Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
2012-12-12
Mokinių kūrybingumo ugdymas, informacinės technologijos ir „atvirkščia“
klasė
Nomeda Urbonavičienė
Jonavos „Ner...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Pranešimas2012-12-12

606 vues

Publié le

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Pranešimas2012-12-12

  1. 1. 2012-12-12 Mokinių kūrybingumo ugdymas, informacinės technologijos ir „atvirkščia“ klasė Nomeda Urbonavičienė Jonavos „Neries“ pagrindinė mokykla Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“1 pažymima, jog Lietuva turi „tapti modernia, veržlia, atvira pasauliui, puoselėjančia savo nacionalinį tapatumą šalimi... Tai šalis, kurioje skatinamas žmonių kūrybiškumas, saviraiška ir kurios gerovę kuria atsakingi, kūrybingi ir atviri žmonės.“ Mūsų siekiamybė: „sumani visuomenė - laiminga visuomenė, kuri yra kiekvieno piliečio idėjoms [kūrybingumas], naujovėms ir iššūkiams atvira, solidari, savivaldi ir politiškai brandi. sumani ekonomika - lanksti ir gebanti konkuruoti pasaulyje, aukštą pridėtinę vertę kurianti ekonomika, grindžiama žiniomis, inovacijomis, verslumu [kūrybingumas] ir socialiniu atsakingumu bei „žaliuoju“ augimu. sumanus valdymas - atviras ir skatinantis dalyvauti , rezultatyvus, atitinkantis visuomenės poreikius ir užtikrinantis geros kokybės paslaugas valdymas, kompetentinga ir priimanti kryptingus strateginius sprendimus valdžia [kūrybingumas].„ 1 pav. Todėl būtina „bendrojo lavinimo sistemą orientuoti į kūrybiškumo, pilietiškumo ir lyderystės ugdymą. Sukurti ir visose švietimo įstaigose įdiegti kūrybingumui, ieškojimams ir tobulėjimui atviras mokymosi programas...“[1] O kas yra kūrybingumas? Tai gebėjimas kurti naujus dalykus. Kūrybingi žmonės yra smalsūs, besidomintys įvairiais dalykais, atviri naujoms idėjoms, originaliai mąstantys, nepriklausomi, atkaklūs. Ir kūrybingumas gali ir turi būti ugdomas mokykloje. Sisteminiu požiūriu kūrybinius gebėjimus lemia kelių veiksnių sąveika: gabumai ir polinkiai; asmenybės bruožai; pasirengimas tam tikros srities kūrybinei veiklai; aplinka.[2] 2 pav. Kaip sukurti kūrybingumui palankią aplinką? Viena iš prielaidų - leisti pasirinkti veiklą – sudaryti sąlygas neprograminiam, pačių mokinių inicijuotam mokymuisi. Leisti rinktis sritis ir temas, kurios mokiniams patinka, veiklos būdus bei priemones. Kas mokiniams iš tiesų patinka, tai jie padarys geriausiai. Čia mokytojui į pagalbą gali ateiti naujausios informacinės technologijos. Be tradicinių programų MS Word, Power Point, Movie Maker, kūrybinius ir projektinius darbus mokiniams galima pasiūlyti atlikti su įvairiais internetiniais įrankiais: „Piktochart“, „Glogster“, „Linoit“, „Prezi“, „SlideRocket“, „Jimdo“, „Wix“, „Animoto“, „Picovico“, „Flixtime“ ir kt. Vertinant pristatomą baigtą darbą, galima vertinti ir mokinių kūrybingumą:.  kiek darbas naujas idėjos ir atlikimo požiūriu;  kiek darbas išraiškingas ir vientisas;  kiek darbas padeda spręsti iškeltas problemas. 3 pav. Vertinti mokinių darbus kūrybingumo aspektu nėra ir taip paprasta. Jaunesnieji mokiniai dar nepajėgia kurti visiškai originalių darbų, todėl būtų teisinga kūrybinį mokinio darbą vertinti atsižvelgiant į jo galimybes, tai yra pagal ankstesnius jo paties laimėjimus. Mokinių kūrybiniai darbai – tai ir puikios mokymo/si priemonės. Kaip juos kūrybiškai panaudoti? Vienas iš metodų –„The flipped classroom“ . [3] Apibendrinant galima teigti, kad ugdant mokinių kūrybingumą, būtina tikėti mokinių galimybėmis, leisti būti originaliems, gerbti individualumą. 4 pav. 1 tai valstybės vizija ir raidos prioritetai iki 2030 metų

×