Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Kulturas mugursoma viksna
Kulturas mugursoma viksna
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 68 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Priekules (15)

Publicité

Priekules

 1. 1. PRIEKULES NOVADA NVO
 2. 2. NOVADĀ DARBOJAS 30 NVO 9 9 8 8 7 6 PRIEKULE 6 BUNKAS PAG. 5 GRAMZDAS PAG. 4 KALĒTU PAG. 3 3 PRIEKULES PAG. 2 2 VIRGAS PAG. 2 1 0
 3. 3. NVO SADALĪJUMS PĒC INTERESĒM KULTŪRA,IZGLĪTĪBA 2 8 13 SPORTS 2 5 JAUNIEŠU MEDNIEKU KOPAS LAUKSAIMNIECĪBAS
 4. 4. NVO SADALĪJUMS PA PAGASTIEM 10 8 2 MEDNIEKU 1 1 1 6 1 1 LAUKSAIMNIECĪBAS 3 1 1 4 JAUNIEŠU 2 4 4 3 1 1 3 1 1 0 SPORTS KULTŪRA,IZGLĪTĪBA
 5. 5. VIRGAS PAG. BIEDRĪBA ‟‟ZVIEDRU DRAUGU KOPA‟‟  DARBĪBAS VIRZIENI: REALIZĒTIE PROJEKTI  “Jauniešu darba prakses Sadarbība ar „Latviešu draugu vietu izveidošana Virgas biedrību” Zviedrijā Torsas pagastā cilvēkresursu komūnā; attīstībai un nodarbinātības veicināšanai” Pieredzes apmaiņa ar zviedriem starp dažādām speciālistu un iedzīvotāju  Ģimeņu atbalsta grupa grupām; „Varavīksne” Kultūras programmu apmaiņa  “Priekules novada un koncerti Zviedrijā nevalstisko organizāciju ieguldījums politikas veidošanā un lēmumu pieņemšanā'
 6. 6. VIRGAS PAG. BIEDRĪBA ZVIEDRU DRAUGU KOPA
 7. 7. VIRGAS PAG. BIEDRĪBA ZVIEDRU DRAUGU KOPA
 8. 8. VIRGAS PAG. BIEDRĪBA “SMAIDIŅI” DARBĪBAS VIRZIENI PROJEKTI  Veicināt jauniešu līdzdalību  „Brīvā laika pavadīšanas centra sabiedriskajā dzīvē; apkārtnes labiekārtošana”  Atbalstīt un veicināt jauniešu  «Aprīkojuma iegāde Purmsātu iniciatīvas; brīvā laika centram»  Nodrošināt jauniešiem iespēju  Par savu darbību 2012. gadā iegūt dzīvē nepieciešamās jaunieši tika atzīti par prasmes,lietderīgi izmantot brīvo uzvarētājiem nominācijā – laiku un iegūt nepieciešamo „Jauniešu iniciatīva 2012”. informāciju
 9. 9. VIRGAS PAG. BIEDRĪBA “SMAIDIŅI”
 10. 10. VIRGAS PAG. BIEDRĪBA “ROB-LANKA” DARBĪBAS VIRZIENI AKTIVITĀTES  Veicināt lauku iedzīvotāju  Labiekārtota Prūšu videi draudzīgas ūdenskrātuves saimnieciskās darbības teritorija, ierīkotas ugunskura dažādošanu un nodarbinātību; vietas; iegādātas laivas un ūdensvelosipēdi, sporta inventārs atpūtai gan  Sekmēt Virgas pagasta vasarā, gan ziemā; dabas un kultūrvēsturisko resursu izmantošanu veselīgas atpūtas un lietderīga  nodrošināta piekļuve personām ar īpašām brīvā laika organizēšanai. vajadzībām;  tiek atjaunoti zivju krājumi
 11. 11. BIEDRĪBA ROB-LANKA
 12. 12. PAR BIEDRĪBU • Dibināta 2009. gada 4. septembrī • Biedrībā 8 biedri • Biedrības priekšsēdētāja – Ruta Balode • Tālrunis – 26536512 • E-pasts – baloderuta@inbox.lv
