Ιωαννίδου Νάσια

Maria Katsaveli
Maria KatsaveliΥπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας "ο
ηρωικοτερος των Αγίων και ο αγριότερος
των ηρώων "
Εισαγωγή
• Ο άγιος Αθανάσιος, τον οποίο η Εκκλησία προσονόμασε «Μέγαν» για την
ξεχωριστή αρετή του, τον αδαμάντινο χαρακτήρα του και τους σθεναρούς
αγώνες που διεξήγαγε προς αντιμετώπιση του κινδύνου της Ορθοδοξίας από
την αίρεση του αντίχριστου Αρείου, υπήρξε μεγάλη ιστορική μορφή μιας από
τις πλέον σημαντικές περιόδους της ανθρωπότητας. Τότε δηλαδή που η
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, διαπιστώνοντας την αδυναμία της να καταπνίξει τον
Χριστιανισμό με βάρβαρους διωγμούς, αναγκάστηκε να τον αναγνωρίσει και να
στηρίξει σ’ αυτόν την παράταση της ζωής της. Οι λεπτομέρειες της ζωής και
του έργου του αγίου Αθανασίου δίνουν μια πολύ παραστατική εικόνα της
ταραχώδους εκείνης εποχής, κατά την οποία έπνεε τα λοίσθια η αρχαία
θρησκεία, η ειδωλολατρία, και θέτονταν τα θεμέλια του κράτους σε νέα
θρησκευτική βάση, στη χριστιανική θρησκεία• και επιπλέον διεξάγονταν
συζητήσεις και συγκαλούνταν τοπικές και οικουμενικές Σύνοδοι για τη
διατύπωση των δογμάτων και τη ρύθμιση θεμάτων αφορώντων στην οργάνωση
και διοίκηση της Εκκλησίας.
Ο βίος του Αγίου Αθανασίου
• Ο Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας γεννήθηκε
το 296 μΧ (ή το 295 μΧ). Έχει
χαρακτηριστεί στύλος της Ορθοδοξίας
και Μέγας Πατήρ της Ορθοδοξίας. Οι
γονείς του Αθανασίου ήταν φτωχοί
αλλά πιστοί και ενάρετοι χριστιανοί. Η
οικονομική του κατάσταση δεν του
επέτρεπε να λάβει ανώτατη
εκπαίδευση, αλλά με την βοήθεια του
Θεού κατάφερε μελετώντας μόνος του
να φτάσει σε υψηλό επίπεδο στην
θεολογία και στην φιλοσοφία. Ο Άγιος
Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός γράφει ότι ο
Άγιος Αθανάσιος μελέτησε την Αγία
Γραφή περισσότερο από κάθε βιβλίο.
Η χειροτονία του Αθανασίου
• Το 312 μΧ ο Άγιος Αθανάσιος χειροτονείται διάκονος από τον Αλέξανδρο
Πατριάρχη Αλεξανδρείας. Ήδη ενώ ήταν διάκονος, εμφανίστηκε στην Α
Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας, το έτος 325 μΧ, που είχε συγκροτηθεί κατά
του Αρείου, στην οποία διέπρεψε πάνω απ’ όλους με τον ζήλο του, και με την
διδασκαλία του περί Ομοουσίου. Αυτός κυρίως κατατρόπωσε τη νόσο του
αρειανισμού, υποστηρίζοντας, με τη θεολογική και φιλοσοφική κατάρτιση που
διέθετε και με τη ρητορική του δεινότητα, τον όρο «ομοούσιος» (τω Πατρί) για
το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Ιησού Χριστό. Στη διδασκαλία
βασικά του Αθανασίου στηρίχτηκε η Σύνοδος αυτή και συνέταξε τα εφτά
πρώτα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως, του κοινώς ονομαζόμενου «Πιστεύω».
Τοιουτοτρόπως το όνομα του Αθανασίου κατέστη τότε σύμβολο της Ορθοδοξίας
στον αγώνα της προς αντίκρουση της γενικής επιθέσεως των αρειανών
εναντίον της.Το έτος 326 μΧ ο Άγιος Αθανάσιος διαδέχθηκε τον Αλέξανδρο,
επίσκοπο Αλεξανδρείας, εκλεγμένος από κλήρο και λαό.
Ο αγώνας κατα του αρειανισμου
• Ο Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας αρνήθηκε την κοινωνία προς τον Άρειο,
γνωρίζοντας την διαστροφή της γνώμης του και την νόσο της αίρεσης που
φώλιαζε ακόμη στην καρδιά του Αρείου. Αμέσως άρχισαν οι συκοφαντίες και
οι επιβουλές των Αρειανών εναντίον του Αγίου Αθανασίου. Αλλεπάλληλες
φορές εξορίστηκε άδικα, καθώς οι Αρειανοί ή οι Εθνικοί κατάφερναν και
επηρέαζαν τους Αυτοκράτορες (Κωνσταντίνος ο Μέγας, Κωνσταντίνος ο υιός, ο
Ιουλιανός ο Παραβάτης, και ο Ουάλης). Ο Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας, ο
υπερασπιστής της Ορθοδοξίας, εξορίστηκε στην πόλη Τρίβερι της Γαλλίας,
κατέφυγε στη Ρώμη, φυγαδεύτηκε και έμεινε καιρό στην έρημο, κρύφτηκε σε
υπόγεια μήνες ολόκληρους, υπέμεινε χιλιάδες βάσανα και διωγμούς για 46
έτη. Όταν οι αυτοκράτορες καταλάβαιναν το λάθος τους ή όταν ανέβαινε νέος
αυτοκράτορας στον θρόνο, ανακαλούσαν τον Άγιο Αθανάσιο από την εξορία μα
έπειτα ήταν πάλι υπό διωγμό, μετά από νέες διαβολές και συκοφαντίες από
Αρειανούς ή από ειδωλολάτρες.
Η εξορία του
• Τα χρόνια που ο Άγιος Αθανάσιος
βρισκόταν σε εξορία τον υποστήριζαν
τόσο οι λαϊκοί όσο και μοναχοί της
ερήμου. Εκεί στην έρημο γνώρισε τον
Μέγα Αντώνιο, του οποίου τον βίο
συνέγραψε. Τελικά, φάνηκε σαν
φωτεινός αστέρας που έδυε,
