Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
MAFANIKIO KATIKA MASOMO KATIKA MTAZAMO WA KIBIBLIA ACADEMIC EXCELLENCE IN A BIBLICAL PERSPECTIVE Mwl. Mgisa Mtebe [email_a...
MAFANIKIO KATIKA MASOMO KATIKA MTAZAMO WA KIBIBLIA Kujifunza namna Mungu anavyoweza kumpa mtu wake mafanikio , kwa lengo ...
KUSUDI KUU LA MUNGU Ni kuwawezesha watu wake, Kuimiliki na Kutawala  dunia , ili binadamu aishi maisha mazuri , na k...
HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO 1Wakorintho 4:1-2 1 Basi, mtu na atuhesabu hivi, kwamba sisi ni  watumishi wa Kristo  na mawa...
HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO 1Wakorintho 4:1-2 Zingatia neno “ Utumishi ” ‘ Kila mmoja wetu ana wito maalum duniani unaofanya ...
HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO 1Wakorintho 4:1-2 Zingatia neno “ Uaminifu ” ‘ Kila wito wa mtu, ni maalum’ (specific) katika; K...
Huduma na Karama 1Wakorintho 12:4-11
Huduma na Karama 1Wakorintho 12:4-11 4 Basi kuna aina mbali mbali za karama, lakini Roho ni yule yule. 5 Pia kuna hudum...
Huduma na Karama 1Wakorintho 12:4-11 6 Kisha kuna tofauti za kutenda kazi, lakini ni Mungu yule yule atendaye kazi zote k...
Huduma na Karama 1Wakorintho 12:4-11 7 Basi kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa faida ya wote. 8 Maana mtu mmoja kwa R...
Huduma na Karama 1Wakorintho 12:4-11 9 Mtu mwingine imani kwa huyo Roho na mwingine karama za kuponya. 10 Kwa mwingine ...
Huduma na Karama 1Wakorintho 12:4-11 10 … kwa mwingine aina mbali mbali za lugha, kwa mwingine tafsiri za lugha. 11 Hay...
Huduma na Karama 1Wakorintho 12:4-11 10 … kwa mwingine aina mbali mbali za lugha, kwa mwingine tafsiri za lugha. 11 Hay...
Huduma na Karama Warumi 12:3-8
Huduma na Karama Warumi 12:3-8 3 Kwa ajili ya neema niliyopewa nawaambia kila mmoja miongoni mwenu, asijidhinie kuwa bora...
Huduma na Karama Warumi 12:3-8 4 Kama vile katika mwili mmoja tulivyo na viungo vingi, navyo viungo vyote havina kazi moj...
Huduma na Karama Warumi 12:3-8 6 Tuna karama zilizotofautiana kila mmoja kutokana na neema tuliyopewa. Kama ni unabii na ...
Huduma na Karama Warumi 12:3-8 8 kama ni kutia moyo na atie moyo, kama ni kuchangia kwa ajili ya mahitaji ya wengine na a...
HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO <ul><li>Utumishi wetu </li></ul><ul><li>kwa Mun g u </li></ul>
HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO <ul><li>1. Kila mtu  (mmoja mmoja) katika Kanisa ana wito wake </li></ul><ul><li>(huduma/karam...
KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA KUSUDI LA KANISA Ni Kanisa liweze kulimiliki na Kutawala dunia na mazin g ira y ake , il...
KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA <ul><li>KWANINI IBADA ? </li></ul>
SIFA NA IBADA KWA MUNGU <ul><li>Zab 22:3 </li></ul><ul><li>IDABA ndio kitu cha kwanza kabisa katika moyo wa Mungu, kwasab...
SIFA NA IBADA KWA MUNGU <ul><li>Zaburi 22:3 </li></ul><ul><li>Wewe U Mtakatifu, nawe </li></ul><ul><li>“ UNAKETI ” juu y...
KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA <ul><li>Yohana 4:23 </li></ul><ul><li>Kwa maana Baba anawatafuta watu kama hao, ili wamwabu...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Mungu anapokupa N g uvu zake , kwa ajili ya maisha yako duniani, anatafuta kukulinda wewe , ...
SIFA NA IBADA KWA MUNGU <ul><li>Mungu </li></ul><ul><li>Ibada Nchi </li></ul><ul><li>Adam </li></ul>Zab  22:3 Zab 150:6...
KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA Ibada  nzuri hutoka katika moyo uliotulia na pia maisha mazuri ; na maisha mazuri huchangiwa...
KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA Mazin g ira yakitibuka, maisha yanatibuka, na maisha yakitibuka, ibada  kwa Mungu pia, i...
HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO <ul><li>Huduma na Karama za Roho Mtakatifu ni uwezo na vi p awa v y a Mun g u  ndani ya watu w...
SIFA NA IBADA KWA MUNGU <ul><li>Mungu </li></ul><ul><li>Ibada Nchi </li></ul><ul><li>Adam </li></ul>Zab  22:3 Zab 150:6...
HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO <ul><li>Kila Mtu katika jamii ya watu wa Mungu ana Karama na Ki p awa  fulani kilichowekwa na ...
HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO <ul><li>Ki p awa hicho , ndicho kinachotenda kazi ili mtu aweze kuishi na kuyatawala mazingira ...
KARAMA ZA ROHO MTAKATIFU Kutoka 31:1-5 Bwana akamwambia Musa, kwa ajili ya ufundi wa vyombo vyote vya hekalu, nimem p ak...
SIFA NA IBADA KWA MUNGU <ul><li>Mungu </li></ul><ul><li>Ibada Nchi </li></ul><ul><li>Adam </li></ul>Zab  22:3 Zab 150:6...
KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA Kwahiyo,  Shetani anachotafuta ni kum p i g a  binadamu na mazin g ira y ake , ili kumvu...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Hivyo, N g uvu za Mun g u ni za lazima katika maisha, ili kumwezesha mwanadamu, kumshinda ad...
VITA VYA ROHONI Ni kwamba, kuna ma p ambano , kuna vita na up inzani  ( mashindan o ), kati ya shetani na watoto wa...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Hivyo, Mungu anapokupa N g uvu zake , kwa ajili ya maisha yako duniani, anatafuta kukulinda ...
KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA KUSUDI LA KANISA Ni Kanisa liweze kulimiliki na Kutawala dunia na mazin g ira y ake , il...
KARAMA NA HUDUMA ZA ROHO <ul><li>Kanisa la Mungu ni Ofisi y a Mun g u na Ubalozi wa Mbin g uni duniani. Hivyo Mungu ...
KARAMA NA HUDUMA ZA ROHO Mfano wa Kwanza; Kutumika chini ya Kiwango 1Wakorintho 3:10-15
HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO <ul><li>1Wakorintho 3:10-15 </li></ul><ul><li>10 Kwa neema Mungu aliyonipa, niliweka msingi kama...
HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO <ul><li>1Wakorintho 3:10-15 </li></ul><ul><li>12 Kama mtu ye yote akijenga juu ya msingi huu kwa...
HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO <ul><li>1Wakorintho 3:10-15 </li></ul><ul><li>13 kazi yake itaonekana kuwa ikoje, kwa kuwa siku ...
KARAMA NA HUDUMA ZA ROHO 14 Kama kile alichojenga kitabaki, atapokea thawabu. 15 Kama kazi ya mtu itateketea, atapata h...
KARAMA NA HUDUMA ZA ROHO Mfano wa Pili; Kutumika nje ya Wito Mathayo 25:14-30
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Mathayo 25:14-30 </li></ul><ul><li>14 “Tena, Ufalme wa Mbinguni ni kama mtu (Bwana) a...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Mathayo 25:14-30 </li></ul><ul><li>15 Mmoja akampa talanta tano (5) mwingine talanta...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Mathayo 25:14-30 </li></ul><ul><li>19 “Baada ya muda mrefu yule bwana wa wale watumishi...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Mathayo 25:14-30 </li></ul><ul><li>20 Yule mtumishi aliyepokea talanta 5 akaja, akaleta...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Mathayo 25:14-30 </li></ul><ul><li>21 “Bwana wake akamwambia, ‘Umefanya vizuri sana, mt...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Mathayo 25:14-30 </li></ul><ul><li>21 “… Umekuwa mwaminifu kwa vitu vichache, nitakuwek...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Mathayo 25:14-30 </li></ul><ul><li>22 “Yule mwenye talanta 2, naye akaja. Akasema, `Bwa...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Mathayo 25:14-30 </li></ul><ul><li>“ Bwana wake akajibu, ‘Umefanya vizuri sana, mtumishi...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Mathayo 25:14-30 </li></ul><ul><li>24 “Kisha yule mtumishi aliyepokea talanta 1 akaja, ...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Mathayo 25:14-30 </li></ul><ul><li>25 Kwa hiyo niliogopa, nikaenda, nikaificha talanta ...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Mathayo 25:14-30 </li></ul><ul><li>26 Bwana wake akajibu, ‘Wewe mtumishi mwovu na mvivu...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Mathayo 25:14-30 </li></ul><ul><li>27 Basi, ilikupasa kuweka fedha yangu kwa watoa rib...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Mathayo 25:14-30 </li></ul><ul><li>30 “Nanyi mtupeni huyo mtumishi asiyefaa nje, kwenye...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Ki p imo (Kiasi) cha Kazi </li></ul><ul><li>Luka 12:48 </li></ul><ul><li>“… aliyepewa ...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Ki p imo (Kiasi) cha Kazi </li></ul><ul><li>1Wakorintho 3:13 </li></ul><ul><li>“… Kazi ...
KARAMA NA HUDUMA ZA ROHO <ul><li>Mathayo 25:14-30 </li></ul><ul><li>Mtumishi huyu wa Mungu hakuwa mwizi au mzinzi au mchaw...
KARAMA NA HUDUMA ZA ROHO <ul><li>Mathayo 25:14-30 </li></ul><ul><li>Udhaifu huo ulisababisha ku p un g uza uwezo wa kazi ...
KARAMA NA HUDUMA ZA ROHO <ul><li>Kanisa la Mungu ni Ofisi y a Mun g u na Ubalozi wa Mbin g uni duniani. Hivyo Mungu ...
KARAMA NA HUDUMA ZA ROHO <ul><li>Mathayo 25:14-30 </li></ul><ul><li>Mungu hawezi kuivumilia jambo lolote linalozuia kazi ...
HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO <ul><li>Kusudi la Somo ; </li></ul><ul><li>Kuwaanda Waaumini </li></ul><ul><li>Kutoa Kumtumikia M...
Huduma na Karama 2Timotheo 4:6-8 5 Kwa habari yako wewe, vumilia mateso, fanya kazi ya mhubiri wa Injili, timiza wajibu w...
Huduma na Karama 2Timotheo 4:6-8 6 Kwa maana wakati umefika, mimi sasa ni tayari kumiminwa kama sadaka ya kinywaji, nayo ...
Huduma na Karama 2Timotheo 4:6-8 7 Nimevipiga vita vizuri, mwendo nimeumaliza, Mashindano nimeyamaliza, imani nimelinda.
Huduma na Karama 2Timotheo 4:6-8 8 Sasa, nimewekewa taji ya haki ambayo Bwana, mwamuzi wa haki, atanitunukia siku ile, wa...
Huduma na Karama Matendo 17:30-31 30 Zamani wakati wa ujinga, Mungu alijifanya kama haoni, lakini sasa anawaamuru watu wo...
Huduma na Karama Matendo 17:30-31 31 Kwa kuwa ameweka siku ambayo atauhukumu ulimwengu kwa haki, akimtumia mtu aliyemchag...
Huduma na Karama Ufunuo 22:10-12 10 Kisha akaniambia, “Usiyafunge maneno ya unabii yaliyomo katika kitabu hiki, kwa sabab...
Huduma na Karama Ufunuo 22:10-12 11 Atendaye mabaya na azidi kutenda mabaya, aliye mchafu na azidi kuwa mchafu, yeye aten...
Huduma na Karama Ufunuo 22:10-12 12 “Tazama, naja upesi! nikiwa na u j ira ( mshahara ) wan g u , nami nitamli p a ki...
Huduma na Karama Mathayo 7:21-23 21 “Si kila mtu aniambiaye, ‘Bwana, Bwana,’ atakayeingia katika Ufalme wa Mbinguni bali ...
Huduma na Karama Mathayo 7:21-23 22 Katika siku hiyo, wengi wataniambia siku ile, ‘Bwana, Bwana, hatukutoa unabii kwa jin...
Huduma na Karama Mathayo 7:21-23 23 Ndipo nitakapowaambia wazi, Sikuwajua kamwe. Ondokeni kwangu, ninyi watenda maovu!’
Huduma na Karama Mathayo 7:21-23 Kumbe, uovu si mpaka umefanya ambacho hukutakiwa kufanya, kumbe hata kutofanya ulichotaki...
Huduma na Karama Mathayo 7:21-23 Sins of Sins of Commission Ommission Dhambi za Dhambi za Kutenda Kutokutenda
HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO <ul><li>Amos 4:12 </li></ul><ul><li>12 “Kwa hiyo hili ndilo nitakalowafanyia Israeli na kwa sab...
SIFA NA IBADA KWA MUNGU <ul><li>Mungu </li></ul><ul><li>Ibada Nchi </li></ul><ul><li>Adam </li></ul>Zab  22:3 Zab 150:6...
HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO <ul><li>Kila Mtu katika jamii ya watu wa Mungu ana Karama na Ki p awa  fulani kilichowekwa na ...
HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO <ul><li>Ki p awa hicho , ndicho kinachotenda kazi ili mtu aweze kuishi na kuyatawala mazingira ...
AINA YA WITO MASAIDIANO Maombezi Uimbaji Utoaji Ujuzi Ufundi Uratibu Usimamizi Ukarimu Uhudumu KARAMA Neno Maarifa Neno He...
HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO 1Wakorintho 4:1-2 1 Basi, mtu na atuhesabu hivi, kwamba sisi ni  watumishi wa Kristo  na mawa...
HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO 1Wakorintho 4:1-2 Zingatia neno “ Utumishi ” ‘ Kila mmoja wetu ana wito maalum duniani unaofanya ...
HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO 1Wakorintho 4:1-2 Zingatia neno “ Uaminifu ” ‘ Kila wito wa mtu, ni maalum’ (specific) katika; K...
HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO <ul><li>Ishara au Viashiria </li></ul><ul><li>Wito wa mtu . </li></ul><ul><li>(Signals za Huduma...
Kuthibitisha Wito wako <ul><li>Kuthibitisha Wito Wako </li></ul><ul><li>( Com f irmation ) </li></ul>
Kuthibitisha Wito wako <ul><li> </li></ul><ul><li>1. </li></ul><ul><li>Amani na Furaha </li></ul><ul><li>ya moyoni (Peac...
Kuthibitisha Wito wako <ul><li> </li></ul><ul><li>2. </li></ul><ul><li>Kupenda na Kuridhika (Passion) </li></ul><ul><li>...
Kuthibitisha Wito wako <ul><li> </li></ul><ul><li>3. </li></ul><ul><li>Bajeti ya Muda zaidi </li></ul><ul><li>Kut 33:7-1...
Kuthibitisha Wito wako <ul><li> </li></ul><ul><li>4. </li></ul><ul><li>Uwezo mkubwa wa </li></ul><ul><li>Kazi hiyo (Abil...
Kuthibitisha Wito wako <ul><li> </li></ul><ul><li>5. </li></ul><ul><li>Matokeo Mazuri </li></ul><ul><li>Yohana 5:31-36, ...
Kuthibitisha Wito wako <ul><li> </li></ul><ul><li>6. </li></ul><ul><li>Baraka na Mafanikio </li></ul><ul><li>Zaburi 1:1-...
Kuthibitisha Wito wako <ul><li> </li></ul><ul><li>7. </li></ul><ul><li>Ushuhuda mzuri wa </li></ul><ul><li>Watu wengine ...
Kuthibitisha Wito wako <ul><li>Amani na Furaha ya moyoni </li></ul><ul><li>Kupenda na Kuridhika </li></ul><ul><li>Kutumia ...
Huduma na Karama <ul><li>Namna ya Kutambua </li></ul><ul><li>Huduma na Karama </li></ul><ul><li>yako </li></ul>
Kutambua Huduma na Karama <ul><li>Mwombe Mungu (Omba) </li></ul><ul><li>Fan y a Maombi y a Muda mrefu </li></ul><ul><li>Y...
Kutambua Huduma na Karama <ul><li>Tumika katika Kazi ya Mungu bila mipaka. </li></ul><ul><li>Panda mbegu asubuhi na jioni,...
Kutambua Huduma na Karama <ul><li>Sikiliza Sauti ya Mungu (Uongozi wa Mungu) na Uangalie Uwezo Binafsi ulionao (Neema). </...
Kutambua Huduma na Karama <ul><li>Uwezo Binafsi (Neema). </li></ul><ul><li>Chunguza eneo unalotumika vizuri zaidi kuliko m...
Kutambua Huduma na Karama <ul><li>4. Mwombe Mungu Tena akupe Uthibitisho. </li></ul><ul><li>( Comfirmation ) </li></ul><ul...
Kutambua Huduma na Karama <ul><li>5. Sikiliza ushauri (Uliza) </li></ul><ul><li>Sikiliza ushauri kutoka kwa watendakazi ...
HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO <ul><li>Mambo Muhimu </li></ul><ul><li>Ya Kuombea. </li></ul><ul><li>Vi p imo v y a Aina y a <...
HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO <ul><li>1. Kila mtu  (mmoja mmoja) katika Kanisa ana wito wake </li></ul><ul><li>(huduma/karam...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Kusudi la Wito </li></ul><ul><li>M p ango wa Wito </li></ul><ul><li>Uwezo na Nguvu (M...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>1. </li></ul><ul><li>Kusudi la Wito </li></ul>
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>1. Kusudi la Wito </li></ul><ul><li>Kila kiungo katika Kanisa ( Mwili wa Kristo ) Kin...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>1. Kusudi la Wito </li></ul><ul><li>Kusudi Kuu la Mungu duniani </li></ul><ul><li>lin...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Sura Nne za Kusudi la Mungu . </li></ul><ul><li>Kumiliki na Kutawala Dunia </li></ul><ul...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>1. Kusudi la Wito </li></ul><ul><li>Kila kiungo katika Kanisa ( Mwili wa Kristo ) Kin...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>1. Kusudi la Wito </li></ul><ul><li>Matendo 26:12-18 </li></ul><ul><li>Yohana 4:23-24 <...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>2. </li></ul><ul><li>M p an g o wa Wito </li></ul>
Viashiria vya Wito wa Mtu Muhimu sana! Kila wito wa Mungu una m p an g o na mche p uo wake maalum , uliowekewa na Mungu...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>2. M p an g o wa Wito </li></ul><ul><li>Kila kiungo katika Kanisa ( Mwili wa Kristo )...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>2. M p an g o wa Wito </li></ul><ul><li>M p an g o wake maalum wa kulitimiza Kusudi Ku...
Huduma na Karama 1Wakorintho 12:12-31 Huduma na Karama katika kanisa, ni kama viun g o katika mwili wa binadamu. Ili mwi...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>2. M p an g o wa Wito </li></ul><ul><li>M p an g o wake maalum wa kulitimiza Kusudi Ku...
UMOJA WA KANISA LA MUNGU <ul><li>1 Wakorintho 12:14-27 </li></ul><ul><li>14 Basi mwili si kiungo kimoja, bali ni viungo v...
UMOJA WA KANISA LA MUNGU <ul><li>1 Wakorintho 12:14-27 </li></ul><ul><li>16 Na kama sikio lingesema, “Kwa kuwa mimi si ji...
UMOJA WA KANISA LA MUNGU <ul><li>1 Wakorintho 12:14-27 </li></ul><ul><li>17 Kama mwili wote ungelikuwa jicho, kusikia kun...
UMOJA WA KANISA LA MUNGU <ul><li>1 Wakorintho 12:14-27 </li></ul><ul><li>18 Lakini kama ilivyo, Mungu ameweka viungo kati...
UMOJA WA KANISA LA MUNGU <ul><li>1 Wakorintho 12:14-27 </li></ul><ul><li>20 Kama ulivyo, kuna viungo vingi, lakini mwili ...
UMOJA WA KANISA LA MUNGU <ul><li>1 Wakorintho 12:14-27 </li></ul><ul><li>22 Lakini badala yake, vile viungo vya mwili vin...
UMOJA WA KANISA LA MUNGU <ul><li>1 Wakorintho 12:14-27 </li></ul><ul><li>23 Navyo vile viungo vya mwili tunavyoviona havi...
UMOJA WA KANISA LA MUNGU <ul><li>1 Wakorintho 12:14-27 </li></ul><ul><li>24 Wakati vile viungo vyenye uzuri havihitaji ut...
UMOJA WA KANISA LA MUNGU <ul><li>1 Wakorintho 12:14-27 </li></ul><ul><li>25 ili pasiwe na mafarakano katika mwili, bali v...
UMOJA WA KANISA LA MUNGU <ul><li>1 Wakorintho 12:14-27 </li></ul><ul><li>26 Kama kiungo kimoja kikiumia, viungo vyote huu...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>2. M p an g o wa Wito </li></ul><ul><li>Kila kiungo katika Mwili wa Yesu (Kanisa), kina...
HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO <ul><li>1. Kila mtu  (mmoja mmoja) katika Kanisa ana wito wake </li></ul><ul><li>(huduma/karam...
HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO <ul><li>1Timotheo 2:7 </li></ul><ul><li>Nami kwa kusudi hili nimewekwa niwe Mhubiri na Mtume ...
HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO <ul><li>Yermia 1:5-10 </li></ul><ul><li>Kabla hujaumbika kwenye tumbo la mamako, nilishakutenga u...
Viashiria vya Wito wa Mtu Muhimu sana! Kila wito wa Mungu una m p an g o na mche p uo wake maalum , uliowekewa na Mungu...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>3. </li></ul><ul><li>Uwezo na N g uvu </li></ul><ul><li>(Matokeo) </li></ul>
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>3. Uwezo na N g uvu </li></ul><ul><li>Matendo 6:8 </li></ul><ul><li>Yohana 20:21-22 </l...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>3. Uwezo na N g uvu </li></ul><ul><li>Matendo 6:8 </li></ul><ul><li>‘ Naye Stephano, ak...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>3. Uwezo na N g uvu </li></ul><ul><li>Yohana 20:21-22 </li></ul><ul><li>‘ Kama Baba ali...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>3. Uwezo na N g uvu </li></ul><ul><li>Matendo 6:8 </li></ul><ul><li>Yohana 20:21-22 </l...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>3. Uwezo na N g uvu </li></ul><ul><li>Matendo 6:8-10 </li></ul><ul><li>Wayahudi wakatok...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>3. Uwezo na N g uvu </li></ul><ul><li>Matendo 6:8-10 </li></ul><ul><li>Nao hawakuweza k...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>3. Uwezo na N g uvu </li></ul><ul><li>Luka 24:49 </li></ul><ul><li>‘ Tazama nawaletea a...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>3. Uwezo na N g uvu </li></ul><ul><li>Luka 4:1,14 </li></ul><ul><li>‘ Baada ya Yesu kuj...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>3. Uwezo na N g uvu </li></ul><ul><li>Matendo 10:38 </li></ul><ul><li>‘ Naye Mungu alim...
Viashiria vya Wito wa Mtu Marko 16:15-20 15 Akawaambia, “Enendeni ulimwenguni mwote, mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. ...
Viashiria vya Wito wa Mtu Marko 16:15-20 17 “Nazo ishara hizi zitafuatana na wale waaminio: Kwa Jina Langu watatoa pepo w...
Viashiria vya Wito wa Mtu Marko 16:15-20 18 watashika nyoka kwa mikono yao na hata wakinywa kitu cho chote cha kuua, haki...
Viashiria vya Wito wa Mtu Marko 16:15-20 19 Baada ya Bwana Yesu kusema nao, alichukuliwa juu mbinguni na kuketi mkono wa ...
Viashiria vya Wito wa Mtu Marko 16:15-20 20 Kisha wanafunzi Wake wakatoka, wakahubiri kila mahali, naye Bwana akatenda k...
Viashiria vya Wito wa Mtu Muhimu sana! Kila wito wa Mungu una viashiria v y ake maalum , vilivyowekewa na Mungu kuthibi...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>4. </li></ul><ul><li>Eneo la Wito </li></ul><ul><li>(Location + Group) </li></ul>
Viashiria vya Wito wa Mtu Muhimu sana! Kila wito wa Mungu una eneo lake maalum , lililowekewa na Mungu, kwa kusudi lake...
HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO <ul><li>1Timotheo 2:7 </li></ul><ul><li>Nami kwa kusudi hili nimewekwa niwe Mhubiri na Mtume ...
HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO <ul><li>Wagalatia 2:8 </li></ul><ul><li>Aliyemwezesha Petro kuwa mhubiri wa Wa y ahudi , ndiye a...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>4. Eneo la Wito </li></ul><ul><li>Matendo 16:6-12 </li></ul><ul><li>7 Walipofika kweny...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>4. Eneo la Wito </li></ul><ul><li>Matendo 16:6-12 </li></ul><ul><li>8 Kwa hiyo wakapit...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>4. Eneo la Wito </li></ul><ul><li>Matendo 16:6-12 </li></ul><ul><li>9 … “Vuka uje huku...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>4. Eneo la Wito </li></ul><ul><li>Matendo 16:6-12 </li></ul><ul><li>10  … tukiwa tume...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>4. Eneo la Wito </li></ul><ul><li>Yeremia 1:9-10 </li></ul><ul><li>‘ Kabla hujaumbika t...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Matendo 21-28 </li></ul><ul><li>21:4 Baada ya kuwatafuta wanafunzi wa huko, tukakaa nao...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Matendo 21-28 </li></ul><ul><li>10 Baada ya kukaa kwa siku kadhaa, akatelemka nabii mmo...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Matendo 21-28 </li></ul><ul><li>11 Alipotufikia akachukua mshipi wa Paulo akajifunga, a...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Matendo 21-28 </li></ul><ul><li>11 … ‘Hivi ndivyo Wayahudi wa Yerusalemu watakavyomfung...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Matendo 21-28 </li></ul><ul><li>12 Tuliposika maneno haya sisi na ndugu wengine tukamsi...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Matendo 21-28 </li></ul><ul><li>13 Lakini Paulo akajibu, “Kwa nini mnalia na kunivunja ...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Matendo 21-28 </li></ul><ul><li>14 Alipokuwa hashawishiki, tukaacha kumsihi, tukasema, ...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Matendo 21-28 </li></ul><ul><li>14 Alipokuwa hashawishiki, tukaacha kumsihi, tukasema, ...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Matendo 21:17-26 </li></ul><ul><li>Askofu Yakobo alijaribu kumtengenezea Paulo mazingira...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Matendo 21-28 </li></ul><ul><li>30 Mji wote ukataharuki, watu wakaja wakikimbia kutoka ...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Matendo 21-28 </li></ul><ul><li>31 Walipokuwa wakitaka kumwua, habari zikamfikia jemada...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Matendo 21-28 </li></ul><ul><li>32 Mara yule jemadari akachukua maafisa wengine wa jesh...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Matendo 21-28 </li></ul><ul><li>32 … wale watu waliokuwa wakifanya ghasia walipomwona y...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Matendo 21:30-32 </li></ul><ul><li>Ulinzi wa Mungu (Baraka za Mungu) hazikuwepo juu yake...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Matendo 21:30-32 </li></ul><ul><li>Wayahudi wakampiga Paulo kwa mawe, nusu y a kumuua ...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Matendo 21-28 </li></ul><ul><li>22:17 “Baada ya kurudi Yerusalemu, wakati nikiwa ninaom...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Matendo 21-28 </li></ul><ul><li>22:18 nikamwona Yesu akiniambia, ‘Harakisha utoke Yerus...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Matendo 23-26 </li></ul><ul><li>Paulo anahudhuria mahakama; </li></ul><ul><li>Baraza/Wa...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Matendo 23-26 </li></ul><ul><li>Kesi za Paulo hazikupata suluhu; hatimaye wakaamua kesi ...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Matendo 27-28 </li></ul><ul><li>Paulo anasafirishwa mpaka Rumi kwa pingu, chini ya uli...
HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO <ul><li>Wagalatia 2:8 </li></ul><ul><li>Aliyemwezesha Petro kuwa mhubiri wa Wa y ahudi , ndiye a...
Viashiria vya Wito wa Mtu Muhimu sana! Kila wito wa Mungu una eneo lake maalum , lililowekewa na Mungu, kwa kusudi lake...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>5 .  </li></ul><ul><li>Muda wa Wito </li></ul>
Viashiria vya Wito wa Mtu Muhimu sana! Kila wito wa Mungu una muda wake maalum , uliowekwa na Mungu, kwa kusudi lake . ...
ROHO MTAKATIFU YUKOJE NASI. 5. Ki p imo cha muda Yohana 7:37-39 37 Siku ile ya mwisho ya Sikukuu, siku ile kuu, wakati ...
ROHO MTAKATIFU YUKOJE NASI. 5. Ki p imo cha muda Yohana 7:37-39 39 Yesu aliposema haya alimaanisha Roho Mtakatifu ambay...
ROHO MTAKATIFU YUKOJE NASI. 5. Ki p imo cha muda Yohana 7:37-39 39 Roho alikuwa ha j aletwa, kwa kuwa Yesu alikuwa bad...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>5. Ki p imo cha muda </li></ul><ul><li>2Timotheo 4:5-8 </li></ul><ul><li>“… wakati wa ...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>5. Ki p imo cha muda </li></ul><ul><li>Wafilipi 3:13-14 </li></ul><ul><li>“… sijidhanii...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>5. Ki p imo cha muda </li></ul><ul><li>Yohana 16:12-13 </li></ul><ul><li>“… bado nina m...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>5. Ki p imo cha muda </li></ul><ul><li>Waebrania 5:11-15 </li></ul><ul><li>“ nashangaa ...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>5. Ki p imo cha muda </li></ul><ul><li>Waebrania 5:11-15 </li></ul><ul><li>“ saa hii ml...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>5. Muda wa Wito </li></ul><ul><li>Wagalatia 4:1-2 </li></ul><ul><li>“ japo mrithi ndi...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>5. Muda wa Wito </li></ul><ul><li>Wagalatia 4:1-2 </li></ul><ul><li>Kuna baadhi ya vitu...
Viashiria vya Wito wa Mtu Muhimu sana! Kila wito wa Mungu una muda wake maalum , uliowekwa na Mungu, kwa kusudi lake . ...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>6. </li></ul><ul><li>Ki p imo (Kiasi) cha Kazi </li></ul><ul><li>(Measure/Length) </li>...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>6. Ki p imo (Kiasi) cha Kazi </li></ul><ul><li>Katika Idadi (Quantity) </li></ul><ul><l...
Viashiria vya Wito wa Mtu Muhimu sana! Kila wito wa Mungu una ki p imo  chake maalum , kilichowekwa na Mungu, kwa kusu...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Mathayo 25:14-30 </li></ul><ul><li>14 “Tena, Ufalme wa Mbinguni ni kama mtu (Bwana) a...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Mathayo 25:14-30 </li></ul><ul><li>15 Mmoja akampa talanta tano (5) mwingine talanta...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Mathayo 25:14-30 </li></ul><ul><li>19 “Baada ya muda mrefu yule bwana wa wale watumishi...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Mathayo 25:14-30 </li></ul><ul><li>20 Yule mtumishi aliyepokea talanta 5 akaja, akaleta...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Mathayo 25:14-30 </li></ul><ul><li>21 “Bwana wake akamwambia, ‘Umefanya vizuri sana, mt...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Mathayo 25:14-30 </li></ul><ul><li>21 “… Umekuwa mwaminifu kwa vitu vichache, nitakuwek...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Mathayo 25:14-30 </li></ul><ul><li>22 “Yule mwenye talanta 2, naye akaja. Akasema, `Bwa...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Mathayo 25:14-30 </li></ul><ul><li>“ Bwana wake akajibu, ‘Umefanya vizuri sana, mtumishi...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Mathayo 25:14-30 </li></ul><ul><li>24 “Kisha yule mtumishi aliyepokea talanta 1 akaja, ...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Mathayo 25:14-30 </li></ul><ul><li>25 Kwa hiyo niliogopa, nikaenda, nikaificha talanta ...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Mathayo 25:14-30 </li></ul><ul><li>26 Bwana wake akajibu, ‘Wewe mtumishi mwovu na mvivu...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Mathayo 25:14-30 </li></ul><ul><li>27 Basi, ilikupasa kuweka fedha yangu kwa watoa rib...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Mathayo 25:14-30 </li></ul><ul><li>30 “Nanyi mtupeni huyo mtumishi asiyefaa nje, kwenye...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>6. Ki p imo (Kiasi) cha Kazi </li></ul><ul><li>Luka 12:48 </li></ul><ul><li>“… aliyepe...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>6. Ki p imo (Kiasi) cha Kazi </li></ul><ul><li>1Wakorintho 3:13 </li></ul><ul><li>“… K...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>6. Ki p imo (Kiasi) cha Kazi </li></ul><ul><li>Wafilipi 3:13-14 </li></ul><ul><li>“… si...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>6. Ki p imo (Kiasi) cha Kazi </li></ul><ul><li>2Timotheo 4:5-8 </li></ul><ul><li>“… wak...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>6. Ki p imo (Kiasi) cha Kazi </li></ul><ul><li>2Timotheo 4:5-8 </li></ul><ul><li>Kwa Mt...
Viashiria vya Wito wa Mtu Muhimu sana! Kila wito wa Mungu una ki p imo  chake maalum , kilichowekwa na Mungu, kwa kusu...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>6. Ki p imo (Kiasi) cha Kazi </li></ul><ul><li>Luka 12:48 </li></ul><ul><li>12 Nilipok...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>6. Ki p imo (Kiasi) cha Kazi </li></ul><ul><li>Yohana 19:30 </li></ul><ul><li>30 Baada...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>6. Ki p imo (Kiasi) cha Kazi </li></ul><ul><li>Yohana 19:30 </li></ul><ul><li>30 Bwana...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>6. Ki p imo (Kiasi) cha Kazi </li></ul><ul><li>Yohana 5:30 </li></ul><ul><li>30 Mimi s...
Viashiria vya Wito wa Mtu Muhimu sana! Kila wito wa Mungu una ki p imo  chake maalum , kilichowekwa na Mungu, kwa kusu...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>6. Ki p imo (Kiasi) cha Kazi </li></ul><ul><li>Katika Kiwango (Quality) </li></ul><ul><...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>1Wakorintho 3:10-15 </li></ul><ul><li>10 Kwa neema Mungu aliyonipa, niliweka msingi kam...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>1Wakorintho 3:10-15 </li></ul><ul><li>12 Kama mtu ye yote akijenga juu ya msingi huu kw...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>1Wakorintho 3:10-15 </li></ul><ul><li>13 kazi yake itaonekana kuwa ikoje, kwa kuwa siku...
Viashiria vya Wito wa Mtu 14 Kama kile alichojenga kitabaki, atapokea thawabu. 15 Kama kazi ya mtu itateketea, atapata ...
