδας πειρατινες α μέρος
armekka187 vues
Xylokastro Saferinternet 2010 par nitse
Xylokastro Saferinternet 2010Xylokastro Saferinternet 2010
Xylokastro Saferinternet 2010
nitse641 vues
χαρικλεια κουνιωτη 1049172_βικτωρια-ειρηνη_κατσουδα_1049299 par Χαρά Κουνιώτη
χαρικλεια κουνιωτη 1049172_βικτωρια-ειρηνη_κατσουδα_1049299χαρικλεια κουνιωτη 1049172_βικτωρια-ειρηνη_κατσουδα_1049299
χαρικλεια κουνιωτη 1049172_βικτωρια-ειρηνη_κατσουδα_1049299
ηλεκτρονικη παρενοχληση par pasxalitsa1996
ηλεκτρονικη παρενοχλησηηλεκτρονικη παρενοχληση
ηλεκτρονικη παρενοχληση
pasxalitsa199695 vues
Συμπεριφορές εξάρτησης Διαδικτύου par 4o Lykeio Alex/polis
Συμπεριφορές εξάρτησης ΔιαδικτύουΣυμπεριφορές εξάρτησης Διαδικτύου
Συμπεριφορές εξάρτησης Διαδικτύου
Web safety booklet par AnnaB11
Web safety bookletWeb safety booklet
Web safety booklet
AnnaB11420 vues

Plus de lykkarea

Πρόγραμμα από 20/2/2018 par
Πρόγραμμα από 20/2/2018Πρόγραμμα από 20/2/2018
Πρόγραμμα από 20/2/2018lykkarea
2.7K vues2 diapositives
Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων B2-4η Προσωπικές... par
Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων B2-4η Προσωπικές...Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων B2-4η Προσωπικές...
Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων B2-4η Προσωπικές...lykkarea
2.3K vues18 diapositives
Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων Β2-2η par
Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων Β2-2η Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων Β2-2η
Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων Β2-2η lykkarea
2.3K vues16 diapositives
Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων Β2-1η - Ερωτηματο... par
Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων Β2-1η - Ερωτηματο...Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων Β2-1η - Ερωτηματο...
Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων Β2-1η - Ερωτηματο...lykkarea
2.5K vues7 diapositives
Graffiti: Α4- 5(β) Νομοθεσία par
Graffiti: Α4- 5(β) ΝομοθεσίαGraffiti: Α4- 5(β) Νομοθεσία
Graffiti: Α4- 5(β) Νομοθεσίαlykkarea
3.3K vues15 diapositives
Graffiti- A4-5α - Βανδαλισμός ή τέχνη par
Graffiti- A4-5α - Βανδαλισμός ή τέχνηGraffiti- A4-5α - Βανδαλισμός ή τέχνη
Graffiti- A4-5α - Βανδαλισμός ή τέχνηlykkarea
2.1K vues20 diapositives

Plus de lykkarea(20)

Πρόγραμμα από 20/2/2018 par lykkarea
Πρόγραμμα από 20/2/2018Πρόγραμμα από 20/2/2018
Πρόγραμμα από 20/2/2018
lykkarea2.7K vues
Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων B2-4η Προσωπικές... par lykkarea
Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων B2-4η Προσωπικές...Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων B2-4η Προσωπικές...
Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων B2-4η Προσωπικές...
lykkarea2.3K vues
Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων Β2-2η par lykkarea
Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων Β2-2η Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων Β2-2η
Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων Β2-2η
lykkarea2.3K vues
Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων Β2-1η - Ερωτηματο... par lykkarea
Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων Β2-1η - Ερωτηματο...Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων Β2-1η - Ερωτηματο...
