Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Rancangan tahunan psv tingkatan 3 2014

 1. RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 3 MINGGU 1–2 (2 minggu) 2 /1 – 3/1 6/1 – 10/1 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN TARIKH 1. Penghasilan Seni Visual 1.1 Asas Seni Reka diaplikasikan secara bersepadu dalam Penghasilan Seni Visual 1.2 Seni Halus  Lukisan HASIL PEMBELAJARAN Memahami proses, gubahan dan fungsi Seni Visual serta berkornunikasi dalam semua bidang seni berkaitan 1. Idea dan proses :  mesej / kandungan  pengwujudan idea  olahan idea 2. Olahan karya :  Asas Seni Reka  media  teknik penghasilan Aras 1 : 1. Berkomunikasi melalui aktiviti penghasilan karya. 2. Menjalankan aktiviti secara spontan dan terancang. 3. Menghargai keindahan, keharmonian alam dan masyarakat serta berusaha memeliharanya. Aras 2 : 1. Memilih maklumat berkaitan bidang Seni Halus. 2. Membanding beza jenis Kornunikasi Visual. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Lukisan dengan pelbagai media dan teknik. 2. Alat dan media:  pensel  pensel warna  pen  dakwat  arang  krayon  berus  pastel  perisian komputer 3. Teknik pelukisan  garisan kontor  titik titik  Garisan silang pangkah 4. Apresiasi seni 5. Portfolio (pilihan berfokus) STRATEGI PEMBELAJARAN Catatan Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif B1D1E1 B1D1E2 Teori Kecerdasan Pelbagai B2D1E1 B2D1E2 Pembelajaran Masteri B3D1E1 B3D2E1 Pernbelajaran Kontekstual B4D1E1 B4D2E1 B4D3E1 B4D4E1 B5D1E1 B5D2E1 B6D1E1 B6D2E1
 2. Aras 3 : 1. Mengaplikasikan Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Halus secara kritis dan kreatif. 2. Memilih dan menggunakan maklumat yang diperolehi dalarn pembelajaran. 3. Mendokumentasi proses pembelajaran secara terancang. 3-6 (4 minggu) 1. Penghasilan Seni Halus 13/1 – 17/1 20/1 – 24/1 27/1 – 30/1 3/2 – 7/2 1.2 Seni Halus  Catan Memahami proses, gubahan dan fungsi Seni Visual serta dalam semua bidang seni berkaitan: 1. Idea dan proses :  mesej / kandungan  pengwujudan idea  olahan idea 2. Olahan karya :  Asas Seni Reka  media  teknik penghasilan Aras 1 : 1. Berkomunikasi melalui aktiviti penghasilan karya. 2. Menjalankan aktiviti secara spontan dan terancang. 3. Menghargai keindahan, keharmonian alarn dan masyarakat serta berusaha memeliharanya. Aras 2 : 1. Catan dengan pelbagai media dan teknik Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif B1D1E1 B1D1E2 2. Media seperti:  cat air  tempera  cat poster  pastel  media campuran Pembelajaran Akses Kendiri B2D1E1 B2D1E2 Teori Kecerdasan Pelbagai B3D1E2 B3D2E2 Pembelajaran Masteri B4D1E2 B4D2E2 Pembelajaran Kontekstual B5D1E2 B5D2E2 Pembelajaran Konstruktivisme B6D1E2 B6D2E2 3. Teknik:  basah atas basah  basah atas kering  berus kering  kecatan (painterly)  media campuran 4. Apresiasi seni 5. Portfolio (pilihan berfokus)