Viashiria vya Wito wa Mtu Muhimu sana! Kila wito wa Mungu una ki p imo  chake maalum , kilichowekwa na Mungu, kwa kusu...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>7. </li></ul><ul><li>N g azi y a Wito </li></ul><ul><li>(Level) </li></ul>
Viashiria vya Wito wa Mtu Muhimu sana! Kila wito wa Mungu una ki p imo  cha n g azi y ake maalum , kilichowekwa na Mun...
Viashiria vya Wito wa Mtu 7. Kutembea katika kiwan g o Waebrania 5:11-14 Wagalatia 4:1 Mathayo 17:1-9
Viashiria vya Wito wa Mtu 7 (a) Kiwan g o cha U j azo  (Kiwango cha Charge)  (1Sam 16:13, Zab 23:5) (Matendo 4:31)
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Kujaa Nguvu za Mungu </li></ul><ul><li>Kiwango, Kipimo, Ujazo </li></ul><ul><li> </li>...
Viashiria vya Wito wa Mtu 7 (b). Kiwan g o cha N g azi y a Kiroho (Kutoka 24:1-8, Luka 6:13-16) Waebr 5:11-14, Waef 4:1...
Viashiria vya Wito wa Mtu Mungu wetu ni Mun g u wa viwan g o maalum , hafan y i kazi katika hali y o y ote tu (j a p o...
Viashiria vya Wito wa Mtu Kwa Mfano; Musa na Wazee 70 wa Israeli. Kutoka 24:1-18
N g azi (Level) y a Wito <ul><li>Kutoka 24:1-18 </li></ul><ul><li>^ 1 st Class </li></ul><ul><li>^^^  2 nd Class </li...
Viashiria vya Wito wa Mtu NGAZI YA WITO WAKO Usiridhike kuwa Mwana wa Mungu tu, bali tafuta kuongezeka katika ngazi ya uhu...
Viashiria vya Wito wa Mtu KIWANGO CHA WITO WAKO Kwa Mfano; Wanafunzi wa Yesu. Luka 6:13-16
<ul><ul><li>1  (Yoh 21:19-24) </li></ul></ul><ul><ul><li>3  (Math 17:1-9)  </li></ul></ul><ul><ul><li>12  (Luka 6:12-1...
Viashiria vya Wito wa Mtu NGAZI YA WITO WAKO Usiridhike kuwa mwanafunzi wa Yesu tu, bali tafuta kuongezeka katika ngazi ya...
Viashiria vya Wito wa Mtu Muhimu sana! Kila wito wa Mungu una ki p imo  cha n g azi y ake maalum , kilichowekwa na Mun...
Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>7. N g azi (Level) y a Wito </li></ul><ul><li>Kutoka 24:1-18 </li></ul><ul><li>Luka 6:...
HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO <ul><li>Huduma na Karama za Roho Mtakatifu ni uwezo na vi p awa v y a Mun g u  ndani ya watu w...
Huduma na Karama 1Wakorintho 12:12-31 Huduma na Karama katika kanisa, ni kama viun g o katika mwili wa binadamu. Ili mwi...
Huduma na Karama Lakini katika  Kanisa la leo , maswala ya Karama na huduma y amechan g anwa sana na y amechakachuliwa ...
Huduma na Karama 1Wakorintho 12:12-31 Na kuna waumini wengi sana katika kanisa, hawa j ui wito wao, karama zao na huduma ...
SIFA NA IBADA KWA MUNGU <ul><li>Mungu </li></ul><ul><li>Ibada Nchi </li></ul><ul><li>Adam </li></ul>Zab  22:3 Zab 150:6...
AINA YA WITO MASAIDIANO Maombezi Uimbaji Utoaji Ujuzi Ufundi Uratibu Usimamizi Ukarimu Uhudumu KARAMA Neno Maarifa Neno He...
KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO BASIC PRINCIPLES OF SUCCESS
KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO Case Study Genesis 32:9-12.
KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO Mfano Mwa 32:9-12. “ Nilivuka mto huu nikiwa na fimbo tu, leo hii ninarudi nikiwa matuo mawi...
KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO Mfano Mwa 32:9-12. Tuo 1 = watu 600 (kundi) (Matuo 2 = 600 x 2) (Matuo 2= 1,200)
KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO Mfano Mwa 32:9-12. “ Nilivuka mto huu nikiwa na peke yangu na fimbo tu, lakini leo hii ninar...
KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO Mfano Mwa 28:3/32:9-12. “ Nitakubariki na kukuzidisha”
KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO Mwa 32:9-12 Mwaka 1 Mwaka 20 1 1,200
KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO Mwa 28:3/32:9-12. What were His Principles of Success?
KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO Basic Principles of Success
KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO Basic Principles of Success 1. Maono –Vision (Prov 29:18) ‘ Without Vision, the people per...
KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO Basic Principles of Success 1. Maono –Vision (Prov 29:18) ‘ Nawe utakusudia neno, nalo lit...
KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO Basic Principles of Success 2. Mpango – Plan (Prov 29:11) ‘ For I know the plans that I ha...
KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO Basic Principles of Success 2. Mpango – Plan (Prov 29:11) ‘ I will take your flocks for a ...
KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO Basic Principles of Success 3. Ujuzi – Knowledge (Hosea 4:6) ‘ My people perish, for the ...
KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO Basic Principles of Success 3. Ujuzi – Knowledge (Hosea 4:6) ‘ My people perish, for the ...
KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO Basic Principles of Success 4. Mtaji – Capital (Math 25:20) ‘ Behold, you gave me 5 talent...
KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO Basic Principles of Success 4. Mtaji – Capital (Mith 25:20) It was by the flocks of his Un...
KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO Basic Principles of Success 5. Bidii – Deligence (Mith 10:4) ‘ Atendaye mambo kwa mkono m...
KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO Basic Principles of Success 5. Bidii – Deligence (Mith 10:4) ‘ mkono wa mwenye bidii, utat...
KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO Basic Principles of Success 5. Bidii – Deligence (Mith 10:4) ‘ Lolote mkono wako upatalo k...
KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO Basic Principles of Success 6. Mbinu – Technics (Zab 32:8) ‘ Nitakufundisha na kukuonyesha...
KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO Basic Principles of Success 6. Mbinu – Technics (Zab 32:8) 37  ‘ Hata hivyo, Yakobo, akac...
KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO Basic Principles of Success 6. Mbinu – Technics (Zab 32:8) 38  ‘ Kisha akaweka fito alizo...
KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO Basic Principles of Success 6. Mbinu – Technics (Zab 32:8) 39  ‘ wakapandwa hizo fito zik...
KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO Basic Principles of Success 6. Mbinu – Technics (Zab 32:8) 40  ‘ Yakobo akawatenga wadogo...
KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO Basic Principles of Success 6. Mbinu – Technics (Zab 32:8) 40  ‘… Hivyo akatenga makundi...
KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO Basic Principles of Success 6. Mbinu – Technics (Zab 32:8) 41  ‘ Kila mara wanyama wenye ...
KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO Basic Principles of Success 6. Mbinu – Technics (Zab 32:8) 42  ‘ lakini ikiwa wanyama wal...
KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO Basic Principles of Success 6. Mbinu – Technics (Zab 32:8) 42  ‘ lakini ikiwa wanyama wal...
KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO Basic Principles of Success 6. Mbinu – Technics (Zab 32:8) 43  ‘ Kwa njia hii Yakobo akas...
KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO Basic Principles of Success 7. Marafiki – Company (1Kor 15:33) ‘ Msidanganyike, mazungumzo...
KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO Basic Principles of Success 1. Maono – Vision  (Prov 29:18) 2. Mpango – Plan  (Jer...
MBINU ZA MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence
MAFANIKIO KATIKA MASOMO <ul><li>Techniques for Academic Excellence </li></ul><ul><li>Major in your </li></ul><ul><li>Divi...
MAFANIKIO KATIKA MASOMO <ul><li>Techniques for Academic Excellence </li></ul><ul><li>Major in your divine calling </li></u...
MAFANIKIO KATIKA MASOMO <ul><li>Techniques for Academic Excellence </li></ul><ul><li>Major in your divine calling </li></u...
MAFANIKIO KATIKA MASOMO <ul><li>Techniques for Academic Excellence </li></ul><ul><li>Do not Miss Lectures </li></ul>
MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence 2. Do not Miss Lectures/Classes ‘ Sow seeds in he morning, sow...
MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence 3. Know your Stron g and Weak p oints
MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence 3. Know your Stron g and Weak p oints  Do not carry extra l...
MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence 3. Know your Stron g and Weak p oints  ‘ God is faithful no...
MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence 3. Know your Stron g and Weak p oints  ‘ To one, he gave 5 ...
MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence 4. Apply Personal Studying Techniques (Ref: Strong and Weak...
MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence 4. Apply Personal Studying Techniques (Ref: Strong and Weak ...
MAFANIKIO KATIKA MASOMO <ul><li>Techniques for Academic Excellence </li></ul><ul><li>4. Apply Personal Studying Techniqu...
MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence 5. Join up Serious Group discussions
MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence 5. Join up Serious Group discussions ‘ Two are better than one;...
MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence 5. Join up Serious Group discussions ‘ God has granted to each ...
MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence 6. Maintain Personal Health Requirements
MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence 6. Maintain Personal Health Requirements ‘ Don’t you knw that ...
MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence 6. Maintain Personal Health Requirements ‘ If anyone destroys ...
MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence 6. Maintain Personal Health Requirements ‘ The Lord made man o...
MAFANIKIO KATIKA MASOMO <ul><li>Techniques for Academic Excellence </li></ul><ul><li>6. Maintain Personal Health Requireme...
MAFANIKIO KATIKA MASOMO <ul><li>Techniques for Academic Excellence </li></ul><ul><li>6. Maintain Personal Health Requireme...
MAFANIKIO KATIKA MASOMO <ul><li>Techniques for Academic Excellence </li></ul><ul><li>6. Maintain Personal Health Requireme...
MAFANIKIO KATIKA MASOMO <ul><li>Techniques for Academic Excellence </li></ul><ul><li>6. Maintain Personal Health Requireme...
MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence 7. Proper Planning and Time Management
MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence 7. Proper Planning and Time Management ‘ There is season and a...
MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence 7. Proper Planning and Time Management ‘ Sit down before you s...
ULIMWENGU WA ROHO Kwa Mfano Uumbaji wa Dunia Waebrania 11:3
ULIMWENGU WA ROHO Ulimwen g u wa roho Waebrania 11:3 ‘ Nasi twajua ya kuwa, ulimwengu uliumbwa kwa Neno la Mungu, na vitu ...
ULIMWENGU WA ROHO Ulimwen g u wa roho Waebrania 11:3 ‘… ulimwengu uliumbwa kwa Neno la Mungu, na vitu vinav y oonekana ...
Ulimwen g u wa roho Neema Uumbaji Anguko Torati na Manabii Kuzaliwa Msalaba Unyakuo Mwisho Mwa 1 Mwa 3 Kumb, Isa,...
Ulimwen g u wa roho Neema Uumbaji Anguko Torati na Manabii Kuzaliwa Msalaba Unyakuo Mwisho Mwa 1 Mwa 3 Kumb, Isa,...
ULIMWENGU WA ROHO Kwahiyo Kila cha Kimwili, kina cha kiroho chake Every Physical/Natural thing has its Spiritual Form 1 ...
ULIMWENGU WA ROHO 1 Wakorintho 15:44 “ Ikiwa kuna mwili wa asili, Basi na mwili wa roho pia ” If there is a Physical/Na...
ULIMWENGU WA ROHO Waebrania 11:3 Kwahiyo, kila kitu duniani kina ori g inal co p y  na p hotoco py yake. Au kila kitu ...
ULIMWENGU WA ROHO Ayubu 8:9 “ Kwakuwa sisi ni wa jana tu, wala hatujui neno, maisha yetu ni kama kivuli ” - Photocopy -
ULIMWENGU WA ROHO Zaburi 39:6a “ Binadamu huko na huko kama kivuli ” - Photocopy -
KANUNI ZA KIROHO 2Wakorintho 4:18 Tusiviangalie vitu vinav y oonekana (vya kimwili) ni vya muda; bali tuviangalie vitu ...
ULIMWENGU WA ROHO 2 Corinthians 4:18 Do not focus on the visible things (Physical) they are temporary; but put your focu...
MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence 7. Proper Planning and Time Management ‘ If you fail to plan, ...
MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence 7. Proper Planning and Time Management ‘ God is a God of Purpo...
Proper Time Management - Plan Mon Tues Wed Thur Fri Sat Sun Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence 8. Build Healthy Personal Relationships
MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence 8. Build Healthy Personal Relationships (Opposite Sex) ‘ For St...
MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence 8. Build Healthy Personal Relationships (Opposite Sex) ‘ Opposi...
MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence 8. Build Healthy Personal Relationships (Room n’ Class mates) ...
MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence 9. Pray for a Stable Family Relationship
MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence 9. Stable Family Relationship ‘ Family members are connected wi...
MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence 9. Stable Family Relationship ‘ Praye for the stability of your...
MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence 10. Proper Financial Management ‘ Budgeting’
MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence 10. Proper Financial Management ‘ Budgeting’ ‘ A Budget is an ...
MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence 10. Proper Financial Management ‘ Budgeting’ ‘ I have been pra...
MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence 10. Proper Financial Management ‘ Budgeting’ ‘ Carefully obser...
MAFANIKIO KATIKA MASOMO <ul><li>Techniques for Academic Excellence </li></ul><ul><li>Major in You Divine Calling </li></ul...
MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence 6. Maintain a good Health 7. Proper Time Management 8. Healt...
MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence May these Princi p les help you live a better and succesfu...
LENGO KUU LA SOMO; Kujifunza namna Mungu anavyoweza kumpa mtu wake mafanikio , kwa lengo la kumwezesha kuishi ili kulitim...
KUSUDI KUU LA MUNGU Ni kuwawezesha watu wake, Kuimiliki na Kutawala  dunia , ili binadamu aishi maisha mazuri , na k...
Mafundisho Mengine <ul><li>Vitabu vingine, CD na DVD za Mafundisho vya Mwalimu Mgisa Mtebe, yanapatikana katika duka la Vi...
Kwa mawasiliano zaidi, <ul><li>Mwl. Mgisa Mtebe </li></ul><ul><li>(Christ Rabbon Ministry) </li></ul><ul><li>P. O. Box 83...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Academic excellence

4 203 vues

Publié le

Academic excellence

Publié dans : Développement personnel
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/369VOVb ❤❤❤
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/369VOVb ❶❶❶
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Academic excellence

 1. 1. MAFANIKIO KATIKA MASOMO KATIKA MTAZAMO WA KIBIBLIA ACADEMIC EXCELLENCE IN A BIBLICAL PERSPECTIVE Mwl. Mgisa Mtebe [email_address] +255-713-497-654
 2. 2. MAFANIKIO KATIKA MASOMO KATIKA MTAZAMO WA KIBIBLIA Kujifunza namna Mungu anavyoweza kumpa mtu wake mafanikio , kwa lengo la kumwezesha kuishi ili kulitimiza kusudi lake.
 3. 3. KUSUDI KUU LA MUNGU Ni kuwawezesha watu wake, Kuimiliki na Kutawala dunia , ili binadamu aishi maisha mazuri , na kuwa chombo kizuri cha Ibada , ili kumsifu na kumwabudu Mungu aliye juu.
 4. 4. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO 1Wakorintho 4:1-2 1 Basi, mtu na atuhesabu hivi, kwamba sisi ni watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. 2 Na linalotakiwa ni watumishi na mawakili waonekane kuwa waaminifu .
 5. 5. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO 1Wakorintho 4:1-2 Zingatia neno “ Utumishi ” ‘ Kila mmoja wetu ana wito maalum duniani unaofanya kuwa mtumishi wa Mungu, katika eneo alilojaliwa zaidi kuliko wengine na kuliko maeneo mengine’.
 6. 6. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO 1Wakorintho 4:1-2 Zingatia neno “ Uaminifu ” ‘ Kila wito wa mtu, ni maalum’ (specific) katika; Kusudi, Mpango, Aina, Eneo, Uwezo, Kiasi, Muda, n.k
 7. 7. Huduma na Karama 1Wakorintho 12:4-11
 8. 8. Huduma na Karama 1Wakorintho 12:4-11 4 Basi kuna aina mbali mbali za karama, lakini Roho ni yule yule. 5 Pia kuna huduma za aina mbali mbali, lakini Bwana ni yule yule.
 9. 9. Huduma na Karama 1Wakorintho 12:4-11 6 Kisha kuna tofauti za kutenda kazi, lakini ni Mungu yule yule atendaye kazi zote kwa watu wote.
 10. 10. Huduma na Karama 1Wakorintho 12:4-11 7 Basi kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa faida ya wote. 8 Maana mtu mmoja kwa Roho hupewa neno la hekima na mwingine neno la maarifa kwa Roho huyo huyo.
 11. 11. Huduma na Karama 1Wakorintho 12:4-11 9 Mtu mwingine imani kwa huyo Roho na mwingine karama za kuponya. 10 Kwa mwingine matendo ya miujiza, kwa mwingine unabii kwa mwingine kupambanua roho;
 12. 12. Huduma na Karama 1Wakorintho 12:4-11 10 … kwa mwingine aina mbali mbali za lugha, kwa mwingine tafsiri za lugha. 11 Haya yote hufanywa na huyo huyo Roho mmoja, Roho naye humgawia kila mtu, kama apendavyo mwenyewe.