Η επιρροή της κίνησης του σώματος στην ψυχολογία των εφήβων Β2-1η - Ερωτηματο...
lykkarea2.5K vues
Graffiti: Α4- 5(β) Νομοθεσία par lykkarea
Graffiti: Α4- 5(β) ΝομοθεσίαGraffiti: Α4- 5(β) Νομοθεσία
Graffiti: Α4- 5(β) Νομοθεσία
lykkarea3.3K vues
Graffiti- A4-5α - Βανδαλισμός ή τέχνη par lykkarea
Graffiti- A4-5α - Βανδαλισμός ή τέχνηGraffiti- A4-5α - Βανδαλισμός ή τέχνη
Graffiti- A4-5α - Βανδαλισμός ή τέχνη
lykkarea2.1K vues
Graffiti A4-4 Σύντομη ιστορική αναδρομή par lykkarea
Graffiti A4-4 Σύντομη ιστορική αναδρομήGraffiti A4-4 Σύντομη ιστορική αναδρομή
Graffiti A4-4 Σύντομη ιστορική αναδρομή
lykkarea2K vues
Graffiti A4-3 Yλικά, μέσα, τεχνικές par lykkarea
Graffiti  A4-3 Yλικά, μέσα, τεχνικέςGraffiti  A4-3 Yλικά, μέσα, τεχνικές
Graffiti A4-3 Yλικά, μέσα, τεχνικές
lykkarea2.4K vues
Graffiti A4-2 Γειτονιά, πόλη par lykkarea
Graffiti A4-2 Γειτονιά, πόληGraffiti A4-2 Γειτονιά, πόλη
Graffiti A4-2 Γειτονιά, πόλη
lykkarea223 vues
Graffiti Κατηγορίες Α4-1 par lykkarea
Graffiti Κατηγορίες Α4-1 Graffiti Κατηγορίες Α4-1
Graffiti Κατηγορίες Α4-1
lykkarea4K vues
Aυτοκαταστροφικές τάσεις (B4-α) par lykkarea
Aυτοκαταστροφικές τάσεις (B4-α)Aυτοκαταστροφικές τάσεις (B4-α)
Aυτοκαταστροφικές τάσεις (B4-α)
lykkarea1.9K vues
Μουσική, τέχνες (Β4-ε) par lykkarea
Μουσική, τέχνες (Β4-ε)Μουσική, τέχνες (Β4-ε)
Μουσική, τέχνες (Β4-ε)
lykkarea1.8K vues
Αθλητισμός και ψυχολογία (Β4-β) par lykkarea
Αθλητισμός και ψυχολογία (Β4-β)Αθλητισμός και ψυχολογία (Β4-β)
Αθλητισμός και ψυχολογία (Β4-β)
lykkarea2K vues
Φωτισμός - ηχοπροστασία (Α3-στ) par lykkarea
Φωτισμός - ηχοπροστασία (Α3-στ)Φωτισμός - ηχοπροστασία (Α3-στ)
Φωτισμός - ηχοπροστασία (Α3-στ)
lykkarea1.5K vues
Κλιματισμός και θέρμανση (Α3-ε) par lykkarea
Κλιματισμός και θέρμανση (Α3-ε)Κλιματισμός και θέρμανση (Α3-ε)
Κλιματισμός και θέρμανση (Α3-ε)
lykkarea1.6K vues
Πράσινη ταράτσα (Α1-δ) par lykkarea
Πράσινη ταράτσα (Α1-δ)Πράσινη ταράτσα (Α1-δ)
Πράσινη ταράτσα (Α1-δ)
lykkarea1.5K vues
Ανακύκλωση (Α3-γ) par lykkarea
Ανακύκλωση (Α3-γ)Ανακύκλωση (Α3-γ)
Ανακύκλωση (Α3-γ)
lykkarea1.5K vues
Πράσινη αυλή και εξοικονόμηση νερού (Α3-β) par lykkarea
Πράσινη αυλή και εξοικονόμηση νερού (Α3-β)Πράσινη αυλή και εξοικονόμηση νερού (Α3-β)
Πράσινη αυλή και εξοικονόμηση νερού (Α3-β)
lykkarea1.6K vues
Παραγωγή ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών (Α1-α) par lykkarea
Παραγωγή ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών (Α1-α)Παραγωγή ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών (Α1-α)
Παραγωγή ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών (Α1-α)
lykkarea1.6K vues
Ερωτηματολόγιο Ερευνητικής Εργασίας (Β1) par lykkarea
Ερωτηματολόγιο Ερευνητικής Εργασίας (Β1)Ερωτηματολόγιο Ερευνητικής Εργασίας (Β1)
Ερωτηματολόγιο Ερευνητικής Εργασίας (Β1)
lykkarea1.6K vues

Dernier

Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx par
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxΜύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxgymkeram
48 vues19 diapositives
Imerida_36_Dec_2023.pptx par
Imerida_36_Dec_2023.pptxImerida_36_Dec_2023.pptx
Imerida_36_Dec_2023.pptx36dimperist
40 vues7 diapositives
Ευρωπαϊκή Ένωση par
Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή Ένωσηssuser43d27b
10 vues26 diapositives
202324kanonismosleirourgiasSinoptikosF.docx par
202324kanonismosleirourgiasSinoptikosF.docx202324kanonismosleirourgiasSinoptikosF.docx
202324kanonismosleirourgiasSinoptikosF.docx56ο Γυμνάσιο Αθήνας
8 vues2 diapositives
36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx par
36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx
36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx36dimperist
30 vues3 diapositives
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. par
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.ssuser43d27b