 3. 1. Memilih maklumat berkaitan bidang Seni Halus. 2. Membandingbeza jenis Komunikasi Visual. Aras 3 : 1. Mengaplikasikan Asas Seni Reka dalarn aktiviti Seni Halus secara kritis dan kreatif. 2. Memelihara dan menggunakan maklumat yang diperolehi dalam pembelajaran. 3. Mendokumentasi proses pembelajaran secara terancang. 7-9 (3 minggu) 1. Penghasilan Seni Visual 10/2 – 14/2 17/2 – 21/2 24/2 – 28/2 1.2 Seni Halus  Cetakan Memahami proses, gubahan dan fungsi Seni Visual serta berkornunikasi dalam sernua bidang seni berkaitan 1. Idea dan proses :  mesej / kandungan  pengwujudan idea  olahan idea 2. Olahan karya :  Asas Seni Reka  media  teknik penghasilan Aras 1 : 1. Berkomunikasi melalui aktiviti penghasilan karya. 2. Menjalankan aktiviti secara spontan dan terancang. 1. Cetakan dengan menggunakan pelbagai media dan teknik 2. Media seperti :  lino  syelek  lekar  media campuran 3. Teknik seperti :  timbulan  kolagrafi  cetakan saring sutera serigrafi 4. Apresiasi seni 5. Portfolio (pilihan berfokus) Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif B3D1E4 B3D2E4 Teori Kecerclasan Pelbagai B4D1E4 B4D2E4 Pembelajaran Masted B5D1E4 B5D2E4 Pembelajaran Kontekstual B6D1E4 B6D2E4 Pernbelajaran Konstruktivisme B5D3E1 B5D4E1 B5D5E1 B5D5E2 B6D3E1 B6D4E1 B6D5E1 B6D5E2 B6D6E1
 4. 3. Menghargai keindahan, keharmonian alarn dan masyarakat serta berusaha memeliharanya. Aras 2 : 1. Memilih maklumat berkaitan bidang Seni Halus. 2. Membandingbeza jenis Kornunikasi Visual. Aras 3 : 1. Mengaplikasikan Asas Seni Reka dalarn aktiviti Seni Halus secara kritis dan kreatif. 2. Memilih dan menggunakan maklumat yang diperolehi dalam pembelajaran. 3. Mendokumentasi proses pembelajaran secara terancang. 10-12 (2 minggu) 3/3 -7/3 10/3 – 14/3 1. Penghasilan Seni Visual 1.2 Seni Halus  Arca Memahami proses, gubahan dan fungsi Seni Visual serta berkomunikasi dalam semua bidang seni berkaitan 1. Idea dan proses :  mesej / kandungan  pengwujudan idea  olahan idea 2. Olahan karya :  Asas Seni Reka  media  teknik penghasilan 1. Arca dengan menggunakan pelbagai media dan teknik 2. Media seperti :  plaster of Paris  tanah liat  sabun  lilin  polisterin  kayu  buluh  rotan Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif B3D1E3 B3D2E3 Teori Kecerdasan Pelbagai B4D1E3 B4D2E3 B4D3E1 B4D4E1 Pembelajaran Masteri Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran Konstruktivisme B5D1E3 B5D2E3 B5D3E1 B5D4E1 B5D5E1 B5D5E2
 5. Aras 1 : 1. Berkomunikasi melalui aktiviti penghasilan karya. 2. Menjalankan aktiviti secara spontan dan terancang. 3. Menghargai keindahan, keharmonian alarn dan masyarakat serta berusaha memeliharanya. 3. Teknik seperti:  acuan  luakan  timbulan Pembelajaran Akses Kendiri ICT 4. Apresiasi Seni 5. Portfolio (pilillan berfokus) Aras 2 : 1. Memilih maklumat berkaitan bidang Seni Halus. 2. Membandingbeza jenis Komunikasi Visual. Aras 3 : 1. Mengaplikasikan Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Halus secara kritis dan kreatif. 2. Memilih dan menggunakan maklumat yang diperolehi dalam pembelajaran. 3. Mendokumentasi proses pembelajaran secara terancang. 17/3 -21/3 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 1 13 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 14 31/3 – 4/4 1. Penghasilan Seni Visual 1.3 Komunikasi Visual Memahami proses dan menghasilkan reka bentuk dalam grafik. Aras 1 : Murid menghasilkan reka bentuk dengan menggunakan pelbagai media dan teknik berdasarkan idea dan Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif Teori Kecerdasan Pelbagai B6D1E3 B6D2E3 B6D3E1 B6D4E1 B6D5E1 B6D5E2 B6D6E1
