Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Slik møter vi utfordringene ved Høgskolen i Østfold. <br />IKT-basert lærerutdanning i Halden.<br />Viktige og riktige val...
Hva <br />1<br />har<br />vi<br />gjort<br />Riktig?<br />2<br />3<br />4<br />5<br />Beat for beat<br />Tone for tone<br />
”IKT som endrings faktor <br />i lærerutdanning<br />ved Høgskolen i Østfold”<br />PULTO 2000-2003<br />
Konklusjon!<br />
Suksessformel 1<br />Sett av mye ressurser til<br /> IT-drifting for studenter<br />Helpdesk<br />ansatte<br />studentorak...
Suksessformel 2<br />Ha et godt samarbeid <br />mellom IT-drift og lærerutdanning<br />Leder IT-Drift<br />Student IT<br ...
Suksessformel 3<br />Obligatoriske IKT-arbeidskrav<br />I allmenlærerutdanningen med <br />mulighet til å ta eksamen i <br...
10<br />Fornuftige ting vi har gjort<br />
10 år med bærbar-PC til alle<br />1<br />HiØ anbefaler enStudentpc.<br />Høgskolen innhenter anbud, men dette er er ikke e...
”Pedagogisk PC”<br />1<br />Stort image med masse ferdig installert ”pedagogisk” programvare<br />Installerer programmer i...
”Microsoft Campus avtale”<br />1<br />Nyeste versjonen av Microsoft Office kommer ferdiginnstallert<br />Fri oppgradering ...
IT Helpdesk for studenter<br />2<br />http://helpdesk.hiof.no/<br />Åpent 9-15<br />Meget god service<br />Besvarer softwa...
Orakeltjenesten<br />
Student Orakeltjeneste<br />Ikke lønnet, slik at man ivaretar dugnadsånden<br />Ansvar for å hjelpe medstudenter i klasser...
Orakel goder<br />Studietur til Bett/London 6 dager. HiØ betaler hotell og flyreise (og sørger for fri fra underv.)<br />J...
Obligatoriske IKT-arbeidskravi allmennlærerutdanningen<br />For å få vitnemål fra AU ved HiØmå man ha bestått 10 obligator...
10 Obligatoriske IKT-arbeidskrav<br />4<br />http://www.fag.hiof.no/lu/fag/ikt/arbeidskrav/index.htm<br />1. semester:<br ...
Eksamen i IKT for lærere (15 stp.)for allmenlærerstudentene<br />Eksamen i ”IKT for lærere – innføring i IKT” 15 studiepoe...
IKT Prosjekt<br />
IKT-prosjekt for allmenlærerstudentene i 1. klasse<br />Hovedprosjektet for allmennlærerstudentene i første studieår er et...
Datamessa Østfold<br />
Datamessa Østfold<br />Mindre versjon av NKUL og Bett, men gratis!<br />Målet med Datamessa Østfold er å "spre det glade I...
Forum for IKT i Østfoldskolen<br />8<br />
Forum for IKT i Østfoldskolen<br />8<br />Samarbeidsforum mellom Høgskolen i Østfold og kommunene i Østfold<br />Samarbeid...
IKT opplæring med Screencast<br />9<br />http://screencast.hiof.no/<br />
IKT opplæring med Screencast<br />9<br />Tradisjonelt har jeg selv laget tasteveiledninger til IKT opplæringen ved HiØ, me...
Filming av forelesninger<br />10<br />https://tv.hiof.no(Firefox)<br />Brukernavn:magnusgjest passord:PwS#17<br />
Filming av forelesninger<br />En enkel og lite ressurskrevende måte å filme forelesninger<br />Studentene kan se forelesni...
Noen tanker knyttet til øking av IKT kompetanse blant faglige ansatte(HiØ)<br />Planlagt personalseminar om ansattes IKT- ...
”IKT for lærere” for alle ansatte – Helst knyttet til egen undervisning<br />Vi har i dag en meget godt fungerende studium...
Basiskurs i IKT for ansatte<br />På litt lengre sikt tror jeg løsningen er å innføre et basiskurs i IKT for våre lærere ov...
Magnus Nohr Kontakt informasjon:<br />Telefon: 99281001<br />Mail: m@hiof.no<br />Resurs side: http://ikt.hiof.no/<br />Sc...