31 vues14 diapositives

Dernier(20)

Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx par gymkeram
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxΜύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
gymkeram48 vues
Imerida_36_Dec_2023.pptx par 36dimperist
Imerida_36_Dec_2023.pptxImerida_36_Dec_2023.pptx
Imerida_36_Dec_2023.pptx
36dimperist40 vues
Ευρωπαϊκή Ένωση par ssuser43d27b
Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή Ένωση
ssuser43d27b10 vues
36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx par 36dimperist
36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx
36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx
36dimperist30 vues
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. par ssuser43d27b
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
ssuser43d27b31 vues
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx par gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptxΓυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
gymkeram18 vues
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024 par EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
EmployEdu116 vues
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες par Dimitra Mylonaki
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγεςΕπιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Dimitra Mylonaki121 vues
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx par Irini Panagiotaki
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptxΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2 par EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
EmployEdu254 vues
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. par ssuser43d27b
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ssuser43d27b11 vues
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 par gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
gymkeram28 vues
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023 par gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
gymkeram14 vues
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ par Dimitra Mylonaki
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚΜνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ... par gymkeram
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
gymkeram14 vues
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" par gymkeram
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
gymkeram19 vues

Σκέψεις εφήβων (Β4-4)

 • 1. «Πώς η τεχνολογία επηρεάζει την ψυχολογία των εφήβων» ΓΕΛ Καρέα
 • 2. Μια εργασία των: ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΦΕΡΕΤΣΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ
 • 3. Μια εργασία των: ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΦΕΡΕΤΣΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ
 • 4. Eισαγωγή Σήμερα, όπου η κοινωνία μας μαστίζεται από την έλλειψη ηθικής και ανθρωπιστικών αξιών, οι ανάγκες και οι προτεραιότητες του ανθρώπου έχουν ταχθεί στην κατεύθυνση της κατάκτησης του υλιστικού ευδαιμονισμού, απορρίπτοντας ταυτοχρόνως πλήθος αρχών, καθώς και οποιαδήποτε έννοια πλήρους ασφάλειας του διαδικτύου για τους χρήστες του, και δη για τους νέους.
 • 5. Λαμβάνοντας υπόψη, ότι το διαδίκτυο αποτελεί ένα υπέρογκο φάσμα παροχής πληροφοριών, είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς ότι από την μία παρέχει απίστευτα οφέλη, αλλά από την άλλη εγκυμονεί και αμέτρητους κινδύνους για τους νέους. Oι νέοι χρησιμοποιώντας ως εργαλείο το διαδίκτυο μπορούν να εξοικειωθούν με αυτό, και παράλληλα, να εγκλιματιστούν στο πνεύμα της εποχής. Εκτός όμως από αυτό, θα βοηθηθούν, ώστε στο μέλλον να έχουν καλύτερες δυνατότητες και περισσότερα προσόντα, χαρακτηριστικά που θα τους καταστήσουν καταλληλότερους για την ανάληψη καίριων θέσεων εργασίας.