 6.  Reka Bentuk Grafik  Simbol 1. Memahami prinsip Reka Bentuk Grafik yang menjelaskan maksud kepekaan, keharmonian, keindahan dan keselesaan dalam aktiviti penghasilan. proses melalui: 1. mengenalpasti masalah (spesifikasi) 2. penyelidikan (idea) 3. proses membuat 4. penilaian semula Aras 2 : 1. Membincangkan perkara yang berkaitan perkembangan Seni Grafik dan kegunaannya dalam kehidupan seharian. 2. Menghasilkan lakaran reka bentuk keda grafik seperti logo, papan iklan atau risalah yang mudah. 5. Alat dan media:  pensel  pensel warna  pen  pen teknikal  pen ruling  pen manuskrip  cat air  cat poster  dakwat  tempera  media campuran  berus  kornputer  perisian kornputer  set geometri Aras 3 : 1. Menghasilkan reka bentuk grafik berasaskan bidang tertentu. 2. Mengaitkan nilai tambah Seni Visual dalam bidang lain. 3. Membuat kemasan dan ketelitian hasil kerja. 4. Membuat persembahan hasil kerja. 1. Penghasilan Seni Visual 1.3 Komunikasi Visual  Reka Bentuk Memahami proses dan menghasilkan reka bentuk dalam grafik. Aras 1 : 1. Memahami prinsip Rekaan Bentuk Grafik yang Pembelajaran Masteri Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran Akses Kendiri 6. Teknik:  lukisan  kecatan (painterly)  berbantukan komputer Murid menghasilkan reka bentuk dengan menggunakan pelbagai media dan teknik berdasarkan idea dan proses melalui: Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif Teod Kecerdasan Pelbagai
 7. Grafik  Logo menjelaskan maksud kepekaan, keharmonian, keindahan dan keselesaan dalam aktiviti penghasilan. Aras 2 : 1. Membincangkan perkara yang berkaitan perkembangan Seni Grafik dan kegunaannya dalam kehidupan seharian. 2. Menghasilkan lakaran reka bentuk kerja grafik seperti logo, papan iklan atau risalah yang mudah. Aras 3 : 1. Menghasilkan reka bentuk grafik berasaskan bidang tertentu. 2. Mengaitkan nilai tambah Seni Visual dalam bidang lain. 3. Membuat kemasan dan ketelitian hasil kerja. 4. Membuat persembahan hasil kerja. 1. Penghasilan Seni Visual 1.3 Komunikasi Visual  Reka Bentuk Grafik  Kaligrafi Memahami proses dan menghasilkan reka bentuk dalam grafik. Aras 1 : 1. Memahami prinsip Rekaan Bentuk Grafik yang 1. mengenalpasti masalah (spesifikasi) 2. penyelidikan (idea) 3. proses membuat 4. penilaian semula 5. Alat dan media:  pensel  pensel warna  pen  pen teknikal  pen ruling  pen manuskrip  cat air  cat poster  dakwat  tempera  media campuran  berus  komputer  perisian komputer  set geometri Pernbelajaran Masted Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran Akses Kendiri 6. Teknik :  lukisan  kecatan (painterly)  berbantukan komputer Murid menghasilkan reka bentuk dengan menggunakan pelbagai media dan teknik berdasarkan idea dan proses melalui: 1. mengenalpasti Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif Teori Kecerdasan Pelbagai Pembelajaran Kontekstual