IKT i fagene<br />”Fagene har kommet langt på <br />10 år, men vi hadde håpet <br />På mye mye mer”<br />
Pedagogikk 102 Våren 2010<br />Arbeidskrav og vurdering<br />Rammer for opplegget <br />i ped 102 som eksempel:<br />
Studieplanen om arbeidskrav:<br />Oppgaver til arbeidsmappen i Pedagogikk 102 som må være godkjent for at man skal bli slu...
Studieplanen om sluttvurdering:<br />Studentene skal levere en digital presentasjonsmappe med følgende innhold: <br />Blog...
Følgende er altså grunnlag for sluttvurderingen og skal inngå i den digitale eksamensmappen for ped102:<br />En fagartikke...
FRISTER:<br />Referatene fra hver obligatoriske temadag, i blogg-versjon, skal være ferdig seinest innen fredag kl. 15.00 ...
Artikkelen<br />Skrivekurs i uke 6 (både onsdag og fredag)<br />Tema skal være knyttet til ped 102 og godkjent seinest ved...
INDIVIDUELL VEILEDNING<br /><ul><li>Gis først og fremst i tilknytning til artikkelen, men andre sider ved eksamensmappen o...
Studenten har ansvar for å stille konkrete spørsmål. Send helst på mail minst dagen før.
Første veiledning er obligatorisk og foregår i uke 8 og 10 ”live” på Remmen. </li></ul>Veiledninger ut over dette er frivi...
Obligatorisk frammøte til temadager: de som er til stede<br /><ul><li>Det skal skrives referat av forelesningen for at dag...
Ressurssiden<br /><ul><li>PageFlake-presentasjonen deres fungerer som en ressursside og presenterer samtidig den digitale ...
Presentasjonen skal ha følgende innhold:
Artikkelen, gjerne en wiki-presentasjon eller andre presentasjonsformer , men vanligst er et worddokumentKopi av artikkele...
Vindu til bloggreferatene fra de obligatoriske temadagene
Presentasjon av linker og annen informasjon knyttet til ressurssidens tema. Husk ledsagende tekst som forklarer ressurssid...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Viktige og riktige valg i IKT-satsing. Slik møter vi utfordringene ved Høgskolen i Østfold. IKT-basert lærerutdanning i Halden.

1 219 vues

Publié le

Publié dans : Formation
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Viktige og riktige valg i IKT-satsing. Slik møter vi utfordringene ved Høgskolen i Østfold. IKT-basert lærerutdanning i Halden.

 1. 1. Slik møter vi utfordringene ved Høgskolen i Østfold. <br />IKT-basert lærerutdanning i Halden.<br />Viktige og riktige valg i IKT-satsing<br />Magnus<br />Nohr<br />Leder Student-IT<br />
 2. 2. Hva <br />1<br />har<br />vi<br />gjort<br />Riktig?<br />2<br />3<br />4<br />5<br />Beat for beat<br />Tone for tone<br />
 3. 3. ”IKT som endrings faktor <br />i lærerutdanning<br />ved Høgskolen i Østfold”<br />PULTO 2000-2003<br />
 4. 4. Konklusjon!<br />
 5. 5. Suksessformel 1<br />Sett av mye ressurser til<br /> IT-drifting for studenter<br />Helpdesk<br />ansatte<br />studentorakler<br />
 6. 6. Suksessformel 2<br />Ha et godt samarbeid <br />mellom IT-drift og lærerutdanning<br />Leder IT-Drift<br />Student IT<br />Studieleder LU<br />
 7. 7. Suksessformel 3<br />Obligatoriske IKT-arbeidskrav<br />I allmenlærerutdanningen med <br />mulighet til å ta eksamen i <br />IKT for lærere <br />Forutsetning for vitnemål<br />
 8. 8. 10<br />Fornuftige ting vi har gjort<br />
 9. 9. 10 år med bærbar-PC til alle<br />1<br />HiØ anbefaler enStudentpc.<br />Høgskolen innhenter anbud, men dette er er ikke et offentlig anbud (kan forhandle).<br />Studentene kjøper PC privat<br />HiØdriftansvar for studentpcer<br />Lettere å drifte standardiserte PC-er<br />http://www.hiof.no/studentpc/<br />
 10. 10. ”Pedagogisk PC”<br />1<br />Stort image med masse ferdig installert ”pedagogisk” programvare<br />Installerer programmer i forkant, i stedet for i etterkant av studentens behov<br />To partisjoner:OS/Programpartisjon C:Filpartisjon D: (studentens filer) <br />http://skoleprog.no<br />
 11. 11. ”Microsoft Campus avtale”<br />1<br />Nyeste versjonen av Microsoft Office kommer ferdiginnstallert<br />Fri oppgradering til neste versjon<br />Høgskolen sender ut faktura årlig så lenge studenten er aktiv<br />Ca 250 kroner i året<br />http://www.fag.hiof.no/lu/au/studentpc/mscampus.html<br />
 12. 12.