 • 6. Ακόμη ένα στοιχείο που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να διαφύγει της προσοχής μας, είναι πως με το διαδίκτυο παρέχονται ίσες ευκαιρίες στον τομέα της κατάκτησης της γνώσης προς όλους τους νέους, αφού σήμερα η συντριπτική πλειοψηφία αυτών διαθέτει τα μέσα για την πρόσβαση στο διαδίκτυο, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη πως το χρηματικό αντίτιμο για αυτήν την πρόσβαση είναι πλέον ελάχιστο.
 • 7. Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Με τον όρο «Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης» εννοούμε τόσο τα παραδοσιακά, όπως το ραδιόφωνο και η τηλεόραση, ή ο έντυπος Τύπος (εφημερίδες, περιοδικά), όσο και τα πιο σύγχρονα, τα Μέσα που αποτελούν επιτεύγματα των τελευταίων τεχνολογικών εξελίξεων, όπως τα κινητά τηλέφωνα και το διαδίκτυο. Η παρούσα εισήγηση θα επικεντρωθεί στα σύγχρονα Μέσα και κυρίως στο διαδίκτυο, το οποίο έχει εισβάλει δυναμικά στη ζωή των παιδιών και κυρίως των εφήβων. Μία «εισβολή» που τείνει να γίνει σαρωτική, καθώς η τεχνολογία προχωρεί αλματωδώς, έχοντας μπει σε μία ιλιγγιώδη και σαφώς μη αναστρέψιμη τροχιά.
 • 8. Δεν υπάρχει έφηβος σήμερα που να μην έχει κινητό τηλέφωνο και που να μην ασχολείται ως κάποιο βαθμό με το διαδίκτυο. Η κινητή τηλεφωνία είναι διαδεδομένη ευρέως. Τα κινητά τηλέφωνα, εκτός από γραπτά μηνύματα, προσφέρουν τη δυνατότητα αποστολής εικονομηνυμάτων και φωτογραφιών, πλοήγησης στο διαδίκτυο, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και βιντεοσκόπησης. Τα σύγχρονα κινητά τηλέφωνα επιτρέπουν σταθερή σύνδεση με το διαδίκτυο. Όλοι οι έφηβοι επικοινωνούν μέσω κινητών τηλεφώνων με γνωστούς και άγνωστους. Το κινητό αποτελεί κάτι σαν προέκταση του σώματός τους, τους συντροφεύει παντού. Με το κινητό τους τηλέφωνο επικοινωνούν, κάνουν φίλους, τσακώνονται και φλερτάρουν. Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν από προς τη χρήση των κινητών είναι παρόμοιοι με εκείνους του διαδικτύου, που θα παρουσιαστούν παρακάτω.