 8. menjelaskan maksud kepekaan, keharmonian, keindahan dan keselesaan dalam akfiviti penghasilan. masalah (spesifikasi) 2. penyelidikan (idea) 3. proses membuat 4. penilaian semula Aras 2 : 1. Membincangkan perkara yang berkaitan perkembangan Seni Grafik dan kegunaannya dalam kehidupan seharian. 2. Menghasilkan lakaran reka bentuk keda grafik seperti logo, papan iklan atau risalah yang mudah. 5. Alat dan media:  pensel  pen manuskrip  buluh  pen highlighter  cat air  cat poster  dakwat  media campuran  berus leper  set geornetri Aras 3 : 1. Menghasilkan reka bentuk grafik berasaskan bidang tertentu. 2. Menegaskan nilai tambah Seni Visual dalam bidang lain. 3. Membuat kemasan dan ketelitian hasil kerja. 4. Membuat persembahan hasil kerja. 15-18 ( 4 minggu) 7/4 -11/4 14/4 – 17/4 21/4 – 25/4 28/4 – 2/5 1. Penghasilan Seni Visual 1.3 Komunikasi Visual  Reka Bentuk Grafik  Pembungkusan Memahami proses dan menghasilkan reka bentuk dalam grafik. Aras 1 : 1. Memahami prinsip Rekaan Bentuk Grafik yang menjelaskan maksud kepekaan, keharmonian, keindahan clan keselesaan dalam aktiviti penghasilan. Pembelajaran Konstruktivisme 6. Teknik:  lukisan Murid menghasilkan reka bentuk dengan menggunakan pelbagai media dan teknik berdasarkan idea dan proses melalui: 1. mengenalpasti masalah (spesifikasi) 2. penyelidikan (idea) 3. proses membuat Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif Teod Kecerdasan Pelbagai Pembelajaran Masteri Pembelajaran Kontekstual B2D1E3 B3D1E5 B3D2E5 B4D1E5 B4D2E5 B4D3E1 B4D4E1 B5D1E5
 9. 4. penilaian semula Aras 2 : 2. Membincangkan perkara yang berkaitan perkembangan Seni Grafik dan kegunaannya dalarn kehidupan seharian. 3. Menghasilkan lakaran reka bentuk kerja grafik seperti logo, papan iklan atau risalah yang mudah. Aras 3 : 1. Menghasilkan reka bentuk grafik berasaskan bidang tertentu.  Menegaskan nilai tambah Seni Visual/kaitan dalam bidang lain.  Membuat kemasan dan ketelitian hasil kerja.  Membuat persembahan hasil kerja. 19-20 (2 minggu) 5/5 – 9/5 12/5 – 16/5 1. Penghasilan Seni Visual 1.3 Komunikasi Visual  Reka Bentuk Grafik  Risalah Memahami proses dan menghasilkan reka bentuk dalam grafik. Aras 1 : 1. Memahami prinsip rekaan Bentuk Grafik yang menjelaskan maksud kepekaan, keharmonian, keindahan dan keselesaan dalam aktiviti penghasilan. 5. Alat dan media:  pensel  pensel warna  pen  pen teknikal  pen ruling  pen manuskrip  cat air  cat poster  dakwat  tempera  media campuran  berus  kornputer  perisian komputer  set geometri Murid menghasilkan reka bentuk dengan menggunakan pelbagai media dan teknik berdasarkan idea dan proses melalui: 1. mengenalpasti masalah (spesifikasi) 2. penyelidikan (idea) 3. proses membuat 4. penilaian semula Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran Akses Kendiri Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif Teori Kecerdasan Pelbagai Pembelajaran Masteri Pembelajaran Kontekstual B5D2E5 B5D3E1 B5D4E1 B5D5E1 B5D5E2 B6D1E5 B6D2E5 B6D3E1 B6D4E1 B6D5E1 B6D5E2 B6D6E1
 10. Aras 2 : 1. Membincangkan perkara yang berkaitan perkembangan Seni Grafik dan kegunaannya dalam kehidupan seharian. 2. Menghasilkan lakaran reka bentuk kerja grafik seperti logo, papan iklan atau risalah yang mudah. Aras 3 : 1. Menghasilkan reka bentuk grafik berasaskan bidang tertentu. 2. Mengaitkan nilai tambah Seni Visual dalam bidang lain. 3. Membuat kemasan dan ketelitian hasil kerja. 4. Membuat persembahan hasil kerja. 5. Alat dan media:  pen teknikal  pen ruling  pen manuskrip  cat air  cat poster  dakwat  tempera  media campuran  berus  kornputer  perisian komputer  set geometri 6. Teknik :  lukisan  kecatan (painterly berbantukan komputer) 19/5 – 23/5 26/5 – 27/5 Pembelajaran Akses Kendiri PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 1 22,23 Pembelajaran Konstruktivisme CUTI PERTENGAHAN TAHUN 24 (1 minggu) 16/6 -20/6 1. Penghasilan Seni Visual . 