Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Pla estratègic de la Universitat de Valparaiso

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Avaluació i seguiment
Avaluació i seguiment
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 9 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Les utilisateurs ont également aimé (20)

Publicité

Similaire à Pla estratègic de la Universitat de Valparaiso (20)

Plus récents (20)

Publicité

Pla estratègic de la Universitat de Valparaiso

  1. 1. Pla Estratègic de la Universitat de Valparaiso
  2. 2. Introducció al Plà  El present pla estratègic està format per tres components principals:  Els plans o metes estratègiques que marcaran les grans línees estratègiques a desenvolupar durant els propers 3 anys.  Els objectius estratègics que seran un desglossament més concret de les línees anteriors.  Els mecanismes d’avaluació per tal de comprovar l’assoliment dels objectius i per tant dels plans estratègics.
  3. 3. Pla estratègic: Infraestructures tecnològiques 1. Ampliació de les infraestructures tecnològiques disponibles a la UdV per l’ensenyament presencial amb suport de les TIC. Objectius: Ampliació dels equips tecnològics a les aules. Ampliació dels accessos a Internet pels membres de la comunitat universitària de Valparaiso. Ampliació de la xarxa i la connectivitat entre els membres de la UdV. Creació d’aliances amb organismes públics i empreses privades per l’abaratiment del material tecnològic pels estudiants, professors i PAS de la UdV. Mecanismes d’Avaluació: Presència d’un ordinador equipat i un projector a cada aula on es doni docència presencial. Increment de la ràtio ordinador per alumne anualment. Percentatge d’increment dels accessos i les connexions a la CAN de la UdV.
  4. 4. Pla estratègic: Infraestructures tecnològiques 2. Increment de l’ús d’eines tecnològiques a totes les àrees tranversals de suport a la docència. Objectius: Millora de la gestió del canvi entre el professorat i el PAS de la UdV per tal de aconseguir un augment de la motivació en l’ús de la tecnologia disponible en les àrees transversals a la docència. Augment de la formació del professorat i el PAS de la UdV que permeta la introducció de la tecnologia als plans d’estudi, actes ... Mecanismes d’Avaluació: Augment de les aplicacions tecnològiques utilitzades pel PAS i professors en àrees transversals a la docència.
  5. 5. Pla estratègic: Canvis Organitzatius 1. Increment de l’oferta educativa per tal d’assolir una major cobertura. Objectius: Desenvolupament de nous postgraus semi-presencials i virtuals. Diversificació de l’oferta de formació contínua d’acord amb les capacitats acadèmiques disponibles. Mecanismes d’Avaluació: Increment del nombre de postgraus oferts per la UdV. Increment dels estudis de formació contínua que es poden estudiar a la UdV.
  6. 6. Pla estratègic: Canvis Organitzatius 2. Potenciació del nom UdV com una de les millors entitats de Xile en educació a distància. Objectius: Major presència i cobertura de la virtualitat d’estudis a la UdV a Internet.  Millora del posicionament de la web dels estudis a distància de la UdV. Creació de una comunitat virtual d’alumnes egressats Increment de la presència de la UdV a les xarxes socials mes importants: Twitter, Facebook, Linkedin, etc. Mecanismes d’Avaluació: Increment del nombre de visites a la web de la UdV. Increment del nombre d’entrades i mencions als buscadors d’Internet més importants. Increment del nombre de seguidors de la UdV a les principals xarxes socials.
  7. 7. Pla estratègic: Canvis Organitzatius 3. Millora de la digitalitat de la biblioteca de la UdV. Objectius: Increment de recursos físics i personals a la biblioteca de la UdV. Destinació de parts dels recursos a la digitalització dels arxius de la biblioteca. Implementar un sistema digital de préstec d’arxius a la biblioteca.. Mecanismes d’Avaluació: Increment del nombre d’arxius digitals accessibles a la Biblioteca de la UdV.
  8. 8. Pla estratègic: Innovació Docent 1. Capacitació tecnològica del professorat per a la progressiva introducció de les TIC a les aules de la UdV així com pel increment del professorat involucrat en formació a distància. Objectius: Increment de la formació per a docents en totes les àrees relacionades amb les TIC i el domini de la tecnologia com a nova eina de treball. Incentivació i reconeixement als professors de l’ús de les TIC a les aules amb una reducció de la carga lectiva per tal de fer efectiva la introducció com a part d’una millora en la gestió del canvi. Impuls al disseny i a la creació de continguts com a material de suport en l’aprenentatge en línia. Mecanismes d’Avaluació: Augment de cursos presencials, semi-presencials i virtuals per a docents en les arees relacionades amb les TIC. Balanç del número d’hores de docència en base a la reducció per la introducció de les TIC a les aules. Augment de la quantitat de material de suport en l’aprenentatge en línea. Increment del nombre d’entrades i mencions als buscadors d’Internet més importants.
  9. 9. Pla estratègic: Innovació Docent 2. Creació de càtedres e-learning pel desenvolupament d’activitats paral·leles a l’educació tradicional. Objectius: Reconeixement pel desenvolupament de nous projectes d’e-learning amb l’atorgament de les noves càtedres e-learning. Crear equips interdisciplinaris per desenvolupar investigar i avaluar noves metodologies d'ensenyament-aprenentatge vinculades amb els processos tecnològics educatius. Mecanismes d’Avaluació: Augment del número de càtedres e-learning en la UdV.

×