 13. 13. Huduma na Karama 1Wakorintho 12:4-11 10 … kwa mwingine aina mbali mbali za lugha, kwa mwingine tafsiri za lugha. 11 Haya yote hufanywa na huyo huyo Roho mmoja, Roho naye humgawia kila mtu, kama apendavyo mwenyewe.
 14. 14. Huduma na Karama Warumi 12:3-8
 15. 15. Huduma na Karama Warumi 12:3-8 3 Kwa ajili ya neema niliyopewa nawaambia kila mmoja miongoni mwenu, asijidhinie kuwa bora kuliko impasavyo, bali afikiri kwa busara kwa kulingana na kipimo cha imani Mungu aliyompa.
 16. 16. Huduma na Karama Warumi 12:3-8 4 Kama vile katika mwili mmoja tulivyo na viungo vingi, navyo viungo vyote havina kazi moja, 5 vivyo hivyo na sisi tulio wengi, tu mwili mmoja katika Kristo, nasi kila mmoja ni kiungo cha mwenzake.
 17. 17. Huduma na Karama Warumi 12:3-8 6 Tuna karama zilizotofautiana kila mmoja kutokana na neema tuliyopewa. Kama ni unabii na tutoe unabii kwa kadiri ya imani. 7 Kama ni kuhudumu na tuhudumu, mwenye kufundisha na afundishe,
 18. 18. Huduma na Karama Warumi 12:3-8 8 kama ni kutia moyo na atie moyo, kama ni kuchangia kwa ajili ya mahitaji ya wengine na atoe kwa ukarimu, kama ni uongozi na aongoze kwa bidii, kama ni kuhurumia wengine na afanye hivyo kwa furaha.
 19. 19. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO <ul><li>Utumishi wetu </li></ul><ul><li>kwa Mun g u </li></ul>
 20. 20. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO <ul><li>1. Kila mtu (mmoja mmoja) katika Kanisa ana wito wake </li></ul><ul><li>(huduma/karama) </li></ul><ul><li>2. Wito wa mtu (Huduma na Karama yake) ni maalumu sana (Very Specific) </li></ul>
 21. 21. KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA KUSUDI LA KANISA Ni Kanisa liweze kulimiliki na Kutawala dunia na mazin g ira y ake , ili binadamu aweze kuishi maisha mazuri na kuwa chombo kizuri cha Ibada , kumsifu na kumwabudu Mungu aliye juu.
 22. 22. KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA <ul><li>KWANINI IBADA ? </li></ul>
 23. 23. SIFA NA IBADA KWA MUNGU <ul><li>Zab 22:3 </li></ul><ul><li>IDABA ndio kitu cha kwanza kabisa katika moyo wa Mungu, kwasababu </li></ul><ul><li>MUNGU ANAISHI KATIKA </li></ul><ul><li>IBADA na SIFA . </li></ul>
 24. 24. SIFA NA IBADA KWA MUNGU <ul><li>Zaburi 22:3 </li></ul><ul><li>Wewe U Mtakatifu, nawe </li></ul><ul><li>“ UNAKETI ” juu ya sifa za Israel </li></ul><ul><li>“ Inhabit ” “ Unaishi ” </li></ul>
 25. 25. KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA <ul><li>Yohana 4:23 </li></ul><ul><li>Kwa maana Baba anawatafuta watu kama hao, ili wamwabudu ; </li></ul><ul><li>Na saa ipo na sasa saa imefika, ambapo waabuduo halisi , watamwabudu Baba katika roho na kweli; </li></ul>
 26. 26. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Mungu anapokupa N g uvu zake , kwa ajili ya maisha yako duniani, anatafuta kukulinda wewe , ili pia kuilinda na ibada y ake inayotoka katik maisha yako. (Yohana 4:23)
 27. 27. SIFA NA IBADA KWA MUNGU <ul><li>Mungu </li></ul><ul><li>Ibada Nchi </li></ul><ul><li>Adam </li></ul>Zab 22:3 Zab 150:6 Kumb 8:6-18 Yoh 4:23-24
 28. 28. KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA Ibada nzuri hutoka katika moyo uliotulia na pia maisha mazuri ; na maisha mazuri huchangiwa sana na mazin g ira mazuri . Kumbukumbu 8:6-18
 29. 29. KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA Mazin g ira yakitibuka, maisha yanatibuka, na maisha yakitibuka, ibada kwa Mungu pia, inatibuka . Hivyo, Shetani anachotafuta ni kum p i g a binadamu na mazin g ira y ake , ili kumvurugia Mungu ibada , anayoitamani sana kutoka duniani.
 30. 30. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO <ul><li>Huduma na Karama za Roho Mtakatifu ni uwezo na vi p awa v y a Mun g u ndani ya watu wake , vinavyowawezesha kutenda kazi duniani kwa kulitimiza kusudi la Mun g u . </li></ul>
 31. 31. SIFA NA IBADA KWA MUNGU <ul><li>Mungu </li></ul><ul><li>Ibada Nchi </li></ul><ul><li>Adam </li></ul>Zab 22:3 Zab 150:6 Kumb 8:6-18 Yoh 4:23-24
 32. 32. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO <ul><li>Kila Mtu katika jamii ya watu wa Mungu ana Karama na Ki p awa fulani kilichowekwa na Roho Mtakatifu wa Mungu, kinavyochomwezesha kutenda kazi duniani ili kulitimiza kusudi la Mun g u . </li></ul>
 33. 33. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO <ul><li>Ki p awa hicho , ndicho kinachotenda kazi ili mtu aweze kuishi na kuyatawala mazingira yake, hata kumwezesha mtu huyo kulitimiza kusudi la Mun g u , yaani kuwa ‘ chombo kizuri cha ibada ’. </li></ul>
 34. 34. KARAMA ZA ROHO MTAKATIFU Kutoka 31:1-5 Bwana akamwambia Musa, kwa ajili ya ufundi wa vyombo vyote vya hekalu, nimem p aka ma f uta ( uwezo ) Bezaleli mwana wa Huri, kwa ajili ya kazi zote za kuchora , kuchon g a , kukata na u f undi wote wa fedha na dhahabu.
 35. 35. SIFA NA IBADA KWA MUNGU <ul><li>Mungu </li></ul><ul><li>Ibada Nchi </li></ul><ul><li>Adam </li></ul>Zab 22:3 Zab 150:6 Kumb 8:6-18 Yoh 4:23-24
 36. 36. KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA Kwahiyo, Shetani anachotafuta ni kum p i g a binadamu na mazin g ira y ake , ili kumvurugia Mungu ibada , anayoitamani sana kutoka duniani (kwa watoto wa Mungu). (Ufunuo 12:17)
 37. 37. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Hivyo, N g uvu za Mun g u ni za lazima katika maisha, ili kumwezesha mwanadamu, kumshinda adui shetani na vizuizi v y ake na kumwezesha kutawala maisha yake na mazin g ira y ake . (Mwanzo 1:26-28; Zaburi 8:4-8)
 38. 38. VITA VYA ROHONI Ni kwamba, kuna ma p ambano , kuna vita na up inzani ( mashindan o ), kati ya shetani na watoto wa Mun g u ( kanisa la Bwana Yesu Kristo).” (Mathayo 16:18-19)
 39. 39. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Hivyo, Mungu anapokupa N g uvu zake , kwa ajili ya maisha yako duniani, anatafuta kukulinda wewe , ili pia kuilinda na ibada y ake inayotoka katika maisha yako (inayotoka duniani). (Yohana 4:23)
 40. 40. KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA KUSUDI LA KANISA Ni Kanisa liweze kulimiliki na Kutawala dunia na mazin g ira y ake , ili binadamu aweze kuishi maisha mazuri na kuwa chombo kizuri cha Ibada , kumsifu na kumwabudu Mungu aliye juu.
 41. 41. KARAMA NA HUDUMA ZA ROHO <ul><li>Kanisa la Mungu ni Ofisi y a Mun g u na Ubalozi wa Mbin g uni duniani. Hivyo Mungu anataka Kanisa lake (Ofisi yake) iwe na watendakazi walio bora zaidi na itoe huduma bora zaidi kuliko taasisi zin g ine za duniani. </li></ul>
 42. 42. KARAMA NA HUDUMA ZA ROHO Mfano wa Kwanza; Kutumika chini ya Kiwango 1Wakorintho 3:10-15
 43. 43. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO <ul><li>1Wakorintho 3:10-15 </li></ul><ul><li>10 Kwa neema Mungu aliyonipa, niliweka msingi kama m j enzi stadi na mtu mwingine anajenga juu ya huo msingi. Lakini kila mtu inampasa awe mwan g alifu j insi anav y o j en g a j uu y ake . </li></ul>
 44. 44. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO <ul><li>1Wakorintho 3:10-15 </li></ul><ul><li>12 Kama mtu ye yote akijenga juu ya msingi huu kwa kutumia dhahabu, au kwa fedha, au kwa mawe ya thamani, au kwa miti, au kwa majani au kwa nyasi … </li></ul>
 45. 45. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO <ul><li>1Wakorintho 3:10-15 </li></ul><ul><li>13 kazi yake itaonekana kuwa ikoje, kwa kuwa siku ile itaidhihirisha kazi yake. Itadhihirishwa kwa moto, nao moto utapima ubora wa kazi ya kila mtu. </li></ul>
 46. 46. KARAMA NA HUDUMA ZA ROHO 14 Kama kile alichojenga kitabaki, atapokea thawabu. 15 Kama kazi ya mtu itateketea, atapata hasara, ila yeye mwenyewe ataokolewa, lakini kama mtu aliyenusurika kwenye moto.
 47. 47. KARAMA NA HUDUMA ZA ROHO Mfano wa Pili; Kutumika nje ya Wito Mathayo 25:14-30
 48. 48. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Mathayo 25:14-30 </li></ul><ul><li>14 “Tena, Ufalme wa Mbinguni ni kama mtu (Bwana) anayetaka kusafiri, akawaita watumishi wake na kuweka mali yake kwenye uan g alizi wao (Uwakili) ili kuitunza na kuizalisha. </li></ul>
 49. 49. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Mathayo 25:14-30 </li></ul><ul><li>15 Mmoja akampa talanta tano (5) mwingine talanta mbili (2) na mwingine talanta mo j a (1), kila mmoja alipewa kwa kadiri ya uwezo wake . Kisha yeye akasafiri kwenda mbali. </li></ul>
 50. 50. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Mathayo 25:14-30 </li></ul><ul><li>19 “Baada ya muda mrefu yule bwana wa wale watumishi akarudi na kufanya hesabu nao. </li></ul>
 51. 51. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Mathayo 25:14-30 </li></ul><ul><li>20 Yule mtumishi aliyepokea talanta 5 akaja, akaleta n y in g ine 5 zaidi . Akasema, ‘Bwana uliweka kwenye uangalizi wangu talanta 5. Tazama, nimepata faida talanta 5 zaidi .’ </li></ul>
 52. 52. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Mathayo 25:14-30 </li></ul><ul><li>21 “Bwana wake akamwambia, ‘Umefanya vizuri sana, mtumishi mwema na mwaminifu …! </li></ul>
 53. 53. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Mathayo 25:14-30 </li></ul><ul><li>21 “… Umekuwa mwaminifu kwa vitu vichache, nitakuweka kuwa msimamizi wa vitu vingi. Njoo ushiriki katika furaha ya bwana wako!” </li></ul>
 54. 54. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Mathayo 25:14-30 </li></ul><ul><li>22 “Yule mwenye talanta 2, naye akaja. Akasema, `Bwana, uliweka kwenye uan g alizi wangu talanta 2. Tazama nimepata hapa faida ya talanta mbili (2) zaidi .’ </li></ul>
 55. 55. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Mathayo 25:14-30 </li></ul><ul><li>“ Bwana wake akajibu, ‘Umefanya vizuri sana, mtumishi mwema na mwaminifu, na wewe nakulipa kama mwenzako wa kwanza kwa kutimiza kusudi la wito wenu kwa kipimo chake. </li></ul>
 56. 56. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Mathayo 25:14-30 </li></ul><ul><li>24 “Kisha yule mtumishi aliyepokea talanta 1 akaja, akasema, ‘Bwana, nilijua kwamba wewe ni mtu mgumu, unayevuna mahali usipopanda na kukusanya mahali usipotawanya. </li></ul>
 57. 57. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Mathayo 25:14-30 </li></ul><ul><li>25 Kwa hiyo niliogopa, nikaenda, nikaificha talanta yako ardhini. Tazama, hii hapa ile iliyo mali yako.’ </li></ul>
 58. 58. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Mathayo 25:14-30 </li></ul><ul><li>26 Bwana wake akajibu, ‘Wewe mtumishi mwovu na mvivu! Ulijua yote hayo lakini hukufanya ulichotakiwa kufanya (wewe ni mpumbavu). </li></ul>
 59. 59. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Mathayo 25:14-30 </li></ul><ul><li>27 Basi, ilikupasa kuweka fedha yangu kwa watoa riba , ili nirudipo, nichukue ile iliyo yangu na faida yake? </li></ul>
 60. 60. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Mathayo 25:14-30 </li></ul><ul><li>30 “Nanyi mtupeni huyo mtumishi asiyefaa nje, kwenye giza, mahali ambako kutakuwa na kilio na kusaga meno.’ </li></ul>
 61. 61. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Ki p imo (Kiasi) cha Kazi </li></ul><ul><li>Luka 12:48 </li></ul><ul><li>“… aliyepewa vin g i , kwake huyo vitatakwa vin g i …” </li></ul>
 62. 62. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Ki p imo (Kiasi) cha Kazi </li></ul><ul><li>1Wakorintho 3:13 </li></ul><ul><li>“… Kazi ya kila mtu ita p iwa , tena kwa moto wa Mun g u …” </li></ul>
 63. 63. KARAMA NA HUDUMA ZA ROHO <ul><li>Mathayo 25:14-30 </li></ul><ul><li>Mtumishi huyu wa Mungu hakuwa mwizi au mzinzi au mchawi, lakini alitupwa nje ya Ufalme wa Mungu kwasababu hakuzalisha faida katika kazi ya Ufalme wa Mungu … </li></ul>
 64. 64. KARAMA NA HUDUMA ZA ROHO <ul><li>Mathayo 25:14-30 </li></ul><ul><li>Udhaifu huo ulisababisha ku p un g uza uwezo wa kazi y a Mun g u ya kutawala dunia. </li></ul><ul><li>Kwa Mfano; </li></ul><ul><li>In j ili , Elimu , Af y a , Udiakonia , Ukarimu , Utaalamu , U j uzi , n.k. </li></ul>
 65. 65. KARAMA NA HUDUMA ZA ROHO <ul><li>Kanisa la Mungu ni Ofisi y a Mun g u na Ubalozi wa Mbin g uni duniani. Hivyo Mungu anataka Kanisa lake (Ofisi yake) iwe na watendakazi walio bora zaidi na itoe huduma bora zaidi kuliko taasisi zin g ine za duniani. </li></ul>
 66. 66. KARAMA NA HUDUMA ZA ROHO <ul><li>Mathayo 25:14-30 </li></ul><ul><li>Mungu hawezi kuivumilia jambo lolote linalozuia kazi ya Ufalme wake duniani ; ni lazima atalishughulikia kwa nguvu ili kurekebisha kikwazo hicho na kutoa fundisho kwa wengine. </li></ul>
 67. 67. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO <ul><li>Kusudi la Somo ; </li></ul><ul><li>Kuwaanda Waaumini </li></ul><ul><li>Kutoa Kumtumikia Mungu katika ufanisi na ubora. </li></ul>
 68. 68. Huduma na Karama 2Timotheo 4:6-8 5 Kwa habari yako wewe, vumilia mateso, fanya kazi ya mhubiri wa Injili, timiza wajibu wote wa huduma yako.
 69. 69. Huduma na Karama 2Timotheo 4:6-8 6 Kwa maana wakati umefika, mimi sasa ni tayari kumiminwa kama sadaka ya kinywaji, nayo saa yangu ya kuondoka duniani imefika.
 70. 70. Huduma na Karama 2Timotheo 4:6-8 7 Nimevipiga vita vizuri, mwendo nimeumaliza, Mashindano nimeyamaliza, imani nimelinda.
 71. 71. Huduma na Karama 2Timotheo 4:6-8 8 Sasa, nimewekewa taji ya haki ambayo Bwana, mwamuzi wa haki, atanitunukia siku ile, wala si mimi tu, bali pia wote ambao wamengoja kwa shauku kuja Kwake.
 72. 72. Huduma na Karama Matendo 17:30-31 30 Zamani wakati wa ujinga, Mungu alijifanya kama haoni, lakini sasa anawaamuru watu wote kila mahali watubu.
 73. 73. Huduma na Karama Matendo 17:30-31 31 Kwa kuwa ameweka siku ambayo atauhukumu ulimwengu kwa haki, akimtumia mtu aliyemchagua (Yaani Yesu), kwake huyo amewahakikishia watu wote, kwa kumfufua kutoka kwa wafu.’’
 74. 74. Huduma na Karama Ufunuo 22:10-12 10 Kisha akaniambia, “Usiyafunge maneno ya unabii yaliyomo katika kitabu hiki, kwa sababu wakati umekaribia.
 75. 75. Huduma na Karama Ufunuo 22:10-12 11 Atendaye mabaya na azidi kutenda mabaya, aliye mchafu na azidi kuwa mchafu, yeye atendaye haki na azidi kutenda haki na yeye aliye mtakatifu na azidi kuwa mtakatifu.’’
 76. 76. Huduma na Karama Ufunuo 22:10-12 12 “Tazama, naja upesi! nikiwa na u j ira ( mshahara ) wan g u , nami nitamli p a kila mtu sawasawa na aliv y otenda .