1.3 Komunikasi Visual  Reka Bentuk Grafik  lklan Memahami proses dan menghasilkan reka bentuk dalam grafik. Aras 1 : 1. Memahami prinsip Reka Bentuk Grafik yang menjelaskan maksud kepekaan, keharmonian, keindahan dan keselesaan Murid menghasilkan reka bentuk dengan menggunakan pelbagai media dan teknik berdasarkan idea dan proses melalui : 1. mengenalpasti masalah (spesifikasi) 2. penyelidikan (idea) 3. proses membuat 4. penilaian semula Kemahiran Berftkir Kritis dan Kreatif Teori Kecerdasan Pelbagai Pernbelajaran Masteri Pembelajaran Kontekstual
 11. dalam aktiviti penghasilan. Aras 2 : 1. Membincangkan perkara yang berkaitan perkembangan Seni Grafik dan kegunaannya dalarn kehidupan seharian. 2. Menghasilkan lakaran reka bentuk keda grafik seperti logo, papan iklan atau risalah yang mudah. Aras 3 : 1. Menghasilkan reka bentuk grafik berasaskan bidang tertentu. 2. Mengaitkan nilai tambah Seni Visual dalam bidang lain. 3. Membuat kemasan dan ketelitian hasil kerja. 4. Membuat persembahan hasil kerja. 25-26 (2 minggu) 23/6 – 27/6 30/7 – 4/7 2. Sejarah dan Apresiasi Seni Visual 2.1 Perkembangan Seni Visual di Malaysia  Seni Halus Mengetahui sejarah Seni Halus Malaysia selepas merdeka dari aspek tokoh dan sumbangan, nilai nilai estetik dan sosial. Aras 1 : 1. Mengumpul maklumat berkaitan perkembangan Seni Visual dalam kehidupan, budaya tempatan dan budaya lain. 5. Alat dan media :  pensel  pensel warna  pen  pen teknikal  pen ruling  pen manuskrip  cat air  cat poster  dakwat  tempera  media campuran  berus set geometri  kornputer  perisian komputer  set geometri Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran Akses Kendiri 6. Teknik :  lukisan  kecatan (painterly)  berbantukan komputer 1. kajian maklumat persembahan 2. pameran 1. perbincangan 2. dokumentasi maklumat 3. (portfolio berfokus) 4. apresiasi Seni Visual 5. lawatan Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif Teori Kecerdasan Pelbagai Pembelajaran Masteri Pembelajaran Kontekstual
 12. 2. Membuat pernyataan berkaitan pengaruh Seni Islam, Barat dan serantau. Pernbelajaran Konstruktivisme Pernbelajaran Akses Kendiri Aras 2 : 1. Menginterpretasi dan mengaplikasi maklumat secara jelas dan tepat. 2. Membanding beza pengaruh Seni Islam, Barat dan serantau terhadap Seni Halus. ICT Aras 3 : 1. Membuat pernyataan tentang seni dalam kehidupan dan budaya. 2. Menghasilkan portfolio yang mengemukakan bukti hasil Seni Visual sebagai warisan budaya. 3. Membincang cara memelihara, mengekal dan memajukan hasil Seni Visual. 4. menyatakan penghargaan serta peranan Seni Visual dalam kehidupan seharian. 27 (1 minggu) 7/7 – 11/7 2. Sejarah dan Apresiasi Seni Visual 2.1 Perkembangan Seni Visual di Malaysia  Kraf batik Mengetahui sejarah Kraf batik dari aspek tokoh dan sumbangan, nilai nilai estetik dan sosial. Aras 1 : 1. Mengumpul maklumat berkaitan perkembangan Seni Visual dalarn kehidupan, budaya tempatan dan budaya 1. 2. 3. 4. 5. kajian maklumat persembahan pameran perbincangan dokumentasi maklumat 6. (portfolio berfokus) 7. apresiasi Seni Visual lawatan Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif Teori Kecerdasan Pelbagai Pernbelajaran Masteri Pernbelajaran B1D1E3 B2D1E4 B6D4E1 B6D4E2
