Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Kresimir Macan o predsjednickoj kampanji 2014 i svemu pomalo

1 057 vues

Publié le

Za tjednik 30dana o predsjedničkim izborima 2014 i svemu pomalo

Publié dans : Actualités & Politique

Kresimir Macan o predsjednickoj kampanji 2014 i svemu pomalo

  1. 1. 30 DANA BROJ 1. 31. listOpADA stR.6 KREŠIMIR MACAN Vodeći hrvatski PR stručanjak za 30 dana analizira Krešimir Macan vodeći je hrvat-ski Predsjednička kampanja nabrijana do zadnjeg Kolinda Grabar Kitarović, ističe Macan, propustila je priliku napraviti prvi dojam, a ivi Josipoviću nije trebala se izbori riješiti u prvom krugu, a izgledno je da u drugi krug, dođe li do njega, neće ući nitko drugi osim njih... Razgovarao: Alen Matušin alen.matusin@eVarazdin.hr PR stručnjak, specijaliziran za nove medije, te krizno i strateško komuniciranje u politici. Trenutno u izborima za Predsjednika Repu-blike Hrvatske savjetuje kandidata dr. Ivu Josipovića, a u intervjuu za “30 dana”, s aspekta odnosa s jav-nošću, bez dlake na jeziku proko-mentirao je najakutalnija politička zbivanja u Hrvatskoj... Kako s aspekta političkog PR-a komentirate to što, prema nekim anketama, Milana Bandića i na-kon uhićenja podupire od 50 do čak 70 posto građana? Radi se o iznimno popularnom političaru i uspješnom gradona-čelniku - ako pitate građane, i zato potpora ne čudi. Za njega imate do-jam, da za razliku od drugih politi-čara, živi za svoj grad. Istodobno u vrijeme kada je rađena anketa nije bilo dovoljno informacija o optuž-bama koje mu se stavljaju na teret i građani su u vrlo visokom postotku smatrali da se radi o politički po-krenutom postupku. A ako tako misle, naravno da vas podržavaju. S obzirom na stvari viđene po-sljednjih mjeseci, što možemo očekivati od za sada poznatih predsjedničkih kandidata? Kampanja će biti jako zanimljiva i oštra - rekao bih nabrijana do za-dnjeg trenutka, tako da ćemo mož-da prvi put svjedočiti pravoj izbor-noj kampanji u Hrvatskoj. Zašto to kažem - promijenjena su pravila te-levizijskog pokrivanja izbora i imat ćemo po prvi put barem tri velika sučeljavanja kandidata u prvom krugu. Još se danas sjećamo suče-ljavanja Mesić-Kosor na RTL-u i vjerujem da će završi dojam kod građana stvarati sučeljavanja. Je li prema vama Kolinda Gra-bar Kitarović razočarala svoje po-tencijalno glasačko tijelo, u smi-slu da su od nje očekivali “žešći nastup”, a dobili, kako neki kažu, “ženskog Josipovića”? Kolinda Grabar Kitarović je pro-pustila priliku napraviti prvi do-jam, a Amerikanci vole reći da ne-maš drugu priliku za to. Htjela se u prvom nastupu svidjeti svima i na kraju je ostalo upitno kome se svidjela. Tako možete gledati ako analizirate samo nastup. No, ona ima vrlo stabilno biračno tijelo i što god radila utvrdit će svoje bi-rače - ostaje joj izazov može li doći do više onih koji nisu njezini. To zasad bolje koristi Ivo Josipović koji i dalje privlači do 15 posto glasova desne koalicije. Mislite li da bi zbog toga mogao barem u određenom postotku glasova mogao poentirati Milan Kujundžić? Znate što, nikad izbore niste do-bili isključivo negativnom kam-panjom i naročito ako ste je sami, osobno vodili. Birači hoće rješenja iz ovog ekonomskog košmara za koji optužuju političare i dosta im je međusobnog optuživanja tko nije nešto napravio. Tu je tajna i te Bandićeve populanosti od ranije - za razliku od svih političara, za njega će reći da radi i ima rezulta-te. Dakle, na g. Kujundžiću je da osim kritike, ponudi i konkretna rješenja. On može uzeti dio desnih glasova u prvom krugu i prvi tele-vizijski nastupi su bili dobri i ener-gični, no već sljedeći potezi su se malo razvodnili. Je li Ivi Josipoviću bila potrebna ona izjava o “plavim kuvertama” i kako biste općenito ocijenili nje-govu pretkampanju i odnos pre-ma poznatim protukandidatima? Nije, i sam se na kraju ispričao. Vrijedi ranije rečeno - ako se sami upustite u negativnu kampanju, bi-rači okreću glavu od vas i obraćaju se nekome tko to ne radi. Odličan su vam primjer parlamentarni iz-bori u Srbiji 2012. gdje je na sva-đi Nikolić-Tadić profitirao Da-čić. Kod nas na svađi SDP-HDZ profitira Holy - tu je ključ njezi-ne popularnosti i visokog ratinga ORAH-a. Josipović pokazuje i na kraju prvog mandata da je pred-sjednik svih građana i očigledno je da ga i građani takvim prepo- Karamarkova retorika bit će sve prihvatljivija širem krugu birača Što mislite, iz kojih razloga šef HDZ-a svojim izjavama navraća u prošlost: iz osobnih uvjerenja ili zato što smatra da spomenuto odgovara nje-govom glasačkom tijelu? On je jedno vrijeme konsolidirao stranku, da stane iza njega kao lidera - to je i sanader radio onim skupom na Rivi u splitu. Nakon toga je potrebno krenuti prema centru ako želite dobiti izbore i većinu, i vjerujem da će Karamarkova retorika, što smo bliže izborima, biti sve prihvatlji-vija širem krugu birača. ORAH je “treći put” razočaranih Kako komentirate feonomen Mirele Holy, koja je bez naro-čite stranačke infrastrukture i medijski eksponiranih kadrova u kratkom vremenu OraH dove-la do treće stranke u Hrvatskoj? Razočarani birači i sDp-a i HDZ-a traže rješenje - treći put. to su bili nekad laburisti, danas je ORaH. Mirela Holy ima priliku pretvoriti ovaj anketni potencijal u veliki uspjeh na izborima, ako do tada organizira i proilira stranku. Nju birači smatraju po-štenom, dosljednom i sposob-nom napraviti neke promjene, a dodatno pomaže što se jasno odredila da ne računa da može biti u vladi koju bi vodio Zoran Milanović. “Birači hoće rješenja iz ovog ekonomskog košmara za koji optužuju političare i dosta im je međusobnog optuživanja tko nije nešto napravio. Tu je tajna i Bandićeve popularnosti od ranije - za razliku od svih političara za njega će reći da radi i ima rezultate

×