 13. 13. IT Helpdesk for studenter<br />2<br />http://helpdesk.hiof.no/<br />Åpent 9-15<br />Meget god service<br />Besvarer software- og hardwarespørsmål<br />Supporterer 2500 studenter i Halden<br />Alltid minst to på vakt<br />Bemanning: Ansatte, assistenter, lærlinger og orakler <br />
 14. 14. Orakeltjenesten<br />
 15. 15. Student Orakeltjeneste<br />Ikke lønnet, slik at man ivaretar dugnadsånden<br />Ansvar for å hjelpe medstudenter i klasserommet<br />Hjelpelærere i IKT-undervisning<br />Jobbe på Helpdesk minst en time i uka.<br />Hjelpe til på store arrangementer<br />3<br />
 16. 16. Orakel goder<br />Studietur til Bett/London 6 dager. HiØ betaler hotell og flyreise (og sørger for fri fra underv.)<br />Julebord og Sommerfest. HiØ spanderer tre retters middag.<br />Et meget godt sosialt miljø<br />Gratis print, kontor og IT kurs<br />Attest fra HiØ<br />3<br />
 17. 17. Obligatoriske IKT-arbeidskravi allmennlærerutdanningen<br />For å få vitnemål fra AU ved HiØmå man ha bestått 10 obligatoriske arbeidskrav i IKT.<br />Dette gir også adgang til å ta eksamen i ”IKT for lærere – innføring i IKT” 15 stp.<br />80% av studentene i AU tar IKT-eksamen som privatist ved siden av normert studie i 2 kl.<br />Hvert arbeidskrav undervises i 3 timer<br />4<br />http://www.fag.hiof.no/lu/fag/ikt/arbeidskrav/index.htm<br />
 18. 18. 10 Obligatoriske IKT-arbeidskrav<br />4<br />http://www.fag.hiof.no/lu/fag/ikt/arbeidskrav/index.htm<br />1. semester:<br />1. Filbehandling<br />2. Tekstbehandling<br />3. Presentasjonsprogram<br />2. semester:<br />4. Regneark: Koordinert oppgave med matematikk<br />5. Lage websider og publisere på Internet <br />6. Blogg: lage og vedlikeholde en blogg over ett semester med minst fem innlegg om IKT i skolen<br />3. semester:<br />7. Lage en digital historiefortelling<br />8. Lage og redigere film, <br />9. Bildebehandling<br />10. Lage Animasjonsfilm.<br />
 19. 19. Eksamen i IKT for lærere (15 stp.)for allmenlærerstudentene<br />Eksamen i ”IKT for lærere – innføring i IKT” 15 studiepoeng som privatist uten kostnad.<br />80% av studentene i AU tar IKT eksamen som ved siden av normert studie i 3 semester<br />Praktisk 6 timers eksamen på PC, med tilgang til Internett.<br />90% av allmennlærerstudentene har IKT i fagkretsen når de uteksamineres.<br />5<br />http://www.fag.hiof.no/lu/fag/ikt/index.html<br />
 20. 20. IKT Prosjekt<br />
 21. 21. IKT-prosjekt for allmenlærerstudentene i 1. klasse<br />Hovedprosjektet for allmennlærerstudentene i første studieår er et omfattende IKT- prosjekt som gjennomføres på praksisskolen.<br />Resultatet presenteres på Datamessa Østfold (se punkt 7)<br />Måle med prosjektet er å vise andre lærere spennende nye måter å bruke IKT i egen undervisning.<br />6<br />http://www.fag.hiof.no/lu/au/08halm/prosjekt/iktprosjekt/IKTprosjektet.htm<br />
 22. 22. Datamessa Østfold<br />
 23. 23. Datamessa Østfold<br />Mindre versjon av NKUL og Bett, men gratis!<br />Målet med Datamessa Østfold er å "spre det glade IKT-budskap" til lærere<br />På Datamessa møter man skoler fra Østfold som viser frem gode eksempler på bruk av IKT i skolen. (vanlige lærere)<br />30 gratis foredrag i 2010<br />Arrangert 10 år på rad<br />1000 besøkende i 2010<br />7<br />http://www.hiof.no/datamessa<br />
 24. 24. Forum for IKT i Østfoldskolen<br />8<br />