 13. 13. MĒRĶI • Veicināt lauku iedzīvotāju videi draudzīgas saimnieciskās darbības dažādošanu un nodarbinātību, radot iespēju ienākumu palielināšanai un dzīves kvalitātes uzlabošanai
 14. 14. MĒRĶI • Sekmēt Virgas pagasta dabas un kultūrvēsturisko resursu izmantošanu veselīgas atpūtas un lietderīga brīvā laika organizēšana
 15. 15. PROJEKTS «PRŪŠU ŪDENSKRĀTUVES TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA TŪRISMA VEICINĀŠANAI UN PAKALPOJUMU DAŽĀDOŠANAI PRIEKULES NOVADĀ» • Atbalstītāji: • Biedrība «Liepājas rajona partnerība»* • Eiropas Zivsaimniecības fonds* *Pasākuma «Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana» ietvaros
 16. 16. PROJEKTS «PRŪŠU ŪDENSKRĀTUVES TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA TŪRISMA VEICINĀŠANAI UN PAKALPOJUMU DAŽĀDOŠANAI PRIEKULES NOVADĀ» • Publiskais finansējums: • LVL 13041,76 Projekta kopējā summa • Pašvaldības finansējums: • LVL 1449,09 LVL 14490,85
 17. 17. PROJEKTS «PRŪŠU ŪDENSKRĀTUVES TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA TŪRISMA VEICINĀŠANAI UN PAKALPOJUMU DAŽĀDOŠANAI PRIEKULES NOVADĀ»
 18. 18. PROJEKTS «ZIEMAS PRIEKI» • Atbalstītāji: • Latvijas Hipotēku banka • Hipotēku bankas finansējums: Projekta kopējā • LVL 250,00 summa • Pašvaldības līdzfinansējums: • LVL 318,00 LVL 607,00 • Biedrības finansējums: • LVL 39,00
 19. 19. PROJEKTS «ZIEMAS PRIEKI»
 20. 20. PROJEKTS «PRŪŠU ŪDENSKRĀTUVES ATPŪTAS KOMPLEKSS PIEEJAMS VISIEM» • Atbalstītāji: • Eiropas Zivsaimniecības fonds • Biedrība «Liepājas rajona Projekta kopējā partnerība» • Publiskais finansējums: summa • LVL 16869,10 LVL 18743,45 • Pašvaldības finansējums: • LVL 1874,35
 21. 21. PROJEKTS «PRŪŠU ŪDENSKRĀTUVES ATPŪTAS KOMPLEKSS PIEEJAMS VISIEM»
 22. 22. Atpūtas vieta pie Prūšu ūdenskrātuves atvērta bez maksas jebkuram apmeklētājam!
 23. 23. PALDIES!
 24. 24. VIRGAS PAG. BIEDRĪBA “MĒS UN VIDE” PROJEKTS “APRĪKOJUMA NODROŠINĀJUMS TEHNIKAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI” Projekta kopējās izmaksas 10 126 LVL Publiskais finansējums 9113 LVL Iegādāts mini traktors, augsnes frēze un pļāvējs-smalcinātājs
 25. 25. VIRGAS PAG. BIEDRĪBA „‟KANU ATVARS‟‟ DARBĪBAS VIRZIENI AKTIVITĀTES  Propagandē jāšanas sportu un pajūgu braukšanu  Projekts “Zirgs cilvēka kā veselīga dzīves veida veselībai un priekam” sastāvdaļu;  iesaista gan  Projekts “Sociālā pieaugušos, gan bērnus pakalpojuma vietas regulārās nodarbībās; uzlabošana”  piedāvā relaksējošas izjādes un reitterapijas nodarbības;  Pasākums "Kā top šovi“  apkalpo dažādus pasākumus – kāzas u.c.