 77. 77. Huduma na Karama Mathayo 7:21-23 21 “Si kila mtu aniambiaye, ‘Bwana, Bwana,’ atakayeingia katika Ufalme wa Mbinguni bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni.
 78. 78. Huduma na Karama Mathayo 7:21-23 22 Katika siku hiyo, wengi wataniambia siku ile, ‘Bwana, Bwana, hatukutoa unabii kwa jina lako na kwa jina lako kutoa pepo na kufanya miujiza mingi?
 79. 79. Huduma na Karama Mathayo 7:21-23 23 Ndipo nitakapowaambia wazi, Sikuwajua kamwe. Ondokeni kwangu, ninyi watenda maovu!’
 80. 80. Huduma na Karama Mathayo 7:21-23 Kumbe, uovu si mpaka umefanya ambacho hukutakiwa kufanya, kumbe hata kutofanya ulichotakiwa kufanya, pia ni uovu mbele za Mungu.
 81. 81. Huduma na Karama Mathayo 7:21-23 Sins of Sins of Commission Ommission Dhambi za Dhambi za Kutenda Kutokutenda
 82. 82. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO <ul><li>Amos 4:12 </li></ul><ul><li>12 “Kwa hiyo hili ndilo nitakalowafanyia Israeli na kwa sababu nitawafanyia hili, jiandaeni kukutana na Mungu wenu, Ee Israeli.’’ </li></ul>
 83. 83. SIFA NA IBADA KWA MUNGU <ul><li>Mungu </li></ul><ul><li>Ibada Nchi </li></ul><ul><li>Adam </li></ul>Zab 22:3 Zab 150:6 Kumb 8:6-18 Yoh 4:23-24
 84. 84. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO <ul><li>Kila Mtu katika jamii ya watu wa Mungu ana Karama na Ki p awa fulani kilichowekwa na Roho Mtakatifu wa Mungu, kinavyochomwezesha kutenda kazi duniani ili kulitimiza kusudi la Mun g u . </li></ul>
 85. 85. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO <ul><li>Ki p awa hicho , ndicho kinachotenda kazi ili mtu aweze kuishi na kuyatawala mazingira yake, hata kumwezesha mtu huyo kulitimiza kusudi la Mun g u , yaani kuwa ‘ chombo kizuri cha ibada ’. </li></ul>
 86. 86. AINA YA WITO MASAIDIANO Maombezi Uimbaji Utoaji Ujuzi Ufundi Uratibu Usimamizi Ukarimu Uhudumu KARAMA Neno Maarifa Neno Hekima Kupambanua Karama Unabii Aina za Lugha Tafsiri Lugha Karama Imani Karam Kuponya Karama Miujiza HUDUMA Mitume Manabii Waalimu Wachungaji Wainjilisti
 87. 87. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO 1Wakorintho 4:1-2 1 Basi, mtu na atuhesabu hivi, kwamba sisi ni watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. 2 Na linalotakiwa ni watumishi na mawakili waonekane kuwa waaminifu .
 88. 88. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO 1Wakorintho 4:1-2 Zingatia neno “ Utumishi ” ‘ Kila mmoja wetu ana wito maalum duniani unaofanya kuwa mtumishi wa Mungu, katika eneo alilojaliwa zaidi kuliko wengine na kuliko maeneo mengine’.
 89. 89. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO 1Wakorintho 4:1-2 Zingatia neno “ Uaminifu ” ‘ Kila wito wa mtu, ni maalum’ (specific) katika; Kusudi, Mpango, Aina, Eneo, Uwezo, Kiasi, Muda, n.k
 90. 90. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO <ul><li>Ishara au Viashiria </li></ul><ul><li>Wito wa mtu . </li></ul><ul><li>(Signals za Huduma na Karama) </li></ul>
 91. 91. Kuthibitisha Wito wako <ul><li>Kuthibitisha Wito Wako </li></ul><ul><li>( Com f irmation ) </li></ul>
 92. 92. Kuthibitisha Wito wako <ul><li> </li></ul><ul><li>1. </li></ul><ul><li>Amani na Furaha </li></ul><ul><li>ya moyoni (Peace n’ Joy) </li></ul><ul><li>Isaya 55:12, Filipi 4:4-7, </li></ul><ul><li>Kolosai 3:15 </li></ul>
 93. 93. Kuthibitisha Wito wako <ul><li> </li></ul><ul><li>2. </li></ul><ul><li>Kupenda na Kuridhika (Passion) </li></ul><ul><li>Kut 33:12-14, Math 17:1-7 </li></ul><ul><li>Zab 37:4, Zab 16:11, </li></ul>
 94. 94. Kuthibitisha Wito wako <ul><li> </li></ul><ul><li>3. </li></ul><ul><li>Bajeti ya Muda zaidi </li></ul><ul><li>Kut 33:7-11, Math 14:22-23, </li></ul><ul><li>Mark 1:35, Yoh 8:1 </li></ul>
 95. 95. Kuthibitisha Wito wako <ul><li> </li></ul><ul><li>4. </li></ul><ul><li>Uwezo mkubwa wa </li></ul><ul><li>Kazi hiyo (Ability) </li></ul><ul><li>Kutoka 33:1-5, </li></ul><ul><li>Matendo 6:7-10. </li></ul>
 96. 96. Kuthibitisha Wito wako <ul><li> </li></ul><ul><li>5. </li></ul><ul><li>Matokeo Mazuri </li></ul><ul><li>Yohana 5:31-36, </li></ul><ul><li>Marko 16:15-20. </li></ul>
 97. 97. Kuthibitisha Wito wako <ul><li> </li></ul><ul><li>6. </li></ul><ul><li>Baraka na Mafanikio </li></ul><ul><li>Zaburi 1:1-3, Mithali 10:22 </li></ul><ul><li>Mith 17:8, Mith 18:16 </li></ul>
 98. 98. Kuthibitisha Wito wako <ul><li> </li></ul><ul><li>7. </li></ul><ul><li>Ushuhuda mzuri wa </li></ul><ul><li>Watu wengine </li></ul><ul><li>Math 18:16, Yoh 6:11-14 </li></ul><ul><li>Yoh 3:1-2, Mdo 6:1-8. </li></ul>
 99. 99. Kuthibitisha Wito wako <ul><li>Amani na Furaha ya moyoni </li></ul><ul><li>Kupenda na Kuridhika </li></ul><ul><li>Kutumia Muda Zaidi </li></ul><ul><li>Uwezo mkubwa ktk hilo </li></ul><ul><li>Matokeo Mazuri </li></ul><ul><li>Baraka na Mafanikio </li></ul><ul><li>Ushuhuda mzuri wa wengine </li></ul>
 100. 100. Huduma na Karama <ul><li>Namna ya Kutambua </li></ul><ul><li>Huduma na Karama </li></ul><ul><li>yako </li></ul>
 101. 101. Kutambua Huduma na Karama <ul><li>Mwombe Mungu (Omba) </li></ul><ul><li>Fan y a Maombi y a Muda mrefu </li></ul><ul><li>Yeremia 29:11-13 </li></ul><ul><li>Isaya 43:26 </li></ul><ul><li>Wafilipi 4:6-7 </li></ul><ul><li>Zaburi 32:8 </li></ul>
 102. 102. Kutambua Huduma na Karama <ul><li>Tumika katika Kazi ya Mungu bila mipaka. </li></ul><ul><li>Panda mbegu asubuhi na jioni, hujui ni ipi itakayoota </li></ul><ul><li>Mhubiri 11:6 </li></ul>
 103. 103. Kutambua Huduma na Karama <ul><li>Sikiliza Sauti ya Mungu (Uongozi wa Mungu) na Uangalie Uwezo Binafsi ulionao (Neema). </li></ul><ul><li>Chunguza Eneo unalotumika vizuri zaidi kuliko mengine. </li></ul><ul><li>Matendo 6:8 </li></ul>
 104. 104. Kutambua Huduma na Karama <ul><li>Uwezo Binafsi (Neema). </li></ul><ul><li>Chunguza eneo unalotumika vizuri zaidi kuliko mengine (matokeo mazuri zaidi). </li></ul><ul><li>Matendo 6:8 </li></ul><ul><li>‘ Filipo akijaa Neema na Nguvu, alifanya maajabu na ishara kubwa kati ya watu’ </li></ul>
 105. 105. Kutambua Huduma na Karama <ul><li>4. Mwombe Mungu Tena akupe Uthibitisho. </li></ul><ul><li>( Comfirmation ) </li></ul><ul><li>Fan y a Maombi y a Muda mrefu </li></ul><ul><li>Luka 4:1-14,18-19 </li></ul><ul><li>Luka 6:12-19 </li></ul>
 106. 106. Kutambua Huduma na Karama <ul><li>5. Sikiliza ushauri (Uliza) </li></ul><ul><li>Sikiliza ushauri kutoka kwa watendakazi na walezi wako wa kiroho au kihuduma. </li></ul>
 107. 107. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO <ul><li>Mambo Muhimu </li></ul><ul><li>Ya Kuombea. </li></ul><ul><li>Vi p imo v y a Aina y a </li></ul><ul><li>Wito wa mtu. </li></ul><ul><li>(Specificacations) </li></ul>
 108. 108. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO <ul><li>1. Kila mtu (mmoja mmoja) katika Kanisa ana wito wake </li></ul><ul><li>(huduma/karama) </li></ul><ul><li>2. Wito wa mtu (Huduma na Karama yake) ni maalumu sana (Very Specific) </li></ul>
 109. 109. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Kusudi la Wito </li></ul><ul><li>M p ango wa Wito </li></ul><ul><li>Uwezo na Nguvu (Matokeo) </li></ul><ul><li>N g azi au Kiwango cha Wito </li></ul><ul><li>Eneo la Wito </li></ul><ul><li>Ki p imo au Kiasi cha Wito </li></ul><ul><li>Muda wa Wito </li></ul>
 110. 110. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>1. </li></ul><ul><li>Kusudi la Wito </li></ul>
 111. 111. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>1. Kusudi la Wito </li></ul><ul><li>Kila kiungo katika Kanisa ( Mwili wa Kristo ) Kinafanya kazi duniani ili kutimiza Kusudi mo j a Kuu la Mungu, la Kuu j un g a Ufalme wa Mun g u duniani. </li></ul>
 112. 112. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>1. Kusudi la Wito </li></ul><ul><li>Kusudi Kuu la Mungu duniani </li></ul><ul><li>lina sura Kuu Nne (4). </li></ul>
 113. 113. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Sura Nne za Kusudi la Mungu . </li></ul><ul><li>Kumiliki na Kutawala Dunia </li></ul><ul><li>Kumsifu + Kumwabudu Mungu </li></ul><ul><li>Kufanikiwa na Kuongezeka </li></ul><ul><li>Kuwarudisha na kuwatafuta walio nje Mungu Walio Nje. </li></ul>
 114. 114. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>1. Kusudi la Wito </li></ul><ul><li>Kila kiungo katika Kanisa ( Mwili wa Kristo ) Kinafanya kazi duniani ili kutimiza Kusudi mo j a Kuu la Mungu, la Kuu j un g a Ufalme wa Mun g u duniani. </li></ul>
 115. 115. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>1. Kusudi la Wito </li></ul><ul><li>Matendo 26:12-18 </li></ul><ul><li>Yohana 4:23-24 </li></ul><ul><li>Mwanzo 1:26-28 </li></ul><ul><li>Marko 16:15-20 </li></ul>
 116. 116. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>2. </li></ul><ul><li>M p an g o wa Wito </li></ul>
 117. 117. Viashiria vya Wito wa Mtu Muhimu sana! Kila wito wa Mungu una m p an g o na mche p uo wake maalum , uliowekewa na Mungu, kwa kusudi lake . Usitafute kufanya kila kitu; lenga kufanya wito wako katika mche p uo uliopewa.
 118. 118. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>2. M p an g o wa Wito </li></ul><ul><li>Kila kiungo katika Kanisa ( Mwili wa Kristo ) Kimetengenezewa na Mungu, M p an g o wake maalum wa kulitimiza Kusudi Kuu la Mungu duniani. </li></ul>
 119. 119. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>2. M p an g o wa Wito </li></ul><ul><li>M p an g o wake maalum wa kulitimiza Kusudi Kuu la Mungu duniani, ni Mungu kuweka Huduma na Karama mbalimbali katika Waumini wa Kanisa lake (Viungo vya Mwili wa Kristo). </li></ul>
 120. 120. Huduma na Karama 1Wakorintho 12:12-31 Huduma na Karama katika kanisa, ni kama viun g o katika mwili wa binadamu. Ili mwili ufanye kazi sawa sawa , ni lazima kila kiun g o kikae katika nafasi y ake na kifan y e kazi y ake sawa sawa .
 121. 121. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>2. M p an g o wa Wito </li></ul><ul><li>M p an g o wake maalum wa kulitimiza Kusudi Kuu la Mungu duniani, ni Mungu kuweka Huduma na Karama mbalimbali katika Waumini wa Kanisa lake (Viungo vya Mwili wa Kristo). </li></ul>
 122. 122. UMOJA WA KANISA LA MUNGU <ul><li>1 Wakorintho 12:14-27 </li></ul><ul><li>14 Basi mwili si kiungo kimoja, bali ni viungo vingi. 15 Kama mguu ungesema, “Kwa kuwa mimi si mkono basi mimi si wa mwili,” hiyo isingefanya huo mguu usiwe sehemu ya mwili. </li></ul>
 123. 123. UMOJA WA KANISA LA MUNGU <ul><li>1 Wakorintho 12:14-27 </li></ul><ul><li>16 Na kama sikio lingesema, “Kwa kuwa mimi si jicho, basi mimi si la mwili,” hiyo isingefanya hilo sikio lisiwe sehemu ya mwili. </li></ul>
 124. 124. UMOJA WA KANISA LA MUNGU <ul><li>1 Wakorintho 12:14-27 </li></ul><ul><li>17 Kama mwili wote ungelikuwa jicho, kusikia kungekuwa wapi? Au kama mwili wote ungelikuwa sikio, kunusa kungekuwa wapi? </li></ul>
 125. 125. UMOJA WA KANISA LA MUNGU <ul><li>1 Wakorintho 12:14-27 </li></ul><ul><li>18 Lakini kama ilivyo, Mungu ameweka viungo katika mwili, kila kimoja kama alivyopenda. 19 Kama vyote vingekuwa kiungo kimoja, mwili ungekuwa wapi? </li></ul>
 126. 126. UMOJA WA KANISA LA MUNGU <ul><li>1 Wakorintho 12:14-27 </li></ul><ul><li>20 Kama ulivyo, kuna viungo vingi, lakini mwili ni mmoja. </li></ul><ul><li>21 Jicho haliwezi kuuambia mkono, “Sina haja nawe!” Wala kichwa hakiwezi kuiambia miguu, “Sina haja na ninyi!” </li></ul>
 127. 127. UMOJA WA KANISA LA MUNGU <ul><li>1 Wakorintho 12:14-27 </li></ul><ul><li>22 Lakini badala yake, vile viungo vya mwili vinavyoonekana kuwa dhaifu, ndivyo ambavyo ni vya muhimu sana. </li></ul>
 128. 128. UMOJA WA KANISA LA MUNGU <ul><li>1 Wakorintho 12:14-27 </li></ul><ul><li>23 Navyo vile viungo vya mwili tunavyoviona havina heshima, ndivyo tunavipa heshima maalum. Vile viungo vya mwili ambavyo havina uzuri, tunavipa heshima ya pekee. </li></ul>
 129. 129. UMOJA WA KANISA LA MUNGU <ul><li>1 Wakorintho 12:14-27 </li></ul><ul><li>24 Wakati vile viungo vyenye uzuri havihitaji utunzaji wa pekee. Lakini Mungu ameviweka pamoja viungo vya mwili na akavipa heshima zaidi vile vilivyopungukiwa </li></ul>
 130. 130. UMOJA WA KANISA LA MUNGU <ul><li>1 Wakorintho 12:14-27 </li></ul><ul><li>25 ili pasiwe na mafarakano katika mwili, bali viungo vyote vihudumiane usawa kila kimoja na mwenzake. </li></ul>
 131. 131. UMOJA WA KANISA LA MUNGU <ul><li>1 Wakorintho 12:14-27 </li></ul><ul><li>26 Kama kiungo kimoja kikiumia, viungo vyote huumia pamoja nacho, kama kiungo kimoja kikipewa heshima, viungo vyote hufurahi pamoja nacho. </li></ul>
 132. 132. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>2. M p an g o wa Wito </li></ul><ul><li>Kila kiungo katika Mwili wa Yesu (Kanisa), kina uwezo binafsi ambao kimeumbiwa (kimejaliwa) na Mungu, kwa makusudi kamili ya kutenda kazi kwa kutimiza kusudi maalumu. </li></ul>
 133. 133. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO <ul><li>1. Kila mtu (mmoja mmoja) katika Kanisa ana wito wake </li></ul><ul><li>(huduma/karama) </li></ul><ul><li>2. Wito wa mtu (Huduma na Karama yake) ni maalumu sana (Very Specific) </li></ul>
 134. 134. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO <ul><li>1Timotheo 2:7 </li></ul><ul><li>Nami kwa kusudi hili nimewekwa niwe Mhubiri na Mtume na Mwalimu wa watu wa Mataifa katika imani na kweli. </li></ul>
 135. 135. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO <ul><li>Yermia 1:5-10 </li></ul><ul><li>Kabla hujaumbika kwenye tumbo la mamako, nilishakutenga uwe Nabii . Usiseme wewe ni mtoto, kwamaana nimeshakuandaa kuwa Nabii kwa Mataifa. </li></ul>
 136. 136. Viashiria vya Wito wa Mtu Muhimu sana! Kila wito wa Mungu una m p an g o na mche p uo wake maalum , uliowekewa na Mungu, kwa kusudi lake . Usitafute kufanya kila kitu; lenga kufanya wito wako katika mche p uo uliopewa.