επιστρέφοντας για τελευταία φορά από
την εξορία στον επισκοπικό του θρόνο,
όπου με την λαμπρότητα των λόγων
του φώτισε τον ορθόδοξο λαό για λίγο
ακόμη καιρό και αναπαύτηκε στις 2
Μαΐου του 373 μΧ.
Συγγραφικό έργο
• Παρά τις μεγάλες περιπέτειες και αντιξοότητες της ζωής του, ο Μέγας
Αθανάσιος έβρισκε χρόνο να διαθέτει για συγγραφική δράση. Το συγγραφικό
έργο του Αγίου είναι πλουσιότατο από απόψεως και ποιού και ποσού. Και
πράγματι, ο Μέγας Αθανάσιος δέσποζε ως εκκλησιαστική μορφή της εποχής
του όχι μόνο ως μαχητής της Ορθοδοξίας, αλλά και ως δοκιμότατος
συγγραφέας αξιολογότατων έργων. Τα συγγράματα του αγίου Αθανασίου
κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες, ήτοι σε: α) απολογητικά υπέρ του
χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας, β) έργα κατά αρειανών, γ) ερμηνευτικά
της Αγίας Γραφής, δ) ασκητικά και ε) επιστολές, τα οποία και είναι
δημοσιευμένα σε τέσσερις τόμους της «Ελληνικής Πατρολογίας» του. Ο
Μέγας Αθανάσιος μέσα από τα συγγράματά του και τα κηρύγματά του έθεσε τη
σφραγίδα της διδασκαλίας του όχι μόνο στους σύγχρονούς του, αλλά και στη
χριστιανική σκέψη πολλών γενεών μετά από αυτόν. Και αυτοί ακόμη οι
μεγάλοι φωστήρες της Εκκλησίας, όπως ο Μέγας Βασίλειος και ο Γρηγόριος ο
Ναζιανζηνός, αντλούσαν «ώσπερ από πηγής» από τα συγγράματα του Μεγάλου
Αθανασίου, όπως εύστοχα σημειώνει ο σοφός πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Φώτιος.
Χαρακτηρισμός
• Ο Αθανάσιος ανήκει στις μεγάλες μορφές της Εκκλησίας, όχι τόσο για την
εξαίρετη άλλωστε συγγραφική του δράση, όσο κυρίως για τον αδαμάντινο
χαρακτήρα του, τη θερμουργό προς την Εκκλησία αγάπη του και την υπέροχη
προσωπικότητάτου, όπως ορθά παρατηρεί άλλος μεγάλος πατήρ της
Εκκλησίας, ο Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός, γράφοντας: «Ο βίος του Αθανασίου
κατέστη υπόδειγμα επισκόπου και η διδασκαλία του νόμος ορθοδοξίας,
καθόσον ο μεν βίος του ήταν καθοδηγός της διδασκαλίας του, η δε διδασκαλία
του ήταν επισφράγιση του βίου του». Το όνομα του Αθανασίου απέβη
συνώνυμο της αρετής, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει πάλι ο Γρηγόριος:
«Αθανάσιον επαινών, αρετήν επαινέσομαι ταύτόν γαρ εκείνον τε ειπείν και
αρετήν επαινέσαι».
• Με τους διαρκείς υπέρ της Ορθοδοξίας αγώνες του ο
Αθανάσιος απέβη «Της του Θεού Εκκλησίας αληθής
στύλος και θεμέλιον», όπως χαρακτηριστικά σημειώνει
ο πατριάρχης Αλεξανδρείας Κύριλλος Α (412-444
μ.Χ.). Ο Αθανασίος κατέστησε τον βίο του, πράγματι,
ζώσα έκφραση και ερμηνεία της Ορθής Πίστεως, της
οποίας την υπεράσπιση έταξε ως σκοπό των αγώνων
του. Όντας έξοχη ηθική και εκκλησιαστική
προσωπικότητα, επιβαλλόταν με τα λόγια του και τα
έργα του στην κοινή συνείδηση των χριστιανών. Το
κύρος του «ως πατρός της Ορθοδοξίας» διατηρήθηκε
ακέραιο και μετά την προς Κύριον εκδημία του, τα δε
συγγράμματά του απέκτησαν οικουμενική διάσταση,
ως περιέχοντα τη γνήσια και αυθεντική διδασκαλία
της Εκκλησίας, και χρησιμοποιήθηκαν ευρύτατα από
τους μετέπειτα εκκλησιαστικούς συγγραφείς και τις
οικουμενικές Συνόδους προς διατύπωση των
ορθόδοξων δογμάτων της Εκκλησίας μας.
• Ο Μέγας Αθανάσιος, στους αγώνες του υπέρ της
Ορθοδοξίας, αντιμετώπισε και τους πλέον ισχυρούς
αντιπάλους και δεν κάμφθηκε ποτέ μπροστά στους
κατατρεγμούς και στις εξορίες. Έτσι, δικαίως
χαρακτηρίστηκε ως «ο ηρωικότερος των αγίων και ως ο
αγιότερος των ηρώων». Η Εκκλησία, εκτιμώντας τα
κατορθώματά του, τον τοποθέτησε κοντά στους
αποστόλους, στους ευαγγελιστές και στους μάρτυρες,
στη χορεία των αγίων, και οι πιστοί του απέδιδαν και
του αποδίδουν τιμές, τις οποίες αναγνώρισαν και
καθιέρωσαν οι επερχόμενες γενεές μέχρι σήμερα.
Δικαίως ο υμνωδός της Εκκλησίας μας, η οποία
εορτάζει τη μνήμη του στις 18 Ιανουαρίου(ορθόδοξη
εκκλησία) και στις 2 Μαίου(καθολική εκκλησία),
γράφει: «Αθανάσιον, και θανόντα, ζην λέγω• οι γαρ
δίκαιοι ζώσι και τεθνηκότες», δηλαδή: τον Αθανάσιο,
αν και πέθανε, τον θεωρώ ζωντανόν, διότι οι δίκαιοι
ζουν και μετά τον θάνατο.
Πηγες: http://www.diakonima.gr/2012/01/18/άγιος-
αθανάσιος-ο-μέγας-ο-ηρωικότερο/
http://www.matia.gr/pisth/synaxari/agios-athanasios-o-
megas-agios-kirillos-patriarchisch-alexandrias.html
Εργασια για τον άγιο μας
Καθηγήτρια Κ.κατσαβελη
Μαθήτρια : Νασια Ιωαννιδου Α2
1 sur 11

