Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Abalar

88 vues

Publié le

Breve presentación sobre o Proxecto Abalar

Publié dans : Formation
  • Soyez le premier à aimer ceci

Abalar

  1. 1. PROXECTO ABALAR Obxetivos Equipamento Contidos Educativos Cultura Dixital Integración e Participación
  2. 2. Obxetivos  Integración plena das TIC na práctica educativa  Recolle e incrementa os recursos educativos  Aproveitamento efectivo dos contidos dixitais  Estratexia educativa global e integradora  Maximizar o aproveitamento dos recursos
  3. 3. Equipamento  Ultraportátilpara o alumno  Portátil para a aula  Pizarra Dixital Interactiva  Proxector  Armario de carga  Rede Wifi
  4. 4. Contidos Educativos  Plataforma de Recursos Educativos en contorno Web:  Introducir e catalogar materiais educativos dixitais  Personalizable para cada usuario  Posibilidade de compartir  Deseñado para que o alumno participe na súa aprendizaxe  Distintos criterios de búsqueda de contidos
  5. 5. Cultura Dixital  Formación  Para dar resposta as necesidades do profesorado e das familias  Fomento  Nos docentes, formándoos e proporcionándolles recursos  Nas familias, difundindo os novos canles de comunicación e favorecendo o acceso aos servicios da Administración Exemplo: Plan Navega con rumbo  Para tomar conciencia dos beneficios e riscos que supón a navegación polo ciberespacio
  6. 6. Integración e Participación  Portal propio – ESPACIOABALAR  Familias  Información directa do absentismo e seguimento académico  Comunicación directa cos titores e profesores (pedir citas titoría, xustificación de faltas…)  Profesorado  Novas canles de comunicación cos pais e a dirección do centro  Consulta de información persoal e de ligazóns  Centros  Taboleiro virtual  Comunicación directa con profesores e responsables con posibilidade de avisos colectivos ou por grupos  Todos  Ferramentas e mecanismos para o acceso aos materiais e recursos por medio do repositorio de contidos dixitais
  7. 7. Integración e Participación  Portal propio – ESPACIOABALAR  Familias  Información directa do absentismo e seguimento académico  Comunicación directa cos titores e profesores (pedir citas titoría, xustificación de faltas…)  Profesorado  Novas canles de comunicación cos pais e a dirección do centro  Consulta de información persoal e de ligazóns  Centros  Taboleiro virtual  Comunicación directa con profesores e responsables con posibilidade de avisos colectivos ou por grupos  Todos  Ferramentas e mecanismos para o acceso aos materiais e recursos por medio do repositorio de contidos dixitais

×