 26. 26. VIRGAS PAG. BIEDRĪBA “KANU ATVARS”
 27. 27. VIRGAS PAG. BIEDRĪBA “KANU ATVARS”
 28. 28. VIRGAS PAG. BIEDRĪBA “RUMULA” DARBĪBAS VIRZIENI AKTIVITĀTES  Sadarbībā ar Norvēģijas Lauku iedzīvotāju sociālās rakstnieku un sociologu atstumtības riska Terji Binderu piesaistīti mazināšana, veidojot līdzekļi vairāku Purmsātu pievilcīgu dzīves un skolas istabiņu remontam; kultūrvidi.  noorganizēts pasākums senioriem;  sagatavoti vairāki projekti
 29. 29. VIRGAS PAG. BIEDRĪBA “RUMULA”
 30. 30. VIRGAS PAG. BIEDRĪBA “VIRDZENIECES” DARBĪBAS VIRZIENI AKTIVITĀTES  Lauku teritorijas  Projekta rezultāts - jauna ekonomisko un sociālo sporta zāle bijušās Virgas apstākļu uzlabošana; muižas saimniecības ēkas vietā;  Lauku kultūrvēsturiskā  Tika svinēta dzimšanas mantojuma saglabāšana; diena "Rožleju" mājai Virgā, kura atzīmēja 175  Dažādas brīvā laika gadu jubileju. pavadīšanas aktivitātes
 31. 31. VIRGAS PAG. BIEDRĪBA “VIRDZENIECES”
 32. 32. PRIEKULES PILSĒTA BIEDRĪBA “ZILAIS LAKATIŅŠ” DARBĪBAS VIRZIENI AKTIVITĀTES  Priekules pilsētas vēstures  Sekmēt Priekules pilsētas materiālu vākšana un iedzīvotāju iesaistīšanos apkopošana. demokrātiskās un pilsoniskās  Sadraudzības pasākumu sabiedrības nostiprināšanā; veicināšana ar citām  Atbalstīt iedzīvotāju pensionāru kopām. iniciatīvu;  Izveidots dziedātāju ansamblis  Attīstīt interešu grupu brīvā "Zilais lakatiņš", Eiropas deju laika pavadīšanas aktivitāšu grupa "Valceris", rokdarbu organizēšanu. pulciņš, lauku kapela.
 33. 33. PRIEKULES PILS. BIEDRĪBA “ZILAIS LAKATIŅŠ” RADOŠĀ DARBNĪCA “ŠUJ BEZ RŪPĒM” PROJEKTA KOPĒJĀ SUMMA Ls 1418 PUBLISKAIS FINANSĒJUMS Ls 1276.2 PAŠVALDĪBAS FINANSĒJUMS Ls 141.8
 34. 34. BUNKAS PAG. BIEDRĪBA “VĀRTAVA” DARBĪBAS VIRZIENI AKTIVITĀTES  Tiek pierakstīti Bunkas pagasta iedzīvotāju dzīvesstāsti;  Veicināt kultūras un vēstures mantojuma  apzināti valsts un vietējas nozīmes saglabāšanu; kultūras pieminekļi Bunkas pagastā;  novadnieku Ata Kronvalda un Alfrēda Krūkļa piemiņas  Pētīt Bunkas pagasta pasākumi, pētīti viņu dzimtaskoki; vēsturi;  apzinātas un fotogrāfētas bijušās mājas, veidoti fotoalbumi;  Organizēt  organizēti pārgājieni interesentiem seminārus, ekspedīcijas, kon pa Bunkas pagastu. ferences.
 35. 35. Dzīvesstāsti tiek ierakstīti diktofonā un pēc tam veikta transkripcija. Kopumā ierakstītas 12 kasetes ar dzīvesstāstiem
 36. 36. Attēlā – bērzu birzs stādīšana A.Kronvalda dzimtajās mājas,birzs centrā ozolu stāda A.Kronvalda mazmazdēls Andris Gaters ar kundzi
 37. 37. Attēlā – novadpētnieku grupa ekspedīcijā pa seno māju vietām
 38. 38.  Turpināt darbu pie grāmatas izveides par Bunkas pagasta vēsturi  Velomaršruta izstrāde, iekļaujot pagasta vēsturiskos apskates objektus  Pilnveidot darbu ar bērniem un jauniešiem  Saglabāt un turpināt attīstīt novadpētniecības tradīcijas
 39. 39. BUNKAS PAG. KROTES MEDNIEKU KLUBS Krotes mednieku klubs dibināts 1922. gadā
 40. 40. BUNKAS PAG. KROTES MEDNIEKU KLUBS
 41. 41. BIEDRĪBA “KALĒTU VIETĒJĀS INICIATĪVAS GRUPA”  AKTIVITĀTES DARBĪBAS VIRZIENI  Jauniešu centrs  Veicināt un atbalstīt sabiedrības iestāšanos Kalētu pagasta attīstībā;  Kalētu muižas rozārija atjaunošana  Attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību, NVO, uzņ  Rotaļu un aktīvās atpūtas ēmumiem un citām laukumi institūcijām;  Fitnesa zāle Mērķauditorija - visu vecumu un sociālo slāņu Kalētu  Ūdenstūrisma attīstība pagasta iedzīvotāji. Bārtas upes baseinā
 42. 42. Jauniešu centrs 2010. g.