 • 9. Οι κίνδυνοι του διαδικτύου Το διαδίκτυο μεγεθύνει το καλό και το κακό, το θετικό και το αρνητικό, καθώς ο όγκος της πληροφόρησης που παρέχει είναι τεράστιος, εισβάλλοντας μέσα από διαφορετικού είδους πηγές – ανεξέλεγκτες οι περισσότερες – και με κατακλυσμιαίο τρόπο στον ψυχισμό ενός εφήβου. Έτσι, μπορεί να λειτουργήσει «θεραπευτικά», μειώνοντας ή εξαλείφοντας τις ανησυχίες του, όταν οι πηγές πληροφόρησης είναι έγκυρες και θετικές, ή καταστροφικά, μεγεθύνοντάς τες δραματικά, όταν οι πηγές πληροφόρησης είναι καταστροφικές. Για παράδειγμα, οι έφηβοι που εγγράφονται σε κοινότητες, ή σε περιθωριακές ομάδες μέσω διαδικτύου, όπως η κοινότητα ατόμων με διατροφικές διαταραχές ή κατάθλιψη, ρατσιστικές ή άλλου είδους οργανώσεις, μπορεί να εκτεθούν σε μία υποκουλτούρα στην οποία η αποκλίνουσα συμπεριφορά αντιμετωπίζεται ως κανονική, το «πρόβλημα» ως κάτι το φυσιολογικό και συχνά ενθαρρύνεται η συνέχισή του. Μερικές φορές δε, παρατηρείται ακόμη και η «ηρωοποίηση» των ατόμων που διακρίνονται από μια τέτοια συμπεριφορά. Ο έφηβος, από την επιθυμία του να ανήκει σε μία ομάδα και την ικανοποίηση που πηγάζει από το γεγονός ότι συνδέεται με άλλους ομοίους του – ιδιαίτερα αν είναι ευάλωτος - μπορεί να οδηγηθεί σε αυτοκαταστροφική ή καταστροφική συμπεριφορά.
 • 10. Πολλοί έχουν μιλήσει για τα χαρακτηριστικά της «γενιάς του διαδικτύου» (N- generation), αναφερόμενοι στα χαρακτηριστικά των παιδιών και των εφήβων που κάνουν χρήση του διαδικτύου. Θεωρούν ότι αυτά τα παιδιά και οι έφηβοι διακρίνονται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: άγρια ανεξαρτησία, συναισθηματική και διανοητική ανοιχτότητα, συνεκτικότητα, ελεύθερη έκφραση και ισχυρές απόψεις, καινοτομία, συνεχή ενασχόληση με την ωριμότητα, διερευνητικότητα, ευαισθησία στη συλλογική εμπλοκή, γνησιότητα, εμπιστοσύνη και αμεσότητα. Η γενιά του διαδικτύου είναι μία γενιά που εύκολα εκθέτει τις εσώτερες σκέψεις της, καθώς και προσωπικές πληροφορίες στις σελίδες του κυβερνοχώρου (Dorman, 2000).
 • 11. Πώς όμως επικοινωνούν οι έφηβοι μέσα από το διαδίκτυο; Η επικοινωνία μέσα από το διαδίκτυο μπορεί να χαρακτηριστεί ως «διαμεσολαβημένη επικοινωνία», εφόσον παρεμβάλλεται το Μέσο, το οποίο τη διαφοροποιεί από την κατά πρόσωπο επικοινωνία. Η κατά πρόσωπο επικοινωνία χαρακτηρίζεται από την εκπομπή και την αποδοχή μηνυμάτων. Τόσο ο πομπός, όσο και ο δέκτης, στέλνουν και δέχονται μηνύματα λεκτικά και μη λεκτικά. Από το σύνολο των μηνυμάτων που ανταλλάσσονται στη διανθρώπινη επικοινωνία, έχει καταγραφεί ότι το 7% των μηνυμάτων είναι λεκτικά, το 38% παραλεκτικά και το 55% εξωλεκτικά. Είναι προφανές ότι η επικοινωνία μέσω διαδικτύου εστιάζεται κυρίως στην ανταλλαγή γραπτών λεκτικών μηνυμάτων, που ίσως περιλαμβάνουν ένα ποσοστό παραλεκτικών μηνυμάτων, τα οποία μεταδίδονται μέσα από τη χρήση των σημείων στίξης. Το μεγαλύτερο μέρος, ωστόσο, των παραλεκτικών μηνυμάτων που περιλαμβάνει τον επιτονισμό, το χρωμάτισμα και την ένταση της φωνής, το ρυθμό της ομιλίας, τον τρόπο εκφοράς του λεκτικού μηνύματος αποτελεί terra incognita. Το ίδιο ισχύει και για το σύνολο των εξωλεκτικών μηνυμάτων, που περιλαμβάνουν τις κινήσεις του σώματος και τις εκφράσεις του προσώπου. Όλες οι επικοινωνιακές δεξιότητες των εφήβων που σχετίζονται με αυτό το είδος των μηνυμάτων δεν εξελίσσονται με το δέοντα τρόπο.