Recommandé

Κατσαβέλη Γιώτα par
Κατσαβέλη ΓιώταΚατσαβέλη Γιώτα
Κατσαβέλη ΓιώταMaria Katsaveli
742 vues12 diapositives
Κιοσσέ Βασιλική par
Κιοσσέ ΒασιλικήΚιοσσέ Βασιλική
Κιοσσέ ΒασιλικήMaria Katsaveli
459 vues8 diapositives
Κετικίδου Κατερίνα par
Κετικίδου ΚατερίναΚετικίδου Κατερίνα
Κετικίδου ΚατερίναMaria Katsaveli
1.6K vues17 diapositives
Σφυράκη Κατερίνα par
Σφυράκη ΚατερίναΣφυράκη Κατερίνα
Σφυράκη ΚατερίναMaria Katsaveli
723 vues11 diapositives
Τεβρεντζίδης Αλέξανδρος par
Τεβρεντζίδης ΑλέξανδροςΤεβρεντζίδης Αλέξανδρος
Τεβρεντζίδης ΑλέξανδροςMaria Katsaveli
459 vues7 diapositives
Ιορδανίδης Αλέξανδρος par
Ιορδανίδης ΑλέξανδροςΙορδανίδης Αλέξανδρος
Ιορδανίδης ΑλέξανδροςMaria Katsaveli
411 vues4 diapositives

Contenu connexe

Tendances

5η ώρα η φιλοσοφια συναντα τον χριστιανισμο ιουστινος par
5η ώρα η φιλοσοφια συναντα τον χριστιανισμο ιουστινος5η ώρα η φιλοσοφια συναντα τον χριστιανισμο ιουστινος
5η ώρα η φιλοσοφια συναντα τον χριστιανισμο ιουστινοςΕλενη Ζαχου
3.4K vues6 diapositives
ΤΑΞΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:Θ.Ε. 3 Σύγχρονες μορφές στην Ορθοδοξια par
ΤΑΞΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:Θ.Ε. 3 Σύγχρονες μορφές στην ΟρθοδοξιαΤΑΞΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:Θ.Ε. 3 Σύγχρονες μορφές στην Ορθοδοξια
ΤΑΞΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:Θ.Ε. 3 Σύγχρονες μορφές στην Ορθοδοξιαklery78
3.2K vues8 diapositives
10η . β ιουλιανός συναντηση χριστιανισμου ελληνισμου στην παιδεια par
10η . β ιουλιανός συναντηση χριστιανισμου ελληνισμου στην παιδεια10η . β ιουλιανός συναντηση χριστιανισμου ελληνισμου στην παιδεια
10η . β ιουλιανός συναντηση χριστιανισμου ελληνισμου στην παιδειαΕλενη Ζαχου
4.9K vues6 diapositives
G 9 oi megaloi diwgmoi (1) ΤΟΥ Κ ΞΕΥΓΕΝΗ par
G 9 oi megaloi diwgmoi (1) ΤΟΥ Κ ΞΕΥΓΕΝΗG 9 oi megaloi diwgmoi (1) ΤΟΥ Κ ΞΕΥΓΕΝΗ
G 9 oi megaloi diwgmoi (1) ΤΟΥ Κ ΞΕΥΓΕΝΗΕλενη Ζαχου
8.3K vues35 diapositives
7η ώρα γ η φιλοσοφια συναντα το χριστιανισμο η αικατερινα και οι κομψοι τω... par
7η ώρα γ η φιλοσοφια συναντα το χριστιανισμο  η αικατερινα και οι κομψοι τω...7η ώρα γ η φιλοσοφια συναντα το χριστιανισμο  η αικατερινα και οι κομψοι τω...
7η ώρα γ η φιλοσοφια συναντα το χριστιανισμο η αικατερινα και οι κομψοι τω...Ελενη Ζαχου
2.5K vues1 diapositive
III. H αποτύπωση της σύνθεσης Eλληνισμού και Xριστιανισμού στην τέχνη par
III. H αποτύπωση της σύνθεσης Eλληνισμού και Xριστιανισμού στην τέχνηIII. H αποτύπωση της σύνθεσης Eλληνισμού και Xριστιανισμού στην τέχνη
III. H αποτύπωση της σύνθεσης Eλληνισμού και Xριστιανισμού στην τέχνηPapanikolaou Dimitris
6.4K vues15 diapositives

Tendances(20)