 25. 25. Forum for IKT i Østfoldskolen<br />8<br />Samarbeidsforum mellom Høgskolen i Østfold og kommunene i Østfold<br />Samarbeidet startet i 2001 med vekt på IT-driftsamarbeid, men har siden den tid mer utviklet seg til en arena for pedagogisk bruk av IKT<br />Dette er en arena for utveksling av erfaringer.<br />Arrangerer Datamessa Østfold i samarbeide med Høgskolen i Østfold<br />Møter 4 ganger i året<br />http://www.fag.hiof.no/lu/forumikt/<br />
 26. 26. IKT opplæring med Screencast<br />9<br />http://screencast.hiof.no/<br />
 27. 27. IKT opplæring med Screencast<br />9<br />Tradisjonelt har jeg selv laget tasteveiledninger til IKT opplæringen ved HiØ, men de siste årene har jeg i stor grad tatt i bruk egenproduserte Screencasrt (opplæringsvideoer). <br />Studentene gir god tilbakemelding<br />På sikt kan vi se for oss at dette helt eller delvis erstatter mine IKT-kurs for studentene.<br />Mindre ressursbruk, tilpasset opplæring og fleksibel undervisning.<br />http://screencast.hiof.no/<br />
 28. 28. Filming av forelesninger<br />10<br />https://tv.hiof.no(Firefox)<br />Brukernavn:magnusgjest passord:PwS#17<br />
 29. 29. Filming av forelesninger<br />En enkel og lite ressurskrevende måte å filme forelesninger<br />Studentene kan se forelesninger de ikke var tilstede på, eller om igjen før eksamen.<br />Mange studenter har auditiv læringsstrategi<br />Jeg har filmet 60 timer av min egen undervisning studieåret 2009/2010 <br />10<br />http://helpdesk.hiof.no/forelesninger.<br />
 30. 30. Noen tanker knyttet til øking av IKT kompetanse blant faglige ansatte(HiØ)<br />Planlagt personalseminar om ansattes IKT- <br />kompetanse 20. august 2010<br />
 31. 31. ”IKT for lærere” for alle ansatte – Helst knyttet til egen undervisning<br />Vi har i dag en meget godt fungerende studium ”IKT for lærere – Innføring i IKT” som tar for seg grunnleggende IKT-ferdigheter for lærere. Hva med å innføre noe tilsvarende for våre ansatte?<br />Tradisjonelt har vi på Helpdesk en mindre arbeidsbelastning i vårsemesteret, enn i høstsemestert. Jeg tror vi kan få til et opplegg i vårsemesteret for våre ansatte innenfor dagens rammer på Helpdesk.<br />For å få til noe slikt må dette være et krav på de ansatte fra ledelsen på LU. Det må avklares med fagforeningene og settes av tid på arbeidsplanene. <br />I IKT for lærere er det 10 obligatoriske arbeidskrav. Alle ansatte må gjøre 3-4 arbeidskrav i året. Etter 3 år må alle arbeidskravene være gjort. Enkeltlærere kan selvfølgelig gjøre oppgavene raskere.<br />Når alle arbeidskravene er godkjent, kan lærerne gå opp til eksamen 15 studeipoeng IKT. De som står til eksamen får 2-4 lønnstrinn eller belønnes med reisestipend.<br />
 32. 32. Basiskurs i IKT for ansatte<br />På litt lengre sikt tror jeg løsningen er å innføre et basiskurs i IKT for våre lærere over lesten fra ”Basiskurs i høgskolepedagogikk”. Eller at IKT integreres som et kombinert kurs i PED og IKT. Jeg tror de har noe tilsvarende i dag ved Høgskolen Stord Haugesund. <br />Dette må da i tilfelle bli et samlingsbasert tilbud, der de ansatte jobber med IKT-prosjekt i egen undervisning mellom samlingene. Helpdesk er veiledere mellom samlingene. <br />Noe av problemet med et basiskurs er at det vil ta veldig lang tid før vi vil se en generell økning av IKT kompetansen blant de ansatte.<br />