 • 12. Επιπλέον, μέσα από τη διαδικτυακή επικοινωνία οι έφηβοι μπορούν να προσποιηθούν – και συχνά το πράττουν – ότι είναι κάποιοι άλλοι, παρουσιάζουν μία διαφορετική ταυτότητα. Υποδυόμενοι κάποιον άλλο, τον «ιδανικό» εαυτό, φαντασιώνονται ότι επικοινωνούν με τον «ιδανικό» Άλλο. Στους ηλεκτρονικούς αυτούς τόπους μπορεί να κάνουν φίλους οι οποίοι να προέρχονται από οποιαδήποτε χώρα του πλανήτη. Καλυμμένοι και οχυρωμένοι πίσω από το προπέτασμα της ανωνυμίας και από απόσταση, αλληλεπιδρούν λεκτικά με τρόπους που δε θα εκδήλωναν στην πραγματική ζωή. Η γλώσσα που χρησιμοποιούν ξεφεύγει από το μέτρο και από τις καθιερωμένες νόρμες, όπως αυτές διαμορφώνονται από τον κοινωνικό έλεγχο. Συχνά, οι έφηβοι μπαίνουν σε chat rooms, όπου συζητούν με άλλους για θέματα, για τα οποία δε θα συζητούσαν στις δια ζώσης αλληλεπιδράσεις τους. Το γεγονός ότι νιώθουν ότι δεν εκτίθενται τους οδηγεί συχνά σε ανεξέλεγκτες συμπεριφορές μέσα στο διαδίκτυο, κάτι που εγείρει πολλά ηθικά ζητήματα στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.
 • 13. Ο «εικονικός κόσμος κοινωνικής δικτύωσης» είναι ελκυστικός, αλλά και επικίνδυνος. Γνωστοί είναι οι κίνδυνοι του διαδικτύου: παιδική πορνογραφία, προσηλυτισμός, ρατσισμός, ξενοφοβία, σατανισμός, βία, ηλεκτρονικός τζόγος. Όσον αφορά στη βία που προβάλλεται, συνεχώς βλέπουμε σήμερα παιδιά στα ίντερνετ καφέ να παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια που χαρακτηρίζονται από πολλή βία, όπου νικητής είναι αυτός που σκοτώνει τους πιο πολλούς αντιπάλους, συνήθως με την επίφαση του «καλού» που εξουδετερώνει τους «κακούς». Επιπλέον, ο αριθμός ιστοτόπων εξτρεμιστικών και ρατσιστικών οργανώσεων έχει αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια, ενώ κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με το σατανισμό (Παππά, 2008).