 13. lain. 2. Membuat pernyataan berkaitan pengaruh Seni Islam, Barat dan serantau. Kontekstual Aras 2 : 1. Menyenaraikan perkara berkaitan perkembangan kraf batik dari 2. aspek:  pengenalan  tokoh  sumbangan  Menginterpretasi dan mengaplikasil maklumat secara jelas dan tepat.  Membanding beza pengaruh Seni Islam, Barat clan serantau terhadap Kraf batik. Pembelajaran Akses Kendiri Aras 3 : 1. Membuat pernyataan tentang seni dalam kehidupan dan budaya. 2. Menghasilkan portfolio yang mengemukakan bukti hasil Seni 3. Visual sebagai warisan budaya. 4. Membincang cara memelihara, mengekal dan memajukan hasil Seni Visual. 5. menyatakan penghargaan serta peranan Seni Visual dalam kehidupan seharian. Pernbelajaran Konstruktivisme Kajian Masa Depan ICT
 14. 28-31 1. Penghasilan Seni Visual ( 4 minggu) 14/7 – 18/7 21/7 – 25/7 28/7 – 1/8 CUTI HARI RAYA 4/8 – 8/8 1.4 Kraf Tradisional  Batik Mengenalpasti peLbagai motif dalam mereka corak dan membuat Kraf Tradisional. Aras 1 : 1. Mengumpul maklumat sejarah batik tempatan dan serantau. 2. Menyenaraikan alat, bahan, teknik dan proses penghasilan kraf batik. 3. Menyenaraikan nama tokoh dan mencatatkan sumbangan serta hasil karya mereka. Aras 2 : 1. Membuat lakaran reka corak batik dengan memberi perhatian kepada fungsi, nilai budaya dan kemasan. 2. Menyatakan penghargaan terhadap hasil kraf tradisional setempat. 3. Mendokumentasikan perkembangan teknologi pembuatan batik tradisional. Aras 3 : 1. Menghasilkan barangan kraf batik dengan menggunakan alat, bahan dan teknik. 2. Mereka ganti alat, bahan dan teknik yang sesuai dalam penghasilan barangan kraf batik. 3. Kekemasan kerja. 4. Mengaitkan nilai tambah seni Menghasilkan barangan kraf tradisional dengan menggunakan alat, bahan dan teknik tertentu 1. Batik Kajian : mengumpul maklumat 2. Alat :  berus  canting  pemidang  dapur  arang 3. Bahan :  kain sutera  kain kapas  rosin  lilin  pewarna batik  sodium silikat  serbuk soda (soda ash) 4. Teknik:  batik lukis  batik blok 5. Proses :  melakar  melilin  mewarna  mengering  mematikan warna  merebus  mencuci Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif Teori Kecerdasan Pelbagai Pembelajaran Masteri Pernbelajaran Kontekstual Pembelajaran Konstruktivisme Pernbelajaran Akses Kendiri Kajian Masa Depan ICT B1D1E3 B2D1E4 B3D1E6 B3D2E6 B4D3E1 B4D4E1 B5D1E6 B5D2E6 B5D3E1 B5D3E2 B5D4E1 B5D5E1 B5D5E2 B6D1E6 B6D2E6 B6D3E1 B6D5E1 B6D5E2 B6D6E1
 15.  kemasan dengan bidang lain seperti sains dan teknologi. 6. Apresiasi Seni 7. Portfolio (pilihan berfokus) 32 ( 1 minggu) 2. Sejarah dan Apresiasi Seni Visual Mengetahui sejarah Kraf tenunan dan aspek tokoh dan sumbangan, nilai nilai estetik dan sosial. 11/8 – 15/8 2.1 Perkembangan Seni Visual di Malaysia  Kraf Tenunan Aras 1 : 1. Mengumpul maklumat berkaitan perkembangan Seni Visual dalam kehidupan, budaya tempatan dan budaya lain. 2. Membuat pernyataan berkaitan pengaruh Seni Islam, Barat dan serantau. Aras 2 : 1. Menyenaraikan perkara berkaitan perkembangan kraf tenunan tradisional dan pribumi dan aspek:  pengenalan  tokoh  sumbangan  Menginterpretasi dan mengaplikasi maklumat secara jelas dan tepat.  