 33. 33. Magnus Nohr Kontakt informasjon:<br />Telefon: 99281001<br />Mail: m@hiof.no<br />Resurs side: http://ikt.hiof.no/<br />Screencast: http://screencast.hiof.no/<br />Datamessa: http://datamessa.hiof.no/<br />Facebook: http://www.facebook.com/magnusnohr<br />
 34. 34. IKT i fagene<br />”Fagene har kommet langt på <br />10 år, men vi hadde håpet <br />På mye mye mer”<br />
 35. 35. Pedagogikk 102 Våren 2010<br />Arbeidskrav og vurdering<br />Rammer for opplegget <br />i ped 102 som eksempel:<br />
 36. 36. Studieplanen om arbeidskrav:<br />Oppgaver til arbeidsmappen i Pedagogikk 102 som må være godkjent for at man skal bli sluttvurdert: <br />Obligatorisk frammøte og referat fra 8 temadager. (Individuelt arbeid). Referatene skrives som blogginnlegg.<br />Presentere ett praksisbasert prosjekt for medstudenter og lærere. Gruppeoppgave leveres i Photostory<br />Innlevering av to praksisrapporter. <br />Utvikle et ressursnettsted for lærere (Individuelt arbeid) <br />Skrive en fagartikkel på om lag 3000 ord med tema og problemstilling knyttet til Pedagogikk 102 (individuelt arbeid) og gjennomføre avtalt veiledning i tilknytning til dette arbeidet. <br />
 37. 37. Studieplanen om sluttvurdering:<br />Studentene skal levere en digital presentasjonsmappe med følgende innhold: <br />Bloggreferatene fra den obligatoriske undervisningen (individuell oppgave). <br />Fagartikkel fra Pedagogikk 102, med tema knyttet til erfaringer fra pedagogisk teori og praksis. Arbeidet skal være på om lag 3000 ord (individuell oppgave) <br />Refleksjonsnotat som bygger på praksisrapportene og inneholder studentens refleksjon over egne erfaringer og utvikling i praksisopplæringen. Notatet skal være på om lag 3000 ord (individuell oppgave). <br />Et ressursnettsted for lærere. Oppgaven presenteres på et webområde og inneholder oversikt over relevante nettressurser og kommentarer til disse, i tillegg til linker til de andre eksamensarbeidene (individuell oppgave). <br />
 38. 38. Følgende er altså grunnlag for sluttvurderingen og skal inngå i den digitale eksamensmappen for ped102:<br />En fagartikkel (om lag 3000 ord)<br />Referater fra de obligatoriske temadagene (i bloggversjon), dvs. 7 referater, ett fra hvert av temadagene. Blogginnleggene skal nås via PageFlake.<br />En ressursside utarbeidet i PageFlake, evt. annen digital presentasjonsplattform kan diskuteres<br />En praksisrefleksjon på om lag 3000 ord som bygger på de fire praksisrapportene<br />
 39. 39. FRISTER:<br />Referatene fra hver obligatoriske temadag, i blogg-versjon, skal være ferdig seinest innen fredag kl. 15.00 samme uke temaet har vært presentert.<br />Eksamensmappen skal være fullført seinestfredag 30. april kl. 15.00. Da brennes mappeinnholdet på en DVD.<br />
 40. 40. Artikkelen<br />Skrivekurs i uke 6 (både onsdag og fredag)<br />Tema skal være knyttet til ped 102 og godkjent seinest ved første veiledning<br />Artikkelen skal være på om lag 3000 ord og legges i eksamensmappen<br />Litteraturlisten til artikkelen skal omfatte minst 500 sider og være referert til i artikkelen.<br />
 41. 41. INDIVIDUELL VEILEDNING<br /><ul><li>Gis først og fremst i tilknytning til artikkelen, men andre sider ved eksamensmappen og presentasjonen kan være aktuelle veiledningstema.
 42. 42. Studenten har ansvar for å stille konkrete spørsmål. Send helst på mail minst dagen før.