 137. 137. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>3. </li></ul><ul><li>Uwezo na N g uvu </li></ul><ul><li>(Matokeo) </li></ul>
 138. 138. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>3. Uwezo na N g uvu </li></ul><ul><li>Matendo 6:8 </li></ul><ul><li>Yohana 20:21-22 </li></ul><ul><li>Luka 24:49 </li></ul><ul><li>Luka 4:1,14 </li></ul><ul><li>Matendo 10:38 </li></ul>
 139. 139. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>3. Uwezo na N g uvu </li></ul><ul><li>Matendo 6:8 </li></ul><ul><li>‘ Naye Stephano, akijaa Neema na Nguvu za Mungu, alifanya ishara na miujiza mikubwa miongoni mwa watu’ </li></ul>
 140. 140. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>3. Uwezo na N g uvu </li></ul><ul><li>Yohana 20:21-22 </li></ul><ul><li>‘ Kama Baba alivyonituma mimi, nami nawatuma ninyi; pokeeni Roho Mtakatifu’ </li></ul><ul><li>(Kwa kazi hiyo) </li></ul>
 141. 141. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>3. Uwezo na N g uvu </li></ul><ul><li>Matendo 6:8 </li></ul><ul><li>Yohana 20:21-22 </li></ul><ul><li>Luka 24:49 </li></ul><ul><li>Luka 4:1,14 </li></ul><ul><li>Matendo 10:38 </li></ul>
 142. 142. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>3. Uwezo na N g uvu </li></ul><ul><li>Matendo 6:8-10 </li></ul><ul><li>Wayahudi wakatoka kujadiliana na Stefano juu ya Yesu; naye Stefano aki j aa neema na uwezo , akahojiana nao kwa nguvu na ishara za miu j iza . </li></ul>
 143. 143. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>3. Uwezo na N g uvu </li></ul><ul><li>Matendo 6:8-10 </li></ul><ul><li>Nao hawakuweza kumshinda kwa yule Roho aliyekuwa akisema naye; kwakuwa stefano alijaa neema na uwezo mwingi </li></ul>
 144. 144. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>3. Uwezo na N g uvu </li></ul><ul><li>Luka 24:49 </li></ul><ul><li>‘ Tazama nawaletea ahadi ya Baba; Lakini msitoke mjini mpaka mtakapovikwa uweza utokao juu.’ </li></ul>
 145. 145. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>3. Uwezo na N g uvu </li></ul><ul><li>Luka 4:1,14 </li></ul><ul><li>‘ Baada ya Yesu kujazwa na Roho Mtakatifu, aliingia katika maombi ya siku 40; naye akarudi katika nguvu za Roho’ </li></ul>
 146. 146. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>3. Uwezo na N g uvu </li></ul><ul><li>Matendo 10:38 </li></ul><ul><li>‘ Naye Mungu alimpaka Yesu Kristo mafuta, kwa Roho Mtakatifu na Nguvu, naye akawafungua wote walioonewa na ibilisi shetani ’ </li></ul>
 147. 147. Viashiria vya Wito wa Mtu Marko 16:15-20 15 Akawaambia, “Enendeni ulimwenguni mwote, mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. 16 Ye yote aaminiye na kubatizwa ataokoka. Lakini ye yote asiyeamini atahukumiwa.
 148. 148. Viashiria vya Wito wa Mtu Marko 16:15-20 17 “Nazo ishara hizi zitafuatana na wale waaminio: Kwa Jina Langu watatoa pepo wachafu, watasema kwa lugha mpya …
 149. 149. Viashiria vya Wito wa Mtu Marko 16:15-20 18 watashika nyoka kwa mikono yao na hata wakinywa kitu cho chote cha kuua, hakitawadhuru kamwe, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapona.”
 150. 150. Viashiria vya Wito wa Mtu Marko 16:15-20 19 Baada ya Bwana Yesu kusema nao, alichukuliwa juu mbinguni na kuketi mkono wa kuume wa Mungu.
 151. 151. Viashiria vya Wito wa Mtu Marko 16:15-20 20 Kisha wanafunzi Wake wakatoka, wakahubiri kila mahali, naye Bwana akatenda kazi p amo j a nao na kulithibitisha Neno Lake kwa ishara zilizofuatana nao .
 152. 152. Viashiria vya Wito wa Mtu Muhimu sana! Kila wito wa Mungu una viashiria v y ake maalum , vilivyowekewa na Mungu kuthibitisha wito huo . Usitafute kufanya kila kitu; lenga kufanya wito wako katika mche p uo uliopewa.
 153. 153. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>4. </li></ul><ul><li>Eneo la Wito </li></ul><ul><li>(Location + Group) </li></ul>
 154. 154. Viashiria vya Wito wa Mtu Muhimu sana! Kila wito wa Mungu una eneo lake maalum , lililowekewa na Mungu, kwa kusudi lake . Usitafute kufanya wito kila mahali, lenga kufanya wito wako katika eneo uliopangiwa.
 155. 155. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO <ul><li>1Timotheo 2:7 </li></ul><ul><li>Nami kwa kusudi hili nimewekwa niwe Mhubiri na Mtume na Mwalimu wa watu wa Mataifa katika imani na kweli. </li></ul>
 156. 156. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO <ul><li>Wagalatia 2:8 </li></ul><ul><li>Aliyemwezesha Petro kuwa mhubiri wa Wa y ahudi , ndiye aliyeniwezesha mimi kuwa mhubiri wa Matai f a . </li></ul>
 157. 157. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>4. Eneo la Wito </li></ul><ul><li>Matendo 16:6-12 </li></ul><ul><li>7 Walipofika kwenye mpaka wa Misia, wakajaribu kuingia Bithinia lakini Roho wa Yesu hakuwaruhusu. </li></ul>
 158. 158. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>4. Eneo la Wito </li></ul><ul><li>Matendo 16:6-12 </li></ul><ul><li>8 Kwa hiyo wakapita Misia, wakafika Troa. 9 Wakati wa usiku Paulo akaona maono, mtu wa Makedonia amesimama akimsihi akisema, </li></ul>
 159. 159. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>4. Eneo la Wito </li></ul><ul><li>Matendo 16:6-12 </li></ul><ul><li>9 … “Vuka uje huku Makedonia ukatusaidie.” 10 Baada ya Paulo kuona maono haya, mara tulijiandaa kuondoka kwenda Makedonia… </li></ul>
 160. 160. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>4. Eneo la Wito </li></ul><ul><li>Matendo 16:6-12 </li></ul><ul><li>10 … tukiwa tumesadiki kwa sababu tuliona kwa hakika kwamba Mungu ametuita kuhubiri habari njema huko. </li></ul>
 161. 161. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>4. Eneo la Wito </li></ul><ul><li>Yeremia 1:9-10 </li></ul><ul><li>‘ Kabla hujaumbika tumboni mwa mamako, nilikwisha kukutenga uwe Nabii kwa Mataifa ’ </li></ul>
 162. 162. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Matendo 21-28 </li></ul><ul><li>21:4 Baada ya kuwatafuta wanafunzi wa huko, tukakaa nao kwa siku saba. Wale wanafunzi wakion g ozwa na Roho walimwambia Mtume Paulo asiende Yerusalemu . </li></ul>
 163. 163. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Matendo 21-28 </li></ul><ul><li>10 Baada ya kukaa kwa siku kadhaa, akatelemka nabii mmoja kutoka Uyahudi jina lake Agabo. </li></ul>
 164. 164. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Matendo 21-28 </li></ul><ul><li>11 Alipotufikia akachukua mshipi wa Paulo akajifunga, akautumia kufunga mikono na miguu yake mwenyewe akasema, “Roho Mtakatifu anasema: </li></ul>
 165. 165. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Matendo 21-28 </li></ul><ul><li>11 … ‘Hivi ndivyo Wayahudi wa Yerusalemu watakavyomfunga mwenye mshipi huu na kumkabidhi kwa watu Mataifa.’ </li></ul>
 166. 166. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Matendo 21-28 </li></ul><ul><li>12 Tuliposika maneno haya sisi na ndugu wengine tukamsihi Paulo asiende Yerusalemu. </li></ul>
 167. 167. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Matendo 21-28 </li></ul><ul><li>13 Lakini Paulo akajibu, “Kwa nini mnalia na kunivunja moyo? Mimi niko tayari si kufungwa tu, bali hata kufa huko Yerusalemu kwa ajili ya jina la Bwana Yesu.” </li></ul>
 168. 168. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Matendo 21-28 </li></ul><ul><li>14 Alipokuwa hashawishiki, tukaacha kumsihi, tukasema, “Mapenzi ya Bwana na yatendeke.” </li></ul>
 169. 169. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Matendo 21-28 </li></ul><ul><li>14 Alipokuwa hashawishiki, tukaacha kumsihi, tukasema, “Mapenzi ya Bwana na yatendeke.” </li></ul>
 170. 170. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Matendo 21:17-26 </li></ul><ul><li>Askofu Yakobo alijaribu kumtengenezea Paulo mazingira ya kukubalika kwa Wayahudi, (kwa kufanya ibada kwa sheria za Torati ya Musa) lakini bado haikusaidia; walimkataa. </li></ul>
 171. 171. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Matendo 21-28 </li></ul><ul><li>30 Mji wote ukataharuki, watu wakaja wakikimbia kutoka pande zote wakamkamata Paulo, wakamburuta kutoka mle hekaluni. Milango ya hekalu ikafungwa. </li></ul>
 172. 172. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Matendo 21-28 </li></ul><ul><li>31 Walipokuwa wakitaka kumwua, habari zikamfikia jemadari wa jeshi la askari wa Kirumi kwamba mji wa Yerusalemu wote ulikuwa katika machafuko. </li></ul>
 173. 173. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Matendo 21-28 </li></ul><ul><li>32 Mara yule jemadari akachukua maafisa wengine wa jeshi pamoja na maaskari wakakimbilia kwenye </li></ul><ul><li>ile ghasia … </li></ul>
 174. 174. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Matendo 21-28 </li></ul><ul><li>32 … wale watu waliokuwa wakifanya ghasia walipomwona yule jemadari na askari wakija, wakaacha kumpiga Paulo. </li></ul>
 175. 175. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Matendo 21:30-32 </li></ul><ul><li>Ulinzi wa Mungu (Baraka za Mungu) hazikuwepo juu yake, kwasababu Mtume Paolo alitoka nje ya wito wake. </li></ul>
 176. 176. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Matendo 21:30-32 </li></ul><ul><li>Wayahudi wakampiga Paulo kwa mawe, nusu y a kumuua , ndipo kwa rehema zake, Mungu, akaamua kumrudisha Paulo katika mwili wake, ila aende Rumi, kwa Wamataifa. </li></ul>
 177. 177. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Matendo 21-28 </li></ul><ul><li>22:17 “Baada ya kurudi Yerusalemu, wakati nikiwa ninaomba hekaluni, nilipatwa na usingizi mzito </li></ul>
 178. 178. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Matendo 21-28 </li></ul><ul><li>22:18 nikamwona Yesu akiniambia, ‘Harakisha utoke Yerusalemu upesi, maana hawataukubali ushuhuda wako kunihusu mimi.’ (kwasababu Wito wako si kwa Wayahudi) </li></ul>
 179. 179. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Matendo 23-26 </li></ul><ul><li>Paulo anahudhuria mahakama; </li></ul><ul><li>Baraza/Wazee – Jerusalem </li></ul><ul><li>Liwali Felix – Kaisaria </li></ul><ul><li>Gavana Festo – Kaisaria </li></ul><ul><li>Mfalme Agripa - Kaisaria </li></ul>
 180. 180. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Matendo 23-26 </li></ul><ul><li>Kesi za Paulo hazikupata suluhu; hatimaye wakaamua kesi yake ikasikilizwe Rumi (kwa Wamataifa) na sio Jerusalem (kwa Wayahudi). </li></ul>
 181. 181. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Matendo 27-28 </li></ul><ul><li>Paulo anasafirishwa mpaka Rumi kwa pingu, chini ya ulinzi mkali wa binadamu na malaika, kwenda kutimiza wito wake ! </li></ul><ul><li>Na huko ndipo ali p otimiza na kumalizia wito wake . </li></ul>
 182. 182. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO <ul><li>Wagalatia 2:8 </li></ul><ul><li>Aliyemwezesha Petro kuwa mhubiri wa Wa y ahudi , ndiye aliyeniwezesha mimi kuwa mhubiri wa Matai f a . </li></ul>
 183. 183. Viashiria vya Wito wa Mtu Muhimu sana! Kila wito wa Mungu una eneo lake maalum , lililowekewa na Mungu, kwa kusudi lake . Usitafute kufanya wito kila mahali, lenga kufanya wito wako katika eneo uliopangiwa.
 184. 184. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>5 . </li></ul><ul><li>Muda wa Wito </li></ul>
 185. 185. Viashiria vya Wito wa Mtu Muhimu sana! Kila wito wa Mungu una muda wake maalum , uliowekwa na Mungu, kwa kusudi lake . Usitafute kufanya wito kila wakati, lenga kufanya wito wako kwa muda uliopangiwa.
 186. 186. ROHO MTAKATIFU YUKOJE NASI. 5. Ki p imo cha muda Yohana 7:37-39 37 Siku ile ya mwisho ya Sikukuu, siku ile kuu, wakati Yesu akiwa amesimama huko, akapaza sauti Yake akasema, “Kama mtu ye yote anaona kiu na aje Kwangu anywe.
 187. 187. ROHO MTAKATIFU YUKOJE NASI. 5. Ki p imo cha muda Yohana 7:37-39 39 Yesu aliposema haya alimaanisha Roho Mtakatifu ambaye wote waliomwamini wangempokea, kwani mpaka wakati huo, kwasababu …
 188. 188. ROHO MTAKATIFU YUKOJE NASI. 5. Ki p imo cha muda Yohana 7:37-39 39 Roho alikuwa ha j aletwa, kwa kuwa Yesu alikuwa bado ha j atukuzwa ( ha j aondoka kwenda katika Utukufu ).
 189. 189. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>5. Ki p imo cha muda </li></ul><ul><li>2Timotheo 4:5-8 </li></ul><ul><li>“… wakati wa kufariki kwangu, umefika, nimevipiga vile vita vizuri vya imani, mwendo nimeumaliza , imani nimeilinda, sasa naingejea ta j i y a uzima ...” </li></ul>
 190. 190. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>5. Ki p imo cha muda </li></ul><ul><li>Wafilipi 3:13-14 </li></ul><ul><li>“… sijidhanii kwamba nimekwisha kufika, bali nakaza mwendo , ili niifikie mede ya thawabu…” </li></ul>
 191. 191. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>5. Ki p imo cha muda </li></ul><ul><li>Yohana 16:12-13 </li></ul><ul><li>“… bado nina mambo mengi sana ya kuwaambia, lakini kwa sasa , hamyawezi bado; wakati utafika, Roho atakuja na kuyaachilia kwenu…” </li></ul>
 192. 192. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>5. Ki p imo cha muda </li></ul><ul><li>Waebrania 5:11-15 </li></ul><ul><li>“ nashangaa kwamba bado mnahitaji maziwa badala ya makande , kwasababu wakati mwin g i ume p ita , tangu mlipoamini…! </li></ul>
 193. 193. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>5. Ki p imo cha muda </li></ul><ul><li>Waebrania 5:11-15 </li></ul><ul><li>“ saa hii mlitakiwa kuwa waalimu wa watu wengine, lakini bado ni watoto , mnaotakiwa kulishwa maziwa wala sio makande…” </li></ul>
 194. 194. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>5. Muda wa Wito </li></ul><ul><li>Wagalatia 4:1-2 </li></ul><ul><li>“ japo mrithi ndiye Bwana wa yote, lakini awapo mtoto , mali zake hawezi pewa, bali zitabaki chini ya waangalizi, mpaka wakati sahihi utakapofika” </li></ul>
 195. 195. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>5. Muda wa Wito </li></ul><ul><li>Wagalatia 4:1-2 </li></ul><ul><li>Kuna baadhi ya vitu vyako, hautaviona vinakutokea, mpaka utaka p okua na kufika kiwan g o fulani cha ukomavu (maturity) </li></ul>
 196. 196. Viashiria vya Wito wa Mtu Muhimu sana! Kila wito wa Mungu una muda wake maalum , uliowekwa na Mungu, kwa kusudi lake . Usitafute kufanya wito kila wakati, lenga kufanya wito wako kwa muda uliopangiwa.
 197. 197. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>6. </li></ul><ul><li>Ki p imo (Kiasi) cha Kazi </li></ul><ul><li>(Measure/Length) </li></ul><ul><li>(Standard/Quality) </li></ul>
 198. 198. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>6. Ki p imo (Kiasi) cha Kazi </li></ul><ul><li>Katika Idadi (Quantity) </li></ul><ul><li>Mathayo 25:14-30 </li></ul>
 199. 199. Viashiria vya Wito wa Mtu Muhimu sana! Kila wito wa Mungu una ki p imo chake maalum , kilichowekwa na Mungu, kwa kusudi lake . Usitafute kufanya kila kitu, lenga kufanya wito wako kwa ki p imo ulichopangiwa.