Membanding beza pengaruh Seni Islam, Barat dan serantau terhadap Kraf tenunan. 1. 2. 3. 4. 5. kajian maklumat persembahan pameran perbincangan dokumentasi maklumat 6. (portfolio berfokus) 7. apresiasi Seni Visual 8. lawatan Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif Teori Kecerdasan Pelbagai Pembelajaran Masteri Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran Akses Kendiri Kajian Masa Depan ICT B1D1E3 B2D1E4 B6D4E1
 16. Aras 3 : 1. Membuat pernyataan tentang seni dalam kehidupan dan budaya. 2. Menghasilkan portfolio yang mengemukakan bukti hasil Seni Visual sebagai warisan budaya. 3. Membincang cara memelihara, mengekal dan memajukan hasil Seni Visual. 4. menyatakan penghargaan serta peranan Seni Visual dalam kehidupan seharian. 33-36 1. Penghasilan Seni Visual (4 minggu) 18/8 – 22/8 25/8 – 29/8 2/9 – 5/9 8/9 – 12/9 1.4 Kraf Tradisional  Tenunan Mengenalpasti pelbagai motif dalam mereka corak dan membuat Kraf Tradisional. Aras 1 : 1. Mengumpul maklumat sejarah batik tempatan dan serantau. 2. Menyenaraikan alat, bahan, teknik dan proses penghasilan kraf tenunan. 3. Menyenaraikan nama tokoh dan mencatatkan sumbangan serta hasil karya mereka. Aras 2 : 1. Membuat lakaran reka corak tenunan dengan memberi perhatan kepada fungsi, nilai budaya dan kemasan. 2. Menyatakan penghargaan Menghasilkan barangan kraf tradisional dengan menggunakan alat, bahan dan teknik tertentu 1. Tenunan Alat :  kek  bilah  torak  rahak  peleting 2. Bahan:  benang  benang emas 3. Teknik :  songket  pua 4. Proses:  membuat corak Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif Teori Kecerdasan Pelbagai Pembelajaran Masteri Pernbelajaran Kontekstual Pernbelajaran Konstruktivisme Pernbelajaran Akses Kendiri B1D1E3 B2D1E4 B3D1E6 B3D2E6 B4D3E1 B4D4E1 B5D1E6 B5D2E6 B5D3E1 B5D3E2 B5D4E1 B5D5E1 B5D5E2 Kajian Masa Depan B6D1E6 B6D2E6 B6D3E1 B6D5E1
 17. terhadap hasil kraf tradisional setempat. 3. Mendokumentasikan perkembangan teknologi pembuatan tenunan tradisional dan tenunan pribumi. Aras 3 : 1. Menghasilkan barangan kraf tenunan dengan menggunakan alat, bahan dan teknik. 2. Mereka ganti alat, bahan clan teknik yang sesuai dalam penghasilan barangan kraf tenunan. 3. Kekemasan kerja. 4. Mengaitkan nilai tambah seni dengan bidang lain seperti sains dan teknologi. (2 minggu) 22/9 – 26/9 29/9 – 3/10 B6D5E2 B6D6E1 5. Apresiasi Seni 6. Portfolio (pilihan berfokus) CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 37 38-39  menganing  menenun  ikat dan celup (pua)  kemasan 2. Sejarah dan Apresiasi Seni Visual 2.1 Perkembangan Seni Visual di Malaysia  Peralatan Mengetahui sejarah peralatan dan aspek tokoh clan sumbangan, nilai nilai estetik dan sosial. Aras 1 : 1. Mengumpul maklumat berkaitan perkembangan Seni Visual dalam kehidupan, budaya tempatan dan budaya lain. 2. Membuat pernyataan berkaitan pengaruh Seni Islam, Barat dan serantau. 1. kajian maklumat persembahan 2. pameran 3. perbincangan 4. dokumentasi maklumat 5. (portfolio berfokus) 6. apresiasi Seni Visual 7. lawatan Kemahiran Befflikir Kritis dan Kreatif B6D3E1 Teori Kecerdasan Pelbagai B6D4E3 Pernbelajaran Masteri Pernbelajaran Kontekstual Pembelajaran Konstruktivisme B6D4E2 B6D5E1 B6D5E2 B6D6E1