 • 14. Συντάξαμε ένα ερωτηματολόγιο – που θα μοιραστεί στο σχολείο, σχετικά με την χρήση που κάνει ο έφηβος στο διαδίκτυο :  Χρόνος που αφιερώνει  Διευθύνσεις που επισκέπτεται  Μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιεί  Χρήση (παραγγελίες …)  Bullying – Σεξουαλική παρενόχληση  Εξάρτηση
 • 15. Ερωτηματολόγιο 1)Πόσες φορές χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο ;  Καθημερινά  3 φορές την εβδομάδα  1 φορά στις 15 μέρες  1 φορά των μήνα  Ποτέ 2)Πόσες ώρες αφιερώνεις την ημέρα ;  Έως 1 ώρα  Από 1 έως 3 ώρες  Από 3 μέχρι 5 ώρες  5+
 • 16. 3) Πού ξοδεύεις την περισσότερη ώρα όταν είστε στο internet; (1>5)  Social media ___  Youtube ___  Google ___  Online games ___  Άλλο ……………………….. ___ 4) Ποια social medias χρησιμοποιείς περισσότερο; (1>5)  Facebook ___  Instagram ___  Snapchat ___  Twitter ___
 • 17. 5)Έχετε αγοράσει κάτι από το internet;  NAI  OXI 6)Eχετε δεχτεί ποτέ bullying στο διαδίκτυο ;  ΝΑΙ  ΌΧΙ 7)Έχετε δεχτεί ποτέ μήνυμα από κάποιον άγνωστο ;  ΝΑΙ  ΌΧΙ 8)Σας έχει παρενοχλήσει κάποιος/κάποια σεξουαλικά μέσω του διαδικτύου;  ΝΑΙ  ΟΧΙ
 • 18. 9)Έχεις παραγγέλλει από το internet φαγητό;  ΝΑΙ  ΌΧΙ 10)Προτιμάς να παραγγέλλεις φαγητό από το internet ή να παίρνεις τηλέφωνο ;  INTERNERT  ΚΛΗΣΗ 11)Πώς θα ένιωθες αν σταματούσες την χρήση του διαδικτύου για μια εβδομάδα;(1>4)  Στέρηση ___  Άγχος ___  Τίποτα ___  Δεν θα με ενδιέφερε ___
 • 19.  Στην επόμενη φάση θα διανεμηθεί στο σύνολο του σχολείου και θα επεξεργαστούμε τα αποτελέσματα που θα πάρουμε, ώστε να οδηγηθούμε σε συγκρίσεις και συμπεράσματα
 • 20. Βιβλιογραφικές παραπομπές  Dorman, S. (2000). Implications of growing up digital. Journal of School Health, 70, 420-422.  Greenfield, P. & Yan, Z. (2006). Children, Adolescents, and the Internet: A New Field of Inquiry in Developmental Psychology, Developmental Psychology, 42(3), 391-394.  Gross, E. F. (2004). Adolescent Internet use: What we expect, what teens report. Journal of Applied Developmental Psychology, 25, 633-649.  Hayman, S. (2016). Μεγαλώνοντας χαρούμενους εφήβους (Μτφρ.-επιστ. Επιμ.: Β. Παππά). Αθήνα: ΒΗΤΑ Medarts.  Heitner, E. (2002). The relationship between use of the Internet and social development. Unpublished doctoral dissertation, Pace University.  Παππά, Β. (2017). Επάγγελμα Γονέας. Ψυχολογικοί τύποι γονέων και συμπεριφορά παιδιών και εφήβων. Αθήνα: Οκτώ (υπό έκδοση).  Παππά, Β. (2008). Γονείς, Παιδιά και ΜΜΕ. Ένας οδηγός γονικής συμπεριφοράς. Αθήνα: Καστανιώτης.  Roberts, D. F., Foehr, U. G., & Rideout, V. (2005). Generation M: Media in the lives of 8-18 year-olds. Washington, DC: Henry J. Kaiser Family Foundation.  Sparks, G. (2005). Professor: students should put away technology to make friends, http://news.uns.purdue.edu/html4ever/2005/050725.T. sparks.college.html  Suzuki, L. K., & Calzo, J. P. (2004). The search for peer advice in cyberspace: An examination of online teen bulletin boards about health and sexuality. Applied Developmental Psychology, 25, 685- 698.  Tapscott, D. (1998). Growing up Digital. New York: McGraw-Hill.  Valkenburg, P. M., & Peter, J. (2007). Online communication and adolescent well-being: Testing the stimulation versus the displacement hypothesis. Journal of Computer-Mediated Communication, 12(4), article 2. http://jcmc.indiana.edu/vol12/issue4/valkenburg.html  Wartella, E. A., Vanderwater, E. A., & Rideout, V. J. (2005). Electronic media use in the lives of infants, toddlers, and preschoolers. American Behavioral Scientist, 48, 501-504.  Zillmann, D., & Bryant, J. (2002). Media effects: Advances in theory and research (2nd ed.). Mahwah, NJ: Erlbaum.