5η ώρα η φιλοσοφια συναντα τον χριστιανισμο ιουστινος par Ελενη Ζαχου
5η ώρα η φιλοσοφια συναντα τον χριστιανισμο ιουστινος5η ώρα η φιλοσοφια συναντα τον χριστιανισμο ιουστινος
5η ώρα η φιλοσοφια συναντα τον χριστιανισμο ιουστινος
ΤΑΞΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:Θ.Ε. 3 Σύγχρονες μορφές στην Ορθοδοξια par klery78
ΤΑΞΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:Θ.Ε. 3 Σύγχρονες μορφές στην ΟρθοδοξιαΤΑΞΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:Θ.Ε. 3 Σύγχρονες μορφές στην Ορθοδοξια
ΤΑΞΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:Θ.Ε. 3 Σύγχρονες μορφές στην Ορθοδοξια
klery783.2K vues
10η . β ιουλιανός συναντηση χριστιανισμου ελληνισμου στην παιδεια par Ελενη Ζαχου
10η . β ιουλιανός συναντηση χριστιανισμου ελληνισμου στην παιδεια10η . β ιουλιανός συναντηση χριστιανισμου ελληνισμου στην παιδεια
10η . β ιουλιανός συναντηση χριστιανισμου ελληνισμου στην παιδεια
7η ώρα γ η φιλοσοφια συναντα το χριστιανισμο η αικατερινα και οι κομψοι τω... par Ελενη Ζαχου
7η ώρα γ η φιλοσοφια συναντα το χριστιανισμο  η αικατερινα και οι κομψοι τω...7η ώρα γ η φιλοσοφια συναντα το χριστιανισμο  η αικατερινα και οι κομψοι τω...
7η ώρα γ η φιλοσοφια συναντα το χριστιανισμο η αικατερινα και οι κομψοι τω...
III. H αποτύπωση της σύνθεσης Eλληνισμού και Xριστιανισμού στην τέχνη par Papanikolaou Dimitris
III. H αποτύπωση της σύνθεσης Eλληνισμού και Xριστιανισμού στην τέχνηIII. H αποτύπωση της σύνθεσης Eλληνισμού και Xριστιανισμού στην τέχνη
III. H αποτύπωση της σύνθεσης Eλληνισμού και Xριστιανισμού στην τέχνη
Γιατί να τιμούμε τους τρεις ιεράρχες ; par Kalliopi Ziogou
Γιατί να τιμούμε τους τρεις ιεράρχες ;Γιατί να τιμούμε τους τρεις ιεράρχες ;
Γιατί να τιμούμε τους τρεις ιεράρχες ;
Kalliopi Ziogou2K vues
Υπάρχει τελικά ο αη Βασίλης ; par desphan
Υπάρχει τελικά ο αη Βασίλης ;Υπάρχει τελικά ο αη Βασίλης ;
Υπάρχει τελικά ο αη Βασίλης ;
desphan3K vues
7η ώρα γ η φιλοσοφια συναντα τον χριστιανισμο η αικατερινα και οι κομψοι των ... par Ελενη Ζαχου
7η ώρα γ η φιλοσοφια συναντα τον χριστιανισμο η αικατερινα και οι κομψοι των ...7η ώρα γ η φιλοσοφια συναντα τον χριστιανισμο η αικατερινα και οι κομψοι των ...
7η ώρα γ η φιλοσοφια συναντα τον χριστιανισμο η αικατερινα και οι κομψοι των ...
δ.ε.22 Ο εκχριστιανισμός των σλαβικών λαών par desphan
 δ.ε.22 Ο εκχριστιανισμός των σλαβικών λαών δ.ε.22 Ο εκχριστιανισμός των σλαβικών λαών
δ.ε.22 Ο εκχριστιανισμός των σλαβικών λαών
desphan4.7K vues
ΕΡΓΑΣΙΑ Γ1: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ par klery78
ΕΡΓΑΣΙΑ Γ1: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣΕΡΓΑΣΙΑ Γ1: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ Γ1: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ
klery781.3K vues
Ελληνισμός και Χριστιανισμός. Η συνάντηση δύο κόσμων par Papanikolaou Dimitris
Ελληνισμός και Χριστιανισμός. Η συνάντηση δύο κόσμωνΕλληνισμός και Χριστιανισμός. Η συνάντηση δύο κόσμων
Ελληνισμός και Χριστιανισμός. Η συνάντηση δύο κόσμων
10η ώρα β ιουλιανός συναντηση χριστιανισμου ελληνισμου στην παιδεια par Ελενη Ζαχου
10η ώρα β ιουλιανός  συναντηση χριστιανισμου ελληνισμου στην παιδεια10η ώρα β ιουλιανός  συναντηση χριστιανισμου ελληνισμου στην παιδεια
10η ώρα β ιουλιανός συναντηση χριστιανισμου ελληνισμου στην παιδεια
Ο άγιος Βασίλης par avramaki
Ο άγιος ΒασίληςΟ άγιος Βασίλης
Ο άγιος Βασίλης
avramaki1.7K vues

En vedette

Ιωαννίδου Χριστίνα par
Ιωαννίδου ΧριστίναΙωαννίδου Χριστίνα
Ιωαννίδου ΧριστίναMaria Katsaveli
517 vues6 diapositives
Ιωαννίδου Στέλλα par
 Ιωαννίδου Στέλλα Ιωαννίδου Στέλλα
Ιωαννίδου ΣτέλλαMaria Katsaveli
509 vues18 diapositives
Ο σκοπός και το νόημα του ανθρώπου par
Ο σκοπός και το νόημα του ανθρώπουΟ σκοπός και το νόημα του ανθρώπου
Ο σκοπός και το νόημα του ανθρώπουPapanikolaou Dimitris
7.2K vues18 diapositives
Κάκαρης Παναγιώτης par
Κάκαρης ΠαναγιώτηςΚάκαρης Παναγιώτης
Κάκαρης ΠαναγιώτηςMaria Katsaveli
519 vues10 diapositives
Κανταρτζή Χρυσούλα par
Κανταρτζή ΧρυσούλαΚανταρτζή Χρυσούλα
Κανταρτζή ΧρυσούλαMaria Katsaveli
1.4K vues19 diapositives
Κεραμάρη Χρύσα par
Κεραμάρη ΧρύσαΚεραμάρη Χρύσα
Κεραμάρη ΧρύσαMaria Katsaveli
1.4K vues11 diapositives

En vedette(20)