 200. 200. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Mathayo 25:14-30 </li></ul><ul><li>14 “Tena, Ufalme wa Mbinguni ni kama mtu (Bwana) anayetaka kusafiri, akawaita watumishi wake na kuweka mali yake kwenye uan g alizi wao (Uwakili) ili kuitunza na kuizalisha. </li></ul>
 201. 201. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Mathayo 25:14-30 </li></ul><ul><li>15 Mmoja akampa talanta tano (5) mwingine talanta mbili (2) na mwingine talanta mo j a (1), kila mmoja alipewa kwa kadiri ya uwezo wake . Kisha yeye akasafiri kwenda mbali. </li></ul>
 202. 202. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Mathayo 25:14-30 </li></ul><ul><li>19 “Baada ya muda mrefu yule bwana wa wale watumishi akarudi na kufanya hesabu nao. </li></ul>
 203. 203. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Mathayo 25:14-30 </li></ul><ul><li>20 Yule mtumishi aliyepokea talanta 5 akaja, akaleta n y in g ine 5 zaidi . Akasema, ‘Bwana uliweka kwenye uangalizi wangu talanta 5. Tazama, nimepata faida talanta 5 zaidi .’ </li></ul>
 204. 204. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Mathayo 25:14-30 </li></ul><ul><li>21 “Bwana wake akamwambia, ‘Umefanya vizuri sana, mtumishi mwema na mwaminifu …! </li></ul>
 205. 205. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Mathayo 25:14-30 </li></ul><ul><li>21 “… Umekuwa mwaminifu kwa vitu vichache, nitakuweka kuwa msimamizi wa vitu vingi. Njoo ushiriki katika furaha ya bwana wako!” </li></ul>
 206. 206. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Mathayo 25:14-30 </li></ul><ul><li>22 “Yule mwenye talanta 2, naye akaja. Akasema, `Bwana, uliweka kwenye uan g alizi wangu talanta 2. Tazama nimepata hapa faida ya talanta mbili (2) zaidi .’ </li></ul>
 207. 207. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Mathayo 25:14-30 </li></ul><ul><li>“ Bwana wake akajibu, ‘Umefanya vizuri sana, mtumishi mwema na mwaminifu, na wewe nakulipa kama mwenzako wa kwanza kwa kutimiza kusudi la wito wenu kwa kipimo chake. </li></ul>
 208. 208. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Mathayo 25:14-30 </li></ul><ul><li>24 “Kisha yule mtumishi aliyepokea talanta 1 akaja, akasema, ‘Bwana, nilijua kwamba wewe ni mtu mgumu, unayevuna mahali usipopanda na kukusanya mahali usipotawanya. </li></ul>
 209. 209. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Mathayo 25:14-30 </li></ul><ul><li>25 Kwa hiyo niliogopa, nikaenda, nikaificha talanta yako ardhini. Tazama, hii hapa ile iliyo mali yako.’ </li></ul>
 210. 210. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Mathayo 25:14-30 </li></ul><ul><li>26 Bwana wake akajibu, ‘Wewe mtumishi mwovu na mvivu! Ulijua yote hayo lakini hukufanya ulichotakiwa kufanya (wewe ni mpumbavu). </li></ul>
 211. 211. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Mathayo 25:14-30 </li></ul><ul><li>27 Basi, ilikupasa kuweka fedha yangu kwa watoa riba , ili nirudipo, nichukue ile iliyo yangu na faida yake? </li></ul>
 212. 212. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Mathayo 25:14-30 </li></ul><ul><li>30 “Nanyi mtupeni huyo mtumishi asiyefaa nje, kwenye giza, mahali ambako kutakuwa na kilio na kusaga meno.’ </li></ul>
 213. 213. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>6. Ki p imo (Kiasi) cha Kazi </li></ul><ul><li>Luka 12:48 </li></ul><ul><li>“… aliyepewa vin g i , kwake huyo vitatakwa vin g i …” </li></ul>
 214. 214. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>6. Ki p imo (Kiasi) cha Kazi </li></ul><ul><li>1Wakorintho 3:13 </li></ul><ul><li>“… Kazi ya kila mtu ita p iwa , tena kwa moto wa Mun g u …” </li></ul>
 215. 215. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>6. Ki p imo (Kiasi) cha Kazi </li></ul><ul><li>Wafilipi 3:13-14 </li></ul><ul><li>“… sijidhanii kwamba nimekwisha kufika, bali nakaza mwendo , ili niifikie mede ya thawabu…” </li></ul>
 216. 216. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>6. Ki p imo (Kiasi) cha Kazi </li></ul><ul><li>2Timotheo 4:5-8 </li></ul><ul><li>“… wakati wa kufariki kwangu, umefika, nimevipiga vile vita vizuri vya imani, mwendo nimeumaliza , imani nimeilinda, sasa naingejea ta j i y a uzima ...” </li></ul>
 217. 217. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>6. Ki p imo (Kiasi) cha Kazi </li></ul><ul><li>2Timotheo 4:5-8 </li></ul><ul><li>Kwa Mtume Paulo kusema kwamba, “ mwendo nimeumaliza ,” ni hakika ya kwamba, alikuwa anajua kiasi cha umbali alichotakiwa kutimiza katika wito wake. </li></ul>
 218. 218. Viashiria vya Wito wa Mtu Muhimu sana! Kila wito wa Mungu una ki p imo chake maalum , kilichowekwa na Mungu, kwa kusudi lake . Usitafute kufanya kila kitu, lenga kufanya wito wako kwa ki p imo ulichopangiwa.
 219. 219. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>6. Ki p imo (Kiasi) cha Kazi </li></ul><ul><li>Luka 12:48 </li></ul><ul><li>12 Nilipokuwa pamoja nao, niliwalinda, wakawa salama kwa lile Jina ulilonipa. Hakuna hata mmo j a ali y e p otea , isipokuwa yule aliyekusudiwa, ili Maandiko yapate kutimia. </li></ul>
 220. 220. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>6. Ki p imo (Kiasi) cha Kazi </li></ul><ul><li>Yohana 19:30 </li></ul><ul><li>30 Baada ya kuionja hiyo siki, Yesu akasema, “ Imekwisha .’’ Akainamisha kichwa chake, akakata roho. </li></ul>
 221. 221. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>6. Ki p imo (Kiasi) cha Kazi </li></ul><ul><li>Yohana 19:30 </li></ul><ul><li>30 Bwana Yesu alikuwa na ujasiri wa kumwambia Mungu kwamba ‘Kazi uliyonituma “ Imekwisha .’’ kwasababu alijua kwa hakika kipimo cha kazi alichopewa. </li></ul>
 222. 222. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>6. Ki p imo (Kiasi) cha Kazi </li></ul><ul><li>Yohana 5:30 </li></ul><ul><li>30 Mimi siwezi kufanya jambo lo lote peke Yangu … kwa kuwa sitafuti kufan y a ma p enzi Yan g u mwen y ewe, bali ma p enzi Yake Ye y e ali y enituma .’’ </li></ul>
 223. 223. Viashiria vya Wito wa Mtu Muhimu sana! Kila wito wa Mungu una ki p imo chake maalum , kilichowekwa na Mungu, kwa kusudi lake . Usitafute kufanya kila kitu, lenga kufanya wito wako kwa ki p imo ulichopangiwa.
 224. 224. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>6. Ki p imo (Kiasi) cha Kazi </li></ul><ul><li>Katika Kiwango (Quality) </li></ul><ul><li>2Wakorintho 3:10-15 </li></ul>
 225. 225. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>1Wakorintho 3:10-15 </li></ul><ul><li>10 Kwa neema Mungu aliyonipa, niliweka msingi kama m j enzi stadi na mtu mwingine anajenga juu ya huo msingi. Lakini kila mtu inampasa awe mwan g alifu j insi anav y o j en g a j uu y ake . </li></ul>
 226. 226. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>1Wakorintho 3:10-15 </li></ul><ul><li>12 Kama mtu ye yote akijenga juu ya msingi huu kwa kutumia dhahabu, au kwa fedha, au kwa mawe ya thamani, au kwa miti, au kwa majani au kwa nyasi … </li></ul>
 227. 227. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>1Wakorintho 3:10-15 </li></ul><ul><li>13 kazi yake itaonekana kuwa ikoje, kwa kuwa siku ile itaidhihirisha kazi yake. Itadhihirishwa kwa moto, nao moto utapima ubora wa kazi ya kila mtu. </li></ul>
 228. 228. Viashiria vya Wito wa Mtu 14 Kama kile alichojenga kitabaki, atapokea thawabu. 15 Kama kazi ya mtu itateketea, atapata hasara, ila yeye mwenyewe ataokolewa, lakini kama mtu aliyenusurika kwenye moto.
 229. 229. Viashiria vya Wito wa Mtu Muhimu sana! Kila wito wa Mungu una ki p imo chake maalum , kilichowekwa na Mungu, kwa kusudi lake . Usitafute kufanya kila kitu, lenga kufanya wito wako kwa ki p imo ulichopangiwa.
 230. 230. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>7. </li></ul><ul><li>N g azi y a Wito </li></ul><ul><li>(Level) </li></ul>
 231. 231. Viashiria vya Wito wa Mtu Muhimu sana! Kila wito wa Mungu una ki p imo cha n g azi y ake maalum , kilichowekwa na Mungu, kwa kusudi lake . Usitafute kufanya kuliko ngazi (level) yako, lenga kufanya wito kwa ki p imo cha n g azi uliyopangiwa.
 232. 232. Viashiria vya Wito wa Mtu 7. Kutembea katika kiwan g o Waebrania 5:11-14 Wagalatia 4:1 Mathayo 17:1-9
 233. 233. Viashiria vya Wito wa Mtu 7 (a) Kiwan g o cha U j azo (Kiwango cha Charge) (1Sam 16:13, Zab 23:5) (Matendo 4:31)
 234. 234. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>Kujaa Nguvu za Mungu </li></ul><ul><li>Kiwango, Kipimo, Ujazo </li></ul><ul><li> </li></ul>
 235. 235. Viashiria vya Wito wa Mtu 7 (b). Kiwan g o cha N g azi y a Kiroho (Kutoka 24:1-8, Luka 6:13-16) Waebr 5:11-14, Waef 4:11-15)
 236. 236. Viashiria vya Wito wa Mtu Mungu wetu ni Mun g u wa viwan g o maalum , hafan y i kazi katika hali y o y ote tu (j a p o anaweza ), bali anafanya kazi katika viwan g o v y ake maalum .
 237. 237. Viashiria vya Wito wa Mtu Kwa Mfano; Musa na Wazee 70 wa Israeli. Kutoka 24:1-18
 238. 238. N g azi (Level) y a Wito <ul><li>Kutoka 24:1-18 </li></ul><ul><li>^ 1 st Class </li></ul><ul><li>^^^ 2 nd Class </li></ul><ul><li>^^^^^^^^^^ 3 rd Class </li></ul>
 239. 239. Viashiria vya Wito wa Mtu NGAZI YA WITO WAKO Usiridhike kuwa Mwana wa Mungu tu, bali tafuta kuongezeka katika ngazi ya uhusiano na utumishi wako ndani ya Mungu.
 240. 240. Viashiria vya Wito wa Mtu KIWANGO CHA WITO WAKO Kwa Mfano; Wanafunzi wa Yesu. Luka 6:13-16
 241. 241. <ul><ul><li>1 (Yoh 21:19-24) </li></ul></ul><ul><ul><li>3 (Math 17:1-9) </li></ul></ul><ul><ul><li>12 (Luka 6:12-15) </li></ul></ul><ul><ul><li>70 (Luka 10:1,17) </li></ul></ul><ul><ul><li>120 (Mdo 1:15) </li></ul></ul><ul><ul><li>500 (1Kor 15:3-8) </li></ul></ul>NGUVU YA SADAKA
 242. 242. Viashiria vya Wito wa Mtu NGAZI YA WITO WAKO Usiridhike kuwa mwanafunzi wa Yesu tu, bali tafuta kuongezeka katika ngazi ya utumishi wako ndani ya Mungu, katika wito ambao Mungu amekupa.
 243. 243. Viashiria vya Wito wa Mtu Muhimu sana! Kila wito wa Mungu una ki p imo cha n g azi y ake maalum , kilichowekwa na Mungu, kwa kusudi lake . Usitafute kufanya kuliko ngazi (level) yako, lenga kufanya wito kwa ki p imo cha n g azi uliyopangiwa.
 244. 244. Viashiria vya Wito wa Mtu <ul><li>7. N g azi (Level) y a Wito </li></ul><ul><li>Kutoka 24:1-18 </li></ul><ul><li>Luka 6:12/10:1-2,17-20 </li></ul><ul><li>Matendo 5:12-13 </li></ul><ul><li>Matendo 15:1-22 </li></ul><ul><li>Wagalatia 1:18-19/2:11-12 </li></ul>
 245. 245. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO <ul><li>Huduma na Karama za Roho Mtakatifu ni uwezo na vi p awa v y a Mun g u ndani ya watu wake , vinavyowawezesha kutenda kazi duniani kwa kulitimiza kusudi la Mun g u . </li></ul>
 246. 246. Huduma na Karama 1Wakorintho 12:12-31 Huduma na Karama katika kanisa, ni kama viun g o katika mwili wa binadamu. Ili mwili ufanye kazi sawa sawa , ni lazima kila kiungo kikae katika nafasi yake na kifanye kazi yake sawa sawa .
 247. 247. Huduma na Karama Lakini katika Kanisa la leo , maswala ya Karama na huduma y amechan g anwa sana na y amechakachuliwa sana kiasi cha kuleta mvuru g ano na matatizo makubwa katika utenda j i wa kazi y a Mungu .
 248. 248. Huduma na Karama 1Wakorintho 12:12-31 Na kuna waumini wengi sana katika kanisa, hawa j ui wito wao, karama zao na huduma zao katika kanisa la Yesu , japo wana miaka mingi kanisani.
 249. 249. SIFA NA IBADA KWA MUNGU <ul><li>Mungu </li></ul><ul><li>Ibada Nchi </li></ul><ul><li>Adam </li></ul>Zab 22:3 Zab 150:6 Kumb 8:6-18 Yoh 4:23-24
 250. 250. AINA YA WITO MASAIDIANO Maombezi Uimbaji Utoaji Ujuzi Ufundi Uratibu Usimamizi Ukarimu Uhudumu KARAMA Neno Maarifa Neno Hekima Kupambanua Karama Unabii Aina za Lugha Tafsiri Lugha Karama Imani Karam Kuponya Karama Miujiza HUDUMA Mitume Manabii Waalimu Wachungaji Wainjilisti
 251. 251. KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO BASIC PRINCIPLES OF SUCCESS
 252. 252. KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO Case Study Genesis 32:9-12.
 253. 253. KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO Mfano Mwa 32:9-12. “ Nilivuka mto huu nikiwa na fimbo tu, leo hii ninarudi nikiwa matuo mawili”
 254. 254. KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO Mfano Mwa 32:9-12. Tuo 1 = watu 600 (kundi) (Matuo 2 = 600 x 2) (Matuo 2= 1,200)
 255. 255. KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO Mfano Mwa 32:9-12. “ Nilivuka mto huu nikiwa na peke yangu na fimbo tu, lakini leo hii ninarudi nyumbani nikiwa na wafanyakazi 1,200”
 256. 256. KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO Mfano Mwa 28:3/32:9-12. “ Nitakubariki na kukuzidisha”
 257. 257. KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO Mwa 32:9-12 Mwaka 1 Mwaka 20 1 1,200
 258. 258. KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO Mwa 28:3/32:9-12. What were His Principles of Success?