 43. 43. Første veiledning er obligatorisk og foregår i uke 8 og 10 ”live” på Remmen. </li></ul>Veiledninger ut over dette er frivillig og kan foregå både ”live” og pr. mail. Studenten har ansvar for å gjøre avtaler om disse veiledningene minst en dag i forveien.<br /><ul><li>Siste uke det gis veiledning: Uke 14</li></ul>Etter da kan man ikke regne med å få veiledning.<br /><ul><li>Helpdesk er behjelpelig med teknisk bistand</li></li></ul><li>Obligatorisk frammøte til temadagene: Hvorfor?<br />Vi tar bort tradisjonell eksamen med prøving av pensum. Obligatorisk frammøte er eneste måten å sikre at alle har jobbet med alle de sentrale temaene.<br />De som ikke kan være til stede, uansett grunn, må skrive en mer omfattende sammenfatning av tema. Ikke som ”straff”, men fordi man vil sikre at alle har arbeidet med stoffet.<br />Søknad om fravær, uansett grunn, skal sendes studieleder pr. mail. <br />
 44. 44. Obligatorisk frammøte til temadager: de som er til stede<br /><ul><li>Det skal skrives referat av forelesningen for at dagen skal bli godkjent (om lag 500 ord) etter en mal som dette:</li></ul>Kort sammenfatning av innholdet <br />Hva jeg merket meg spesielt, syntes var mest interessant, og hvorfor<br /><ul><li>Referatene skal presenteres som bloggermed <Dato: Tema> som tittel på hver post</li></li></ul><li>Obligatorisk frammøte til temadager: de som ikke er til stede<br /><ul><li>Det skal skrives en mer omfattende sammenfatning av tema (minimum 1200 ord) etter en mal som denne:</li></ul>En redegjøring for tema basert på litteratur og kilder<br />Hva jeg synes er mest interessant med tema, og hvorfor<br /><ul><li>Sammenfatningene skal presenteres som blogger med <Dato: Tema> som tittel på posten</li></li></ul><li>Bloggen<br />Bloggen skal være registrert på Etternavn Fornavn, altså ikke brukernavn, alias eller lignende (Skrives som bloggens navn under registrering. Se screencast om wordpress.com:http://www.fag.hiof.no/~magnusn/screencast/)<br />NB! Bloggen skal ikke ha annet innhold enn referatene fra undervisningen<br />Bloggens URL-adresse legges ut på Nettkonferansen på egen tråd under pedagogikk<br />NB! De som ikke har dette i orden får ikke referatene godkjent<br />
 45. 45. Ressurssiden<br /><ul><li>PageFlake-presentasjonen deres fungerer som en ressursside og presenterer samtidig den digitale mappen som skal vurderes
 46. 46. Presentasjonen skal ha følgende innhold:
 47. 47. Artikkelen, gjerne en wiki-presentasjon eller andre presentasjonsformer , men vanligst er et worddokumentKopi av artikkelen legges inn i eksamensmappen før fristen. Omfang: om lag 3000 ord
 48. 48. Vindu til bloggreferatene fra de obligatoriske temadagene
 49. 49. Presentasjon av linker og annen informasjon knyttet til ressurssidens tema. Husk ledsagende tekst som forklarer ressurssiden idé
 50. 50. Husk: Dette skal presenteres på en god måte (se neste bilde)</li></ul>PageFlakets URL-adresse legges i eksamensmappa i et word-document<br />Hvordan lage PageFlake? Se her: http://www.fag.hiof.no/lu/fag/ikt/film/pageflakes/index.html<br />
 51. 51. Ressurssiden, kriterier:<br />Bygger på en idé som må komme fram<br />Skal ha et tydelig faglig perspektiv og innhold<br />God og tiltalende presentasjon<br />oversiktlig og ryddig<br />lett å lese, lett å finne fram i<br />interessant<br />Skal ha nytteverdi for brukerne (lærere)<br />
 52. 52. Eksempler på PageFlakesarbeid<br />http://www.pageflakes.com/ingergrim<br />http://www.pageflakes.com/iris.gaterol<br />http://www.pageflakes.com/kariannebk<br />http://www.pageflakes.com/Astrid/20842695<br />http://www.pageflakes.com/natalie_irene/26444112<br />http://www.pageflakes.com/hpw<br />
 53. 53. Praksisrefleksjon<br />Bygger på de 4 praksisrapportene som ligger i pedmappen. (Kan legges i en undermappe som heter Praksisrapporter.)<br />Se mal for praksisrefleksjon.<br />Praksisrefleksjonen skal kunligge i eksamensmappen.<br />

×