Ο σκοπός και το νόημα του ανθρώπου par Papanikolaou Dimitris
Ο σκοπός και το νόημα του ανθρώπουΟ σκοπός και το νόημα του ανθρώπου
Ο σκοπός και το νόημα του ανθρώπου
Κανταρτζή Χρυσούλα par Maria Katsaveli
Κανταρτζή ΧρυσούλαΚανταρτζή Χρυσούλα
Κανταρτζή Χρυσούλα
Maria Katsaveli1.4K vues
άγιος στυλιανός ιωαννίδου στέλλα par Maria Katsaveli
άγιος στυλιανός  ιωαννίδου στέλλαάγιος στυλιανός  ιωαννίδου στέλλα
άγιος στυλιανός ιωαννίδου στέλλα
Maria Katsaveli474 vues
Ο άνθρωπος στις άλλες θρησκείες par Papanikolaou Dimitris
Ο άνθρωπος στις άλλες θρησκείεςΟ άνθρωπος στις άλλες θρησκείες
Ο άνθρωπος στις άλλες θρησκείες
Mαρτυρία και προσφορά της Ορθοδοξίας στο σύγχρονο κόσμο par Papanikolaou Dimitris
Mαρτυρία και προσφορά της Ορθοδοξίας στο σύγχρονο κόσμοMαρτυρία και προσφορά της Ορθοδοξίας στο σύγχρονο κόσμο
Mαρτυρία και προσφορά της Ορθοδοξίας στο σύγχρονο κόσμο
ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗ-ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ par klery78
ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗ-ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗ-ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗ-ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
klery7811.5K vues
ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗ-Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ par klery78
ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗ-Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗ-Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗ-Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
klery787.9K vues
Παρουσίαση για τη χρήση ΤΠΕ στο μάθημα των Θρησκευτικών (2014) par Maria Katsaveli
Παρουσίαση για τη χρήση ΤΠΕ στο μάθημα των Θρησκευτικών (2014)Παρουσίαση για τη χρήση ΤΠΕ στο μάθημα των Θρησκευτικών (2014)
Παρουσίαση για τη χρήση ΤΠΕ στο μάθημα των Θρησκευτικών (2014)
Maria Katsaveli3.4K vues
Θρησκευτικά Α' Λυκείου 1.3 - Επικοινωνία par Maria Katsaveli
Θρησκευτικά Α' Λυκείου 1.3 - ΕπικοινωνίαΘρησκευτικά Α' Λυκείου 1.3 - Επικοινωνία
Θρησκευτικά Α' Λυκείου 1.3 - Επικοινωνία
Maria Katsaveli6K vues
Α' Λυκείου 1.1 - Αναζήτηση του Θεού par Maria Katsaveli
Α' Λυκείου 1.1 - Αναζήτηση του ΘεούΑ' Λυκείου 1.1 - Αναζήτηση του Θεού
Α' Λυκείου 1.1 - Αναζήτηση του Θεού
Maria Katsaveli7.1K vues
Θρησκευτικά Α' Λυκείου 1.2 - Αυτογνωσία par Maria Katsaveli
Θρησκευτικά Α' Λυκείου 1.2 - ΑυτογνωσίαΘρησκευτικά Α' Λυκείου 1.2 - Αυτογνωσία
Θρησκευτικά Α' Λυκείου 1.2 - Αυτογνωσία
Maria Katsaveli7K vues
Θρησκευτικά Α' Λυκείου 1. 4 - Ήθος par Maria Katsaveli
Θρησκευτικά Α' Λυκείου 1. 4 - ΉθοςΘρησκευτικά Α' Λυκείου 1. 4 - Ήθος
Θρησκευτικά Α' Λυκείου 1. 4 - Ήθος
Maria Katsaveli5.2K vues
Ο σεβασμός του άλλου στις θρησκείες του κόσμου par Papanikolaou Dimitris
Ο σεβασμός του άλλου στις θρησκείες του κόσμουΟ σεβασμός του άλλου στις θρησκείες του κόσμου
Ο σεβασμός του άλλου στις θρησκείες του κόσμου
Χριστούγεννα 2016 Ακανθοπούλου par Roy Akanthopoulou
Χριστούγεννα 2016 ΑκανθοπούλουΧριστούγεννα 2016 Ακανθοπούλου
Χριστούγεννα 2016 Ακανθοπούλου
Roy Akanthopoulou13.1K vues

Similaire à Ιωαννίδου Νάσια

Τρεις Ιεράρχες par
Τρεις ΙεράρχεςΤρεις Ιεράρχες
Τρεις ΙεράρχεςΔήμητρα Τζίνου
385 vues9 diapositives
΄δ.ε.23 Η εξάπλωση του Χριστιανισμού στη Δυτική Ευρώπη par
΄δ.ε.23 Η εξάπλωση του Χριστιανισμού στη Δυτική Ευρώπη΄δ.ε.23 Η εξάπλωση του Χριστιανισμού στη Δυτική Ευρώπη
΄δ.ε.23 Η εξάπλωση του Χριστιανισμού στη Δυτική Ευρώπηdesphan
3.9K vues26 diapositives
Η ΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ par
Η ΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝΗ ΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ
Η ΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝssuserc13fb9
220 vues25 diapositives
Ιγνάτιος ο Θεοφόρος par
Ιγνάτιος ο ΘεοφόροςΙγνάτιος ο Θεοφόρος
Ιγνάτιος ο Θεοφόρος88DIMATH
707 vues19 diapositives
Oι Tρεις Iεράρχες par
Oι Tρεις IεράρχεςOι Tρεις Iεράρχες
Oι Tρεις Iεράρχεςavramaki
858 vues10 diapositives
Τρεις Ιεράρχες par
Τρεις ΙεράρχεςΤρεις Ιεράρχες
Τρεις ΙεράρχεςΔήμητρα Τζίνου
530 vues9 diapositives

Similaire à Ιωαννίδου Νάσια(20)

΄δ.ε.23 Η εξάπλωση του Χριστιανισμού στη Δυτική Ευρώπη par desphan
΄δ.ε.23 Η εξάπλωση του Χριστιανισμού στη Δυτική Ευρώπη΄δ.ε.23 Η εξάπλωση του Χριστιανισμού στη Δυτική Ευρώπη
΄δ.ε.23 Η εξάπλωση του Χριστιανισμού στη Δυτική Ευρώπη
desphan3.9K vues
Η ΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ par ssuserc13fb9
Η ΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝΗ ΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ
Η ΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ
ssuserc13fb9220 vues
Ιγνάτιος ο Θεοφόρος par 88DIMATH
Ιγνάτιος ο ΘεοφόροςΙγνάτιος ο Θεοφόρος
Ιγνάτιος ο Θεοφόρος
88DIMATH707 vues
Oι Tρεις Iεράρχες par avramaki
Oι Tρεις IεράρχεςOι Tρεις Iεράρχες
Oι Tρεις Iεράρχες
avramaki858 vues
Tο νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής. λατρείας par Nikoletta Dimitriou
 Tο νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής. λατρείας Tο νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής. λατρείας
Tο νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής. λατρείας
4η ωρα γ. η εκκλησια ανοιγεται και εξαπλωνεται par Ελενη Ζαχου
4η ωρα γ. η εκκλησια ανοιγεται και εξαπλωνεται4η ωρα γ. η εκκλησια ανοιγεται και εξαπλωνεται
4η ωρα γ. η εκκλησια ανοιγεται και εξαπλωνεται
Oι βίοι των τριών ιεραρχών par Natasa Liri
Oι βίοι των τριών ιεραρχώνOι βίοι των τριών ιεραρχών
Oι βίοι των τριών ιεραρχών
Natasa Liri4K vues
καθολικη εκκλησια 2 par Lyraki Maria
καθολικη εκκλησια 2καθολικη εκκλησια 2
καθολικη εκκλησια 2
Lyraki Maria357 vues
Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ par Martha Gane
Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
Martha Gane314 vues
Βυζαντινός πολιτισμός par Georgia Sofi
Βυζαντινός πολιτισμόςΒυζαντινός πολιτισμός
Βυζαντινός πολιτισμός
Georgia Sofi434 vues