 259. 259. KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO Basic Principles of Success
 260. 260. KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO Basic Principles of Success 1. Maono –Vision (Prov 29:18) ‘ Without Vision, the people perish’ (Prov 29: 18)
 261. 261. KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO Basic Principles of Success 1. Maono –Vision (Prov 29:18) ‘ Nawe utakusudia neno, nalo litathibitika kwako; na mwanga utaziangazia njia zako’ (Ayubu 22:28)
 262. 262. KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO Basic Principles of Success 2. Mpango – Plan (Prov 29:11) ‘ For I know the plans that I have for you, the plans to give you hope, success and victory, in your future.’ (Jer 29:11)
 263. 263. KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO Basic Principles of Success 2. Mpango – Plan (Prov 29:11) ‘ I will take your flocks for a 3 day journey; I will keep hem there for 3 years. Afterwards, the spotless will all belong to you” (Gen 30:36)
 264. 264. KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO Basic Principles of Success 3. Ujuzi – Knowledge (Hosea 4:6) ‘ My people perish, for the lack of knowledge.’ (Hosea 4:6)
 265. 265. KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO Basic Principles of Success 3. Ujuzi – Knowledge (Hosea 4:6) ‘ My people perish, for the lack of knowledge.’ (Hosea 4:6)
 266. 266. KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO Basic Principles of Success 4. Mtaji – Capital (Math 25:20) ‘ Behold, you gave me 5 talents, and I have worked to a profit gain of 5 more talents.’ (Math 25:20)
 267. 267. KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO Basic Principles of Success 4. Mtaji – Capital (Mith 25:20) It was by the flocks of his Uncle, Laban, that Jacob worked to his fortune, of 1,200 employees.’ (Gen 32:9-12)
 268. 268. KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO Basic Principles of Success 5. Bidii – Deligence (Mith 10:4) ‘ Atendaye mambo kwa mkono mlegevu, atakuwa maskini; bali mkono wake yeye aliye na bidii, hutajirisha.’ (Mithali 10:4)
 269. 269. KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO Basic Principles of Success 5. Bidii – Deligence (Mith 10:4) ‘ mkono wa mwenye bidii, utatawala Bali mvivu, atalipishwa kodi’ (Mithali 12:24)
 270. 270. KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO Basic Principles of Success 5. Bidii – Deligence (Mith 10:4) ‘ Lolote mkono wako upatalo kulifanya, lifanye kwa nguvu na kwa bidii; kwasababu baada ya kufa, hakuna kazi tena’ (Mhubiri 10:19)
 271. 271. KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO Basic Principles of Success 6. Mbinu – Technics (Zab 32:8) ‘ Nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea, na jicho langu litakutazama’ (Zab 32:8)
 272. 272. KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO Basic Principles of Success 6. Mbinu – Technics (Zab 32:8) 37 ‘ Hata hivyo, Yakobo, akachukua fito mbichi zilizokatwa wakati huo huo za miti ya mlubna, mlozi na mwaramoni akazibambua ili mistari myeupe ionekane katika fito hizo. ’ (Mwa 30:37-43)
 273. 273. KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO Basic Principles of Success 6. Mbinu – Technics (Zab 32:8) 38 ‘ Kisha akaweka fito alizozibambua kwenye mabirika yote ya kunyweshea mifugo, ili ziwe mbele ya makundi walipokuja kunywa maji. Wanyama walipokuja kunywa maji, hali wakiwa wanahitaji mbegu … ’ (Mwa 30:37-43)
 274. 274. KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO Basic Principles of Success 6. Mbinu – Technics (Zab 32:8) 39 ‘ wakapandwa hizo fito zikiwa mbele yao, wanyama waliopata mimba mbele ya hizo fito, walizaa wanyama wenye mistari, madoadoa na mabakabaka. ’ (Mwa 30:37-43)
 275. 275. KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO Basic Principles of Success 6. Mbinu – Technics (Zab 32:8) 40 ‘ Yakobo akawatenga wadogo wa kundi peke yao, lakini akazielekeza nyuso za hao waliobaki kwenye wale wenye mistari na weusi waliokuwa mali ya Labani … ’ (Mwa 30:37-43)
 276. 276. KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO Basic Principles of Success 6. Mbinu – Technics (Zab 32:8) 40 ‘… Hivyo akatenga makundi yake mwenyewe na wala hakuwachanganya na wanyama wa Labani. ’ (Mwa 30:37-43)
 277. 277. KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO Basic Principles of Success 6. Mbinu – Technics (Zab 32:8) 41 ‘ Kila mara wanyama wenye nguvu walipohitaji mbegu, Yakobo aliweka zile fito kwenye mabirika mbele ya hao wanyama, ili wapandwe karibu na hizo fito zenye michirizi. ’ (Mwa 30:37-43)
 278. 278. KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO Basic Principles of Success 6. Mbinu – Technics (Zab 32:8) 42 ‘ lakini ikiwa wanyama walikuwa wadhaifu hakuziweka hizo fito. Hivyo wanyama dhaifu wakawa wa Labani na wanyama wenye nguvu wakawa wa Yakobo. ’ (Mwa 30:37-43)
 279. 279. KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO Basic Principles of Success 6. Mbinu – Technics (Zab 32:8) 42 ‘ lakini ikiwa wanyama walikuwa wadhaifu hakuziweka hizo fito. Hivyo wanyama dhaifu wakawa wa Labani na wanyama wenye nguvu wakawa wa Yakobo. ’ (Mwa 30:37-43)
 280. 280. KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO Basic Principles of Success 6. Mbinu – Technics (Zab 32:8) 43 ‘ Kwa njia hii Yakobo akastawi sana, tena akawa na makundi makubwa, watumishi wa kike na wa kiume na ngamia na punda. ’ (Mwa 30:37-43)
 281. 281. KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO Basic Principles of Success 7. Marafiki – Company (1Kor 15:33) ‘ Msidanganyike, mazungumzo mabaya (marafiki wabaya) huharibu tabia njema . ’ (Mwa 30:37-43)
 282. 282. KANUNI ZA MSINGI ZA MAFANIKIO Basic Principles of Success 1. Maono – Vision (Prov 29:18) 2. Mpango – Plan (Jer 29:11) 3. Ujuzi – Knowledge (Hos 4:6) 4. Mtaji – Capital (Math 25:20) 5. Bidii – Deligence (Mith 12:24) 6. Mbinu – Technics (Zab 32:8) 7. Marafiki – Company (1Kor 15:33)
 283. 283. MBINU ZA MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence
 284. 284. MAFANIKIO KATIKA MASOMO <ul><li>Techniques for Academic Excellence </li></ul><ul><li>Major in your </li></ul><ul><li>Divine Calling </li></ul>
 285. 285. MAFANIKIO KATIKA MASOMO <ul><li>Techniques for Academic Excellence </li></ul><ul><li>Major in your divine calling </li></ul><ul><li>‘ For I know the p lans I have for y ou , the plans to give you hope, success and victory, in your future.’ </li></ul><ul><li>(Jeremia 29:11) </li></ul>
 286. 286. MAFANIKIO KATIKA MASOMO <ul><li>Techniques for Academic Excellence </li></ul><ul><li>Major in your divine calling </li></ul><ul><li>‘ There are many p lans in the hearts of men, but the p ur p ose of the Lord will succeed .’ </li></ul><ul><li>(Proverbs 19:21) </li></ul>
 287. 287. MAFANIKIO KATIKA MASOMO <ul><li>Techniques for Academic Excellence </li></ul><ul><li>Do not Miss Lectures </li></ul>
 288. 288. MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence 2. Do not Miss Lectures/Classes ‘ Sow seeds in he morning, sow seeds in the evening, because you dont know which one come-up .’ (Ecclesiastes 11:6)
 289. 289. MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence 3. Know your Stron g and Weak p oints
 290. 290. MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence 3. Know your Stron g and Weak p oints Do not carry extra load, above your capacity
 291. 291. MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence 3. Know your Stron g and Weak p oints ‘ God is faithful not to let you be tempted/tried above your capacity .’ (1Wakorintho 10:13)
 292. 292. MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence 3. Know your Stron g and Weak p oints ‘ To one, he gave 5 talents, to another he gave 2 talents and to another, he gave 1 talent; each one according to his ability (capacity). ’ (Mathew 25:15)
 293. 293. MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence 4. Apply Personal Studying Techniques (Ref: Strong and Weak Points)
 294. 294. MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence 4. Apply Personal Studying Techniques (Ref: Strong and Weak Points) ‘ They have deligence in the Lord, but not in Knowledge .’ (Romans 10:2)
 295. 295. MAFANIKIO KATIKA MASOMO <ul><li>Techniques for Academic Excellence </li></ul><ul><li>4. Apply Personal Studying Techniques </li></ul><ul><li>(Ref: Strong and Weak Points) </li></ul><ul><li>Best time to study </li></ul><ul><li>Environment of Study </li></ul><ul><li>Length of Study </li></ul><ul><li>Style of Study </li></ul>
 296. 296. MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence 5. Join up Serious Group discussions
 297. 297. MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence 5. Join up Serious Group discussions ‘ Two are better than one; because as one falls, the other one will pick him up’ (Ecclesiastes 4:9-10)
 298. 298. MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence 5. Join up Serious Group discussions ‘ God has granted to each one a special unique gift (revelation), for the benefit/profit of all’ (1Corinthians 12:7)
 299. 299. MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence 6. Maintain Personal Health Requirements
 300. 300. MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence 6. Maintain Personal Health Requirements ‘ Don’t you knw that you have become the tem p le of the God , and the Holy Spirit dwells in you?’ (1Corinthians 3:16-17/6:19-20)
 301. 301. MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence 6. Maintain Personal Health Requirements ‘ If anyone destroys the temple of the Holy Spirit, God will destroy that person; for the temple of God is Holy, meaning you, therefore Glorify God through your bodies?’ (1Corinthians 3:16-17/6:19-20)
 302. 302. MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence 6. Maintain Personal Health Requirements ‘ The Lord made man out of the dust of the ground ( Bod y), and breathed in him a life giving breath ( S p irit ) , then man became a living Soul . (Genesisi 2:7, 1Thes 5:23)
 303. 303. MAFANIKIO KATIKA MASOMO <ul><li>Techniques for Academic Excellence </li></ul><ul><li>6. Maintain Personal Health Requirements </li></ul><ul><li>(Holistic; Bod y, Soul, Spirit) </li></ul><ul><li>Adequate Sleep </li></ul><ul><li>Adequate Water </li></ul><ul><li>Balanced Diet </li></ul><ul><li>Protection and Hygiene </li></ul><ul><li>Sports and Games </li></ul>
 304. 304. MAFANIKIO KATIKA MASOMO <ul><li>Techniques for Academic Excellence </li></ul><ul><li>6. Maintain Personal Health Requirements </li></ul><ul><li>(Holistic; Body, Soul , Spirit) </li></ul><ul><li>Sports and Games </li></ul><ul><li>Recreation and hobbies </li></ul><ul><li>Fun time and good time </li></ul><ul><li>Walking and Visitation </li></ul><ul><li>Opposite Friendship </li></ul>
 305. 305. MAFANIKIO KATIKA MASOMO <ul><li>Techniques for Academic Excellence </li></ul><ul><li>6. Maintain Personal Health Requirements </li></ul><ul><li>(Holistic; Body, Soul, S p irit ) </li></ul><ul><li>Chapel Activities </li></ul>
 306. 306. MAFANIKIO KATIKA MASOMO <ul><li>Techniques for Academic Excellence </li></ul><ul><li>6. Maintain Personal Health Requirements </li></ul><ul><li>(Holistic; Body, Soul, S p irit ) </li></ul><ul><li>Praise and Worship </li></ul><ul><li>Bible Studying </li></ul><ul><li>Prayer and Intercession </li></ul><ul><li>Evangelistic Outreach </li></ul><ul><li>Acts of Mercy and Charity </li></ul>
 307. 307. MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence 7. Proper Planning and Time Management
 308. 308. MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence 7. Proper Planning and Time Management ‘ There is season and a time for everything purpose under the sun’ (Ecclesiastes 3:1-8)
 309. 309. MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence 7. Proper Planning and Time Management ‘ Sit down before you start construction, to see and plan for the necessary requirements needed to complete the job, less people laugh at your on your failure to complete’ (Luka 14:28-30)
 310. 310. ULIMWENGU WA ROHO Kwa Mfano Uumbaji wa Dunia Waebrania 11:3
 311. 311. ULIMWENGU WA ROHO Ulimwen g u wa roho Waebrania 11:3 ‘ Nasi twajua ya kuwa, ulimwengu uliumbwa kwa Neno la Mungu, na vitu vinav y oonekana (vya kimwili ) havikuumbwa kwa vitu vilivyo dhahiri ( wazi wazi )’
 312. 312. ULIMWENGU WA ROHO Ulimwen g u wa roho Waebrania 11:3 ‘… ulimwengu uliumbwa kwa Neno la Mungu, na vitu vinav y oonekana (vya kimwili) viliumbwa kwa vitu visivyo dhahiri ( wazi wazi )’ - ( vitu v y a kiroho ) -
 313. 313. Ulimwen g u wa roho Neema Uumbaji Anguko Torati na Manabii Kuzaliwa Msalaba Unyakuo Mwisho Mwa 1 Mwa 3 Kumb, Isa, Dan Math 1 Math 27 1 Thes 4 Ufu 21 (1) Ufu 13 :8 (2) Efe 1:3-4 7 33 30 3 ½ 3 ½ 3 ½ Ulimwengu wa Roho Injili Kanisa Dhiki Milele
 314. 314. Ulimwen g u wa roho Neema Uumbaji Anguko Torati na Manabii Kuzaliwa Msalaba Unyakuo Mwisho Mwa 1 Mwa 3 Kumb, Isa, Dan Math 1 Math 27 1 Thes 4 Ufu 21 (1) Ufu 13 :8 (2) Efe 1:3-4 7 33 30 3 ½ 3 ½ 3 ½ 600 Injili Ulimwengu wa Roho 2000 Kanisa Dhiki 700 Ulimwengu wa Mwili (4) Daniel 7:13 – 14, 27 (5) Ufunuo 20:11 – 15 (3) Isaya 9: 6 Bahari Miti Upepo Nchi na vyote viijazavyo 33 AD 33 AD Milele
 315. 315. ULIMWENGU WA ROHO Kwahiyo Kila cha Kimwili, kina cha kiroho chake Every Physical/Natural thing has its Spiritual Form 1 Wakorintho 15:44
 316. 316. ULIMWENGU WA ROHO 1 Wakorintho 15:44 “ Ikiwa kuna mwili wa asili, Basi na mwili wa roho pia ” If there is a Physical/Natural body There is a Spiritual body too.
 317. 317. ULIMWENGU WA ROHO Waebrania 11:3 Kwahiyo, kila kitu duniani kina ori g inal co p y na p hotoco py yake. Au kila kitu unachokiona duniani, ujue kina so f t-copy na hard-copy yake (yaani kina upande wa rohoni na wa upande wa mwilini ).
 318. 318. ULIMWENGU WA ROHO Ayubu 8:9 “ Kwakuwa sisi ni wa jana tu, wala hatujui neno, maisha yetu ni kama kivuli ” - Photocopy -
 319. 319. ULIMWENGU WA ROHO Zaburi 39:6a “ Binadamu huko na huko kama kivuli ” - Photocopy -
 320. 320. KANUNI ZA KIROHO 2Wakorintho 4:18 Tusiviangalie vitu vinav y oonekana (vya kimwili) ni vya muda; bali tuviangalie vitu visi y oonekana (vya kiroho) kwani hivyo ndivyo vya milele (vya kudumu).
 321. 321. ULIMWENGU WA ROHO 2 Corinthians 4:18 Do not focus on the visible things (Physical) they are temporary; but put your focus on the invisible thing (Spiritual) for they are permanent.
 322. 322. MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence 7. Proper Planning and Time Management ‘ If you fail to plan, then you are planning to fail’
 323. 323. MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence 7. Proper Planning and Time Management ‘ God is a God of Purpose, Plan and Strategies’
 324. 324. Proper Time Management - Plan Mon Tues Wed Thur Fri Sat Sun Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
 325. 325. MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence 8. Build Healthy Personal Relationships
 326. 326. MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence 8. Build Healthy Personal Relationships (Opposite Sex) ‘ For Stronger as death, many waters can not quench love’ (Songs 8:6-7)
 327. 327. MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence 8. Build Healthy Personal Relationships (Opposite Sex) ‘ Opposite Sex relationships are very strong relationships, strongly bonded with ‘Eros’ love. An unstable relationship can very much touch one’s heart and mind to affect studies and ruin his results’
 328. 328. MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence 8. Build Healthy Personal Relationships (Room n’ Class mates) ‘ Strive to live in peace with all men …’ (Hebrews 12:14)
 329. 329. MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence 9. Pray for a Stable Family Relationship
 330. 330. MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence 9. Stable Family Relationship ‘ Family members are connected with a very strong love called ‘Storge’. An unstable home can very much touch one’s heart and mind to affect studies and results’
 331. 331. MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence 9. Stable Family Relationship ‘ Praye for the stability of your family, to have maximum concentration and good results.’
 332. 332. MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence 10. Proper Financial Management ‘ Budgeting’
 333. 333. MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence 10. Proper Financial Management ‘ Budgeting’ ‘ A Budget is an income and expenditure plan. If you fail to plan, then you are planning to fail’
 334. 334. MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence 10. Proper Financial Management ‘ Budgeting’ ‘ I have been praying for you, that may the Lord give you the s p irit o f wisdom and understandin g (revelation), so that you may know …’ (Ephesian 1:15-19)
 335. 335. MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence 10. Proper Financial Management ‘ Budgeting’ ‘ Carefully observe how you live, wisel y, purposefully and accuratelly; not as the unwise and foolish people, but as wise , sensible and intelli g ent people’ (Ephesian 5:15)
 336. 336. MAFANIKIO KATIKA MASOMO <ul><li>Techniques for Academic Excellence </li></ul><ul><li>Major in You Divine Calling </li></ul><ul><li>Know Strong and Weak Points </li></ul><ul><li>Never Miss Lectures and Classes </li></ul><ul><li>Personal Studying Techniques </li></ul><ul><li>Join Serious Group Discussions </li></ul>
 337. 337. MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence 6. Maintain a good Health 7. Proper Time Management 8. Healthy Personal Relationships 9. Stable Family Relationship 10. Proper Financial Management
 338. 338. MAFANIKIO KATIKA MASOMO Techniques for Academic Excellence May these Princi p les help you live a better and succesful life , for the aim of fulfilling God’s Pur p ose and Plan over your life. (Proverbs 19:21)
 339. 339. LENGO KUU LA SOMO; Kujifunza namna Mungu anavyoweza kumpa mtu wake mafanikio , kwa lengo la kumwezesha kuishi ili kulitimiza kusudi lake.
 340. 340. KUSUDI KUU LA MUNGU Ni kuwawezesha watu wake, Kuimiliki na Kutawala dunia , ili binadamu aishi maisha mazuri , na kuwa chombo kizuri cha Ibada , ili kumsifu na kumwabudu Mungu aliye juu.
 341. 341. Mafundisho Mengine <ul><li>Vitabu vingine, CD na DVD za Mafundisho vya Mwalimu Mgisa Mtebe, yanapatikana katika duka la Vitabu vya Kikristo la </li></ul><ul><li>Azania Front Cathedral </li></ul><ul><li>Luther House, Sokoine Drive </li></ul><ul><li>Dar es Salaam. </li></ul>
 342. 342. Kwa mawasiliano zaidi, <ul><li>Mwl. Mgisa Mtebe </li></ul><ul><li>(Christ Rabbon Ministry) </li></ul><ul><li>P. O. Box 837, </li></ul><ul><li>Dar es Salaam, Tanzania. </li></ul><ul><li>+255 713 497 654 </li></ul><ul><li>+255 783 497 654 </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×