Publicité

Իմ ընտանիքը․ Յանա Անտոնյան

manushak
manushak
30 Oct 2022
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Իմ ընտանիքը․ Յանա Անտոնյան

  1. Իմ ընտանիքը Յանա Անտոնյան
  2. Իմ ընտանիքում ապրում են մայրիկս, հայրիկս, եղբայրս և ես։ Ես շատ եմ սիրում իմ ընտանիքը։
  3.  Իմ հայրիկի անունը Կարապետ է։ Հայրիկս բարձրահասակ է, աշխատասեր է։Մեր հետ խաղում է։ Իմ հայրիկը
  4.  Իմ մայրիկի անունը Նելլի է ։ Մայրիկս աշխատում է ։ Մայրիկս աշխատասեր է։ Իմ մայրիկը
  5. Իմ եղբոր անունը Մուշեղ է։Եղբայրս չարաճճի է։ Խելացի է։ Շատ է սիրում ինձ ։ Շատ է սիրում մեքենաներով խաղալ ։ Իմ եղբայրը
Publicité