Plus de Maria Katsaveli

2o ΕΠΑΛ ΚΙΛΚΙΣ-ΣΥΝΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ par
2o ΕΠΑΛ ΚΙΛΚΙΣ-ΣΥΝΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ2o ΕΠΑΛ ΚΙΛΚΙΣ-ΣΥΝΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
2o ΕΠΑΛ ΚΙΛΚΙΣ-ΣΥΝΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑMaria Katsaveli
865 vues110 diapositives
Εξώφυλλα σχολικών βιβλίων της δεκαετίας του ‘60 par
Εξώφυλλα σχολικών βιβλίων της δεκαετίας του ‘60 Εξώφυλλα σχολικών βιβλίων της δεκαετίας του ‘60
Εξώφυλλα σχολικών βιβλίων της δεκαετίας του ‘60 Maria Katsaveli
823 vues25 diapositives
εξώφυλλα βιβλίων της δεκαετίας ΄΄10 55 par
εξώφυλλα βιβλίων της δεκαετίας ΄΄10 55εξώφυλλα βιβλίων της δεκαετίας ΄΄10 55
εξώφυλλα βιβλίων της δεκαετίας ΄΄10 55Maria Katsaveli
838 vues12 diapositives
Eκπαιδευτικό σύστημα '80 par
Eκπαιδευτικό σύστημα '80Eκπαιδευτικό σύστημα '80
Eκπαιδευτικό σύστημα '80Maria Katsaveli
1.1K vues17 diapositives
η θρησκεια του κορανιου το ισλαμ par
η θρησκεια του κορανιου το ισλαμη θρησκεια του κορανιου το ισλαμ
η θρησκεια του κορανιου το ισλαμMaria Katsaveli
1K vues19 diapositives
Λαοί και θρησκεύματα σε έναν πλουραλιστικό κόσμο α΄ (Ιουδαϊσμός) par
Λαοί και θρησκεύματα σε έναν πλουραλιστικό κόσμο α΄ (Ιουδαϊσμός)Λαοί και θρησκεύματα σε έναν πλουραλιστικό κόσμο α΄ (Ιουδαϊσμός)
Λαοί και θρησκεύματα σε έναν πλουραλιστικό κόσμο α΄ (Ιουδαϊσμός)Maria Katsaveli
1.2K vues20 diapositives

Plus de Maria Katsaveli(7)

2o ΕΠΑΛ ΚΙΛΚΙΣ-ΣΥΝΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ par Maria Katsaveli
2o ΕΠΑΛ ΚΙΛΚΙΣ-ΣΥΝΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ2o ΕΠΑΛ ΚΙΛΚΙΣ-ΣΥΝΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
2o ΕΠΑΛ ΚΙΛΚΙΣ-ΣΥΝΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Maria Katsaveli865 vues
Εξώφυλλα σχολικών βιβλίων της δεκαετίας του ‘60 par Maria Katsaveli
Εξώφυλλα σχολικών βιβλίων της δεκαετίας του ‘60 Εξώφυλλα σχολικών βιβλίων της δεκαετίας του ‘60
Εξώφυλλα σχολικών βιβλίων της δεκαετίας του ‘60
Maria Katsaveli823 vues
εξώφυλλα βιβλίων της δεκαετίας ΄΄10 55 par Maria Katsaveli
εξώφυλλα βιβλίων της δεκαετίας ΄΄10 55εξώφυλλα βιβλίων της δεκαετίας ΄΄10 55
εξώφυλλα βιβλίων της δεκαετίας ΄΄10 55
Maria Katsaveli838 vues
Eκπαιδευτικό σύστημα '80 par Maria Katsaveli
Eκπαιδευτικό σύστημα '80Eκπαιδευτικό σύστημα '80
Eκπαιδευτικό σύστημα '80
Maria Katsaveli1.1K vues
η θρησκεια του κορανιου το ισλαμ par Maria Katsaveli
η θρησκεια του κορανιου το ισλαμη θρησκεια του κορανιου το ισλαμ
η θρησκεια του κορανιου το ισλαμ
Maria Katsaveli1K vues
Λαοί και θρησκεύματα σε έναν πλουραλιστικό κόσμο α΄ (Ιουδαϊσμός) par Maria Katsaveli
Λαοί και θρησκεύματα σε έναν πλουραλιστικό κόσμο α΄ (Ιουδαϊσμός)Λαοί και θρησκεύματα σε έναν πλουραλιστικό κόσμο α΄ (Ιουδαϊσμός)
Λαοί και θρησκεύματα σε έναν πλουραλιστικό κόσμο α΄ (Ιουδαϊσμός)
Maria Katsaveli1.2K vues
Εκκλησίες και ξωκλήσια του τόπου μου par Maria Katsaveli
Εκκλησίες και ξωκλήσια του τόπου μουΕκκλησίες και ξωκλήσια του τόπου μου
Εκκλησίες και ξωκλήσια του τόπου μου
Maria Katsaveli1.8K vues

Dernier

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. par
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ssuser43d27b
38 vues18 diapositives
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ par
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚΜνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚDimitra Mylonaki
17 vues39 diapositives
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf par
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf2lykkomo
1.3K vues15 diapositives
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" par
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"gymkeram
19 vues22 diapositives
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdf par
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdfΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdf
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdfChrisa Kokorikou
59 vues5 diapositives
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx par
ΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxssuser86b52c
12 vues37 diapositives