 43. 43. Jauniešu centrs 2010.g.
 44. 44. Muižas rozārija atjaunošana 2010. g. Muižas rozārija atjaunošana 2011.g
 45. 45. Muižas rozārija atjaunošana 2011.g.
 46. 46. Rotaļu un aktīvās atpūtas laukumi 2010. g.
 47. 47. Rotaļu un aktīvās atpūtas laukumi 2010. g.
 48. 48. Fitnesa zāle 2011. g.
 49. 49. Ūdenstūrisma attīstība Bārtas upes baseinā
 50. 50. BUNKAS PAG. BIEDRĪBA “BUNKAS SAULESPUĶES” DARBĪBAS VIRZIENI AKTIVITĀTES  Izglītot sevi un rast iespēju  Projekts "Pašapziņas darīt to citiem. veidošana".  Psiholoģijas nodarbības par  Projekts "Kā rūpēties par savu dažādām ģimenes veselību". Tikšanās ar ārsti tēmām, veselību un par Romāni. pašapziņas celšanu.  Projekts"Sievietes  Pieredzes apmaiņa un skaistumam". sadraudzība ar citām Skaistumkopšanas kursi. biedrībām.
 51. 51. BUNKAS PAG. BIEDRĪBA “BUNKAS SAULESPUĶES”
 52. 52. BUNKAS PAG. BIEDRĪBA “BUNKAS SAULESPUĶES”
 53. 53. BUNKAS PAG. BIEDRĪBA “BUNKAS JAUNIEŠU KLUBIŅŠ” DARBĪBAS VIRZIENI AKTIVITĀTES  Radīt jaunas brīvā laika  Projekts "Ceļamaize pavadīšanas iespējas labākai nākotnei"; jauniešiem;  Projekts "Jautrās brīvdienas";  Stimulēt sociālo problēmu risināšanu jaunatnes vidū;  Akcija „Dators NVO darbam”  Piedalīties dažādos  Projekts"'Jaunieši Priekules projektos. novada attīstībai". •
 54. 54. BUNKAS PAG. BIEDRĪBA “LINDĀLE” DARBĪBAS VIRZIENI AKTIVITĀTES  Vides sakopšana, labiekārtošana, uzņ  Tiek pētīti un svinēti latviešu ēmējdarbības veicināšana; tautas gadskārtu svētki;  Ekotūrisma maršrutu izstrādāšana, taku ierīkošana;  Daudzi biedrības dalībnieki  Vēsturiskā mantojuma darbojas interešu kopā apzināšana, saglabāšana, popul „Saspraude”, kura nodarbojas arizēšana; ar dažādām mākslinieciskām  Māksliniecisko aktivitāšu aktivitātēm. veicināšana.
 55. 55. BUNKAS PAG. BIEDRĪBA “LINDĀLE”
 56. 56. BUNKAS PAG. BIEDRĪBA “LINDĀLE”
 57. 57. BUNKAS PAG. BIEDRĪBA “BUNKAS MEŽĀBELE” DARBĪBAS VIRZIENI AKTIVITĀTES  Pensionāru, invalīdu un  Tikšanās 1 reizi mēnesī ar viņu ģimeņu atbalstīšana dažādu profesiju pārstāvjiem;  Kursi (apgūtas  Veselīgas atpūtas datorprasmes, angļu organizēšana; valoda, saskarsmes psiholoģija)  Pagasta vēstures izpēte  Ekskursijas;  Veselīgs dzīvesveids katrā  Talkas mājā
 58. 58. BUNKAS PAG. BIEDRĪBA “BUNKAS MEŽĀBELE”
 59. 59. BUNKAS PAG. BIEDRĪBA “BUNKAS MEŽĀBELE”
 60. 60. PALDIES PAR UZMANĪBU!

×