Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Grundkurs i Kemi sammanfattning

  1. Grundkurs i NO Ht 2013 – vt 2014 En sammanfattning
  2. 2 2014-02-06 Säkerhet i laborationssalen  Brännarkörkort  Säkerhetsutrustning  Farosymboler  Namn på labbmateriel  Arbetsrutiner Gasolbrännare - www.fotofinnaren.se (C) Malin Åhrby, Häggvallskolan
  3. 3 2014-02-06 Laborationer  Naturvetenskapliga metoder  Hypotes-Prövning-Slutsats  Felkällor  Använda labbmaterielen  Labbrapporter Beaker – Wikimedia, Hannes Grobe, CC-BY-SA-2.5 (C) Malin Åhrby, Häggvallskolan
  4. 4 2014-02-06 Kemi           Atomer och molekyler Grundämnen Mätcylindrar – Flickr, Horia Varlan CC-BY-2.0 Kemiska föreningar Kemiska tecken och molekylformler Kemiska reaktioner Ämnens egenskaper Fast – Flytande – Gas Värme Densitet Magnetism (C) Malin Åhrby, Häggvallskolan
  5. 5 2014-02-06 Blandningar  Blandningar  Rena ämnen  Lösningar och lösningsmedel  Mättad lösning  Svårlösliga ämnen  Legeringar  Emulsioner  Uppslamningar Rainbow Blandning Grafiska – Pixabay, PublicDomainPictures (C) Malin Åhrby, Häggvallskolan
  6. 6 2014-02-06 Separera  Sedimentering  Filtrering  Indunstning  Destillering  Kromatografi Bild: flickr.com – ThiagoJ (C) Malin Åhrby, Häggvallskolan
  7. 7 2014-02-06 Ämnen ändras  Fysikalisk förändring  Kemisk reaktion  Reaktionsformel  Ingenting försvinner! Rök Ånga – Pixabay, geralt (C) Malin Åhrby, Häggvallskolan
  8. 8 2014-02-06 Brand  Bränsle-Syre-Värme  Brandfarliga ämnen  Släcka en brand Eld i öppen spis – Wikimedia, Tanzania Public domain (C) Malin Åhrby, Häggvallskolan
Publicité