Dernier(20)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. par ssuser43d27b
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ssuser43d27b38 vues
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ par Dimitra Mylonaki
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚΜνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf par 2lykkomo
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
2lykkomo1.3K vues
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" par gymkeram
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
gymkeram19 vues
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx par ssuser86b52c
ΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ssuser86b52c12 vues
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό par Dimitra Mylonaki
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf par Chrisa Kokorikou
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf par Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ... par 2lykkomo
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
2lykkomo699 vues
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx par gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptxΓυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
gymkeram17 vues
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf par ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
ssuser9e6212422 vues
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf par ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
ssuser9e6212557 vues
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf par Chrisa Kokorikou
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx par 7gymnasiokavalas
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptxΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου par Roy Akanthopoulou
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμουΘ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου

Ιωαννίδου Νάσια

 • 1. Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας "ο ηρωικοτερος των Αγίων και ο αγριότερος των ηρώων "
 • 2. Εισαγωγή • Ο άγιος Αθανάσιος, τον οποίο η Εκκλησία προσονόμασε «Μέγαν» για την ξεχωριστή αρετή του, τον αδαμάντινο χαρακτήρα του και τους σθεναρούς αγώνες που διεξήγαγε προς αντιμετώπιση του κινδύνου της Ορθοδοξίας από την αίρεση του αντίχριστου Αρείου, υπήρξε μεγάλη ιστορική μορφή μιας από τις πλέον σημαντικές περιόδους της ανθρωπότητας. Τότε δηλαδή που η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, διαπιστώνοντας την αδυναμία της να καταπνίξει τον Χριστιανισμό με βάρβαρους διωγμούς, αναγκάστηκε να τον αναγνωρίσει και να στηρίξει σ’ αυτόν την παράταση της ζωής της. Οι λεπτομέρειες της ζωής και του έργου του αγίου Αθανασίου δίνουν μια πολύ παραστατική εικόνα της ταραχώδους εκείνης εποχής, κατά την οποία έπνεε τα λοίσθια η αρχαία θρησκεία, η ειδωλολατρία, και θέτονταν τα θεμέλια του κράτους σε νέα θρησκευτική βάση, στη χριστιανική θρησκεία• και επιπλέον διεξάγονταν συζητήσεις και συγκαλούνταν τοπικές και οικουμενικές Σύνοδοι για τη διατύπωση των δογμάτων και τη ρύθμιση θεμάτων αφορώντων στην οργάνωση και διοίκηση της Εκκλησίας.
 • 3. Ο βίος του Αγίου Αθανασίου • Ο Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας γεννήθηκε το 296 μΧ (ή το 295 μΧ). Έχει χαρακτηριστεί στύλος της Ορθοδοξίας και Μέγας Πατήρ της Ορθοδοξίας. Οι γονείς του Αθανασίου ήταν φτωχοί αλλά πιστοί και ενάρετοι χριστιανοί. Η οικονομική του κατάσταση δεν του επέτρεπε να λάβει ανώτατη εκπαίδευση, αλλά με την βοήθεια του Θεού κατάφερε μελετώντας μόνος του να φτάσει σε υψηλό επίπεδο στην θεολογία και στην φιλοσοφία. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός γράφει ότι ο Άγιος Αθανάσιος μελέτησε την Αγία Γραφή περισσότερο από κάθε βιβλίο.
 • 4. Η χειροτονία του Αθανασίου • Το 312 μΧ ο Άγιος Αθανάσιος χειροτονείται διάκονος από τον Αλέξανδρο Πατριάρχη Αλεξανδρείας. Ήδη ενώ ήταν διάκονος, εμφανίστηκε στην Α Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας, το έτος 325 μΧ, που είχε συγκροτηθεί κατά του Αρείου, στην οποία διέπρεψε πάνω απ’ όλους με τον ζήλο του, και με την διδασκαλία του περί Ομοουσίου. Αυτός κυρίως κατατρόπωσε τη νόσο του αρειανισμού, υποστηρίζοντας, με τη θεολογική και φιλοσοφική κατάρτιση που διέθετε και με τη ρητορική του δεινότητα, τον όρο «ομοούσιος» (τω Πατρί) για το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Ιησού Χριστό. Στη διδασκαλία βασικά του Αθανασίου στηρίχτηκε η Σύνοδος αυτή και συνέταξε τα εφτά πρώτα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως, του κοινώς ονομαζόμενου «Πιστεύω». Τοιουτοτρόπως το όνομα του Αθανασίου κατέστη τότε σύμβολο της Ορθοδοξίας στον αγώνα της προς αντίκρουση της γενικής επιθέσεως των αρειανών εναντίον της.Το έτος 326 μΧ ο Άγιος Αθανάσιος διαδέχθηκε τον Αλέξανδρο, επίσκοπο Αλεξανδρείας, εκλεγμένος από κλήρο και λαό.