 18. Aras 2 : 1. Menginterpretasi dan mengaplikasi maklumat secara jelas dan tepat. 2. Membanding beza pengaruh Seni Islam, Barat dan serantau terhadap Peralatan. Pembelajaran Akses Kendiri Kajian Masa Depan ICT Aras 3 : 1. Membuat pernyataan tentang seni dalam kehidupan dan budaya 2. Menghasilkan portfolio yang mengemukakan bukti hasil Seni Visual sebagai warisan budaya. 3. Membincang cara memelihara, mengekal dan memajukan hasil Seni Visual. 4. menyatakan penghargaan serta peranan Seni Visual dalam kehidupan seharian. 40-42 (3 minggu) 7/10 -10/10 13/10 - 17/10 20/10 – 24/10 2. Sejarah dan Apresiasi Seni Visual 2.1 Perkembangan Seni Visual di Malaysia  Alat Permainan Mengetahui sejarah alat permainan dari aspek tokoh dan sumbangan, nilai nilai estetik dan sosial. Aras 1 : 1. Mengumpul maklumat berkaitan perkembangan Seni Visual dalam kehidupan, budaya tempatan dan budaya lain. 2. Membuat pernyataan 1. 2. 3. 4. 5. kajian maklumat persembahan pameran perbincangan dokumentasi maklumat 6. (portfolio berfokus) 7. apresiasi Seni Visual 8. lawatan Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif B6D3E1 Teori Kecerdasan Pelbagai B6D4E3 Pembelajaran Masteri Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran B6D4E2 B6D5E1 B6D5E2 B6D6E1
 19. berkaitan pengaruh Seni Islam, Barat dan serantau. Konstruktivisme Pembelajaran Akses Kendiri Aras 2 : 1. Menginterpretasi dan mengaplikasi maidumat secara jelas dan tepat. 2. Membanding beza pengaruh Seni Islam, Barat clan serantau terhadap Alat Permainan. Kajian Masa Depan ICT Aras 3 : 1. Membuat pernyataan tentang seni dalam kehidupan dan budaya. 2. Menghasilkan portfolio yang mengemukakan bukti hasil Seni Visual sebagai w arisan budaya. 3. Membincang cara memelihara, mengekal dan memajukan hasil Seni Visual. 4. menyatakan penghargaan serta peranan Seni Visual dalam kehidupan seharian. 43-45 (3 minggu) 27/10 -31/10 3/11 – 7/11 10/11 – 14/11 3. Sejarah dan Apresiasi Seni Visual 2.1 Perkembangan Seni Visual di Malaysia  Perhiasan Diri Mengetahui sejarah Perhiasan Diri dari aspek tokoh dan sumbangan, nilai nilai estetik dan sosial. Aras 1 : 1. Mengumpul maklumat berkaitan perkembangan Seni Visual dalam kehidupan, budaya tempatan dan budaya 1. kajian maklumat persembahan 2. pameran 3. perbincangan 4. dokumentasi maklumat 5. (portfolio berfokus) 6. apresiasi Seni Visual 7. lawatan Kemahiran. Berfikir Kritis dan Kreatif B6D3E1 Teod Kecerdasan Pelbagai B6D4E3 Pembelajaran Masteri Pembelajaran B6D4E2 B6D5E1 B6D5E2 B6D6E1
 20.  Ornamen lain. 2. Membuat pernyataan berkaitan pengaruh Seni Islam, Barat dan serantau. Kontekstual Aras 2 : 1. Menginterpretasi dan mengaplikasi maklumat secara jelas dan tepat. 2. Membanding beza pengaruh Seni Islam, Barat dan serantau terhadap Perhiasan Diri. Pembelajaran Akses Kendiri Aras 3 : 1. Membuat pernyataan tentang seni dalam kehidupan dan budaya. 2. Menghasilkan portfolio yang mengemukakan bukti hasil Seni Visual sebagai warisan budaya 3. Membincang cara memelihara, mengekal dan memajukan hasil Seni Visual. 4. Menyatakan penghargaan serta peranan Seni Visual dalam kehidupan seharian. 46 17/11 – 21/11 47 CUTI AKHIR TAHUN Pembelajaran Konstruktivisme Kajian Masa Depan ICT
Publicité