 • 5. Ο αγώνας κατα του αρειανισμου • Ο Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας αρνήθηκε την κοινωνία προς τον Άρειο, γνωρίζοντας την διαστροφή της γνώμης του και την νόσο της αίρεσης που φώλιαζε ακόμη στην καρδιά του Αρείου. Αμέσως άρχισαν οι συκοφαντίες και οι επιβουλές των Αρειανών εναντίον του Αγίου Αθανασίου. Αλλεπάλληλες φορές εξορίστηκε άδικα, καθώς οι Αρειανοί ή οι Εθνικοί κατάφερναν και επηρέαζαν τους Αυτοκράτορες (Κωνσταντίνος ο Μέγας, Κωνσταντίνος ο υιός, ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, και ο Ουάλης). Ο Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας, ο υπερασπιστής της Ορθοδοξίας, εξορίστηκε στην πόλη Τρίβερι της Γαλλίας, κατέφυγε στη Ρώμη, φυγαδεύτηκε και έμεινε καιρό στην έρημο, κρύφτηκε σε υπόγεια μήνες ολόκληρους, υπέμεινε χιλιάδες βάσανα και διωγμούς για 46 έτη. Όταν οι αυτοκράτορες καταλάβαιναν το λάθος τους ή όταν ανέβαινε νέος αυτοκράτορας στον θρόνο, ανακαλούσαν τον Άγιο Αθανάσιο από την εξορία μα έπειτα ήταν πάλι υπό διωγμό, μετά από νέες διαβολές και συκοφαντίες από Αρειανούς ή από ειδωλολάτρες.
 • 6. Η εξορία του • Τα χρόνια που ο Άγιος Αθανάσιος βρισκόταν σε εξορία τον υποστήριζαν τόσο οι λαϊκοί όσο και μοναχοί της ερήμου. Εκεί στην έρημο γνώρισε τον Μέγα Αντώνιο, του οποίου τον βίο συνέγραψε. Τελικά, φάνηκε σαν φωτεινός αστέρας που έδυε, επιστρέφοντας για τελευταία φορά από την εξορία στον επισκοπικό του θρόνο, όπου με την λαμπρότητα των λόγων του φώτισε τον ορθόδοξο λαό για λίγο ακόμη καιρό και αναπαύτηκε στις 2 Μαΐου του 373 μΧ.
 • 7. Συγγραφικό έργο • Παρά τις μεγάλες περιπέτειες και αντιξοότητες της ζωής του, ο Μέγας Αθανάσιος έβρισκε χρόνο να διαθέτει για συγγραφική δράση. Το συγγραφικό έργο του Αγίου είναι πλουσιότατο από απόψεως και ποιού και ποσού. Και πράγματι, ο Μέγας Αθανάσιος δέσποζε ως εκκλησιαστική μορφή της εποχής του όχι μόνο ως μαχητής της Ορθοδοξίας, αλλά και ως δοκιμότατος συγγραφέας αξιολογότατων έργων. Τα συγγράματα του αγίου Αθανασίου κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες, ήτοι σε: α) απολογητικά υπέρ του χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας, β) έργα κατά αρειανών, γ) ερμηνευτικά της Αγίας Γραφής, δ) ασκητικά και ε) επιστολές, τα οποία και είναι δημοσιευμένα σε τέσσερις τόμους της «Ελληνικής Πατρολογίας» του. Ο Μέγας Αθανάσιος μέσα από τα συγγράματά του και τα κηρύγματά του έθεσε τη σφραγίδα της διδασκαλίας του όχι μόνο στους σύγχρονούς του, αλλά και στη χριστιανική σκέψη πολλών γενεών μετά από αυτόν. Και αυτοί ακόμη οι μεγάλοι φωστήρες της Εκκλησίας, όπως ο Μέγας Βασίλειος και ο Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός, αντλούσαν «ώσπερ από πηγής» από τα συγγράματα του Μεγάλου Αθανασίου, όπως εύστοχα σημειώνει ο σοφός πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Φώτιος.
 • 8. Χαρακτηρισμός • Ο Αθανάσιος ανήκει στις μεγάλες μορφές της Εκκλησίας, όχι τόσο για την εξαίρετη άλλωστε συγγραφική του δράση, όσο κυρίως για τον αδαμάντινο χαρακτήρα του, τη θερμουργό προς την Εκκλησία αγάπη του και την υπέροχη προσωπικότητάτου, όπως ορθά παρατηρεί άλλος μεγάλος πατήρ της Εκκλησίας, ο Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός, γράφοντας: «Ο βίος του Αθανασίου κατέστη υπόδειγμα επισκόπου και η διδασκαλία του νόμος ορθοδοξίας, καθόσον ο μεν βίος του ήταν καθοδηγός της διδασκαλίας του, η δε διδασκαλία του ήταν επισφράγιση του βίου του». Το όνομα του Αθανασίου απέβη συνώνυμο της αρετής, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει πάλι ο Γρηγόριος: «Αθανάσιον επαινών, αρετήν επαινέσομαι ταύτόν γαρ εκείνον τε ειπείν και αρετήν επαινέσαι».
 • 9. • Με τους διαρκείς υπέρ της Ορθοδοξίας αγώνες του ο Αθανάσιος απέβη «Της του Θεού Εκκλησίας αληθής στύλος και θεμέλιον», όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο πατριάρχης Αλεξανδρείας Κύριλλος Α (412-444 μ.Χ.). Ο Αθανασίος κατέστησε τον βίο του, πράγματι, ζώσα έκφραση και ερμηνεία της Ορθής Πίστεως, της οποίας την υπεράσπιση έταξε ως σκοπό των αγώνων του. Όντας έξοχη ηθική και εκκλησιαστική προσωπικότητα, επιβαλλόταν με τα λόγια του και τα έργα του στην κοινή συνείδηση των χριστιανών. Το κύρος του «ως πατρός της Ορθοδοξίας» διατηρήθηκε ακέραιο και μετά την προς Κύριον εκδημία του, τα δε συγγράμματά του απέκτησαν οικουμενική διάσταση, ως περιέχοντα τη γνήσια και αυθεντική διδασκαλία της Εκκλησίας, και χρησιμοποιήθηκαν ευρύτατα από τους μετέπειτα εκκλησιαστικούς συγγραφείς και τις οικουμενικές Συνόδους προς διατύπωση των ορθόδοξων δογμάτων της Εκκλησίας μας.
 • 10. • Ο Μέγας Αθανάσιος, στους αγώνες του υπέρ της Ορθοδοξίας, αντιμετώπισε και τους πλέον ισχυρούς αντιπάλους και δεν κάμφθηκε ποτέ μπροστά στους κατατρεγμούς και στις εξορίες. Έτσι, δικαίως χαρακτηρίστηκε ως «ο ηρωικότερος των αγίων και ως ο αγιότερος των ηρώων». Η Εκκλησία, εκτιμώντας τα κατορθώματά του, τον τοποθέτησε κοντά στους αποστόλους, στους ευαγγελιστές και στους μάρτυρες, στη χορεία των αγίων, και οι πιστοί του απέδιδαν και του αποδίδουν τιμές, τις οποίες αναγνώρισαν και καθιέρωσαν οι επερχόμενες γενεές μέχρι σήμερα. Δικαίως ο υμνωδός της Εκκλησίας μας, η οποία εορτάζει τη μνήμη του στις 18 Ιανουαρίου(ορθόδοξη εκκλησία) και στις 2 Μαίου(καθολική εκκλησία), γράφει: «Αθανάσιον, και θανόντα, ζην λέγω• οι γαρ δίκαιοι ζώσι και τεθνηκότες», δηλαδή: τον Αθανάσιο, αν και πέθανε, τον θεωρώ ζωντανόν, διότι οι δίκαιοι ζουν και μετά τον θάνατο.